Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
eranienilor 1
erast 3
erati 15
erau 979
erecii 1
ereh 1
eres 1
Frequency    [«  »]
1028 face
1000 numele
996 20
979 erau
976 tara
974 cea
958 îi

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

erau

1-500 | 501-979

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 1:31| toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară 2 Facerea 2:25| 25. Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.  ~~ 3 Facerea 3:7 | amândoi şi au cunoscut erau goi, şi au cusut frunze 4 Facerea 4:8 | ieşim la câmp!" Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat 5 Facerea 7:19| munţii cei înalţi, care erau sub cer.  ~ 6 Facerea 8 | vietăţile ce se mişcă, câte erau cu dânsul în corabie; şi 7 Facerea 9:8 | Noe şi cu fiii lui, care erau cu el, şi a zis:  ~ 8 Facerea 9:18| care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet. Iar 9 Facerea 13:4 | împreună, căci averile lor erau multe şi nu-i încăpea locul 10 Facerea 13:11| 13. Iar oamenii Sodomei erau răi şi tare păcătoşi înaintea 11 Facerea 14:12| pe fratele lui Aner, care erau uniţi cu Avram.  ~ 12 Facerea 18:11| 11. Avraam şi Sarra însă erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, 13 Facerea 19:10| 11. Iar pe oamenii, care erau la uşa casei, i-au lovit 14 Facerea 24:31| iar lui şi oamenilor, care erau cu el, le-a dat apă, ca 15 Facerea 24:53| băut, el şi oamenii cei ce erau cu dânsul şi au rămas acolo. 16 Facerea 24:58| sluga lui Avraam şi cei ce erau cu el.  ~ 17 Facerea 25:24| vremea nască şi iată erau în pântecele ei doi gemeni.  ~ 18 Facerea 27:22| cunoscut, pentru mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui 19 Facerea 30:30| 30. Căci erau puţine când am venit eu, 20 Facerea 30:35| sau tărcate, toate câte erau cu cit de puţin alb, şi 21 Facerea 30:39| 39. Şi zămisleau oile cum erau nuielele şi fătau oile miei 22 Facerea 30:41| ca zămislească ele cum erau nuielele;  ~ 23 Facerea 30:42| ce se cuveneau lui Laban erau slabe, iar cele ce se cuveneau 24 Facerea 30:42| ce se cuveneau lui Iacov erau voinice.  ~ 25 Facerea 31:4 | şi pe Lia la câmp, unde erau turmele,  ~ 26 Facerea 31:10| săreau pe capre şi pe oi, erau albi, vărgaţi şi bălţaţi.  ~ 27 Facerea 32:6 | a împărţit oamenii, care erau cu el, boii, oile şi cămilele 28 Facerea 34:4 | dar, fiindcă feciorii lui erau cu vitele la câmp, a tăcut 29 Facerea 34:24| 25. Iar a treia zi, când erau ei încă în dureri, cei doi 30 Facerea 35:2 | sale şi tuturor celor ce erau cu dânsul: "Lepădaţi dumnezeii 31 Facerea 35:4 | dumnezeii cei străini, care erau în mâinile lor, şi cerceii 32 Facerea 35:6 | Iacov cu toţi oamenii cei ce erau cu el la Luz, adică la Betel, 33 Facerea 36:6 | 7. Pentru averile lor erau multe şi nu mai puteau 34 Facerea 36:6 | un loc, şi pământul unde erau nu-i mai putea încăpea din 35 Facerea 37:25| Ismaeliţi, ale căror cămile erau încărcate cu tămâie, eu 36 Facerea 39:19| l-a băgat în temniţă, unde erau închişi cei ce greşeau regelui. 37 Facerea 39:21| pe toţi osândiţii, care erau în temniţă, şi orice era 38 Facerea 39:22| frică de nimic, toate erau pe mâna lui Iosif, pentru 39 Facerea 40:5 | regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au visat 40 Facerea 40:6 | intrat Iosif la ei, iată erau tulburaţi.  ~ 41 Facerea 40:7 | dregătorii lui Faraon, care erau cu el la stăpânul său sub 42 Facerea 41:20| pântecele acestora, căci acestea erau tot urâte la chip, ca şi 43 Facerea 45:1 | înaintea tuturor celor ce erau de faţă, a strigat: "Daţi 44 Facerea 45:3 | i-au putut răspunde, erau cuprinşi de frică.  ~ 45 Facerea 46:12| Canaanului. Iar fiii lui Fares erau Hesron şi Hamul.  ~ 46 Facerea 46:13| 13. Fiii lui Isahar erau Tola şi Fua, Iaşub şi Şimron.  ~ 47 Facerea 46:14| 14. Fiii lui Zabulon erau: Sered, Elon şi Iahleel.  ~ 48 Facerea 46:16| 16. Fiii lui Gad erau: Ţifion, Haghi, Şuni, Eţbon, 49 Facerea 46:17| 17. Fiii lui Aşer erau: Imna şi Işva, Işvi, Bria 50 Facerea 46:19| Rahilei, soţia lui Iacov, erau: Iosif şi Veniamin.  ~ 51 Facerea 46:27| Iosif, născuţi în Egipt, erau de toţi nouă suflete. Deci, 52 Facerea 46:31| şi casa tatălui meu, care erau în pământul Canaan, au venit 53 Facerea 48:9 | 10. Ochii lui Israel însă erau întunecaţi de bătrâneţe 54 Iesirea 1:4 | Sufletele însă ieşite din Iacov erau de toate şaptezeci şi cinci, 55 Iesirea 9:11| pricina rănilor, pentru erau bube pe ei şi în tot Egiptul.  ~ 56 Iesirea 9:32| stricat, pentru acestea erau mai târzii.  ~ 57 Iesirea 14:10| zis către Moise: "Oare nu erau morminte în ţara Egiptului, 58 Iesirea 14:21| ca pe uscat, iar apele le erau perete, la dreapta şi la 59 Iesirea 15:25| Apoi au venit în Elim. Şi erau acolo douăsprezece izvoare 60 Iesirea 16:18| cât era deajuns la cei ce erau cu sine, atât a adunat.  ~ 61 Iesirea 19:16| zi, când s-a făcut ziuă, erau tunete şi fulgere şi nor 62 Iesirea 32:15| pe o parte şi pe alta erau scrise.  ~ 63 Iesirea 32:16| 16. Tablele acestea erau lucrul lui Dumnezeu şi scrierea 64 Iesirea 36:11| cealaltă şi cheotorile acestea erau unele în dreptul altora.  ~ 65 Iesirea 36:28| 29. Acestea erau prinse jos şi sus prin câte 66 Iesirea 36:29| de la cele două colţuri erau la partea dindărăt a cortului 67 Iesirea 37:7 | capacului. Heruvimii aceştia erau făcuţi ca ieşind din capac 68 Iesirea 37:8 | capacul, iar feţele lor erau îndreptate una către alta, 69 Iesirea 37:13| 14. Inelele erau prinse de pervaz şi prin 70 Iesirea 37:16| nodurile lui şi florile lui erau toate dintr-o bucată.  ~ 71 Iesirea 37:19| Iar pe fusul sfeşnicului erau patru cupe în forma florii 72 Iesirea 37:21| Nodurile şi ramurile de pe ele erau una cu fusul. Sfeşnicul 73 Iesirea 37:24| de doi coţi; coarnele lui erau din el;  ~ 74 Iesirea 38:16| pe toate laturile curţii erau de în răsucit.  ~ 75 Iesirea 38:17| îmbrăcate în argint şi toţi erau uniţi între ei prin legători 76 Iesirea 38:20| împrejurul cortului şi curţii erau de aramă.  ~ 77 Iesirea 39:12| un onix şi un iaspis. Ele erau aşezate în cuibuleţe de 78 Iesirea 39:13| 14. Pietrele acestea erau în număr de douăsprezece, 79 Numerii 2:32| numărătoare pe tabere şi pe cete, erau şase sute trei mii cinci 80 Numerii 8:4 | ciocan; florile lui toate erau tot din ciocan. După modelul 81 Numerii 9:6 | 6. Dar erau şi oameni necuraţi, care 82 Numerii 11:25| şi peste ei duhul, căci erau din cei înscrişi, dar nu 83 Numerii 13:3 | după porunca Domnului, şi erau toţi căpetenii.  ~ 84 Numerii 14:6 | Caleb al lui Iefone, care erau din cei ce cercetaseră tara, 85 Numerii 16:2 | oameni însemnaţi, care erau chemaţi la adunare.  ~ 86 Numerii 21:23| căci hotarele Amoniţilor erau întărite.  ~ 87 Numerii 22:40| Valaam şi căpeteniilor ce erau cu el.  ~ 88 Numerii 23:6 | toate căpeteniile Moabului erau cu el. Şi a fost peste el 89 Numerii 32:38| alungat pe Amoreii care erau acolo.  ~ 90 Numerii 33:9 | venit la Elim. În Elim insă erau douăsprezece izvoare de 91 Deuter 2:11 | tabăra noastră toţi cei ce erau atunci buni de război, după 92 Deuter 2:13 | dacă au pierit toţi cei ce erau atunci buni de război din 93 Deuter 3:5 | Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, 94 Deuter 3:5 | cetăţile neîntărite care erau foarte multe.  ~ 95 Deuter 9:10 | lui Dumnezeu; pe acelea erau scrise toate cuvintele pe 96 Deuter 9:15 | două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele.  ~ 97 Deuter 10:21 | Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit 98 Deuter 31:4 | Og, regii Amoreilor, care erau dincoace de Iordan, şi cum 99 Iosua 5:7 | împrejur Iosua, căci nu erau tăiaţi împrejur, pentru 100 Iosua 6:25 | tatălui ei şi pe toţi care erau la dânsa, Iosua i-a lăsat 101 Iosua 7:22 | tabără, şi toate acestea erau ascunse În cortul lui şi 102 Iosua 9:7 | regi ai Amoreilor, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, 103 Iosua 9:9 | 12. Pâinile acestea erau calde în ziua când am plecat 104 Iosua 9:14 | cetăţile lor; iar cetăţile lor erau Ghibeonul, Chefira, Beerot 105 Iosua 10:1 | Ai, şi toii locuitorii ei erau oameni viteji.  ~ 106 Iosua 15:21 | spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder şi Iagur;  ~ 107 Iosua 15:33 | 33. Iar la şes erau: Eştaol, Ţora, Aşna şi Gatnam;  ~ 108 Iosua 15:48 | 48. Iar în munţi erau: Şamir, Iatir şi Soco;  ~ 109 Iosua 15:61 | 61. În pustiu erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca;  ~ 110 Iosua 16:9 | Manase; toate acele cetăţi erau cu satele lor.  ~ 111 Iosua 17:5 | Galaadului şi a Vasanului, care erau peste Iordan,  ~ 112 Iosua 19:35 | 35. Cetăţi întărite erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat 113 Iosua 21:40 | ei de jur împrejur; aşa erau toate cetăţile acestea.  ~ 114 Iosua 22:28 | peste miile lui Israel, care erau cu dânsul, auzind cuvintele 115 Judecat 1:33| Bet-Şemeş şi din Bet-Anat erau birnicii lui.  ~ 116 Judecat 2:15| şi cum li Se jurase. Şi erau foarte strâmtoraţi.  ~ 117 Judecat 5:6 | vremea Iaelei, drumurile erau pustii; Călătorii umblau 118 Judecat 5:7 | 7. Satele în Israel erau pustii... pustii... Până 119 Judecat 6:5 | lăcustele; ei şi cămilele lor erau fără număr şi cutreierau 120 Judecat 7:11| cămilele nu mai aveau număr şi erau multe, ca nisipul de pe 121 Judecat 8:4 | trei sute de oameni care erau cu dânsul şi care obosiseră 122 Judecat 8:10| 10. Zebah şi Ţalmuna erau în Carcor şi cu ei erau 123 Judecat 8:10| erau în Carcor şi cu ei erau oştirile lor până la cincisprezece 124 Judecat 8:11| lovit tabăra tocmai când erau mai fără grijă.  ~ 125 Judecat 8:14| bătrânii Sucotului, care erau în număr de şaptezeci şi 126 Judecat 8:18| Zebah şi Ţalmuna: "Ce fel erau aceia pe care i-aţi ucis 127 Judecat 8:19| Iar Ghedeon a zis: "Aceia erau fraţii mei, fiii mamei mele! 128 Judecat 8:24| cercei de aur, pentru erau Ismaeliţi".  ~ 129 Judecat 8:26| lanţurile lor de aur care erau la gâtul cămilelor lor.  ~ 130 Judecat 9:43| când Abimelec şi cetele ce erau cu dânsul s-au apropiat 131 Judecat 9:43| asupra tuturor celor ce erau În câmp, i-au ucis.  ~ 132 Judecat 9:45| de acestea, toţi acei ce erau în turnul Sichemului s-au 133 Judecat 9:48| şi au murit toţi cei ce erau în turnul Sichemului, aproape 134 Judecat 10:9 | Aşa fiii lui Israel erau foarte strâmtoraţi.  ~ 135 Judecat 15:14| Domnului şi funiile care erau peste mâinile lui s-au făcut 136 Judecat 16:26| bărbaţi şi de femei, căci erau acolo toţi fruntaşii Filistenilor, 137 Judecat 19:10| este Ierusalimul. Cu el erau doi asini încărcaţi şi concubina 138 Judecat 19:16| locuitorii din cetatea aceasta erau din fiii lui Veniamin.  ~ 139 Judecat 19:27| uşa casei, şi mâinile ei erau pe prag.  ~ 140 Judecat 20:16| Din tot poporul acesta erau şapte sute de oameni aleşi, 141 Judecat 20:16| sute de oameni aleşi, care erau stângaci, şi toţi aceştia 142 Judecat 20:17| de sabie şi toţi aceştia erau destoinici la luptă.  ~ 143 Judecat 20:42| cei ce ieşeau din cetate erau ucişi pe loc.  ~ 144 Judecat 20:46| de sabie, şi toţi aceştia erau oameni voinici.  ~ 145 Judecat 21:13| fiilor lui Veniamin care erau la stânca lui Rimon şi 146 Judecat 21:14| s-a văzut acestea nu erau de ajuns.  ~ 147 Judecat 21:23| numărul lor din cele ce erau la horă şi pe care ei le-au 148 Rut 1:2 | celor doi feciori ai lor erau Mahlon şi Chilion. Aceştia 149 Rut 1:2 | Mahlon şi Chilion. Aceştia erau Efrateni din Betleemul lui 150 1Regil 1:2 | Domnului Savaot; acolo însă erau preoţi ai Domnului cei doi 151 1Regil 2:11 | 12. Însă fiii lui Eli erau oameni netrebnici. Ei nu 152 1Regil 2:26 | oare casei tatălui tău când erau ei încă în Egipt, în casa 153 1Regil 3:1 | rar şi nici vedeniile nu erau dese.  ~ 154 1Regil 4:4 | chivotul legii Domnului erau şi cei doi fii ai lui Eli: 155 1Regil 6:17 | jertfă Domnului pentru păcat erau: unul pentru Aşdod, unul 156 1Regil 6:18 | 18. Iar şoarecii de aur erau după numărul tuturor cetăţilor 157 1Regil 8:1 | doilea era Abia. Aceştia erau judecători în Beer-Şeba.  ~ 158 1Regil 9:21 | dintâi între oaspeţi, care erau ca la treizeci de oameni.  ~ 159 1Regil 9:23 | bucătarul spata şi cele ce erau cu ea şi le-a pus înaintea 160 1Regil 10:12 | 12. Iar unul din cei ce erau acolo a răspuns şi a zis: " 161 1Regil 13:2 | 2. Două mii erau cu Saul la Micmaş şi pe 162 1Regil 13:15 | numărat Saul oamenii care erau cu el şi s-au găsit până 163 1Regil 13:16 | Ionatan şi cu oamenii care erau cu dânşii au şezut în Ghibeea 164 1Regil 14:16 | a zis către oamenii care erau cu el: "Căutaţi şi vedeţi 165 1Regil 14:16 | Şi au căutat şi iată nu erau Ionatan şi purtătorul lui 166 1Regil 14:20 | Evreii, care mai dinainte erau la Filisteni şi care umblau 167 1Regil 14:20 | unit cu Israeliţii cei ce erau cu Saul şi Ionatan;  ~ 168 1Regil 14:48 | 49. Fiii lui Saul erau: Ionatan, Iesui şi Melchişua; 169 1Regil 14:48 | celor două fiice ale sale erau: Merob, numele celei mai 170 1Regil 17:13 | care se duseră la război, erau: cel mai mare Eliab, al 171 1Regil 22:2 | el căpetenie peste ei; şi erau cu el ca la patru sute de 172 1Regil 22:6 | David şi oamenii cei ce erau cu el. Saul şedea atunci 173 1Regil 23:3 | 3. Dar cei ce erau cu David i-au zis: "Iată 174 1Regil 23:24 | David însă şi oamenii lui erau în pustia Maon, în şes, 175 1Regil 25:21 | s-î pierdut din cele ce erau ale lui şi iată, el îmi 176 1Regil 26:4 | dormea în cort, iar oştenii erau aşezaţi împrejurul lui.  ~ 177 1Regil 27:1 | şase sute de bărbaţi care erau cu el, la Achiş, fiul lui 178 1Regil 30:2 | femeile şi pe toţi câţi erau în el de la mic până la 179 1Regil 30:3 | femeile lor şi fiii şi fiicele erau duşi în robie.  ~ 180 1Regil 30:9 | şase sute de bărbaţi care erau cu el şi, sosind la pârâul 181 1Regil 30:21 | întâmpinarea oamenilor care erau cu el. Iar David, apropiindu-se 182 2Regil 1:10 | asemenea şi oamenii cei ce erau cu el şi-au rupt hainele 183 2Regil 3:30 | către toţi oamenii care erau cu el: "Rupeţi-vă hainele 184 2Regil 3:33 | legate, nici picioarele nu-ţi erau încătuşate, ci ai căzut 185 2Regil 6:6 | apucat de el, căci boii erau gata să-l răstoarne.  ~ 186 2Regil 6:12 | Obed-Edom şi toate câte erau ale lui pentru chivotul 187 2Regil 8:17 | Peletieni, iar fiii lui David erau cei dintâi la curte.  ~~ 188 2Regil 9:12 | trăiau în casa lui Ţiba erau slugile lui Mefiboşet.  ~ 189 2Regil 10:5 | trimis înaintea lor, deoarece erau foarte batjocoriţi. Şi a 190 2Regil 12:1 | acela la el şi i-a zis: "Erau într-o cetate doi oameni: 191 2Regil 13:18 | deasupra fetele regelui care erau fecioare. Şi a scos-o sluga 192 2Regil 15:14 | toate slugile sale, care erau cu el în Ierusalim: "Sculaţi-vă 193 2Regil 15:22 | lui şi toţi copiii care erau cu el.  ~ 194 2Regil 15:30 | desculţe. Şi toţi oamenii care erau cu el îşi acoperiseră fiecare 195 2Regil 16:5 | şi toţi oamenii de luptă erau la dreapta şi la stânga 196 2Regil 17:22 | David şi toţi oamenii care erau cu el şi au trecut Iordanul 197 2Regil 17:29 | David şi oamenilor care erau cu el, căci zicea: "Poporul 198 2Regil 18:1 | numărat David pe oamenii care erau cu el şi a pus căpetenii 199 2Regil 20:8 | 8. Dar pe când erau ei aproape de piatra cea 200 2Regil 20:15 | apropiindu-se de zid, toţi cei ce erau cu Ioab se sileau spargă 201 2Regil 20:25 | secretar; Ţadoc şi Abiatar erau preoţi.  ~ 202 2Regil 21:1 | ei. Ghibeoniţii însă nu erau din fiii lui Israel, ci 203 2Regil 21:21 | Toţi aceşti patru oameni erau din neamul lui Rafa, din 204 2Regil 22:18 | puternic, De cei ce urau şi erau mai tari ca mine:  ~ 205 2Regil 24:9 | care se vedea Israeliţii erau opt sute de mii de bărbaţi 206 3Regil 1:9 | bărbaţii lui Iuda, care erau în slujbă la rege.  ~ 207 3Regil 1:49 | Atunci toii cei chemaţi, care erau cu Adonia, s-au spăimântat 208 3Regil 2:35 | La lucrările lui Solomon erau trei mii şapte sute de ispravnici 209 3Regil 4:13 | Ramot-Galaad; sub el mai erau şi satele lui Iair, fiul 210 3Regil 4:20 | 20. Iuda şi Israel, care erau nesfârşit de mulţi la număr, 211 3Regil 5:13 | lună, cu schimbul: o lună erau la Liban, iar două luni 212 3Regil 5:15 | sute de căpetenii, care erau puse de Solomon, supravegheze 213 3Regil 6:6 | căci împrejurul templului erau făcute prichiciuri de zid, 214 3Regil 6:10 | cinci coţi la fiecare cat şi erau legate de templu prin grinzi 215 3Regil 6:18 | cedru dinăuntru templului erau făcute sculpturi în formă 216 3Regil 6:24 | de cinci coţi. Zece coţi erau de la un vârf al aripilor 217 3Regil 6:27 | templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; şi atingea 218 3Regil 7:1 | stâlpi de cedru şi pe stâlpi erau puse grinzi de cedru.  ~ 219 3Regil 7:3 | 4. Şi erau trei rânduri şi fiecare 220 3Regil 7:4 | Toate uşile şi uşorii de uşi erau din grinzi pătrate, şi ferestrele 221 3Regil 7:16 | acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a 222 3Regil 7:18 | stâlpilor de la pridvor erau făcute în forma cupei florii 223 3Regil 7:19 | coroanele de la amândoi stâlpii erau sus, la încheietura lor, 224 3Regil 7:19 | dimprejur la fiecare coroană erau de câte două sute de rodii.  ~ 225 3Regil 7:23 | colocinţilor aşezaţi în două şiruri erau turnate odată cu marea dintr-o 226 3Regil 7:27 | Înfăţişarea postamentelor era aşa: erau lucrate în tăblii, şi tăbliile 227 3Regil 7:27 | lucrate în tăblii, şi tăbliile erau încheiate la unghiuri;  ~ 228 3Regil 7:28 | pe tăbliile acestea, care erau încheiate la unghiuri, erau 229 3Regil 7:28 | erau încheiate la unghiuri, erau săpaţi lei şi boi şi heruvimi; 230 3Regil 7:28 | dedesubtul leilor şi boilor erau închipuite ghirlande de 231 3Regil 7:29 | cele patru colţuri ale lor erau nişte console, în chipul 232 3Regil 7:30 | diametru; şi împrejurul gurii erau podoabe săpate; iar tăbliile 233 3Regil 7:30 | tăbliile ei de pe laturi erau pătrate şi nu rotunde.  ~ 234 3Regil 7:31 | 32. Cele patru roţi erau sub. tăblii; şi osiile roţilor 235 3Regil 7:31 | tăblii; şi osiile roţilor erau fixate în postamente; înălţimea 236 3Regil 7:32 | lor şi butucii lor, toate erau turnate.  ~ 237 3Regil 7:33 | colţuri ale fiecărui postament erau tot turnate; policioarele 238 3Regil 7:33 | tot turnate; policioarele erau ieşite din postament.  ~ 239 3Regil 7:34 | consolele şi policioarele ei erau turnate din o bucată.  ~ 240 3Regil 7:41 | globuri ale coroanelor care erau pe stâlpi;  ~ 241 3Regil 7:44 | pentru templul Domnului erau de aramă şlefuită.  ~ 242 3Regil 7:47 | Solomon toate lucrurile care erau în templul Domnului: jertfelnicul 243 3Regil 7:49 | uşilor celor de la templu erau toate de aur.  ~ 244 3Regil 9:20 | Iebusei şi Gherghesei, care nu erau dintre fiii lui Israel,  ~ 245 3Regil 9:23 | poporul care făcea lucrul, erau cinci sute cincizeci.  ~ 246 3Regil 10:20 | 20. Şi mai erau încă doisprezece lei care 247 3Regil 10:21 | băut ale regelui Solomon erau de aur; lighenele lui tot 248 3Regil 10:21 | din casa Pădurea Libanului erau de aur curat; de argint 249 3Regil 11:28 | el o haină nouă. În câmp erau numai ei amândoi.  ~ 250 3Regil 12:8 | crescuţi odată cu el, şi care erau sfetnicii lui şi le-a zis:  ~ 251 3Regil 12:10 | crescuseră odată cu el şi erau acum sfetnicii lui, şi i-au 252 3Regil 12:24 | Şi a făcut fapte ce nu erau plăcute înaintea ochilor 253 3Regil 12:31 | luaţi din popor, care nu erau fii ai lui Levi.  ~ 254 3Regil 14:24 | 24. Şi erau de asemenea şi sodomiţi 255 3Regil 20:27 | 27. Fiii lui Israel însă erau şi ei cu toate gata de luptă 256 PatrReg 3:21| ei, s-au adunat toţi care erau în stare poarte arme, 257 PatrReg 10:6 | vremea aceasta". Fiii regelui erau în număr de şaptezeci şi-i 258 PatrReg 10:14| Colibele Păstorilor. Aceia erau patruzeci şi doi de oameni 259 PatrReg 11:10| scuturile regelui David care erau în templul Domnului.  ~ 260 PatrReg 12:18| Iudei, precum şi cele ce erau dăruite de el şi tot aurul 261 PatrReg 15:16| Tapuahul şi pe toţi cei ce erau în el şi în hotarele lui, 262 PatrReg 16:17| boii cei de aramă, care erau sub ea şi a aşezat-o pe 263 PatrReg 19:17| acestora în foc, dar aceia nu erau dumnezei, ci lucruri de 264 PatrReg 19:35| s-au sculat dimineaţa, iată erau peste tot numai trupuri 265 PatrReg 23:15| Iosia a văzut mormintele ce erau acolo pe munte, şi a trimis 266 PatrReg 23:19| preoţii înălţimilor care erau acolo; a ars oase omeneşti 267 PatrReg 25:13| stâlpii cei de aramă care erau în templul Domnului, postamentele, 268 PatrReg 25:17| împletiturile dimprejurul ei, toate erau de aramă. Asemenea era şi 269 PatrReg 25:25| Iudeii Şi pe Caldeii care erau cu el în Miţpa.  ~ 270 PatrReg 25:28| de tronurile regilor care erau la el în Babilon;  ~ 271 1Cronic 2:23| şaizeci. Toate aceste cetăţi erau ale fiilor lui Machir, tatăl 272 1Cronic 4:13| numiţi aşa pentru ei erau dulgheri.  ~ 273 1Cronic 4:22| 23. Aceştia erau olari şi trăiau la grădini 274 1Cronic 5:9 | Eufrat, pentru turmele lui erau foarte multe în ţinutul 275 1Cronic 5:13| Fraţii lor cu familiile lor erau în număr de şapte: Micael, 276 1Cronic 5:23| până la muntele Hermon, şi erau mulţi la număr.  ~ 277 1Cronic 6:47| 48. Fraţii lor leviţi erau rânduiţi la tot felul de 278 1Cronic 6:59| cetăţile familiilor lor erau de toate treisprezece cetăţi.  ~ 279 1Cronic 7:10| şaptesprezece mii şi două sute erau în stare de a ieşi la război.  ~ 280 1Cronic 7:11| 12. Şupim şi Hupim erau fiii lui Ir, iar Huşim era 281 1Cronic 7:29| 30. Fiii lui Aşer erau: Imna, Işva, Işvi şi Beria 282 1Cronic 9:9 | şi şase. Aceşti bărbaţi erau capi de familie în neamul 283 1Cronic 9:22| aleşi ca portari la praguri erau două sute doisprezece. Ei 284 1Cronic 9:22| două sute doisprezece. Ei erau înscrişi în registre după 285 1Cronic 9:26| căpetenii de portari leviţi erau de încredere şi tot ei aveau 286 1Cronic 9:28| 28. Unii din ei erau puşi de pază la vasele de 287 1Cronic 9:33| seamă din neamul Leviţilor, erau liberi de ocupaţii în cămările 288 1Cronic 9:33| pentru ziua şi noaptea erau îndatoraţi se îndeletnicească 289 1Cronic 9:34| 34. Aceştia erau cei mai de seamă între familiile 290 1Cronic 10:6 | au văzut Israeliţii, care erau în vale, fug toţi şi 291 1Cronic 11:4 | adică la Iebus. Acolo însă erau Iebuseii, locuitorii tării 292 1Cronic 11:26| oştenii cei mai de seamă erau: Asael, fratele lui Ioab; 293 1Cronic 12:1 | fiul lui Chiş. Aceştia erau dintre vitejii care ajutaseră 294 1Cronic 12:2 | 2. Ei erau arcaşi, aruncau pietre şi 295 1Cronic 12:14| sunt din fiii lui Gad şi erau căpetenii în oştire: cei 296 1Cronic 12:21| năvălitorilor, căci toţi aceştia erau oameni viteji şi căpetenii 297 1Cronic 12:24| care purtau scut şi suliţă erau şase mii opt sute, gata 298 1Cronic 12:25| 25. Din fiii lui Simeon erau şapte mii o sută, oameni 299 1Cronic 12:32| facă Israel; aceştia erau două sute căpetenii şi toţi 300 1Cronic 12:38| toţi ceilalţi Israeliţi erau într-un cuget pentru a fi 301 1Cronic 13:8 | sprijine chivotul, căci boii erau să-l răstoarne.  ~ 302 1Cronic 15:23| 23. Berechia şi Elcana erau uşieri la chivot.  ~ 303 1Cronic 15:24| Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşieri la chivot.  ~ 304 1Cronic 15:27| veşminte de vison, asemenea erau îmbrăcaţi şi toţi leviţii 305 1Cronic 16:18| 19. Ei atunci erau puţini la număr şi neînsemnaţi, 306 1Cronic 18:7 | David scuturile de aur, care erau la robii lui Hadadezer, 307 1Cronic 18:17| Peletieni, iar fiii lui David erau cei întâi pe lângă rege,  ~~ 308 1Cronic 19:5 | în întâmpinarea lor, erau tare batjocoriţi, şi li 309 1Cronic 19:9 | iar regii care veniseră erau la o parte în câmp.  ~ 310 1Cronic 19:14| intrat Ioab Şi oamenii ce erau cu el în luptă cu Sirienii, 311 1Cronic 19:16| au scos pe Sirienii care erau dincolo de râu, iar Şofac, 312 1Cronic 20:2 | greutate de un talant şi erau pe ea şi pietre scumpe; 313 1Cronic 20:8 | 8. Aceştia erau oameni născuţi din Refaimi 314 1Cronic 23:6 | 7. Din Gherşoniţi erau Laedan şi Şimei.  ~ 315 1Cronic 24:4 | locaşul sfânt şi înaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar 316 1Cronic 25:3 | Haşabia şi Matitia; ei erau şase sub conducerea tatălui 317 1Cronic 25:9 | cu fraţii şi fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, 318 1Cronic 25:9 | cu fraţii şi fiii lui, ei erau doisprezece;  ~ 319 1Cronic 25:10| fraţii lui şi cu fiii lui; ei erau doisprezece.  ~ 320 1Cronic 25:11| fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 321 1Cronic 25:12| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 322 1Cronic 25:13| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 323 1Cronic 25:14| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 324 1Cronic 25:15| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 325 1Cronic 25:16| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 326 1Cronic 25:17| fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 327 1Cronic 25:18| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 328 1Cronic 25:19| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 329 1Cronic 25:20| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 330 1Cronic 25:21| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 331 1Cronic 25:22| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 332 1Cronic 25:23| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 333 1Cronic 25:24| fiii şi cu fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 334 1Cronic 25:25| fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.  ~ 335 1Cronic 25:26| fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.  ~ 336 1Cronic 25:27| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 337 1Cronic 25:28| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 338 1Cronic 25:29| cu fiii şi fraţii lui; ei erau doisprezece.  ~ 339 1Cronic 25:30| fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.  ~ 340 1Cronic 25:31| fiii şi fraţii lui; aceştia erau doisprezece.  ~~ 341 1Cronic 26:28| Ţeruiei; toate cele afierosite erau în grija lui Şelomit şi 342 1Cronic 26:29| Iţhar, Hanania şi fiii lui erau rânduiţi la slujbele din 343 1Cronic 26:32| număr de două mii şapte sute erau capi de familie. Pe aceştia 344 1Cronic 27:1 | anului. În fiecare ceată erau câte douăzeci şi patru de 345 1Cronic 27:2 | lui Zabdiel; în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;  ~ 346 1Cronic 27:4 | Miclot; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 347 1Cronic 27:5 | preotul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 348 1Cronic 27:7 | fiul său; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;  ~ 349 1Cronic 27:8 | Izrahitul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 350 1Cronic 27:9 | Tecoanul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 351 1Cronic 27:10| Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 352 1Cronic 27:11| lui Zarah; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 353 1Cronic 27:12| Veniamin; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 354 1Cronic 27:13| lui Zara; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 355 1Cronic 27:14| Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 356 1Cronic 27:15| Otniel; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.  ~ 357 1Cronic 27:16| Israel căpetenii înalte erau: la Rubeniţi, Eliezer, fiul 358 1Cronic 27:23| numărătoarea acelora, care erau de la douăzeci de ani în 359 1Cronic 27:31| Agariteanul. Toţi aceştia erau căpetenii peste averea regelui 360 2Cronic 3:8 | 9. Cuiele de aur erau în greutate de cincizeci 361 2Cronic 3:12| acestor heruvimi întinse erau de douăzeci de coţi; heruvimii 362 2Cronic 4:2 | turnaţi împreună cu marea, erau aşezaţi sub ea de jur-împrejur 363 2Cronic 4:3 | ei; spatele boilor însă erau înăuntru, sub mare.  ~ 364 2Cronic 4:4 | lat de palmă; marginile ei erau ca marginile unei cupe, 365 2Cronic 4:11| cele două coroane, care erau pe capetele stâlpilor;  ~ 366 2Cronic 5:5 | toate lucrurile sfinte care erau în cort, le-au dus preoţii 367 2Cronic 5:12| şi când toţi leviţii care erau cântăreţi, Asaf, Heman, 368 2Cronic 8:6 | Hevei, Iebusei, care nu erau dintre fiii lui Israel;  ~ 369 2Cronic 9:19| băut ale regelui Solomon erau de aur şi toate vasele din 370 2Cronic 9:19| din Casa Pădurii din Liban erau de aur ales. În zilele lui 371 2Cronic 11:12| preoţii şi leviţii, care erau în tot pământul lui Israel,  ~ 372 2Cronic 14:8 | înarmaţi cu scuturi şi erau şi trăgători din arcuri.  ~ 373 2Cronic 17:9 | toate regatele ţărilor, care erau împrejurul Iudei, intrase 374 2Cronic 17:13| după tată ale lor: Din Iuda erau căpetenii peste mii: Adna, 375 2Cronic 20:23| mulţime de lume, iată toţi erau stârvuri căzute pe pământ 376 2Cronic 20:31| loc, făcând tot fapte ce erau plăcute în ochii Domnului.  ~ 377 2Cronic 21:1 | Micael şi pe Şefatia. Toţi erau fiii lui Iosafat, regele 378 2Cronic 21:2 | cetăţile întărite, care erau în Iuda, iar domnia a dat-o 379 2Cronic 21:5 | a făcut lucruri care nu erau plăcute în ochii Domnului.  ~ 380 2Cronic 21:12| fiii tatălui tău, care erau mai buni decât tine,  ~ 381 2Cronic 22:4 | făcut el lucruri care nu erau plăcute ochilor Domnului, 382 2Cronic 23:7 | dăduse drumul rândurilor care erau fie schimbate.  ~ 383 2Cronic 23:8 | mici ale lui David, care erau în templul lui Dumnezeu.  ~ 384 2Cronic 23:12| trâmbiţe; iar cântăreţii, care erau cu instrumente de cântare 385 2Cronic 23:13| căpeteniile cele peste sute, care erau cu comanda armatei şi le-a 386 2Cronic 24:6 | şi toate lucrurile care erau sfinţite pentru templul 387 2Cronic 25:5 | mii de oameni voinici care erau în stare meargă la război 388 2Cronic 25:24| argintul şi toate vasele care erau în templul lui Dumnezeu, 389 2Cronic 26:4 | Acesta a făcut lucruri care erau plăcute înaintea ochilor 390 2Cronic 28:15| untdelemn, şi pe toţi care erau slabi i-au pus pe asini 391 2Cronic 29:6 | au făcut lucruri care nu erau plăcute ochilor Domnului 392 2Cronic 30:3 | timpul lor, pentru nu erau nici preoţi sfinţiţi în 393 2Cronic 30:5 | trimişii cu scrisorile, care erau făcute de rege şi de căpeteniile 394 2Cronic 30:13| răsturnat jertfelnicele care erau în Ierusalim şi toate jertfelnicele 395 2Cronic 30:16| 17. Fiindcă în adunare erau mulţi din cei care nu erau 396 2Cronic 30:16| erau mulţi din cei care nu erau curaţi, de aceea, pentru 397 2Cronic 31:18| Pentru fiii lui Aaron, care erau preoţi în satele dimprejurul 398 2Cronic 31:18| dimprejurul cetăţilor lor, erau puşi anume bărbaţi, la fiecare 399 2Cronic 31:19| El a făcut lucruri care erau bune, drepte şi adevărate 400 2Cronic 32:2 | astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate şi aceştia 401 2Cronic 32:8 | la toţi cei din Iuda care erau în Ierusalim, ca le spună:  ~ 402 2Cronic 34:9 | meşterilor de lucrări care erau tocmiţi la templul Domnului, 403 2Cronic 34:11| Iahat şi pe Obadia care erau leviţi dintre fiii lui Merari; 404 2Cronic 34:11| Zaharia şi pe Meşulam, care erau dintre fiii lui Cahat, precum 405 2Cronic 34:12| 13. Tot aceştia erau puşi şi peste salahori şi 406 2Cronic 34:12| lucru; şi dintre leviţi erau scriitori, judecători şi 407 2Cronic 34:21| s-a dus Hilchia şi cei ce erau din partea regelui la Hulda, 408 2Cronic 35:2 | toţi Israeliţii şi care erau sfinţiţi pentru Domnul, 409 2Cronic 35:6 | trei mii de boi. Acestea erau din averea regelui.  ~ 410 2Cronic 35:19| capiştile, idolii şi Aşerele ce erau în Ierusalim şi în Iuda, 411 2Cronic 35:21| cuvintele lui Neco, care erau din gura lui Dumnezeu, ci 412 1Ezdra 1:11 | 11. Iar de toate erau cinci mii patru sute de 413 1Ezdra 2:58 | fiii robilor lui Solomon erau cu toţii trei sute nouăzeci 414 1Ezdra 2:65 | şi de roabele lor, care erau în număr de şapte mii trei 415 1Ezdra 2:65 | treizeci şi şapte; şi mai erau cu ei două sute de cântăreţi 416 1Ezdra 3:1 | şi când fiii lui Israel erau prin oraşele lor, s-a strâns 417 1Ezdra 6:20 | şi cu toţii până la unul erau curaţi; şi au junghiat mielul 418 1Ezdra 8:13 | Adonicam, ale căror nume erau: Ielifelet, Ieiel şi Şemaia 419 1Ezdra 8:16 | Zaharia şi Meşulam, care erau căpetenii, şi pe Ioarib 420 1Ezdra 8:16 | Ioarib şi Elnatan, care erau învăţători,  ~ 421 1Ezdra 8:20 | douăzeci de inşi; aceştia toţi erau numiţi pe nume.  ~ 422 1Ezdra 8:24 | 24. Şi am luat din cei ce erau mai mari peste preoţi doisprezece 423 1Ezdra 10:14 | leviţii Meşulam şi Şabetai erau ajutoarele lor.  ~ 424 2Ezdra 3:26 | încredinţaţi templului, care erau pe deal, au reparat zidul 425 2Ezdra 4:18 | Fiecare din cei ce zideau erau încinşi peste coapsele lor 426 2Ezdra 5:2 | 2. Erau unii care ziceau: "Noi cu 427 2Ezdra 6:17 | 18. Căci mulţi din Iuda erau cu el în legătură întărită 428 2Ezdra 7:5 | întâia oară, şi într-însa erau scrise următoarele:  ~ 429 2Ezdra 7:60 | robilor lui Solomon în total erau trei sute nouăzeci şi doi.  ~ 430 2Ezdra 7:67 | Afară de robi şi roabe, care erau în număr de şapte mii trei 431 2Ezdra 8:1 | femei şi din toţi acei ce erau în stare înţeleagă. Aceasta 432 2Ezdra 8:2 | şi femeilor şi a celor ce erau în stare priceapă şi 433 2Ezdra 9:2 | 2. Şi osebindu-se cei ce erau din neamul lui Israel de 434 2Ezdra 10:27 | fetele lor, toţi cei ce erau în stare priceapă şi 435 2Ezdra 11:5 | s-au aşezat în Ierusalim erau în total patru sute şaizeci 436 2Ezdra 11:17 | leviţii în cetatea sfântă erau două sute optzeci şi patru.  ~ 437 2Ezdra 11:35 | 36. Erau şi leviţi care aveau ţarini 438 2Ezdra 11:35 | în Veniamin, cu toate erau socotiţi în partea lui Iuda.  ~~ 439 2Ezdra 12:12 | preoţi, căpetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui 440 2Ezdra 12:24 | 24. Căpeteniile leviţilor erau deci: Haşabia, Şerebia şi 441 2Ezdra 12:40 | eu şi căpeteniile care erau cu mine  ~ 442 2Ezdra 13:7 | cămară toate lucrurile care erau ale lui Tobie, dând poruncă 443 Estera 1:6 | Divanuri de aur şi de argint erau aşezate pe pardoseală de 444 Estera 1:14 | 15. Şi erau în apropierea regelui: Carşena, 445 Estera 3:1 | ce slujeau regelui, care erau la poarta regelui, se închinau 446 Estera 3:2 | slujeau regelui şi care erau la poartă, ziceau lui Mardoheu: " 447 Estera 3:5 | lui Artaxerxe, întrucât erau poporul lui Mardoheu.  ~ 448 Estera 4:3 | şi bocet. Sacul şi cenuşa erau aşternutul multora.  ~ 449 Estera 9:20 | scrisori tuturor Iudeilor care erau în ţările regelui Artaxerxe, 450 Iov 1:14 | la Iov şi i-a spus: "Boii erau la arătură şi asinele păşteau 451 Iov 2:10 | fiecare din ţara lui şi ei erau: Elifaz din Teman, Bildad 452 Iov 4:4 | au ţinut în sus pe cei ce erau cadă şi tu ai întărit 453 Iov 6:15 | 16. Erau acoperite de ghiaţă, zăpada 454 Iov 24:23 | încredinţare, dar ochii Lui erau asupra căilor lor.  ~ 455 Iov 29:16 | sârguinţă pricinile care îmi erau necunoscute.  ~ 456 Iov 30:4 | 5. Erau goniţi din mijlocul oamenilor 457 Iov 30:7 | de oameni fără nume, ei erau gunoaiele pe care le arunci 458 Iov 32:4 | vorbeau cu Iov, fiindcă ei erau mai în vârstă decât Elihu.  ~ 459 Psa 54:20 | apropie de mine, mulţi erau împotriva mea.  ~ 460 Psa 104:12 | 12. Atunci când erau ei puţini la număr şi străini 461 Psa 106:5 | 5. Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul 462 Psa 106:10 | întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi de sărăcie şi de 463 Psa 118:54 | 54. Cântate erau de mine îndreptările Tale, 464 Psa 151:4 | 5. Fraţii mei erau buni şi mari şi nu a binevoit 465 Isaia 7:25 | Şi în toţi munţii care erau curăţaţi cu săpăliga, tu 466 Isaia 10:10 | împărăţiile idolilor, unde idolii erau mai numeroşi decât în Ierusalim 467 Isaia 20:4 | se bizuiau pe Etiopia şi erau mândri cu Egiptul vor fi 468 Isaia 23:3 | 3. Veniturile lui erau grâul Nilului, secerişul 469 Isaia 23:8 | încercat, ai cărui neguţători erau prinţi şi ai cărui vânzători 470 Isaia 23:8 | prinţi şi ai cărui vânzători erau cei mari ai pământului?  ~ 471 Isaia 26:7 | numele Tău şi amintirea Ta erau nădejdea sufletului nostru.  ~ 472 Isaia 37:26 | 27. Cei ce locuiau în ele erau fără putere, înspăimântaţi 473 Isaia 37:26 | uluiţi. Ca iarba câmpului erau ei, ca frageda verdeaţă, 474 Isaia 37:35 | dimineaţa, la sculare, toţi erau morţi.  ~ 475 Isaia 61:7 | îndoită, batjocură şi scuipări erau partea lor, pentru aceasta 476 Isaia 65:4 | de porc, ale căror vase erau pline de mâncăruri spurcate  ~ 477 Ieremia 24:1 | Domnul vedenia aceasta: Iată erau două coşuri cu smochine, 478 Ieremia 24:2 | foarte rele, care, de rele ce erau, nici nu se puteau mânca.  ~ 479 Ieremia 26:22| aruncat trupul lui acolo unde erau mormintele oamenilor de 480 Ieremia 40:6 | căpeteniile oştirilor, care erau în câmp cu oamenii lor, 481 Ieremia 40:12| căpeteniile oştirii, care erau în câmp, au venit la Godolia, 482 Ieremia 41:2 | şi cei zece oameni care erau cu el, şi au lovit cu sabia 483 Ieremia 41:3 | Ismael şi pe toţi Iudeii care erau cu Godolia, în Miţpa, precum 484 Ieremia 41:7 | ajutat de oamenii care erau cu el.  ~ 485 Ieremia 41:11| căpitanii oştirii, care erau cu el, au auzit de nelegiuirile 486 Ieremia 41:13| căpeteniile oştirii care erau cu dânsul, s-au bucurat.  ~ 487 Ieremia 41:16| căpeteniile oştirii, care erau cu el, au luat din Miţpa 488 Ieremia 42:8 | căpeteniile oştirii, care erau cu el, şi tot poporul, de 489 Ieremia 52:6 | grădina regelui; iar Caldeii erau împrejurul cetăţii.  ~ 490 Ieremia 52:17| toate vasele de aramă, care erau întrebuinţate la slujbele 491 Ieremia 52:20| degete, căci înăuntru nu erau plini.  ~ 492 Ieremia 52:21| ei şi rodiile dimprejur erau toate de aramă. Asemenea 493 Ieremia 52:22| 23. De jur împrejur erau nouăzeci şi şase de rodii; 494 Ieremia 52:22| împrejurul coroanei lui erau rodii.  ~ 495 Ieremia 52:31| decât al altor regi care erau la el în Babilon.  ~ 496 Planger 4:6 | 7. Căpeteniile ei erau mai strălucitoare decât 497 Planger 4:18| 19. Prigonitorii noştri erau mai iuţi decât vulturii 498 Iezech 1:7 | 7. Picioarele lor erau drepte, iar copitele picioarelor 499 Iezech 1:7 | copitele picioarelor lor erau cum sunt copitele picioarelor 500 Iezech 1:7 | strălucitoare, iar aripile lor erau sprintene.  ~


1-500 | 501-979

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License