Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Inverse alphabetical word list

U  =  716 words (62216 occurrences)
(0-9)  (other)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Z  Frequency - Word Form
  5 u
  1 l-u
  1 zis-u
 5658 au
  8 ce-au
  1 de-au
 283 le-au
  60 ne-au
  40 te-au
  2 vazutu-te-au
 501 i-au
  1 zisu-i-au
  1 întorsu-i-au
  42 mi-au
  2 pusu-mi-au
  1 spusu-mi-au
 240 si-au
  2 ridicatu-si-au
  1 învârtosatu-si-au
  1 largitu-si-au
  25 ti-au
 569 l-au
  1 stricatu-l-au
  1 taiatu-l-au
  1 smeritu-l-au
  1 jefuitu-l-au
 109 m-au
  1 trimisu-m-au
  2 cuprinsu-m-au
  1 ajunsu-m-au
  1 pusu-m-au
  1 calcatu-m-au
  1 apucatu-m-au
  2 întâmpinatu-m-au
  3 înconjuratu-m-au
  1 întâlnitu-m-au
 364 n-au
 1955 s-au
  1 facutu-mi-s-au
  2 strânsu-s-au
  1 întorsu-s-au
  1 îmbracatu-s-au
  1 plecatu-s-au
  1 ridicatu-s-au
  2 stricatu-s-au
  2 uscatu-s-au
  1 afundatu-s-au
  1 apropiatu-s-au
  1 împrastiatu-s-au
  1 muiatu-s-au
  1 înstrainatu-s-au
  1 rusinatu-s-au
  3 adunatu-s-au
  3 tulburatu-s-au
  1 cutremuratu-s-au
  1 saturatu-s-au
  1 razboitu-s-au
  1 risipitu-s-au
  2 întaritu-s-au
  1 sfârsitu-s-au
  2 razvratitu-s-au
  4 înmultitu-s-au
  1 împutitu-s-au
  1 facutu-s-au
  2 deschis-au
  1 trimis-au
  25 zis-au
  3 întins-au
  1 ascuns-au
  2 ajuns-au
  1 strapuns-au
  8 raspuns-au
  1 ars-au
  1 întors-au
  1 adus-au
  3 pus-au
  1 spus-au
  3 ridicat-au
  2 calcat-au
  1 mâncat-au
  1 spurcat-au
  2 strigat-au
  1 alergat-au
  1 sfarâmat-au
  1 chemat-au
  2 semanat-au
  2 luminat-au
  1 clatinat-au
  1 întinat-au
  1 sapat-au
  1 amarât-au
  1 numarat-au
  1 intrat-au
  1 tremurat-au
  1 apasat-au
  1 varsat-au
  1 întarâtat-au
  1 ajutat-au
  1 luat-au
  5 grait-au
  2 slabit-au
  1 vorbit-au
  4 ratacit-au
  2 muncit-au
  1 gândit-au
  1 iscodit-au
  2 mugit-au
  1 dormit-au
  1 numit-au
  1 îmbatrânit-au
  1 viclenit-au
  2 venit-au
  1 pângarit-au
  4 pierit-au
  1 sosit-au
  1 rasplatit-au
  3 împartit-au
  1 vestit-au
  1 ascutit-au
  1 tagaduit-au
  1 nadajduit-au
  3 auzit-au
  1 fost-au
  2 baut-au
  2 facut-au
  1 pierdut-au
  1 cerut-au
  2 statut-au
  1 putut-au
  4 cazut-au
  2 vazut-au
  10 v-au
  16 întrebau
  1 schimbau
  1 îmbracau
  6 vindecau
  3 judecau
  14 plecau
  1 aplecau
  1 frecau
  1 împiedicau
  12 ridicau
  4 calcau
  1 culcau
  27 mâncau
  10 aruncau
  1 încarcau
  3 încercau
  1 urcau
  1 cascau
  1 miscau
  2 muscau
  1 mântcau
  2 jucau
  1 apucau
 202 dau
  1 rabdau
  4 dedau
  1 scaldau
  4 laudau
  41 beau
  3 grabeau
  1 osebeau
  2 împodobeau
  1 scârbeau
  1 fierbeau
  26 vorbeau
  1 iubeau
  1 izbeau
  51 faceau
  1 prefaceau
  3 taceau
  3 rataceau
  4 zaceau
  10 treceau
  10 petreceau
  1 statorniceau
  6 îndeletniceau
  1 fericeau
 127 ziceau
  1 îndulceau
  1 porunceau
  5 prooroceau
  2 torceau
  12 întorceau
  30 duceau
  52 aduceau
  2 conduceau
  2 straluceau
  8 cadeau
  17 dadeau
  1 sfadeau
  1 prapadeau
  6 râdeau
  1 sadeau
  1 purcedeau
  15 credeau
  39 sedeau
  20 vedeau
  2 ucideau
  3 închideau
  2 deschideau
  7 zideau
  3 gândeau
  9 pândeau
  1 osândeau
  1 prindeau
  1 aprindeau
  3 cuprindeau
