Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Wojciech Boguslawski
CUD

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


abo-glina | glod-najpi | najps-porus | porwa-sowic | sowit-wpada | wpana-zzda

     Odslona, Sprawa
2501 II, V | walnie uda się.~STACH~Teras WPana zegnam, pójdę do mej Basie,~ 2502 I, VIII | gardzę niczem.~STACH~Tylko wpsód do Basi Mamy,~Młynarki, 2503 II, I | nase kobiety? niechaj idą wpsodzie.~MORGAL~A wsyćtkieć tam 2504 II, VII | Azeby się z Dorotą poumizgał wpsprzódy,~I dla tegom tak biegła.~ 2505 II, VIII | pogodził. Teras do domu wracamy,~I Waspana na gody s sobą 2506 I, XII | będą się was bali,~I muszą wreszcie przystać. Spieszcie jeno 2507 I, XVIII| kościoła żyję,~Jak mi bydła nie wrócą, te wyschłe profoszy,~To 2508 I, I | gracko wyćwicem,~Ze się musą wrócić z nicem.~STACH~Ale jak mi 2509 I, I | go zawiózł, i nazad się wrócił.~I ty tes ctery konie pędzis 2510 II, V | chwila patsy, cy się nie wróciły~Pscoły, co wej psed rokiem 2511 I, XV | pewnych znaków kalendarskich wróżę,~Że już uciekli.~ ~ 2512 II, V | Basi?~STACH~Wsak ja zawse wrzesce,~Kiej mię Dorota ściska.~ 2513 II, II | mocno machinę, słychać głosy wrzeszczące)~Ha, łotry, hultaje!~Gońcie! 2514 I, VI | kształtniej sztoi,~Dyjament wsadzon w złoto, jaśniej światło 2515 I, I | lękaj się, miły Stachu,~Wsakci nie umzem od strachu,~Toć 2516 I, VIII | srodko Stasia ścisnen.~J stąd wsceno się kochanie.~STACH~Ras 2517 I, XV | Które do nas porobią te wściekłe bestyje,~To cłowieka z ostatniej 2518 II, V | STACH~Ona mnie wsędzie suka, wsędy mnie śpieguje.~BARDOS~Ale 2519 II, V | najczęściej widuje?~STACH~Ona mnie wsędzie suka, wsędy mnie śpieguje.~ 2520 III, VII | BARTŁOMIEJ~Jać to robię, a wselako~Nie powracają pscoły.~BARDOS~ 2521 I, XV | DOROTA~Słuchajcie, kiedy jus wselka pseskoda~Załatwioną została, 2522 III, III | Był z nami, pozbawił nas wselkiego kłopotu.~WAWRZYNIEC~Co on 2523 I, XIV | Wszyscy Górale i Góralki wsiadają na krypę i odpływają z krzykiem.)~ 2524 I, VIII | Tatrach skalistych.~BARDOS  ~(wskazując na Basię.)~A ona~Maż ojca?~ 2525 I, III | Oho! próznać to praca, nie wskóras nic bracie,~Tak ja memu 2526 I, VII | było moje omamienie.~Djabła wskórasz i z rozumem,~Kiedy zaćmienie 2527 I, XVII | wstrzymam rozlew krwi moich współbraci.~(Do Pastucha.) ~Hola! mój 2528 I, XI | BARTŁOMIEJ~Prosiemwa teraz z nami wspołem na śniadanie,~Potem z sobą 2529 I, V | Jadama utwozył mu, do zycia wspólnego,~Ale mu zonę z jego uformował 2530 II, III | wolny, a wy wszyscy jego~Wspólnicy, patrzcie, jak on odudziały 2531 I, XVI | pobudzę dziewki, niech się wspólnie biją,~Wsakze to ich dobytek, 2532 I, VIII | gadamy,~Lub się turkawki wspomina,~A tak się znowu pocyna.~ 2533 I, XI | lichem w ocach zdało~Jakem wspomniał na Basię: daby na Panusko,~ 2534 I, XI | spacek, jednak casem moze~Wspomniała panienecka na swego Brydndusa?~ 2535 II, VII | wychodzi,~Jus o zonie ani wspomnie;~Oj! cemus mi się nie godzi~ 2536 I, I | strony chałupy wiejskie, wspośrzód nich widać karczmę z wystawą, 2537 I, VII | butów chodzę.~Nie mądry, kto wśród drogi,~S przestrachu traci 2538 I, II | mieć kogoś, bo raniutko wstaje,~I biega za stodoły -~JONEK  ~( 2539 I, XI | organiście.~Obudźcie go, niech wstanie.~STARA BABA~Ochlał się wiecyście,~ 2540 I, I | karmili, poili,~Byle tylko wstęp mieli do ładnej zonecki:~ 2541 II, V | nadręczy,~Że to może wstrzyma, a może odstręczy.~STACH~ 2542 I, XVII | Pastuch.~BARDOS~Jakże tu teraz wstrzymać chłopstwo rozhukane?~Obym 2543 II, III | wyniosłym).~Krakowiacy, stójcie!~Wstrzymajcie się kłótniki! także więc 2544 II, II | jest dziś przeciągniony by wstrzymał potoki~Krwi ludzkiej?  ~( 2545 I, XVII | chojniej zapłaci,~Kiedy wstrzymam rozlew krwi moich współbraci.~( 2546 I, IV | tańcują.)~A więc dłuzej nie wstsymujta nasej lubej pary,~Bo to 2547 II, IV | mnie się WPan śmiał?~BARDOS~Wstydź się, stań jeno tu,~ rękę 2548 I, V | kochas Pawła Zosiu?~ZOSIA ~(wstydząc się z prędkością)~I toć 2549 I, VII | wkręcić, ale jak, to sztuka.~Wstydzę się niepomału, w tak liczną 2550 III, VII | Doroto?~BARDOS~Ot się darmo wstydzi,~Bo niesłusznie Waszmość 2551 I, V | kochas jego?~Powiedzze, nie wstydźno się, bo to bes miłości~Za 2552 I, XI | kościoła wyjdziewa,~Co do ksny wsyćką zepę w Krakowie wyjewa.~ 2553 I, III | kijonką psemiezyć,~Nie ze wsyćkiem to pono trzeba księdzu wiezyć.~ 2554 I, III | Casem mnie tylko pocałuj,~Wsyćko ucynię dla ciebie.~STACH~ 2555 I, I | oskarzemy onę,~A tak się wsyćo skońcy.~STACH~Oj nie, miły 2556 II, I | niechaj idą wpsodzie.~MORGAL~A wsyćtkieć tam zostały pod górą psy 2557 III, VII | siedziała.~DOROTA~Ta niecnota wsyściutko teras wysłuchała.