Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Wojciech Boguslawski
CUD

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


abo-glina | glod-najpi | najps-porus | porwa-sowic | sowit-wpada | wpana-zzda

     Odslona, Sprawa
1501 I, I | nicem.~STACH~Ale jak mi porwą Basię?~JONEK~Jesceć im, 1502 I, VIII | aby rzecz mi się udała,~Porzuciwszy niewczesne ze mną korowody,~ 1503 III, VII | niesłusznie Waszmość posądzacie.~Chodźmy już. Ale cóż to? 1504 I, I | stary, ozenił się z młodą?~Posed wej i on za modą.~Chciał 1505 III, III | A my pójdźmy do karcmy, posilma się ksynkę~Dobrą gozałką.~ 1506 I, II | Nie mas jej, chwila temu, posła za ogrody.~STACH~Zejdź więc, 1507 I, X | otwóscie wase chaty,~A my poślem nase swaty,~By dziś końcyć 1508 I, XIV | Mospanie, wszelako~Należy się posłuchać, kiedy dobrze radzą.~Jeśli 1509 I, XII | wprzódy,~Bo tego żywe możesz postawić dowody.~(Cicho do Stacha.) ~ 1510 I, VIII | Za to też chleba i szkół postradałem.~STACH~Wejcie!~BARDOS~Powiedz 1511 I, I | zabije, Jonku, jeźli postradam.~JONEK~Cekajno, niech ja 1512 I, XI | wsyscy mnie z nią chcieli poswatać Górale.~Miałać tes i dobytek, 1513 II, VII | zdysała.~BARDOS~Dopiero co tam poszedł.~BASIA~A tom się musiała~ 1514 II, II | wzgórek i patrzy za nimi.)~Już poszli, próżno, chciałbym przywieść 1515 I, II | prosić na wesele~Ty se tes potańcujes z niemi -potem śmiele~Psyjdzies, 1516 II, III | bluźnisz? Ach! jużeś wiecznie potępiony.~Oto Lucyper już cię chwyta 1517 II, III | tem nic dziwnego ześma się potknęli.~BARDOS~I nic więcej? więcżeście 1518 II, II | wam nosy przypiekę i żebra potłukę.~Ale gdzież się tu schować, 1519 II, II | przeciągniony by wstrzymał potoki~Krwi ludzkiej?  ~(wychodzi 1520 II, III | Teraz więc zobaczemy jeźli potraficie~(Elektryzuje.)  ~Wyjść stąd. 1521 I, II | psybytku, wsak głowa nie boli,~Potrafis ty i matce i córce dowoli.~ 1522 II, V | skryć można, gdy będzie potrzeba.~STACH~A jakby mnie mąs 1523 I, VII | zaćmienie w kieszeni,~Gdy się potrzeby zewsząd cisną tłumem,~W 1524 III, VII | w swaty.~Słuchajcies nie potseba tego ludziom bajać.~ ~ 1525 I, III | uzałuj,~Uzyc mi w mojej potsebie~Casem mnie tylko pocałuj,~ 1526 I, VI | Podzielcie się chudobą s potsebnym sąsiadem,~I zyjcie dobrych 1527 I, XVIII| im wnet tym kapturkiem, poucieram noszy.~ ~CHÓR JENERALNY~ 1528 II, VII | się Stach chciał czasem poumizgać do niej,~Cóżbyś wtenczas 1529 II, VII | powrócił,~Azeby się z Dorotą poumizgał wpsprzódy,~I dla tegom tak 1530 I, XIV | mój Mospanie!~Cycero tak powiada.  ~(wchodzi pomiędzy Górali.)~ 1531 I, II | się, prosę, ze mną,~Bo ja powiadam sceze,~Ze ci nie będę wzajemną.~ 1532 I, XII | przyłączy~Do was, niechaj wbrew powie, że Stasia samego~Kocha, 1533 I, VIII | niewczesne ze mną korowody,~Powiedzcie mi, jak się ta wasza miłość 1534 I, II | u nas był tu po kolędzie~Powiedziałam mu wyraźnie,~Ize ja się 1535 I, VI | MIECHODMUCH~Bo mamy coś powiedzieć, dla dobra waszego.~JONEK~ 1536 III, III | to zec prózna.~Jus my tu powiedzieli Dorocie dokładnie.~DOROTA~ 1537 I, V | Zosi.)~A ty kochas jego?~Powiedzze, nie wstydźno się, bo to 1538 III, II | JONEK~Aj Bartkowa!~Jak powiemy, to wam się wej zawróci 1539 III, I | starca: ale cyt, salona!~Nie powinna, męzowi śmierci zycyć zona,~ 1540 I, III | dobre wychodzi,~Ale my, zyć powinni, jak poćciwość kaze,~Ja 1541 III, I | Niewieście~Zawse zycie małzonka, powinno być drogie.~Ze casem się 1542 III, VII | to robię, a wselako~Nie powracają pscoły.~BARDOS~A nie, to 1543 II, VIII | SPRAWA VIII~(Ciż, i wszyscy powracający od bydła.)~BARTŁOMIEJ~Jest 1544 II, VII | jak już z wami do wioski powrócę,~Uważaj wtenczas dobrze 1545 II, VII | Myślałam, ze sam jeden na pole powrócił,~Azeby się z Dorotą poumizgał 1546 I, II | tam wzajemności,~Pies na powrozie wyje,~Kazdy pragnie wolności.~ 1547 II, IV | czud! mi od strachu powstały włoszy.~Biegłem jednak co 1548 III, II | BRYNDUS~Potem nam kazał powstawać.~JONEK~Potem groził, potem 1549 III, II | butelki.~JONEK~Potem włosy powstawały.~BRYNDUS~Potem spuścił drut 1550 I, XV | I dzień ten w wesołości powszechnej obchódźmy,~Górale tu już 1551 II, IV | krwią się maże.~(Wszyscy powtarzają i odchodzą.)~ ~ 1552 III, IX | ślubuj staremu cłeku,~Bo wnet pozałujes,~A jezeli z dobrej woli~ 1553 III, III | skubent, co to tu~Był z nami, pozbawił nas wselkiego kłopotu.~WAWRZYNIEC~ 1554 I, IV | ślicny cepek, choć rózy pozbędzie. (tańcują.)~Dziś Pan Paweł 1555 I, XIV | kryp.)~ŚPIEWY~BRYNDUS~Wnet poznacie zemstę moję,~Ja się tych 1556 III, IX | cudzego,~Sanuj wsystkie stany,~Poznaj w cłeku brata swego,~A będzies 1557 II, I | bydło, mamy owce,~Niechaj poznają Krakowce,~Co umiemy, choć 1558 I, XI | lubić,~Byleś mnie lepiej poznała.~STACH~Nie wytsymam i gzmotnę 1559 I, VI | nie znałaś zgryzoty,~Teraz poznas, co kłopoty,~Nie będzies 1560 III, VI | ucuł w sercu, tak srogie pozogi,~Takie męki, jakie ja, niescęsna 1561 I, VIII | żenicie?