Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
1502 1Tim 6:4 | de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc: 1503 Isaia 1:12 | le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în curtea 1504 PatrReg 4:28| 28. Iar ea a zis: "Au cerut-am eu fiu de la domnul meu? 1505 Psa 104:39 | 39. Cerut-au şi au venit prepeliţe şi 1506 Iesirea 11:3 | aceştia le-au împrumutat cele cerute. Dar şi Moise ajunsese mare 1507 Filip 4:22 | sfinţii, mai ales cei din casa Cesarului.  ~ 1508 Facerea 48:17| tatăl său: "Nu aşa, tată, cestălalt este întâiul născut. Pune 1509 2Cronic 4:20| Cuţitele, potirele, căţuiele şi ceştile tot din cel mai bun aur: 1510 Efes 2:12 | Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel, lipsiţi de nădejde 1511 3Macab 3:15 | lor de până acum, am voit cetăţeniei Alexandrinilor să-i învrednicim 1512 1Macab 12:36 | înalţe zid mare între cetăţuie şi oraş, ca o despartă 1513 Iov 6:3 | spaimele lui Dumnezeu vin cete-cete împotriva mea.  ~ 1514 Iezech 34:10 | ele risipite în ziua cea ceţoasă şi întunecată.  ~ 1515 PatrReg 4:15| 15. Şi a zis Elisei: "Cheam-o încoace!" Şi a chemat-o 1516 Tobit 5:8 | tovarăş!" Iar tatăl a zis: "Cheamă-l la mine, ca aflu din 1517 Iov 13:21 | 22. Apoi cheamă-mă şi eu iţi voi răspunde, 1518 Iosua 12:22 | 22. Un rege al Chedeşului, un rege al Iocneamului 1519 Facerea 15:19| Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,  ~ 1520 3Ezdra 3:19 | toată mintea o întoarce spre chef şi veselie, şi nu-şi aduce 1521 Iosua 18:23 | 24. Chefar-Amonai, Ofni şi Gheba: douăsprezece 1522 Galat 5:21 | Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, 1523 Judecat 3:24| uşa foişorului, au adus o cheie şi au deschis şi iată stăpânul 1524 1Cronic 4:18| Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi şi Eştemoa 1525 Matei 18 | împărăţia cerurilor. Puterea cheilor. De câte ori vom ierta pe 1526 Levitic 14:53| fel de boală a leprei şi a chelbei.  ~ 1527 Balaur 1:3 | care îl chema Bel, şi se cheltuia la el în toată ziua făină 1528 Tobit 1:6 | fiecare an duceam şi o cheltuiam la Ierusalim;  ~ 1529 PatrReg 12:11| Domnului, iar aceştia îl cheltuiau cu dulgherii şi meşteşugarii 1530 Luca 14:28 | întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l isprăvească?  ~ 1531 Marcu 5:26 | îndurase de la mulţi doctori, cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind 1532 Luca 8:43 | avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea 1533 2Macab 4:38 | ce multe vase de aur se cheltuiseră.  ~ 1534 Isaia 55:2 | 2. Pentru ce cheltuiţi argintul vostru pentru un 1535 1Cronic 2:9 | sunt: Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).  ~ 1536 1Ezdra 10:34 | 35. Benaia, Bedia, Cheluhu,  ~ 1537 Levitic 21:20| cu albeaţă pe ochi, nici chelul, nici pipernicitul, nici 1538 Psa 49:5 | 5. Chema-va cerul de sus şi pământul, 1539 Romani 9:25 | Precum zice El şi la Osea: "Chema-voi poporul Meu pe cel ce nu 1540 Deuter 33:18 | 19. Chema-vor aceştia poporul pe munte 1541 2Macab 8:10 | cetăţile cele de pe lângă mare, chemându-le ca vină cumpere robi 1542 Faptel 23:18 | a zis: Pavel cel legat, chemându-mă, m-a rugat aduc pe acest 1543 Solomon 18:7 | pe potrivnici, tot aşa, chemându-ne pe noi, ne-ai preamărit.  ~ 1544 Planger 2:21| 22. Chemat-ai ca la sărbătoare pe toţi 1545 Psa 98:6 | 7. Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit 1546 Deuter 18:11 | Nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici 1547 Baruh 3:35 | 35. Chematu-le-a, şi ele au răspuns: "Iată-ne!" 1548 Pildele 1:24| 24. Chematu-v-am, dar voi n-aţi luat aminte! 1549 1Cronic 15:22| 22. Iar Chenaia, căpetenia leviţilor, era 1550 1Cronic 1:2 | 2. Chenan, Mahalaleel, Iared;  ~ 1551 2Ezdra 9:4 | Buni, Şerebia, Baani şi Chenani s-au urcat pe podeţul leviţilor 1552 1Cronic 15:27| chivotul şi cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicanţilor 1553 1Regil 30:29 | Ierahmeeliţilor şi din cetăţile cheneene;  ~ 1554 1Regil 15:6 | veneau ei din Egipt". Şi Cheneii s-au despărţit de Amalec.  ~ 1555 1Regil 27:9 | asupra laturii de miazăzi a Cheneilor".  ~ 1556 Facerea 15:19| 19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,  ~ 1557 Numerii 32:11| de Caleb, fiul lui Iefone Chenezul, şi de Iosua, fiul lui Navi, 1558 Iov 42:13 | Cheţia şi celei de a treia, Cheren-Hapuc.  ~ 1559 Sofonie 2:6 | ţinutul cel de lângă mare, Cheretul, va ajunge păşune pentru 1560 Amos 2:2 | mistui palatele cele din Cheriot. Şi Moabul îşi va sfârşi 1561 Iosua 15:25 | 25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, adică Haţor;  ~ 1562 3Ezdra 5:58 | conducătorul lor Haraath, şi din Cherub-Adan şi Imer, şi nu puteau să-şi 1563 1Ezdra 2:59 | Telmelah, din Telharşa şi din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut să-şi arate 1564 2Ezdra 7:61 | Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au 1565 Iosua 15:10 | muntelui Iearim, care e Chesalonul şi, pogorându-se către Bet-Şemeş, 1566 Facerea 22:21| 22. Pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe 1567 Iosua 15:30 | 30. Eltolad, Chesil şi Horma;  ~ 1568 Iov 42:10 | fiecare i-a dat câte un chesita şi câte un inel de aur.  ~ 1569 1Ezdra 5:5 | până n-a venit dezlegare în chestiunea aceasta.  ~ 1570 Iosua 19:18 | lor se cuprindeau: Izreel, Chesulot şi Şunem;  ~ 1571 Iov 42:13 | Iemima, celei de a doua, Cheţia şi celei de a treia, Cheren-Hapuc.  ~ 1572 Facerea 25:1 | luat o femeie cu numele Chetura.  ~ 1573 Amos 5:26 | steaua dumnezeului vostru, Chevan, idolii voştri pe care vi 1574 Pildele 22:25| care dau mâna, care se pun chezaşi pentru datorii.  ~ 1575 Eccli 8:13 | 13. Nu chezăşui peste puterea ta; iar dacă 1576 Evrei 7:22 | aceasta, Iisus S-a făcut chezaşul unui mai bun testament.  ~ 1577 Eccli 29:18 | 19. Binele chezaşului îl strică păcătosul şi cel 1578 Iuditel 7:2 | lungime de la Betulia până la Chiamon, care este în faţa Esdrelonului.  ~ 1579 Iosua 21:21 | 22. Chibţaimul cu împrejurimile lui, Bet-Horonul 1580 1Cronic 6:67| 68. Iocmeamul (Chibţoimul) cu împrejurimile lui şi 1581 3Ezdra 8:17 | 18. Şi toate câte vei chibzui împreună cu fraţii tăi 1582 Iov 28:24 | dea vântului cumpănă şi chibzuiască legea apelor,  ~ 1583 Planger 3:60| auzit ocările lor, toate chibzuielile lor împotriva mea,  ~ 1584 Solomon 1:9 | 9. Căci chibzuinţele nelegiuitului vor fi cercetate 1585 Pildele 15:22| înfăptuiesc unde lipseşte chibzuirea, dar ele îşi iau fiinţă 1586 2Cronic 30:2 | împreună cu căpeteniile, chibzuiseră ca sărbătorească Paştile 1587 Iesirea 39:27| 28. Chidare de în, turbane tot de în 1588 Levitic 8:8 | 9. Iar pe cap i-a pus chidarul şi la chidar, în partea 1589 Iesirea 28:36| în partea de dinainte a chidarului.  ~ 1590 1Cronic 13:8 | când au ajuns la aria lui Chidon, Uza şi-a întins mâna, ca 1591 Ioan 1:42 | lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).  ~ 1592 2Regil 3:2 | doilea fiu al lui a fost Chileab din Abigail carmeliteanca, 1593 1Macab 4:56 | şi au înnoit porţile şi chiliile şi le-au pus uşi.  ~ 1594 Iezech 27:22 | neguţătorii din Şeba, Asiria şi Chilmad făceau negoţ cu tine.  ~ 1595 1Regil 30:29 | 29. Celor din Chimat, din Safec, din Timat, din 1596 2Cronic 5:12| îmbrăcaţi în vison, şi cu chimbale, chitare şi harfe au stat 1597 1Corint 13:1 | făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.  ~ 1598 2Ezdra 12:27 | doxologii şi cântări, în sunetul chimvalelor, lirelor şi harfelor.  ~ 1599 Iosua 15:22 | 22. China, Dimona şi Adada;  ~ 1600 Pildele 7:17| patul meu, cu mir, aloe şi chinamon.  ~ 1601 1Cronic 2:55| Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, 1602 3Regil 15:20 | Abel, Bet-Maaca şi tot Chineretul, dimpreună cu tot pământul 1603 Iosua 12:3 | Peste şes până lângă marea Chineretului, spre răsărit şi până la 1604 Iosua 11:1 | podiş, de la miazăzi de Chinerot, în câmpie şi în ţinutul 1605 1Macab 6:36 | turnurile fiind întărite cu chingi şi la fiecare turn erau 1606 Tobit 6:8 | acela i-a răspuns: "De-l chinuie pe cineva un demon sau un 1607 2Macab 7:12 | aşijderea muncindu-l şi chinuindu-l:  ~ 1608 3Macab 5:48 | urmă a vieţii şi sfârşitul chinuitei aşteptări, spre jale şi 1609 Matei 18:34 | stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată 1610 Psa 37:5 | 6. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în 1611 Apocal 14:11 | 11. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. 1612 Isaia 49:13 | pământule, bucură-te; munţilor, chiotiţi de veselie, Domnul a 1613 Zaharia 11:2 | 2. Vaită-te, chiparosule, căci a căzut cedrul şi 1614 Facerea 29:17| de ochi, iar Rahila era chipeşă la statură şi tare frumoasă 1615 Isaia 16:10 | harfă şi inima mea pentru Chir-Hares.  ~ 1616 Isaia 16:6 | turtele de struguri de la Chir-Hareset, înmărmuriţi.  ~ 1617 PatrReg 3:25| prăştiaşii au înconjurat Chir-Hareşetul şi l-au luat şi n-au lăsat 1618 Isaia 15:1 | Luat fără de veste noaptea, Chir-Moabul a fost nimicit.  ~ 1619 Iesirea 22:15| bani, se va socoti pentru chiria aceea.  ~ 1620 Iosua 18:27 | Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat: paisprezece cetăţi cu satele 1621 Iosua 15:60 | 60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim şi Harabah; 1622 Iosua 15:9 | coteşte spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;  ~ 1623 Iosua 15:49 | 49. Dana, Chiriat-Sana, zis şi Debir;  ~ 1624 Faptel 28:30 | întregi în casa luată de el cu chirie, şi primea pe toţi care 1625 Isaia 22:6 | Aramul a încălecat pe cal şi Chirul a scos pavăza!  ~ 1626 1Cronic 6:43| partea stângă: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui 1627 Iosua 19:20 | 20. Harabit, Chişion şi Ebeţ;  ~ 1628 Numerii 34:21| 21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru seminţia lui Veniamin;  ~ 1629 Iosua 19:12 | până la hotarul ţinutului Chislot-Tabor şi de aici apuca spre Dabrat 1630 3Regil 18:40 | şi s-a dus Ilie la pârâul Chişonului şi i-a junghiat acolo.  ~ 1631 3Ezdra 5:52 | fiii lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Hagab, fiii lui 1632 2Cronic 5:13| făcut răsune trâmbiţele, chitarele şi celelalte instrumente 1633 1Macab 8:4 | Filip şi Perseu, regele Chitenilor şi pe cei care s-au sculat 1634 TreiTin 1:56| 56. Binecuvântaţi, chiţi şi toate cele ce se mişcă 1635 Iosua 15:40 | 40. Cabon, Lahmas şi Chitliş;  ~ 1636 Judecat 1:30| n-a izgonit pe locuitorii Chitronului şi pe locuitorii Nahalolului; 1637 Isaia 42:10 | Locuitorii din Sela chiuie de veselie; şi din vârfurile 1638 Iuditel 16:11| 11. Atunci au chiuit umiliţii mei şi au strigat 1639 Iezech 7:7 | ziua tulburării, iar nu a chiuiturilor de bucurie prin munţi.  ~ 1640 1Tim 3:12 | unei singure femei, să-şi chivernisească bine casele şi pe copiii 1641 1Tim 3:4 | 4. Bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, 1642 Luca 18:13 | să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, 1643 Iezech 7:4 | cruţa, nici nu te va milui, ci-ţi voi răsplăti după căile 1644 Iezech 39:15 | Numele cetăţii va fi Hamona (cimitir). Şi aşa vor curăţi ei ţara".  ~ 1645 PatrReg 23:5 | praful l-au aruncat asupra cimitirului obştesc al poporului.  ~ 1646 Facerea 4:21| cântă din chitară şi din cimpoi.  ~ 1647 Iezech 27:5 | le-au făcut din lemn de cimşir, împodobite cu fildeş din 1648 Luca 22:20 | Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este 1649 Deuter 19:20 | răul pe care îl va face cineva-aproapelui său, cu acela trebuie 1650 Luca 17:8 | zice: Pregăteşte-mi ca cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi, 1651 Iesirea 28:26| partea de dinainte, deasupra cingătorii efodului  ~ 1652 1Tim 5:3 | 3. Pe văduve cinsteşte-le, dar pe cele cu adevărat 1653 Tobit 4:2 | nu părăseşti pe mama ta; cinsteşte-o în toate zilele vieţii tale, 1654 Isaia 58:12 | sfinţită de Domnul, şi vei cinsti-o, fără mai umbli, fără 1655 Estera 10:2 | măririi lui Mardoheu cu care-l cinstise regele, sânt scrise în cartea 1656 2Macab 15:2 | înainte a sfinţit-o şi a cinstit-o Cel care vede toate".  ~ 1657 Isaia 44:10 | 11. Iată toţi cinstitorii lor se ruşinează; meşteşugarii 1658 Numerii 18:8 | tine fiilor tăi, pentru cinul vostru, pentru preoţia voastră, 1659 Levitic 11:15| 15. Toată cioara cu soiurile ei;  ~ 1660 Cantar 1:6 | colibelor, iezii în preajma ciobanilor!  ~ 1661 Iov 36:33 | El din vreme de veste ciobanului şi oilor, care simt din 1662 Eccli 38:35 | 35. Sunetul ciocanului umple urechea lui şi ochii 1663 Eccli 16:29 | din aceste lucruri nu se ciocneşte cu cel de lângă el şi mereu 1664 2Macab 7:6 | porc înainte ca ţi se ciopârţească toate mădularele trupului?"  ~ 1665 2Macab 7:4 | 5. Şi după ce l-u ciopârţit aşa, a poruncit să-l aducă 1666 Deuter 10 | Atunci mi-a zis Domnul: Ciopleşte-ţi două table de piatră, ca 1667 Cantar 1:12 | 13. Iubitul meu e ciorchinele de ienupăr, din Enghedi, 1668 Apocal 14:18 | tău cel ascuţit şi culege ciorchinii viei pământului, căci s-au 1669 Deuter 14:13 | 14. Tot soiul de ciori,  ~ 1670 Faptel 11:20 | unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind 1671 Faptel 11:20 | ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind în Antiohia, 1672 Faptel 6:9 | zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a 1673 Facerea 26:14| 14. Avea turme de oi, cirezi de vite şi ogoare multe, 1674 2Macab 2:24 | Aceste toate de către Iason Cirineanul istorisite în cinci cărţi 1675 Eccles 12:4 | huruitul morii şi te scoli la ciripitul de dimineaţă al păsării 1676 Matei 5:18 | şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până 1677 Iuditel 7:20| 21. Dar şi cisternele s-au golit şi nu au avut 1678 Iuditel 8:28| Oziaş a zis către ea: "Toate cite le-ai grăit, le-ai grăit 1679 Faptel 15:31 | 31. Şi citind-o s-au bucurat pentru mângâiere.  ~ 1680 Daniel 5:11 | semne, al caldeilor, al cititorilor în stele şi al înţelepţilor.  ~ 1681 3Regil 5:16 | pregătească pietre mari, pietre cu ciubuce pentru temelia templului 1682 Numerii 15:37| în neam, şi pe deasupra ciucurilor de la poalele hainelor lor 1683 2Cronic 16:10| pricina aceasta prinsese mare ciudă pe el; şi a mai apăsat în 1684 Isaia 28:21 | săvârşească fapta Lui, fapta Lui ciudată, împlinească lucrul Lui, 1685 Facerea 40:17| şi păsările cerului le ciuguleau din panerul cel de pe capul 1686 Iezech 28:23 | Israel spin care răneşte şi ciulin care sfâşie printre cei 1687 2Macab 8:23 | nouă mii şi au rănit şi au ciuntit de mădulare cea mai mare 1688 Amos 9:9 | precum vânturi grâul la ciur, ca nici o pietricică 1689 Eccli 27:3 | 4. Când se clatină ciurul, rămân gunoaiele; tot aşa 1690 3Regil 4:23 | vânatul de cerbi, căprioare, ciute şi de păsările îngrăşate;  ~ 1691 1Regil 17:6 | 6. În picioare avea cizme cu tureci de aramă şi la 1692 3Regil 6:5 | 5. Şi a mai făcut o clădire lângă zidul templului, cu 1693 Matei 24:1 | ucenicii Lui, ca să-I arate clădirile templului.  ~ 1694 Luca 6:48 | clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră.  ~ 1695 Iesirea 22:6 | întinzându-se, va arde clăi, sau snopi, sau holdă, 1696 Judecat 15:5 | Filistenilor şi a aprins şi clăile şi grâul nesecerat, viile 1697 Eccli 32:9 | fii ca unul care ştie, clar care tace.  ~ 1698 3Macab 2:17 | 17. Încoace şi încolo clătinându-l pe el, cum se clatină trestia 1699 Pildele 24:11| moarte şi pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i!  ~ 1700 Psa 21:7 | batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul zicând:  ~ 1701 Evrei 12:27 | arată schimbarea celor clătinate, ca a unor lucruri făcute, 1702 Amos 2:13 | aceasta voi face clătinaţi încoace şi încolo, cum se 1703 Isaia 29:9 | Îmbătaţi-vă, dar nu de vin; clătinaţi-vă, dar nu de băutură!  ~ 1704 Psa 76:17 | luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul.  ~ 1705 Eccli 12:19 | rămâne cu tine, iar de te clatini, nu va rămâne cu tine.  ~ 1706 Faptel 27:16 | lângă o insulă mică, numită Clauda, cu greu am putut fim 1707 2Tim 4:21 | şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.  ~ 1708 Faptel 23:26 | 26. Claudius Lysias, prea puternicului 1709 2Cronic 4:15| Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot şi Ţereda ( 1710 Filip 4:3 | împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi împreună-lucrători 1711 Estera 10:3 | domniei lui Ptolomeu şi a Cleopatrei, Dositei, care se spune 1712 Iesirea 27:2 | lopăţele, lighene, furculiţe şi cleşte. Toate uneltele acestea 1713 Psa 100:5 | 6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, 1714 Psa 49:21 | Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii 1715 Psa 118:122 | în bunătate, ca nu clevetească cei mândri.  ~ 1716 Solomon 1:11| feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică 1717 1Petru 2:1 | făţărniciile şi pizmele şi toate clevetirile,  ~ 1718 2Regil 19:27 | 27. Iar el a clevetit pe robul tău înaintea regelui, 1719 1Petru 3:16 | tocmai în ceea ce sunteţi clevetiţi, iasă de ruşine cei ce 1720 Psa 71:3 | săracilor şi va umili pe clevetitor.  ~ 1721 Pildele 28:7 | cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face ruşine tatălui său.  ~ 1722 1Corint 7:35| alipirea de Domnul, fără clintire.  ~ 1723 2Tesal 2:2 | 2. nu clintiţi degrabă cu mintea, nici 1724 Isaia 26:19 | tine; ascunde-te puţine clipe, până când mânia va fi trecut!  ~ 1725 Pildele 10:9 | 10. Cel ce clipeşte din ochi va fi pricină de 1726 Iov 34:20 | 20. Într-o clipită ei mor şi se duc; în miez 1727 Iov 39:13 | pământ şi le lasă se clocească în nisipul fierbinte,  ~ 1728 Isaia 59:4 | 5. Clocesc ouă de şarpe şi urzesc pânză 1729 Isaia 34:15 | va depune ouă în el, va cloci şi va scoate pui. Acolo 1730 Isaia 64 | vâlvătaie care fierbe apa în clocot, pe vrăjmaşii Tăi 1731 Eccli 46:9 | de la păcat şi a potolit clocotirea răutăţii.  ~ 1732 Facerea 49:4 | 4. Tu ai clocotit ca apa şi nu vei avea întâietatea, 1733 Psa 92:5 | mult decât glasul apelor clocotitoare,  ~ 1734 Iesirea 28:34| ieşi, ca se audă sunetul clopoţeilor şi nu moară.  ~ 1735 Faptel 27:7 | abia am ajuns în dreptul Cnidului şi, fiindcă vântul nu ne 1736 1Macab 15:21 | Rodos, Faselis, Gortina, Cnidus, Cipru şi Cirene.  ~ 1737 Numerii 13:20| Aceasta se petrecea pe vremea coacerii strugurilor.  ~ 1738 Iesirea 16:23| Domnului; ce trebuie copt coaceţi, ce trebuie fiert, fierbeţi 1739 Iezech 17:7 | spre el cu rădăcinile şi cu coardele sale, ca să-l ude acela 1740 Marcu 2:21 | 21. Nimeni nu coase la haină veche petic dintr-o 1741 Daniel 7:5 | stând într-o rână, cu trei coaste în gură, între dinţi, şi 1742 Isaia 23:2 | Amuţiţi voi, locuitori ai coastei pe care o umpleau neguţătorii 1743 Marcu 15:30 | Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi, coborându-Te de pe cruce!  ~ 1744 Iona 1:5 | se uşureze. Dar Iona se coborâse în fundul corăbiei, se culcase 1745 Iona 2:7 | 7. coborâsem până la temeliile munţilor, 1746 Iezech 31:15 | locuinţa morţilor, la cei ce se coborâseră în mormânt, şi s-au bucurat 1747 Luca 1:52 | 52. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri 1748 Baruh 3:29 | luat înţelepciunea şi a coborât-o din nori?  ~ 1749 Eccli 12:12 | veci; în ce chip arama cocleşte, aşa şi răutatea lui.  ~ 1750 Balaur 1:31 | fiert la un loc şi a făcut cocoloaşe şi le-a aruncat în gura 1751 Marcu 13:35 | nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa.  ~ 1752 Psa 103:19 | 19. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei 1753 Iov 38:36 | sau cine i-a dat pricepere cocoşului?  ~ 1754 Marcu 12:42 | aruncat doi bani, adică un codrant.  ~ 1755 3Regil 18:34 | Şi a zis: "Umpleţi patru cofe cu apă şi le turnaţi peste 1756 Faptel 21:31 | ajuns veste la comandantul cohortei, tot Ierusalimul s-a 1757 Iuditel 15:3 | la Bibe, la Hobe şi la Cola, precum şi în tot ţinutul 1758 Cantar 7:2 | Rotundă-i coapsa ta, ca un colan, de meşter iscusit lucrat.  ~ 1759 Cantar 4:8 | numai c-o privire a ta şi cu colanu-ţi de la sân.  ~ 1760 Cantar 1:6 | paşte-ti mieii în preajma colibelor, iezii în preajma ciobanilor!  ~ 1761 Iuditel 10:4 | încălţat cu sandale, şi-a pus colierele, brăţările, inelele, cerceii 1762 Cantar 2:8 | Iată-l vine, săltând peste coline, trecând din munte-n munte.  ~ 1763 Iov 28:3 | se clatină încoace şi în colo.  ~ 1764 3Regil 7:23 | avea sculpturi în formă de colocinţi, câte zece la un cot, care 1765 3Regil 7:23 | toate părţile. Chipurile colocinţilor aşezaţi în două şiruri erau 1766 Faptel 16:12 | acestei părţi a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate 1767 Pildele 14:23| cei înţelepţi; iar coroana color nebuni este nebunia.  ~ 1768 Colos 1:2 | întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la 1769 Pildele 30:14| sunt ca săbiile şi ai căror colţi sunt cuţite, ca mănânce 1770 Isaia 8:21 | vremea foametei îşi vor arăta colţii şi vor huli pe regele lor 1771 Eccli 48:20 | săpat cu fier piatra cea colţurată şi a zidit izvoare de apă.  ~ 1772 3Macab 7:20 | printr-o inscripţie săpată pe o columnă, apoi au înălţat pe locul 1773 Iezech 26:10 | sabie, iar puternicele tale columne le va răsturna la pământ.  ~ 1774 Iezech 15 | CAPITOLUL 15  ~Ierusalimul comparat cu lemnul viţei.  ~~l. Şi 1775 Isaia 44:12 | sculele lui şi măsoară cu compasul. El face lucrul lui după 1776 Iov 42:10 | pâine în casa lui, l-au compătimit, l-au mângâiat de toate 1777 Estera 5 | căci stăpânirea ne este comună. Apropie-te!"  ~ 1778 Iezech 47:4 | mai măsurat încă o mie de con şi apa era până la brâu.  ~ 1779 Zaharia 7 | CAPITOLUL 7  ~Dumnezeu condamnă posturile făţarnice ale 1780 3Macab 4:15 | arătau cum şi hârtia şi condeiele cele de scris s-au sfârşit.  ~ 1781 3Ezdra 5:59 | preoţiei, dar nu s-au găsit în condici, fiii lui Hobaia, fiii lui 1782 2Macab 8:22 | cu ajutorul lui Dumnezeu, conducând el însuşi rândul cel dintâi, 1783 Eccli 41:20 | şi de minciună înaintea conducătorului şi a celui puternic;  ~ 1784 Isaia 9:14 | îl duc în rătăcire şi cei conduşi de ei vor pieri.  ~ 1785 Estera 8:12 | îndeobşte, care nu se va conforma, se va pustii fără cruţare 1786 3Regil 7:34 | spălătoarea deasupra; aceasta cu consolele şi policioarele ei erau 1787 3Regil 7:35 | 36. Şi a săpat pe feţele consolelor postamentului şi pe policioarele 1788 2Cronic 34:9 | Domnului, la repararea şi consolidarea lui.  ~ 1789 2Cronic 26:15| făcut în Ierusalim maşini, construite cu meşteşug, ca le pună 1790 1Macab 15:14 | 16. "Lucius, consul al Romanilor, regelui Ptolomeu, 1791 Eccli 16:28 | nici de oboseală şi nu contenesc să-şi facă datoria.  ~ 1792 3Regil 2:4 | sufletul lor, atunci nu va conteni fie din tine bărbat pe 1793 2Cronic 27:2 | al Domnului. Şi poporul continua încă se strice.  ~ 1794 2Macab 10:15 | primindu-i, încercau continuie războiul.  ~ 1795 Faptel 15:3 | Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor şi făceau tuturor 1796 Faptel 22 | istoriseşte iudeilor întâmplarea convertirii lui la Hristos.  ~~ 1797 3Regil 21:2 | decât aceasta, sau dacă îţi convine mai bine, îţi voi da argint 1798 Faptel 18:13 | Zicând acesta caută convingă pe oameni se închine 1799 Faptel 19:26 | toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulţime, 1800 Iov 32:12 | şi iată nici unul n-a convins pe Iov, nici unul n-a răsturnat 1801 Iov 6:18 | Caravanele din Tema aşteaptă, convoaiele din Saba nădăjduiesc în 1802 Iov 21:32 | pământului îi sunt uşori; în convoi pe urma lui înaintează toată 1803 Facerea 2:5 | câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse 1804 1Regil 17:33 | cu el, căci eşti încă un copilandru, iar acesta este ostaş din 1805 3Regil 12:24 | sfătuit cei ce crescuseră şi copilăriseră împreună cu el. Şi a zis 1806 Solomon 17:7 | 7. Meşteşugul copilăros al vrăjitorilor nu mai putea 1807 Tobit 10:6 | tu, şi nu mai amăgi! Copilaşul meu a pierit!" Şi ieşea 1808 Deuter 14:5 | adâncă între amândouă părţile copitei şi care dobitoc rumegă mâncarea, 1809 Eccli 13:10 | nu te înşeli şi nu te copleşească veselia ta.  ~ 1810 Planger 1:12| durere ca aceea care copleşeşte şi cu care Domnul m-a umplut 1811 2Macab 3:25 | băteau cu multe lovituri, copleşindu-l.  ~ 1812 1Cronic 9:31| era pus aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi.  ~ 1813 Iezech 45:14 | pentru untdelemn: dintr-o coră de untdelemn veţi da a zecea 1814 3Regil 9:27 | Hiram dintre supuşii săi corăbieri, cunoscători ai mării, ca 1815 Solomon 14:3 | chiar fără aibă ştiinţa corăbierului, poată porni pe mare. 1816 Marcu 3:9 | să-I fie pusă la îndemână o corăbioară, ca nu-L îmbulzească 1817 1Regil 30:30 | 30. Celor din Horma, din Coraşan şi din Atac;  ~ 1818 Marcu 7:11 | spune tatălui sau mamei: Corban! adică: Cu ce te-aş fi putut 1819 Luca 12:24 | 24. Priviţi la corbi, nici nu seamănă, nici 1820 3Regil 17:4 | iar mâncare am poruncit corbilor să-ţi aducă acolo!"  ~ 1821 Cantar 4:2 | 3. Cordeluţe purpurii sunt ale tale buze 1822 1Cronic 12:6 | Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;  ~ 1823 Iezech 40:30 | 30. Împrejur avea coridor lung de douăzeci şi cinci 1824 1Corint 4 | Hristos. Apostolul Pavel şi corintenii aduşi de el la credinţă. 