Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
tinuta 2
tinute 3
tinuti 2
tinutul 133
tinutului 14
tinuturi 22
tinuturile 42
Frequency    [«  »]
133 duca
133 inimii
133 proorocii
133 tinutul
132 câmp
132 caruia
132 iordan

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

tinutul

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 4:16| Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden.  ~ 2 Facerea 10:10| Ereh, Acad şi Calne din ţinutul Senaar.  ~ 3 Facerea 12:9 | atunci s-a făcut foamete în ţinutul acela şi s-a coborât Avram 4 Facerea 12:9 | se înteţise foametea în ţinutul acela.  ~ 5 Facerea 13:9 | Deci şi-a ales Lot tot ţinutul din preajma Iordanului şi 6 Facerea 13:10| sălăşluit în cetăţile din ţinutul Iordanului şi şi-a întins 7 Facerea 19:30| bătrân şi nu-i nimeni în ţinutul acesta, care intre la 8 Facerea 20:10| Avraam: "Am socotit prin ţinutul acesta lipseşte frica de 9 Facerea 20:14| Abimelec către Avraam: "Iată, ţinutul meu îţi este la îndemână: 10 Facerea 32:2 | la fratele său Isav, în ţinutul Seir din ţara Edomului,  ~ 11 Facerea 33:18| bine la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, din pământul Canaan, 12 Facerea 46:28| întâmpine la Ieroonpolis, în ţinutul Goşen.  ~ 13 Facerea 47 | pământul Canaan şi iată sunt în ţinutul Goşen!"  ~ 14 Facerea 47:3 | robilor tăi se aşeze în ţinutul Goşen!"  ~ 15 Facerea 47:26| Israel în ţara Egiptului, în ţinutul Goşen, şi l-a moştenit şi 16 Facerea 49:15| Văzând odihna e bună şi ţinutul său gras, îşi pleacă umerii 17 Iesirea 3:8 | curge miere şi lapte, în ţinutul Canaaneilor, al Heteilor, 18 Iesirea 9:26| 26. Numai în ţinutul Goşen, unde trăiau fiii 19 Deuter 3:13 | seminţia lui Manase; tot ţinutul Argob, eu tot Vasanul se 20 Deuter 3:14 | fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob, până la hotarele 21 Deuter 16:4 | tine aluat dospit în tot ţinutul tău, timp de şapte zile, 22 Iosua 8 | poporul lui, cetatea şi ţinutul lui.  ~ 23 Iosua 10:38 | Apoi a lovit Iosua tot ţinutul muntos, Neghebul, câmpia 24 Iosua 10:38 | muntos, Neghebul, câmpia şi ţinutul mării şi pe regii lor şi 25 Iosua 10:39 | Cadeş-Barnea până la Gaza şi tot ţinutul Goşen până la Ghibeon.  ~ 26 Iosua 11:1 | Chinerot, în câmpie şi în ţinutul Dor, la apus;  ~ 27 Iosua 11:15 | ţara aceea de sus şi tot ţinutul Negheb, tot ţinutul Goşen 28 Iosua 11:15 | tot ţinutul Negheb, tot ţinutul Goşen şi ţinuturile de jos, 29 Iosua 13:4 | 5. De asemenea ţinutul filistean Ghebla şi tot 30 Iosua 13:10 | 11. Şi Galaadul, ţinutul Gheşur şi al Maacatienilor, 31 Iosua 19:27 | la Bet-Dagon şi atingea ţinutul Zabulon şi valea Iftah-El 32 Iosua 19:34 | mergea spre Hucoc şi atingea ţinutul  Zabulonului în partea de 33 Iosua 19:34 | în partea de miazăzi şi ţinutul Aşer în partea de apus şi 34 Iosua 19:34 | Aşer în partea de apus şi ţinutul lui Iuda la Iordan, spre 35 Iosua 24:30 | 30. Şi l-au îngropat în ţinutul moştenirii sale la Timnat-Serah, 36 Judecat 1:3 | fratele său: "Intră cu mine în ţinutul care mi-a căzut la sorţi 37 Judecat 1:3 | voi intra şi eu cu tine în ţinutul care ţi-a căzut la sorţi". 38 Judecat 1:18| împrejurimile lui şi Ecronul cu ţinutul lui.  ~ 39 Judecat 11:3 | fraţii săi şi a trăit în ţinutul Tob. Acolo s-au adunat împrejurul 40 Judecat 11:5 | Galaadului ia pe Ieftae din ţinutul Tob,  ~ 41 1Regil 9:3 | lui Efraim şi a străbătut ţinutul Şalişa, dar nu le-a găsit. 