~STACH~Matka nie pozwala.~BARDOS~A to czemu?~BASIA~ 1562 II, III | na ziemię.~Idźcie więc, pozwalam wam, zabierajcie bydło.~ 1563 I, XV | oddajta.~DOROTA~Nie, nigdy nie pozwolę, idź sobie do carta.~JONEK~ 1564 I, XI | szklanicę.~BRYNDUS~A ja, za pozwoleniem panacka mojego~I godnej 1565 I, I | oj, ta, zadną miarą~Nie pozwoli wej na to, wsak wies, miły 1566 I, VI | całą kompaniję~I proszę mi pozwolić, by w ten dzień wszpaniały~ 1567 I, XII | na to żadną miarą wy nie pozwolicie,~By dwoje ludzi zgubić na 1568 I, III | mi obiecać~Musis, ze mi pozwolis sobie się zalecać,~Wsak 1569 II, V | zazdrosna i czuła,~Całeby ci pożycie zgryzotą zatruła.~Słuchaj: 1570 II, III | Szczęśliwość wasza, będzie prac moich zapłatą.~BARTŁOMIEJ~ 1571 I, VI | cłowiek w zyciu stwozony do pracy~A ci, co nam chleb zjadają, 1572 II, VI | O! jak ich uszczęśliwić pragnąłbym niezmiernie.~Ale mi jeszcze 1573 I, III | palił,~Kiedym wej chusty prała, mało mnie nie zwalił~W 1574 I, XI | Górala,~Co by nie psyznał prawdy panu Bryndusowi,~On pierwsy 1575 II, IX | Darują mnie czem mogą.Uczułem prawdziwie,~Że mi się łzy po oczach 1576 I, VIII | Tuć ja mięskam; z nieba prawie~Zjawiłeś nam się Wpan.~BARDOS~ 1577 II, VII | BARDOS~Ustawnie mi o tobie prawił,~Dziękował mi, żem gładko 1578 I, VI | płodnie,~Obyście wase widzieli prawnuki,~Obyście od dzisiejsej psewrotnej 1579 I, V | ZOSIA ~(wstydząc się z prędkością)~I toć kocham.~BARTŁOMIEJ~ 1580 I, XII | nie gardzę, tylko idźcie prędzy.~WAWRZYNIEC~Więc pódźwa. ~( 1581 I, XV | kazą wej płacić wsystkie pretensyje,~Które do nas porobią te 1582 III, IX | daniny,~Co komu należy,~Proboszczowi dziesięciny~Klesze na pacierze,~ 1583 I, II | zonki tes zdradzają casem;~A próc tego s psybytku, wsak głowa 1584 III, III | SPRAWA III~Wszyscy prócz Bardosa.~DOROTA~Witajcie 1585 II, II | końcem druta.)~Jestem, jako profesor w katedrze wysokiej,~Dam 1586 I, VII | mydle,~Kiedy nawet samego profesora zdanie~Na publicznej dyspucie 1587 I, XVIII| bydła nie wrócą, te wyschłe profoszy,~To im wnet tym kapturkiem, 1588 I, XIV | robić na takowe niewolące prośby?~Trzeba ustąpić.~STACH~Ale 1589 I, VIII | Wziąłem go w Małogoscu z proseforem jego,~Sam Pan mu słuzył, 1590 I, VII | kołaczne,~Coś, niby gęś, i prosię, i pieczone cielę,~Musi 1591 I, XI | bykiem cłeka.~BARTŁOMIEJ~Prosiemwa teraz z nami wspołem na 1592 II, IV | Którzy, widząc, żeście prostacy po trosze,~Zmyślonemi cudami 1593 I, XVII | cud, cud dobry na takie prostaki.~Mam s sobą elektrykę! użyję 1594 II, VIII | pójdziemy.~WAWRZYNIEC~Bydło, prosto na pasą zapędzą pastuchy.~ 1595 III, IX | to świat pozna że gdzie prostota,~Tam jeszcze szczera zostaje 1596 II, VI | nieskażonej można oglądać prostoty!~Rzadka para, by teraz kochała 1597 I, XI | Bryndusowi,~On pierwsy rej prowadzi pomiędzy chłopaki,~On to 1598 I, III | mnie kochacie.~DOROTA~Oho! próznać to praca, nie wskóras nic 1599 I, VI | chleb zjadają, istni prózniacy,~I wy dziewki, co w panieństwie 1600 III, VII | STACH~Ale nic niewarty,~Bo prózny.~BARDOS~Więc widzicie teraz 1601 I, XIV | BRYNDUS~Jam się o wsytko prsysposobił~Na wesele, kosule, saty, 1602 II, III | Wyniosłych karać trzeba, pokornym przebaczać,~Tak prawo Boskie uczy. 1603 II, I | łupy, cośmy im zabrali,~Przechodzą nase skody i trudy.~I nacós 1604 II, II | zamyślam, z łatwością dokażę.~Przeciągnijmy naprzód drót przez całą 1605 II, II | świat cały~Nie jest dziś przeciągniony by wstrzymał potoki~Krwi 1606 I, XIII | obrotach.~JONEK~Jakze nie?~Przecieć była u dworu za garderobianą.~ 1607 III, VII | młynarza i odwraca go w przeciwną stronę, aby nie widział, 1608 I, VII | książki.)~Precz odemnie, przeklęte bestyje!~Figury, Tropy, 1609 II, III | Krakowiacy, stańcie tu. Niech ci przeklętnicy,~Jako już czartów zdobycz, 1610 II, VI | niezmiernie.~Ale mi jeszcze Basię przekonać zostaje,~Że Stach jest dla 1611 III, VII | obaczmy.~DOROTA  ~(n. s. Przelękniona).~Umieram,~Jak go złapie, 1612 I, VI | i dziewczęta śpiewają na przemiany; pod czas zwrótki dziewcząt 1613 II, IV | jakby piorun natychmiast przenika.~Ażebyście wierzyli, że 1614 II, III | się zapadniesz w piekielne przepaści!~Morgal odbiera butelkę, 1615 III, VII | chwilą s sobą się ściskali.~Przeproście się.~DOROTA  ~(n. s.)~Och, 1616 II, II | przynajmniej pomięszam, przerażę,~Że może, co zamyślam, z 1617 I, VII | mądry, kto wśród drogi,~S przestrachu traci męstwo.~Im sroźsze 1618 III, V | Stasio obchodzi, ale cię~Przestrzegam, żebyś mi się wyjść nie 1619 I, XII | Lecz ważną miałem wtenczas przeszkodę, pieczenią.~(Głośno.) ~Teraz 1620 I, VII | kałamarz wielki cynowy przewieszony przez ramię, schodzi z góry 1621 III, IX | panuje,~Niech u nas nigdy przewrotna moda~Głów nie zawraca i 1622 I, VII | ŚPIEWKA.