~BARTŁOMIEJ~ 2558 I, XIV | DOROTA~Tak, tyś spacku, wsystkiego narobił,~Ale pocekaj.~BRYNDUS~ 2559 I, I | jesce zyło,~Ale wies co, te wsytkie matki korowody~ furdą, 2560 I, II | moja Basiu, ale gdy s tem wsytkiem~Ociec cię musić będzie, 2561 II, IV | komenderowałem.~A potem, wszak ja przecie osoba kościelna,~ 2562 I, XVII | Na zdurzenie szaleńców, wszakże nią przed laty~Wiele rozumnych 2563 III, IX | BARDOS~Wy uczeni, którzy wszędzie~Cierpicie dla cnoty;~Nie 2564 I, XIV | zaczyna. (głośno.) Mospanie, wszelako~Należy się posłuchać, kiedy 2565 I, VI | pozwolić, by w ten dzień wszpaniały~Ręce moje na dźwięcznych 2566 II, VIII | pomnozy.~ŚWISTOS~Zycemy wszscy tego.~BARŁOMIEJ~Dziękuję, 2567 II, I | ochronim grzbiety,~I osukamy wszyćkich.~MORGAL~Nie ujźrą nas moze,~ 2568 I, VII | osładza,~Jednakże nie ze wszystkiem brzuchowi dogadza,~Widziałem 2569 II, IV | Aj! aj!~BARDOS~Otóż i po wszystkiemu, niechaj wam to służy~Na 2570 II, III | jedną nogą i chwyta drut. Wtem Bardos elektryzuje machinę, 2571 II, III | się z bojaźnią, nareszcie wtyka szyjką w ziemię, stawia 2572 II, VI | co też myśli o Stachu, wybadać.~Ale czy mi się zdaje, tak, 2573 III, II | nogę.~JONEK~Potem im chciał wybić skórę.~BRYNDUS~Potem nam 2574 II, I | Obac jeno z góry.~MORGAL  ~(wybiega na pagórek.)~Biada nam! 2575 I, III | STACH~A więc tes, kiedy inną wybierę za zonę,~Więcej mnie nie 2576 I, VIII | w ocach zaćmiło.~BARDOS~Wybornie! A potem?~STACH~Bojąc się 2577 I, VI | stradałaś,~Jus do obcych się wybrałaś,~Jus nie ujźrys swej dziedziny,~ 2578 I, VI | my tes nie najgozej Zośkę wychasali;~I wy, druchny, składnieście 2579 I, XI | cyste,~Boh się na mlecku wychował.~Kiedy siekierką charcuję,~ 2580 I, XI | sąsiedzi o tym, co się sam wychwala.~MORGAL~Panienko, nie mas 2581 I, XI | zdrowie duszkiem szklanki wychylamy.~BRYNDUS~Dziękujemy.~MORGAL~ 2582 I, VII | młodu uczyć, jak barana~Wyciągali na ławie, siekli, gdyby 2583 I, I | uparci,~Tak ich tu gracko wyćwicem,~Ze się musą wrócić z nicem.~ 2584 I, II | nie martwi, to chces być wydaną~Za Bryndosa, Górala?~BASIA~ 2585 I, XIII | Spiesno za staruska włodaza wydano,~Ze miała nabozeństwo do 2586 III, IX | wielkimi~Klejnoty i saty.~Nie wydzieraj co cudzego,~Sanuj wsystkie 2587 I, VII | żebraninę.~Jeszcze kto wypchnie, wyfuka,~Nie wiele teraz popłaca 2588 I, II | matka za niego gwałtem wyganiała.~ŚPIEWKA~Mospanie kawaleze,~ 2589 I, XI | Psypatrzno się, jak zewsąd wyglądam psyjemnie.~ŚPIEWKA~Kazda 2590 I, VIII | jednej godziny nie wystał,~Wygnałaby go zona.~STACH~Ratuj nas 2591 II, IV | JONEK~Daj go Bogu! to jakieś wygodne ustawy.~BARTŁOMIEJ~Był to 2592 II, II | pniaczek bardzo mi będzie wygodny,~Bo w nim dobrze zakryję 2593 II, I | niech cierpią, my pseto wygrali. -~Dziewuchy, niechaj psed 2594 I, XV | BARDOS~Zgoda!~Wiwat! więc wygraliśmy, teraz tedy pójdźmy,~I dzień 2595 II, I | sprawa,~Ten ma słusność, co wygrawa.~Prawda, ze te łupy, cośmy 2596 III, VII | też pono~Niewie, Basiu, wyjdź no tu ~(Basia wychodzi.)~ 2597 I, IV | wszyscy wkoło. (Tańcują.)~Wyjdźcie do nas Panie Bartku, Pan 2598 I, VI | Zjes mi djabła, bestyjo! Wyjdzie ci to bokiem. (odchodzi.)~ ~ 2599 I, XI | nabozeństwie s kościoła wyjdziewa,~Co do ksny wsyćką zepę 2600 I, II | wzajemności,~Pies na powrozie wyje,~Kazdy pragnie wolności.~ 2601 I, XI | ksny wsyćką zepę w Krakowie wyjewa.~MORGAL~Łatwo mu mieć psyjaciół, 2602 I, VII | srodze, myśląc, że talenta~Wykierują mnie kiedyś biednego studenta,~ 2603 I, II | kobietą,~Zeby się nie umiała wykradać do gacha.~Ale jak zręcnie 2604 III, III | hej wiwat! Niech każdy wyksyka.~WSZYSCY  ~(krzyczą).~Wiwat!  ~( 2605 III, VII | DOROTA  ~(n. s.)~Serce wyleci ze drgania,~Ach! niechcę, 2606 II, III | żeś głupi.~MORGAL  ~(drżąc wymawia.)~Głupim.~BARDOS~Tchórz!~ 2607 III, IX | pomiędzy wasz do karcmy, wymknę się nieznacznie~Rozrywkę 2608 I, XIV | mu.)~To tseciemu gzbiet wymłócą,~Pats, by cię to nie spotkało.~ 2609 I, XVII | zgodzić można! bo mojej wymowie~Niechcą wierzyć, gdybym 2610 I, XIV | BARTŁOMIEJ~Wsak my to sobie~Tak wymówili, ze gdy córka moja~Nie zechce, 2611 I, VIII | BARDOS~Użyję~Całej mojej wymowy, tylko podjem wprzódy:~Ale 2612 I, XI | tscina,~Chodzę jak zuraw wyniosły.~Wąs carny, wargi zwiesiste,~ 2613 II, III | krwi bezbronnej maczać?~Wyniosłych karać trzeba, pokornym przebaczać,~ 2614 II, III | Teras ich!~BARDOS ~(głosem wyniosłym).~Krakowiacy, stójcie!~Wstrzymajcie 2615 I, I | Gdy mu nase racyje dobze wyonacę,~Psecies to co swój, to 2616 II, V | schowam.~BARDOS~Nie, to nie wypada.~Trzeba koniecznie takie 2617 II, V | Żeby tam młynarzowi zajrzeć wypadało.~STACH~To ja wej w nasą 2618 I, XI | ręki.~Wsak ja psecie nie wypadł sroce s pod ogona.