42 1Regil 9:3 | găsit. Apoi a străbătut ţinutul Şaalim, şi nici acolo nu 43 1Regil 9:4 | 5. Iar când au ajuns în ţinutul Ţuf, a zis Saul către sluga 44 1Regil 9:15 | trimite la tine pe un om din ţinutul lui Veniamin şi tu îl vei 45 1Regil 13:17 | pe drumul spre Ofra din ţinutul Şual;  ~ 46 2Regil 17:26 | Abesalom şi-au aşezat tabăra în ţinutul Galaad.  ~ 47 2Regil 18:7 | Lupta s-a întins în tot ţinutul acela şi pădurea a mâncat 48 2Regil 20:14 | şi Bet-Maaca şi prin tot ţinutul Berim şi toţi locuitorii 49 2Regil 21:13 | oasele celor spânzuraţi în ţinutul lui Veniamin, la Ţela, în 50 3Regil 4:13 | Galaad; tot sub el mai era şi ţinutul Argob, care este în Vasan, 51 3Regil 22:36 | cetatea lui, fiecare la ţinutul lui!"  ~ 52 PatrReg 25:21| şi i-a ucis la Ribla, în ţinutul Hamat. Aşa a fost strămutat 53 1Cronic 5:9 | lui erau foarte multe în ţinutul Galaadului.  ~ 54 1Cronic 6:74| 75. Hucocul (Helcotul) cu ţinutul lui şi Rehobul cu ţinutul 55 1Cronic 6:74| ţinutul lui şi Rehobul cu ţinutul lui;  ~ 56 1Cronic 6:75| Chedeşul în Galileea, cu ţinutul lui, Hamonul cu ţinutul 57 1Cronic 6:75| ţinutul lui, Hamonul cu ţinutul lui şi Chiriataimul cu ţinutul 58 1Cronic 6:75| ţinutul lui şi Chiriataimul cu ţinutul lui.  ~ 59 1Cronic 6:76| lui Zabulon, Rimonul cu ţinutul lui şi Taborul cu ţinutul 60 1Cronic 6:76| ţinutul lui şi Taborul cu ţinutul lui,  ~ 61 1Cronic 6:77| Beţerul,  ~în pustiu, cu ţinutul lui, şi Iahţa cu ţinutul 62 1Cronic 6:77| ţinutul lui, şi Iahţa cu ţinutul ei,  ~ 63 1Cronic 6:78| împrejurimile lui şi Mefaatul cu ţinutul lui.  ~ 64 1Cronic 6:79| dat: Ramotul în Galaad cu ţinutul lui şi Mahanaimul cu ţinutul 65 1Cronic 6:79| ţinutul lui şi Mahanaimul cu ţinutul lui;  ~ 66 2Cronic 17:18| cetăţile întărite în tot ţinutul lui Iuda.  ~~ 67 2Cronic 26:6 | Aşdod; şi a zidit cetăţi în ţinutul Aşdodului şi între Filisteni.  ~ 68 2Cronic 30:9 | din cetate în cetate prin ţinutul lui Efraim şi al lui Manase 69 2Cronic 36:2 | luat legat la Ribla, în ţinutul Hamatului, ca nu mai 70 1Ezdra 5:8 | regelui noi am fost în ţinutul lui Iuda, la templul Dumnezeului 71 1Ezdra 6:2 | din Ecbatana, care este în ţinutul Mediei, un sul de pergament, 72 1Ezdra 8:17 | Ido, care era căpetenie în ţinutul Casifia, şi le-am pus în 73 1Ezdra 8:17 | încredinţaţi templului din ţinutul Casifia, ca ne aducă 74 2Ezdra 3:9 | căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Ierusalimului.  ~ 75 2Ezdra 3:16 | căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Bet-Ţur, până în faţa mormintelor 76 2Ezdra 3:17 | căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Cheila, din partea acestui 77 2Ezdra 3:18 | celeilalte jumătăţi din ţinutul Cheila,  ~ 78 Iov 1:1 | 1. Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema 79 Iov 10:21 | a nu mai întoarce din ţinutul întunericului şi al umbrelor 80 Isaia 8:23 | pământul Zabulonului şi ţinutul lui Neftali; în vremurile 81 Isaia 35:7 | se va preface în bălţi şi ţinutul cel însetat va fi izvor 82 Isaia 36:10 | Domnul mi-a spus: "Suie-te în ţinutul acesta şi-l pustieşte!"  ~ 83 Isaia 37:37 | cu sabia şi au fugit în ţinutul Ararat. Iar în locul lui, 84 Isaia 49:20 | de care tu erai lipsită: "ţinutul este prea strâmt pentru 85 Ieremia 52:8 | Babilonului în Ribla, în ţinutul Hamat, unde acesta l-a judecat.  ~ 86 Iezech 27:3 | 4. Ţinutul tău este în largul mării; 87 Iezech 47:17 | Damascului, având la miazănoapte ţinutul Hamat. Aceasta este latura 88 Daniel 2:48 | pus guvernator peste tot ţinutul Babilonului şi căpetenie 89 Daniel 3:1 | în câmpia Dura (Deir) din ţinutul Babilonului.  ~ 90 Daniel 3:12 | i-ai pus cârmuitori peste ţinutul Babilonului: Şadrac, Meşac 91 Daniel 3:30 | Meşac şi Abed-Nego, peste ţinutul Babilonului.  ~ 92 Amos 6:1 | mult decât aceste regate? Ţinutul lor este mai mare decât 93 Ioil 4:6 | Iată Eu îi voi stârpi din ţinutul unde i-aţi vândut şi voi 94 Avdie 1:19 | ei vor lua în stăpânire ţinutul lui Efraim şi Samariei, 95 Sofonie 2:6 | 6. Şi ţinutul cel de lângă mare, Cheretul, 96 Zaharia 6:8 | cei ce se îndreaptă către ţinutul cel de miazănoapte au potolit 97 Iuditel 1:5 | Arpaxad în marea câmpie din ţinutul Ragau.  ~ 98 Iuditel 1:9 | Egiptului, Tahpanhes, Ramses şi ţinutul Goşen,  ~ 99 Iuditel 2 | se răzbune pe întreg ţinutul acela după cum zisese.  ~ 100 Iuditel 2:24| 25. El a cuprins ţinutul Ciliciei şi a nimicit tot 101 Iuditel 4:4 | 4. Şi ei au trimis în ţinutul Samariei şi în sate şi la 102 Iuditel 5:3 | dintre toţi locuitorii din ţinutul dinspre apus şi nu iese 103 Iuditel 5:14| au pus stăpânire pe tot ţinutul muntos.  ~ 104 Iuditel 5:18| lor, şi s-au stabilit în ţinutul muntos, rămas pustiu.  ~ 105 Iuditel 7:17| şes şi a acoperit întreg ţinutul. Corturile lor şi poverile 106 Iuditel 15:3 | la Cola, precum şi în tot ţinutul muntos al lui Israel, ca 107 Iuditel 15:4 | din Ierusalim şi din tot ţinutul muntos au sărit în ajutorul 108 Ieremia 52:8 | Babilonului în Ribla, în ţinutul Hamat, unde acesta l-a judecat.  ~ 109 3Ezdra 2:6 | locuiesc în partea locului, în ţinutul acela, să-i ajute,  ~ 110 1Macab 5:3 | împotriva fiilor lui Edom, în ţinutul Acrabatene, căci ei năvăleau 111 1Macab 5:13 | fraţii noştri, care erau în ţinutul Tubi, au fost omorâţi şi 112 1Macab 10:39 | 39. Ptolemaida şi ţinutul ei, am dat-o dar templului 113 2Macab 13:24 | de la Ptolemaida până la ţinutul Gherar.  ~ 114 Matei 8:28 | Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat 115 Matei 9:26 | ieşit vestea aceasta în tot ţinutul acela.  ~ 116 Matei 9:31 | ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.  ~ 117 Matei 15:39 | în corabie şi S-a dus în ţinutul Magdala.  ~~ 118 Marcu 1:5 | 5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim 119 Marcu 5 | Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Învierea fiicei 120 Marcu 5:1 | cealaltă parte a mării în ţinutul Gadarenilor.  ~ 121 Marcu 6:53 | trecând marea, au venit în ţinutul Ghenizaretului şi au tras 122 Marcu 6:55 | 55. Şi străbăteau tot ţinutul acela şi au început să-I 123 Luca 1:39 | Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a 124 Luca 1:65 | împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit 125 Luca 2:8 | 8. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând 126 Luca 8 | furtunii. Demonizatul din ţinutul Gherghesenilor. Învierea 127 Luca 8:26 | Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este 128 Luca 8:37 | pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor plece de 129 Faptel 13:49 | Domnului se răspândea prin tot ţinutul.  ~ 130 Faptel 14:6 | la Listra şi Derbe şi în ţinutul dimprejur.  ~ 131 Faptel 16:6 | ei au străbătut Frigia şi ţinutul Galatiei, opriţi fiind de 132 Faptel 18:23 | plecat, străbătând pe rând ţinutul Galatiei şi Frigia, întărind 133 Faptel 25:1 | Deci Festus, trecând în ţinutul său, după trei zile s-a


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License