~Świat srogi, świat przewrotny,~Wszystko na opak idzie,~ 1623 I, IV | Krakowiaków stawa zawsze na przodzie, kiedy śpiewa zwrotkę. Jonek 1624 II, VII | BARDOS~Otóż i cała gromada przybywa.~ ~ 1625 II, I | Bryndus, Morgal, Świstos przychodzą z lewej strony pełni radości, 1626 I, VII | jedyną~Nieszczęścia mego przyczyną!~S ciebie to, ta dysputa 1627 III, IX | pacierze,~Organiście na przyczynek~Jajec na Wielkanoc,~Parę 1628 Oso | jego, kochanek Basi.~Jonek, przyjaciel Stacha.~Paweł, Państwo młodzi~ 1629 I, XII | była twoja.~BARDOS~No, moi przyjaciele, widzę, że tu trzeba~Dopomodz 1630 I, XVII | Do Pastucha.) ~Hola! mój przyjacielu, weź mię do swej łódki,~ 1631 I, XV | tu już więcej pewno nie przyjadą,~Chyba chcieliby napaść 1632 III, IX | za Bachusza~I na beczce przyjadę do wasz.~WSZYSCY~Zgoda, 1633 II, VII | ci dam znak głową, zaraz przyjdziesz do mnie~Ja cię tak skryję 1634 II, IV | To małą naukę odemnie przyjmiecie;~Niech ona silniej, niźli 1635 I, XIII | jest w tej mierze,~Czy nie przyjmuje czasem Doroty karesów?~JONEK~ 1636 II, V | jakie tobie~Mogą potem przyjść myśli.~STACH~Więc to zaras 1637 II, IX | Drudzy do łaski, wzgardę przyłączają.~ ~(Zasłona spada.)~ 1638 I, XII | swojej strony niechaj się przyłączy~Do was, niechaj wbrew powie, 1639 II, IX | którzy bogaci,~Nie ci, co przymus lub interes mają,~Bo pierwsi 1640 I, VI | kochany~Pawle, każ nam tu przynieść miodu garczy parę.~WAWRZYNIEC~ 1641 I, VIII | widzę spocąć~I siadł se. ~(przypatrując się.)  ~Och! coś mi się 1642 II, II | szanować naukę,~Jak wam nosy przypiekę i żebra potłukę.~Ale gdzież 1643 I, X | muzykę góralską, - a wkrótce przypływają dwie krypyz góralami i z 1644 II, V | całować zacznie,~Ja wtenczas przyprowadzę młynarza nieznacznie,~Ty 1645 I, XV | inaczej nie zbędziesz,~Przyrzecz jej, że po ślubie kochać 1646 II, I | zawzięte,~Jak nas tu gdzie przysiędą,~BRYNDUS~To ich będziem 1647 II, V | Nigdy.~BARDOS~Słowo?~STACH~Przysięgam.~BARDOS~Szczęśćże ci więc 1648 I, XIV | pomiędzy Górali.)~MORGAL  ~(przyskakując do niego).~Cicho! ty gałganie!~ 1649 I, XI | już ten nie dla ciebie przysmaczek nieboże,~Którego ty tu szukasz.~ 1650 II, V | koniecznie takie miejsce przysposobić,~Żeby tam młynarzowi zajrzeć 1651 I, XII | was bali,~I muszą wreszcie przystać. Spieszcie jeno dali,~Bo 1652 I, VIII | miary.~BARDOS~A on przecie przystajeż?~BASIA~Onciby i psystał,~ 1653 I, VI | biorąc się pod boki, jak przystoi do oracji.)~O Pawle, chłopczów 1654 I, XIV | to i Pan Bartłomiej,~I przyszły mąż, sowitą nagrodę Wam 1655 III, IX | zgodziłem,~Jeśli jeszcze was przytem trochę zabawiłem,~Wszystkie 1656 III, VII | wam rady, żeby je napowrót przywabić.~DOROTA  ~(n.s.)~Drzę cała.~ 1657 III, VII | człowiekowi czasem się przywidzi.~BARTŁOMIEJ~Cós to wam jest, 1658 I, VII | malarze?~Kiedy go tylko w przywidzianej marze~Ludziom wystawiacie.~ 1659 II, II | poszli, próżno, chciałbym przywieść ich do zgody,~Ale ich tak 1660 I, XI | Krakowianki - wszyscy wychodzą na przywitanie Góralów. Basia i Stach 1661 II, III | Skłonniśma do zgody, psebacamy z dusy.~BARDOS~Więc zgoda.~ 1662 III, VIII | się Basiu.~BASIA~Łatwo wam psebace,~Bom się o moim Stachu wiernie 1663 I, I | Jonku, jakoweś mnie mory~Psechodzą i drzę cały.~JONEK~Zwycajnie, 1664 I, I | hołys, lub jaki mitręga,~Psecieć to i twój ociec seść kobył 1665 I, I | nase racyje dobze wyonacę,~Psecies to co swój, to swój; na 1666 I, I | miły Jonku,~Patsaj dobze pseciw słonku.~Bo słysałem, ze 1667 I, II | płomienia,~Kiedy na się fortuna pseciwną zamienia.~BASIA~Jus se wej 1668 I, XIV | Bo to nie dadzą s siebie psedrwiewać Górale.~MORGAL~Wkrótce my 1669 I, VIII | rusanie,~Taka mnie lubość psejena,~Zem srodko Stasia ścisnen.~ 1670 III, VIII | się o moim Stachu wiernie psekonała,~On nie wiedział Matulu, 1671 I, VIII | Mas wielki rozum, to psekonas.~BARDOS~Użyję~Całej mojej 1672 I, VI | starsi parobcy,~Stawcie się w psemian z dziewcęty,~I zaśpiewajcie 1673 I, III | a zem go chciała kijonką psemiezyć,~Nie ze wsyćkiem to pono 1674 II, VII | się młynarka.~A ze to jest psemyślna i zdradna figlarka,~Mozeby 1675 I, III | ujzycie, bo w daleką stronę~Pseniesę się, to i tak wam nic nie 1676 I, I | wie, moze go jako w zdaniu pseonace,~Gdy mu nase racyje dobze 1677 I, XV | Słuchajcie, kiedy jus wselka pseskoda~Załatwioną została, ja jestem 1678 III, IX | cierniste pole,~Teras idzie bes pseskody,~Ani się zakole.~BARDOS~ 1679 I, XIV | zwazamy na groźby,~Prosę psestać, bo my tes wej zacniemy.~ 1680 I, II | odchodzi.)~STACH~Ty tes Jonku, psestań bajać,~Gdyby dziewucha zwęchła 1681 I, XIV | okładać,~To ty i twój Psycerok psestaniecie gadać.  ~(w tym Bartłomiej 1682 III, I | Ale cychać na zycie, jest psestępstwo srogie.~Jabym jus i nareście, 1683 III, VII | DOROTA  ~(n. s.)~Kiejby jako,~Psestrzedz go można.~BARTŁOMIEJ~Jać 1684 II, I | tchóze, niech cierpią, my pseto wygrali. -~Dziewuchy, niechaj 1685 I, VIII | stary,~Młoda zonecka nad nim psewodzi bez miary.