Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
atarot-adar 2
atarot-sofanul 1
atarotul 2
atât 133
atâta 72
atâtând-o 1
atâtat 5
Frequency    [«  »]
134 lemn
134 stii
133 adevarul
133 atât
133 duca
133 inimii
133 proorocii

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

atât

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 7:19| Şi a sporit apa pe pământ atât de mult, încât a acoperit 2 Facerea 15:5 | număra!" Şi a adăugat: "Atât de mulţi vor fi urmaşii 3 Facerea 43:10| 10. De n-am fi zăbovit atât, ne-am fi întors acum a 4 Iesirea 1:11| îi împilau mai mult, cu atât mai mult se înmulţeau şi 5 Iesirea 4:19| 19. După atât de multe zile a murit regele 6 Iesirea 16:18| la cei ce erau cu sine, atât a adunat.  ~ 7 Numerii 26:55| sorţi le împarţi moşia, atât celor mulţi la număr, cât 8 Deuter 1:15 | pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu 9 Deuter 11:21 | părinţilor voştri, fie atât de multe, câte vor fi zilele 10 Deuter 15:21 | mănânci în cetăţile tale; atât cel necurat cît şi cel curat 11 Deuter 21:14 | iubită şi una neiubită şi atât cea iubită cît şi cea neiubită 12 Deuter 29:15 | 15. Ci atât cu cei ce stau astăzi aici 13 Iosua 17:16 | vale au căruţe de fier, atât cei din Bet-Şean şi din 14 Judecat 7:11| Răsăritului se aşezaseră în vale atât de mulţi, ca lăcustele; 15 1Regil 14:13 | cât o jumătate de pogon, atât cât pot are doi boi într-o 16 2Regil 6:19 | la Beer-Şeba, fiecăruia, atât bărbaţilor cât şi femeilor, 17 2Regil 16:10 | caută sufletul meu, cu atât mai vârtos fiul unui veniaminean. 18 2Regil 16:22 | orice sfat al lui Ahitofel atât pentru David, cât şi pentru 19 3Regil 5:10 | untdelemn de măsline curat. Atât îi da Solomon lui Hiram 20 3Regil 8:27 | cerurilor nu Te încap, cu atât mai puţin acest templu pe 21 3Regil 10:10 | niciodată însă nu i s-a adus atât de multe aromate, câte a 22 3Regil 17:17 | casei, şi boala lui a fost atât de grea, n-a mai rămas 23 PatrReg 5:12| oare n-ai fi făcut? Cu atât mai vârtos trebuie faci 24 PatrReg 5:15| Căruia slujesc, este viu, tot atât este de adevărat nu voi 25 PatrReg 24:19| Ierusalim şi peste Iuda atât de mare, încât i-a lepădat 26 1Cronic 12:22| David în ajutor până întru atât, încât tabăra lui ajunsese 27 1Cronic 22:3 | şi pentru legături; aramă atât de multă încât nu se mai 28 2Cronic 14:11| acestei mulţimi, care este atât de mare; Doamne, Tu eşti 29 2Cronic 20:24| ducă. Trei zile au adunat, atât de multă pradă au aflat.  ~ 30 2Cronic 23:3 | cu rândul de săptămână, atât dintre preoţi, cât şi dintre 31 1Ezdra 10:8 | lui Dumnezeu, tremurând atât pentru păcatul acesta, cât 32 2Ezdra 10:38 | 39. Căci în aceste odăi atât fiii lui Israel, cât şi 33 Estera 2:12 | rânduite pentru femei, (căci atât timp ţinea vremea curăţirii 34 Estera 8:12 | Aceasta se poate vedea atât din povestirile mai vechi, 35 Iov 8:6 | veche va fi nimica toată, atât de mult vei fi deasupra 36 Iov 15:4 | 4. Tu mergi atât de departe, încât desfiinţezi 37 Iov 15:16 | 16. Cu atât mai puţin o făptură urâcioasă 38 Iov 25:6 | este decât putreziciune, cu atât mai puţin născutul din om, 39 Iov 35:13 | 14. Cu atât mai puţin, când tu zici 40 Iov 39:10 | încrezi în el, fiindcă este atât de tare, şi să-i laşi în 41 Iov 41:9 | 10. Cine este atât de nechibzuit încât să-l 42 Iov 41:15 | strânse unul într-altul atât de tare, nici vântul 43 Iov 42:14 | ţara