Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
strice 13
strici 7
strig 10
striga 142
striga-va 1
striga-voi 2
striga-vor 1
Frequency    [«  »]
142 regii
142 simon
142 spun
142 striga
142 timp
141 duh
141 pierde

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

striga

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 4:10| Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ.  ~ 2 Iesirea 5:8 | fără treabă şi de aceea strigă şi zic: Haidem aducem 3 Iesirea 22:23| le veţi face rău şi vor striga către Mine, voi auzi plângerea 4 Iesirea 22:27| va dormi el? Deci de va striga către Mine, îl voi auzi, 5 Deuter 15:8 | cu vederea; acela va striga împotriva ta către Domnul 6 Iosua 6:5 | tare deodată, şi când vor striga ei zidurile cetăţii se vor 7 Judecat 5:28| uită mama lui Sisera şi strigă: "De ce nu mai vin oare 8 Judecat 7:20| alerga în toată tabăra şi a striga şi au luat-o la fugă.  ~ 9 Judecat 15:19| acela: "Izvorul celui ce strigă", care este în Lehi până 10 1Regil 7:8 | către Samuel: "Nu înceta a striga pentru noi către Domnul 11 1Regil 12:17 | secerişul grâului? Dar eu voi striga către Domnul şi El va trimite 12 2Regil 13:19 | mâinile pe cap, mergea aşa şi striga.  ~ 13 2Regil 19:4 | însă, acoperindu-şi fata, striga tare: "Abesalom, Abesalom, 14 2Regil 20:11 | însă a rămas lângă Amasa şi striga: "Cine vrea pe Ioab şi cine 15 2Regil 22:42 | va scăpa, Pe Domnul vor striga, dar nu-i va auzi;  ~ 16 3Regil 8:52 | auzi totdeauna, când ei vor striga către Tine,  ~ 17 PatrReg 2:12| 12. Iar Elisei se uita şi striga: "Părinte, părinte, carul 18 PatrReg 4:1 | unuia din fiii proorocilor striga către Elisei, zicând: "Robul 19 PatrReg 11:13| Atalia glasul poporului ce striga, s-a dus în templul Domnului.  ~ 20 2Cronic 6:32| pentru care străinul va striga către Tine, ca ştie toate 21 2Cronic 20:8 | templul acesta - şi vom striga în strâmtorarea noastră, 22 1Ezdra 3:11 | Israel". Şi tot poporul striga cu glas mare, slăvind pe 23 1Ezdra 3:13 | mulţimii, pentru poporul striga tare şi glasul se auzea 24 Iov 5:1 | 1. Strigă acum, dacă o fi cineva care 25 Iov 29:12 | pieire pe cel sărman care striga după ajutor şi pe orfanul 26 Iov 30:23 | nu ridicam mâna mea, când striga către mine, în nenorocirea 27 Iov 34:18 | 18. El, Care strigă împăraţilor: Netrebnicilor! 28 Iov 35:8 | 9. Ei strigă atunci când împilarea a 29 Psa 4:3 | Domnul va auzi când voi striga către Dânsul.  ~ 30 Psa 29:8 | Către Tine, Doamne, voi striga şi către Dumnezeul meu 31 Psa 58:8 | 8. Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în 32 Psa 64:14 | văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta.  ~~ 33 Psa 85:2 | Doamne, spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul 34 Pildele 1:20| 20. Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în piele îşi 35 Pildele 8 | l. Oare înţelepciunea nu strigă ea şi priceperea nu-şi ridică 36 Pildele 8:2 | cetăţii, la intrarea porţilor, strigă tare:  ~ 37 Pildele 9:14| sale, pe un scaun înalt şi strigă,  ~ 38 Pildele 21:12| celui sărman şi el, când va striga, nu i se va răspunde.  ~ 39 Isaia 15:5 | Din adâncul inimii, Moabul strigă; fugarii lui sosesc până 40 Isaia 19:20 | pământul Egiptului. Când vor striga către Domnul în strâmtorările 41 Isaia 21:11 | Proorocie despre Edom. Cineva strigă din Seir către mine: "Străjerule, 42 Isaia 24:10 | 11. Pe uliţă lumea strigă: "Nici un strop de vin!" 43 Isaia 26:16 | care se zvârcoleşte şi strigă în durerea ei, aşa am fost 44 Isaia 33:7 | locuitorii din Ariel strigă pe uliţe, solii pentru pace 45 Isaia 40:2 | 3. Un glas strigă: "În pustiu gătiţi calea 46 Isaia 40:5 | 6. Un glas zice: "Strigă!" Şi eu zic: "Ce strig?" 