Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
intr-o 4
într-o 191
intr-un 1
într-un 144
într-una 12
intr-unul 1
intra 242
Frequency    [«  »]
146 voia
145 întoarca
145 rugat
144 într-un
144 sfânta
144 v-a
143 batrânii

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

într-un

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 22:12| berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se, Avraam 2 Facerea 37:20| să-l omorâm, să-l aruncăm într-un puţ şi zicem l-a mâncat 3 Facerea 50:26| L-au îmbălsămat şi l-au pus într-un sicriu, în pământul Egiptului.  ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 Iesirea 3:8 | tara aceasta şi să-l duc într-un pământ roditor şi larg, 5 Iesirea 12:21| sângele strâns de la miel într-un vas, ungeţi pragul de 6 Iesirea 19:8 | tot poporul, răspunzând într-un glas, a zis: "Toate câte 7 Iesirea 23:28| alunga de la faţa voastră într-un an, ca nu se pustiiască 8 Iesirea 24:2 | Atunci a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: "Toate cuvintele 9 Iesirea 24:5 | jumătate din sânge, l-a turnat într-un vas, iar cu cealaltă jumătate 10 Iesirea 29:2 | 3. le pui într-un paner şi le aduci în 11 Iesirea 32:21| poporul acesta, de l-ai vârât într-un păcat aşa de mare?"  ~ 12 Iesirea 39:9 | aşezate în patru rânduri: într-un rând un sardeon, un topaz 13 Levitic 25:29| poate s-o răscumpere până într-un an de la vânzarea ei: timp 14 Levitic 26:26| vor coace pâine pentru voi într-un cuptor şi vor da pâinea 15 Numerii 3:47| socotind câte douăzeci de ghere într-un siclu, după siclul sfânt,  ~ 16 Numerii 5:16| preotul apă curată de izvor într-un vas de lut, ia ţărână 17 Numerii 19:17| şi se toarne peste ea într-un vas apă de izvor;  ~ 18 Numerii 23:3 | jertfa sa, iar Valaam s-a dus într-un loc înalt întrebe pe 19 Deuter 21:3 | junincă la apă curgătoare, într-un loc care n-a fost arat, 20 Judecat 3:19| la dânsul; căci el şedea într-un foişor răcoros, pe care 21 Judecat 6:19| de făină; carnea a pus-o într-un coş, iar zeama a turnat-o 22 Judecat 20:11| Israeliţii asupra cetăţii într-un cuget, ca un singur om.  ~ 23 1Regil 14:26 | avea în mână, l-a muiat într-un fagure de miere şi, întorcându-l 24 1Regil 21:2 | aceea mi-am lăsat oamenii într-un loc anumit.  ~ 25 2Regil 6:3 | punând chivotul Domnului într-un car nou, l-au scos din casa 26 2Regil 11:15 | împresurat cetatea, a pus pe Urie într-un astfel de loc, de care ştia 27 2Regil 23:13 | 14. David se afla într-un loc întărit, iar o ceată 28 3Regil 7:45 | Regele a pus le toarne într-un pământ clisos din împrejurimile 29 3Regil 12:18 | regele Roboam s-a suit repede într-un car, ca fugă la Ierusalim.  ~ 30 3Regil 12:24 | fiecare cu vecinul său până într-un om, şi au strigat toţi cu 31 3Regil 13:30 | 30. Şi i-a pus trupul lui într-un mormânt al său şi l-a plâns, 32 3Regil 17:12 | ci numai o mână de făină într-un vas şi puţin untdelemn într-un 33 3Regil 17:12 | într-un vas şi puţin untdelemn într-un urcior. Şi iată, am adunat 34 3Regil 22:13 | toţi proorocii proorocesc într-un glas de bine regelui; 35 PatrReg 4:42| grăunţe proaspete de grâu într-un săcuşor. Elisei a zis: " 36 PatrReg 7:7 | marginea taberei, au intrat într-un cort şi au mâncat şi au 37 1Cronic 12:33| cincizeci de mii, în ordine şi într-un suflet;  ~ 38 1Cronic 12:38| ceilalţi Israeliţi erau într-un cuget pentru a fi făcut 39 1Cronic 13:6 | adus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou din casa lui Abinadab; 40 2Cronic 4:15| regele în preajma Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot 41 2Cronic 5:13| şi cei care cântau, uniţi într-un singur glas ca slăvească 42 2Cronic 9:12| i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci 43 2Cronic 18:11| proorocii proorocesc toţi într-un glas de bine regelui; 44 Iov 14:17 | mea ar fi pecetluită ca într-un sac şi greşeala mea ai spăla-o 45 Iov 29:14 | îmbrăcam întru dreptate, ca într-un veşmânt şi judecata mea 46 Iov 33:13 | Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când într-alt fel, 47 Iov 41:30 | căldare; el preface marea într-un cazan de fiert mirodenii.  ~ 48 Psa 32:7 | 7. Adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a 49 Psa 82:4 | 5. s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva 50 Psa 108:11 | piară copiii lui şi într-un neam se stingă numele 51 Pildele 21:8 | Mai degrabă locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât 52 Pildele 25:24| Mai bine sălăşluieşti într-un colţ de acoperiş, decât 53 Isaia 22:23 | voi înfige ca pe un cui într-un loc de nădejde şi va fi 54 Isaia 22:25 | Domnul Savaot, cuiul înfipt într-un loc tare se va slăbi; se 55 Isaia 25:4 | 5. Şi ca arşiţa soarelui într-un pământ uscat. Ai potolit 56 Isaia 30:13 | păcatul vostru: ca o spărtură într-un zid înalt, care dintr-o 57 Isaia 32:1 | vijeliei, ca pâraiele de apă într-un pământ uscat şi ca umbra 58 Isaia 32:1 | umbra unei stânci înalte într-un ţinut însetat.  ~ 59 Isaia 32:9 | 10. Într-un an şi câteva zile veţi tremura, 60 Isaia 32:17 | Atunci poporul meu va locui într-un loc de pace, în sălaşuri 61 Isaia 40:14 | găleţi, ca un fir de pulbere într-un cântar. Iată insulele care 62 Isaia 49:18 | vei îmbrăca întru ei ca într-un veşmânt de podoabă Şi te 63 Isaia 57:14 | este sfânt: Sălăşluiesc într-un loc înalt şi sfânt şi sunt 64 Isaia 65:8 | atunci când găseşti must într-un strugure şi zici: "Nu-l 65 Isaia 66:17 | închinăciunile din grădini, într-un loc ascuns, în mijlocul 66 Ieremia 32:12| acesta deschis - şi le pune într-un vas de lut, ca stea acolo 67 Planger 1:14| către mâna Lui; strânse ca într-un mănunchi, ele atârnă de 68 Iezech 4:9 | mei şi orzoaică, toarnă-le într-un vas şi-ţi din ele atâtea 69 Iezech 17:5 | lăstarii cedrului şi l-a pus într-un pământ roditor, l-a sădit 70 Iezech 19:12 | a fost sădită în pustiu, într-un pământ sec şi însetat.  ~ 71 Iezech 41:6 | lângă cameră. Ele intră într-un zid, care este făcut împrejurul 72 Iezech 41:11 | camerelor laterale dădeau într-un loc deschis, o uşă în partea 73 Iezech 45:11 | deopotrivă de mari, încât într-un bat încapă a zecea parte 74 Osea 2:5 | născut şi o voi preface într-un pustiu, ca un pământ uscat 75 Amos 7:16 | cu funia şi tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel 76 Miheia 3:12 | Ierusalimul va fi prefăcut într-un morman de ruine şi muntele 77 Zaharia 1:8 | şi stătea între mirţi, într-un loc umbros, şi în urma lui 78 Zaharia 12:5 | lemnelor şi o torţă aprinsă într-un stog de snopi; şi ei vor 79 Iuditel 4:12| către Dumnezeul lui Israel într-un cuget şi cu înfocare, ca 80 Iuditel 13:16| închinat lui Dumnezeu şi a zis într-un cuget: u Preaslăvit eşti  81 Iuditel 15:8 | 9. Ajungând la ea, toţi într-un cuget au lăudat-o: "Tu, 82 Ieremia 32:12| acesta deschis - şi le pune într-un vas de lut, ca stea acolo 83 TreiTin 1:27| 27. Şi acei trei, într-un singur glas, au lăudat, 84 Solomon 8:19| aşa bun cum eram, am venit într-un trup nespurcat.  ~ 85 Solomon 18:8 | ascuns ţi statorniceau toţi într-un gând legământul cel dumnezeiesc, 86 Eccli 11:24 | plata celui credincios şi într-un ceas, degrabă, răsare binecuvântarea 87 Susanei 1:43| piardă, a deşteptat duhul într-un prunc tânăr, căruia îi era 88 Balaur 1:27 | 27. Şi era un balaur mare într-un loc şi-l cinsteau pe el 89 1Macab 3:28 | pe un în şi le-a poruncit într-un an fie gata la poruncă.  ~ 90 1Macab 4:37 | ca într-o pădure sau ca într-un munte, şi locuinţele surpate.  ~ 91 1Macab 8:15 | încredinţează stăpânirea lor unui om într-un an, care stăpâneşte tot 92 1Macab 11:36 | pună în muntele cel sfânt într-un loc de unde se poată 93 1Macab 16:15 | vicleşug feciorul lui Abub într-un castel mic, ce se chema 94 2Macab 4:45 | apucând Ptolomeu pe rege într-un foişor, unde se dusese 95 2Macab 12:17 | acolo, lăsând pază de oştire într-un loc foarte tare.  ~ 96 2Macab 14:3 | răzvrătire, socotind nici într-un chip nu-i mai rămâne nădejde 97 2Macab 15:36 | 36. Şi au hotărât toţi într-un cuget nu lase neînsemnată 98 3Macab 3:4 | acei străini de neam nici într-un chip nu au socotit-o; iar 99 3Macab 4:10 | ca şi celorlalţi şi nici într-un chip nu scape de chinuri.  ~ 100 Matei 17:1 | fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.  ~ 101 Marcu 1:35 | sculându-Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se ruga acolo.  ~ 102 Marcu 6:11 | 11. Şi dacă într-un loc nu vor primi pe voi, 103 Marcu 9:2 | Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte, 104 Marcu 15:46 | înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în 105 Luca 4:42 | ziuă, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu; şi mulţimile 106 Luca 9:10 | Sine, S-a dus de o parte într-un loc pustiu, aproape de cetatea 107 Luca 9:52 | Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca 108 Luca 10:38 | mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele 109 Luca 11:1 | Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul 110 Luca 17:12 | 12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece 111 Luca 17:34 | noaptea aceea vor fi doi într-un pat; unul va fi luat, iar 112 Luca 19:4 | alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci 113 Luca 19:20 | ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar,  ~ 114 Luca 23:53 | giulgiu de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, 115 Ioan 11:54 | iudei, ci a plecat de acolo într-un ţinut aproape de pustie, 116 Ioan 20:7 | înfăşurată, la o parte, într-un loc.  ~ 117 Faptel 1:14 | 14. Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune 118 Faptel 2:46 | în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând 119 Faptel 4:24 | 24. Iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat glasul 120 Faptel 5:12 | în popor, şi erau toţi, într-un cuget, în pridvorul lui 121 Faptel 8:6 | Şi mulţimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de către 122 Faptel 9:25 | peste zid, lăsându-l jos într-un coş.  ~ 123 Faptel 15:25 | Noi am hotărât, adunaţi într-un gând, ca trimitem la 124 Faptel 18:12 | iudeii s-au ridicat toţi într-un cuget împotriva lui Pavel 125 Faptel 19:29 | de tulburare şi au pornit într-un cuget la teatru, răpind 126 Faptel 19:34 | cunoscând ei este iudeu, toţi într-un glas au strigat aproape 127 Faptel 26:26 | aceasta nu s-a întâmplat, într-un ungher.  ~ 128 Faptel 27:8 | noi pe lângă ea, am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, 129 Romani 12:4 | 4. Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare 130 1Corint 12:13| 13. Pentru într-un Duh ne-am botezat noi toţi, 131 2Corint 11:33| lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile 132 Galat 5:14 | toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: 133 Efes 2:15 | pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi întemeieze 134 Efes 2:16 | Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând 135 Efes 2:18 | apropierea către Tatăl, într-un Duh.  ~ 136 Filip 1:27 | aud despre voi staţi într-un duh, nevoindu-vă împreună 137 Evrei 11:9 | pământul făgăduinţei, ca într-un pământ străin, locuind în 138 1Petru 3:8 | 8. În sfârşit, fiţi toţi într-un gând, împreună-pătimitori, 139 Apocal 10:1 | pogorându-se din cer, învăluit într-un nor şi pe capul lui era 140 Apocal 17:17 | Lui şi se întâlnească într-un gând şi dea fiarei împărăţia 141 Apocal 18:10 | Babilonul, cetatea cea tare, într-un ceas a venit judecata ta!  ~ 142 Apocal 18:16 | scumpe şi cu mărgăritare! într-un ceas s-a pustiit atâta bogăţie!  ~ 143 Apocal 18:19 | ţin corăbii pe mare, într-un ceas s-a pustiit!  ~ 144 Apocal 21:10 | m-a dus pe mine, în duh, într-un munte mare şi înalt şi mi-a


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License