Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
502 Romani 16:10 | 10. Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în Hristos. 503 2Regil 22:36 | 36. Doamne, Tu aperi cu scutul Tău izbăvitor, 504 1Cronic 16:20| n-a lăsat pe nimeni să-i apese, şi a pedepsit regi pentru 505 Iesirea 22:21| nu-l strâmtorezi, nici să-l apeşi, căci şi voi aţi fost străini 506 Filimon 1:2 | 2. Şi surorii Apfia, şi lui Arhip, cel împreună-oştean 507 1Macab 2:6 | Pe Ionatan, care se numea Apfus.  ~ 508 Faptel 28:15 | noastră până la Forul lui Apius şi la Trei Taverne, pe care, 509 Eccli 37:32 | nici o desfătare, şi nu te apleca la mâncăruri multe.  ~ 510 Ioan 20:5 | 5. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse 511 1Cronic 29:17| acestea în veci, această aplecare a gândurilor inimii poporului 512 3Macab 5:48 | pruncii de curând născuţi, îi aplecau sugă laptele cel de pe 513 Estera 1:13 | 14. "Cum se aplice legea faţă de regina Vasti, 514 Iezech 41:5 | 5. Apo: a măsurat peretele templului 515 Apocal | APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN TEOLOGUL~~~~~~  ~ 516 Apocal 9:11 | iar în elineşte are numele Apollion.  ~ 517 2Macab 10:37 | fratele acestuia, şi pe Apolofane i-au omorât.  ~ 518 Faptel 17:1 | trecut prin Amfipoli şi prin Apolonia, au venit la Tesalonic, 519 Matei 4 | pe cei dintâi ucenici la apostolat şi vindecă tot felul de 520 Galat 2:8 | ce a lucrat prin Petru în apostolia tăierii împrejur a lucrat 521 Romani 1:5 | Prin Care am primit har şi apostolie, ca aduc, în numele Său, 522 Isaia 45:16 | 16. Cei care se aprindeau împotriva Ta vor fi ruşinaţi 523 Iov 19:11 | 11. Aprins-a împotriva mea mânia Sa şi 524 Eccli 51:5 | mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem eu;  ~ 525 Psa 73 | Dumnezeule, până în sfârşit? Aprinsu-s-a inima Ta peste oile păşunii 526 2Cronic 29:11| şi să-I fiţi slujitori şi aprinzători de tămâie".  ~ 527 Romani 14:22 | judecă pe sine în ceea ce aprobă!  ~ 528 Faptel 23:21 | ei sunt gata, aşteptând aprobarea ta.  ~ 529 Isaia 46:13 | 13. Apropia-voi mântuirea Mea, căci ea nu 530 Faptel 22:6 | pe când mergeam eu şi apropiam de Damasc, pe la amiază, 531 Facerea 19:8 | repezindu-se spre Lot, se apropiară spargă uşa.  ~ 532 Facerea 35:16| turnul Gader. Dar când se apropiase de Havrata, înainte de a 533 2Macab 15:20 | sfârşitul apropiat, fiindcă se apropiaseră vrăjmaşii şi îşi aşezară 534 Psa 118:150 | 150. Apropiatu-s-au cei ce prigonesc cu fărădelege, 535 Solomon 14:13| intrat în lume, astfel apropiatul lor sfârşit este hotărât 536 Facerea 48:8 | aici!" Iar Iacov a zis: "Apropie-i de mine ca să-i binecuvântez!"  ~ 537 Numerii 18:2 | 2. Apropie-ţi pe fraţii tăi, seminţia 538 PatrReg 9:2 | Iosafat, fiul lui Nimşi, şi, apropiindu-te, porunceşte-i iasă dintre 539 PatrReg 2:12| apoi nu l-a mai văzut. Şi apucându-şi hainele le-a sfâşiat în 540 1Regil 4:19 | genunchi şi a născut, căci o apucaseră durerile ei.  ~ 541 Numerii 31:12| 12. Robii, prada şi cele apucate le-au dus la Moise, la preotul 542 Cantar 3:4 | l-am găsit, pe cel iubit; apucatu-l-am atunci şi nu l-am mai lăsat, 543 Psa 72:23 | 23. Apucatu-m-ai de mâna mea cea dreaptă. 544 Psa 16:11 | 12. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, 545 Solomon 7:20| 20. Firea dobitoacelor şi apucăturile fiarelor, puterea duhurilor 546 Pildele 29:14| care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii 547 Judecat 2:15| 15. Ori încotro apucau, mâna Domnului pretutindeni 548 Luca 4:40 | 40. Dar apunând soarele, toţi câţi aveau 549 Marcu 1:32 | s-a făcut seară şi soarele apusese, au adus la El pe toţi bolnavii 550 Psa 102:12 | departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile 551 Iosua 18:17 | şi se coboară la hotarul Arabei;  ~ 552 Iosua 12:14 | rege al Hormei, un rege al Aradului;  ~ 553 1Macab 15:21 | Halicarnas, Cos, Side, Aradus, Rodos, Faselis, Gortina, 554 Iosua 5:3 | locul ce se numeşte Dealul Aralot.  ~ 555 1Ezdra 4:7 | scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi în limba aramaică.  ~ 556 3Regil 7:13 | Tatăl lui, un tirian, era arămar; era şi Hiram plin de pricepere, 557 2Tim 4:14 | 14. Alexandru arămarul mi-a făcut multe rele; Domnul 558 1Cronic 7:13| l-a născut concubina sa arameană; tot aceasta a născut pe 559 Isaia 22:6 | a luat tolba de săgeţi, Aramul a încălecat pe cal şi Chirul 560 Isaia 7:8 | 8. Căci  căpetenia Aramului este Damascul şi mai mare 561 3Regil 19:19 | Elisei, fiul lui Şafat, arând; acesta avea douăsprezece 562 2Regil 23:32 | Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar;  ~ 563 Tobit 1:20 | care au fugit în munţii Araratului. În locul lui s-a făcut 564 Psa 118:135 | 135. Faţa Ta arat-o robului Tău şi învaţă 565 Iuditel 10:16| inima ta nu se teamă, ci arată-i precum ai spus, şi