47 Isaia 42:1 | 2. Nu va striga, nici nu va grăi tare, şi 48 Isaia 42:12 | războinic Îşi aprinde râvna Lui; strigă puternic, un strigăt de 49 Isaia 42:13 | naşte, voi suspina, voi striga şi voi răsufla!  ~ 50 Isaia 46:7 | El nu răspunde celui care strigă către el şi din primejdii 51 Isaia 52:4 | nedrept? Stăpânitorii lui strigă în semn de biruinţă, zice 52 Isaia 52:7 | ridică glas şi laolaltă strigă de bucurie, ei văd cu 53 Isaia 54:1 | care nu năşteai, glas şi strigă tu care nu te-ai zvârcolit 54 Isaia 57:12 | 13. Când tu vei striga, te izbăvească idolii 55 Isaia 58 | Postul cel adevărat.  ~~l. Strigă din toate puterile şi nu 56 Isaia 58:8 | 9. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la 57 Isaia 65:14 | de veselie, iar voi veţi striga de întristată ce va fi 58 Ieremia 2:2 | 2. "Mergi şi strigă la urechile fiicei Ierusalimului 59 Ieremia 11:11| putea izbăvi şi, când vor striga către Mine, nu-i voi auzi.  ~ 60 Ieremia 11:12| Ierusalimului vor alerga şi vor striga către dumnezeii pe care-i 61 Ieremia 11:14| căci nu voi auzi când vor striga către Mine în vremea nenorocirii 62 Ieremia 12:5 | necredincios cu tine şi strigă tare în urma ta. Şi chiar 63 Ieremia 22:20| 20. Urcă-te pe Liban şi strigă, înalţă-ţi glasul de pe 64 Ieremia 22:20| înalţă-ţi glasul de pe Vasan şi strigă de pe Abarim, s-au zdrobit 65 Ieremia 25:29| acestea şi le zi: "Domnul va striga cu putere de sus şi din 66 Ieremia 25:29| va ridica glasul Său; va striga cu putere împotriva păşunii 67 Ieremia 25:29| împotriva păşunii Sale; va striga, ca cei ce calcă în teasc, 68 Ieremia 29:12| 12. Şi veţi striga către Mine şi veţi veni 69 Ieremia 31:4 | de pe muntele Efraim vor striga: "Sculaţi-vă ne suim 70 Ieremia 33:2 | 3. Strigă către Mine, Eu îţi voi 71 Ieremia 47:1 | lor. Atunci oamenii vor striga şi vor plânge toţi locuitorii 72 Ieremia 48:31| voi plânge pe Moab şi voi striga pentru Moabul întreg; voi 73 Ieremia 51:48| şi tot ce cuprind ele vor striga de bucurie împotriva Babilonului, 74 Planger 2:17| 18. Strigă către Domnul, tu fecioară, 75 Planger 4:14| Păziţi-vă! Un necurat!" Striga lumea după ei. "Fugiţi, 76 Iezech 8:18 | voi îndura. Chiar de ar striga ei cu glas mare la urechile 77 Iezech 32:15 | cântarea de jale pe care o vor striga fiicele neamurilor. Ele 78 Iezech 32:15 | fiicele neamurilor. Ele o vor striga asupra Egiptului şi asupra 79 Iezech 32:15 | întregului său popor. Ele vor striga această cântare de jale", 80 Daniel 8:15 | fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: "Gavriile, tâlcuieşte 81 Osea 7:14 | 14. Şi nu strigă către Mine din toată inima 82 Osea 8:2 | 2. Cu toate acestea ei strigă: "Dumnezeul meu, noi cei 83 Osea 9:6 | zilele de răsplată. Israel strigă: "Profetul este un nebun, 84 Amos 1:1 | Şi a zis: „Când Domnul va striga puternic din Sion şi din 85 Miheia 3:4 | 4. Atunci vor striga către Domnul, dar El nu 86 Miheia 6:9 | 9. Glasul Domnului strigă către cetate - şi este înţelept 87 Ioil 4:15 | 16. Din Sion Domnul va striga puternic şi din Ierusalim 88 Iona 1:6 | Pentru ce dormi? Scoală-te şi strigă către Dumnezeul tău, poate 89 Avacum 1:1 | Până când, Doamne, voi striga fără ca asculţi şi 90 Avacum 2:10 | Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din căpriorii 91 Zaharia 7:12| n-au auzit, tot aşa "ei vor striga şi Eu nu-i voi auzi", zice 92 Iuditel 10:1 | 1. Aşa striga Iudita către Dumnezeul lui 93 Iuditel 15:9 | în veci!" Şi tot poporul striga: "Amin!"  ~ 94 Baruh 3:1 | strâmtorat şi duhul cel necăjit strigă către Tine.  ~ 95 Baruh 4:19 | rugăciunii mele, şi voi striga către Cel Veşnic în zilele 96 Ieremia 2:2 | 2. "Mergi şi strigă la urechile fiicei Ierusalimului 97 Ieremia 11:11| putea izbăvi şi, când vor striga către Mine, nu-i voi auzi.  ~ 98 Ieremia 11:12| Ierusalimului vor alerga şi vor striga către dumnezeii pe care-i 99 Ieremia 11:14| căci nu voi auzi când vor striga către Mine în vremea nenorocirii 100 Ieremia 12:5 | necredincios cu tine şi strigă tare în urma ta. Şi chiar 101 Ieremia 22:20| 20. Urcă-te pe Liban şi strigă, înalţă-ţi glasul de pe 102 Ieremia 22:20| înalţă-ţi glasul de pe Vasan şi strigă de pe Abarim, s-au zdrobit 103 Ieremia 25:29| acestea şi le zi: "Domnul va striga cu putere de sus şi din 104 Ieremia 25:29| va ridica glasul Său; va striga cu putere împotriva păşunii 105 Ieremia 25:29| împotriva păşunii Sale; va striga, ca cei ce calcă în teasc, 106 Ieremia 29:12| 12. Şi veţi striga către Mine şi veţi veni 107 Ieremia 31:4 | de pe muntele Efraim vor striga: "Sculaţi-vă ne suim 108 Ieremia 33:2 | 3. Strigă către Mine, Eu îţi voi 109 Ieremia 47:1 | lor. Atunci oamenii vor striga şi vor plânge toţi locuitorii 110 Ieremia 48:31| voi plânge pe Moab şi voi striga pentru Moabul întreg; voi 111 Ieremia 51:48| şi tot ce cuprind ele vor striga de bucurie împotriva Babilonului, 112 2Macab 8:2 | celor ucişi, care pururea strigă către El.  ~ 113 3Macab 1:24 | pereţii şi pământul întreg strigă, toţi vrând mai degrabă 114 Matei 3:3 | Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea 115 Matei 11:16 | copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii,  ~ 116 Matei 12:19 | se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni, pe uliţe, 117 Matei 15:22 | din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, 118 Matei 15:23 | zicând: Slobozeşte-o, strigă în urma noastră.  ~ 119 Matei 27:47 | auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta.  ~ 120 Marcu 1:3 | 3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 121 Marcu 1:23 | om cu duh necurat, care striga tare,  ~ 122 Marcu 10:48 | el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă!  ~ 123 Marcu 15:35 | auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.  ~ 124 Luca 3:4 | proorocul: "Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 125 Luca 7:32 | copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii, zicând: 126 Luca 8:8 | însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit 127 Luca 9:39 | un duh îl apucă şi îndată strigă şi-l zguduie cu spume şi 128 Luca 18:7 | dreptate aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea 129 Luca 18:39 | iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi 130 Luca 19:40 | tăcea aceştia, pietrele vor striga.  ~ 131 Ioan 1:15 | mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre 132 Ioan 1:23 | Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea 133 Faptel 12:22 | 22. Iar poporul striga: Acesta e glas dumnezeiesc, 134 Faptel 16:17 | după Pavel şi după noi, striga, zicând: Aceşti oameni sunt 135 Romani 9:27 | 27. Iar Isaia strigă pentru Israel : "Dacă numărul 136 Galat 4:6 | în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte!  ~ 137 Galat 4:26 | Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu care nu ai durerile 138 Iacov 5:4 | pe care voi aţi oprit-o, strigă; şi strigătele secerătorilor 139 Apocal 5:2 | un înger puternic, care striga cu glas mare: Cine este 140 Apocal 7:10 | 10. Şi mulţimea striga cu glas mare, zicând: Mântuirea 141 Apocal 8:13 | spre înaltul cerului şi striga cu glas mare: Vai, vai, 142 Apocal 12:2 | 2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License