~Ras mi 2619 III, VI | jakby nas który~Sąsiad kiedy wypatsył, a doniósł Bartkowi,~Biada 2620 I, VII | po żebraninę.~Jeszcze kto wypchnie, wyfuka,~Nie wiele teraz 2621 I, VII | nareście jak łotra ze szkół wypędzili.~(patrząc na elektrykę.)~ 2622 I, XI | BABA~Skońćcies oracyje,~Wypijcies psecie do mnie, ja do was 2623 I, XI | psecie do mnie, ja do was wypije.~MIECHODMUCH~Podźma do karczmy. ~( 2624 I, III | zakręciła głowę,~Zeby cię jesce wyprał za takową mowę.~Spróbujno, 2625 III, II | tam dziwowiska ten Skubent wyprawił!~I pogodził nas wsystkich 2626 III, V | palić, ja wtenczas męża wyprowadzę.~(Odchodzi do młyna.)~ ~ 2627 II, I | MORGAL I ŚWISTOS~Jak się to wypseda w mieście,~Będzie cem hulać 2628 I, XVIII| MIECHODMUCH~Gdzie te wyrodki,~Co się nam ważą mieszać 2629 II, VII | z piekła.~Jejbym warkoce wyrwała,~A samego wałkiem sprała,~ 2630 I, III | jak się na perore do ojca wysadzi,~Moze od mojej Baśki Górala 2631 I, XVIII| Jak mi bydła nie wrócą, te wyschłe profoszy,~To im wnet tym 2632 I, II | snać starowina~Ociec nie wysedł patsyć, kędy ona chodzi,~ 2633 III, II | a nasi?~JONEK~Za młynem,~Wysiadają tam na bzeg.~DOROTA~A bydło?~ 2634 I, VI | godzinę jesce tu nie staną,~Wysiedli, pod kościołem snać na msą 2635 I, VI | zaśpiewajcie, niechaj se wyskocę.~(Bartłomiej, Dorota, Organista 2636 I, XI | jeślis z głupiem słówkiem się wyśliznies~To cię tak palnę w papę, 2637 III, VII | niecnota wsyściutko teras wysłuchała.~BARTŁOMIEJ~Cózeście tam 2638 III, VII | ul dobrze zabić,~Potem go wysmarować gliną.~DOROTA  ~(n. s.)~ 2639 I, XI | Zem chłopak chozy i rosły,~Wysmukły jestem jak tscina,~Chodzę 2640 I, VIII | domu jednej godziny nie wystał,~Wygnałaby go zona.~STACH~ 2641 I, I | wspośrzód nich widać karczmę z wystawą, po drugiej stronie pod 2642 III | ODSŁONA III~Teatr wystawia to samo, co w pierwszej 2643 I, VII | przywidzianej marze~Ludziom wystawiacie.~Mamże was jeszcze dźwigać, 2644 I, VII | Panie Platonie,~I ty tak wyszczekany djabli Cyceronie,~A wy najbardziej, 2645 I, VII | kiełbasy.~Żeby tylko na chwilę wyszedł tu z nich który.~Oto idą, 2646 II, V | Dorota,~Bojąc się, by nie wyszła na wierzch jej niecnota,~ 2647 I, III | dręcys niebogę,~Ze bes ciebie wytrwać nie mogę.~Więc się nademną 2648 I, XI | lepiej poznała.~STACH~Nie wytsymam i gzmotnę w kark samochwała.~ 2649 I, XI | Ale tes za to z wieschołka~Wywróciła w dół koziołka~Pasteze się 2650 I, VII | Sława,~A Szczęście jeszcze wyżej,~Lecz gdy chęć nie ustawa,~ 2651 III, VIII | zdradzać męza, wiecnie się wyzekę.~ ~ 2652 I, III | zranił mq dusę,~Ja ci prawdę wyznać musę,~Ze kiej mam starca 2653 II, III | zbrodnie, a zostaniesz cały,~Wyznaj, żeś głupi.~MORGAL  ~(drżąc 2654 II, III | dwieście,~Ale wstańcie, i wyznajcie szczerze,~Nie czujecież 2655 I, XIII | Bo jus Stachowi nie ras wyzucała,~Ze mu Dorota w ocy figlarnie 2656 I, VI | jest matką wasą, ona was wyzywi;~Nie bądźcie z nikim fałsywi,~ 2657 I, II | powiadam sceze,~Ze ci nie będę wzajemną.~Natura kochać kaze~I mnozyć 2658 I, II | niewoli zyje,~Niemas tam wzajemności,~Pies na powrozie wyje,~ 2659 III, VII | dzieci.~STACH~Tak jest, wzdyć to były zarty.~BARTŁOMIEJ~ 2660 I, VI | licho,~Dajcie pokój, bo będę wzescał.~DOROTA  ~(zatykając mu 2661 II, IX | braci,~Drudzy do łaski, wzgardę przyłączają.~ ~(Zasłona 2662 I, VII | nim klęka,~Ten nie wart względów Nieba.~Mnie, chociaz głód 2663 II, VII | cemus mi się nie godzi~Wziąć ich na naukę do mnie.~Takbym.~ 2664 I, VIII | Stanisławie.~Skądżeś się tu wziął.~STACH~Tuć ja mięskam; z 2665 I, VIII | Jegomością jeździłem ras w drogę.~Wziąłem go w Małogoscu z proseforem 2666 I, V | byście swą zonkę i córeckę wzięli,~Pokorniuchno uprasam.  ~( 2667 I, XIV | BARDOS~I ja także choć wziętości,~Niedoznałem u was wiele,~ 2668 II, V | wszystkie zaloty~Młynarki nie wzniecająż w twym sercu ochoty~Do zdradzenia 2669 II, VI | tym wieku jeszcze tylko wzór poczciwej cnoty~U nieskażonej 2670 I, VIII | mój ojciec pije, ale nie wzrusona,~Jak wejcie góra w Tatrach 2671 I, III | Bartkową,~Jezeli się da wzrusyć, to o starca fraski,~Jak 2672 I, X | SPRAWA X~(Słychać najprzód muzykę 2673 I, XI | SPRAWA XI~(Ciż sami, Bartłomiej, Dorota, 2674 I, XII | SPRAWA XII~Wawrzyniec, Stach, Jonek, 2675 I, XIII | SPRAWA XIII~Jonek i Bardos.~BARDOS~Ty 2676 I, XIV | SPRAWA XIV~Dawni, Bartłomiej, Dorota, 2677 I, XV | SPRAWA XV~Pozostali~DOROTA~Zjes djabła, 2678 I, XVI | SPRAWA XVI~PASTUCH  ~(płynie szybko 2679 I, XVII | SPRAWA XVII~Bardos, Pastuch.~BARDOS~ 2680 I, XVIII| SPRAWA XVIII~Mnóstwo Krakowiaków i dziewek 2681 I, XI | nie?~BARTŁOMIEJ~Ma dosyć zabawek.