~BARDOS~A on przecie 1686 I, VIII | wej djabelnie ocy na cię psewracała,~Cy ona zaś niecnota nie 1687 I, VI | prawnuki,~Obyście od dzisiejsej psewrotnej nauki~Dalecy - poćciwe mogli 1688 I, X | worek spaków~I sto serów psewybornych.~KOBIETY~Jest i bryndza, 1689 I, VIII | go sam Pan w naukach duzo psewyzsali,~Jak mi mówili ludzie, co 1690 I, XI | mi Baska pses ojca była pseznacona,~Tego się tsymam: dla niej, 1691 I, XV | kosuliny,~A wsystko dla psich figlów tej głupiej dziewcyny.~ 1692 I, XIII | niedziwota.~JONEK~Oj! znała ona psie figlasy.~BARDOS~Cicho, bo 1693 II, III | zda się,~Nie dobze płatać psoty.~BARDOS~A widzisz drągalu?~ 1694 I, XI | chłopaki,~On to najzręcniej pstrągi i lepienie łowi,~On, jak 1695 III, VII | to były zarty.~BARTŁOMIEJ~Psuć mi ul taki dobry.~STACH~ 1696 III, IX | Tak się teras w stadłach psują~Zony i męzowie,~Ze ich dzieci 1697 III, VIII | Doroto, maleńka nauka,~Nie psujcie córce szczęścia.~DOROTA~ 1698 III, IX | Głów nie zawraca i serc nie psuje.~Niech to świat pozna że 1699 III, IX | chłopaki, cudzej zony,~Nie psujta nikomu,~Bo s tej mody zarazonej~ 1700 III, IX | pójść musi na mary~Lub rogi psybieze.~DOROTA~Gdy dziewcyno w 1701 I, XVI | sturmarki mają,~Kto się do nich psyblizy, jak w dziki stselają.~STACH~ 1702 I, II | zdradzają casem;~A próc tego s psybytku, wsak głowa nie boli,~Potrafis 1703 I, I | jak mie pod stogiem siana psycapiła,~Tak mię ściskała niecnota,~ 1704 I, XIV | wej okładać,~To ty i twój Psycerok psestaniecie gadać.  ~(w 1705 I, XI | swojej mody,~Kiej we swaty psychodzą ,do obcej gospody.~Nus chłopaki 1706 I, XVI | siekiery, cepy, niech kazdy psychodzi.~PASTUCH~Ale oni ruśnice 1707 I, XI | głowa.~A gdy do Karmelitów psychodziem na Piaski,~On nas zawse 1708 I, I | Cy tak? no, wejcie to ta~Psycyna, ze ci Basi nie chce dać 1709 I, I | Oj nie, miły Jonku,~Nie psycyniajmy prózno staremu frasunku,~ 1710 II, I | BRYNDUS~Więc się ciesmy psyjaciele,~Mamy zemstę, mamy chwałę,~ 1711 I, XI | wyjewa.~MORGAL~Łatwo mu mieć psyjaciół, bo tes ma i grose,~A więc 1712 I, II | potańcujes z niemi -potem śmiele~Psyjdzies, pomiędzy gośćmi nie będzie 1713 I, XI | serca i do chaty swojej nas psyjęła,~Wpsódy jednak, jak kaze 1714 I, XI | się, jak zewsąd wyglądam psyjemnie.~ŚPIEWKA~Kazda mi mówi dziewcyna,~ 1715 I, X | wasej dziewuchy.~GÓRALE~Psyjmijcie nas do gościny,~I otwóscie 1716 I, II | dzisiaj zaślubiny,~Mają tu psyjść i ojca prosić na wesele~ 1717 I, VI | dobre mienie,~Bo tak wejcie psykazało mądre psyrodzenie. (tańcują)~ 1718 I, VI | I zyjcie dobrych ludzi psykładem.~Nic wam więcej nie zycę - 1719 II, V | Dobrze.~STACH~Wiem, ze ona~Psyleci zaras do mnie jak ognista 1720 I, XIV | BARTŁOMIEJ~Ales trudno psymusać, kiej nie chce kobita.~BRYNDUS~ 1721 III, VI | nie puscą jej nasi.~No, to psynajmniej choć mnie ras pocałuj.~STACH~ 1722 I, XIV | rady?~BRYNDUS~Cy djabeł psyniósł tego łajdaka.~BARDOS  ~( 1723 I, XI | tes mas co kochać we mnie,~Psypatrzno się, jak zewsąd wyglądam 1724 I, XI | kaze zwycaj bądźcie gzecni,~Psypatrzyć się, jak wasi sąsiedzi zazecni~ 1725 I, I | słysałem, ze dziś wcale~Mają psypłynąć górale.~O niescęście tes 1726 I, VI | jak mozna,~Bo, jak Bryndus psypłynie, to jus będzie prózna.~WAWRZYNIEC~ 1727 I, VI | tak wejcie psykazało mądre psyrodzenie. (tańcują)~3.~DZIEWCZĘTA~ 1728 II, VIII | BARTŁOMIEJ~Ja się Waspanu psysłuzę, cem mogę.~Zupan dobry.~ 1729 III, VII | Ot, głowa,~Chyba ci się psyśniło, musiałeś źle bacyć,~Skąd 1730 I, XI | siądźcie gospodaze,~Ja psyśpiewywać będę, zagrajcie dudaze.~ ~ 1731 III, III | Zaksątnij się, we wsystko psysposób sowicie,~Idź do chaty. - 1732 I, XV | została, ja jestem gotowa~Psystać na to, by Stach miał Baśkę 1733 I, VIII | przystajeż?~BASIA~Onciby i psystał,~Aleby w domu jednej godziny 1734 I, XIV | my cię zawse ćciły,~Jak psystoi płci niewieści.~BARDOS~I 1735 II, V | marmuziele~Tak im głowy psystrajają,~Ze chodzą kieby daniele.~ 1736 III, VI | siedze, cy chodze,~Tyś mi psytomny, zawse za tobą się bidze,~ 1737 III, I | być drogie.~Ze casem się psytrefi cłeku z ułomności~Zgzesyć, 1738 I, II | całą ceredą w tańcu się psywalę,~Weźmiewa sobie sksypki 1739 I, XI | matuli, niech oblubienicę~Psywitam,  ~(całuje w rękę.)  ~ 1740 II, VII | mi tu chodzi.~Więc mu się psyznać musę, mój panie skubencie,~ 1741 I, XI | zadnego Górala,~Co by nie psyznał prawdy panu Bryndusowi,~ 1742 III, VII | Potem także, trzeba mieć i o pszczołach pieczę.~BARTŁOMIEJ~Jać im 1743 I, VII | samego profesora zdanie~Na publicznej dyspucie zbiłem, przez udanie,~ 1744 I, II | schnie serdusko,~Męzowi głowa puchnie.~Nie zda się baran kozie,~ 1745 III, VI | Ona tu nie powróci, nie puscą jej nasi.~No, to psynajmniej 1746 III, VI | STACH~Moja Pani Doroto, puscie wy mnie, prose.