nu se găseau femei atât de frumoase ca fetele lui 44 Psa 102:11 | departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre 45 Pildele 15:11| sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor 46 Pildele 17:7 | dragi cuvintele alese, cu atât mai mult unui om de seamă 47 Pildele 19:10| trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob conducă 48 Pildele 25:16| ai găsit miere, mănâncă atât cit îţi trebuie, ca nu cumva 49 Eccles 2:13 | întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina asupra întunericului.  ~ 50 Eccles 6:11 | spun mai multe cuvinte, cu atât este mai multă deşertăciune. 51 Eccles 7:10 | Înţelepciunea este tot atât ţie bună ca şi o moştenire 52 Isaia 3:15 | fiicele Sionului sunt atât de mândre şi umblă cu capul 53 Isaia 21:4 | peşte mine. Noaptea care atât îmi plăcea umple de groază!  ~ 54 Isaia 52:13 | înfăţişarea Lui, şi chipul Lui atât de fără asemănare cu oamenii, -  ~ 55 Isaia 64:10 | Doamne, şi ne întristezi atât de mult?  ~~ 56 Ieremia 31:18| feciorul Meu scump, un copil atât de alintat? Atunci când 57 Ieremia 32:9 | 11. Am luat atât zapisul de cumpărare cel 58 Ieremia 46:18| Carmelul lângă mare, tot atât e de adevărat el va veni.  ~ 59 Planger 5:20| ne uiţi, ne părăseşti atât de multă vreme?  ~ 60 Iezech 15:4 | întreg nu era bun la ceva, cu atât mai mult nu va fi acum, 61 Iezech 16:27 | dar nu te-ai mulţumit cu atât,  ~ 62 Iezech 16:28 | pământul Caldeii, dar nici cu atât nu te-ai mulţumit.  ~ 63 Iezech 21:6 | Tu, fiul omului, suspină atât încât se frângă şalele 64 Iezech 24:12 | 13. Murdăria ta e atât de grozavă, oricât te 65 Iezech 41:7 | cu cât sunt mai sus, cu atât sunt mai încăpătoare, subţiindu-se 66 Iezech 41:17 | înălţimea uşilor, tot peretele, atât la despărţitura cea mai 67 Daniel 10:17 | Şi cum poate un slujitor atât de mic al Domnului său 68 Daniel 10:17 | grăiască cu un Stăpân atât de mare ca Tine! Şi de spaimă 69 Osea 4:6 | Cu cât s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea; 70 Osea 10 | cât avea mai mult rod, cu atât sporeau altarele sale; cu 71 Osea 10 | era mai bogată ţara, cu atât se înălţau mai multe pietre 72 Osea 11:2 | Cu cât Eu îi chemam, cu atât fugeau de dinaintea Mea 73 Osea 13:4 | cât ei aveau păşune, cu atât mâncau mai mult, iar după 74 Miheia 3:5 | rătăcesc pe poporul meu, care atât cât au în ce să-şi înfigă 75 Avdie 1:5 | noapte, n-ar fura ei decât atât cît le este de ajuns? Sau 76 Zaharia 2:8 | locuit ca un oraş deschis, atât de mare va fi mulţimea de 77 Iuditel 4:10| 10. Atât ei cât şi femeile şi copiii 78 Iuditel 5:9 | şi s-au sălăşluit acolo, atât cât au găsit hrană, şi au 79 Iuditel 5:16| 17. Şi atât cât nu au păcătuit împotriva 80 Iuditel 7:9 | lui Israel nu se bizuie atât pe lăncile lor, cât pe înălţimile 81 Iuditel 9:12| care au pus la cale planuri atât de negre împotriva legământului 82 Iuditel 10:4 | ei. Şi s-a înfrumuseţat atât cât poată cuceri privirile 83 Iuditel 15:12| încununat cu ramuri de măslin, atât ea cât şi însoţitoarele 84 Ieremia 31:18| feciorul Meu scump, un copil atât de alintat? Atunci când 85 Ieremia 32:9 | 11. Am luat atât zapisul de cumpărare cel 86 Ieremia 46:18| Carmelul lângă mare, tot atât e de adevărat el va veni.  ~ 87 Solomon 12:24| 24. Căci au mers atât de departe pe căile rătăcirii, 88 Solomon 18:18| lucrul pentru care pătimesc atât de rău ca nu moară de 89 Eccli 3:18 | Cu cât eşti mai mare, cu atât mai mult te smereşte şi 90 Eccli 11:13 | munceşte şi se sârguieşte şi cu atât mai mult este sărac.  ~ 91 Eccli 13:11 | şi cum te-ai feri şi cu atât mai mult te va chema.  ~ 92 Eccli 17:25 | totuşi el se întunecă; cu atât mai mult carnea şi sângele 93 2Macab 3:2 | 3. Atât încât chiar şi Seleuc, regele 94 2Macab 4:2 | 3. Atât a crescut vrajba, încât 95 2Macab 8:6 | făcea năvăliri de acest fel, atât încât pretutindeni s-a auzit 96 2Macab 15:11 | pe fiecare dintr-înşii nu atât cu scuturi şi cu arme îi 97 3Macab 3:1 | acestea necredinciosul, atât s-a mâniat, încât s-a înfuriat 98 3Macab 3:6 | acestea, deoarece un popor atât de numeros nu putea fi lăsat 99 Marcu 7:36 | cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei Îl vesteau.  ~ 100 Marcu 8:17 | înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de învârtoşată este inima 101 Ioan 9:5 | 5. Atât cât sunt în lume, Lumină 102 Faptel 5:8 | dacă aţi vândut ţarina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât.  ~ 103 Faptel 5:8 | atât? Iar ea a zis: Da, cu atât.  ~ 104 Faptel 9:2 | va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, 105 Romani 2 | CAPITOLUL 2  ~Iudeii sunt tot atât de plini de păcate ca şi 106 Romani 5:3 | 3. Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, 107 Romani 5:9 | 9. Cu atât mai vârtos, deci, acum, 108 Romani 5:10 | prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcaţi fiind, 109 Romani 5:11 | 11. Şi nu numai atât, ci şi ne lăudăm în Dumnezeu 110 Romani 8:23 | 23. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga 111 Romani 11:14 | 14. Doar voi izbuti aţâţ râvna celor din neamul meu 112 Romani 11:24 | altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceştia, care 113 1Corint 6:2 | nevrednici judecaţi lucruri atât de mici?  ~ 114 1Corint 9:12| asupra voastră, oare, nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am 115 2Corint 3:11| săvârşit prin slavă, cu atât mai mult ce e netrecător 116 2Corint 8:19| 19. Dar nu numai atât, ci este şi ales de către 117 Galat 3:3 | 3. Atât de fără de minte sunteţi? 118 Filip 2:12 | când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt 119 Filip 3:4 | poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult!  ~ 120 1Tesal 2:17 | inima, ne-am sârguit cu atât mai mult, cu mare dor, 121 Filimon 1:16| ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, 122 Evrei 1:4 | 4. Făcându-Se cu atât mai presus de îngeri, cu 123 Evrei 2:1 | ca noi luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, 124 Evrei 3 | Moise aduce pedeapsă, cu atât mai mult neascultarea de 125 Evrei 8:6 | a dobândit o slujire cu atât mai osebită, cu cât este 126 Evrei 10:25 | îndemnători făcându-ne, cu atât mai mult, cu cât vedeţi 127 Evrei 12:3 | la păcătoşi, asupra Sa, o atât de mare împotrivire, ca 128 Evrei 12:9 | oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui duhurilor, 129 Evrei 12:21 | 21. Şi atât de înfricoşătoare era arătarea, 130 Evrei 12:25 | ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi - îndepărtându-ne 131 Iacov 3:4 | şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi 132 2Petru 1:10 | fraţilor, siliţi-vă cu atât mai vârtos faceţi temeinică 133 Apocal 16:18 | omul pe pământ, un cutremur atât de puternic.  ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License