~BARDOS~Czasem też pasie 2682 I, VII | między gbury,~Jak ich zacznę zabawiać twojemi figlasy,~Dostanę 2683 III, IX | jeszcze was przytem trochę zabawiłem,~Wszystkie moje żądania 2684 II, IV | cud razem strasny i cud do zabawy.~BARDOS~Bracia moi, słuchajcie! 2685 III, VII | Najprzód, trzeba ul dobrze zabić,~Potem go wysmarować gliną.~ 2686 I, IX | rozgniewać i z niczem odprawić.~(Zabiera wszystkie książki i odchodzi 2687 I, XIV | rozmowy nie wdajcie.~(Górale zabierają się do kryp.)~ŚPIEWY~BRYNDUS~ 2688 II, III | Idźcie więc, pozwalam wam, zabierajcie bydło.~KRAKOWIACY~Jak to 2689 I, VIII | Ja tu jeszcze wprzód moje zabierę manatki~I zaraz przyjdę.~ 2690 II, III | więc srogiemi~Być chcecie? zabijać ich, gdy leżą na ziemi,~ 2691 I, I | zaręcą z dziewcyną.~Ja się zabije, Jonku, jeźli postradam.~ 2692 III, I | mojego Stasia w bitwie nie zabili.~Oj! toćbym tes becała, 2693 II, I | trudy.~I nacós sobie dały zabrać je te dudy?~A, kiej tchóze, 2694 II, I | Prawda, ze te łupy, cośmy im zabrali,~Przechodzą nase skody i 2695 I, VI | Ach! zacekajcie na mnie, zacekaj Stasieńku.~Pójdź tutaj na 2696 II, VII | djabła s piekła, niźli mnie zacepi.~ŚPIEWKA~Jestem dobra, jak 2697 III, I | tes to cudzej zecy, tak zachciewa.~Gdyby Stasio był moim, 2698 I, VI | Stacha.)  ~A jak się jus zachłysną, w tem zacnij pomału~Prosić 2699 I, III | Pan Bóg od takiej pokusy zachowa,~Nie słysycies to jak nas 2700 I, VI | gospodaze - ja zwycaje stare~Zachowując, jako wej stryj pana młodego~ 2701 I, VII | wskórasz i z rozumem,~Kiedy zaćmienie w kieszeni,~Gdy się potrzeby 2702 I, VIII | zrobiło,~Ze mi się w ocach zaćmiło.~BARDOS~Wybornie! A potem?~ 2703 I, XIV | Prosę psestać, bo my tes wej zacniemy.~BRYNDUS~Da się~To widzieć, 2704 I, VI | się jus zachłysną, w tem zacnij pomału~Prosić o łaskę dla 2705 I, III | karczmie.)~Ale otós i tańce zacynają skocne,~Niechze se tu tańcują, 2706 III, VII | chowa.)~Panie młynarzu, zaczekaj!~Patrzno, jak śliczny jastrząb 2707 I, XIII | Cicho, bo już tam widzę zaczęte hałasy. ~(hałas opodal.)~ 2708 I, VII | wlazłszy między gbury,~Jak ich zacznę zabawiać twojemi figlasy,~ 2709 I, XIV | tego osła,~Bo coś brykać zaczyna. (głośno.) Mospanie, wszelako~ 2710 II, II | chałas z daleka powstaje,~Zaczynamy robotę. ~(pompuje mocno 2711 I, V | moje dzieci, cegos - to ządacie?~JONEK~Oto tu, Bartłomieju, 2712 I, XII | będzie?~WAWRZYNIEC~Juzbym był ządanej~Dobił wreście ugody, gdyby 2713 III, IX | zabawiłem,~Wszystkie moje żądania już dopełnione.~ŚPIEWKI~ 2714 I, III | chwieje,~Prózno się praca zadawa,~Jak lód psy słońcu topnieje.~ 2715 II, II | zakryję całe me działanie,~A żaden mnie tu z dołu pałką nie 2716 I, V | Zawse bes pseciwności i bes zadnej kaźni;~Zyjcie w tym stanie, 2717 I, XVI | jest?  ~(pastuch wchodzi zadyszany.)~PASTUCH~Dalej, prędzej 2718 I, XI | nasalał! oj, jemu z nas zadzien~Niesprosta, ma tes olej 2719 III, II | BRYNDUS~Na pasę,~Jus go zagnał pastusek.~DOROTA~Jakimze 2720 I, VI | waszego.~JONEK~Dalej, duda! Zagraj nam marsa wesołego.~Pódźwa. ~( 2721 I, XI | gospodaze,~Ja psyśpiewywać będę, zagrajcie dudaze.~ ~MAZUR GÓRALSKI~ 2722 I, XI | Brynduszem!~Obym wam prędko zagrał! obym też kubany~Doształ, 2723 I, VI | A ja wam za to ogniście~Zagram przy ślubie na całe organy.~ 2724 Oso | małżeństwa.~Wawrzyniec, zagrodnik.~Stach, syn jego, kochanek 2725 I, I | frasunku,~Mógłby się na śmierć zagryść, gdyby lepi~Męzowie na swych 2726 I, VI | na dźwięcznych cymbałach zagrzmiały.~(biorąc się pod boki, jak 2727 II, IV | śmiejąc się).~O szerce zajęcze!~BARDOS~Pan Miechodmuch 2728 II, V | przysposobić,~Żeby tam młynarzowi zajrzeć wypadało.~STACH~To ja wej 2729 III, III | Pomóscie jej, ja chwilkę zajze tes do młyna. ~(Odchodzi.)~ 2730 III, IV | Idźcie, bo ja musę~Troskę zajzeć do karcmy - Jamci druchna 2731 II, V | STACH~A jak tam młynas zajzy?~BARDOS~Ja to na się biorę.~ 2732 III, IX | idzie bes pseskody,~Ani się zakole.~BARDOS~Wy uczeni, którzy 2733 III, III | jus między nami wsystko zakońcono,~Jus my w zgodzie. Ten skubent, 2734 I, III | bracie,~Tak ja memu starcowi zakręciła głowę,~Zeby cię jesce wyprał 2735 II, II | wygodny,~Bo w nim dobrze zakryję całe me działanie,~A żaden 2736 III, III | weselu będą ci panowie,~Zaksątnij się, we wsystko psysposób 2737 I, XV | kiedy jus wselka pseskoda~Załatwioną została, ja jestem gotowa~ 2738 I, III | ze mi pozwolis sobie się zalecać,~Wsak ja młoda i zwawa.~ 2739 I, XIV | lec nie sami,~W krótce załować będziecie,~Ze nas tak zniewazać 2740 III, I | dręcy dusę,~Ze albo umrę z zalu, albo go mieć musę.~Obiecał, 2741 II, III | BARDOS~Dalejże zuchwały,~Żałuj za swoje zbrodnie, a zostaniesz 2742 I, VI | niebędzie płacić,~A wy, co go załujecie, radybyście stracić.~2.~ 2743 II, I | we trzech śpiewają.)