~DOROTA~Gdybyś 1747 I, VI | świezy,~Nis kwiatecek w pustym polu, co odłogiem lezy,~ 1748 III, VII | BARTŁOMIEJ~Jesce mi tak pyskujes, pocekaj.~DOROTA~Na dusę~ 1749 II, III | wy zuchwałe śmiałki!~Wy, rabusie, hultaje! toż to wy dlatego~ 1750 I, I | zdaniu pseonace,~Gdy mu nase racyje dobze wyonacę,~Psecies to 1751 I, VII | was jasny piorun trzaśnie!~Raczej się głupim, podłym lub filutem 1752 II, V | Stachu, zostań się ze mną: radbym twe małżeństwo~Szczęśliwym 1753 I, VI | A wy, co go załujecie, radybyście stracić.~2.~DZIEWCZĘTA~Jus 1754 I, XIV | posłuchać, kiedy dobrze radzą.~Jeśli WPan masz szkodę, 1755 II, IV | przecie osoba kościelna,~Radzić wojnę a bić się, to jest 1756 I, XII | nową.~Damy ci, byleś tylko radził swą głową.~STACH~Znajdzie 1757 I, VII | cynowy przewieszony przez ramię, schodzi z góry po lewej 1758 I, VII | łykiem okręcone, z teką na ramieniu: torba jedna z książkami, 1759 I, II | musi jus mieć kogoś, bo raniutko wstaje,~I biega za stodoły -~ 1760 I, XVI | biegnie, swe bydło cym prędzej ratuje,~Wsak Górale na ludzi nasych 1761 III, VII | DOROTA~Ach! mdło mi, mdło mi, ratujze mnie Boze!~BARDOS~A to co 1762 I, XI | panu Bryndusowi,~On pierwsy rej prowadzi pomiędzy chłopaki,~ 1763 I, XIII | skrytości.~JONEK~Gdyby z rejestru.~BARDOS~A wiesz też co o 1764 II, IV | napełniony,~Że, kto się go, czy ręką, czy nogą dotyka,~Całego, 1765 II, I | tsodę, ~(Świstos odchodzi)  ~resta skryjmy się w te ksaki,~ 1766 I, IV | młodą, a pan młody z Basią, reszta krakowiaków parami tańcują.)~ 1767 I, VII | gadam.~Cóż mi s tego, żem Retor, Poeta, Fizykus,~Kiedym 1768 I, VII | wlezie,~Że mu nie jeden robak dogryzie -~O! jak jest dziwna 1769 II, IV | piękna, rozumna nauka,~Ta robi w człeku skutki któreście 1770 I, XIV | zasypuje mu oczy).~BARDOS~Cóż robić na takowe niewolące prośby?~ 1771 III, IX | Warsawy.~BARDOS~A ja cobym tam robił? Jest tam i bezemnie~Wielu 1772 II, VII | do niej,~Cóżbyś wtenczas robiła?~BASIA~Niech go Pan Bóg 1773 III, VII | BARTŁOMIEJ~Cózeście tam robili?~BARDOS~Jak w parze turkawki,~ 1774 I, VIII | Panie skubencie?~Cós ty tu robis?~BARDOS~A kłaniam Panie 1775 I, VI | zatykając mu usta.)~Nie róbze hałasu.~STACH~Uciekajwa, 1776 III, IX | bardziej obcy ziomek,~Nis rodak podoba,~Biedny bywa taki 1777 I, I | Kiej haw mamy i w domu, rodaka swojego.~Alboś to ty wej 1778 II, V | wróciły~Pscoły, co wej psed rokiem ul w niej pozuciły.~BARDOS~ 1779 II, III | to wy dlatego~Dwa razy do roku na odpust chodzicie na Piaski,~ 1780 III, IX | zdarza.~Wolę pracować w roli, niż żebrać nikczemnie,~ 1781 II, II | schodzi po drut na dół i rościąga go przez całą drogę.)~Otóż 1782 I, VI | macie,~Lec w małzeństwie roskose, których wy nie znacie. ( 1783 I, XI | dziewcyna,~Zem chłopak chozy i rosły,~Wysmukły jestem jak tscina,~ 1784 I, VI | głowę wianecek,~Wy, druchny, rospuśćcie jej warkoce.~Tu panie młody 1785 I, VII | Ach, jakież to smaczne~Rozchodzą się w tej karczmie zapachy 1786 I, II | bardziej pazy,~Jako wiatr rozdymając, ogień, lepiej zazy,~Tak 1787 I, XI | miechodmuchu!~MIECHODMUCH  ~(rozespany.)~Wiem, z Zosi~Wesele, wiem, 1788 I, IX | sidełka nastawić,~Żeby go nie rozgniewać i z niczem odprawić.~(Zabiera 1789 I, XVII | teraz wstrzymać chłopstwo rozhukane?~Obym mógł co takiego znaleść 1790 II, III | Niech się więc nikt nie waży rozkazu mojego~Łamać, gdy pieska 1791 I, III | starca fraski,~Jak go wej rozkomosą weselne igraski,~Wtencas 1792 I, II | mój Stasieńku, nic nas nie rozłący,~Jeźli cię nie nawiną inne 1793 I, XVII | zapłaci,~Kiedy wstrzymam rozlew krwi moich współbraci.~( 1794 I, VI | wej Panie Bartku, z sobą rozmówiemy.~MIECHODMUCH~Bo mamy coś 1795 I, XIV | w żadne się jus z niemi rozmowy nie wdajcie.~(Górale zabierają 1796 I, X | i z góralkami niosącymi różne rzeczy, jakoto: ser owczy, 1797 II, III | kiej cłek w strachu, to się róznie zdaje.~BARDOS~A już to bezbożności 1798 I, XIII | doświadczenie,~Musiała bywać w różnych obrotach.~JONEK~Jakze nie?~ 1799 I, I | było.~JONEK~Mów racej, ze rozpustniejby się jesce zyło,~Ale wies 1800 III, IX | wymknę się nieznacznie~Rozrywkę niespodzianą zrobię dla 1801 III, II | udezył.~BRYNDUS~Potem się rozśmiał wesoło.~JONEK~Potem jus 1802 I, VII | omamienie.~Djabła wskórasz i z rozumem,~Kiedy zaćmienie w kieszeni,~ 1803 II, IV | Waspana.~BARDOS~Gdy tak rozumiecie,~To małą naukę odemnie 1804 II, IV | Lecz jest to, jedna piękna, rozumna nauka,~Ta robi w człeku 1805 I, XVII | wszakże nią przed laty~Wiele rozumnych nawet odurzono nieraz,~Nim 1806 I, XII | zatrudnię, i wszystkich rozumu mojego~Poruszę sprężyn, 1807 I, IV | dostanie ślicny cepek, choć rózy pozbędzie. (tańcują.)~Dziś 1808 I, IV | dzis jesce chciałby urwać rózyckę u Zosi. (tańcują.)~Zosia 1809 I, IV | zyła wiernie,~Jeśli jesce u rózycki, ma kolące ciernie. (tańcują.)~ 1810 I, VIII | by, gdyby jędza jaka się rozzarła,~Ani se gadać nie da. - 1811 II, IX | SPRAWA IX~BARDOS  ~(sam, rozżewniony).