Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
auzului 2
ava 1
avacum 9
având 139
având-o 1
avânt 1
avânta 6
Frequency    [«  »]
140 aduceti
140 poruncise
140 vi
139 având
139 sfârsit
139 vesnica
138 aduna

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

având

    Book  Chapter:Verse
1 Iesirea 34:29| Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele două table 2 Numerii 7:84| 85. Având fiecare blid o sută treizeci 3 Deuter 24:12 | om sărac, nu te culci, având la tine zălogului;  ~ 4 Deuter 33:1 | mulţime mare de sfinţi, având la dreapta focul legii.  ~ 5 Iosua 16:1 | către apele Ierihonului, având la răsărit pustiul care 6 1Regil 4:12 | venit la Şilo în aceeaşi zi, având hainele de pe el rupte şi 7 PatrReg 11:8 | rege din toate părţile, având fiecare arma sa în mână; 8 1Cronic 8:39| războinici, trăgători din arc, având mulţi copii şi nepoţi până 9 2Cronic 17:8 | Aceştia au învăţat în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului; 10 2Cronic 23:9 | Apoi a aşezat tot poporul, având fiecare în mână arma sa, 11 2Ezdra 2:1 | douăzecilea al regelui Artaxerxe, având vinul în seama mea, am luat 12 Pildele 7:10| iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată 13 Cantar 4:12 | fructe dulci şi minunate, având pe margini arbuşti care 14 Isaia 6:2 | stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două 15 Isaia 6:6 | serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe 16 Iezech 8:11 | bătrânii casei lui Israel, având în mijloc pe Iaazania, fiul 17 Iezech 9:1 | Apropiaţi-vă pedepsitorii cetăţii, având fiecare în mână unealta 18 Iezech 9:2 | miazănoapte, veneau şase bărbaţi, având fiecare în mână unealta 19 Iezech 23:14 | pe cap cu turbane largi, având înfăţişarea de mari viteji, 20 Iezech 43:16 | El era în patru colţuri, având toate cele patru laturi 21 Iezech 47:17 | Haţar-Enon în hotarul Damascului, având la miazănoapte ţinutul Hamat. 22 Daniel 7:6 | asemenea unui leopard, având pe spate patru aripi de 23 Iuditel 3:7 | dumbrăvile lor le-a tăiat, având de gând nimicească toţi 24 3Ezdra 1:9 | stat preoţii şi leviţii, având azimele după seminţii şi 25 3Ezdra 8:83 | acum ce vom zice, Doamne, având acestea? Pentru am călcat 26 3Ezdra 9:17 | preoţii care s-au adunat, unii având femei de alt neam:  ~ 27 Solomon 17:2 | 2. Nelegiuiţii, având încredinţarea pot 28 Solomon 18:20| degrabă partea celor vinovaţi, având ca arme ale slujbei sale 29 Eccli 44:6 | bogaţi, dăruiţi cu putere şi având pace în locaşurile lor.  ~ 30 Susanei 1:59| aşteaptă îngerul lui Dumnezeu, având sabie, te taie în două, 31 1Macab 8:5 | împotriva lor la război, având o sută douăzeci de elefanţi 32 1Macab 10:87 | cu cei care erau cu el, având prăzi multe.  ~ 33 1Macab 12:9 | neavând lipsă de acestea şi având mângâiere cărţile cele sfinte, 34 1Macab 14:23 | Simon pe Numeniu la Roma, având o pavăză mare de aur care 35 1Macab 15:13 | care erau cu el de la Roma având scrisori către regi şi ţări, 36 2Macab 3:24 | care şedea pe cal se vedea având arme de aur.  ~ 37 2Macab 4:24 | urgie de fiară sălbatică având.  ~ 38 2Macab 5:15 | sfânt decât tot pământul, având călăuză pe Menelau, cel 39 2Macab 5:24 | 24. Şi având gând vrăjmaş asupra locuitorilor 40 2Macab 6:7 | Dionysos, erau siliţi Iudeii, având cununi de iederă, ia 41 2Macab 7:15 | 16. "Putere între oameni având, muritor fiind, faci ce 42 2Macab 8:4 | 5. Iar Iuda Macabeul, având oştire adunată, nu-l puteau 43 2Macab 10:7 | frumoase, precum şi finici având, laude dădeau Celui care 44 2Macab 10:28 | amândouă părţile, aceştia având chezaş de bună norocire 45 2Macab 10:28 | cea spre Domnul, iar aceia având călăuză mânia.  ~ 46 2Macab 11:9 | apropiindu-se cu bună rânduială, având ajutor pe Domnul cel din 47 2Macab 13:2 | treburile tării, fiecare având oştire elinească: pedestraşi 48 2Macab 14:11 | îndată ceilalţi prieteni, având vrăjmăşie asupra lui Iuda, 49 3Macab 2:27 | înscriere, bună nădejde având le va veni apărare.  ~ 50 3Macab 5:19 | 20. Iar regele, având cruzime mai grea decât Falaris, 51 3Macab 5:48 | maicile peste fiice, şi unele având la sâni pruncii de curând 52 3Macab 7:21 | putere decât mai înainte având între vrăjmaşi, cu mărire 53 Matei 1:18 | înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.  ~ 54 Matei 9:32 | au adus la El un om mut, având demon.  ~ 55 Matei 12:10 | 10. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, 56 Matei 15:30 | mulţimi multe au venit la El, având cu ei şchiopi, orbi, muţi, 57 Matei 18:8 | ciung sau şchiop, decât, având amândouă mâinile sau amândouă 58 Matei 18:9 | cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, fii aruncat 59 Matei 26:7 | apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare 60 Marcu 3:1 | sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată.  ~ 61 Marcu 9:43 | decât, amândouă mâinile având, te duci în gheena, în 62 Marcu 9:45 | un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele fii 63 Marcu 9:47 | împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, fii aruncat 64 Marcu 14:3 | la masă, a venit o femeie având un alabastru, cu mir de 65 Luca 4:33 | Iar în sinagogă era un om, având duh de demon necurat, şi 66 Luca 7:8 | sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostaşi, şi zic 67 Luca 11:5 | către ei: Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce 68 Luca 15:4 | 4. Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând 69 Luca 15:8 | 8. Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde 70 Luca 17:7 | 7. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut 71 Luca 20:28 | Dacă moare fratele cuiva, având femeie, şi el n-a avut copii, 72 Ioan 5:2 | evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare.  ~ 73 Ioan 12:6 | ci pentru era fur şi, având punga, lua din ce se punea 74 Ioan 18:10 | 10. Dar Simon-Petru, având sabie, a scos-o şi a lovit 75 Faptel 2:47 | Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar 76 Faptel 4:37 | 37. Având ţarină şi vânzând-o, a adus 77 Faptel 23:15 | coboare mâine la voi, ca având cerceteze mai cu de-amănuntul 78 Faptel 23:18 | pe acest tânăr la tine, având să-ţi spună ceva.  ~ 79 Faptel 23:20 | pe Pavel la sinedriu, ca având cerceteze mai cu de-amănuntul 80 Faptel 23:25 | 25. Scriind o scrisoare, având acest cuprins:  ~ 81 Faptel 23:27 | bărbat, prins de iudei şi având fie ucis de ei, mergând 82 Faptel 24:15 | 15. Având nădejde în Dumnezeu, pe 83 Faptel 27:39 | au zărit un sân de mare, având ţărm nisipos, în care voiau, 84 Faptel 28:29 | acestea, iudeii au plecat având între ei mare neînţelegere.  ~ 85 Romani 2:20 | învăţător celor nevârstnici, având în lege dreptarul cunoştiinţei 86 Romani 9:10 | numai ea, ci şi Rebeca, având copii gemeni dintr-unul, 87 Romani 15:23 | loc în aceste ţinuturi şi având dorinţa de mulţi ani 88 1Corint 6:1 | oare, cineva dintre voi, având vreo pâră împotriva altuia, 89 1Corint 9:21| fără Legea lui Dumnezeu, ci având Legea lui Hristos, ca 90 1Corint 11:4 | se roagă sau prooroceşte, având capul acoperit, necinsteşte 91 2Corint 3:12| 12. Având deci o astfel de nădejde, 92 2Corint 4:1 | 1. De aceea, având această slujire, după cum 93 2Corint 4:13| 13. Dar având acelaşi duh al credinţei, - 94 2Corint 7:1 | 1. Având deci aceste făgăduinţe, 95 2Corint 9:8 | înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea 96 Efes 6:14 | 14. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu 97 Filip 1:25 | 25. Şi având această încredinţare, ştiu 98 Filip 2:2 | deplină, ca gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi 99 Filip 3:9 | aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, 100 1Tim 1:19 | 19. Având credinţă şi cuget bun, pe 101 1Tim 3:4 | Bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată 102 1Tim 4:8 | spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum 103 1Tim 6:8 | 8. Ci, având hrană şi îmbrăcăminte cu 104 2Tim 2:19 | Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: "Cunoscut-a 105 2Tim 3:5 | 5. Având înfăţişarea adevăratei credinţe, 106 Tit 1:6 | prihană, bărbat al unei femei, având fii credincioşi, nu sub 107 Filimon 1:8 | 8. De aceea, deşi având întru Hristos tot dreptul 108 Evrei 4:14 | 14. Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a străbătut 109 Evrei 6:15 | 15. Şi aşa, având Avraam îndelungă-răbdare, 110 Evrei 9:4 | 4. Având altarul tămâierii de aur 111 Evrei 10:1 | 1. În adevăr, Legea având umbra bunurilor viitoare, 112 Evrei 10:19 | Drept aceea, fraţilor, având îndrăzneală, intrăm în 113 Evrei 10:21 | 21. Şi având mare preot peste casa lui 114 Evrei 12:1 | 1. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta 115 Evrei 13:6 | 6. Pentru aceea, având bună îndrăzneală, zicem: " 116 Evrei 13:17 | pentru sufletele voastre, având dea de ele seamă, ca 117 1Petru 3:16 | cu blândeţe şi cu frică, având cuget curat, ca, tocmai 118 2Petru 2:14 | 14. Având ochii plini de pofta desfrânării 119 2Ioan 1:12 | 12. Multe având a scrie, n-am voit 120 Apocal 1 | Omului între şapte sfeşnice, având în mâna dreaptă şapte stele.  ~~ 121 Apocal 4:8 | 8. Şi cele patru fiinţe, având fiecare din ele câte şase 122 Apocal 5:8 | căzut înaintea Mielului, având fiecare alăută şi cupe de 123 Apocal 7:9 | îmbrăcaţi în veşminte albe şi având în mână ramuri de finic.  ~ 124 Apocal 8:3 | înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur, şi i s-a 125 Apocal 9:17 | pe cei ce şedeau pe ei, având platoşe ca de foc şi de 126 Apocal 9:19 | sunt asemenea şerpilor, având capete, şi cu acestea vatămă.  ~ 127 Apocal 12:3 | iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, 128 Apocal 12:12 | diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie 129 Apocal 14:6 | zbura prin mijlocul cerului, având binevestească Evanghelia 130 Apocal 14:14 | asemenea Fiului Omului, având pe cap cunună de aur şi 131 Apocal 14:17 | din templul cel ceresc, având şi el un cuţitaş ascuţit.  ~ 132 Apocal 14:18 | înger a ieşit din altar, având putere asupra focului, şi 133 Apocal 15:1 | şi minunat: şapte îngeri având şapte pedepse - cele de 134 Apocal 15:2 | picioare pe marea de cristal şi având alăutele lui Dumnezeu.  ~ 135 Apocal 17:3 | plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.  ~ 136 Apocal 17:4 | scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, 137 Apocal 18:1 | înger, pogorându-se din cer, având putere mare, şi pământul 138 Apocal 20:1 | înger, pogorându-se din cer, având cheia adâncului şi un lanţ 139 Apocal 21:11 | 11. Având slava lui Dumnezeu. Lumina


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License