~Nie załujmy krwie i znoju,~Wsak, choć 2744 I, II | na się fortuna pseciwną zamienia.~BASIA~Jus se wej nie gryź 2745 I, XI | obyś! obyś...  ~(mając oczy zamknięte, rozumie, że panna młoda 2746 III, V | włazi w wierzbę, Bardos zamyka.)~BARDOS~To jedna, wnet 2747 II, II | pomięszam, przerażę,~Że może, co zamyślam, z łatwością dokażę.~Przeciągnijmy 2748 I, II | ku tobie odrazę,~Prosę, zaniechajze męe.~Gdzie jest w małzeństwie 2749 II, VIII | Wacpanu tes za to dzięki zanosiemy,~Ześ nas pogodził. Teras 2750 III, IX | siądziemy do stołu,~Wprzód sobie zanucimy piosneczki pospołu.~MIECHODMUCH~ 2751 I, VII | Rozchodzą się w tej karczmie zapachy kołaczne,~Coś, niby gęś, 2752 II, III | kręcony,~Prędzej, bo się zapadniesz w piekielne przepaści!~Morgal 2753 I, XIV | Górala,~Gdy go słusny gniew zapala.~STACH I JONEK~Psecie chciejcie 2754 II, IV | kiedy tego trzeba, wojnę zapalamy,~Ale się sami na sztych 2755 I, VI | śpiewają szwobodniej,~Weselej zapalone gorą dwie pochodnie:~Tak 2756 I, I | skały~Wzrusy się na me (twe) zapały,~Wsak on kiedyś w młodym 2757 II, VIII | WAWRZYNIEC~Bydło, prosto na pasą zapędzą pastuchy.~A, i wy tes sam 2758 I, XVII | moja fatyga tym chojniej zapłaci,~Kiedy wstrzymam rozlew 2759 II, III | wasza, będzie prac moich zapłatą.~BARTŁOMIEJ~Ales ten cud?~ ~ 2760 I, VI | przyjdzie po kolędzie,~Nie zapominajcie o Organiście,~A ja wam za 2761 I, VI | dla się, pewnie o Góralu~Zapomną.~STACH~Ale ojce spieście 2762 I, VI | Nalewaj im gozałki miodem zaprawionej,~Wsak wies, ze my, podobnie 2763 I, I | i twój ociec seść kobył zapsęga~W furmankę, i niedawno woził 2764 II, I | mieście,~Będzie cem hulać w zapusty.~BRYNDUS~Więc się ciesmy 2765 III, IX | psujta nikomu,~Bo s tej mody zarazonej~Tylko bieda w domu,~Tak 2766 I, VIII | STACH~Bojąc się jakiej zarazy,~Scisnanem Basie dwa razy.~ 2767 I, I | płyną~Górale i Bryndusa zaręcą z dziewcyną.~Ja się zabije, 2768 I, X | nase swaty,~By dziś końcyć zaręcyny.~ ~ 2769 I, XI | będziemy.~Dziś pierwsze zaręczyny, a niedługim czaszem~Bryndusz 2770 I, VII | zrobić,~Więcej tem można zarobić.~Ten, kto się z wami pobrata,~ 2771 I, III | sobie tam ksiądz zdrowiuchno zartuje,~Pamiętam ja, jak do mnie 2772 III, VII | Tak jest, wzdyć to były zarty.~BARTŁOMIEJ~Psuć mi ul taki 2773 I, XII | trwoga, nigdy, ani was tu~Nie zarwą, przecie ich tu ledwie kilkunastu,~ 2774 III, V | młyna, tam się za drzwiami zasadzę.~Zapewne Stach uciekać będzie 2775 I, I | JONEK~Jesceć im, od tego zasię.~Ale cicho! Coś spod góry~ 2776 I, II | Tańcują tam, bo Pawła dzisiaj zaślubiny,~Mają tu psyjść i ojca prosić 2777 I, II | odsadzę;~A jak będzie uparty, zaśpiewam mu wreście~ piosneckę, 2778 I, VIII | BASIA~Dopiero do stołu~Zastawiają.~BARDOS~Tym lepiej.~STACH~ 2779 I, VIII | Nie trzeba tu w popiele zasypiać tych gruszek.~Rzecz ta nie 2780 I, XIV | zdejmuje kapelusz zmączony, i zasypuje mu oczy).~BARDOS~Cóż robić 2781 I, VIII | miłość zawiązała~I jak daleko zaszła, trzeba mi to bowiem~Wiedzieć.~ 2782 I, XII | nastąpi; już ja się~Tem zatrudnię, i wszystkich rozumu mojego~ 2783 II, V | Całeby ci pożycie zgryzotą zatruła.~Słuchaj: trzeba prędko 2784 I, II | bo ci moze skodzić,~Nie zawadzi dla zysku osukać nawjasem,~ 2785 I, VI | szwobodzie!~Kochajcie się więc zawdy, jak szynogarlice,~Pnijcie 2786 I, VIII | jak się ta wasza miłość zawiązała~I jak daleko zaszła, trzeba 2787 III, IX | Waspan był dla mnie łaskawy,~Zawiozę swemi końmi do samej Warsawy.~ 2788 I, I | obrócił,~W tsy niedziele go zawiózł, i nazad się wrócił.~I ty 2789 I, XIII | małżeństwie~Podejrzenie i zawiść poduszcza kobietę,~Często 2790 I, I | zaraz niecnota,~Starca zawojowała i córkę mu gryzie;~A sama, 2791 III, IX | przewrotna moda~Głów nie zawraca i serc nie psuje.~Niech 2792 III, I | Niebyłby mi tak miłym, nie zawrócił głowy,~A teras mnie tak 2793 I, XVIII| śmiało,~Nich ten będzie zawstydzony,~Kto dziś miał męstwa mało.~ 2794 III, IX | Oszczędziłem krwi ludzkiej, zawziętych zgodziłem,~Jeśli jeszcze 2795 I, XIII | juści.~BARDOS~Więc i ~Zazdrość uprzątnąć trzeba, bo kiedy 2796 II, V | To twoja żona, słusznie zazdrosna i czuła,~Całeby ci pożycie 2797 I, XI | Psypatrzyć się, jak wasi sąsiedzi zazecni~Śpiewają i tańcują wedle 2798 III, VII | BARTŁOMIEJ~Ja co dzień zazieram,~Ale ich nigdy nie ma.~BARDOS~ 2799 II, V | chodzą kieby daniele.~Tak zazwycaj bywa w świecie,~Wet za wet, 2800 I, II | rozdymając, ogień, lepiej zazy,~Tak me serce więksego doznaje 2801 II, VII | Mozeby mi się kiedy chłopak zbałamucił.