~O jaką szczerością, te 1812 I, XII | się tylko w domu znalezie ruchomość,~Parę butów - półsetek płotna, 1813 I, VI | rumiany,~Stracis wianecek ruciany.~1.~CHŁOPCY~Nie uwazaj, 1814 I, VI | ujzemy,~Zblednie kolor twój rumiany,~Stracis wianecek ruciany.~ 1815 I, VIII | wej moja luba.~BASIA  ~(rumieni się.)~A ty mój kochanek.~ 1816 I, VIII | sksydłami.~Patsąc na to ich rusanie,~Taka mnie lubość psejena,~ 1817 III, V | od nich na krok się nie ruse;~Mam ich wejcie zostawić 1818 I, XVI | psychodzi.~PASTUCH~Ale oni ruśnice i sturmarki mają,~Kto się 1819 II, III | Jeśli trzy kroki tylko się ruszycie,~Wnet, jak barany na rzeź, 1820 I, IV | Zosia ceka niecierpliwie, rychło wiecór będzie,~Bo dostanie 1821 I, IX | góralów tu płynie?~To pewnie rywal Stacha, bieżmy, nim czas 1822 II, VI | można oglądać prostoty!~Rzadka para, by teraz kochała się 1823 II, IV | się więc jaki czud objawił rzadki,~Mielibyśmy oferty, wota, 1824 III, IX | Organista czeka na Akcypę,~Rzadko teraz by kto sprawił krzciny 1825 I, X | góralkami niosącymi różne rzeczy, jakoto: ser owczy, ryby 1826 I, VI | kieby chmiel po tyce.~We dwa rzędy szadzony ogród, kształtniej 1827 I, I | stronie pod laskiem młyn i rzeka, na której stoi mostek, 1828 II, III | ruszycie,~Wnet, jak barany na rzeź, padniecie na ziemię.~Idźcie 1829 II, III | same gorące dno piekła was rzuci!~MORGAL~Baj baja, niechno 1830 II, III | gdyby słomkę, na ziemię rzuciła,~ na same gorące dno piekła 1831 I, XIV | BRYNDUS~A mięsiwo?~MORGAL~A sadło?~ŚWISTOS~A wiepsak karmiony?~ 1832 I, XII | tu trzeba~Dopomodz wam, i sądzę, za pomocą Nieba,~Że mi 1833 I, V | Kiedy samemu cłeku źle być sądził.~Więc nie męza, nie brata, 1834 II, IV | grosze.~Byście więc nie sądzili, że ja takim byłem,~Powiem 1835 I, XIII | To więc ty tak o Stachu sądzisz?~JONEK~Ja, mój Panie,~Nie 1836 I, VII | Wirgiliusze!~A wy miłostki Safy, ody Horacego,~Coście mnie 1837 III, I | mojego starca: ale cyt, salona!~Nie powinna, męzowi śmierci 1838 III, IX | Zawiozę swemi końmi do samej Warsawy.~BARDOS~A ja cobym 1839 I, V | Pan Bóg spoządził,~Kiedy samemu cłeku źle być sądził.~Więc 1840 I, XI | wytsymam i gzmotnę w kark samochwała.~JONEK~Cicho, będzie cas 1841 III, V | Mam ich wejcie zostawić samych?~BARDOS~Próżna trwoga.~Gdzież 1842 I, I | Stach zatrzymuje się przed samym młynem.)~STACH~Ach, nie 1843 III, VI | psyjaźni - bo, jakby nas który~Sąsiad kiedy wypatsył, a doniósł 1844 I, VI | się chudobą s potsebnym sąsiadem,~I zyjcie dobrych ludzi 1845 II, VII | prosę, bardzo prosę! dopiero scęśliwą~Będę.~BARDOS~Otóż i cała 1846 II, VII | za nim skocyła we wodę,~Scęśliwąbym była z nim choć o suchym 1847 I, V | a dwojgu dobra.~Zyj więc scęśliwie paro, z dusy zycę tego!~ 1848 I, II | djabeł wdmuchnie,~Tam zonie schnie serdusko,~Męzowi głowa puchnie.~ 1849 I, II | małzeństwie zgoda,~Tam słodko lata schodzą,~Tam w domu jest swoboda,~ 1850 II, II | potłukę.~Ale gdzież się tu schować, ażeby machinę~Z bespieczeństwem 1851 II, V | się czemprędzej w wierzbie schowaj, on zobaczyć~Zechce pszczoły, 1852 I, VI | zatrzymuje go, która się była schowała za chałupę.)~DOROTA~Ach! 1853 II, IV | trosze,~Zmyślonemi cudami ściągają wam grosze.~Byście więc 1854 I, V | pierwsy druzba do nóg wam się ścielę,~Byście swoją osobą udazyć 1855 II, V | wrzesce,~Kiej mię Dorota ściska.~BARDOS~Ależ czasem może?~ 1856 II, V | będziecie sami,~Gdy cię ona już ściskać i całować zacznie,~Ja wtenczas 1857 I, III | Ten poprawiał pońcosek, ów ściskał za pięty,~Azem parschła 1858 III, VII | przed chwilą s sobą się ściskali.~Przeproście się.~DOROTA  ~( 1859 I, VIII | Bojąc się jakiej zarazy,~Scisnanem Basie dwa razy.~Ona mię 1860 I, VIII | psejena,~Zem srodko Stasia ścisnen.~J stąd wsceno się kochanie.~ 1861 I, VIII | dwa razy.~Ona mię także ścisnena,~I stąd się miłość pocena.~ ~ 1862 III, VI | bidze,~Więc choć ostatni ras ściśnij mnie.~(Chwyta go za szyję, 1863 II, III | na znak zgody i jedności,~Ściśnijcie się wzajemnie.~JONEK~My, 1864 I, VII | teką!~Precz i ty, Panie Seneko! -  ~(rzuca inne książki.)~ 1865 I, X | niosącymi różne rzeczy, jakoto: ser owczy, ryby suszone, kwiczoły 1866 III, IX | moda~Głów nie zawraca i serc nie psuje.~Niech to świat 1867 I, XI | Nigdy nie mówią tego, co w serdusku mają.~BRYNDUS~Ja tes tak 1868 I, X | daze worek spaków~I sto serów psewybornych.~KOBIETY~Jest 1869 I, I | Psecieć to i twój ociec seść kobył zapsęga~W furmankę, 1870 I, II | Idź, Basiu, bo cie matka sfuka,~Najlepiej idź do karcmy 1871 I, VIII | jakiej zabawki,~Tsepotały sią sksydłami.~Patsąc na to 1872 I, XVIII| cnota śmiałość.~ ~(Wszyscy siadają na łodzie i odpływają od 1873 I, VI | garczy parę.~WAWRZYNIEC~Siadajcie, gospodaze - ja zwycaje 1874 I, XVII | PASTUCH~Z dusy, Panie, siadajmy.  ~(odpływają)~ ~ 1875 I, XVI | Dalej chłopcy do pałek! siadajwa do łodzi,~Bierzcie siekiery, 1876 I, VIII | chce snać widzę spocąć~I siadł se. ~(przypatrując się.)  ~ 1877 III, V | sowa.~BARDOS~Oj, nieraz~Siadywałaś w niej w parze, s twoim 1878 II, V | STACH~Nieras tam we dwoje~Siadywaliśmy z Basią.~BARDOS~Więc ja, 1879 I, XI | Nus chłopaki do skoków, siądźcie gospodaze,~Ja psyśpiewywać 1880 III, IX | rada.~BARDOS~Nim jeszcze siądziemy do stołu,~Wprzód sobie zanucimy 1881 I, VI | organy.~Skończyłem, dyksy, siądźmy, ty Panie kochany~Pawle, 1882 I, I | Ongi, jak mie pod stogiem siana psycapiła,~Tak mię ściskała 1883 III, IX | kochany.~MORGAL~Nie wiez nigdy Siarletanom,~A sanuj mądrego,~Nie pomagaj 1884 I, XI | sidła porusyły,~Same się siatką nakryły.~On tes z niemi, 1885 I, IX | Trzeba mu tu tak zręcznie sidełka nastawić,~Żeby go nie rozgniewać 1886 I, XIII | jeno ze kochanie~Jest to sidło na ptaski, a wędka na ryby,~ 1887 I, XIV | na ale,~Bo to nie dadzą s siebie psedrwiewać Górale.~MORGAL~ 1888 I, I | złoto złapie, dziś ma torbę siecki.~Jak tylko pani Dorota~Wlazła 1889 I, VI | kilku starych gospodarzy siedzą po prawej stronie, - chłopcy 1890 III, VI | cyli śpie, cy cuwam, cy siedze, cy chodze,~Tyś mi psytomny, 1891 I, I | grobowiec Wandy.   ~Jonek siedzi na wierzbie i spogląda ku 1892 I, VIII | Ras na pniu między dębami~Siedziały w paze turkawki,~Nie wiem, 1893 III, V | Boga!~Ja zaś w wierzbie mam siedzieć, jak sowa.~BARDOS~Oj, nieraz~ 1894 III, VII | BARDOS~Jak w parze turkawki,~Siedzieli.~BARTŁOMIEJ~Ale nacós w 1895 I, VIII | się znowu pocyna.~Kiedy siedzimy we dwoje,~Kiedy się s sobą 1896 I, XVIII| Krakowiaków i dziewek z widłami, siekierami, cepami, grabiami, pałkami, 1897 I, XI | na mlecku wychował.~Kiedy siekierką charcuję,~Wsyscy odemnie 1898 I, XVI | siadajwa do łodzi,~Bierzcie siekiery, cepy, niech kazdy psychodzi.~ 1899 I, VII | barana~Wyciągali na ławie, siekli, gdyby bydlę,~Dziś, kiedy 1900 I, XII | Dorotą mówić, gdy stała przed sienią,~Lecz ważną miałem wtenczas 1901 II, III | sama straszna niewidoma siła,~Która was gdyby słomkę, 1902 II, IV | odemnie przyjmiecie;~Niech ona silniej, niźli ogień w tej iskierce,~ 1903 II, IV | ciągniony,~Tak jest pewnym a silnym ogniem napełniony,~Że, kto 1904 I, IV | chłopcy, skaćcie dziewki, skaćwa wszyscy wkoło. (Tańcują.)~ 1905 I, I | Zeć to oni górale. (skacze z drzewa.)~STACH~Cós tu 1906 III, VII | psyśniło, musiałeś źle bacyć,~Skąd tu Stach?~BARTŁOMIEJ~Psecie 1907 III, VII | Byłbym go złapał.~BARDOS~Ale skądże zaś, ja przecie~Mam też 1908 I, VIII | kłaniam Panie Stanisławie.~Skądżeś się tu wziął.~STACH~Tuć 1909 I, VII | ja w pląsy, nie źle się skakało,~Ale też teraz bardziej 1910 I, VIII | Jak wejcie góra w Tatrach skalistych.~BARDOS  ~(wskazując na 1911 I, I | parobkami,~Mas i kozuch skalmieski, buty z podkówkami,~Dwie 1912 I, VI | wychasali;~I wy, druchny, składnieście tes nad nią płakały,~Choć 1913 II, VIII | pastuchy.~A, i wy tes sam Panu, skłońcie się dziewuchy,~Dziękujcie 1914 II, III | JONEK~My, wejcie Krakusy,~Skłonniśma do zgody, psebacamy z 1915 I, XIV | damyć se w kase dmuchać,~Ale skłonniśwa do zgody.~BRYNDUS I MORGAL~ 1916 I, III | Ale otós i tańce zacynają skocne,~Niechze se tu tańcują, 1917 II, VII | BASIA~Bo tes i jabym za nim skocyła we wodę,~Scęśliwąbym była 1918 I, II | matce Stachu, bo ci moze skodzić,~Nie zawadzi dla zysku osukać 1919 I, VII | Że tu wesołe odprawiano skoki.~Dalejże i ja w pląsy, nie 1920 I, XI | gospody.~Nus chłopaki do skoków, siądźcie gospodaze,~Ja 1921 I, XI | abym! obym!~BARTŁOMIEJ~Skońc-ze, mój kochany~Panie Miechodmuch, 1922 I, XI | słowem kłania się.)~BABA~Skońćcies oracyje,~Wypijcies psecie 1923 I, XV | tak stało, niech będzie skońcono.~JONEK~Moja pani młynarko, 1924 III, IX | obcej swawoli,~Bo źle zawse skońcys.~STACH~Wy chłopaki, cudzej 1925 I, VI | dziewcząt chłopcy smutni, po skończonej podskakują na miejscu, śpiewają, 1926 I, XIV | udało,~Jakżebym wam łatał skóry.~GÓRALE WSZYSCY.~Dalej bracia! 1927 I, XIII | wędka na ryby,~Kto go tylko skostuje, zginie bez ochyby,~Moja 1928 I, VI | zyłaś godziny.~2.~CHŁOPCY~Skowronecek pod kamykiem, łabędź wedle 1929 II, III | sumienia zgryzoty~Żeście im skradli bydło?~BRYNDUS~Juści tak 1930 I, XI | Łapał góral Jemiołuchy,~Skraść mu je chciały dziewuchy.~ 1931 I, VIII | bratanek~Bieze zonkę.  ~(skrobie się po głowie.)~BARDOS~Oboje 1932 I, VIII | Dręczy, ty się po głowie skrobiesz, a ty się czerwienisz.~STACH~ 1933 II, VII | jest wierny, i jak żyje skromnie.~BASIA~Ach, prosę, bardzo 1934 I, II | mej miłości:~Jako wągiel skropiony wodą, bardziej pazy,~Jako 1935 II, V | sprowadzić,~Żeby się tam skryć można, gdy będzie potrzeba.~ 1936 II, VII | przyjdziesz do mnie~Ja cię tak skryję dobrze, że sama dokładnie~ 1937 II, I | Świstos odchodzi)  ~resta skryjmy się w te ksaki,~A jak nas 1938 I, XIII | najlepiej wiesz wszystkie skrytości.~JONEK~Gdyby z rejestru.