Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
mariamii 1
marie 3
mariei 9
marii 147
marile 4
marilor 14
marim 2
Frequency    [«  »]
148 trup
147 întelept
147 întrebat
147 marii
147 putin
147 vad
146 adica

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

marii

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 1:26| ca stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele 2 Facerea 1:28| şi stăpâniri peste peştii mării, peste păsările cerului, 3 Facerea 9:2 | pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am 4 Facerea 22:16| ca nisipul de pe ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău 5 Facerea 32:11| înmulţi neamul tău ca nisipul mării, cât nu se va putea număra 6 Facerea 41:48| mult foarte, ca nisipul mării, încât nici seamă nu se 7 Iesirea 14:15| şi-ţi întinde mâna asupra mării şi o desparte şi vor trece 8 Iesirea 14:15| lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat.  ~ 9 Iesirea 14:20| şi-a întins mâna sa asupra mării şi a alungat Domnul marea 10 Iesirea 14:21| lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar 11 Iesirea 14:22| intrat după ei în mijlocul mării toii caii lui Faraon, carele 12 Iesirea 14:25| Întindeţi mâna asupra mării, ca se întoarcă apele 13 Iesirea 14:26| întins Moise mâna asupra mării şi spre ziuă s-a întors 14 Iesirea 14:26| pe Egipteni în mijlocul mării.  ~ 15 Iesirea 14:29| Egipteni morţi pe malurile mării.  ~ 16 Iesirea 15:4 | le-a acoperit, În fundul mării ca o piatră s-au pogorât.  ~ 17 Iesirea 15:6 | închegat valurile în inima mării.  ~ 18 Iesirea 15:17| Domnul asupra lor apele mării, Iar fiii lui Israel au 19 Numerii 11:21| ajungă? Sau tot peştele mării li se va aduna, ca să-i 20 Numerii 21:3 | muntele Hor au apucat pe calea Mării Roşii, ca ocolească pământul 21 Numerii 34:11| mergând de-a lungul malului Mării Chineret (Ghenizaret) pe 22 Deuter 1:6 | şi din Negeb, la malurile mării, în pământul Canaanului, 23 Deuter 11:4 | care le-â înecat în apele Mării Roşii, când alergau după 24 Deuter 29:10 | judecătorii voştri, mai marii oştirii voastre şi toţi 25 Deuter 33:18 | căci se hrănesc cu bogăţia mării şi cu comorile cele ascunse 26 Iosua 9 | şes, cei de pe tot malul mării celei mari şi cei din apropierea 27 Iosua 10:38 | Neghebul, câmpia şi ţinutul mării şi pe regii lor şi n-a lăsat 28 Iosua 11:2 | din răsărit, de pe malul mării; la Amorei, la Hetei, la 29 Iosua 11:3 | ca nisipul de la marginea mării, şi cai şi care de război 30 Iosua 15:5 | miazănoapte pleacă din golful mării de la gurile Iordanului;  ~ 31 Iosua 18:13 | se îndreaptă spre partea mării, pe la rniazăzi de muntele 32 Iosua 18:18 | golful de miazănoapte al Mării Sărate, la capătul de miazăzi 33 Judecat 5:17| sale? Aşer stă pe malul mării Şi se odihneşte în limanurile 34 Judecat 7:11| ca nisipul de pe malurile mării.  ~ 35 1Regil 13:5 | mult ca nisipul de pe malul mării; şi au venit şi şi-au pus 36 2Regil 17:11 | număr tocmai ca nisipul mării, şi mergi tu însuţi în 37 2Regil 22:16 | Tale, S-au arătat fundurile mării Şi temeliile lumii s-au 38 3Regil 2:35 | ca nisipul de pe ţărmul mării. şi Solomon a avut înţelepciune 39 3Regil 4:20 | ca nisipul de pe ţărmul mării, mâncau, beau şi se veseleau.  ~ 40 3Regil 4:29 | ca nisipul de pe ţărmul mării.  ~ 41 3Regil 9:26 | este lângă Elot, pe malul Mării Roşii, în pământul lui Edom.  ~ 42 3Regil 9:27 | corăbieri, cunoscători ai mării, ca ducă corăbiile cu 43 1Cronic 28:1 | căpeteniile lui Israel, pe mai marii triburilor, căpeteniile 44 2Cronic 8:16| Eţion-Gheber şi la Elot, pe ţărmul mării, care este în ţara lui Edom.  ~ 45 2Ezdra 9:11 | au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, dar i-ai cufundat 46 Estera 10:1 | bir pe ţări şi pe insulele mării.  ~ 47 Iov 9:7 | cerurile şi umblă pe valurile mării.  ~ 48 Iov 12:8 | da învăţătură şi peştii mării îţi vor istorisi cu de-amănuntul.  ~ 49 Iov 36:30 | şi a acoperit adâncimile mării.  ~ 50 Iov 38:16 | fost tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat pe fundul 51 Iov 38:30 | întăresc ca piatra şi fala mării se face sloi!  ~ 52 Iov 41:24 | tem şi valurile; valurile mării se dau înapoi din faţa lui.  ~ 53 Psa 8:8 | Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările 54 Psa 32:7 | ca într-un burduf apele mării, pus-a în vistierii adâncurile.  ~ 55 Psa 64:7 | Cel ce tulburi adâncul mării şi vuietul valurilor ei.  ~ 56 Psa 67:23 | vrăjmaşii tăi din adâncurile mării,  ~ 57 Psa 68:3 | Intrat-am în adâncurile mării şi furtuna m-a potopit.  ~ 58 Psa 77:31 | pulberea cărnuri şi ca nisipul mării păsări zburătoare.  ~ 59 Psa 88:10 | 10. Tu stăpâneşti puterea mării şi mişcarea valurilor ei 60 Psa 92:6 | decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele 61 Psa 105:9 | condus pe ei prin  adâncul mării ca prin pustiu;  ~ 62 Psa 106:25 | şi s-au înălţat valurile mării.  ~ 63 Psa 106:29 | liniştit şi au tăcut valurile mării.  ~ 64 Psa 138:9 | voi aşeza la marginile mării  ~ 65 Pildele 8:28| 29. Când El a pus hotar mării, ca apele nu mai treacă 66 Pildele 23:34| care stă culcat în mijlocul mării, ca unul care a adormit 67 Pildele 30:19| mersul corăbiei în mijlocul mării şi calea omului la o fecioară.  ~ 68 Isaia 5:29 | lui un vuiet ca vuietul mării. Toţi vor arunca privirea 69 Isaia 8:23 | va acoperi de slavă calea mării, celălalt ţărm al Iordanului, 70 Isaia 10:22 | Israele, ţar fi ca nisipul mării, numai o rămăşiţă se va 71 Isaia 11:11 | din Hamat şi din insulele mării.  ~ 72 Isaia 19:5 | 5. Apele mării se vor sfârşi şi fluviul 73 Isaia 21 | pentru pustiirea malurilor mării.  ~~ 74 Isaia 24:14 | preaslăveşte Domnul, în insulele mării numele Domnului Dumnezeului 75 Isaia 48:17 | dreptatea ta ca valurile mării.  ~ 76 Isaia 48:18 | fi seminţia ta ca nisipul mării şi odraslele pântecelui 77 Isaia 51:10 | fund, Cel ce adâncimile mării le-ai prefăcut în cărare 78 Isaia 60:5 | tine se va îndrepta bogăţia mării şi avuţiile popoarelor către 79 Isaia 63:13 | călăuzit prin adâncurile mării, ca pe un cal în pustiu 80 Ieremia 5:22| nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care 81 Ieremia 15:7 | mai multe decât nisipul mării. Voi aduce un pustiitor 82 Ieremia 33:21| cerească şi nenumărat nisipul mării, aşa voi înmulţi neamul 83 Ieremia 47:6 | Ascalonului şi împotriva ţărmului mării? Într-acolo te-a îndreptat 84 Iezech 25:15 | locuitorilor de pe ţărmul mării îl voi stârpi.  ~ 85 Iezech 26:15 | 16. Toţi stăpânitorii mării se vor cobori de pe tronurile 86 Iezech 27:2 | eşti aşezat la marginea mării şi faci negoţ cu popoarele 87 Iezech 27:3 | Ţinutul tău este în largul mării; cei ce te-au zidit te-au 88 Iezech 27:8 | stricăciunile. Toate corăbiile mării şi corăbiile lor erau la 89 Iezech 27:28 | corăbierii şi toţi cârmacii mării vor sta pe uscat;  ~ 90 Iezech 38:19 | tremura înaintea Mea peştii mării şi păsările cerului, fiarele 91 Daniel 6:8 | 8. Toţi marii dregători ai regatului, 92 Daniel 6:8 | dregători ai regatului, marii cârmuitori, satrapii, sfetnicii 93 Osea 2:1 | Israel va fi ca nisipul mării, care nu se socoteşte, nici 94 Amos 5:8 | pe Cel care cheamă apa mării şi o varsă peste fata pământului. 95 Amos 9:3 | dinaintea ochilor Mei în fundul mării, voi da poruncă şarpelui 96 Amos 9:6 | întemeiat-o. El cheamă apele mării şi le revarsă peste faţa 97 Miheia 7:19 | picioare! Aruncă în adâncul mării toate păcatele noastre.  ~ 98 Iona 2:4 | aruncat în adânc, în sânul mării şi undele m-au înconjurat; 99 Iona 2:6 | adâncul m-a împresurat, iarba mării s-a încolăcit în jurul capului 100 Avacum 1:13 | socoteşti pe oameni ca pe peştii mării şi ca pe târâtoarele care 101 Avacum 2:13 | apele care acoperă sânul mării.  ~ 102 Avacum 3:7 | mânia Sa? Ori împotriva mării urgia Ta, când Tu încaleci 103 Avacum 3:15 | Liniştit voi aştepta vremea marii îngrijorări care va veni 104 Sofonie 1:2 | păsările cerului şi peştii mării! Voi face se poticnească 105 Zaharia 10:10| şi el va lovi valurile mării, şi toate adâncurile Nilului 106 Iuditel 1:7 | care locuiesc pe ţărmul mării,  ~ 107 Iuditel 2:27| toţi locuitorii de pe malul mării, din Sidon, din Tir şi din 108 Iuditel 3:5 | coborât cu oastea pe ţărmul mării, a pus străji în cetăţile 109 Iuditel 5:1 | toţi satrapii de pe ţărmul mării,  ~ 110 Iuditel 5:21| cei ce locuiau pe ţărmul mării şi Moabul s-au înverşunat 111 Iuditel 7:7 | căpeteniile oştirii de pe ţărmul mării şi i-au zis:  ~ 112 Ieremia 5:22| nisipul hotar împrejurul mării şi hotar veşnic, peste care 113 Ieremia 15:7 | mai multe decât nisipul mării. Voi aduce un pustiitor 114 Ieremia 33:21| cerească şi nenumărat nisipul mării, aşa voi înmulţi neamul 115 Ieremia 47:6 | Ascalonului şi împotriva ţărmului mării? Într-acolo te-a îndreptat 116 TreiTin 1:12| ca nisipul de pe ţărmul mării.  ~ 117 3Ezdra 3:8 | regele din noi trei, şi marii dregători ai Persiei, 118 Solomon 5:21| noian de grindină; apele mării se vor întărâta asupra lor 119 Solomon 10:18| duşmani, apoi din adâncurile mării i-a aruncat afară.  ~ 120 Solomon 18:4 | i-ai înecat în valurile mării.  ~ 121 Eccli 24:6 | 6. În valurile mării şi m tot pământul şi în 122 Eccli 29:19 | încoace şi încolo ca valurile mării.  ~ 123 1Macab 11 | nisipul de pe ţărmurile mării, şi corăbii multe şi a încercat 124 1Macab 14:4 | făcut intrare la insulele mării.  ~ 125 1Macab 15 | Dimitrie, scrisori din insulele mării lui Simon preotul şi stăpânitorul 126 1Macab 15:36 | Cendebeu comandant la marginea mării şi i-a dat oştire pedestraşi 127 2Macab 4:30 | său pe Andronic, unul din marii dregători.  ~ 128 2Macab 9:7 | părea şi peste valurile mării împărăţeşte din pricina 129 3Macab 2:7 | când l-ai înecat în fundul mării, în timp ce gonea el după 130 3Macab 4:4 | groaznic şi fără de milă de mai marii cetăţilor erau scoşi afară 131 3Macab 6:41 | lăudându-i regele către mai marii cetăţilor, a scris această 132 Man 0:8 | păcătuit mai mult decât nisipul mării.  ~ 133 Matei 8:18 | treacă de cealaltă parte a mării.  ~ 134 Matei 18:6 | fie afundat în adâncul mării.  ~ 135 Marcu 4:39 | certat vântul şi a poruncit mării: Taci! Încetează! Şi vântul 136 Marcu 5:1 | venit de cealaltă parte a mării în ţinutul Gadarenilor.  ~ 137 Marcu 6:47 | era corabia în mijlocul mării, iar El singur pe ţărm.  ~ 138 Luca 21:25 | nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.  ~ 139 Ioan 6:22 | sta de cealaltă parte a mării, a văzut nu era acolo 140 Faptel 19:27 | trecere, dar şi templul marii zeiţe Artemisa e în primejdie 141 Romani 9:27 | Israel ar fi ca nisipul mării, rămăşiţa se va mântui.  ~ 142 2Corint 11:25| zi am petrecut în largul mării.  ~ 143 Evrei 11:12 | fără de număr de pe ţărmul mării".  ~ 144 Iacov 1:6 | îndoieşte este asemenea valului mării, mişcat de vânt şi aruncat 145 Iuda 1:13 | 13. Valuri sălbatice ale mării, care îşi spumegă ruşinea 146 Apocal 12:18 | 18. Şi a stat pe nisipul mării.  ~~ 147 Apocal 20:8 | numărul lor este ca nisipul mării.  ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License