~Otós widząc, ze z nami 2802 I, XV | jej, widzę, inaczej nie zbędziesz,~Przyrzecz jej, że po ślubie 2803 I, XVI | PASTUCH~Dalej, prędzej zbiezcie się, kto cuje,~Niechaj biegnie, 2804 I, VII | zdanie~Na publicznej dyspucie zbiłem, przez udanie,~Przez plotki, 2805 I, VI | Jutro cię panią ujzemy,~Zblednie kolor twój rumiany,~Stracis 2806 I, VII | ani grosza nie mam.  ~(zbliża się do karczmy) ~Ach, jakież 2807 I, VII | Wnet się człek do nich zbliży.~Im srożej Los nas nęka,~ 2808 II, III | leżą na ziemi,~Chcecież zbrodnicze ręce w krwi bezbronnej maczać?~ 2809 II, III | zuchwały,~Żałuj za swoje zbrodnie, a zostaniesz cały,~Wyznaj, 2810 I, III | podejzliwe,~Chciałby mnie zbyć głaskaniem, a to nic nie 2811 I, VII | na tekę.)~I na cóż mi się zdacie,~Wy szumni szczęścia ludzkiego 2812 I, IX | wiela~Używa was na wsparcie zdań Makijawela,~Ja was na wsparcie 2813 I, VII | Kiedy nawet samego profesora zdanie~Na publicznej dyspucie zbiłem, 2814 I, I | Kto wie, moze go jako w zdaniu pseonace,~Gdy mu nase racyje 2815 II, IX | mają,~Bo pierwsi dają, co zdarli s swych braci,~Drudzy do 2816 III, IX | często, chłodno i głodno być zdarza.~Wolę pracować w roli, niż 2817 II, IV | bardzo ciekaw, na każde zdarzenie,~Ksiądz Pleban, nie największe 2818 I, I | dziewcynę.~JONEK~Jesce tutaj nie zdązą ani za godzinę.~Basie tsa 2819 III, VIII | Nie pomyślę, ledwom ci nie zdechła od strachu,~Nie gniewajze 2820 I, XIV | gadać.  ~(w tym Bartłomiej zdejmuje kapelusz zmączony, i zasypuje 2821 II, I | kazem chłopy zuchwałe,~I zdobycy mamy wiele.~MORGAL~Ale gdy 2822 II, III | przeklętnicy,~Jako już czartów zdobycz, staną po lewicy.~Teraz 2823 III, IX | Bo w miłości jest ponęta,~Zdradliwa choć słodka.~Dawniej chodził 2824 II, VII | A ze to jest psemyślna i zdradna figlarka,~Mozeby mi się 2825 II, VII | Zobaczysz jak Dorota Stasia nęci zdradnie,~A on, jak ci jest wierny, 2826 II, VII | cukierek,~Kiej mnie nie zdradza kochanek,~Kiej nie chodzi 2827 I, II | Wsak i panowie zonki tes zdradzają casem;~A próc tego s psybytku, 2828 II, V | wzniecająż w twym sercu ochoty~Do zdradzenia twej Basi?~STACH~Wsak ja 2829 II, VII | wej pokusa,~Mógłby mnie zdradzić kiedy.~BARDOS~A gdyby tak 2830 II, VII | mnie Stasio osukuje,~Ze zdrajca inną całuje,~Stałabym się 2831 I, III | DOROTA~Baśki ci się zachciało zdrajco, a śmiesze mnie~Takie zecy 2832 I, III | moją dusą, tyś jest mojem zdrowiem!~Jus cię od świtu sukam, 2833 I, III | niech sobie tam ksiądz zdrowiuchno zartuje,~Pamiętam ja, jak 2834 I, XVII | elektrykę! użyję jej teraz~Na zdurzenie szaleńców, wszakże nią przed 2835 III, VII | mnie niebył tym jastsębiem zduzył,~Byłbym go złapał.~BARDOS~ 2836 II, VII | ma tutaj Stacha? azem się zdysała.~BARDOS~Dopiero co tam poszedł.~ 2837 III, VII | BARDOS~A to co jest?  ~(niby zdziwiony.)~BARTŁOMIEJ~Stach w wierzbie? 2838 II, II | Jak wam nosy przypiekę i żebra potłukę.~Ale gdzież się 2839 III, IX | Wolę pracować w roli, niż żebrać nikczemnie,~Tu sobie gdzie 2840 I, VI | MIECHODMUCH~Witam, witam, zebraną całą kompaniję~I proszę 2841 I, VII | pauper studiosus iść po żebraninę.~Jeszcze kto wypchnie, wyfuka,~ 2842 I, III | Słuchajze, toć jesce być moze,~Zebym ci Baśkę dała, ale mi obiecać~ 2843 III, V | obchodzi, ale cię~Przestrzegam, żebyś mi się wyjść nie odważała,~ 2844 I, XV | całusa?~STACH~Dam, wiele zechcecie.~DOROTA~Będzies mnie kochał?~ 2845 I, XV | To cłowieka z ostatniej zedrą kosuliny,~A wsystko dla 2846 II, V | uda się.~STACH~Teras WPana zegnam, pójdę do mej Basie,~Bo 2847 I, II | stodole?~Jezeli jej nie widać, zejdę choć po kole.~JONEK~Nie 2848 I, II | posła za ogrody.~STACH~Zejdź więc, tylko ostroznie, abyś 2849 II, VII | tak biegła.~BARDOS~On tu zemną bawił.~BASIA~Chyba ze tak.~ 2850 I, II | ŚPIEWKA~Mospanie kawaleze,~Nie zeń się, prosę, ze mną,~Bo ja 2851 I, VIII | kochanek.~BARDOS~Czemuż się nie żenicie?~STACH~Matka nie pozwala.~ 2852 I, III | cós się s kobietą~Młodą zenił, kiej stary, mógł mnie wej 2853 I, VIII | mi proszę, czy to ty się żenisz?~Bo tu widzę wesele.~STACH~ 2854 I, XI | wyjdziewa,~Co do ksny wsyćką zepę w Krakowie wyjewa.~MORGAL~ 2855 III, V | Nim otworzę, bo wszystko zepsujesz.~BASIA~Aj! zjecie~Carta, 2856 I, III | Juz my nie zgorsem świata zepsutego.~Pamiętam ci ja w mieście 2857 II, IV | słuchajcie! świat ten jest zepsuty,~ na nim tak beszczelne 2858 II, III | Nie mas w tem nic dziwnego ześma się potknęli.~BARDOS~I nic 2859 II, IX | się łzy po oczach kręciły źewliwie.~Czemu tak małe dary, wielką 2860 I, XI | mnie,~Psypatrzno się, jak zewsąd wyglądam psyjemnie.~ŚPIEWKA~ 2861 I, VII | kieszeni,~Gdy się potrzeby zewsząd cisną tłumem,~W ten czas 2862 III, I | Obiecał, kiedym na ślub jego zezwalała,~Ze mnie tes pocałuje, jak 2863 III, III | tu bajali, to i bies nie zgadnie,~Ale mi Stasio wsystko najlepiej 2864 III, IX | męzowie,~Ze ich dzieci nie zgadują,~Któzy ich ojcowie.