Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
1002 Iosua 21:26 | cu împrejurimile lui, şi Beştra cu împrejurimile ei;  ~ 1003 Iosua 15:59 | 59. Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi 1004 Osea 10:13 | Salman a nimicit cu război Bet-Arbelul - când mama a fost zdrobită 1005 1Regil 13:5 | în partea de răsărit a Bet-Avenului.  ~ 1006 Iosua 13:16 | Dibonul, Bamot-Baal şi Bet-Baal-Meon;  ~ 1007 1Cronic 4:30| Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Birei şi Şaaraim. Iată cetăţile 1008 1Regil 7:11 | Filisteni şi i-au bătut până sub Bet-Car.  ~ 1009 PatrReg 10:12| drumul său, ajungând la Bet-Eched, adică la Colibele Păstorilor,  ~ 1010 Amos 1:4 | ţine în mână sceptrul din Bet-Eden şi poporul cel din Aram 1011 Iosua 19:27 | intra în hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi mergea pe partea 1012 Miheia 4:14 | acum închide-te cu zid, Bet-Gader! Suntem cuprinşi de toate 1013 2Ezdra 12:29 | 29. Din Bet-Ghilgal, din şesurile Ghebei, din 1014 2Ezdra 3:14 | Recab, căpetenia ţinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; 1015 Miheia 1:10 | Taanan. Plângere se aude în Bet-Haeţel, căci veţi fi lipsiţi de 1016 3Regil 4:9 | Bet-Şemeş, peste Elon şi peste Bet-Hanan;  ~ 1017 Iosua 18:21 | 22. Bet-Harabah, Ţemaraim şi Betel;  ~ 1018 Iosua 13:26 | 27. În vale i-a dat Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot şi Ţafon, 1019 Numerii 32:35| 36. Bet-Nimra şi Bet-Haran, cetăţi întărite şi staule 1020 Iosua 16:3 | Iaflet, până la hotarele Bet-Horonului de jos şi până la Ghezer 1021 Miheia 1:9 | în Aco, nu plângeţi! În Bet-Leafra tăvăliţi-vă în pulbere!  ~ 1022 Iosua 19:6 | 6. Bet-Lebaot şi Şaruhen: treisprezece 1023 2Regil 15:17 | pe jos şi s-au oprit la Bet-Merhac.  ~ 1024 Iosua 15:27 | 27. Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet;  ~ 1025 Iosua 19:21 | Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;  ~ 1026 2Ezdra 11:25 | La Ieşua, la Molada, la Bet-Pelet;  ~ 1027 Iosua 13:19 | 20. Bet-Peor, locurile de la poalele 1028 1Cronic 4:11| Lui Eşton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah şi Techina, tatăl 1029 Judecat 18:27| valea cea din apropiere de Bet-Rehob. Şi au clădit din nou cetatea 1030 2Regil 10:6 | cu plată pe Sirienii din Bet-Rehov şi pe Sirienii din Ţoba, 1031 2Regil 21:11 | luaseră pe ascuns din piaţa Bet-Sanului, unde fuseseră spânzurate 1032 1Cronic 7:28| partea fiilor lui Manase: Bet-Şeanul şi cetăţile ce ţineau de 1033 Iosua 15:53 | 53. Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca;  ~ 1034 2Cronic 11:6 | 7. Bet-Ţurul, Soco şi Adulamul,  ~ 1035 1Macab 6:31 | din cetate Şi a tăbărât la Bet-Zaharia în preajma taberei regelui.  ~ 1036 1Macab 6:32 | tabăra, a pornit spre calea Bet-Zahariei, s-au împărţit oştirile 1037 Ioan 1:28 | Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde 1038 2Regil 15:24 | legământului Domnului din Betar şi au pus acolo chivotul 1039 Iosua 18:11 | se sfârşeşte în pustiul Betaven.  ~ 1040 1Ezdra 2:24 | 24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci şi doi;  ~ 1041 1Macab 9:62 | care erau cu el s-au dus la Betbasa, care era în pustiu şi au 1042 1Macab 9:64 | venind a tăbărât împotriva Betbasiei şi a făcut război asupra 1043 Solomon 13:19| care are mâinile cele mai betege.  ~~ 1044 Iosua 19:25 | trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,  ~ 1045 1Cronic 2:51| Betleem; Haref, tatăl lui Betgader.  ~ 1046 Iezech 23:32 | 33. Cuprinsă vei fi de beţie şi de amărăciune, acesta 1047 Iosua 15:59 | Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece cetăţi 1048 Eccli 26:8 | Urgie mare este femeia beţivă şi ruşinea sa nu o va acoperi 1049 Iosua 13:25 | Heşbon până la Ramat-Miţpa şi Betonim şi de la Mahanaim până la 1050 Luca 10:13 | ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Căci dacă în Tir şi în 1051 1Cronic 6:58| Ainul) şi împrejurimile lui, Betşemeşul şi împrejurimile lui;  ~ 1052 Judecat 7:21| tabăra către Ţerera până la Betşita şi până la hotarele lui 1053 1Macab 6:6 | ziduri înalte, precum şi Betţura, cetatea sa.  ~ 1054 1Cronic 4:29| 30. Betuel, Horma, Ţiclag,  ~ 1055 Iosua 19:4 | 4. Eltolad, Betul şi Horma;  ~ 1056 1Macab 7:18 | Ierusalim şi a tăbărât la Betzet şi a trimis ca prindă 1057 Iuditel 15:3 | crainici la Betomestaim, la Bibe, la Hobe şi la Cola, precum 1058 2Macab 2:13 | dar şi cum el, întemeind o bibliotecă, a adunat cele despre regi 1059 3Regil 5:17 | Hiram şi lucrătorii din Biblos. Şi aşa s-a pregătit lemnul 1060 Faptel 22:25 | când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutaşul 1061 Evrei 12:6 | iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte".  ~ 1062 Marcu 15:15 | pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca fie răstignit.  ~ 1063 Matei 27 | Iisus dat spre moarte. Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, 1064 Eccli 28:17 | 18. Lovitura biciului face vânătaie, iar lovitura 1065 PatrReg 9:25| 25. Şi a zis Iehu către Bidcar, căpetenia oştirii: "Ia-l 1066 Estera 1:9 | Mehuman, Bizeta, Harbona, Bigta, Abgata, Zetar şi Carcas, 1067 1Cronic 6:69| Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea 1068 2Ezdra 10:7 | 8. Maazia, Bilgai, Şemaia.  ~ 1069 1Cronic 7:12| şi Şalum (Silem), copiii Bilhei.  ~ 1070 1Cronic 7:32| lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii 1071 Eccli 31:21 | 21. Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin 1072 3Regil 2:3 | Moise, pentru ca să-ii fie bine-cunoscut tot ce vei face, oriunde 1073 Pildele 3:14| se poate împotrivi şi e bine-cunoscută tuturor celor ce se apropie 1074 Eccli 26:19 | frumoase peste tălpile cele bine-întărite.  ~ 1075 2Regil 14:32 | am venit din Gheşur? Mai bine-mi era fi rămas acolo. Vreau 1076 Eccli 39:18 | 18. Şi ca tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi 1077 Psa 74:7 | Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul 1078 Pildele 19 | Săracii cinstiţi şi fiii binecrescuţi.  ~~ 1079 Marcu 8:7 | şi puţini peştişori. Şi binecuvântându-i, a zis să-i pună şi pe aceştia 1080 2Cronic 20:25| Emec Beraca, fiindcă acolo binecuvântaseră ei pe Domnul. Pentru aceasta 1081 Tobit 11:16 | Tobit de Sara, nora sa, a binecuvântat-o şi a zis: "Bine ai venit, 1082 Deuter 28:5 | 5. Binecuvântate fie hambarele tale şi 1083 Romani 12:14 | pe cei ce prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  ~ 1084 Matei 25:34 | de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia 1085 Psa 117:26 | vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.  ~ 1086 Facerea 24:30| 31. Şi i-a zis: "Intră, binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai 1087 Luca 22:25 | domnesc peste ele şi se numesc binefăcători.  ~ 1088 Estera 8:12 | pe salvatorul şi pururea binefăcătorul nostru Mardoheu şi pe nevinovata 1089 Eccli 6:5 | pe prieteni şi limba cea binegrăitoare îndatorează, deseori, la 1090 Eccli 49 | Pomenirea lui Iosia este binemirositoare ca tocmirea tămâiei, meşteşugită 1091 Eccles 7 | bun decât untdelemnul cel binemirositor şi ziua morţii decât ziua 1092 Psa 18:14 | 15. Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi 1093 2Corint 5:9 | plecăm din el, fim bineplăcuţi Lui.  ~ 1094 Tobit 11:16 | binecuvântată fii tu, fiica mea! Binevenită fii în casa ta, în bucurie 1095 Faptel 8:25 | multe sate ale samarinenilor binevesteau.  ~ 1096 1Corint 9:16| Căci, vai mie dacă nu voi binevesti!  ~ 1097 Faptel 21:8 | intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei şapte ( 1098 Iuditel 7:8 | 9. "Domnul nostru binevoiască ne asculte şi oştirea 1099 Isaia 66:4 | ochilor Mei şi ceea ce Eu nu binevoiesc întru Mine, au ales.  ~ 1100 Psa 118:108 | bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale 1101 Isaia 42:20 | 21. Binevoit-a Domnul întru dreptatea Lui 1102 1Cronic 13:1 | adunarea Israeliţilor: "Dacă binevoiţi voi şi dacă este voia Domnului 1103 Estera 8:12 | pentru voi şi pentru Perşii binevoitori amintirea izbăvirii voastre, 1104 Facerea 14:1 | Bera, regele Sodomei, cu Birşa, regele Gomorei, cu Şinab, 1105 Iesirea 17:11| îşi ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când îşi lăsa 1106 Iesirea 17:11| când îşi lăsa el mâinile, biruiau Amaleciţii.  ~ 1107 Facerea 4:7 | caută te târască, dar tu biruieşte-l!"  ~ 1108 Iuditel 1:13| împotriva regelui Arpaxad, biruindu-l. El a răsturnat toată armata 1109 Efes 6:13 | ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, rămâneţi în picioare.  ~ 1110 1Macab 5 | CAPITOLUL 5  ~Alte zece biruinţe ale lui Iuda Macabeul împotriva 1111 Isaia 40:9 | supune tot. Iată preţul biruinţei Lui este cu El şi rodul 1112 Apocal 15 | CAPITOLUL  15  ~Cântarea biruitorilor fiarei. Şapte îngeri cu 1113 Apocal 2:17 | Duhul zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă 1114 1Ezdra 6:8 | Dumnezeu: Luaţi numaidecât din birul ţinuturilor de peste fluviu 1115 2Macab 4:27 | Acesta era pus peste adunarea birurilor. Pentru aceea pe amândoi 1116 1Cronic 7:30| Malchiel. Acesta e tatăl lui Birzait.  ~ 1117 1Tim 3 | Însuşirile slujitorilor bisericeşti. Taina dumnezeieştii întrupări.  ~~ 1118 1Ezdra 4:7 | în zilele lui Artaxerxe, Bişlam, Mitridat, Tabeel şi ceilalţi 1119 1Cronic 4:17| Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care 1120 2Regil 2:29 | Iordanul şi, străbătând tot Bitronul, au venit la Mahanaim.  ~ 1121 Isaia 34:7 | 7. Bivolii cad împreună cu ei, şi boii 1122 Iov 39:8 | 9. Va voi bivolul sălbatic se bage la tine 1123 Deuter 33:16 | lui fie ca şi coarnele bivolului; cu acelea va împunge popoarele 1124 Estera 1:9 | acesta a zis către Mehuman, Bizeta, Harbona, Bigta, Abgata, 1125 Iosua 15:28 | Haţar-Şual, Beerşeba şi Biziotia, cu împrejurimile şi satele 1126 Luca 11:22 | toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le 1127 Iov 8:13 | Încrederea lui e spulberată şi bizuinţa lui este o pânză de păianjen.  ~ 1128 Iuditel 12:15| dus înainte şi i-a întins blana înaintea lui Olofern, pe 1129 Psa 131:1 | Doamne, de David şi de toate blândeţile lui.  ~ 1130 Psa 75:8 | ca mântuiască pe toţi blânzii pământului.  ~ 1131 3Macab 6:5 | mândrie şi cu îndrăzneală blasfemii grăind, Doamne, l-ai înfrânt, 1132 1Macab 2:7 | 7. Şi văzând blasfemiile care se făceau în Iuda şi 1133 Iacov 3:9 | Dumnezeu şi Tatăl, şi cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi 1134 2Regil 16:6 | nelegiuitule, zicea Şimei, blestemând pe rege.  ~ 1135 2Macab 12:13 | cei care erau cu Iuda, şi blestemându-i şi grăind cele ce nu se 1136 Iov 31:29 | ceară moartea duşmanului, blestemându-l.  ~ 1137 Maleahi 2:2 | binecuvântarea voastră. Şi chiar am blestemat-o, căci voi nu puneţi la inimă 1138 Eccli 28:13 | şi pe cel cu două limbi blestemaţi-i, pe mulţi care aveau 1139 Matei 25:41 | stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care 1140 2Macab 10:36 | focuri, de vii au ars pe acei blestemători.  ~ 1141 2Macab 12:34 | vrând viu să-l aducă rob pe blestematul acela; iar unul din călăreţii 1142 2Macab 10:35 | Macabeul, mâhnindu-se din cauza blestemelor, bărbăteşte au năvălit la 1143 Numerii 7:83| miruirii lui: douăsprezece blide de argint, douăsprezece 1144 Numerii 4:6 | violetă şi pună pe ea blidele, talerele, oalele şi cupele 1145 Pildele 27:21| cel nebun, întocmai ca pe boabe, tot nu-l vei despărţi de 1146 Levitic 19:10| culegi strugurii rămaşi, nici boabele ce cad în via ta nu le 1147 Marcu 3:17 | şi le-a pus lor numele Boanerghes, adică fii tunetului.  ~ 1148 Deuter 32:31 | sunt struguri otrăviţi şi bobiţele lor amare;  ~ 1149 Deuter 32:13 | gras; a băut vin, sângele bobiţelor de strugure.  ~ 1150 3Ezdra 5:83 | auzea trâmbiţele din pricina bocetelor;  ~ 1151 Eccles 12:5 | la locaşul său de veci şi bocitoarele dau târcoale pe uliţă;  ~ 1152 Iov 30:30 | tânguirii şi flautul meu glasul bocitoarelor.  ~~ 1153 Isaia 8:19 | ghicitorii care şoptesc şi bolborosesc", le răspundeţi: "Nu 1154 Judecat 3:30| Filisteni cu un băţ, cu bold de mânat boii, şi acesta 1155 Eccli 38:27 | şi se făleşte cu mânuirea boldului,  ~ 1156 Eccles 12:11 | celor înţelepţi sânt ca boldurile de îmboldit dobitoacele 1157 Planger 1:13| totul, iar eu toată ziua bolesc.  ~ 1158 Planger 1:22| de număr, iar inima mea boleşte!  ~~ 1159 Eccli 38 | 38   ~Despre vindecarea bolilor; cum trebuie fie plângerea 1160 Iezech 34:19 | împungeţi pe toate oile bolnăvicioase, până când le scoateţi afară,  ~ 1161 Iacov 5 | jurământul, îngrijirea bolnavilor. Puterea rugăciunilor. Despre 1162 Levitic 13:12| acoperi lepra toată pielea bolnavului de la cap până la picioare, 1163 Iov 37:17 | întinzi la fel cu El boltitura cerului, ca o oglindă turnată 1164 2Petru 2:15 | calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata nedreptăţii,  ~ 1165 Isaia 1:8 | vie, ca o covercă într-o bostănărie, ca o cetate împresurată!  ~ 1166 Faptel 22:16 | zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând 1167 1Regil 14:3 | ascuţite; numele uneia era Boţeţ şi numele alteia era Sene;  ~ 1168 Ioan 1:31 | Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.  ~ 1169 Matei 28:19 | învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al 1170 Ioan 1:25 | întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, 1171 Evrei 6:2 | 2. A învăţăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, 1172 Cantar 5:14 | 14. Braiele-i sunt drugi de aur cu topaze 1173 2Regil 17:29 | 29. Miere, unt, oi şi brânză de vaci şi le-au dat lui 1174 Iov 30:1 | Ce fi făcut cu puterea braţelor lor, odată ce vlaga lor 1175 Ioil 4:9 | 10. Faceţi din brăzdarele voastre săbii şi din secerile 1176 Isaia 28:25 | netezit faţa, arunce în brazde chimenul, pună grâul, 1177 Iezech 27:6 | tale, din vison de Egipt brodat, îţi slujeau ca steag. Porfira 1178 TreiTin 1:49| 49. Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi 1179 Osea 7:4 | ard ca un cuptor aprins de brutar pe care el nu-l mai încinge 1180 Iezech 30:16 | 17. Tinerii din On şi din Bubastis vor cădea de sabie, iar 1181 Luca 16:21 | şi câinii venind, lingeau bubele lui.  ~ 1182 Apocal 16:11 | din pricina durerilor şi a bubelor lor, dar de faptele lor 1183 1Regil 6:17 | 17. Iar buboaiele cele de aur pe care le-au 1184 Levitic 22:22| vătămat, sau slut, sau bubos, sau răpciugos, sau râios, 1185 Iov 36:29 | desfăşoară norii şi cum bubuie tunetul în cortul lui?  ~ 1186 1Regil 9:22 | aceea a zis Samuel către bucătar: "Dă-mi partea pe care ţi-am 1187 Iezech 46:23 | zis bărbatul acela: "Iată bucătăriile în care slujitorii templului 1188 1Regil 9:23 | 24. Şi a luat bucătarul spata şi cele ce erau cu 1189 Psa 147:5 | ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l 1190 2Macab 12:13 | zidurilor şi în mulţimea bucatelor ce-şi strânseseră, se purtau 1191 Rut 2:13 | mănâncă pâine şi-ţi moaie bucătura în oţet". şi a şezut lângă 1192 2Cronic 15:13| sunetul trâmbiţelor şi al buciumelor.  ~ 1193 Psa 19:4 | 5. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru 1194 Colos 2:5 | însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând buna voastră rânduială 1195 2Corint 6:10| întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe 1196 Psa 52:8 | robiţi ai poporului Său, bucurase-va Iacob şi se va veseli Israel.  ~~ 1197 Planger 2:16| străvechi; prăbuşit-a fără milă, bucurat-a pe vrăjmaşul tău, înălţat-a 1198 1Regil 2 | rugat deci Ana şi a zis: "Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul, 1199 Isaia 13:20 | sălăşlui într-însul, şi bufniţele vor locui prin case, struţii 1200 3Regil 6:38 | al unsprezecelea, în luna Bul, care este luna a opta, 1201 Iov 28:14 | nu poate fi schimbată cu bulgări de aur şi argintul nu-l 1202 Pildele 2:3 | chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei îndrepta glasul 1203 Iacov 3:13 | priceput? arate, din buna-i purtare, faptele lui, în 1204 Psa 118:72 | 72. Bună-mi este mie legea gurii Tale, 1205 2Macab 14:37 | cu nume bun, încât pentru bună-voinţa ce avea, era numit părintele 1206 3Macab 3:19 | noastre se vor temeinici întru bunăstare şi mai bună rânduială.  ~ 1207 Psa 27:10 | înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El.  ~ 1208 Luca 2:14 | pământ pace, între oameni bunăvoire!  ~ 1209 Isaia 11:2 | duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe.  ~ 1210 3Regil 8:56 | nici un cuvânt din toate bunele Lui cuvinte care le-a grăit 1211 Solomon 3:15| 15. Căci roada bunelor osteneli este slăvită şi 1212 2Tim 1:5 | precum s-a sălăşluit întâi în bunica ta Loida şi în mama Eunichi, 1213 2Regil 9:7 | toate ţarinile lui Saul, bunicul tău, şi tu vei mânca totdeauna 1214 2Macab 9:18 | 19. "Bunilor cetăţeni Evrei, bucurie 1215 Facerea 21:19| şi, mergând, şi-a umplut burduful cu apă şi a dat copilului 1216 Iezech 16:3 | născut, nu ti s-a tăiat buricul şi cu apă n-ai fost spălată 1217 2Macab 5:27 | erau cu el şi se hrăneau cu buruieni ca nu se spurce.  ~~ 1218 PatrReg 19:26| verdeaţa cea fragedă, ca buruienile de pe acoperişul casei şi 1219 3Regil 7:32 | obezile lor, spiţele lor şi butucii lor, toate erau turnate.  ~ 1220 Cantar 7:10 | spre-al tău iubit, ale lui buze-nflăcărate potolind.  ~ 1221 Iezech 1:3 | preotul Iezechiel, fiul lui Buzi, preotul, la râul Chebar, 1222 Cantar 4:8 | mi-ai robit inima numai c-o privire a ta şi cu colanu-ţi 1223 Deuter 6:2 | Dumnezeul părinţilor tăi că-li va da pământul unde curge 1224 Cantar 5:8 | ce să-i spuneţi oare lui? Că-s bolnavă de iubire.  ~ 1225 Iosua 15:40 | 40. Cabon, Lahmas şi Chitliş;  ~ 1226 3Regil 9:13 | Şi le-a numit pământul Cabul, cum se numesc ele până 1227 Iosua 19:27 | mergea pe partea stângă a Cabulului.  ~ 1228 Matei 12:10 | Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? 1229 Daniel 9:20 | poporului meu Israel şi cădeam cu ruga mea fierbinte înaintea 1230 Numerii 7:85| siclul sfânt; deci tot aurul cădelniţelor a fost o sută douăzeci de 1231 Eccli 31:34 | se bea mult; certuri şi căderi face.  ~ 1232 1Macab 7:30 | întâmpinarea lui Iuda, înspre Cafarsalam, la război.  ~ 1233 1Macab 12:37 | reparat partea ce se cheamă Cafenata.  ~ 1234 Deuter 2:19 | până la Gaza, i-au pierdut Caftorimii, care se trăgeau din Caftorim, 1235 Numerii 26:56| Gherşonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor, din Merari, neamul Merarienilor.  ~ 1236 1Regil 15:29 | căci El nu este om ca Se căiască".  ~ 1237 Psa 104:30 | Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate 1238 Psa 21:22 | sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea.  ~ 1239 Solomon 5 | CAPITOLUL 5  ~Căinţa cea prea târzie a păcătoşilor; 1240 1Regil 15:34 | Samuel pentru Saul, se căise Domnul pentru că-l făcuse 1241 Psa 4:4 | aşternuturile voastre, căiţi.  ~ 1242 Iosua 24:15 | dumnezeilor Amoreilor, în ţara căl-ora trăiţi. Eu însă şi casa 1243 2Ezdra 12:20 | 20. Calai pentru casa lui Salai; Eber 1244 Avacum 2:6 | şi nu se vor trezi oare călăii tăi? Şi tu vei ajunge prada 1245 3Ezdra 5:42 | 43. Fiii lui Calamolal şi Ono, şapte sute douăzeci 1246 Estera 6:8 | regească şi calul pe care călăreşte regele şi coroană de rege;  ~ 1247 Faptel 23:24 | 24. Şi fie animale (de călărie), ca punând pe Pavel să-l 1248 1Macab 10:73 | nu vei putea sta înaintea călărimii şi a unei puteri ca aceasta 1249 Faptel 9:3 | 3. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, 1250 3Macab 4:9 | cetate şi cei care ieşeau de călătoreau în ţară, ca nici cu oştirile 1251 Iezech 27:25 | Vâslaşii tăi te-au făcut călătoreşti pe apele cele mari, dar 1252 Luca 2:44 | socotind este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de 1253 Luca 13:22 | şi prin sate, învăţând şi călătorind spre Ierusalim.  ~ 1254 2Macab 5:1 | vremea aceasta, Antioh a călătorit a doua oară în Egipt.  ~ 1255 Iov 31:31 | porţile mele le deschideam călătorului.  ~ 1256 Isaia 23:7 | vremuri vechi şi care îşi călăuzea paşii spre sălaşuri depărtate?  ~ 1257 Iosua 1:7 | acesteia de pe buzele tale, ci călăuzeşte-te de ea ziua şi noaptea, ca 1258 Iov 38:20 | 20. Ca ştii să-l călăuzeşti în cuprinsul lui şi poţi 1259 Iesirea 15:11| 13. Călăuzit-ai cu mila Ta acest popor şi 1260 Judecat 5:21| măturat. Suflete al meu, calcă-i în picioare!  ~ 1261 Miheia 7:19 | şi fărădelegile noastre calcă-le în picioare! Aruncă în adâncul 1262 Galat 3:19 | Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era 1263 Iov 33:26 | şi zice: "Păcătuisem şi călcasem dreptatea, dar n-am fost 1264 Iezech 20:24 | legile Mele le lepădaseră şi călcaseră zilele Mele de odihnă, 1265 Daniel 8:12 | templul şi oştirea vor fi călcate în picioare?"  ~ 1266 1Tim 2:14 | amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă.  ~ 1267 Deuter 28 | relele ce vor veni asupra călcătorilor ei.  ~~ 1268 Psa 55:2 | 2. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, 1269 Eccli 19:26 | dinţilor, când râde, şi călcătura lui vestesc ce este în el.  ~ 1270 Facerea 36:23| a găsit izvoarele de apă caldă în pustie, când păştea asinii 1271 Iezech 40:18 | 18. Caldarâmul acesta era pe laturile porţii, 1272 Iezech 42:3 | dinăuntrul şi în dreptul caldarâmului curţii din afară, unde era 1273 Iesirea 16:3 | când şedeam împrejurul căldărilor cu carne şi mâncam pâine 1274 Iosua 9:9 | 12. Pâinile acestea erau calde în ziua când am plecat 1275 Daniel 2:10 | de semne, vrăjitor, sau caldeu.  ~ 1276 Apocal 3:16 | 16. Astfel, fiindcă eşti căldicel - nici fierbinte, nici rece - 1277 Facerea 31:10| pe vremea când intrau în călduri oile, mi-am ridicat ochii 1278 Eccli 26:22 | 23. Omul bogat care se caliceşte şi răbdă de foame şi oamenii 1279 Sofonie 1:9 | nouă şi mare larmă de pe caline.  ~ 1280 Naum 1:5 | cutremură înaintea Lui şi calinele se fac una cu pământul; 1281 2Macab 8:32 | biruinţa în patrie, lui Calistene, cel care arsese sfintele 1282 Eccli 31:30 | Cuptorul încearcă oţelul călit; tot aşa şi vinul, inimile 1283 Isaia 10:9 | 9. Calno oare nu este ca şi Carchemişul? 1284 1Cronic 26 | CAPITOLUL 26  ~Portarii, cămăraşii şi judecătorii.  ~~ 1285 Faptel 12:20 | câştigând pe Vlast, care era cămăraşul regelui, cereau pace, pentru 1286 Iov 30:17 | strânge de gât ca gulerul cămăşii.  ~ 1287 Faptel 9:39 | văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea 1288 Psa 108:9 | 10. smulgă cămătarul toată averea lui; răpească 1289 Levitic 11:30| crocodilul, salamandra, melcul şi cameleonul.  ~ 1290 Levitic 11:35| acestora, se va spurca; soba şi căminul le stricaţi, necurate 1291 Judecat 10:5 | Iair, a fost îngropat în Camon.  ~ 1292 Numerii 21:28| Eşti pierdut, poporul lui Camos! Feciorii lui s-au risipit 1293 1Macab 14:7 | da roadele lui şi pomii câmpurilor fructele lor.  ~ 1294 Sofonie 2:5 | Îţi voi face atâta pagubă Canaane, ţară a Filistenilor, 1295 Facerea 10:18| Hamateu. Mai pe urmă neamurile canaaneiene s-au răspândit.  ~ 1296 Facerea 38:2 | Iuda acolo pe fata unui canaaneu, care se numea Şua, el a 1297 1Cronic 2:3 | născut lui din fata unui canaanit anume Şua. Ir, întâiul născut 1298 Avdie 1:20 | Israel, vor lua în stăpânire Canaanul până la Sarepta, şi cei 1299 Isaia 7:3 | Şear-Iaşub, fiul tău, la capătul canalului lacului celui de sus, pe 1300 Isaia 33:21 | noi de fluvii, de largi canaluri, pe care nici o barcă cu 1301 3Regil 6:34 | chiparos, fiecare cu câte două canate. Amândouă jumătăţile unei 1302 Faptel 8:27 | famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era 1303 Iezech 27:22 | 23. Haran, Cane şi Eden, neguţătorii din 1304 Pildele 31:13| 13. Ea caută lână şi cânepă şi lucrează voios cu mâna 1305 Amos 4:1 | urmaşii cei de după voi cu căngi;  ~ 1306 2Tim 2:17 | Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Dintre ei sunt Imeneu şi 1307 Isaia 22:24 | vasele cele mai mici de la căni şi până la marile lighene.  ~ 1308 Isaia 5 | neroditoare.  ~~l. Vreau cânt pentru prietenul meu cântecul 1309 Psa 20:14 | Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.  ~~ 1310 Iov 31:5 | 6. cântărească în cumpăna dreptăţii şi 1311 Eccli 9:4 | 4. Cu femeia cântăreaţă nu fii adesea, ca nu 1312 Pildele 20:23| urâciune înaintea Domnului şi cântarele înşelătoare nu sunt decât 1313 Iov 28:14 | de aur şi argintul nu-l cântăreşti ca s-o plăteşti.  ~ 1314 2Regil 19:35 | aud glasul cântărelilor şi cântăreţelor? La ce dar fie robul 1315 1Cronic 6:32| din fiii lui Cahat: Heman cântăreţul, fiul lui Ioil, fiul lui 1316 Pildele 11 | este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.  ~ 1317 Iov 28:26 | văzut înţelepciunea ş i a cântărit-o, atunci a pus-o în lumină 1318 Planger 4:1 | cei mai de seamă altădată, cântăriţi cu aur, cum au ajuns 1319 Sofonie 1:10| nimiciţi şi cei care sunt cântăritori de argint sunt distruşi.  ~ 1320 Avacum 3 | Rugăciunea proorocului Avacum cântată din harpe.  ~ 1321 Psa 118:54 | 54. Cântate erau de mine îndreptările 1322 Psa 136:3 | cerut nouă cântare, zicând: "Cântaţi-ne nouă din cântările Sionului!"  ~ 1323 Marcu 13:35 | la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa.  ~ 1324 Solomon 18:9 | 10. Iar cu cântecele lor se însoţeau ţipetele 1325 1Macab 13:16 | lui ostatici, ca nu cumva, căpătând libertatea, se viclenească 1326 2Cronic 22:6 | se lecuiască de rănile ce căpătase la Ramot, când s-a luptat 1327 Iuditel 14:11| lor, iar aceia s-au dus la căpitani şi la cei de peste mii şi 1328 3Regil 14:27 | aramă şi le-a dat în mâinile căpitanilor de gărzi, care păzeau intrarea 1329 3Regil 7:40 | doi stâlpi cu cele două capiteluri rotunde aşezate în capetele 1330 3Regil 7:40 | acopereau capetele rotunde ale capitelurilor pe vârful stâlpilor;  ~ 1331 Levitic 3:12| Să-şi pună mâna sa pe capul caprei şi s-o junghie la uşa cortului 1332 Numerii 18:17| oilor şi întâiul născut al caprelor, nu se răscumpără: aceştia 1333 3Regil 4:23 | afară de vânatul de cerbi, căprioare, ciute şi de păsările îngrăşate;  ~ 1334 Avacum 3:18 | face picioarele mele ca ale căprioarelor, pe culmi poartă paşii mei! - 1335 Avacum 2:10 | zid strigă şi grinda din căpriorii casei îi răspunde.  ~ 1336 Cantar 8:9 | fi, cu lemn de cedru am căptuşi-o.  ~ 1337 1Cronic 29:4 | de argint curat, pentru căptuşirea pereţilor în templu,  ~S. 1338 2Cronic 3:3 | coţi şi pe dinăuntru l-a căptuşit cu aur curat.  ~ 1339 2Cronic 3:4 | cea mare (Sfânta) însă a căptuşit-o cu lemn de chiparos şi a 1340 Iezech 41:16 | ferestre, de jur împrejur erau căptuşite cu lemn. Ferestrele erau 1341 Iesirea 5:7 | poporului paie pentru facerea cărămizii, ca ieri şi ca alaltăieri, 1342 Isaia 9:8 | 9. "Cărămizile au căzut, zidim cu piatră 1343 Planger 5:13| şi tinerii s-au poticnit cărând lemne.  ~ 1344 Luca 4 | 4  ~Ispita de pe muntele Carantaniei. Iisus începe predice 1345 Psa 118:105 | este legea Ta şi lumină cărărilor mele.  ~ 1346 Deuter 29:11 | tăietorul de lemne până la cărătorul de apă.  ~ 1347 2Ezdra 4:17 | lucrau la zid şi cei ce cărau, cu o mână lucrau, iar cu 1348 3Regil 22:34 | platoşei, şi acesta a zis cărăuşului său: "Întoarce îndărăt şi 1349 Facerea 37:25| venind dinspre Galaad o caravană de Ismaeliţi, ale căror 1350 Iezech 28:12 | iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite 1351 Isaia 6:6 | mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleştele 1352 Iezech 1:13 | se asemăna cu înfăţişarea cărbunilor aprinşi, cu înfăţişarea 1353 Iosua 15:3 | Cadeşului şi se întoarce spre Carcaa;  ~ 1354 Estera 1:9 | Bigta, Abgata, Zetar şi Carcas, cei şapte eunuci care slujeau 1355 Isaia 10:9 | Calno oare nu este ca şi Carchemişul? Şi Hamatul ca Arpadul şi 1356 2Cronic 35:19| Egiptului, cu război asupra Carchemişului, pe Eufrat; şi Iosia i-a 1357 Eccli 26:24 | neguţătorul de greşeală şi cârciumarul nu este fără de păcat.  ~~ 1358 Judecat 8:10| Zebah şi Ţalmuna erau în Carcor şi cu ei erau oştirile lor 1359 Iezech 47:7 | 7. Şi cârd am venit înapoi, iată pe 1360 PatrReg 3:2 | în cinstea lui Baal, pe care-î făcuse tatăl său.  ~ 1361 PatrReg 25:23| Netania, Iohanan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, 1362 Iosua 15:59 | Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: 1363 1Macab 15:21 | Delos, Mindus, Sicion, Caria, Samos, Pamfilia, Licia, 1364 Isaia 51:1 | aţi fost tăiaţi şi către cariera de piatră din care aţi fost 1365 Iesirea 21:19| ieşi din casă cu ajutorul cârjei, cel ce l-a lovit nu va 1366 2Regil 3:28 | leproşi, cei ce merg în cârji, cei omorâţi de sabie şi 1367 Isaia 3:23 | cingători, frânghie, în loc de cârlionţi făcuţi cu fierul, pleşuvie, 1368 Iacov 3:4 | sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte 1369 Iezech 27:27 | 28. De strigătul cârmacilor tăi se vor cutremura împrejurimile.  ~ 1370 Iona 1:6 | Atunci s-a apropiat de el cârmaciul corăbiei, şi i-a zis: "Pentru 1371 Iacov 3:4 | încotro hotărăşte vrerea cârmaciului.  ~ 1372 Isaia 1:18 | fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, 1373 1Regil 27:2 | fosta femeie a lui Nabal carmelitul.  ~ 1374 Faptel 27:40 | slăbind totodată funiile cârmelor şi, ridicând pânza din frunte 1375 Facerea 24:1 | bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea: "Pune mâna 1376 Estera 3:12 | fiu îngâmfat de putere, ci cârmuind pururea cu blândeţe şi cu 1377 Daniel 6:5 | vreo pricină din partea cârmuirii regatului, dar n-au putut 1378 1Corint 12:28| vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.  ~ 1379 1Macab 5:44 | în ea, şi a fost înfrânt Carnaimul şi n-a mai putut mai 1380 2Macab 12:25 | Iar Iuda mergând împotriva Carnaimului şi împotriva templului zeiţei 1381 2Tim 4:13 | l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, mai 1382 Iosua 9:1 | burdufuri vechi, rupte şi cârpite  ~ 1383 Estera 1:14 | erau în apropierea regelui: Carşena, Şetar, Admata, Tarşiş, 1384 Iosua 21:34 | 35. Carta cu împrejurimile ei, Dimna 1385 Iosua 21:31 | cu împrejurimile lui şi Cartanul cu împrejurimile lui.  ~ 1386 Numerii 14:2 | 2. Cârtind împotriva lui Moise şi a 1387 Iesirea 17:7 | Meriba, pentru acolo cârtiseră fiii lui Israel şi pentru 1388 Levitic 11:29| sunt necurate pentru voi: cârtiţa, şoarecele şi şopârla, cu 1389 Solomon 1:11| Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba 1390 Isaia 46:4 | până la adâncile voastre căruntele Eu voi ocroti. Precum 1391 Eccli 25:5 | Cât de frumos lucru este cărunteţelor judecata şi celor bătrâni 1392 2Macab 6:23 | bătrâneţi, şi de cinstitele cărunteţi, care şi le agonisise şi 1393 Isaia 5:27 | cremenea cea tare, roţile căruţelor sunt ca o furtună.  ~ 1394 Iov 10:10 | şi nu m-ai închegat ca pe caş?  ~ 1395 1Corint 7:36| voieşte. Nu păcătuieşte; căsătorească-se.  ~ 1396 Matei 19 | CAPITOLUL 19  ~Despre desfacerea căsătoriei. Iisus binecuvintează pe 1397 Solomon 14:23| 24. Şi nici viaţa, nici căsătoriile nu le mai păzeau curate, 1398 Solomon 14:25| trupeştilor nevoi, în tulburarea căsătoriilor şi desfrânare şi dezmăţ 1399 1Corint 7:10| 10. Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci 1400 Planger 2:15| tine toţi vrăjmaşii tăi cască gura lor, fluieră, scrâşnesc 1401 2Macab 6:18 | şi la faţă foarte frumos, căscându-i gura, îl silea mănânce 1402 Isaia 5:13 | de două ori lăcomia lui, căscat-a gura sa peste măsură; acolo 1403 Iov 29:23 | precum aştepţi ploaia şi căscau gura lor, ca pentru bura 1404 Tobit 11 | ei până s-au apropiat de Caserin în faţa Ninivei.  ~ 1405 1Macab 5:26 | Bosra şi în Beter, în Alema, Casfon, Mached şi Carnaim; toate 1406 1Macab 5:36 | acolo purcezând, a luat Casfonul, Machedul, Beterul şi celelalte 1407 1Regil 17:18 | 18. Iar aceşti zece caşi du-i căpeteniei celei peste 1408 Deuter 24 | CAPITOLUL 24  ~Legiuiri casnice.  ~~ 1409 2Macab 12:12 | locuiau şi al cărui nume era Caspin.  ~ 1410 Iezech 31:7 | asemăna cu crengile lui şi castanii nu erau la mărime ca ramurile 1411 3Macab 3:10 | multă iubire de oameni câştigăm neamurile care locuiesc 1412 Faptel 12:20 | între ei, au venit la el şi câştigând pe Vlast, care era cămăraşul 1413 Pildele 20:21| 21. O moştenire repede câştigată de la început, la urmă va 1414 Faptel 16:19 | văzând s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel 1415 Avacum 2:8 | 9. Vai de cei ce strâng câştiguri nelegiuite pentru casa lor 1416 Isaia 45:14 | Bogăţiile Egiptului şi câştigurile Etiopiei şi ale Sabeenilor 1417 2Cronic 4:10| făcut ligheane şi lopeţi, castroane, cădelniţe şi toate vasele 1418 2Macab 8:32 | porţi, i-au dat foc într-o căsuţă, în care fugise, şi aşa 1419 3Regil 6:10 | câte cinci coţi la fiecare cat şi erau legate de templu 1420 2Regil 3:9 | pune tronul lui David peste caţa lui Israel şi peste Iuda, 1421 2Cronic 31:15| În afara celor scrişi în catagrafii, tuturor celor de parte 1422 1Regil 14:12 | cel ce-i purta armele se căţăra după el. Şi au căzut Filistenii 1423 Iov 38:31 | 31. Poţi tu legi cataramele Pleiadelor sau deznozi 1424 1Regil 14:12 | început Ionatan se urce, căţărându-se cu mâinile şi cu picioarele, 1425 Pildele 23:34| a adormit pe vârful unui catarg.  ~ 1426 Iezech 27:4 | adus, ca să-ţi facă ţie catarge.  ~ 1427 Isaia 33:23 | dezlegate, ele nu mai sprijină catargul, nici nu mai întind pânzele. 1428 3Regil 18:5 | iarbă, ca ne hrănim caii, catârii şi nu prăpădim vitele".  ~ 1429 Iosua 19:15 | 15. Mai departe: Catat, Nahalal, Şimron, Idala 1430 Iesirea 6:28| Faraon, regele Egiptului, câte-ii vorbesc Eu  ~ 1431 Numerii 12:4 | şi către Mariam: "Ieşiţi câteşi trei la cortul adunării". 1432 3Ezdra 5:53 | Fiii lui Hanan, fiii lui Catua, fiii lui Ghedur, fiii lui 1433 3Ezdra 2:13 | pahare de argint o mie, căţui de argint douăzeci şi nouă, 1434 Eccli 50:9 | ca focul şi ca tămâia pe căţuie;  ~ 1435 2Cronic 4:20| 22. Cuţitele, potirele, căţuiele şi ceştile tot din cel mai 1436 1Macab 1:22 | lui, masa punerii înainte, căuşele, năstrapele, cădelniţele 1437 Isaia 41:11 | 12. Căuta-vei şi nu vei găsi pe cei ce 1438 Levitic 26:9 | 9. Căuta-voi spre voi şi voi binecuvânta; 1439 Facerea 21:1 | 1. Apoi a căutai Domnul spre Sarra, cum îi 1440 Eccli 51:27 | lăuntrul meu s-a tulburat căutând-o, pentru aceea bună comoară 1441 Eccles 8:17 | soare, dar se osteneşte căutându-le, fără le dea de rost; 1442 Iosua 2:22 | cei ce-i urmăreau, care-i căutaseră pe toate drumurile şi nu-i 1443 Psa 101:18 | 18. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi 1444 Psa 33:3 | 4. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi 1445 Isaia 62:12 | ţie şi se va zice: "Cea căutată", "Cetatea nepărăsită!"  ~~ 1446 Iosua 17:15 | Ferezeilor şi Refaimilor, căutaţi-vă loc, dacă muntele Efraim 1447 Pildele 7:13| apucă şi-l sărută şi cu o căutătură obraznică îi zise:  ~ 1448 Iezech 11:3 | zidim case; cetatea este cazanul, iar noi carnea".  ~ 1449 2Macab 9:6 | carul care mergea tare şi căzătura fiind grea, toate mădularele 1450 Evrei 11:37 | pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, 1451 Eccli 33:31 | sluga cea rea legăturile şi caznele.  ~ 1452 1Regil 17:49 | înfipse în fruntea lui şi el căzu cu faţa la pământ.  ~ 1453 Apocal 5:14 | ziceau: Amin! Iar bătrânii căzură şi se închinară.  ~~ 1454 Deuter 17:10 | nici la stânga de la cele ce-li vor spune ei.  ~ 1455 Cantar 2:14 | 14. Porumbiţa mea, ce-n crăpături de stâncă, la 1456 Psa 17:50 | Izbăvitorul meu de vrăjmaşii ceâ furioşi,  ~ 1457 Eccli 6:28 | 28. Cearcă-o şi o caută şi ţi se va arăta 1458 Luca 19:39 | către El: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii.  ~ 1459 Isaia 38:8 | soarele le-a străbătut pe ceasornicul lui Ahaz, zic cu zece 1460 1Corint 7:26| este bine pentru nevoia ceasului de faţă: Bine este pentru 1461 Daniel 2:21 | care schimbă timpurile şi ceasurile, Cel care jos de pe tron 1462 1Macab 16:9 | iar Ioan i-a gonit până la Cedron, pe care-l zidise.  ~ 1463 Daniel 9:25 | Ierusalimului şi până la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt şapte săptămâni şi 1464 Deuter 33:10 | plăcut; loveşte coapsele celar ce se ridică împotriva lui 1465 Iosua 19 | CAPITOLUL 19  ~Partea celorlaltor seminţii şi a lui Iosua.  ~~ 1466 Iezech 23:14 | Încinşi peste mijloc cu centuri şi pe cap cu turbane largi, 1467 2Macab 7:9 | treilea a fost batjocorit, şi cerându-i-se limba, îndată a scos-o şi 1468 Faptel 12:19 | 19. Iar Irod cerându-l şi negăsindu-l, după ce 1469 Daniel 2:18 | 18. Cerându-le roage fierbinte milostivirea 1470 3Regil 4:23 | oi, afară de vânatul de cerbi, căprioare, ciute şi de 1471 Cantar 8:4 | din Ierusalim, jur pe cerboaicele şi gazele din câmp, nu treziţi 1472 Eccli 44:5 | cuvinte întru învăţătura lor, cercând versurile cântăreţilor şi 1473 Solomon 11:10| 10. Cercatu-i-ai pe unii ca un părinte care 1474 Judecat 8:26| 26. Şi greutatea cerceilor de aur pe care i-a cerut 1475 Daniel 12:4 | sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte 1476 Psa 88:32 | 32. Cerceta-voi cu toiag fărădelegile lor 1477 Luca 23:14 | poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o 1478 Solomon 13:7 | lucrările lui Dumnezeu şi cercetându-le, ei se încredinţează cu 1479 Iezech 39:13 | luni, vor începe facă cercetări.  ~ 1480 2Corint 13:5 | 5. Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi 1481 1Corint 1:20| Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit 1482 Psa 138:1 | 1. Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.  ~ 1483 Eccli 37:30 | 30. Fiule! În viata ta cercetează-ti sufletul tău şi vezi ce 1484 Psa 7:8 | întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule 1485 Isaia 40:21 | El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori 1486 Iov 37:11 | norii, învârtindu-se în cercuri, aleargă după planurile 1487 Eccles 1:6 | el trece neîncetat prin cercurile sale.  ~ 1488 Pildele 27:12| pus chezaş pentru altul şi cere-i zălog din pricina celor 1489 2Cronic 19:9 | fie pentru rânduieli şi ceremonii, să-i învăţaţi nu facă 1490 Psa 85:4 | mea şi ia aminte la glasul cererii mele.  ~ 1491 3Macab 6:28 | pe fiii Atotţiitorului, cerescului Dumnezeu cel viu, căci ei 1492 Faptel 26:19 | n-am fost neascultător cereştii arătări;  ~ 1493 3Regil 9:11 | de chiparos şi aur după cerinţa lui, regele Solomon a dat 1494 Ioan 9:8 | este acesta cel ce şedea şi cerşea?  ~ 1495 Luca 16:3 | mine? sap, nu pot; cerşesc, mi-e ruşine.  ~ 1496 Eccli 40:30 | 31. Fiule! Viaţă cerşetoare nu trăieşti; mai bine 1497 Luca 18:35 | un orb şedea lângă drum, cerşind.  ~ 1498 Eccli 40:33 | fără de ruşine, dulce va fi cerşirea; iar în pântecele lui, ca 1499 Psa 140:5 | 5. Certa-mă-va dreptul cu milă şi va 1500 2Macab 6:15 | depărtează mila de la noi, ci, certându-ne cu nevoi, nu părăseşte pe 1501 Pildele 26:20| lemnele pentru foc, iar omul certăreţ pentru a aţâţa cearta.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License