~ 1939 I, III | pocnę,~(tu słychać strojenie skrzypców w karczmie.)~Ale otós i 1940 I, VIII | jakiej zabawki,~Tsepotały sią sksydłami.~Patsąc na to ich rusanie,~ 1941 I, II | psywalę,~Weźmiewa sobie sksypki i kozę maćkową.~ ~ 1942 I, XIII | Onacyć i onacyć, ze chłopaka skusą.~BARDOS~To więc ty tak o 1943 II, IV | nauka,~Ta robi w człeku skutki któreście widzieli,~Alebyście 1944 III, IX | Skończyłem, poprawiłem w słabości Dorotę,~Oszczędziłem krwi 1945 I, VII | biednego studenta,~Że dadzą sławę i dobre mienie,~Widzę, że 1946 I, I | swych zonek figle, byli ślepi,~Więcejby spokojności między 1947 I, V | organistę:~Usłysema tu zaraz ślicną oracyję.~ ~ 1948 I, IV | wiecór będzie,~Bo dostanie ślicny cepek, choć rózy pozbędzie. ( 1949 I, XI | winszować trzeba, panno~Śliczna! młoda i żywa! Obyś nieusztanną~ 1950 III, VII | zaczekaj!~Patrzno, jak śliczny jastrząb w wierzbę się 1951 I, VI | dziatki,~Natencas będzies slochała,~Ześ się panną nie została.~ 1952 I, VI | ujźrys swej dziedziny,~Gdzie słodkie zyłaś godziny.~2.~CHŁOPCY~ 1953 I, II | w małzeństwie zgoda,~Tam słodko lata schodzą,~Tam w domu 1954 I, VII | bierze,~Tym sobie życie słodzę,~I ja porosnę w pierze,~ 1955 I, VII | biedę truję,~Wesołość troski słodzi.~Prawda, że wesołość i smutek 1956 II, III | niewidoma siła,~Która was gdyby słomkę, na ziemię rzuciła,~ na 1957 I, III | praca zadawa,~Jak lód psy słońcu topnieje.~Stasiu, tyś zranił 1958 I, I | Jonku,~Patsaj dobze pseciw słonku.~Bo słysałem, ze dziś wcale~ 1959 I, XI | stoi, a tu baba za każdem słowem kłania się.)~BABA~Skońćcies 1960 I, VI | kamykiem, łabędź wedle wody,~A słowicek w chłodnym gaju uzywa swobody,~ 1961 I, XI | Milc-ze! Bo jeślis z głupiem słówkiem się wyśliznies~To cię tak 1962 I, II | mieście~Swemu kawalerowi psed ślubem śpiewała,~Kiej matka 1963 III, IX | Swawolną się cujes,~Nie ślubuj staremu cłeku,~Bo wnet pozałujes,~ 1964 I, V | miłości~Za nic małzeńskie śluby.~PAWEŁ~Sroma się Wasmości.~ 1965 I, XIV | JONEK~Psecie chciejcie tylko słuchać,~Wsak my nie chcem wasej 1966 III, VII | Basi prosić gości w swaty.~Słuchajcies nie potseba tego ludziom 1967 I, VII | tu z nich który.~Oto idą, słuchajmy, co to za jedni. (chowa 1968 I, II | matuli zaś powiem: matulu słuchajta,~Kiej wam tak Góral miły, 1969 III, IX | Boże odpuść być kościelnym sługą~Mruczą ludzie, że im bieda 1970 I, XIV | MORGAL~Taką obelgę cynić, tak słusnemu cłeku?~BARDOS  ~(n. s.)~ 1971 II, I | casem licha sprawa,~Ten ma słusność, co wygrawa.~Prawda, ze 1972 I, XIV | gorsego nad Górala,~Gdy go słusny gniew zapala.~STACH I JONEK~ 1973 II, V | kobieta płocha,~To twoja żona, słusznie zazdrosna i czuła,~Całeby 1974 II, IV | wszystkiemu, niechaj wam to służy~Na zdrowie, to czyści krew.~ 1975 III, IX | będzie,~Nie traćcie ochoty.~Służyć swej ojczyźnie miło~Choćby 1976 I, VIII | proseforem jego,~Sam Pan mu słuzył, lec on słyse nie wart tego,~ 1977 I, I | dobze pseciw słonku.~Bo słysałem, ze dziś wcale~Mają psypłynąć 1978 I, VIII | Sam Pan mu słuzył, lec on słyse nie wart tego,~Bo go sam 1979 I, III | takiej pokusy zachowa,~Nie słysycies to jak nas ksiądz o to strofuje?~ 1980 I, VII | karczmy) ~Ach, jakież to smaczne~Rozchodzą się w tej karczmie 1981 II, IV | BASIA~A ze mnie się WPan śmiał?~BARDOS~Wstydź się, stań 1982 II, III | Zaraz ja was przekonam, śmiałe niedowiarki.~Krakowiacy, 1983 II, III | gałgańskie dusze! wy zuchwałe śmiałki!~Wy, rabusie, hultaje! toż 1984 I, XVIII| zony,~Idźmy wsyscy, idźmy śmiało,~Nich ten będzie zawstydzony,~ 1985 I, XVIII| całość~Tam najpierwsa cnota śmiałość.~ ~(Wszyscy siadają na łodzie 1986 I, III | pięty,~Azem parschła ze śmiechu.~STACH~To się panom godzi,~ 1987 I, III | STACH~Ale się ludzie gorsą i śmieją się z tego.~DOROTA~Juz my 1988 II, IV | bój się.~MIECHODMUCH  ~(śmiejąc się).~O szerce zajęcze!~ 1989 I, II | podaje, a Jonek patrząc śmieje się.)~JONEK~Ba, ba, ba! 1990 I, II | potańcujes z niemi -potem śmiele~Psyjdzies, pomiędzy gośćmi 1991 I, XI | dół koziołka~Pasteze się śmieli z Dosi,~Bo widzieli u niej 1992 I, I | frasunku,~Mógłby się na śmierć zagryść, gdyby lepi~Męzowie 1993 III, I | salona!~Nie powinna, męzowi śmierci zycyć zona,~Choć i bzydki, 1994 I, III | się zachciało zdrajco, a śmiesze mnie~Takie zecy wbrew bajać, 1995 I, I | tak do niego lizie,~Kieby smoła jaka.~STACH~Otós to, miły 1996 I, VII | słodzi.~Prawda, że wesołość i smutek osładza,~Jednakże nie ze 1997 II, II | elektrykę)  ~poczekajcie, smyki!~Nauczę ja was lepiej szanować 1998 I, VIII | śniadanie.~Wy czyście już śniadali?~BASIA~Dopiero do stołu~ 1999 III, V | wierzbie mam siedzieć, jak sowa.~BARDOS~Oj, nieraz~Siadywałaś 2000 III, III | się, we wsystko psysposób sowicie,~Idź do chaty. - Ty Stachu


abo-glina | glod-najpi | najps-porus | porwa-sowic | sowit-wpada | wpana-zzda

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License