  7 întindeau
  12 vindeau
  5 raspundeau
  2 tundeau
  1 iscodeau
  5 ardeau
  1 pierdeau
  4 jertfeau
  5 trageau
  1 retrageau
  1 alegeau
  3 întelegeau
  1 culegeau
  1 smulgeau
  14 plângeau
  1 strângeau
  1 lingeau
  4 atingeau
  1 ungeau
  2 ajungeau
  63 mergeau
  1 curgeau
  8 fugeau
  3 supravegheau
  1 privegheau
  3 necajeau
  28 slujeau
  4 navaleau
  2 pravaleau
  1 jeleau
  3 veseleau
  10 sileau
  6 umpleau
  2 vâsleau
  3 zamisleau
  1 ciuguleau
  2 huleau
  1 gemeau
  19 temeau
  3 primeau
  1 patimeau
  3 dormeau
  6 numeau
  1 multumeau
  3 ramâneau
  3 stapâneau
  4 hraneau
  1 racneau
  46 veneau
  1 reveneau
  7 cuveneau
  1 odihneau
  3 sprijineau
  1 împlineau
  43 tineau
  1 sustineau
  1 domneau
  1 prigoneau
  1 izgoneau
  5 asterneau
  2 porneau
  1 râsneau
  1 scrâsneau
  2 tâsneau
  18 puneau
  12 spuneau
  1 supuneau
  3 încapeau
  1 rapeau
  1 începeau
  1 sclipeau
  1 stropeau
  4 topeau
  1 rupeau
  1 pângareau
  1 fugareau
  3 calareau
  1 mareau
  7 urmareau
  1 pareau
  2 sareau
  3 întareau
  1 zareau
  2 umbreau
  6 cereau
  2 sufereau
  1 piereau
  1 nimereau
  9 acopereau
  1 dumireau
  3 batjocoreau
  3 doreau
  3 sporeau
  1 sarbatoreau
  1 calatoreau
  9 opreau
  2 asupreau
  3 mureau
  1 lamureau
  43 vreau
  11 gaseau
  1 întovaraseau
  27 ieseau
  1 greseau
  1 istoriseau
  3 marturiseau
  1 poposeau
  1 miroseau
  1 prisoseau
  1 pedepseau
  4 savârseau
  1 desavârseau
  17 bateau
  3 abateau
  5 strabateau
  1 zbateau
  1 gateau
  4 pregateau
  3 plateau
  76 stateau
  2 cleveteau
  3 pofteau
  2 citeau
  3 trimiteau
  1 ispiteau
  1 înmulteau
  2 sminteau
  13 socoteau
  5 scoteau
  7 însoteau
  1 sopteau
  4 cârteau
  1 împarteau
  2 desparteau
  3 învârteau
  8 pasteau
  5 cresteau
  3 vesteau
  1 binevesteau
  8 cinsteau
  10 cunosteau
  3 posteau
  1 adaposteau
  1 napusteau
  1 pluteau
  39 puteau
 125 aveau
  7 n-aveau
  8 slaveau
  2 preaslaveau
  1 ispraveau
  6 priveau
  2 potriveau
  1 împotriveau
  1 loveau
  3 serveau
  20 pazeau
  1 încalzeau
  3 îngrozeau
  14 auzeau
  2 ragau
  1 legau
  1 dezlegau
  28 strigau
  7 alergau
  1 adaugau
  29 rugau
  44 iau
  2 mângâiau
  4 tamâiau
  8 graiau
  25 traiau
  6 taiau
  1 scânteiau
  2 junghiau
  2 mâniau
  1 razboiau
  17 voiau
  1 nevoiau
  4 apropiau
  28 stiau
  2 împrastiau
  2 pustiau
  3 trebuiau
  71 locuiau
  1 straduiau
  2 propovaduiau
  6 nadajduiau
  2 rânduiau
  1 zguduiau
  1 gazduiau
  3 tânguiau
  1 sârguiau
  2 strajuiau
  1 împrejmuiau
  4 cârmuiau
  4 pizmuiau
  4 chinuiau
  1 învinuiau
  1 jupuiau
  1 naruiau
  6 staruiau
  1 biruiau
  4 suiau
  2 alcatuiau
  2 sfatuiau
  1 dispretuiau
  1 cheltuiau
  1 mântuiau
  2 bizuiau
  2 spalau
  11 umblau
  1 arhelau
  19 menelau
  76 aflau
  2 împilau
  1 întâmplau
  2 sculau
  1 sfarâmau
  2 vatamau
  7 chemau
  2 blestemau
  1 defaimau
  1 lacrimau
  1 formau
  8 urmau
  1 mânau
  2 semanau
  2 desfrânau
  9 închinau
  1 luminau
  1 suspinau
  1 rusinau
  2 clatinau
  1 întinau
  3 îndemnau
  2 atârnau
  1 turnau
  1 razbunau
  14 adunau
  1 împreunau
  7 minunau
  4 sunau
  2 rasunau
  2 misunau
  2 pau
  2 adapau
  1 întepau
