Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
datatorul 1
date 29
datema 2
dati 149
dati-i 8
dati-l 1
dati-le 3
Frequency    [«  »]
152 locasul
151 usa
150 copii
149 dati
149 jertfelnicul
149 ostirea
148 44

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

dati

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 43:31| şi stăpânindu-se a zis: "Daţi mâncarea!"  ~ 2 Facerea 45:1 | erau de faţă, a strigat: "Daţi afară de aici pe toţi!" 3 Facerea 47:23| 24. Şi la seceriş daţi a cincea parte lui Faraon, 4 Iesirea 5:7 | De acum înainte nu mai daţi poporului paie pentru facerea 5 Iesirea 10:11| cum aţi cerut!" Şi au fost daţi afară de la Faraon.  ~ 6 Levitic 7:32| izbăvire ce aduceţi o daţi preotului.  ~ 7 Levitic 22:22| aduceţi Domnului şi nici daţi la jertfelnicul Domnului 8 Levitic 23:20| 21. daţi de ştire prăznuirea în ziua 9 Levitic 23:37| ce aduceţi din evlavie şi daţi Domnului,  ~ 10 Levitic 25:46| 46. Puteţi să-i daţi moştenire fiilor voştri 11 Levitic 26:25| voastră molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului.  ~ 12 Numerii 8:16| 16. Căci Îmi sunt daţi Mie dintre fiii lui Israel 13 Numerii 27:8 | cineva, neavând fiu, daţi partea lui fiicei lui.  ~ 14 Numerii 27:9 | de nu are nici fiică, daţi partea lui fraţilor lui.  ~ 15 Numerii 27:10| are însă nici fraţi, daţi partea lui fraţilor tatălui 16 Numerii 27:11| are tatăl său fraţi, daţi partea lui rudeniei celei 17 Numerii 32:28| înaintea voastră, le daţi pământul Galaad în stăpânire.  ~ 18 Numerii 33:54| mai mulţi la număr le daţi parte mai mare, iar celor 19 Numerii 33:54| mai puţini la număr le daţi parte mai mică; fiecăruia 20 Numerii 35:4 | cetăţile pe care trebuie le daţi leviţilor se întindă 21 Numerii 35:6 | lângă acestea le mai daţi patruzeci şi două de cetăţi.  ~ 22 Numerii 35:7 | Cetăţile pe care trebuie le daţi leviţilor fie de toate 23 Numerii 35:8 | moşiile cele mai mari daţi mai mult şi din cele mai 24 Numerii 35:13| Cetăţile pe care trebuie le daţi ca cetăţi de scăpare, 25 Numerii 35:14| 14. Trei cetăţi daţi de astă parte de Iordan, 26 Numerii 35:14| Iordan, şi trei cetăţi daţi în pământul Canaan; acestea 27 Deuter 13:4 | văzătorul acela de vise să-l daţi morţii, pentru v-a sfătuit 28 Deuter 18:20 | un astfel de prooroc să-l daţi morţii.  ~ 29 Deuter 22:22 | măritată, pe amândoi să-i daţi morţii: şi bărbatul, care 30 Deuter 32:3 | numele Domnului voi preamări. Daţi slavă Dumnezeului nostru!  ~ 31 Iosua 8:6 | veţi prăda cetatea, să-i daţi foc; după cuvântul Domnului 32 Iosua 11:19 | Israel cu război, ca fie daţi pieirii şi ca nu găsească 33 Iosua 18:3 | 4. "Daţi câte trei oameni de seminţie 34 Judecat 8:5 | către locuitorii din Sucot: "Daţi pâine oamenilor care merg 35 Judecat 14:13| s-o ghiciţi, atunci să-mi daţi voi mie treizeci de cămăşi 36 Judecat 20:13| 13. Daţi pe acei oameni ticăloşi 37 Judecat 21:5 | se zisese aceia fie daţi morţii.  ~ 38 Judecat 21:11| a cunoscut bărbat, să-i daţi pieirii, iar fetele lăsaţi-le 39 1Regil 6:5 | care pustiesc pământul şi daţi slavă Dumnezeului lui Israel; 40 2Regil 1:19 | Nu vestiţi în Gat şi nu daţi de ştire pe uliţele Ascalonului, 41 2Regil 14:30 | semănat orz? Duceţi-vă şi-i daţi foc!" Şi au ars slugile 42 3Regil 3:24 | copilul cel viu în două şi daţi o jumătate din el uneia 43 PatrReg 4:42| săcuşor. Elisei a zis: "Daţi oamenilor mănânce!"  ~ 44 PatrReg 12:7 | cunoscuţii voştri, ci să-l daţi pentru repararea stricăciunilor 45 1Cronic 5:20| contra acelora şi au fost daţi în mâna lor Agarenii şi 46 1Cronic 12:17| venit ca prin vicleşug daţi vrăjmaşilor mei, atunci, 47 1Cronic 16:27| 28. Daţi Domnului, neamuri păgâne, 48 1Cronic 16:27| Domnului, neamuri păgâne, daţi Domnului slavă şi cinste!  ~ 49 1Cronic 16:28| 29. Daţi Domnului slavă pentru numele 50 1Ezdra 4:21 | 21. Aşadar, poruncă daţi ca oamenii aceia înceteze 51 1Ezdra 6:8 | ţinuturilor de peste fluviu şi daţi oamenilor acelora, ca lucrul 52 1Ezdra 7:21 | Dumnezeului ceresc, să-i daţi numaidecât;  ~ 53 1Ezdra 9:7 | fărădelegile noastre am fost daţi noi, şi regii noştri, şi 54 1Ezdra 9:12 | fetele voastre nu le daţi după feciorii lor şi pe 55 2Ezdra 13:24 | Dumnezeu, zicând: " nu daţi fetele după feciorii lor 56 Iov 17:10 | despre voi ceilalţi, voi toţi daţi înapoi şi veniţi aici, căci 57 Iov 21:33 | mângâieri pe care mi le daţi? Din toate cuvintele voastre 58 Psa 65:1 | pământul. Cântaţi numele Lui; daţi slavă laudei Lui.  ~ 59 Psa 67:35 | 35. Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste 60 Pildele 31:6 | 6. Daţi băutură îmbătătoare celui 61 Isaia 12:4 | printre neamuri lucrările Lui, daţi de ştire înalt este numele 62 Isaia 40:1 | 2. "Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i 63 Isaia 42:21 | jefuiţi şi nimeni n-a zis: "Daţi înapoi!"  ~ 64 Isaia 45:11 | despre cele viitoare şi daţi poruncă lucrului mâinilor 65 Isaia 57:13 | Gătiţi, gătiţi, faceţi drum, daţi la o parte orice piedică 66 Isaia 58:5 | dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi 67 Isaia 62:7 | 7. Şi nu-I daţi răgaz până ce nu va aşeza 68 Ieremia 6 | cu trâmbiţa în Tecoa şi daţi semne prin focuri la Bethacherem, 69 Ieremia 13:16| 16. Daţi slavă Domnului Dumnezeului 70 Ieremia 34:17| nu v-aţi supus Mie, ca daţi fiecare drumul aproapelui 71 Ieremia 38:23| tale şi copiii tăi vor fi daţi Caldeilor şi nici tu nu 72 Ieremia 46:14| 14. "Vestiţi în Egipt şi daţi ştire în Migdol; spuneţi 73 Ieremia 48:9 | 9. Daţi un mormânt lui Moab, căci 74 Ieremia 48:20| biruit. Plângeţi şi strigaţi, daţi de veste în Amon Moabul 75 Planger 1:16| Feciorii mei cu toţii au fost daţi pieirii, căci duşmanul a 76 Iezech 21:12 | lui Israel; aceştia vor fi daţi sub sabie cu poporul Meu, 77 Iezech 31:13 | înălţimea lor, căci toţi vor fi daţi morţii, în latura cea de 78 Iezech 35:11 | S-au pustiit şi ne sunt daţi nouă spre mâncare!"  ~ 79 Iezech 44:28 | treierate ale voastre o daţi preotului, ca odihnească 80 Iezech 45:6 | În stăpânirea cetăţii daţi cinci mii de coţi în lăţime 81 Iezech 45:7 | 7. Şi regelui să-i daţi parte de pământ, de o parte 82 Iezech 45:13 | lată ofranda ce trebuie daţi regelui: a şasea parte de 83 Daniel 7:25 | sărbătorile şi legea, şi ei vor fi daţi în mâna lui o vreme şi vremuri 84 Amos 3:8 | 9. Daţi de ştire de pe acoperişurile 85 Miheia 1:9 | 10. Nu daţi de veste în Gat, şi în Aco, 86 Miheia 2:9 | 9. Voi daţi afară pe femeile poporului 87 Ioil 4:8 | 9. Daţi neamurilor de ştire lucrul 88 Zaharia 2:13| fost robii lor, ca daţi seama Domnul Savaot m-a 89 Zaharia 8:16| aproapelui său. Judecaţi şi daţi hotărâri drepte la porţile 90 Maleahi 1:6 | cinstea ce trebuie să-Mi daţi? Şi dacă sunt Stăpân, unde 91 Maleahi 2:2 | nu veţi pleca inima ca daţi slavă numelui Meu", zice 92 Tobit 2 | la casa mea şi mi-au fost daţi înapoi Ana, femeia mea, 93 Tobit 4 | destăinuieşte cei zece talanţi daţi lui Gabael.  ~~l. În ziua 94 Iuditel 7:25| Deci acum chemaţi-i şi daţi cetatea pradă războinicilor 95 Iuditel 10:9 | 9. Atunci ea a zis: "Daţi poruncă mi se deschidă 96 Iuditel 10:12| la ei, căci ei vor fi daţi ca hrană,  ~ 97 Iuditel 11:14| în ziua aceea îţi vor fi daţi ţie spre pieire.  ~ 98 Ieremia 6 | cu trâmbiţa în Tecoa şi daţi semne prin focuri la Bethacherem, 99 Ieremia 13:16| 16. Daţi slavă Domnului Dumnezeului 100 Ieremia 34:17| nu v-aţi supus Mie, ca daţi fiecare drumul aproapelui 101 Ieremia 38:23| tale şi copiii tăi vor fi daţi Caldeilor şi nici tu nu 102 Ieremia 46:14| 14. "Vestiţi în Egipt şi daţi ştire în Migdol; spuneţi 103 Ieremia 48:9 | 9. Daţi un mormânt lui Moab, căci 104 Ieremia 48:20| biruit. Plângeţi şi strigaţi, daţi de veste în Amon Moabul 105 3Ezdra 4:22 | şi toate le aduceţi şi le daţi femeilor, şi ia omul sabia 106 3Ezdra 8:78 | părinţilor noştri am fost daţi împreună cu fraţii noştri, 107 3Ezdra 8:85 | fetele voastre nu le daţi după fiii lor.  ~ 108 3Ezdra 9:7 | 8. Acum pocăiţi-vă şi daţi slavă Domnului Dumnezeului 109 Eccli 11:6 | foarte şi cei măreţi au fost daţi în mâinile altora.  ~ 110 Eccli 29:6 | jumătate şi o va socoti ca bani daţi de pomană.  ~ 111 Eccli 39:19 | 19. Daţi miros şi lăudaţi cu cântare, 112 Eccli 39:20 | 20. Daţi slavă numelui Lui şi 113 1Macab 2:49 | râvnitori fiţi legii şi daţi sufletele voastre pentru 114 1Macab 15:19 | din ţara lor la voi, să-i daţi lui Simon arhiereul, să-i 115 1Macab 15:28 | 30. Acum dar daţi cetăţile pe care le-aţi 116 1Macab 15:29 | 31. Iar de nu, daţi pentru ele cinci sute de 117 2Macab 4:29 | Malus, pentru au fost daţi dar Antiohidei, ţiitoarea 118 Matei 7:6 | 6. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici 119 Matei 7:11 | voi, răi fiind, ştiţi daţi daruri bune fiilor voştri, 120 Matei 10:8 | dar aţi luat, în dar daţi.  ~ 121 Matei 22:21 | Cezarului. Atunci a zis lor: Daţi deci Cezarului cele ce sunt 122 Matei 23:23 | fariseilor făţarnici! daţi zeciuială din izmă, din 123 Matei 26:15 | 15. A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile 124 Marcu 12:17 | 17. Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, 125 Luca 6:34 | 34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care 126 Luca 6:35 | voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără nădăjduiţi 127 Luca 6:38 | 38. Daţi şi se va da. Turna-vor în 128 Luca 11:13 | voi, răi fiind, ştiţi daţi fiilor voştri daruri bune, 129 Luca 11:41 | 41. Daţi mai întâi milostenie cele 130 Luca 11:42 | vai vouă, fariseilor! daţi zeciuială din izmă şi din 131 Luca 12:33 | Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi 132 Luca 15:22 | dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte 133 Luca 20:25 | a zis către ei: Aşadar, daţi cele ce sunt ale Cezarului, 134 Luca 21:16 | 16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi 135 Ioan 8:43 | Mea? Fiindcă nu puteţi daţi ascultare cuvântului Meu.  ~ 136 Faptel 26:10 | arhierei. Iar când erau daţi la moarte, mi-am dat şi 137 Romani 6:16 | nu ştiţi celui ce daţi spre ascultare robi, sunteţi 138 Romani 13:7 | 7. Daţi deci tuturor cele ce sunteţi 139 Romani 14:13 | judecaţi aceasta: nu daţi fratelui prilej de poticnire 140 1Corint 5:5 | 5. daţi pe unul ca acesta satanei, 141 2Corint 4:11| pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, 142 Efes 4:27 | 27. Nici nu daţi loc diavolului.  ~ 143 Colos 4:1 | 1. Stăpânilor, daţi slugilor voastre ce este 144 1Tesal 5:18 | 18. Daţi mulţumire pentru toate, 145 Evrei 13:16 | şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de 146 Iacov 2:16 | şi săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, 147 1Petru 2:17 | 17. Daţi tuturor cinste, iubiţi frăţia, 148 1Ioan 4:1 | 1. Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci 149 Apocal 14:7 | Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi Lui slavă, a venit ceasul


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License