el se 566 Psa 83:7 | Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în 567 Eccli 16:26 | 26. Arăta-voi în cumpănă învăţătura şi 568 Solomon 10:9 | fugea de mânia fratelui său, arătându-i împărăţia lui Dumnezeu şi 569 Faptel 23:11 | Iar în noaptea următoare, arătându-i-Se, Domnul i-a zis: Îndrăzneşte, 570 Iuditel 13:14| scos capul din desagă şi, arătându-l, le-a zis: "Iată capul lui 571 Faptel 1:3 | multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile 572 Estera 1:3 | 4. Arătându-şi marea bogăţie a regatului 573 2Corint 3:3 | 3. Arătându-vă sunteţi scrisoare a lui 574 Ioan 17:6 | 6. Arătat-am numele Tău oamenilor pe 575 2Macab 11:28 | 29. Arătatu-ne-a Menelau cum voi voiţi 576 2Regil 23:34 | Heţrai din Carmel; Paarai din Arba;  ~ 577 1Macab 5:23 | luat din Galileea şi din Arbata cu femeile şi cu pruncii 578 1Macab 9:2 | cu tabăra la Mesalot, în Arbel, pe care l-au cuprins şi 579 2Regil 5:23 | şi cum ar veni pe vârful arborilor dumbrăvilor, atunci porneşti, 580 Solomon 10:3 | drept l-a purtat în slaba arcă de lemn.  ~ 581 2Cronic 33:11| l-au prins pe Manase cu arcanul şi l-au legat cu cătuşe 582 Pildele 26:9 | 10. Ca un arcaş care răneşte pe toţi, aşa 583 Iosua 16:2 | spre Luz, trece hotarul Archienilor până la Atarot,  ~ 584 1Cronic 27:33| sfetnicul regelui; Huşai Architul era prietenul regelui.  ~ 585 Psa 75:2 | 3. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul.  ~ 586 Iezech 43:21 | de jertfă pentru păcat şi arde-l la locul rânduit al templului, 587 Apocal 18:8 | tânguire şi foamete şi focul va arde-o de tot, căci puternic este 588 Numerii 26:39| Naaman: din Ard, neamul Ardienilor şi din Naaman, neamul Naamanienilor.  ~ 589 Iuditel 4:9 | mare râvnă şi s-a smerit cu ardoare.  ~ 590 1Cronic 2:18| următorii copii: Ieşer, Şobab şi Ardon.  ~ 591 Numerii 26:16| Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor.  ~ 592 Faptel 17:19 | luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem cunoaştem 593 Faptel 17:34 | între care şi Dionisie Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris, 594 Faptel 17:22 | Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbaţi atenieni, 595 Luca 15:19 | tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.  ~ 596 Solomon 15:9 | întrecere cu meşterii aurari şi argintari şi face ce fac făurarii 597 2Ezdra 3:32 | 32. Iar argintarii şi negustorii au dres zidul 598 Faptel 19 | Pavel în Efes. Răscoala argintarului Dimitrie.  ~~ 599 Psa 67:14 | voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiţei 600 Estera 4:7 | întâmplase şi de numărul arginţilor ce făgăduise Aman verse 601 1Tesal 4:16 | întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, 602 Matei 2:22 | 22. Şi auzind domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui 603 Faptel 4:6 | şi câţi erau din neamul arhieresc,  ~ 604 1Macab 16:24 | scris în cartea zilelor arhieriei lui, după ce s-a făcut arhiereu 605 1Macab 14:22 | copia de pe cuvintele lor în arhiva ţării ca amintire pentru 606 2Macab 2:1 | 1. Şi se află în arhive cum Ieremia proorocul 607 1Macab 15:20 | Dimitrie, lui Atalus, lui Ariarate şi lui Arsachis,  ~ 608 Estera 9:9 | Parmaşta, pe Arisai, pe Aridai şi pe Iezata,  ~ 609 Estera 9:8 | Pe Porata, pe Adalia, pe Aridata,  ~ 610 Isaia 29:2 | 2. Apoi voi împresura Arielul şi el va plânge şi va geme! 611 1Macab 9:1 | Alchimos în Iudeea în fruntea aripii drepte a oştirii.  ~ 612 Estera 9:9 | 9. Pe Parmaşta, pe Arisai, pe Aridai şi pe Iezata,  ~ 613 2Regil 23:36 | Amonitul; Naharai din Beerot, armaşul lui Ioab, fiul Ţeruiei.  ~ 614 2Cronic 18:32| Israel prin încheietura armăturii, iar regele a zis celui 615 2Regil 21:7 | Aia, îi născuse lui Saul, Armoni şi Mefiboşet, şi pe cei 616 1Regil 17:39 | era deprins cu astfel de armură; apoi a zis David către 617 Iov 41:12 | poate pătrunde în căptuşeala armurei lui?  ~ 618 1Cronic 3:21| Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, 619 Luca 3:33 | fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui 620 Numerii 26:16| Eri, neamul Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, 621 Numerii 26:16| Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor.  ~ 622 Facerea 46:16| Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.  ~ 623 Psa 73:7 | 8. Ars-au cu foc locaşul cel sfânt 624 3Ezdra 4:44 | templul Domnului, pe care îl arseseră Edomiţii, când a fost pustiită 625 3Regil 16:10 | îmbătat la Tirţa, în casa lui Arţa, mai marele curţii din Tirţa, 626 Pildele 27:14| vreme de ploaie şi o femeie arţăgoasă sunt la fel;  ~ 627 Tit 3:12 | 12. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te 628 3Regil 4:10 | 10. Ben-Hased, peste Arubot; şi tot sub el mai era şi 629 Judecat 9:40| Abimelec însă a rămas în Aruma; iar pe Gaal şi pe fraţii 630 Psa 139:10 | cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care 631 Isaia 33:4 | voastră, cum adună lăcustele; arunca-se-vor asupra ei, cum se aruncă 632 Facerea 49:23| îl vor duşmăni; înspre el arunca-vor săgeţi şi îl vor sili la 633 PatrReg 6:6 | tăiat o bucată de lemn şi, aruncând-o acolo, a ieşit toporul deasupra. 634 Luca 4:35 | ieşi din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a 635 Deuter 9:17 | atunci cele două table şi, aruncându-le cu amândouă mâinile mele, 636 Faptel 27:43 | aceia care pot înoate, aruncându-se cei dintâi, iasă la uscat;  ~ 637 Luca 19:35 | Şi i-au adus la Iisus şi, aruncându-şi hainele lor pe mânz, l-au 638 Iona 1:15 | îl ridicară pe Iona şi îl aruncară în mare şi s-a potolit urgia 639 2Macab 5:3 | suliţi şi săbii scoase şi aruncări de săgeţi şi străluciri 640 Psa 106:40 | 40. Aruncat-a dispreţ asupra căpeteniilor 641 Isaia 50:11 | pregătiţi săgeţi arzătoare, aruncaţi-vă în focul săgeţilor voastre 642 3Regil 15:13 | chipul cel turnat al Astartei arzându-l pe prundul pârâului Chedron.  ~ 643 Solomon 11:18| de turbare, suflând aburi arzători, scoţând pe nas fum puturos, 644 2Regil 22:35 | braţele mele întindă arzul de aramă.  ~ 645 2Cronic 4:1 | 2. A făcut aşa-numita mare de aramă turnată rotund, 646 1Corint 8:5 | 5. Căci deşi sunt aşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie 647 Baruh 1:1 | fiul lui Sedechia, fiul lui Asadia, fiul lui Helchie, în Babilon,  ~ 648 3Ezdra 5:53 | fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui 649 1Cronic 6:58| 59. Aşanul (Ainul) şi împrejurimile 650 3Ezdra 5:55 | slugilor lui Solomon, fiii lui Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui 651 3Ezdra 5:53 | fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui 652 1Cronic 4:15| fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.  ~ 653 1Cronic 25:2 | Zacur, Iosif, Netania şi Aşarela, fiii lui Asaf, sub conducerea 654 Judecat 8:1 | către el: "De ce ai făcut aşaşi nu ne-ai chemat când ai 655 Iosua 19:27 | miazănoapte şi  intra în hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi 656 1Cronic 4:20| şi familiile din casa lui Aşbeia, care lucrau visonul,  ~ 657 Numerii 26:37| Belaienilor; din Aşbel, neamul Aşbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;  ~ 658 Psa 38:16 | Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele nu le 659 Psa 5 | David.  ~~l. Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea 660 Facerea 23:5 | 6. "Nu, domnul meu, ci ascultă-ne: Tu aici la noi eşti un 661 Luca 2:46 | mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.  ~ 662 3Macab 5:15 | 16. Şi acestea ascultându-le regele, s-a întors la ospăţ 663 Faptel 27:21 | Trebuia, o, bărbaţilor, ca ascultându-mă pe mine, nu fi plecat 664 Iosua 5:6 | ieşise din Egipt şi care nu ascultase de glasul Domnului. Acestora 665 Isaia 38:5 | Dumnezeul lui David, tatăl tău: Ascultat-am rugăciunea ta, văzut-am 666 Matei 17:5 | Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".  ~ 667 2Tim 2:14 | foloseşte, decât la pierzarea ascultătorilor.  ~ 668 Iov 40:13 | 13. Ascunde-i pe toţi grămadă, în pământ, 669 Psa 30:20 | 20. Ascunde-i-vei pe dânşii cu acoperământul 670 Pildele 7:1 | mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine.  ~ 671 Eccli 37:10 | care îţi pizmuieşte soarta, ascunde-ţi sfatul tău;  ~ 672 Apocal 6:16 | Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui ce 673 Psa 141:2 | aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie.  ~ 674 Isaia 49:2 | gura Mea sabie ascuţită; ascunsu-M-a la umbra mâinii Sale. Făcut-a 675 Iov 31:32 | cealaltă, păcatele mele, ascunzând, în sânul meu, greşeala 676 Judecat 6:2 | făcut, de răul Madianiţilor, ascunzători în munţi şi peşteri şi stânci 677 Psa 9:29 | 29. Pândeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; 678 1Regil 13:20 | Israeliţii la Filisteni ca să-şi ascută fiarele plugurilor şi sapelor 679 Psa 139:3 | 3. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; 680 1Regil 5:6 | apăsat mâna Domnului asupra Aşdodenilor şi i-a lovit şi i-a pedepsit 681 2Ezdra 13:23 | copiii lor vorbeau limba aşdodiană şi nu ştiau vorbească 682 2Ezdra 13:22 | eu Iudei, luându-şi femei aşdodiene, amonite şi moabite.  ~ 683 Cantar 1:7 | înhămat la carul lui Faraon te aseamăn eu, draga mea!  ~ 684 Luca 14:10 | când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca 685 Psa 142:7 | de la mine, ca nu asemăn celor ce se coboară în mormânt.  ~ 686 2Corint 10:12| ne numărăm sau ne asemănăm cu unii care se laudă singuri; 687 Marcu 7:13 | aţi dat-o. Şi faceţi multe asemănătoare cu acestea.  ~ 688 Psa 101:7 | 7. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustiu; 689 Solomon 14:16| locuiau departe, făceau o asemuire după chipul depărtat şi 690 1Cronic 9:7 | fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua  ~ 691 2Cronic 24:17| au început slujească Aşerelor şi idolilor. Din pricina 692 1Cronic 28:7 | împlinirea poruncilor Mele şi a aşezămintelor Mele, ca până astăzi.  ~ 693 Ioan 8:3 | femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc,  ~ 694 Efes 1:20 | sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri,  ~ 695 Iesirea 39:5 | două   pietre de smarald, aşezându-le în cuibuleţe de aur şi săpând 696 2Cronic 32:27| grâu, vin şi untdelemn; aşezări şi iesle pentru tot felul 697 Iuditel 3:2 | cirezile şi toate stânile aşezărilor noastre sunt înaintea ta 698 Iezech 28:13 | pus ca ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al 699 Luca 9:14 | zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci 700 PatrReg 10:8 | regelui". Iar el a zis: "Aşezaţi-le până dimineaţă în două grămezi 701 Numerii 2:34| Domnul lui Moise: aşa se aşezau în tabere sub steagurile 702 1Macab 9:33 | aşezat tabăra la apa lacului Asfarului.  ~ 703 Isaia 60:20 | 20. Soarele tău nu va mai asfinţi şi luna nu va mai descreşte; 704 1Cronic 4:4 | 5. Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut 705 2Macab 14:6 | Iudeilor care se cheamă Asidei, în fruntea cărora se află 706 1Macab 7:12 | 13. Şi Asideii erau întâi între fiii lui 707 1Macab 2:41 | s-a strâns la ei adunarea Asideilor, oameni vârtoşi din Israel 708 Eccli 34:17 | ocrotire împotriva piedicilor, asigurare împotriva căderilor.  ~ 709 PatrReg 17:29| Hamatienii şi-au făcut pe Aşima,  ~ 710 Romani 16:14 | 14. Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe 711 3Ezdra 5:54 | fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui 712 Isaia 10:5 | 5. O, Asirie, varga mâniei Mele şi toiagul 713 Iosua 19:34 | hotarul spre apus, către Asnot-Tabor şi de acolo mergea spre 714 Estera 9:7 | Parşandata, pe Dalfon, pe Aspata,  ~ 715 Daniel 1:2 | 3. Şi a zis regele către Aşpenaz, cel mai mare peste famenii 716 Colos 3:19 | femeile voastre şi nu fiţi aspri cu ele.  ~ 717 Numerii 26:30| 31. Din Asriel, neamul Asrielienilor; din Şechem, neamul Şechemienilor;  ~ 718 2Ezdra 5:3 | ca ne luăm pâine ne astâmpărăm foamea".  ~ 719 Eccles 6:7 | toate acestea pofta lui nu e astâmpărată.  ~ 720 Zaharia 4:4 | vorbea cu mine: "Ce sunt astea, domnul meu?"  ~ 721 Avacum 2:2 | mincinoasă. Dacă întârzie, aşteapt-o, căci ea va veni sigur, 722 Tobit 5:6 | Atunci Tobie i-a zis: "Aşteaptă-mă, am spun tatălui meu".  ~ 723 Numerii 4:6 | 7. Apoi aştearnă pe masa pâinilor punerii 724 3Macab 5:48 | vieţii şi sfârşitul chinuitei aşteptări, spre jale şi plângere întorcându-se, 725 Eccli 40:2 | frica inimii, cugetarea aşteptării, toate merg spre ziua morţii!  ~ 726 Psa 129:4 | Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul 727 Sofonie 3:7 | 8. "Pentru aceasta, aşteptaţi-Mă, zice Domnul, până în ziua 728 1Corint 11:33| adunaţi ca mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.  ~ 729 Isaia 14:10 | harfelor tale. Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi 730 PatrReg 9:13| fiecare haina sa şi i-au aşternut-o pe trepte, au trâmbiţat 731 Psa 98:4 | Dumnezeul nostru şi închinaţi aşternutului picioarelor Lui, sfânt 732 Facerea 14:4 | şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, şi pe 733 Balaur 1:1 | 1. Şi regele Astiag s-a adăugat la părinţii 734 Facerea 26:18| tatăl său, şi pe care le astupaseră Filistenii după moartea 735 3Macab 4:8 | obezi şi deasupra cu podine astupaţi, spre a nu vedea lumina 736 3Regil 8:25 | 25. Şi asum, Doamne Dumnezeul lui Israel, 737 1Macab 1:12 | despărţit de ele, s-au abătut asupră-ne multe răutăţi.  ~ 738 Eccli 40:10 | sângele, certurile şi sabia, asupririle şi foametea, zdrobirile 739 Eccli 36 | pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda 740 Solomon 16:3 | care nu iartă vină peste asupritori, iar celorlalţi numai 741 1Ezdra 4:10 | care strălucitul şi marele Asurbanipal le-a strămutat şi le-a aşezat 742 3Regil 2:35 | făcea lucrul. Şi a zidit el Asurul, Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul 743 Eccli 27:13 | părul şi când se ceartă îţi asurzeşte urechile.  ~ 744 1Cronic 7:32| au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet.  ~ 745 Facerea 16:13| grăise, cu numele acesta: Ata-El-Roi (care se tâlcuieşte: Tu 746 Iuditel 5:19| atunci ne ridicăm şi să-i atacăm.  ~ 747 Iezech 19:6 | 7. A atacat casele lor şi le-a pustiit 748 Estera 8:11 | ţară, care ar vrea să-i atace, cu femeile şi cu copiii 749 2Ezdra 11:3 | fiii lui Iuda s-au aşezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui 750 2Cronic 22:11| ascuns pe Ioaş din fata Ataliei, şi nu l-a omorât.  ~ 751 1Macab 15:20 | adresată regelui Dimitrie, lui Atalus, lui Ariarate şi lui Arsachis,  ~ 752 1Cronic 2:26| şi altă femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.  ~ 753 3Ezdra 9:49 | 50. Şi a zis Ataratis (cârmuitorul ţării) lui 754 2Macab 12:39 | vădit lucru a fost pentru atare pricină au căzut aceştia.  ~ 755 2Macab 12:25 | împotriva templului zeiţei Atargatis, a omorât douăzeci şi cinci 756 Iuditel 11:14| cunoştinţă şi vor săvârşi atari lucruri, chiar în ziua aceea 757 3Ezdra 5:61 | Şi le-au zis Neemia şi Ataria, nu aibă parte din cele 758 Numerii 21 | Israel vine pe drumul dinspre Atarim, a intrat în luptă cu Israeliţii 759 Pildele 6:21| Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de gâtul tău.  ~ 760 Faptel 28:4 | locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii 761 Isaia 22:25 | smulge şi va cădea şi povara atârnată de el va fi nimicită, 762 Cantar 7:8 | şi sânii tăi par struguri atârnaţi în vie.  ~ 763 Numerii 32:34| 35. Atarot-Şofanul, Iazerul, Iogbeha,  ~ 764 1Regil 1:5 | ei însă o amăra grozav, aţâţând-o ca cârtească din pricină 765 Colos 3:21 | 21. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe copiii voştri, 766 PatrReg 22:17| alţi dumnezei, ca aţâţe cu toate lucrurile mâinilor 767 Judecat 16:11| mâinile sale, ca pe nişte aţe.  ~ 768 2Macab 6:1 | trimis regele pe un bătrân atenian, ca silească pe Iudei 769 Faptel 17:22 | Areopagului, a zis: Bărbaţi atenieni, în toate văd sunteţi 770 Deuter 24:8 | 8. Fii atent cu tine la boala leprei, 771 1Corint 16:22| Domnul fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).  ~ 772 3Ezdra 5:54 | fiii lui Nasit, fiii lui Atifa,  ~ 773 Matei 17:7 | S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi 774 Luca 22:51 | zis: Lăsaţi, până aici. Şi atingându-Se de urechea lui l-a vindecat  ~ 775 Eccli 22:13 | necaz şi nu te întinezi, atingându-te de el.  ~ 776 Miheia 1:8 | leac, ajuns-a până în Iuda, atins-a porţile poporului Meu, până 777 Levitic 7:19| 19. Carnea care a fost atinsă de ceva necurat nu se 778 2Corint 3:7 | lui Israel nu puteau să-şi aţintească ochii la faţa lui Moise, 779 Psa 31:8 | aceasta, pe care vei merge; aţinti-voi spre tine ochii Mei.  ~ 780 Psa 16:10 | înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca plece la pământ.  ~ 781 Iezech 14:4 | săi şi îşi are privirile aţintite spre ceea ce l-a făcut 782 Iov 34:2 | mele şi voi, învăţaţilor, aţintiţi-vă urechile,  ~ 783 Pildele 24:33| puţin somn, încă puţină aţipeală, încă puţin mai stau 784 Pildele 6:10| Puţin somn, încă puţină aţipire, puţin mai stau în pat 785 Eccli 31:2 | Grija privegherii goneşte aţipirea şi ca boala grea alungă 786 Matei 25:5 | Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.  ~ 787 Estera 5 | chemând pe Dumnezeul cel atoatevăzător şi mântuitor, a luat cu 788 Iov 37:22 | priceperea noastră. El este atotînalt în putere şi bogat în judecată 789 Planger 2:18| apa înaintea feţei Celui Atotstăpânitor. Către El ridică mâna ta 790 3Macab 5:27 | era lucrarea lui Dumnezeu atotstăpânitorul, care a făcut ca mintea 791 Eccli 42:21 | care le-a întărit Domnul Atotştiutorul, ca se întărească întru 792 Facerea 16:13| tâlcuieşte: Tu eşti Dumnezeu atotvăzător), căci zicea ea: "N-am văzut 793 3Macab 2:16 | 16. Iar atotvăzătorul Dumnezeu, Cel decât toate 794 Solomon 7:23| netulburat, atotputernic, atotveghetor şi răzbătând prin toate 795 Levitic 22:16| 16. Şi nu atragă asupră-le vinovăţia fărădelegii, 796 Cantar 7:7 | Cât de frumoasă eşti şi atrăgătoare, prin drăgălăşia ta, iubito!  ~ 797 Iezech 19:10 | sus printre ramuri dese şi atrăgea privirile cu înălţimea ei 798 Facerea 3:16| dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău 799 1Cronic 2:54| sunt: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, 800 Luca 2:1 | ieşit poruncă de la Cezarul August se înscrie toată lumea.  ~ 801 Faptel 27:1 | numele Iuliu, din cohorta Augusta.  ~ 802 Solomon 15:9 | la întrecere cu meşterii aurari şi argintari şi face ce 803 PatrReg 18:16| stâlpii cei vechi pe care-i aurise însuşi Iezechia. şi l-a 804 Psa 44:10 | dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată.  ~ 805 Psa 118:149 | 149. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după 806 Psa 140:6 | stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele s-au îndulcit,  ~ 807 Psa 54:21 | 21. Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe 808 Psa 84:8 | 8. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul 809 Numerii 30:8 | va auzi bărbatul ei şi, auzind-o, va tăcea, atunci făgăduinţele 810 1Regil 17:31 | 31. Auzindu-se cuvintele pe care le grăise 811 Susanei 1:24| 25. Dacă auziră cei din casă strigătul în 812 Romani 10:17 | credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos.  ~ 813 3Regil 1:11 | mama lui Solomon, zicând: "Auzit-ai tu Adonia, fiul Haghitei, 814 PatrReg 17:23| din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim 815 2Macab 14:30 | obişnuită mai sălbatică având-o, a socotit nu este spre 816 Isaia 10:15 | mânuieşte? Ca şi cum varga ar da avânt celui care o ridică şi toiagul 817 Isaia 21:2 | şi pustiitorul pustieşte. Avântă-te, Elame! împresuraţi pe Mezi, 818 Solomon 5:10| uşor şi despicându-l cu avântul pornirii, îşi taie cale 819 Eccles 2:15 | Aceeaşi soartă ca şi cel nebun avea-voi şi eu; atunci la ce îmi 820 Iezech 27:17 | pentru toate bunătăţile ce aveai tu din belşug, îţi aducea 821 PatrReg 17:30| 31. Aveenii şi-au făcut pe Nivhaz şi 822 Deuter 21:15 | 16. Acela, la împărţirea averii sale între fiii săi, nu 823 Evrei 10:34 | cei închişi, iar răpirea averilor voastre aţi primit-o cu 824 3Ezdra 5:59 | care luase de soţie pe Avghia din fetele lui Barzilai, 825 Iosua 18:22 | 23. Avim, Para şi Ofra;  ~ 826 Facerea 15:1 | şi a zis: "Nu te teme, Avrame, Eu sunt scutul tău şi 827 Iezech 31:4 | făcuseră înalţi, pentru avuseseră apă multă la creşterea lor.  ~ 828 Numerii 22:30| şi până în ziua aceasta? Avut-am oare deprinderea de a 829 1Macab 10:46 | Israel şi de necazurile avute.  ~ 830 Iacov 5 | CAPITOLUL  5  ~Sfaturi către cei avuţi. Răbdarea, jurământul, îngrijirea 831 Luca 12:15 | cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale.  ~ 832 1Regil 9:11 | pentru astăzi poporul axe jertfe pe deal.  ~ 833 3Ezdra 5:18 | 19. Fiii lui Azad, trei mii două sute douăzeci 834 3Ezdra 9:13 | Atunci Ionatan, fiul lui Azael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva, 835 Numerii 34:26| Căpetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru seminţia fiilor 836 2Ezdra 10:8 | Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, 837 1Ezdra 10:40 | 41. Azariel, Şelemiahu, Şemaria,  ~ 838 1Cronic 5:8 | 8. Şi Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui 839 2Ezdra 3:16 | reparat Neemia, fiul lui Azbuc, căpetenia unei jumătăţi 840 Levitic 23:5 | aceleiaşi luni este sărbătoarea azimei Domnului: şapte zile 841 3Ezdra 5:53 | fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui 842 3Ezdra 5:24 | 25. Fiii lui Azuran, patru sute treizeci şi 843 Faptel 22:23 | ei şi aruncând hainele şi azvârlind pulbere în aer,  ~ 844 Solomon 18:17| 18. Azvârliţi încoace şi încolo pe pământ 845 1Cronic 14:10| dat văii aceleia numele de Baal- Peraţim.  ~ 846 1Cronic 5:23| pământ de la Vasan până la Baal-Ermon şi Senir şi până la muntele 847 Cantar 8:11 | Solomon avea o vie pe coasta Baal-Hamon; el a dat via lucrătorilor, 848 2Regil 13:23 | tundeau oile lui Abesalom în Baal-Haţor, care se află în Efraim, 849 Judecat 3:2 | Libanului de la muntele Baal-Hermon până la intrarea Hamatului.  ~ 850 Numerii 32:37| 38. Nebo, Baal-Meonul şi Sibma, ale căror nume 851 PatrReg 4:42| atunci a venit un om din Baal-Şalişa şi a adus omului lui Dumnezeu 852 Judecat 20:33| locurile lor şi au tăbărât la Baal-Tamar. Iar oamenii de pază ai 853 Numerii 33:7 | Pi-Hahirot, care este în ţara Baal-Ţefonului, şi şi-au aşezat tabăra 854 Iosua 19:8 | cetăţilor acestora chiar până la Baalat-Beer-Ramatul de miazăzi. Aceasta este 855 2Cronic 8:5 | 6. Baalatul şi toate cetăţile pentru 856 3Regil 18:26 | până la amiază, zicând: "Baale, auzi-ne!" Dar n-a fost 857 1Regil 7:4 | depărtat fiii lui Israel baalii şi astartele şi au început 858 2Regil 5:15 | Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.  ~ 859 3Ezdra 9:42 | Azaria, Urie, Iezechia şi Baalsam, de-a dreapta.  ~ 860 Osea 2:18 | şi nu-Mi va mai zice: "Baalul (stăpânul) meu".  ~ 861 2Ezdra 9:4 | Şebania, Buni, Şerebia, Baani şi Chenani s-au urcat pe 862 1Cronic 8:7 | femeilor sale, Huşim şi Baara.  ~ 863 1Cronic 6:39| Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,  ~ 864 Facerea 11 | CAPITOLUL 11  ~Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia 865 1Tim 4:7 | basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te 866 Balaur 1:3 | 3. Şi era un idol la Babiloneni, pe care îl chema Bel, şi 867 Iezech 23:14 | mari viteji, după felul Babilonenilor, a căror patrie este ţara 868 1Ezdra 4:9 | Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,  ~ 869 1Cronic 9:15| 15. Bacbacar, Hereş, Galal şi Matania, 870 Iezech 27:31 | jale pentru tine şi te vor baci aşa: "Cine a fost ca Tirul, 871 3Regil 11:27 | tare în putere. Solomon, băgând de seamă acest om tânăr 872 2Regil 14:27 | născut lui Abesalom trei băieri şi o fată, anume Tamara. 873 Isaia 59:9 | zid; ca şi cei fără ochi bâjbâim mereu, ne poticnim în miezul 874 Isaia 59:9 | 10. Umblăm bâjbâind, ca orbii pe lângă zid; 875 Isaia 28:27 | peste chimen; ci meiul cu un băl este bătut şi chimenul cu 876 Iosua 19:3 | 3. Haţar-Şual, Bala şi Aţem;  ~ 877 Psa 61:8 | sunt fiii oamenilor; în balanţă, toţi împreună sunt deşertăciune.  ~ 878 Isaia 7:25 | de frica spinilor şi a bălăriilor. Acolo se va da drumul boilor 879 Psa 148:6 | Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;  ~ 880 Isaia 33:19 | care nu-l înţelegem, care bâlbâie o limbă care nu se poate 881 Iov 6:2 | aceea cuvintele mele sunt bâlbâite!  ~ 882 1Regil 21:13 | mâini şi lăsa să-i curgă balele pe barbă.  ~ 883 Iezech 4:15 | loc de necurăţenie de om, baligă de bou şi pe ea vei găti 884 Eccli 24:17 | 17. Ca scorţişoara şi balsamul mirositor am dat miros şi 885 Facerea 30:33| simbria: tot ce nu va fi bălţat sau tărcat între caprele 886 Facerea 30:35| pestriţi şi toate caprele bălţate sau tărcate, toate câte 887 Daniel 5 | Ospăţul lui Belşaţar (Baltazar), scrierea minunată şi tâlcuirea 888 3Regil 10:12 | regele din acest lemn roşu balustrade pentru templul Domnului 889 Iezech 20:29 | ei l-au numit cu numele Bama (înălţime) până în ziua 890 Iosua 13:16 | lui cele din şes; Dibonul, Bamot-Baal şi Bet-Baal-Meon;  ~ 891 3Regil 11:23 | s-a făcut căpetenia unei bande de hoţi şi s-a dus la Damasc 892 Eccli 42:4 | 5. De socoteli băneşti cu prietenul sau cu tovarăşul 893 Iuditel 5:9 | din pricină o foamete bântuia în tara Canaanului, şi s-au 894 Faptel 5:16 | Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi 895 Faptel 25:18 | dintre cele rele, pe care le bănuiam eu,  ~ 896 1Tim 6:4 | ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene,  ~ 897 Pildele 4:19| întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.  ~ 898 Numerii 5:13| bărbatului duhul îndoielii bănuind pe femeia sa, vinovată fiind 899 Numerii 5:28| rânduiala pentru femeia bănuită, care, fiind măritată, s-ar 900 Iesirea 17:2 | Moise le-a zis: "De ce bănuiţi şi de ce ispitiţi pe Domnul?"  ~ 901 1Regil 18:8 | următor, s-a uitat la David bănuitor.  ~ 902 Eccles 7:11 | ocrotirea înţelepciunii şi a banului; dar folosul ştiinţei este 903 Romani 1:14 | Dator sunt şi elinilor şi barbarilor şi învăţaţilor şi neînvăţaţilor;  ~ 904 1Corint 7:16| bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui femeia?  ~ 905 Levitic 13:29| avea o pată pe cap sau pe bărbie,  ~ 906 Iezech 5:1 | tăios, ia-ţi un brici de bărbierit şi-l trece pe capul tău 907 Facerea 16:14| şi se află între Cadeş şi Bared.  ~ 908 Iov 42:2 | Cine cutează, ai zis Tu, bârfească planurile Mele, din lipsă 909 Iov 5:21 | fi la adăpost de biciul bârfelii şi nu te vei teme de prăpăd 910 1Petru 2:12 | ca în ceea ce ei acum bârfesc ca pe nişte făcători de 911 Faptel 19:9 | învârtoşaţi şi nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea 912 Romani 1:29 | înşelăciune, de purtări rele, bârfitori,  ~ 913 Iacov 4 | plăcerile deşarte. Împotriva bârfitorilor şi a celor îngâmfaţi.  ~~ 914 Iov 16:8 | ea însăşi de gol şi bârfitorul stă împotriva mea.  ~ 915 1Cronic 3:22| Şemaia, Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat.  ~ 916 Faptel 13:6 | mincinos, al cărui nume era Bariisus,  ~ 917 2Cronic 34:10| cumpere pietre cioplite, bârne pentru legături şi pentru 918 3Ezdra 4:28 | şi pe Apamina, fata lui Bartac, cel cu faimă, concubina 919 Isaia 33:9 | Şaronul a ajuns ca un pustiu, Basanul şi Carmelul îşi scutură 920 1Macab 13:23 | Şi când s-a apropiat de Bascama, a omorât pe Ionatan şi 921 3Regil 4:15 | care a avut de femeie pe Basemat, fiica lui Solomon, era 922 Facerea 36:9 | lui Isav şi Raguel, fiul Basematei, soţia lui Isav.  ~ 923 Levitic 13:2 | umflătură, sau bubă, sau băşică, sau de se va face pe pielea 924 Iesirea 9:9 | oameni şi pe vite răni şi băşici usturătoare în toată ţara 925 1Tim 4:7 | 7. Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, 926 Tit 1:14 | Şi nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor 927 Iov 30:8 | sunt cântecul lor, am ajuns basmul lor.  ~ 928 Iesirea 12:47| va fi ca şi locuitorul de baştină al ţării; dar tot cel netăiat 929 Cantar 7:5 | din Heşbon, de la poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul 930 Iov 36:18 | împotriva Lui şi mulţimea bătăii nu te scoată din calea 931 Marcu 12:5 | pe multe altele: pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le.   ~ 932 Iesirea 1:9 | cu vrăjmaşii noştri şi, bătându-ne, iasă din ţara noastră!"  ~ 933 Iuditel 1:9 | Iordan, până la Ierusalim, Bataneea, Helous, Cadeş, fluviul 934 Iov 22:15 | străvechea cale pe care au bătătorit-o oamenii cei fără de lege?  ~ 935 Deuter 8:3 | piciorul tău n-a căpătat bătături în aceşti patruzeci de ani.  ~ 936 Eccli 30:12 | grumazul lui la tinereţe şi bate-l până este prunc, ca nu cumva, 937 3Regil 20:35 | după cuvântul Domnului: "Bate-mă!" Dar acesta nu s-a învoit 938 Pildele 30:32| te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură.  ~ 939 Faptel 22:19 | duceam la închisoare şi băteam, prin sinagogi, pe cei care 940 Numerii 25:16| duşmanii voştri şi omorâţi-i, bateţi-i, s-au purtat cu voi duşmănos 941 Isaia 32:11 | 12. Bateţi-vă în piept şi plângeţi pentru 942 1Tim 1:13 | înainte huleam, prigoneam şi batjocoream. Totuşi am fost miluit, 943 2Macab 12:13 | strânseseră, se purtau trufaş, batjocorind pe cei care erau cu Iuda, 944 Luca 20:11 | bătând-o şi pe aceea şi batjocorind-o, au trimis-o fără nimic.  ~ 945 Faptel 2:13 | 13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau sunt plini de 946 Psa 88:38 | legământul robului Tău, batjocorit-ai pe pământ sfinţenia lui.  ~ 947 2Macab 8:16 | 17. Şi bătaia batjocoritei cetăţi şi surparea datinei 948 Eccli 35:21 | până ce va strica mulţimea batjocoritorilor şi sceptrele nelegiuiţilor 949 Iezech 16:56 | goliciunea ta, ca în zilele batjocurei ce ţi-a venit din partea 950 Sofonie 2:8 | defăimarea Moabului şi de batjocurile fiilor lui Amon, care au 951 Levitic 11:19| 19. Cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui; pupăza 952 2Ezdra 7:54 | 54. Fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui 953 1Ezdra 2:52 | fiii lui Harhur, fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii 954 Tit 2:3 | 3. Bătrânele de asemenea aibă, în 955 Tit 2 | 2  ~Sfaturi bătrânilor, bătrânelor, tinerilor, slugilor. Darul 956 Iezech 45:11 | 11. Efa şi batul trebuie fie măsuri deopotrivă 957 Psa 77:52 | 52. Bătut-a cu grindină via lor şi duzii 958 Psa 43:3 | iar pe părinţi i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai 959 Pildele 30:33| 33. Bătutul laptelui untul, lovitura 960 Ioil 1:4 | beţivilor, şi plângeţi! Şi voi, băutorilor de vin, tânguiţi-vă pentru 961 Daniel 5:2 | era în toiul ospăţului, la băutul vinului, a poruncit aducă 962 2Ezdra 3:18 | departe au reparat fraţii lui: Bavai, fiul lui Henanad, căpetenia 963 3Regil 7:30 | gura ei era rotundă ca baza stâlpilor, de un cot şi 964 PatrReg 16:17| pervazurile postamentelor, a luat bazinele de pe ele şi a luat şi marea 965 Facerea 2:12| bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix.  ~ 966 Isaia 56:11 | zic ei, voi aduce vin, bea-vom băuturi îmbătătoare! Şi 967 1Cronic 12:5 | 5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria şi Şefatia Harifianul;  ~ 968 Numerii 26:34| Şutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor.  ~ 969 1Regil 9 | fiul lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui 970 1Cronic 7:16| 17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, 971 1Cronic 14:6 | 7. Elişama, Beeliada şi Elifelet.  ~ 972 Isaia 15:8 | Eglaim, jeluirea lui până la Beer-Elim, apele Dimonului sunt 973 Deuter 10:5 | plecat fiii lui Israel din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit 974 2Regil 4:3 | 3. Şi au fugit Beerotenii la Ghitaim rămânând acolo 975 2Regil 4:2 | urmaşii lui Veniamin, căci şi Beerotul se socotea al lui Veniamin.  ~ 976 1Regil 15:14 | zis: "Dar ce este acest behăit de oi ce-mi ajunge la urechi 977 Judecat 5:16| staulelor? Ca asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui 978 Numerii 26:37| sunt; din Bela, neamul Belaienilor; din Aşbel, neamul Aşbelienilor; 979 Isaia 37:28 | Mele. De aceea voi pune belciug în nările tale şi frâul 980 PatrReg 19:28| nările tale şi în buzele tale belciugul Meu şi te voi întoarce pe 981 Facerea 14:7 | regele Ţeboimului şi regele Belei sau Ţoarului şi s-au bătut 982 3Regil 4:11 | 11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, 983 Facerea 19:37| un fiu şi i-a pus numele Ben-Ammi, zicând: "Acesta-i fiul 984 3Regil 4:9 | 9. Ben-Decher, peste Macaţ, peste Şaalebim, 985 3Regil 4:13 | 13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub 986 Amos 1:3 | şi va mistui palatele lui Ben-Hadad;  ~ 987 3Regil 4:10 | 10. Ben-Hased, peste Arubot; şi tot sub 988 3Regil 4:8 | 8. Iată numele lor: Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, 989 Facerea 35:18| a pus copilului numele Ben-Oni, adică fiul durerii mele, 990 Iosua 19:45 | 45. Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon;  ~ 991 2Cronic 17:6 | căpeteniile sale şi anume: pe Benhail, Obadia, Zaharia, Natanael 992 1Cronic 4:19| Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon. Fiii lui Işi sunt 993 2Ezdra 10:12 | 13. Hodia, Bani, Beninu.  ~ 994 1Cronic 4:19| Fiii lui Işi sunt Zohet şi Benzohet.  ~ 995 Facerea 14:1 | facă aceştia război cu Bera, regele Sodomei, cu Birşa, 996 1Cronic 7:19| Efraim au fost: Şutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; 997 1Cronic 7:35| fost: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,  ~ 998 2Regil 20:14 | Bet-Maaca şi prin tot ţinutul Berim şi toţi locuitorii cetăţilor 999 2Regil 8:7 | Solomon. Iar din Tebah şi Beritai, cetăţile lui Hadad-Ezer, 1000 Iezech 47:16 | 16. Berot, Sibraim care e între hotarul 1001 2Ezdra 3:6 | Paseah şi Meşulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License