Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
multelor 4
multi 347
multime 176
multimea 196
multimi 20
multimii 45
multimile 39
Frequency    [«  »]
197 glas
196 ales
196 aruncat
196 multimea
196 pustiu
196 ti
195 singur

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

multimea

    Book  Chapter:Verse
1 Iesirea 7:3 | lui Faraon şi voi arăta mulţimea semnelor Mele şi a minunilor 2 Iesirea 15:6 | 7. Cu mulţimea slavei Tale ai surpat pe 3 Judecat 16:23| 24. De asemenea şi mulţimea, văzându-l, slăvea pe dumnezeul 4 Judecat 18:19| cel turnat şi s-a dus cu mulţimea.  ~ 5 1Regil 14:15 | lui Veniamin au văzut mulţimea se împrăştie şi fuge încolo 6 1Regil 17:27 | 27. Şi i-a spus mulţimea aceleaşi cuvinte, zicând: " 7 1Regil 17:30 | spus aceleaşi vorbe, iar mulţimea i-a răspuns ca şi mai înainte.  ~ 8 2Regil 6:19 | la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel de la Dan până 9 3Regil 10:27 | pietrele, iar cedrii, prin mulţimea lor i-a făcut fie preţuiţi 10 3Regil 20:13 | zice Domnul: Vezi toată mulţimea aceasta mare? Iată, Eu ţi-o 11 PatrReg 19:23| pe Domnul şi ai zis: Cu mulţimea carelor mele m-am urcat 12 2Cronic 1:15| de rând, iar cedrii, prin mulţimea lor, ajunseseră la preţ 13 2Cronic 20:14| nici spăimântaţi de mulţimea aceasta mare, căci războiul 14 2Cronic 22:1 | cei mai mari îi ucisese mulţimea care venise cu Arabii la 15 2Cronic 24:26| despre fiii lui şi despre mulţimea proorociilor împotriva lui, 16 Estera 5:10 | bogăţia sa cea mare, despre mulţimea fiilor săi şi despre felul 17 Iov 30:14 | 15. Mulţimea spaimelor s-a întors asupra 18 Iov 32:7 | trebuie vorbească şi mulţimea anilor ne înveţe înţelepciunea.  ~ 19 Iov 36:18 | la mânie împotriva Lui şi mulţimea bătăii nu te scoată din 20 Psa 5:6 | 7. Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în 21 Psa 5:9 | din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i 22 Psa 9:24 | păcătos pe Domnul, după mulţimea mâniei lui; nu-L va căuta; 23 Psa 30:19 | 19. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, 24 Psa 32:16 | uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui.  ~ 25 Psa 32:17 | calul spre scăpare şi cu mulţimea puterii lui nu te va izbăvi.  ~ 26 Psa 36:11 | pământul şi se vor desfăta de mulţimea păcii.  ~ 27 Psa 48:6 | încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.  ~ 28 Psa 50:1 | 2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge 29 Psa 51:5 | 6. Ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiei sale şi s-a întărit 30 Psa 63:2 | adunarea celor ce viclenesc, de mulţimea celor ce lucrează fărădelege,  ~ 31 Psa 65:2 | înfricoşătoare lucrurile Tale! Pentru mulţimea puterii Tale, Te vor linguşi 32 Psa 68:16 | 16. Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale auzi-mă, întru 33 Psa 68:19 | bună este mila Ta; după mulţimea îndurărilor Tale caută spre 34 Psa 71:6 | zilele lui dreptatea şi mulţimea păcii, cât va fi luna.  ~ 35 Psa 105:7 | nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât 36 Psa 105:45 | legământul Lui şi S-a căit după mulţimea milei Sale;  ~ 37 Psa 146:4 | 4. Cel ce numără mulţimea stelelor şi tuturor numele 38 Psa 150:2 | Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.  ~ 39 Pildele 5:22| muri în păcatele lui şi de mulţimea nebuniei lui va pieri.  ~~ 40 Pildele 7:21| 21. Ea îl ademeni prin mulţimea cuvintelor ei şi-l smulse 41 Pildele 10:18| 19. Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de 42 Pildele 11:13| poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor.  ~ 43 Pildele 14:27| unui rege se sprijină pe mulţimea poporului, iar lipsa de 44 Eccles 5:2 | iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe.  ~ 45 Eccles 5:6 | 6. Căci din mulţimea grijilor se nasc visele 46 Isaia 1:11 | 11. Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice 47 Isaia 29:5 | 5. Mulţimea vrăjmaşilor tăi va fi ca 48 Isaia 29:7 | vedenie de noapte va fi mulţimea de popoare luptătoare împotriva 49 Isaia 29:8 | tot aşa se va întâmpla cu mulţimea de popoare care vor merge 50 Isaia 31 | lor şi îşi pun nădejdea în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, 51 Isaia 31:3 | lor, nici nu se tulbură de mulţimea lor, tot astfel Domnul Savaot 52 Isaia 47:9 | te vor copleşi cu toată mulţimea şi puterea fermecătoriilor 53 Isaia 63:7 | milostivirea Sa şi după mulţimea milelor Sale.  ~ 54 Ieremia 3:22| nădejdea în dealuri şi în mulţimea munţilor; cu adevărat, în 55 Ieremia 13:22| Ţi se va răspunde: Pentru mulţimea nelegiuirilor tale ţi s-au 56 Ieremia 30:14| cu pedeapsă crudă, pentru mulţimea fărădelegilor tale, pentru 57 Ieremia 30:15| este de nevindecat? După mulţimea fărădelegilor tale ţi-am 58 Ieremia 49:32| lor vor fi date prăzii şi mulţimea turmelor lor răpirii şi-i 59 Ieremia 50:36| lui şi împotriva a toată mulţimea de oameni din el: fie 60 Ieremia 51:42| şi acesta e acoperit de mulţimea valurilor.  ~ 61 Planger 3:31| pedepseşte şi are milă după mulţimea milelor Lui.  ~ 62 Iezech 7:12 | căci mânia vine peste toată mulţimea lor!  ~ 63 Iezech 7:13 | îndreptată împotriva a toată mulţimea lor nu va fi schimbată şi 64 Iezech 7:14 | Mea este împotriva a toată mulţimea lor.  ~ 65 Iezech 17:17 | cu puterea cea mare şi cu mulţimea poporului nu va face nimic 66 Iezech 19:10 | privirile cu înălţimea ei şi mulţimea ramurilor ei.  ~ 67 Iezech 23:45 | se adune împotriva lor mulţimea şi le dea urgiei şi jafului.  ~ 68 Iezech 23:46 | 47. Mulţimea le va ucide cu pietre şi 69 Iezech 26:9 | 10. De mulţimea cailor lui vei fi acoperit 70 Iezech 27:15 | 16. Pentru mulţimea mărfurilor tale făcea negoţ 71 Iezech 27:17 | negoţ cu tine şi, pentru mulţimea multă de lucruri şi pentru 72 Iezech 27:32 | săturai popoare multe; prin mulţimea bogăţiei tale şi prin negoţul 73 Iezech 28:17 | 18. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, săvârşite 74 Iezech 30:14 | Sin, cetatea Egiptului şi mulţimea oamenilor din No o voi pierde.  ~ 75 Iezech 31:8 | 9. Eu îl împodobisem cu mulţimea ramurilor lui, încât toţi 76 Iezech 31:17 | Iată pe Faraon şi toată mulţimea supuşilor săi", zice Domnul.  ~~ 77 Iezech 32:11 | războinicilor voi face cadă mulţimea supuşilor tăi; aceştia sunt 78 Iezech 32:11 | mândria Egiptului, şi toată mulţimea poporului lui va pieri.  ~ 79 Iezech 32:17 | Fiul omului, plângi pentru mulţimea poporului Egiptului şi fă-o 80 Iezech 32:24 | culcat împreună cu toată mulţimea oamenilor lui şi mormintele 81 Iezech 32:25 | Meşec şi Tubal cu toată mulţimea lor de popor şi mormintele 82 Iezech 32:31 | celor vii şi Faraon cu toată mulţimea lui va fi pus printre cei 83 Iezech 38:6 | şi fii gata, tu ai toată mulţimea ta strânsă împrejurul tău, 84 Osea 10:12 | carele tale de luptă şi în mulţimea vitejilor tăi!  ~ 85 Zaharia 2:8 | deschis, atât de mare va fi mulţimea de oameni şi de dobitoace 86 Iuditel 2:19| 20. Şi mulţimea care i-a însoţit pe ei era 87 Iuditel 2:19| şi ca nisipul pământului; mulţimea lor era nenumărată.  ~ 88 Iuditel 5:21| sfârşit de vorbit, toată mulţimea, adunată în jurul cortului, 89 Iuditel 7:3 | fiii lui Israel au văzut mulţimea lor, s-au înspăimântat foarte 90 Iuditel 16:3 | mii ale oştirii sale, şi mulţimea lor stăvilea puhoaiele şi 91 Ieremia 3:22| nădejdea în dealuri şi în mulţimea munţilor; cu adevărat, în 92 Ieremia 13:22| Ţi se va răspunde: Pentru mulţimea nelegiuirilor tale ţi s-au 93 Ieremia 30:14| cu pedeapsă crudă, pentru mulţimea fărădelegilor tale, pentru 94 Ieremia 30:15| este de nevindecat? După mulţimea fărădelegilor tale ţi-am 95 Ieremia 49:32| lor vor fi date prăzii şi mulţimea turmelor lor răpirii şi-i 96 Ieremia 50:36| lui şi împotriva a toată mulţimea de oameni din el: fie 97 Ieremia 51:42| şi acesta e acoperit de mulţimea valurilor.  ~ 98 TreiTin 1:18| după îndurarea Ta şi după mulţimea milei Tale.  ~ 99 3Ezdra 9:5 | Şi a şezut împreună toată mulţimea în curtea templului Domnului 100 3Ezdra 9:10 | 11. Dar mulţimea este multă şi este vreme 101 3Ezdra 9:37 | 38. Adunându-se toată mulţimea împreună deodată pe locul 102 3Ezdra 9:39 | arhiereul legea la toată mulţimea, de la om până la femeie 103 3Ezdra 9:46 | 47. Şi a strigat mulţimea: Amin!  ~ 104 3Ezdra 9:49 | şi leviţilor care învăţau mulţimea:  ~ 105 Solomon 4:3 | 3. Mulţimea pruncilor la cei nelegiuiţi 106 Solomon 6:1 | mulţimi şi care mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre".  ~ 107 Solomon 6:23| 24. Mulţimea înţelepţilor este mântuirea 108 Solomon 18:21| 22. El a biruit mulţimea răzvrătită, nu cu tăria 109 Eccli 5:6 | Lui este mare, va curăţi mulţimea păcatelor mele.  ~ 110 Eccli 7:9 | zici: Domnul va căuta la mulţimea darurilor mele; când le 111 Eccli 7:16 | Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor; adu-ţi aminte 112 Eccli 16:3 | lor şi nu nădăjdui întru mulţimea lor.  ~ 113 Eccli 33:11 | 11. Cu mulţimea ştiinţei Domnul i-a osebit 114 Eccli 35:21 | pedeapsă, până ce va strica mulţimea batjocoritorilor şi sceptrele 115 Eccli 43:10 | Frumuseţea cerului este mulţimea stelelor, podoabe luminând 116 Eccli 51:3 | m-ai izbăvit pe mine după mulţimea milei şi a numelui Tău, 117 1Macab 3:19 | 19. nu în mulţimea oştirii stă biruinţa războiului, 118 1Macab 4:7 | cu el: "Nu temeţi de mulţimea lor şi de năvălirea lor 119 1Macab 8:19 | Macabeul şi fraţii lui şi mulţimea Iudeilor ne-au trimis la 120 1Macab 9:6 | 6. Şi a văzut mulţimea oştirilor şi s-a temut foarte 121 1Macab 9:63 | Bacchide, şi a adunat toată mulţimea sa, şi a dat de ştire oamenilor 122 2Macab 2:25 | 25. socotind mulţimea numerelor şi greutatea care 123 2Macab 3:5 | de nenumăraţi bani, căci mulţimea banilor ce se adună din 124 2Macab 3:20 | jalnică privire, cum cădea mulţimea amestecată şi, în necaz 125 2Macab 4:38 | în cetate şi s-a adunat mulţimea asupra lui Lisimah, după 126 2Macab 8:15 | vrăjmaşi, nici se teamă de mulţimea cea multă a neamurilor, 127 2Macab 9:1 | asupri cetatea; şi alergând mulţimea la arme, l-a biruit şi aşa 128 2Macab 9:10 | fiind rănit, a înceta de la mulţimea trufiei şi a veni întru 129 2Macab 12:13 | în tăria zidurilor şi în mulţimea bucatelor ce-şi strânseseră, 130 2Macab 12:41 | viteazul Iuda a îndemnat mulţimea se păzească fără de păcat, 131 2Macab 14:20 | conducătorul poporului vorbind cu mulţimea, toţi împreună au voit 132 2Macab 14:44 | 44. Iar mulţimea de jos repede dându-se înapoi, 133 3Macab 1:20 | 21. Şi mulţimea ca şi mai înainte aştepta 134 3Macab 5:23 | 24. Mulţimea din cetate s-a adunat 135 3Macab 6:14 | 14. Ţie se roagă toată mulţimea pruncilor şi părinţii acestora 136 3Macab 7:13 | cădea, preoţii şi toată mulţimea lor glăsuind aliluia, cu 137 Man 0:8 | 8. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit 138 Man 0:8 | ce ţi-au greşit şi după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât 139 Matei 9:23 | cântăreţii din flaut şi mulţimea tulburată, a zis:  ~ 140 Matei 9:25 | 25. Iar după ce mulţimea a fost scoasă afară, intrând, 141 Matei 13:2 | corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm.  ~ 142 Matei 15:31 | 31. Încât mulţimea se minuna văzând pe muţi 143 Matei 20:31 | 31. Dar mulţimea îi certa ca tacă; ei 144 Marcu 2:13 | a ieşit la mare şi toată mulţimea venea la El şi îi învăţa.  ~ 145 Marcu 3:9 | ca nu-L îmbulzească mulţimea;  ~ 146 Marcu 3:20 | venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a adunat, încât ei nu 147 Marcu 3:32 | 32. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi 148 Marcu 4:1 | şedea pe mare, iar toată mulţimea era lângă mare, pe uscat.  ~ 149 Marcu 4:36 | 36. Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în corabie, 150 Marcu 5:31 | I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici: Cine 151 Marcu 6:45 | Betsaida, până ce El va slobozi mulţimea.  ~ 152 Marcu 7:14 | 14. Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă 153 Marcu 8:34 | 34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, 154 Marcu 9:15 | 15. Şi îndată toată mulţimea, văzându-L, s-a spăimântat 155 Marcu 9:25 | 25. Iar Iisus, văzând mulţimea năvală, a certat duhul 156 Marcu 11:18 | temeau de El, pentru toată mulţimea era uimită de învăţătura 157 Marcu 12:37 | unde dar este fiul lui? Şi mulţimea cea multă Îl asculta cu 158 Marcu 12:41 | darurilor, Iisus privea cum mulţimea aruncă bani în cutie. Şi 159 Marcu 15:8 | 8. Şi mulţimea, venind sus, a început 160 Marcu 15:11 | Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca le elibereze mai degrabă 161 Luca 1:10 | 10. Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, 162 Luca 5:1 | 1. Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca asculte 163 Luca 6:19 | 19. Şi toată mulţimea căuta se atingă de El 164 Luca 8:37 | Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor 165 Luca 8:40 | întors Iisus, L-a primit mulţimea, căci toţi Îl aşteptau.  ~ 166 Luca 13:17 | împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de faptele strălucite 167 Luca 18:36 | 36. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce 168 Luca 19:37 | Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, 169 Luca 23:1 | 1. Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au dus înaintea 170 Ioan 5:13 | se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.  ~ 171 Ioan 6:22 | 22. A doua zi, mulţimea, care sta de cealaltă parte 172 Ioan 6:24 | 24. Deci, când a văzut mulţimea Iisus nu este acolo, 173 Ioan 7:12 | ziceau: Nu, ci amăgeşte mulţimea.  ~ 174 Ioan 7:20 | 20. Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine 175 Ioan 7:32 | 32. Au auzit fariseii mulţimea murmurând acestea despre 176 Ioan 7:49 | 49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte 177 Ioan 11:42 | întotdeauna asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, 178 Ioan 12:17 | 17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a 179 Ioan 12:18 | aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru auzise El 180 Ioan 12:29 | 29. Iar mulţimea care sta şi auzea zicea: 181 Ioan 12:34 | 34. I-a răspuns deci mulţimea: Noi am auzit din Lege 182 Ioan 21:6 | mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor.  ~ 183 Faptel 2:6 | vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare 184 Faptel 5:16 | 16. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile dimprejurul 185 Faptel 6:2 | chemând cei doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este 186 Faptel 14:4 | 4. Şi mulţimea din cetate s-a dezbinat 187 Faptel 15:12 | 12. Şi a tăcut toată mulţimea şi asculta pe Barnaba şi 188 Faptel 15:30 | la Antiohia şi, adunând mulţimea, au predat scrisoarea.  ~ 189 Faptel 16:22 | 22. Şi s-a sculat şi mulţimea împotriva lor. Şi judecătorii, 190 Faptel 17:8 | 8. Şi au tulburat mulţimea şi pe mai-marii cetăţii, 191 Faptel 19:35 | Iar secretarul, potolind mulţimea, a zis: Bărbaţi efeseni, 192 Faptel 21:27 | templu, au întărâtat toată mulţimea şi au pus mâna pe el,  ~ 193 Faptel 23:7 | s-a iscat neînţelegere şi mulţimea s-a dezbinat;  ~ 194 Faptel 25:24 | acela pentru care toată mulţimea iudeilor a venit la mine, 195 Apocal 7:10 | 10. Şi mulţimea striga cu glas mare, zicând: 196 Apocal 18:3 | şi neguţătorii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit.  ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License