Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
1 Psa 118:152 | 152. Din început am cunoscut, 2 Psa 118:153 | 153. Vezi smerenia mea şi 3 Psa 118:154 | 154. Judecă pricina mea şi 4 Psa 118:155 | 155. Departe de păcătoşi este 5 Psa 118:156 | 156. Îndurările Tale multe sunt 6 Psa 118:157 | 157. Mulţi sunt cei ce prigonesc 7 Psa 118:158 | 158. Văzut-am pe cei nepricepuţi 8 Psa 118:159 | 159: Vezi poruncile Tale 9 Psa 118:160 | 160. Începutul cuvintelor Tale 10 Psa 118:161 | 161. Căpeteniile m-au prigonit 11 Psa 118:162 | 162. Bucura-mă-voi de cuvintele 12 Psa 118:163 | 163. Nedreptatea am urât şi 13 Psa 118:164 | 164. De şapte ori pe zi Te-am 14 Psa 118:165 | 165. Pace multă au cei ce iubesc 15 Psa 118:166 | 166. Aşteptat-am mântuirea Ta, 16 Psa 118:167 | 167. Păzit-a sufletul meu mărturiile 17 Psa 118:168 | 168. Păzit-am poruncile Tale 18 Psa 118:169 | 169. se apropie rugăciunea 19 Psa 118:170 | 170. ajungă cererea mea înaintea 20 Psa 118:171 | 171. răspândească buzele 21 Psa 118:172 | 172. Rosti-va limba mea cuvintele 22 Psa 118:173 | 173. Mina Ta izbăvească, 23 Psa 118:174 | 174. Dorit-am mântuirea Ta, 24 Psa 118:175 | 175. Viu va fi sufletul meu 25 Psa 118:176 | 176. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; 26 Matei 20:21 | ai mei, unul de-a dreapta 1i altul de-a stânga Ta, întru 27 1Regil 18:26 | şi oamenii lui şi ucise 200 de Filisteni; şi aduse David 28 Apocal 13 | pământ. Numele celei dintâi: 666.  ~~ 29 Apocal 9:11 | nume, în evreieşte, este Abaddon, iar în elineşte are numele 30 PatrReg 5:11| 12. Au doară Abana şi Farfar, râurile Damascului, 31 Iezech 27:14 | şi-ţi plăteau cu fildeş şi abanos.  ~ 32 Deuter 32:48 | Suie-te în muntele acesta al Abarimului, în muntele Nebo, care este 33 3Macab 2:9 | ai făgăduit oricând, abătându-ne noi de la Tine, ne va cuprinde 34 Iosua 22:14 | Dumnezeului lui Israel, abătându-vă acum de la Domnul Dumnezeul 35 PatrReg 4:8 | trecea pe acolo, totdeauna se abătea mănânce.  ~ 36 1Ezdra 4:15 | vechime s-au petrecut în ea abateri, din care pricină a şi fost 37 Iezech 44:13 | lui Sadoc, care în vremea abaterii de la Mine a fiilor lui 38 Facerea 6:11| stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ.  ~ 39 Deuter 9:16 | făcuserăţi un viţel turnat şi abătuserăţi curând de la calea pe care 40 Daniel 9:14 | asupra nenorocirii pe care a abătut-o peste noi, drept este 41 1Ezdra 10:25 | Matania, Zaharia, Iehiel, Abdie, Iremot şi Ilie, din fiii 42 1Cronic 5:15| 15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul 43 2Cronic 16:4 | Ainul, Danul, Abel-Maimul (Abel-Bet) şi toate hambarele cu provizii 44 PatrReg 15:29| Asiriei, şi a luat Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeş, Haţor, 45 Judecat 11:33| douăzeci de cetăţi şi până la Abel-Cheramim şi au fost umiliţi Amoniţii 46 2Cronic 16:4 | au pustiit Ainul, Danul, Abel-Maimul (Abel-Bet) şi toate hambarele 47 3Regil 4:12 | de la Bet-Şean până la Abel-Mehol şi chiar până dincolo de 48 3Regil 19:16 | Elisei, fiul lui Şafat din Abel-Mehola, să-l ungi prooroc în locul 49 Facerea 50:11| dat locului aceluia numele Abel-Miţraim, adică plângerea Egiptenilor, 50 Numerii 33:49| de la Bet-Ieşimot până la Abel-Şitim, în şesurile Moabului.  ~ 51 Judecat 7:21| şi până la hotarele lui Abelmehola, aproape de Tabat.  ~ 52 Estera 1:9 | Bizeta, Harbona, Bigta, Abgata, Zetar şi Carcas, cei şapte 53 2Regil 23:30 | 31. Abi-Baal din Araba; Azmavet din Bahurim;  ~ 54 1Regil 25:39 | a trimis David spună Abigailei el o ia de soţie.  ~ 55 Numerii 3:35| Merari era Ţuriel, fiul lui Abihael. Aceştia trebuia să-şi aşeze 56 2Cronic 11:17| Ierimot, fiul lui David şi al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui 57 Luca 3:1 | iar Lisanias, tetrarh al Abilenei,  ~ 58 Judecat 9:19| casa lui Milo şi ardă pe Abimalec".  ~ 59 1Cronic 13:6 | într-un car nou din casa lui Abinadab; iar carul îl conduceau 60 3Regil 16:34 | a pus-o pe mormântul lui Abiram, întâiul născut al lui, 61 Eccli 45:23 | cei ce erau cu Datan şi cu Abiran şi adunarea lui Core cu 62 1Cronic 3:3 | Al cincilea, Şefatia din Abitala; al şaselea, Itrean din 63 2Regil 3:3 | cincilea a fost Şefatia, fiul Abitalei.  ~ 64 3Ezdra 8:1 | fiul lui Buchi, fiul lui Abiuşa, fiul lui Finees, fiul lui 65 Apocal 8:11 | numele stelei se cheamă Absintos. Şi a treia parte din ape 66 Evrei 6:7 | 7. Ţarina, când absoarbe ploaia ce se coboară adeseori 67 Eccli 38:34 | 34. Aburul focului va învârtoşa carnea 68 1Cronic 2:7 | 7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire 69 Amos 1:7 | Ascalon; şi voi îndrepta către Acaron mâna Mea şi rămăşiţele Filistenilor 70 Levitic 11:4 | acestea: cămila, pentru aceasta-şi rumegă mâncarea, dar copita 71 Iezech 10:22 | Chebar, ba şi ei înşişi erau aceiaşi. Fiecare mergea în partea 72 Eccli 26:23 | dreptate la păcat, Domnul pe acela-l va găti spre sabie.  ~ 73 Eccli 41:15 | 15. Ai grijă de nume, acesta-ţi va rămâne mai mult decât 74 Levitic 2:9 | pentru Aaron şi fiii lui; acestea-s sfinţenie mare din jertfele 75 Pildele 17:15| 15. Cel care achită pe cel vinovat şi cel ce 76 Iov 30:5 | Drept aceea, au ajuns se aciueze pe marginea şuvoaielor, 77 1Cronic 25:1 | Iedutun, ca proorocească acompaniaţi de harfe, alăute şi chimvale.  ~ 78 Psa 30:21 | 21. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea 79 Psa 60:3 | în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor 80 Iesirea 25:20| întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, 81 2Ezdra 3:6 | reparat Poarta Veche şi, acoperind-o, i-au pus canaturile cu 82 Luca 22:64 | 64. Şi acoperindu-I faţa, Îl întrebau, zicând: 83 2Macab 10:30 | Iuda Macabeul în mijloc şi acoperindu-l cu armele lor, îl păzeau 84 Psa 68:9 | pentru Tine am suferit ocară, acoperit-a batjocura obrazul meu.  ~ 85 Psa 84:2 | fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor.  ~ 86 Iov 31:32 | 33. Acoperit-am eu, ca lumea cealaltă, păcatele 87 2Ezdra 3:3 | zidit Poarta Peştilor şi au acoperit-o, punându-i canaturile cu 88 Psa 70:7 | pântecele maicii mele Tu eşti acoperitorul meu; întru Tine este lauda 89 Isaia 65:10 | ajunge păşune pentru turme şi Acorul, imaş pentru vite, pentru 90 1Macab 8:16 | feciorul lui Ioan al lui Acos şi pe Iason, feciorul lui 91 1Macab 5:3 | fiilor lui Edom, în ţinutul Acrabatene, căci ei năvăleau mereu 92 Judecat 1:36| până dincolo de înălţimea Acrabimului şi de Sela.  ~~ 93 Iosua 19:25 | prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,  ~ 94 1Ezdra 6:1 | la locul unde se păstrau actele şi unde se ţinea vistieria 95 Miheia 1:13 | stăpâneşti Moreşet-Gat; casele Aczibului vor fi o dezamăgire pentru 96 Iosua 15:22 | 22. China, Dimona şi Adada;  ~ 97 Estera 9:8 | 8. Pe Porata, pe Adalia, pe Aridata,  ~ 98 Iosua 19:36 | 36. Adama, Rama şi Haţor;  ~ 99 Facerea 3:9 | Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?"  ~ 100 Iosua 19:33 | dumbrava cea din Ţaananim către Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum 101 Iov 28:10 | apelor şi tot ce era în adâncime a scos afară la lumină.  ~ 102 Iuditel 8:14| 14. Căci dacă adâncimii inimii omului voi nu-i puteţi 103 Psa 7:14 | 15. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe 104 Levitic 14:36| gropi verzui sau roşietice, adâncite în perete,  ~ 105 3Regil 7:30 | deasupra avea înăuntru o adâncitură de pus ligheanul, adâncă 106 Eccli 24:5 | balta cerului şi în fundul adâncurilor am umblat.  ~ 107 Iesirea 30:35| un amestec de tămâiat, cu adaos de sare, curat şi sfânt;  ~ 108 2Cronic 27:3 | Domnului Şi a făcut multe adaosuri la zidul Ofel.  ~ 109 Pildele 25:21| pâine şi dacă însetează, adapă-l eu apă,  ~ 110 Psa 103:12 | 12. Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, 111 Deuter 32:41 | 42. Adăpa-voi săgeţile Mele cu sânge şi 112 Facerea 29:8 | pe gura fântânii, ca adăpăm oile!"  ~ 113 3Macab 5:9 | ce pe cumpliţii elefanţi, adăpându-i, i-a umplut de vin mult 114 Psa 22:6 | meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.  ~ 115 Solomon 12:5 | mâncând carne omenească şi adăpându-se cu sânge; pe aceşti jertfitori 116 2Regil 12:3 | lui mâncase şi ea şi se adăpase din ulcica lui, la sânul 117 Isaia 58:10 | tale şi vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, 118 Facerea 24:19| şi-a deşertat urciorul în adăpătoare şi a alergat iar la fântână 119 Iesirea 2:15| au scos apă şi au umplut adăpătorile, ca adape oile tatălui 120 Planger 3:14| m-a săturat de amărăciuni, adăpatu-m-a cu pelin.  ~ 121 Psa 59:3 | Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinţei.  ~ 122 Daniel 4:17 | hrăneau toţi, sub care se adăposteau fiarele câmpului, iar în 123 Rut 2:11 | care ai venit, ca te adăposteşti sub aripile Lui!"  ~ 124 Apocal 7:15 | Cel ce şade pe tron îi va adăposti în cortul Său.  ~ 125 PatrReg 19:23| am ajuns la cea din urmă adăpostire a lui, la grădina lui plină 126 Isaia 32:17 | sălaşuri de nădejde şi în adăposturi fără grijă.  ~ 127 Tobit 12 | cu tine! Trebuie să-i mai adăugăm ceva".  ~ 128 2Ezdra 8:9 | grasă şi beţi vin dulce - adăugară ei - şi trimiteţi parte 129 Iuditel 16:22| murise soţul ei Manase şi se adăugase la poporul lui.  ~ 130 Galat 3:19 | ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, 131 Faptel 5:14 | din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, 132 Facerea 36:9 | sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav şi Raguel, 133 Judecat 14:15| către femeia lui Samson: "Ademeneşte pe bărbatul tău dezlege 134 Numerii 25:17| 18. Ademenindu-vă cu Peor şi cu Cozbi, sora 135 Pildele 19:27| Încetează, fiul meu, asculţi ademenirea şi te laşi îndepărtat 136 Tobit 5:13 | căci noi nu ne-am lăsat ademeniţi de rătăcirea fraţilor noştri. 137 Eccli 29:4 | aproapelui vorbeşte cu glas ademenitor,  ~ 138 Ioan 4:23 | ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina 139 Solomon 15 | 15  ~Bunătatea şi puterea adevăratului Dumnezeu. Înşelăciunea idolatriei.  ~~ 140 1Macab 12:7 | regii voştri, în care se adeverea sunteţi fraţii noştri, 141 2Macab 9:24 | mai mulţi dintre voi îl adeveream şi-l întăream, şi am scris 142 Ioan 4:37 | 37. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: unul este semănătorul 143 Tit 3:8 | este cuvântul, şi voiesc adevereşti acestea cu tărie, pentru 144 3Macab 3:17 | Pentru aceea şi cu semne bine adeverindu-ni-se, aceştia în tot chipul 145 1Tim 1:7 | nici cele pentru care dau adeverire.  ~ 146 Evrei 2:3 | propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o,  ~ 147 Luca 1:1 | istorisire despre faptele deplin adeverite între noi,  ~ 148 Luca 3:28 | Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui 149 Isaia 18:4 | locaşul Meu, întocmai ca adierea fierbinte a verii la lumina 150 1Cronic 11:42| 42. Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, 151 Iosua 15:36 | 36. Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; 152 1Cronic 27:29| din văi, Şafat, fiul lui Adlai.  ~ 153 Estera 1:14 | regelui: Carşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Mereş, Marsena 154 Luca 3:33 | Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui 155 Estera 4:17 | regele cel pământesc fie admirat totdeauna. Nu da, Doamne, 156 1Cronic 12:20| dânsul din ai lui Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, 157 2Cronic 17:7 | Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonie, Tobie, Tob-Adonie; iar 158 Isaia 17:10 | tu întemeiezi grădini lui Adonis şi acolo sădeşti vie pentru 159 1Ezdra 2:61 | Galaaditul al cărui nume l-a adoptat.  ~ 160 1Macab 13:20 | înconjurat pe calea cea dinspre Adoraim; iar Simon şi tabăra lui 161 2Cronic 11:8 | 9. Adoraimul, Lachişul şi Azeca,  ~ 162 2Regil 20:24 | 24. Adoram era peste dări; Iosafat, 163 Psa 12:3 | ochii mei, ca nu cumva adorm întru moarte,  ~ 164 3Regil 22:40 | 40. Adormind cu părinţii săi, în locul 165 Eccli 48:14 | ascuns înaintea lui şi întru adormire a proorocit trupul lui.  ~ 166 Eccli 46:21 | Samuel, mai înainte de vremea adormirii sale, a mărturisit înaintea 167 Psa 56:4 | mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat.  ~ 168 Faptel 27:2 | întorcându-se pe o corabie de la Adramit, care avea treacă prin 169 1Macab 15:20 | Aceeaşi scrisoare a fost adresată regelui Dimitrie, lui Atalus, 170 Faptel 27:27 | purtaţi încoace şi încolo pe Adriatica, pe la miezul nopţii corăbierii 171 Luca 14:21 | şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici.  ~ 172 Tit 3:1 | 1. Adu-le aminte se supună stăpânirilor 173 1Regil 20:30 | tău. Trimite dar acum şi adu-mi-l mie, este hotărât la 174 3Regil 17:13 | acolo o turtă pentru mine şi adu-mi-o, iar pentru tine şi pentru 175 Judecat 13:16| de tot Domnului, atunci adu-o". Şi nu ştia Manoe acesta 176 3Ezdra 4:42 | Atunci el a zis regelui: "Adu-şi aminte de făgăduinţa pe 177 2Macab 15:9 | lege şi din prooroci şi aducându-le aminte de războaiele pe 178 1Tesal 1:3 | 3. Aducându-ne aminte neîncetat, înaintea 179 Evrei 7:27 | o dată pentru totdeauna, aducându-Se jertfă pe Sine însuşi.  ~ 180 Eccli 38:22 | ci o depărtează de ea, aducându-ţi aminte de cele de pe urmă.  ~ 181 Pildele 18:23| 24. Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este 182 3Regil 10:15 | Afară de ce primea el de la aducătorii de mărfuri şi de la negustori, 183 Iezech 26:16 | şi locuitorii tăi, care aduceai groază asupra tuturor celor 184 Tobit 1:7 | locuiesc cu Israeliţii; le-o aduceam ca dar din trei în trei 185 Eccles 11 | CAPITOLUL 11  ~Aducere-aminte de moarte şi de judecată.  ~~ 186 3Ezdra 5:74 | cuvenea, şi după acestea, aducerile cele neîncetate şi jertfa 187 Matei 14:18 | 18. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici.  ~ 188 Matei 21:2 | mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.  ~ 189 Tobit 1 | al lui Ananiel, al lui Aduel, al lui Gabael, din neamul 190 Facerea 38:12| împreună cu prietenul său Hira adulamiteanul.  ~ 191 2Cronic 11:6 | 7. Bet-Ţurul, Soco şi Adulamul,  ~ 192 Iosua 12:15 | rege al Libnei, un rege al Adulamului;  ~ 193 Luca 18:11 | oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş.  ~ 194 1Corint 6:9 | închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii,  ~ 195 Marcu 7:22 | 22. Adulterul, lăcomiile, vicleniile, 196 Iosua 15:7 | Ghilgal, care se află în faţa Adumimului, pe partea de miazăzi a 197 Iosua 18:16 | care e în faţa înălţimii Adumium, şi se coboară spre piatra 198 Numerii 11:15| Domnul a zis către Moise: "Adună-Mi şaptezeci de bărbaţi, dintre 199 1Cronic 16:34| Dumnezeule, Izbăvitorul nostru! Adună-ne şi ne izbăveşte de prin 200 Naum 2:1 | calea, încinge-ţi coapsele, adună-ţi toate puterile!  ~ 201 Ioil 4:1 | 2. Aduna-voi toate popoarele şi le voi 202 Faptel 20:7 | a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi frângem pâinea, Pavel, 203 Iesirea 16:22| 22. Iar în ziua a şasea adunară de două ori mai multă: câte 204 Eccli 24:25 | poruncit-o Moise moştenire adunărilor lui Iacov.  ~ 205 Psa 32:7 | 7. Adunat-a ca într-un burduf apele 206 Psa 49:6 | 6. Adunaţi-I Lui pe cuvioşii Lui, pe 207 Matei 13:30 | ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea.  ~ 208 Amos 7:13 | prooroc, ci sînt păstor şi adunător de sicomore;  ~ 209 Planger 2:16| Împlinit-a Domnul hotărârea Sa, adus-a la îndeplinire cuvântul 210 Faptel 7:42 | în cartea proorocilor: "Adus-aţi voi Mie, casă a lui Israel, 211 Deuter 32:16 | 17: Adus-au jertfe demonilor, şi nu 212 1Ezdra 4:9 | Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, 213 Iosua 15:53 | 53. Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca;  ~ 214 Iosua 12:18 | 18. Un rege al Afecului, un rege al Şaronului;  ~ 215 3Ezdra 5:56 | fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii 216 1Regil 9 | fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui veniaminean, 217 Levitic 22:3 | de cele sfinte, care se afierosesc de fiii lui Israel Domnului, 218 Levitic 27:17| 18. Iar de îşi afieroseşte cineva ţarina sa după anul 219 Numerii 6:7 | atingerea de ei, pentru afierosirea lui Dumnezeu este pe capul 220 Levitic 7:37| jertfei pentru vină, a jertfei afierosirii şi a jertfei de mântuire,  ~ 221 Levitic 23:37| voastre, afară de toate afierosirile voastre şi afară de tot 222 1Cronic 26:27| Din cuceriri şi prăzi ei afierosiseră pentru întreţinerea templului 223 Levitic 27:18| răscumpere ţarina cel ce a afierosit-o, atunci el adauge a cincea 224 Iesirea 32:29| zisese fiilor lui Levi: "Afierosiţi-vă astăzi mâinile voastre Domnului, 225 Levitic 27:14| 15. Dacă afierositorul va vrea răscumpere casa 226 Psa 20:8 | 8. Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii 227 Pildele 14:25| nădejdea celui tare; fiii lui afla-vor (acolo) un liman.  ~ 228 Iezech 28:12 | 13. Tu te aflai în Eden, în grădina lui 229 Iuditel 10 | Betulia cu roaba sa, şi aflând-o cei ce străjuiau, o duc 230 2Corint 11:9 | fiind la voi şi în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui. 231 Apocal 16:20 | pieriră şi munţii nu se mai aflară.  ~ 232 Matei 2:16 | după timpul pe care îl aflase de la magi.  ~ 233 1Macab 12:21 | 21. Aflatu-s-a în scrieri vechi despre 234 Tobit 6:8 | demon sau un duh rău, se afumă bărbatul sau femeia aceea 235 Tobit 8:1 | şi ficatul peştelui şi a afumat.  ~ 236 Iesirea 30:38| asemenea amestec, ca afume cu el, sufletul acela se 237 Tobit 6:17 | şi ficatul peştelui şi afumi; şi demonul va simţi mirosul 238 Psa 68:17 | Mântuieşte-mă din noroi, ca nu afund; izbăveşte-mă de cei ce 239 Iov 41:30 | 31. Când se afundă, apa fierbe ca într-o căldare; 240 Psa 68:2 | 2. Afundatu-m-am în noroiul adâncului, care 241 Iesirea 15:8 | Tău Şi marea i-a înghiţit; Afundatu-s-au ca plumbul În apele cele 242 Pildele 24:24| blesteamă şi neamurile îl afurisesc;  ~ 243 Estera 8:3 | abată răutatea lui Aman Agaghitul şi uneltirea lui pe care 244 1Cronic 27:31| Peste oi şi capre era Iaziz Agariteanul. Toţi aceştia erau căpetenii 245 PatrReg 4:39| găsit o buruiană sălbatică, agăţătoare, a cules din ea roade o 246 Iov 39:12 | struţului sunt negrăit de agere; struţul are pene preafrumoase 247 Solomon 14:1 | câştig şi a întruchipat-o agerimea lucrătorului.  ~ 248 2Regil 23:10 | După el vine Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Când Filistenii 249 1Cronic 6:29| 30. Şimea, fiul lui; Aghia, fiul lui, şi Asaia, fiul 250 3Ezdra 5:56 | 57. Fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii 251 Eccles 3:5 | 6. Vreme este agoniseşti şi vreme prăpădeşti; 252 Planger 5:9 | primejdia vieţii noastre ne agonisim pâinea, în faţa sabiei care 253 1Tim 6:19 | 19. Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul 254 Iov 28:17 | nici mai pomenim, iar agonisirea înţelepciunii întrece cu 255 Facerea 12:4 | său, şi toate averile ce agonisiseră ei şi toii oamenii, pe care-i 256 Solomon 7:14| Dumnezeu, pentru darurile agonisite de învăţătură.  ~ 257 Facerea 34:9 | faceţi negoţ şi agonisiţi din el moşie".  ~ 258 Eccli 51:31 | deschis gura mea şi am grăit: Agonisiţi-vă, fără de argint.  ~ 259 1Cronic 27:26| îndeletniceau cu lucrul câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.  ~ 260 Pildele 30:1 | 1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din Massa. 261 1Corint 16:17| a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru aceştia au împlinit 262 Faptel 18:12 | când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat toţi 263 1Cronic 4:7 | Iaheţ şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.  ~ 264 2Regil 23:33 | 34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatean; Eliam, 265 1Cronic 4:5 | Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.  ~ 266 1Cronic 3:11| Ioram, al acestuia este Ahazia şi al acestuia este Ioaş.  ~ 267 1Cronic 2:29| şi aceasta i-a născut pe Ahban şi pe Molid.  ~ 268 1Cronic 7:11| iar Huşim era fiul lui Aher.  ~ 269 1Cronic 7:18| Fiii lui Şemida au fost: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.  ~ 270 PatrReg 25:22| căpetenie pe Ghedalia, fiul lui Ahican, fiul lui Şafan.  ~ 271 Numerii 34:27| 27. Căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi, pentru 272 1Cronic 6:24| lui Elcana sunt: Amasai şi Ahimot,  ~ 273 3Regil 4:14 | 14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;  ~ 274 1Cronic 3:1 | întâiul născut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, 275 Numerii 26:37| neamul Aşbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;  ~ 276 Numerii 26:37| Aşbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;  ~ 277 1Cronic 7:9 | Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.  ~ 278 3Regil 4:6 | 6. Ahişar era căpetenie peste casa 279 Iuditel 8:1 | fiul lui Rafaim, fiul lui Ahitob, fiul lui Melchia, fiul 280 1Cronic 8:6 | strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahiud.  ~ 281 3Ezdra 5:53 | fiii lui Acuv, fiii lui Ahiva, fiii lui Asur, fiii lui 282 1Cronic 8:3 | 4. Abişua, Naaman, Ahoah,  ~ 283 1Cronic 11:29| Sibecai Huşateul, Ilai din Ahoh;  ~ 284 2Regil 23:8 | fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji 285 1Cronic 8 | doilea, Aşbel, al treilea, Ahrah,  ~ 286 1Cronic 4:1 | lui Iahat i s-a născut Ahumai şi Lahad. Din el se trag 287 1Cronic 4:5 | 6. Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. 288 2Ezdra 11:12 | fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul 289 1Cronic 8:12| familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii 290 Isaia 10:28 | latura Rimonului şi ajunge la Aiat, trece la Migron, la Micmas 291 Iov 12:25 | lasă se împleticească aidoma celui ce s-a îmbătat.  ~~ 292 2Regil 16:13 | poporul ce era cu el la Aiefim, s-a odihnit acolo.  ~ 293 Facerea 14:6 | întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Mişpat sau Cadeş şi au bătut toată 294 Iosua 8:20 | întâmpinarea lor, aşa Aiţii se aflau în mijlocul taberei 295 Luca 24:11 | părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut.  ~ 296 1Macab 3:17 | mulţime? Căci am slăbit ajunând astăzi.  ~ 297 2Macab 13:12 | Dumnezeu cu plângere şi cu ajunări şi cu cădere la pământ trei 298 1Macab 2:33 | 33. Şi au zis către ei: Ajungă-vă până acum! Ieşiţi şi faceţi 299 2Cronic 1:15| cedrii, prin mulţimea lor, ajunseseră la preţ ca smochinii cei 300 Psa 39:15 | rele, cărora nu este număr; ajunsu-m-au fărădelegile mele şi n-am 301 Daniel 11:1 | Medul stam lângă el ca să-l ajut şi să-l întăresc.  ~ 302 Levitic 25:35| strâmtorare înaintea ta, ajută-l, fie străin, fie băştinaş, 303 Filip 4:3 | tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele care au 304 3Ezdra 7:2 | cele sfinte mai cu grijă, ajutând pe bătrânii Iudeilor şi 305 2Macab 13:17 | când se lumina de ziuă, ajutându-i ocrotirea Domnului.  ~ 306 1Macab 3:2 | 2. Şi ajutându-l toţi fraţii lui şi toţi 307 2Macab 8:23 | 24. Şi ajutându-le Atotputernicul, au omorât 308 2Corint 1:11| 11. Ajutându-ne şi voi cu rugăciunea pentru 309 1Cronic 12:1 | erau dintre vitejii care ajutaseră la luptă.  ~ 310 Psa 82:7 | a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.  ~ 311 1Tim 5 | îndemna. Care văduve trebuie ajutate. Despre preoţi. Despre păcătoşi.  ~~ 312 Faptel 27:17 | ridicat-o, au folosit unelte ajutătoare, încingând corabia pe dedesubt. 313 2Macab 3:38 | în cer este privitor şi ajutător locului aceluia, şi pe cei 314 Faptel 11:29 | putere, trimită spre ajutorare fraţilor care locuiau în 315 2Corint 9:13| prin adeverirea acestei ajutorări, pentru supunerea mărturisirii 316 1Corint 12:28| apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.  ~ 317 Eccli 12:4 | binecredincios, şi nu ajutorezi pe cel păcătos.  ~ 318 3Macab 5:49 | aducându-şi aminte şi de ajutorinţele cele de mai înainte, care 319 Iezech 45:19 | templului, cele patru laturi ala jertfelnicului şi uşorii 320 Isaia 28:25 | pună grâul, orzul şi alacul pe margini?  ~ 321 Iosua 19:26 | 26. Alamelec, Amead şi Mişeal şi hotarul 322 Isaia 66:11 | 11. Astfel ca voi fiii alăptaţi şi săturaţi la pieptul 323 3Regil 3:20 | când m-am sculat ca să-mi alăptez fiul, iată, el era mort; 324 Iesirea 2:6 | doică dintre evreice, ca alăpteze copilul?"  ~ 325 Iuditel 1:6 | 6. De partea lui erau alăturate toate popoarele din munţi, 326 Pildele 4:15| nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe;  ~ 327 Amos 5:23 | plăcere ascult cântarea alăutelor tale!  ~ 328 Levitic 13:19| umflătură albă sau o pată albă-roşiatică, se arate preotului.  ~ 329 2Cronic 3:13| torturi purpurii, stacojii şi albastre şi de vison, iar pe ea a 330 Levitic 13:39| trupului aceluia petele sunt albe-vinete, aceea e pecingine care 331 Daniel 11:35 | se curăţească şi se albească până la sfârşitul vremii, 332 Iesirea 16:14| mărunt, ca nişte grăunţe, şi albicios, ca grindina pe pământ.  ~ 333 Ioil 4:12 | căci teascul este plin, albiile dau peste margini; fărădelegile 334 Judecat 14:8 | leului şi iată un roi de albine şi miere în trupul leului.  ~ 335 Eccli 43:21 | 22. De frumuseţea albinei ei se va mira ochiul şi 336 Daniel 12:10 | Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi 337 Iov 6:5 | fără sare? Are vreun gust albuşul oului?  ~ 338 Luca 1:1 | Deoarece mulţi s-au încercat alcătuiască o istorisire despre faptele 339 Numerii 16:3 | obştea şi toţi cei ce o alcătuiesc sunt sfinţi şi Domnul este 340 Isaia 44:11 | său cu cărbuni aprinşi. Alcătuieşte idolul cu lovituri de ciocan 341 Iesirea 37:28| curate şi cu iscusinţă alcătuite de pregătitorii de aromate.  ~~ 342 Faptel 26:17 | 17. Alegându-te pe tine din popor şi din 343 Iesirea 17:9 | Moise a zis către Iosua: "Alege-fi bărbaţi voinici şi du-te 344 Facerea 30:40| 40. Iar mieii aceştia îi alegea Iacov şi punea înaintea 345 Luca 14:7 | Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele dintâi locuri, 346 Numerii 14:4 | unii către alţii: " ne alegem căpetenie şi ne întoarcem 347 Deuter 19:1 | 2. Atunci să-ţi alegi trei cetăţi în ţara ta pe 348 1Macab 5:26 | în Bosra şi în Beter, în Alema, Casfon, Mached şi Carnaim; 349 1Cronic 6:59| Veniamin: Gheba şi păşunile ei, Alemetul (Almonul) şi împrejurimile 350 Iesirea 15:7 | 9. Vrăjmaşul zicea: "Alerga-voi după ei şi-i voi ajunge; 351 Psa 49:19 | 19. De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat 352 Psa 61:3 | doboare cinstea mea, alergat-au cu minciună; cu gura lor 353 2Macab 3:27 | puţin mai înainte cu mulţi alergători şi ostaşi a intrat în mai 354 Solomon 13:19| pună la adăpost averea, alergătura şi izbânda muncii sale, 355 3Macab 3:5 | asupra oamenilor acestora şi alergături împreună neostenite făcându-se, 356 Iacov 1:11 | va veşteji şi bogatul în alergăturile sale.  ~ 357 3Macab 2:8 | nemărginit şi nemăsurat, ales-ai cetatea aceasta şi ai sfinţit 358 Psa 83:10 | curţile Tale decât mii. Ales-am a fi lepădat în casa lui 359 Iezech 20:6 | să-i duc în ţara pe care o alesesem pentru ei, în care curge 360 Psa 46:4 | 4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea 361 Deuter 33:20 | 21. Alesu-şi-a el pârga cea bună a ţării; 362 Faptel 18:24 | iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat iscusit 363 3Macab 2:25 | aceleaşi drepturi ca şi Alexandrinii".  ~ 364 Iezech 9:4 | crucii (litera "tau" care în alfabetul vechi grec avea forma unei 365 1Cronic 1:51| căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,  ~ 366 1Macab 10:16 | acum să-l facem prieten şi aliat nouă".  ~ 367 Eccli 38:8 | Spiţerul cu acestea va face alifiile. Nu este sfârşit lucrurilor 368 Iov 7:13 | odihni, culcuşul meu îmi va alina durerile,  ~ 369 Pildele 13:17| iar unul credincios aduce alinare.  ~ 370 Faptel 17:34 | 34. Iar unii bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut, între 371 1Corint 7:35| cursă, ci spre bunul chip şi alipirea de Domnul, fără clintire.  ~ 372 Isaia 56:5 | 6. Şi pentru străinii alipiţi de Domnul ca slujească 373 Romani 12:9 | nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.  ~ 374 Matei 9:17 | nou în burdufuri vechi; alminterea burdufurile crapă: vinul 375 Luca 21:11 | fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime 376 Psa 44:9 | 10. Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele 377 1Cronic 4:36| fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui 378 Osea 8:11 | Efraim şi-a clădit multe altare - cu gând de păcat au fast 379 Eccli 33 | fiului său, nici femeii, nici altcuiva.   ~~ 380 1Corint 7:14| prin bărbatul credincios. Altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, 381 Romani 11:23 | puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăşi.  ~ 382 Iesirea 8:2 | în cuptoarele tale şi în aluaturile tale;  ~ 383 1Cronic 9:31| aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi.  ~ 384 Eccli 23:1 | vrea ea şi nu îngădui alunec din pricina ei!  ~ 385 Amos 2:4 | în care şi părinţii lor alunecaseră;  ~ 386 Pildele 5:2 | şi cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul,  ~ 387 Eccli 3:23 | socoteala rea a făcut alunece cugetele lor.  ~ 388 Eccli 28:28 | Ia aminte ca nu cumva aluneci cu ea şi nu cazi înaintea 389 Marcu 1:39 | lor, în toată Galileea, alungând pe demoni.  ~ 390 Deuter 2:17 | la faţa Amoniţilor şi-i alungaseră aceştia şi se aşezaseră 391 Luca 20:12 | rănind-o şi pe aceea, au alungat-o.  ~ 392 1Regil 30:28 | 28. Celor din Aroer, din Amada, din Sifmot, din Eştemoa 393 Apocal 19:20 | înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul 394 Judecat 16:4 | Filistenilor şi i-au zis: "Amăgeşte-l şi află în ce stă puterea 395 1Ioan 1:8 | zicem păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul 396 Iacov 1:22 | numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înşivă.  ~ 397 2Tesal 2:11 | le trimite o lucrare de amăgire, ca ei creadă minciuni,  ~ 398 2Tesal 2:10 | 10. Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii 399 Apocal 20:10 | 10. Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul 400 1Cronic 7:34| fost: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.  ~ 401 Psa 82:6 | 7. Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei 402 Iosua 15:26 | 26. Amam, Şerna şi Molada;  ~ 403 Cantar 4:7 | mine! Degrabă coboară din Amana, din Senir şi din Hermon, 404 2Cronic 24:26| 27. Amănuntele despre fiii lui şi despre 405 Estera 10:2 | atotputernicia lui, cum şi arătarea amănunţită a măririi lui Mardoheu cu 406 1Regil 23:23 | întoarceţi-vă la mine cu ştiri amănunţite şi eu voi merge cu voi, 407 Pildele 14:9 | 10. Inima cunoaşte amărăciunile sale, iar un străin nu poate 408 2Macab 7:38 | pe ceilalţi, l-a chinuit, amărându-se pentru l-a batjocorit.  ~ 409 Facerea 34:6 | aflând despre aceasta, se amărâră şi se mâniară foarte tare, 410 1Regil 20:2 | aceasta Ionatan, ca nu se amărască. Dar viu este Domnul şi 411 Tobit 10:12 | fiica mea în grijă; n-o amărăşti".  ~ 412 Psa 77:20 | au greşit înaintea Lui, amărât-au pe Cel Preaînalt, în loc 413 Facerea 44:29| pogorî cărunteţile mele amărâte în mormânt".  ~ 414 Psa 67:7 | în obezi, la fel pe cei amărâţi, pe cei ce locuiesc în morminte.  ~ 415 Facerea 26:35| 35. Dar ele amărau pe Isaac şi pe Rebeca.  ~~ 416 Isaia 14:2 | osteneli, de chinuri şi de amarnica ta robie în care ai fost,  ~ 417 Isaia 5:19 | întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!  ~ 418 1Macab 12:25 | s-a întâlnit cu ei în ţara Amatitei, nu i-a lăsat calce 419 Iosua 19:26 | 26. Alamelec, Amead şi Mişeal şi hotarul lor 420 Faptel 27:20 | timp de mai multe zile, şi ameninţând furtună mare, ni se luase 421 Faptel 4:21 | 21. Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat drumul, 422 Isaia 19:16 | tremurătoare, din pricina ameninţării mâinii Domnului Savaot pe 423 Iov 15:28 | mai stătea nimeni, fiindcă ameninţau se prăbuşească.  ~ 424 Facerea 11 | CAPITOLUL 11  ~Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.  ~~ 425 Psa 101:10 | băutura mea cu plângere am amestecat-o,  ~ 426 Iezech 46:13 | treia parte din hin, ca amesteci făina. Aceasta este o lege 427 Eccles 10:1 | 1. O muscă moartă strică amestecul de untdelemn al celui ce 428 Isaia 28:7 | sunt biruiţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari, 429 Ioan 2:10 | vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar 430 Zaharia 12:1 | face din Ierusalim cupă de ameţire pentru toate popoarele din 431 Isaia 51:21 | aminte, sărmană cetate, ameţită, dar nu de vin!  ~ 432 Luca 1:15 | bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei 433 Faptel 17:1 | Şi după ce au trecut prin Amfipoli şi prin Apolonia, au venit 434 3Ezdra 5:37 | 38. Cei din Hadias şi Amidii, patru sute douăzeci şi 435 Psa 54:19 | Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti, şi 436 Iezech 25:9 | lui Amon, ca nu se mai amintească despre fiii lui Amon printre 437 2Tim 2:14 | 14. Aminteşte-le acestea şi îndeamnă stăruitor 438 Eccli 45:12 | sunetul în templul Domnului, amintindu-i de fiii poporului Său.  ~ 439 Estera 2:23 | a fost scrisă în cartea amintirilor zilnice ale regelui.  ~~ 440 1Cronic 7:25| 26. Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, şi Elişama, fiul 441 1Cronic 27:6 | şi în ceata lui se afla Amizabad, fiul său.  ~ 442 2Regil 2:24 | sosit aceştia la dealul Amma ce vine în faţa Ghiahului, 443 3Regil 11 | idumeiene, sidoniene, hetite şi amoriene,  ~ 444 Romani 11:8 | Dumnezeu le-a dat duh de amorţire, ochi ca nu vadă şi urechi 445 Romani 4:19 | s-a uitat la trupul său amorţit - căci era aproape de o 446 Psa 68:4 | 4. Ostenit-am strigând, amorţit-a gâtlejul meu, slăbit-au 447 Romani 16:8 | 8. Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în Domnul.  ~ 448 Baruh 2:22 | 23. Voi face amuţească, din cetăţile lui Iuda şi 449 Psa 8:2 | pentru vrăjmaşii Tăi, ca amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.  ~ 450 Iov 13:18 | împotriva mea? Atunci voi amuţi degrabă şi voi aştepta moartea.  ~ 451 Isaia 23:2 | 2. Amuţiţi voi, locuitori ai coastei 452 Iosua 11:21 | Şi n-a rămas niciunul din Anachimi în pământul fiilor lui Israel, 453 Iosua 11:20 | aceea şi a lovit pe toţi Anachimii de la munte, din Hebron, 454 Tobit 1:20 | Ahiacar, fiul fratelui meu, Anael, peste toate veniturile 455 Iosua 19:19 | 19. Hafaraim, Şion şi Anaharat;  ~ 456 PatrReg 17:30| cinstea lui Adramelec şi Anamelec, zeii lor.  ~ 457 2Ezdra 10:25 | 26. Ahia, Hanan, Anan,  ~ 458 1Cronic 3:24| Acub, Iohanan, Delaia şi Anani.  ~~ 459 1Cronic 27:12| luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; 460 Faptel 27:29 | stâncoase, au aruncat patru ancore de la partea din urmă a 461 1Cronic 6:72| cu împrejurimile lui şi Anemul cu împrejurimile lui.  ~ 462 1Cronic 6:69| lui Manase li s-au dat: Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul 463 Iesirea 4:10| gura mea şi limba mea sunt anevoioase".  ~ 464 Psa 72:16 | frământam pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea.  ~ 465 1Cronic 7:18| Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.  ~ 466 Iosua 15:50 | 50. Anab, Eştemo şi Anim;  ~ 467 1Macab 6:41 | Şi a văzut Eleazar Avaran animalul înzăuat cu zaua regească, 468 3Regil 12:24 | Ieşi pentru întâmpinarea Anoei, femeia lui Ieroboam, şi-i 469 Facerea 1:14| semne ca deosebească anotimpurile, zilele şi anii,  ~ 470 Solomon 7:18| vremurilor, întoarcerile anotimpurilor şi prefacerile văzduhului,  ~ 471 1Ioan 2:18 | antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem 472 1Ioan 2 | pe alţii. Iubirea lumii. Antihriştii sunt mulţi.  ~~ 473 Iuditel 1:7 | Damascului, ai Libanului şi Antilibanului, precum şi la cei care locuiesc 474 2Macab 4:18 | erau cu drept de cetăţenie antiohiană, care au adus trei sute 475 2Macab 4:29 | pentru au fost daţi dar Antiohidei, ţiitoarea regelui.  ~ 476 2Macab 4:8 | Ierusalimului a-i trece cetăţeni ai Antiohiei.  ~ 477 Apocal 2:13 | credinţa Mea, în zilele lui Antipa, martorul Meu cel credincios, 478 Faptel 23:31 | poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida.  ~ 479 1Cronic 8:23| 24. Hanania, Elam şi Antotia,  ~ 480 1Regil 20:5 | acolo se face jertfă anuală pentru tot neamul său".  ~ 481 1Cronic 4:7 | Lui Coţ i s-au născut: Anub, Ţobeba, Iaheţ şi familiile 482 Isaia 43 | CAPITOLUL 43  ~Anunţarea unei noi împărăţii. Pedeapsa 483 3Ezdra 4:28 | eu l-am văzut pe el şi pe Apamina, fata lui Bartac, cel cu 484 Psa 118:116 | 116. Apără-mă, după cuvântul Tău, şi 485 Iov 33:4 | Dacă poţi, răspunde-mi, apără-ţi pricina înaintea mea, fii 486 Isaia 37:34 | 35. Apăra-voi cetatea aceasta şi o voi 487 2Corint 12:19| De mult vi se pare ne apărăm faţă de voi. Dar noi grăim 488 2Macab 8:18 | de acestea le-a arătat şi apărările cele făcute strămoşilor 489 PatrReg 9:14| la Ramot în Galaad şi-l apărase împotriva lui Hazael, regele 490 2Regil 23:11 | Acesta a rămas în ţarină şi a apărat-o, bătând pe Filisteni. Atunci 491 Eccli 2:13 | crede, pentru aceea nu va fi apărată.  ~ 492 Deuter 22:8 | zidi casă nouă, faci apărătoare pe marginea acoperişului 493 Solomon 16:16| pentru toată făptura este apărătoarea celor drepţi.  ~ 494 Solomon 8:10| pătrunzător la judecăţi, şi voi apărea uimitor în faţa celor puternici.  ~ 495 Faptel 28:16 | s-a îngăduit locuiască aparte cu ostaşul care îl păzea.  ~ 496 1Regil 2:32 | chinuiesc ochii tăi şi apăs sufletul tău; dar toţi urmaşii 497 Psa 37:4 | capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.  ~S. Împuţitu-s-au 498 Psa 93:4 | asuprit şi moştenirea Ta au apăsat-o.  ~ 499 Estera 5 | iubire, iar inima ei era apăsată de frică. S-a oprit în curtea 500 Iesirea 6:6 | Egiptului şi de sub munca apăsătoare a Egiptenilor.  ~ 501 Planger 2:16| vrăjmaşul tău, înălţat-a puterea apăsătorilor tăi.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License