~BASIA~ 2865 III, V | chyba carownikiem,~Wsystko zgaduje.  ~(głośno)  ~Prawda, i 2866 III, VII | zapewne.~DOROTA  ~(n. s.)~Oj! zginęłam biedna.~BARDOS~Jeśli nie, 2867 I, XIII | Kto go tylko skostuje, zginie bez ochyby,~Moja ciotka, 2868 I, VII | jeszcze dźwigać, kiedy sam zgłodniały~Jak trzcina chwieję się 2869 I, VII | zmieni.~Największy mędrzec zgłupieje,~Kiedy ze dwa dni nic nie 2870 I, V | zonecką?~Winsuję, zyjcie zgodnie w małzeńskiej psyjaźni,~ 2871 II, III | jeżeli mi się tu zaraz nie zgodzicie,~Jeżeli im wszystkiego bydła 2872 III, IX | krwi ludzkiej, zawziętych zgodziłem,~Jeśli jeszcze was przytem 2873 II, V | chłopcze!~STACH~Jus ja nie zgorsę sie z tego,~Ze zadko widzieć 2874 I, III | tego.~DOROTA~Juz my nie zgorsem świata zepsutego.~Pamiętam 2875 II, V | czuła,~Całeby ci pożycie zgryzotą zatruła.~Słuchaj: trzeba 2876 I, XII | pozwolicie,~By dwoje ludzi zgubić na całe ich życie.~Basia 2877 III, I | psytrefi cłeku z ułomności~Zgzesyć, to jesce nie tak wiele 2878 I, V | mu zonę z jego uformował ziobra,~Boć to zła zec jednemu 2879 III, IX | Gdzie się bardziej obcy ziomek,~Nis rodak podoba,~Biedny 2880 I, VI | pracy~A ci, co nam chleb zjadają, istni prózniacy,~I wy 2881 II, IV | jednak co żywo widzieć to zjawienie,~Bo jestem bardzo ciekaw, 2882 II, IV | Do chaptes wnedeckiś się zjawił,~A kiej się bić tsa było, 2883 I, VIII | mięskam; z nieba prawie~Zjawiłeś nam się Wpan.~BARDOS~W czemże 2884 I, XII | się Górale~Nie tak prędko zjawili, ociec-ci chce, ale~Macocha - 2885 III, V | wszystko zepsujesz.~BASIA~Aj! zjecie~Carta, Pani Macocho!~BARDOS~ 2886 I, VI | do karcmy, jak śniadanie zjemy.~To się wej Panie Bartku, 2887 I, VIII | Będzie to, ale wprzódy muszę zjeść śniadanie.~Wy czyście już 2888 II, IV | bierzcie bydło wasze, wy złączcie się z niemi,~Razem dzisiaj 2889 III, VII | Darmoście oto żonę zmartwili, złajali,~Bo tu oni przed chwilą 2890 I, II | Basi.)~Basiu! moja dusecko, zleź tu do nas trocha.~BASIA~ 2891 III, I | nie tak wiele w tem jest złości,~Ale cychać na zycie, jest 2892 I, XIV | Góralki.~BRYNDUS  ~(ze złością.)~Choćbym miał stracić wsystko, 2893 I, XV | carta.~JONEK~A, jakaś to złośnica, jak djabeł uparta.~BARDOS  ~( 2894 III, IX | Mogile.~WAWRZYNIEC~My waspanu złozemy, na pocątek, tyle,~Ze będzies 2895 I, XIV | Bartłomiej zdejmuje kapelusz zmączony, i zasypuje mu oczy).~BARDOS~ 2896 I, VI | młodego~Na miejscu ojca zmarłego~Moje błogosławieństwo kładąc 2897 III, VII | szczerą,~Darmoście oto żonę zmartwili, złajali,~Bo tu oni przed 2898 I, VII | W ten czas i rozum się zmieni.~Największy mędrzec zgłupieje,~ 2899 II, V | BARDOS~A czy się ty tam zmieścisz?~STACH~Nieras tam we dwoje~ 2900 I, XI | zmykają.~Dziewki mnie okiem zmiezają,~Kiej im z węgierska tańcuję.~ 2901 I, XI | Dorotę)~Ej, Pani Doroto!~Zmiłujcie się nade mną.~DOROTA~Nic 2902 I, XIII | mają wej tarcą,~Co wsystkie zmoze junaki.~BARDOS~Widzę, twa 2903 I, XI | charcuję,~Wsyscy odemnie zmykają.~Dziewki mnie okiem zmiezają,~ 2904 II, IV | żeście prostacy po trosze,~Zmyślonemi cudami ściągają wam grosze.~ 2905 I, VI | roskose, których wy nie znacie. (tańcują.)~4.~DZIEWCZĘTA~ 2906 III, VII | WPan pokój, cós się to ma znacyć,~Tyś się tutaj ze Stachem 2907 I, VI | tylko włócą, a męzów nie znają. (tańcują.)~WAWRZYNIEC~Dosyć 2908 I, IX | dzisiaj będę miał śniadanie:~Znając, że coś oleju z was mam 2909 I, XV | zdradą.~Ale ja s pewnych znaków kalendarskich wróżę,~Że 2910 I, VI | 3.~DZIEWCZĘTA~Dotąd nie znałaś zgryzoty,~Teraz poznas, 2911 I, XII | Jegomość,~Jaka się tylko w domu znalezie ruchomość,~Parę butów - 2912 I, VIII | mówili ludzie, co wej Pana znali.~Ej! rozum tes to rozum.~ 2913 I, II | STACH~Basiu cylis ty nie znas, całej mej miłości:~Jako 2914 I, XIV | załować będziecie,~Ze nas tak zniewazać chcecie.~GÓRALKI~Mój ty 2915 I, I | córkę mu gryzie;~A sama, jak zobacy zwawego chłopaka,~To tak 2916 I, III | takową mowę.~Spróbujno, a zobacys, jak tam zecy chodzą,~Gdzie 2917 II, III | staną po lewicy.~Teraz więc zobaczemy jeźli potraficie~(Elektryzuje.)  ~ 2918 II, VII | dobrze, że sama dokładnie~Zobaczysz jak Dorota Stasia nęci zdradnie,~ 2919 I, VI | Pawle, chłopczów ozdobo!~Zochfija łączy się z tobą.~I tak 2920 I, II | uciekaj, Basiu, by cię nie zocyła.~BASIA~Ale jak łatwom na 2921 I, I | gdyby lepi~Męzowie na swych zonek figle, byli ślepi,~Więcejby 2922 II, VII | w mieście męzowie,~Cęsto zonom mydlą ocy,~"Moje zycie, 2923 I, IV | tańcują.)~Dziś Pan Paweł pozna Zosię, cy mu zyła wiernie,~Jeśli 2924 I, VI | śpiewali,~I my tes nie najgozej Zośkę wychasali;~I wy, druchny, 2925 I, XI | Nie dajcie tes pod niebem zostać organiście.