Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
vostri 399
vostrii 2
vostru 516
voua 337
vrabia 1
vrabii 4
vrabiile 1
Frequency    [«  »]
338 templului
337 argint
337 ramas
337 voua
336 cineva
335 pâine
333 cazut

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

voua

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 47:23| patru părţi rămână vouă pentru semănatul ogoarelor, 2 Iesirea 6:7 | şi pe care am să-l dau vouă în stăpânire, căci Eu sunt 3 Iesirea 12:24| pe care Domnul îl va da vouă, cum a zis, păziţi rânduiala 4 Iesirea 29:41| voi arăta pe Mine Însumi vouă ca grăiesc cu tine.  ~ 5 Levitic 10:17| sfinţenie mare şi e dată vouă, ca ridicaţi păcatele 6 Levitic 14:33| Canaanului, pe care-l voi da vouă de moştenire, şi voi aduce 7 Levitic 23:9 | pământul pe care Eu vi-l dau vouă şi veţi face seceriş în 8 Levitic 25:2 | pământul pe care îl voi da vouă, se odihnească pământul; 9 Numerii 10:29| acela, de care a zis Domnul: Vouă vi-l voi da. Hai cu noi 10 Numerii 15:1 | locuit, pe care Eu îl voi da vouă,  ~ 11 Numerii 18:29| Din toate cele dăruite vouă, cele mai bune din toate 12 Numerii 33:56| 56. şi atunci voi face vouă ceea ce aveam de gând 13 Deuter 3:20 | linişte fraţilor voştri, ca şi vouă, şi până când îşi vor primi 14 Deuter 31:5 | 5. Îi va da Domnul pe ei vouă şi veţi face cu ei după 15 Deuter 32:46 | acestea nu sunt în deşert date vouă, ci acestea sunt viaţa voastră 16 Iosua 1:2 | picioarelor voastre, îl voi da vouă, cum am spus lui Moise:  ~ 17 Iosua 2:9 | Ştiu Domnul v-a dat vouă pământul acesta, căci frica 18 Judecat 6:9 | voi şi tara lor am dat-o vouă,  ~ 19 1Regil 12:7 | binefacerile pe care le-a făcut El vouă şi părinţilor voştri.  ~ 20 1Regil 18:22 | Oare uşor lucru vi se pare vouă a fi ginerele regelui? Eu 21 PatrReg 17:12| şi pe care v-am dat-o şi vouă prin prooroci, robii Mei".  ~ 22 2Cronic 20:16| pe care o va trimite El vouă. Iuda şi Ierusalime! 23 1Ezdra 5:3 | grăit aşa: "Cine v-a dat vouă învoire zidiţi casa aceasta 24 1Ezdra 5:9 | le-am zis aşa: Cine v-a dat vouă învoire zidiţi casa aceasta 25 Estera 3:12 | am poruncit cele arătate vouă în scrisorile lui Aman, 26 Isaia 5:7 | 8. Vai vouă care clădiţi casă lângă 27 Isaia 65:13 | slugile Mele vor mânca şi vouă va fi foame, vor bea 28 Ieremia 7:13| locul pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, voi 29 Ieremia 23:39| aceasta, pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, o 30 Ieremia 25:4 | ţara pe care Domnul a dat-o vouă şi părinţilor voştri din 31 Ieremia 29:21| Maaseia, care proorocesc vouă minciună în numele Meu: 32 Ieremia 35:15| acesta pe care l-am dat vouă şi părinţilor voştri; dar 33 Ieremia 42:19| 19. Vouă, cei rămaşi ai lui Iuda, 34 Ieremia 42:20| 20. faceţi rău vouă înşivă, trimiţându-mă la 35 Ieremia 44:10| Mele, pe care vi le-am dat vouă şi părinţilor voştri.  ~ 36 Iezech 44:4 | Domnul Dumnezeu: Destul vouă, casa lui Israel, cu toate 37 Daniel 3:4 | Iată ce vi se porunceşte vouă, popoarelor, neamurilor 38 Osea 2:1 | numără. Şi în loc zică vouă: "Voi nu sunteţi poporul 39 Amos 4:4 | bunăvoie; aceasta place vouă, copii ai lui Israel", zice 40 Miheia 1:1 | Căci Domnul Dumnezeu va fi vouă mărturie împotriva voastră, 41 Sofonie 2:5 | 5. Vai vouă, locuitori ai ţinutului 42 Baruh 4:21 | milostenia care va veni vouă degrab de la El.  ~ 43 Baruh 4:23 | Dumnezeul vostru, care va veni vouă cu slavă mare şi cu strălucirea 44 Ieremia 7:13| locul pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, voi 45 Ieremia 23:39| aceasta, pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, o 46 Ieremia 25:4 | ţara pe care Domnul a dat-o vouă şi părinţilor voştri din 47 Ieremia 29:21| Maaseia, care proorocesc vouă minciună în numele Meu: 48 Ieremia 35:15| acesta pe care l-am dat vouă şi părinţilor voştri; dar 49 Ieremia 42:19| 19. Vouă, cei rămaşi ai lui Iuda, 50 Ieremia 42:20| 20. faceţi rău vouă înşivă, trimiţându-mă la 51 Ieremia 44:10| Mele, pe care vi le-am dat vouă şi părinţilor voştri.  ~ 52 3Ezdra 1:4 | rânduiala părinţilor, cuvenită vouă leviţilor, cei ce staţi 53 3Ezdra 8:23 | 24. Şi vouă vi se porunceşte ca tuturor 54 Eccli 2:14 | 15. Vai vouă, celor ce aţi pierdut răbdarea! 55 Eccli 41:11 | 11. Vai vouă, bărbaţi nelegiuiţi care 56 Eccli 45:35 | 35. dea Domnul vouă înţelepciune întru inima 57 1Macab 7:14 | zicând: "Nu vom face rău vouă şi prietenilor voştri".  ~ 58 1Macab 11:30 | pentru voi, am scris-o şi vouă, ca ştiţi, şi este aşa:  ~ 59 2Macab 1:1 | din ţara Iudeii, doresc vouă tuturor pace şi sănătate!  ~ 60 2Macab 1:3 | 3. dea inimă vouă tuturor ca închinaţi 61 2Macab 1:7 | nouă, noi Iudeii am scris vouă din necazul şi din strâmtorarea 62 2Macab 2:16 | curăţirii templului, v-am scris vouă; drept aceea bine veţi face 63 Matei 5:18 | 18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul 64 Matei 5:20 | 20. Căci zic vouă: de nu va prisosi dreptatea 65 Matei 5:22 | 22. Eu însă spun vouă: oricine se mânie pe 66 Matei 5:28 | 28. Eu însă spun vouă: oricine se uită la femeie, 67 Matei 5:32 | 32. Eu însă spun vouă: oricine va lăsa pe femeia 68 Matei 5:34 | 34. Eu însă spun vouă: nu juraţi nicidecum 69 Matei 5:39 | 39. Eu însă spun vouă: Nu împotriviţi celui 70 Matei 5:44 | 44. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 71 Matei 6:2 | oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.  ~ 72 Matei 6:5 | oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.  ~ 73 Matei 6:14 | greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;  ~ 74 Matei 6:16 | postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.  ~ 75 Matei 6:25 | 25. De aceea zic vouă: Nu îngrijiţi pentru 76 Matei 6:29 | 29. Şi spun vouă nici Solomon, în toată 77 Matei 6:33 | toate acestea se vor adăuga vouă.  ~ 78 Matei 7:12 | toate câte voiţi facă vouă oamenii, asemenea şi voi 79 Matei 8:10 | după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am 80 Matei 8:11 | 11. Şi zic vouă mulţi de la răsărit şi 81 Matei 9:29 | După credinţa voastră, fie vouă!  ~ 82 Matei 10:15 | 15. Adevărat grăiesc vouă, mai uşor va fi pământului 83 Matei 10:19 | veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce vorbiţi;  ~ 84 Matei 10:23 | cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile 85 Matei 10:42 | ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa.  ~~ 86 Matei 11:9 | vedeţi un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc.  ~ 87 Matei 11:11 | 11. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei 88 Matei 11:22 | 22. Dar zic vouă: Tirului şi Sidonului le 89 Matei 11:22 | în ziua judecăţii, decât vouă.  ~ 90 Matei 11:24 | 24. Dar zic vouă pământului Sodomei îi 91 Matei 12:6 | 6. Ci grăiesc vouă mai mare decât templul 92 Matei 13:11 | răspunzând, le-a zis: Pentru vouă vi s-a dat cunoaşteţi 93 Matei 13:17 | 17. Căci adevărat grăiesc vouă mulţi prooroci şi drepţi 94 Matei 16:28 | 28. Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau 95 Matei 17:12 | 12. Eu însă spun vouă Ilie a şi venit, dar 96 Matei 17:20 | credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă 97 Matei 17:20 | muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.  ~ 98 Matei 18:3 | Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu veţi întoarce 99 Matei 18:10 | din aceştia mici, zic vouă: îngerii lor, în ceruri, 100 Matei 18:13 | găsească, adevăr grăiesc vouă se bucură de ea mai mult 101 Matei 18:18 | 18. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, 102 Matei 18:19 | 19. Iarăşi grăiesc vouă , dacă doi dintre voi 103 Matei 18:35 | Meu cel ceresc va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare 104 Matei 19:9 | 9. Iar Eu zic vouă oricine va lăsa pe femeia 105 Matei 19:23 | ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă un bogat cu greu va intra 106 Matei 19:24 | 24. Şi iarăşi zic vouă mai lesne este treacă 107 Matei 19:28 | Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă voi cei ce Mi-aţi urmat 108 Matei 20:27 | fie întâiul fie vouă slugă,  ~ 109 Matei 21:21 | le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă 110 Matei 21:24 | spune, şi Eu voi spune vouă cu ce putere fac acestea:  ~ 111 Matei 21:31 | Iisus: Adevărat grăiesc vouă vameşii şi desfrânatele 112 Matei 22:31 | n-aţi citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând:  ~ 113 Matei 23:3 | Deci toate câte vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; 114 Matei 23:13 | 13. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 115 Matei 23:14 | 14. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 116 Matei 23:15 | 15. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 117 Matei 23:16 | 16. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: 118 Matei 23:23 | 23. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 119 Matei 23:25 | 25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 120 Matei 23:27 | 27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 121 Matei 23:29 | 29. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 122 Matei 23:36 | 36. Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate 123 Matei 23:39 | 39. Căci zic vouă: De acum nu veţi mai 124 Matei 24:2 | acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră 125 Matei 24:26 | 26. Deci, de vor zice vouă: Iată este în pustie, 126 Matei 24:34 | 34. Adevărat grăiesc vouă nu va trece neamul acesta, 127 Matei 24:47 | 47. Adevărat zic vouă peste toate avuţiile 128 Matei 25:9 | ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei 129 Matei 25:12 | răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu cunosc pe voi.  ~ 130 Matei 25:34 | împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.  ~ 131 Matei 25:40 | zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia 132 Matei 25:45 | răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia 133 Matei 26:13 | 13. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui 134 Matei 26:21 | a zis: Adevărat grăiesc vouă, unul dintre voi va 135 Matei 26:29 | 29. Şi spun vouă nu voi mai bea de acum 136 Matei 28:7 | veţi vedea. Iată v-am spus vouă.  ~ 137 Matei 28:20 | toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt 138 Marcu 3:28 | 28. Adevărat grăiesc vouă toate vor fi iertate 139 Marcu 4:11 | 11. Şi le-a răspuns: Vouă e dat cunoaşteţi taina 140 Marcu 4:24 | măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă celor ce ascultaţi, vi se 141 Marcu 6:11 | mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei 142 Marcu 8:12 | cere semn? Adevărat grăiesc vouă nu se va da semn acestui 143 Marcu 9:1 | zicea lor: Adevărat grăiesc vouă sunt unii, din cei ce 144 Marcu 9:13 | 13. Dar zic vouă Ilie a şi venit şi i-au 145 Marcu 9:41 | lui Hristos, adevărat zic vouă nu-şi va pierde plata 146 Marcu 10:3 | le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise?  ~ 147 Marcu 10:15 | 15. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia 148 Marcu 10:29 | răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a 149 Marcu 11:23 | 23. Adevărat zic vouă oricine va zice acestui 150 Marcu 11:24 | 24. De aceea zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, 151 Marcu 11:25 | Cel din ceruri ierte vouă greşealele voastre.  ~ 152 Marcu 11:26 | din ceruri nu va ierta vouă greşealele voastre.  ~ 153 Marcu 11:33 | zis: Nici Eu nu spun vouă cu ce putere fac acestea.  ~~ 154 Marcu 12:43 | le-a zis: Adevărat grăiesc vouă această văduvă săracă 155 Marcu 13:11 | vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu 156 Marcu 13:23 | Iată dinainte v-am spus vouă toate.  ~ 157 Marcu 13:30 | 30. Adevărat grăiesc vouă nu va trece neamul acesta 158 Marcu 13:37 | 37. Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!  ~~ 159 Marcu 14:9 | 9. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui 160 Marcu 14:18 | a zis: Adevărat grăiesc vouă unul dintre voi, care 161 Marcu 14:25 | 25. Adevărat grăiesc vouă de acum nu voi mai bea 162 Marcu 14:64 | auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi au judecat 163 Luca 2:10 | Căci, iată, binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 164 Luca 4:24 | Şi le-a zis: Adevărat zic vouă nici un prooroc nu este 165 Luca 6:24 | 24. Dar vai vouă bogaţilor, luaţi pe 166 Luca 6:25 | 25. Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, 167 Luca 6:25 | acum, veţi flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, 168 Luca 6:26 | 26. Vai vouă când toţi oamenii vor 169 Luca 6:27 | 27. Iar vouă celor ce ascultaţi spun: 170 Luca 6:31 | precum voiţi facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 171 Luca 6:33 | faceţi bine celor ce fac vouă bine, ce mulţumire puteţi 172 Luca 7:9 | care venea după El: Zic vouă nici în Israel n-am aflat 173 Luca 7:26 | vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc.  ~ 174 Luca 7:28 | 28. Zic vouă: Între cei născuţi din femei, 175 Luca 8:10 | 10. El a zis: Vouă este dat cunoaşteţi 176 Luca 9:27 | 27. Cu adevărat însă spun vouă: Sunt unii, dintre cei ce 177 Luca 10:11 | cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta ştiţi, 178 Luca 10:12 | 12. Zic vouă: mai uşor va fi Sodomei 179 Luca 10:14 | va fi la judecată, decât vouă.  ~ 180 Luca 10:24 | 24. Căci zic vouă: Mulţi prooroci şi regi 181 Luca 11:8 | 8. Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, 182 Luca 11:9 | 9. Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; 183 Luca 11:42 | 42. Dar vai vouă, fariseilor! daţi zeciuială 184 Luca 11:43 | 43. Vai vouă, fariseilor! iubiţi scaunele 185 Luca 11:44 | 44. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor 186 Luca 11:46 | 46. Iar El a zis: Vai şi vouă, învăţătorilor de Lege! 187 Luca 11:47 | 47. Vai vouă! zidiţi mormintele proorocilor 188 Luca 11:52 | 52. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! 189 Luca 12:4 | 4. Dar spun vouă, prietenii Mei: Nu temeţi 190 Luca 12:5 | arunce în gheena; da, zic vouă, de acela temeţi.  ~ 191 Luca 12:8 | 8. Şi zic vouă: Oricine va mărturisi pentru 192 Luca 12:22 | ucenicii Săi: De aceea zic vouă: Nu îngrijiţi pentru 193 Luca 12:27 | torc, nici nu ţes. Şi zic vouă nici Solomon, în toată 194 Luca 12:31 | toate acestea se vor adăuga vouă.  ~ 195 Luca 12:32 | vostru a binevoit dea vouă împărăţia.  ~ 196 Luca 12:37 | priveghind. Adevărat zic vouă se va încinge şi le va 197 Luca 13:3 | 3. Nu! zic vouă; dar dacă nu veţi pocăi, 198 Luca 13:5 | 5. Nu! zic vouă; dar de nu veţi pocăi, 199 Luca 13:24 | cea strâmtă, mulţi, zic vouă, vor căuta intre şi nu 200 Luca 13:35 | pustie, adevărat grăiesc vouă. Nu veţi mai vedea până 201 Luca 14:24 | 24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii 202 Luca 15:7 | 7. Zic vouă: aşa şi în cer va fi 203 Luca 15:10 | 10. Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor 204 Luca 16:9 | 9. Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia 205 Luca 17:10 | face toate cele poruncite vouă, ziceţi: Suntem slugi 206 Luca 17:23 | 23. Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, 207 Luca 17:34 | 34. Zic vouă: În noaptea aceea vor fi 208 Luca 18:8 | 8. Zic vouă le va face dreptate în 209 Luca 18:14 | 14. Zic vouă acesta s-a coborât mai 210 Luca 18:17 | 17. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia 211 Luca 18:29 | le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nici unul care 212 Luca 19:26 | 26. Zic vouă: oricui are i se va da, 213 Luca 19:40 | răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, 214 Luca 20:8 | zis: Nici Eu nu spun vouă cu ce putere fac acestea.  ~ 215 Luca 21:13 | 13. Şi va fi vouă spre mărturie.  ~ 216 Luca 21:32 | 32. Adevărat grăiesc vouă nu va trece neamul acesta 217 Luca 22:16 | 16. Căci zic vouă de acum nu-l voi mai 218 Luca 22:18 | 18. zic vouă: Nu voi mai bea de acum 219 Luca 22:29 | 29. Şi Eu rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a rânduit 220 Luca 24:36 | mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.  ~ 221 Ioan 1:51 | Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul 222 Ioan 4:35 | vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi 223 Ioan 5:19 | Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate facă nimic 224 Ioan 5:24 | Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul 225 Ioan 5:25 | Adevărat, adevărat zic vouă, vine ceasul şi acum 226 Ioan 6:26 | Adevărat, adevărat zic vouă: căutaţi nu pentru 227 Ioan 6:27 | veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El 228 Ioan 6:32 | Adevărat, adevărat zic vouă: Nu Moise v-a dat pâinea 229 Ioan 6:36 | 36. Dar am spus vouă M-aţi şi văzut şi nu 230 Ioan 6:47 | Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în Mine are 231 Ioan 6:53 | Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul 232 Ioan 6:65 | zicea: De aceea am spus vouă nimeni nu poate vină 233 Ioan 8:24 | 24. V-am spus deci vouă veţi muri în păcatele 234 Ioan 8:51 | Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul 235 Ioan 8:55 | fi mincinos asemenea vouă. Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul 236 Ioan 8:58 | Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de 237 Ioan 10:1 | Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, 238 Ioan 10:7 | Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor.  ~ 239 Ioan 10:32 | lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru 240 Ioan 12:24 | Adevărat, adevărat zic vouă dacă grăuntele de grâu, 241 Ioan 13:14 | Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi 242 Ioan 13:15 | 15. v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut 243 Ioan 13:15 | ca, precum v-am făcut Eu vouă, faceţi şi voi.  ~ 244 Ioan 13:16 | 16. Adevărat, zic vouă: Nu este sluga mai mare 245 Ioan 13:19 | 19. De acum spun vouă, înainte de a fi aceasta, 246 Ioan 13:20 | Adevărat, adevărat zic vouă: Cel care primeşte pe cel 247 Ioan 13:21 | Adevărat, adevărat zic vouă unul dintre voi va 248 Ioan 13:33 | nu puteţi veni - spun vouă acum.  ~ 249 Ioan 13:34 | 34. Poruncă nouă dau vouă: iubiţi unul pe altul. 250 Ioan 14:12 | Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va 251 Ioan 14:16 | alt Mângâietor va da vouă ca fie cu voi în veac,  ~ 252 Ioan 14:27 | 27. Pace las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu 253 Ioan 14:27 | las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum lumea dau 254 Ioan 15:7 | ceea ce voiţi şi se va da vouă.  ~ 255 Ioan 15:21 | toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă 256 Ioan 15:26 | pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, 257 Ioan 16:15 | al Meu ia şi vesteşte vouă.  ~ 258 Ioan 16:20 | Adevărat, adevărat zic vouă voi veţi plânge şi 259 Ioan 16:23 | Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl 260 Ioan 20:19 | mijloc şi le-a zis: Pace vouă!  ~ 261 Ioan 20:21 | Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine 262 Ioan 20:26 | în mijloc şi a zis: Pace vouă!  ~ 263 Faptel 2:15 | sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas 264 Faptel 2:39 | 39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi 265 Faptel 3:20 | Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos,  ~ 266 Faptel 3:22 | Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc 267 Faptel 4:10 | 10. Cunoscut fie vouă tuturor, şi la tot poporul 268 Faptel 5:28 | Zicând: Au nu v-am poruncit vouă cu poruncă nu mai învăţaţi 269 Faptel 5:38 | 38. Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de oamenii aceştia 270 Faptel 13:26 | voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei 271 Faptel 13:34 | spus-o altfel: " voi da vouă cele sfinte şi vrednice 272 Faptel 13:38 | Cunoscut deci fie vouă, bărbaţi fraţi, prin 273 Faptel 13:46 | Barnaba, îndrăznind, au zis: Vouă se cădea vi se grăiască, 274 Faptel 16:17 | Preaînalt, care vestesc vouă calea mântuirii.  ~ 275 Faptel 17:23 | pe Acesta Îl vestesc eu vouă.  ~ 276 Faptel 28:28 | Deci cunoscut fie vouă această mântuire a lui 277 Romani 1:7 | chemaţi şi sfinţi: har vouă şi pace de la Dumnezeu, 278 Romani 1:15 | vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma.  ~ 279 Romani 11:13 | 13. Căci v-o spun vouă, neamurilor: Întru cât sunt 280 Romani 15:5 | al mângâierii dea vouă a gândi la fel unii pentru 281 1Corint 1:3 | 3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, 282 1Corint 1:4 | harul lui Dumnezeu, dat vouă în Hristos Iisus.  ~ 283 1Corint 9:2 | altora nu le sunt apostol, vouă, negreşit, sunt. Căci 284 1Corint 11:23| primit ceea ce v-am dat şi vouă: Domnul Iisus, în noaptea 285 1Corint 15:51| 51. Iată, taină spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi 286 2Corint 1:2 | 2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl 287 2Corint 1:13| 13. Căci nu scriem vouă altele decât cele ce citiţi 288 2Corint 1:19| Hristos, Cel propovăduit vouă - prin noi, prin mine, prin 289 2Corint 2:3 | 3. Şi v-am scris vouă aceasta, ca nu cumva la 290 2Corint 6:18| 18. Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii 291 2Corint 8:10| aceasta este de folos vouă, care încă de anul trecut 292 2Corint 8:13| fie altora uşurare, iar vouă necaz, ci ca fie potrivire:  ~ 293 Galat 1:3 | 3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl 294 Galat 3:5 | 5. Deci Cel care vouă Duhul şi săvârşeşte minuni 295 Galat 4:13 | trupului, am binevestit vouă mai întâi,  ~ 296 Galat 5:2 | Iată eu, Pavel, spun vouă: de veţi tăia împrejur, 297 Efes 1:2 | 2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, 298 Efes 1:17 | Tatăl slavei, dea vouă duhul înţelepciunii şi al 299 Efes 2:17 | venind, a binevestit pace, vouă celor de departe şi pace 300 Efes 4:32 | precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.  ~~ 301 Filip 1:2 | 2. Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, 302 Filip 1:29 | 29. Căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, 303 Filip 3:1 | nu-mi este anevoie, iar vouă este de folos.  ~ 304 Colos 1:2 | care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, 305 Colos 1:5 | Pentru nădejdea cea gătită vouă în ceruri, de care aţi auzit 306 Colos 3:13 | cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa iertaţi şi voi.  ~ 307 1Tesal 1:1 | Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, 308 2Tesal 1:2 | 2. Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, 309 2Tesal 1:7 | 7. Iar vouă celor necăjiţi, dea 310 2Tesal 3:9 | dăm pe noi înşine pildă vouă, spre a ne urma.  ~ 311 2Tesal 3:16 | Domnul păcii dăruiască vouă pace totdeauna şi în tot 312 Filimon 1:3 | 3. Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, 313 Filimon 1:22| rugăciunile voastre, voi fi dăruit vouă.  ~ 314 Evrei 9:20 | testamentului pe care l-a poruncit vouă Dumnezeu".  ~ 315 Evrei 13:7 | voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi 316 Iacov 5:12 | alt jurământ, ci fie vouă ce este da, da, şi ce este 317 1Petru 1:2 | sângele lui Iisus Hristos: har vouă şi pacea se înmulţească!  ~ 318 1Petru 1:13 | în harul care vi se va da vouă, la arătarea lui Iisus Hristos.  ~ 319 1Petru 3:13 | 13. Şi cine va face vouă rău, dacă sunteţi plini 320 1Petru 5:14 | sărutarea dragostei. Pace vouă tuturor, celor întru Hristos 321 2Petru 1:2 | 2. Har vouă şi pacea se înmulţească, 322 2Petru 3:11 | cât de mult vi se cuvine vouă umblaţi întru viaţă sfântă 323 1Ioan 1:3 | şi am auzit, vestim şi vouă, ca şi voi aveţi împărtăşire 324 1Ioan 2:12 | 12. scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate 325 1Ioan 2:13 | 13. scriu vouă, părinţilor, pentru aţi 326 1Ioan 2:13 | de la început. scriu vouă, tinerilor, fiindcă aţi 327 1Ioan 2:14 | de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi 328 1Ioan 2:21 | 21. V-am scris vouă, nu pentru nu ştiţi adevărul, 329 1Ioan 2:26 | 26. Acestea v-am scris vouă despre cei ce amăgesc.  ~ 330 1Ioan 5:13 | 13. Acestea am scris vouă, care credeţi în numele 331 Iuda 1:2 | 2. Milă vouă şi pace şi iubirea se 332 Iuda 1:5 | Voiesc dar aduc aminte vouă celor ce aţi ştiut odată 333 Apocal 1:4 | care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la Cel ce este 334 Apocal 2:23 | rănunchii şi inimile şi voi da vouă, fiecăruia, după faptele 335 Apocal 2:24 | 24. Iar vouă şi celorlalţi din Tiatira 336 Apocal 12:12 | cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă 337 Apocal 22:16 | Meu ca mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici.


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License