  1 scuipau
  3 îngropau
 483 rau
  56 râu
  1 carau
  3 ocarau
  1 amarau
  2 numarau
  3 pârau
  9 pârâu
  5 cumparau
  1 suparau
  1 târau
  1 vârau
  13 brâu
  14 lucrau
 979 erau
  1 secerau
  2 cutreierau
  1 fluierau
  6 frâu
  10 desfrâu
 118 grâu
  11 mirau
  2 coborau
  2 pogorau
  1 omorau
  1 izvorau
  11 intrau
  2 pastrau
  1 fierastrau
  6 urau
  3 tulburau
  1 zburau
  2 picurau
  4 bucurau
  1 îndurau
  1 jurau
  4 înconjurau
  1 tremurau
  2 cutremurau
  4 murmurau
  1 împresurau
  2 însurau
  1 saturau
 2675 sau
  1 sfârsitu-sau
  6 lasau
  4 apasau
  2 esau
  1 pisau
  1 înfricosau
 2277 tau
  3 fatau
  1 frematau
  1 ospatau
  4 aratau
  2 întarâtau
  9 învatau
  2 încetau
  6 cugetau
  1 vaitau
  6 trâmbitau
  2 maritau
  1 meritau
  5 uitau
  3 înaltau
  8 ascultau
  18 cântau
  1 înspaimântau
  4 binecuvântau
  2 înaintau
  1 încuviintau
  1 amenintau
  1 întrebuintau
  1 înotau
  1 îndreptau
  7 asteptau
  2 luptau
  3 departau
  9 certau
  1 desertau
  15 purtau
  81 stau
  42 cautau
  1 discutau
  2 ajutau
  2 sarutau
  18 luau
  1 asezau
  4 botezau
  1 cutezau
  2 samgar-nebu
11039 cu
  1 trecu
  9 marcu
  13 du
  32 adu
  3 dadu
 2612 eu
  8 macabeu
  5 cendebeu
  1 curcubeu
  2 tadeu
  2 arvadeu
  14 zevedeu
  1 caldeu
  2 asmodeu
  45 iudeu
  6 alfeu
  3 zaheu
  1 zacheu
  2 archeu
  18 agheu
  79 mardoheu
  77 leu
  22 jubileu
 2310 meu
  1 timeu
  2 bartimeu
  40 ptolomeu
  2 bartolomeu
  2 vartolomeu
  1 idumeu
  1 canaaneu
  1 geneu
  3 imeneu
  2 sineu
  1 lneu
  1 reu
  2 temareu
  42 arhiereu
  55 mereu
  1 nereu
  79 greu
  15 nazireu
  5 amoreu
  18 evreu
  2 seu
  1 traseu
  2 ghergheseu
  6 fariseu
  1 perseu
  3 iebuseu
  2 hamateu
  1 menesteu
  2 heveu
  1 zeu
 3312 dumnezeu
  3 fu
  1 rafu
  1 selemiahu
  65 iehu
  2 elifelehu
  16 elihu
  1 tohu
  1 cheluhu
  1 iu
  2 gaiu
  3 atenobiu
  2 luciu
  4 sardiu
  2 claudiu
 251 fiu
  1 zurbagiu
  5 giulgiu
  2 stacojiu
  1 bdeliu
  12 corneliu
  1 doliu
  2 iuliu
  2 epifaniu
  4 numeniu
  7 iconiu
  1 posidoniu
  14 apoloniu
  3 cariu
  2 sicriu
  30 scriu
  6 sinedriu
  1 tiberiu
  6 pretoriu
  2 timpuriu
  2 purpuriu
  1 pudentiu
  3 pontiu
 180 stiu
 196 pustiu
 244 viu
  22 fluviu
  1 aziu
  2 straveziu
  8 târziu
  5 falu
  1 palu
  5 salu
  8 umblu
  1 dublu
  14 siclu
  1 soclu
  13 aflu
  1 suflu
  1 rasuflu
 170 templu
  3 simplu
  12 umplu
  5 titlu
10193 nu
  1 beninu
  23 unu
  4 ou
  25 bou
 160 nou
  4 tou
  4 începu
  2 candelabru
  2 bocru
  1 socru
 245 lucru
  50 cedru
  2 coriandru
  1 copilandru
  15 mândru
  34 alexandru
  2 codru
  1 eru
  7 negru
  3 tigru
  1 piru
  8 cipru
  15 aspru
  2 teatru
 371 patru
  4 sosipatru
  1 diametru
 166 petru
  11 simon-petru
 5789 pentru
  30 intru
 883 întru
  17 dintru
  1 înlauntru
  5 dinlauntru
  51 înauntru
  61 dinauntru
  1 sceptru
  3 alabastru
  2 albastru
 662 nostru
  2 rostru
 516 vostru
  1 mustru
  21 rosu
 2011 tu
  1 statu
  8 zatu
  1 huu
  1 cazu
  1 vazu


U  =  716 words (62216 occurrences)
(0-9)  (other)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X  Z  Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License