~Obudźcie go, 2926 I, XIV | zacekajcie!~Racej z nami tu zostajcie,~Wsakze my się zgodzić chcewa,~ 2927 II, I | MORGAL~A wsyćtkieć tam zostały pod górą psy tsodzie.~BRYNDUS  ~( 2928 I, XVI | Idź ty Basiu, ja w domu zostanę.~BASIA~Pójdę, pobudzę dziewki, 2929 II, III | Żałuj za swoje zbrodnie, a zostaniesz cały,~Wyznaj, żeś głupi.~ 2930 I, V | dziewecko~Nasego Pana Pawła zostaniws zonecką?~Winsuję, zyjcie 2931 I, XVIII| dobra cyje,~Ale niechaj zostawią w czałości kościelne,~Mnie 2932 I, XVI | go tam do lasu, nic nie zostawili,~Nawet owce i świnie do 2933 I, II | wykradać do gacha.~Ale jak zręcnie skace, jak koza, ha! ha! 2934 II, V | za wet, darmo nic nie ma,~Zrób jeden figiel kobiecie,~Ona 2935 I, II | macocha?~BASIA~Ociec tego nie zrobi, bo mnie mocno kocha,~A 2936 I, II | Diabła prawda, i nase to zrobią, co w mieście.~STACH~Ach, 2937 I, VIII | siedziała,~Nie wiem, co się to zrobiło,~Ze mi się w ocach zaćmiło.~ 2938 I, II | łatwom na dół s pod dachu zskocyła,~Ale w górę nie mozna, a 2939 I, XIII | chcecie,~Gdy na was ockiem zucają.~Choćby najtęsse chłopaki~ 2940 III, VI | drogę?~Moja Pani Doroto, zućcie te jamory,~Zyjmy lepiej 2941 II, III | cud! cud!~BARDOS~Dalejże zuchwały,~Żałuj za swoje zbrodnie, 2942 II, VIII | Waspanu psysłuzę, cem mogę.~Zupan dobry.~WAWRZYNIEC~Ja capkę.~ 2943 I, I | tes dwa morgi gruntu, dwa zupany syte~I tańcujes najlepiej 2944 I, XI | jestem jak tscina,~Chodzę jak zuraw wyniosły.~Wąs carny, wargi 2945 I, I | godzinę.~Basie tsa ze młyna zwabić, byśwa uradzili.~STACH~Nie 2946 I, III | świtu sukam, pewnie cię zwabiły~Dziewuchy wej do karcmy - 2947 I, III | chusty prała, mało mnie nie zwalił~W Wisłę, a zem go chciała 2948 I, I | gryzie;~A sama, jak zobacy zwawego chłopaka,~To tak do niego 2949 III, V | BARDOS~Wchódź, wchódź, a żwawo, będziesz stąd wszystko 2950 II, III | widzisz drągalu?~MORGAL~Nie zważaj nic Bryndusie.~To musi być 2951 I, XIV | Bryndusie,~My tu nie wiele zwazamy na groźby,~Prosę psestać, 2952 I, II | psestań bajać,~Gdyby dziewucha zwęchła te matki zaloty,~Miałzebym 2953 I, XVI | ludzi nasych się porwali,~Związali ich, i wsystko bydło im 2954 I, VI | lezy,~I wianecek, kiedy zwiędnie, nic niebędzie płacić,~A 2955 I, XI | wyniosły.~Wąs carny, wargi zwiesiste,~Ustecka, kieby malował.~ 2956 I, XI | pokój, niemądry, kto ceka.~Zwłasca wtencas, kiedy mu wej bieda 2957 I, XI | druzba panny prosę,~Aby nie zwłocąc dłuzej chwalebnego dzieła,~ 2958 I, VIII | gruszek.~Rzecz ta nie cierpi zwłoki. ~(głośno)  ~Gdzie teraz 2959 II, V | nikomu,~Jak męzowie zony zwodzą,~Tej nie lubią, co jest 2960 II, III | im wszystkiego bydła nie zwrócicie,~Tedy ta sama straszna niewidoma 2961 I, IV | na przodzie, kiedy śpiewa zwrotkę. Jonek z panną młodą, a 2962 I, VI | śpiewają na przemiany; pod czas zwrótki dziewcząt chłopcy smutni, 2963 I, VI | Siadajcie, gospodaze - ja zwycaje stare~Zachowując, jako wej 2964 I, VII | głogi,~Tym milsze jest zwycięstwo.~Na górze mieszka Sława,~ 2965 II, I | nam się męznie bronić,~Lub zwycięzać, lub umierać~Bracia! stańmy 2966 I, IV | druchny, drużbowie (Jonek zwyczajem Krakowiaków stawa zawsze 2967 III, VII | wiezbie?~BARDOS~Dla zabawki,~Zwyczajnie dzieci.~STACH~Tak jest, 2968 II, VIII | stadko pomnozy.~ŚWISTOS~Zycemy wszscy tego.~BARŁOMIEJ~Dziękuję, 2969 I, II | go gryść, tak cartowsko zyciem z nim gotowa,~Ze mu za jeden 2970 I, VI | CHŁOPCY~Wsakze kazdy cłowiek w zyciu stwozony do pracy~A ci, 2971 III, I | powinna, męzowi śmierci zycyć zona,~Choć i bzydki, dość, 2972 I, V | jednemu zyć, a dwojgu dobra.~Zyj więc scęśliwie paro, z dusy 2973 I, VIII | wtencas oboje~Jedną dusycką zyjemy.~BARDOS~No, s tego~Początku, 2974 III, VI | Doroto, zućcie te jamory,~Zyjmy lepiej w psyjaźni - bo, 2975 II, IV | fundaczyje,~Dopierobym sobie żył, nie tak, jak dziś żyję!~ 2976 I, IV | Paweł pozna Zosię, cy mu zyła wiernie,~Jeśli jesce u rózycki, 2977 I, VI | dziedziny,~Gdzie słodkie zyłaś godziny.~2.~CHŁOPCY~Skowronecek 2978 I, I | rozpustniejby się jesce zyło,~Ale wies co, te wsytkie 2979 I, XVII | uprzedzić Górale,~A ja, i bydło zyskam, i ludzi ocalę.~PASTUCH~ 2980 II, I | wsystkie Krakowiaki,~To i bydło zyskamy, i ochronim grzbiety,~I 2981 I, XI | panno~Śliczna! młoda i żywa! Obyś nieusztanną~Roskosz 2982 I, XII | masz prawo wprzódy,~Bo tego żywe możesz postawić dowody.~( 2983 I, IV | lubej pary,~Bo to młody zywiej pragnie, niźli wejcie stary. ( 2984 II, IV | włoszy.~Biegłem jednak co żywo widzieć to zjawienie,~Bo 2985 I, VIII | Kiedy się s sobą bawiemy~Zzda się, ze wtencas oboje~Jedną


abo-glina | glod-najpi | najps-porus | porwa-sowic | sowit-wpada | wpana-zzda

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License