Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
david 1241
davide 3
de 24202
de-a 105
de-abia 2
de-acum 3
de-aflat 1
Frequency    [«  »]
106 umplut
105 avem
105 carui
105 de-a
105 iesind
105 mi-am
105 stapânire

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

de-a

    Book  Chapter:Verse
1 Facerea 9:12| voi din neam în neam şi de-a pururi,  ~ 2 Facerea 12:5 | străbătut Avram ţara aceasta de-a lungul până la locul numit 3 Facerea 24:47| Avraam, Care m-a povăţuit de-a dreptul, ca iau pe fata 4 Levitic 25:32| le vor putea răscumpăra de-a pururi.  ~ 5 Numerii 34:11| răsărit de Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineret ( 6 Deuter 31:26 | carte a legii şi o puneţi de-a dreapta chivotului legii 7 1Regil 2:15 | acum, iar de nu, voi lua cu de-a sila".  ~ 8 1Regil 6:12 | 12. Şi au pornit vacile de-a dreptul pe drumul spre Betşemeş; 9 1Regil 13:13 | Domnul domnia ta peste Israel de-a pururi.  ~ 10 2Regil 18:22 | Ahimaaţ la fugă pe un drum mai de-a dreptul şi a întrecut pe 11 3Regil 1:53 | adus de la jertfelnic cu de-a sila; şi a venit şi s-a 12 3Regil 2:19 | regelui un tron; şi ea a stat de-a dreapta lui  ~ 13 1Cronic 14:13| Dumnezeu i-a zis: "Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te 14 2Cronic 18:17| oştirea cerească stătea de-a dreapta şi de-a stânga Lui.  ~ 15 2Cronic 18:17| cerească stătea de-a dreapta şi de-a stânga Lui.  ~ 16 Iov 15:20 | toate zilele vieţii sale şi de-a lungul anilor hărăziţi celui 17 Iov 36:7 | şi-i aşază domnească de-a pururi. Dar ei se umflă 18 Psa 15:7 | înaintea mea pururea, de-a dreapta mea este ca nu 19 Psa 44:10 | 11. Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în 20 Psa 90:7 | latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine 21 Psa 108:4 | păcătos şi diavolul stea de-a dreapta lui.  ~ 22 Psa 108:29 | 30. a stat de-a dreapta săracului, ca 23 Psa 109 | Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi 24 Psa 109:4 | 5. Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în 25 Psa 120:5 | este acoperământul tău, de-a dreapta ta.  ~ 26 Psa 141:3 | 4. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi 27 Pildele 5:4 | către moarte; paşii ei duc de-a dreptul în împărăţia morţii.  ~ 28 Pildele 12:7 | casa drepţilor dăinuieşte de-a pururi.  ~ 29 Pildele 27:23| bunăstarea nu dăinuieşte de-a pururi şi nici bogăţia din 30 Isaia 16:4 | milostivire şi pe el va şedea de-a pururi în cortul lui David 31 Isaia 44:3 | pâraielor şi ca pajiştile de-a lungul apelor curgătoare!"  ~ 32 Isaia 61:7 | moşteni şi de slava cea de-a pururi ei se vor bucura!  ~ 33 Ieremia 31:37| măsurat pământul va înainta de-a dreptul până la muntele 34 Iezech 42:12 | locului de trecere, ce mergea de-a lungul zidului drept spre 35 Iezech 48:27 | apele Meriba de la Cadeş, de-a lungul râului acestuia până 36 Daniel 11:8 | regele de la miazănoapte, ani de-a rândul.  ~ 37 Daniel 12:11 | când va înceta jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea 38 Amos 8:8 | Se va înălţa ca Nilul pe de-a întregul, se va învolbura 39 Ioil 4:19 | va fi locuit în veci şi de-a pururi şi Ierusalimul din 40 Avdie 1:10 | acoperit de ruşine şi vei pieri de-a pururi!  ~ 41 Iona 2:6 | Apele m-au învăluit pe de-a întregul, adâncul m-a împresurat, 42 Zaharia 4:3 | alături, doi măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn 43 Zaharia 4:3 | vasului cu untdelemn şi altul de-a stânga".  ~ 44 Zaharia 4:11| înseamnă aceşti măslini unul de-a dreapta şi altul de-a stânga 45 Zaharia 4:11| unul de-a dreapta şi altul de-a stânga candelabrului?"  ~ 46 Ieremia 31:37| măsurat pământul va înainta de-a dreptul până la muntele 47 3Ezdra 4:28 | concubina regelui, şezând de-a dreapta regelui.  ~ 48 3Ezdra 9:42 | Urie, Iezechia şi Baalsam, de-a dreapta.  ~ 49 3Ezdra 9:43 | 44. De-a stânga: Pedaia, Misael, 50 Solomon 10:4 | amestecat nelegiuirile toate, de-a valma, înţelepciunea a ştiut 51 Solomon 17:13| iadul priponit - dormind de-a valma,  ~ 52 Eccli 12:16 | 16. nu-l pui şadă de-a dreapta ta, ca nu cumva 53 1Macab 5:46 | se putea abate de la ea de-a dreapta sau de-a stânga, 54 1Macab 5:46 | de la ea de-a dreapta sau de-a stânga, ci trebuia meargă 55 1Macab 6:43 | mijlocul rândului, el omora de-a dreapta şi de-a stânga, 56 1Macab 6:43 | el omora de-a dreapta şi de-a stânga, şi se dădeau în 57 1Macab 9:14 | Bacchide şi tăria taberei este de-a dreapta şi au venit la el 58 2Macab 14:34 | chemau pe Apărătorul Cel de-a pururea al neamului nostru, 59 3Macab 2:23 | toţi Iudeii fie scrişi de-a valma cu poporul de rând 60 3Macab 3:15 | părtaşi preoţilor celor de-a pururea să-i facem.  ~ 61 Matei 20:21 | aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta 1i altul de-a stânga 62 Matei 20:21 | unul de-a dreapta 1i altul de-a stânga Ta, întru împărăţia 63 Matei 20:23 | veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea 64 Matei 20:23 | a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al Meu 65 Matei 22:44 | Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi 66 Matei 25:33 | 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele 67 Matei 25:33 | dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.  ~ 68 Matei 25:34 | va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii 69 Matei 25:41 | Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la 70 Matei 26:64 | vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind 71 Matei 27:38 | cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.  ~ 72 Matei 27:38 | unul de-a dreapta şi altul de-a stânga.  ~ 73 Marcu 10:37 | Dă-ne nouă şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a 74 Marcu 10:37 | de-a dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta.  ~ 75 Marcu 10:40 | 40. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga 76 Marcu 10:40 | şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu 77 Marcu 12:36 | Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi 78 Marcu 14:62 | vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic 79 Marcu 15:27 | răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga 80 Marcu 15:27 | unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui.  ~ 81 Marcu 16:19 | înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.  ~ 82 Luca 1:11 | îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.  ~ 83 Luca 20:42 | Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,  ~ 84 Luca 22:69 | însă Fiul Omului va şedea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu.  ~ 85 Luca 23:33 | făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.  ~ 86 Luca 23:33 | unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.  ~ 87 Faptel 2:25 | înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca nu 88 Faptel 2:34 | Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,  ~ 89 Faptel 7:55 | Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.  ~ 90 Faptel 7:56 | şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!  ~ 91 Faptel 24:7 | comandantul l-a scos cu de-a sila din mâinile noastre,  ~ 92 Romani 8:34 | ce a înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care 93 Romani 11 | păgânilor. Căile Domnului sunt de-a pururi minunate şi nepătrunse.  ~~ 94 2Corint 6:7 | prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele de-a stânga,  ~ 95 2Corint 6:7 | cele de-a dreapta şi cele de-a stânga,  ~ 96 2Corint 10:16| măsură străină, în cele de-a gata.  ~ 97 Efes 1:20 | din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri,  ~ 98 Colos 3:1 | se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu;  ~ 99 Evrei 1:3 | păcatelor noastre, a şezut de-a dreapta slavei, întru cele 100 Evrei 1:13 | Dumnezeu vreodată: "Şezi de-a dreapta Mea până când voi 101 Evrei 8:1 | de Arhiereu care a şezut de-a dreapta tronului slavei 102 Evrei 10:12 | şezut în vecii vecilor, de-a dreapta lui Dumnezeu,  ~ 103 Evrei 12:2 | seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.  ~ 104 1Petru 3:22 | ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi 105 Apocal 2:11 | fi vătămat de moartea cea de-a doua.  ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License