1825 Iov 28:15 | Ofirului, nici cu preţioasa cornalină, nici cu pietre de safir!  ~ 1826 2Regil 15:10 | Când veţi auzi sunetul cornului, ziceţi: Abesalom s-a 1827 Apocal 9:13 | un glas, din cele patru cornuri ale altarului de aur, care 1828 3Regil 7:41 | acoperirea celor două globuri ale coroanelor care erau pe stâlpi;  ~ 1829 2Cronic 16:12| părţile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa 1830 Iuditel 15:12| fruntea poporului şi conducea corul femeilor. Şi toţi bărbaţii 1831 2Ezdra 12:31 | pe ziduri şi am pus două coruri mari pentru cântarea de 1832 2Ezdra 12:40 | 40. Apoi amândouă corurile au mers la templul lui Dumnezeu. 1833 Luca 3:28 | fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul 1834 Iov 24:24 | aşternut ca nalba, când o coseşti şi ca spicul ierbii s-au 1835 Eccles 3:6 | este rupi şi vreme coşi; vreme este taci şi vreme 1836 3Macab 4:6 | se veseli, se văitau şi cosiţele cele unse cu mir, cu praf 1837 Amos 7 | otavei, şi era otava după cositul cuvenit regelui.  ~ 1838 Eccli 11:32 | 32. Potârniche închisă în coşniţă, aşa este inima trufaşului, 1839 Isaia 18:5 | viţele vor fi tăiate cu cosoarele, ramurile vor fi luate, 1840 1Cronic 21:22| Domnului; dă-mi-l cu preţul cât costă, ca înceteze prăpădul 1841 Iesirea 2:4 | malul râului. Şi văzând coşul în păpuriş, ea a trimis 1842 Iosua 15:9 | muntele Efron; apoi hotarul coteşte spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;  ~ 1843 Iov 3:5 | Bezna şi umbra morţii s-o cotropească, norii s-o învăluiască şi 1844 Iov 21:25 | în ţărână şi viermii îi cotropesc.  ~ 1845 Iov 22:8 | 8. Cel cu pumnul tare cotropeşte pământul şi cel cu trecere 1846 Eccli 41:23 | făgăduinţă, pentru punerea cotului peste pâini ca le furi;  ~ 1847 2Macab 1:32 | dar flacăra de pe altar o covârşea în strălucire.  ~ 1848 Daniel 8:22 | stăpânirii lor, la vremea covârşirii păcatelor lor, se va ridica 1849 Efes 2:7 | arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin 1850 Isaia 1:8 | colibă într-o vie, ca o covercă într-o bostănărie, ca o 1851 Iesirea 12:33| său până a nu se dospi, cu coveţile învelite în hainele lor.  ~ 1852 Judecat 5:10| Sau şedeau în căruţe, sub coviltire de scoarţe scumpe Şi mergeau 1853 1Cronic 4:21| Iochim şi locuitorii din Cozeba; Ioaş şi Saraf, care au 1854 Apocal 9:10 | 10. Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; 1855 2Regil 18:8 | catârul a fugit cu el pe sub crăcile unui stejar mare, părul 1856 Iuditel 15:3 | 4. Şi Oziaş a trimis crainici la Betomestaim, la Bibe, 1857 Iuditel 1:11| egal. Ei au trimis deci pe crainicii lui înapoi cu mâinile goale 1858 2Macab 4:13 | după ce se auzea chemarea crainicilor.  ~ 1859 3Macab 5:13 | aproape zece şi jumătate, crainicul regesc, văzând cei chemaţi 1860 Iov 4:2 | nu-ţi vorbim? Necazul tău e crâncen! Dar cine ar putea să-şi 1861 1Regil 14:51 | lui Saul s-au dus războaie crâncene cu Filistenii. Când Saul 1862 2Macab 4:28 | fratele său; iar Sostrate pe Crates, mai-marele Ciprului.  ~ 1863 Eccli 31:15 | mai rău între lucrurile create, decât ochiul viclean? Pentru 1864 Isaia 43:1 | Ziditorul tău, Iacove, şi Creatorul tău, Israele: "Nu te teme, 1865 Ioan 4:21 | Şi Iisus i-a zis: Femeie, crede-Mă vine ceasul când nici 1866 Ioan 14:11 | Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea.  ~ 1867 1Petru 4:19 | să-şi încredinţeze Lui, credinciosului Ziditor, sufletele lor, 1868 Isaia 5:27 | Copitele cailor sunt ca şi cremenea cea tare, roţile căruţelor 1869 Facerea 46:34| răspundeţi: "Robii tăi am fost crescători de vite din tinereţile noastre 1870 2Tim 4:10 | şi s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmaţia;  ~ 1871 Isaia 53:2 | 2. Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, 1872 Psa 143:11 | ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele 1873 Facerea 30:37| migdal şi de paltin, şi a crestat pe ele dungi albe, luând 1874 Facerea 30:38| 38. Apoi punea nuielele crestate în jgheaburile de adăpat, 1875 Efes 4:15 | adevărul, în iubire, creştem întru toate pentru El, Care 1876 Efes 6:4 | mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea 1877 Faptel 24:22 | privitoare la învăţătura (creştină), zicând: Când se va coborî 1878 2Petru 1 | CAPITOLUL 1  ~Scara virtuţilor creştine. Petru, cel ce a văzut Schimbarea 1879 Evrei 13 | CAPITOLUL  13  ~Îndemn la viaţă creştinească şi la credinţă curată.  ~~ 1880 Faptel 11:26 | oară, ucenicii s-au numit creştini.  ~ 1881 Faptel 2:11 | 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei 1882 Faptel 27:12 | iernăm la Fenix, un port al Cretei, deschis spre vântul de 1883 Eccli 36:18 | Te aşteaptă pe Tine şi crezământ proorocilor Tăi.  ~ 1884 1Macab 12:46 | 46. Iar Ionatan, crezându-l, a făcut cum i-a zis, şi 1885 Tobit 2:13 | peste plată". Şi eu n-am crezut-o şi i-am zis să-l dea stăpânului 1886 Eccli 37:25 | roadele înţelegerii lui sunt crezute.  ~ 1887 Eccli 50:8 | zilele primăverii, ca floarea crinului la curgerea apelor;  ~ 1888 Numerii 11:6 | înfăţişarea ei era ca înfăţişarea cristalului.  ~ 1889 Iezech 32:1 | iată-te nimicit. Tu erai ca un crocodil în ape, tu suflai din nările 1890 Isaia 11:16 | 16. Atunci se va croi un drum pentru rămăşiţa 1891 Isaia 43:19 | muguri; nu-l vedeţi voi oare? Croi-voi în deşert o cale, în loc 1892 Iov 13:6 | strâmbe şi spre apărarea Lui croiţi minciuni?  ~ 1893 Iov 38:41 | corbului, când puii lui croncănesc la Dumnezeu, de foame, şi 1894 3Ezdra 2:22 | 22. Atunci vei afla în cronici însemnări despre acestea 1895 3Ezdra 2:21 | cercetezi cu amănuntul cronicile părinţilor tăi,  ~ 1896 Iezech 9:4 | vechi grec avea forma unei cruci) pe frunte, pe oamenii care 1897 2Macab 7:26 | plecându-se la el, înşelând pe crudul tiran, aşa a zis în limba 1898 Pildele 21:21| Înţeleptul ia cu luptă cruntă cetatea vitejilor şi răstoarnă 1899 3Regil 20:32 | Robul tău Benhadad zice: Cruţă-mi viaţa!" Acela însă a zis: " 1900 Eccli 27:11 | afli în mijlocul proştilor, cruţă-ţi vremea; iar cu cei înţelepţi 1901 Iezech 13:19 | care nu trebuie moară, cruţând viaţa sufletelor care nu 1902 Iezech 9 | Pierderea nelegiuiţilor şi cruţarea celor însemnaţi.  ~~ 1903 Eccli 23:2 | rătăcirile mele nu fie cruţate şi nu fie îngăduite păcatele?  ~ 1904 2Regil 18:11 | Abişai şi lui Itai şi a zis: "Cruţaţi-mi pe băiatul Abesalom!"  ~ 1905 Facerea 49:5 | Simeon şi Levi... Unelte ale cruzimii sunt săbiile lor.  ~ 1906 Iezech 30:4 | străini de toate neamurile, Cub şi fiii ţării aşezământului 1907 Iuditel 16:15| înaintea feţei Tale, iar cucei ce Te cinstesc pe Tine, 1908 1Cronic 26:27| 27. Din cuceriri şi prăzi ei afierosiseră 1909 Eccli 9:9 | nu cumva inima ta fie cucerită de vrăjile ei şi în patima 1910 Miheia 1:14 | 15. Îţi voi aduce un nou cuceritor ţie care locuieşti în Mareşa; 1911 Pildele 16:31| duhul este mai greţuit decât cuceritorul unei cetăţi.  ~ 1912 Faptel 13:50 | au întărâtat pe femeile cucernice şi de cinste şi pe cei de 1913 Pildele 7:18| iubire până dimineaţă, ne cufundăm în desfătări de dragoste,  ~ 1914 Iuditel 8:14| puteţi cuprindeţi şirul cugetării ei, cum aţi putea voi, oare, 1915 2Cronic 3:8 | 9. Cuiele de aur erau în greutate 1916 Isaia 22:25 | aceea, zice Domnul Savaot, cuiul înfipt într-un loc tare 1917 Facerea 19:31| tatăl nostru cu vin şi ne culcăm cu el şi ne ridicăm urmaşi 1918 Iona 1:5 | coborâse în fundul corăbiei, se culcase şi adormise.  ~ 1919 Isaia 26:4 | supus-o până la pământ, a culcat-o în pulbere.  ~ 1920 Facerea 29:2 | lângă ea trei turme de oi culcate; căci din fântâna aceea 1921 1Regil 2:21 | întreg Israelul şi se culcau cu femeile celor ce se adunau 1922 Sofonie 2:15| pustiită şi prefăcută în culcuş pentru dobitoace! Oricine 1923 2Macab 8:30 | 31. Şi culegând armele de la ei, toate cu 1924 Eccli 33:20 | care adună în vie pe urma culegătorilor, dar cu binecuvântarea Domnului 1925 Iov 30:3 | 4. Ei culegeau ierburi de prin mărăcini 1926 Levitic 25:11| sine pe pământ, şi nu culegeţi poama de pe viţele netăiate,  ~ 1927 Isaia 27:12 | Egiptului; şi voi veţi fi culeşi unul câte unul, feciori 1928 Estera 8:15 | rege în veşminte regeşti de culoare purpurie şi albă şi cu cunună 1929 Iosua 15:59 | sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, 1930 1Tim 2:9 | podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi 1931 Solomon 7:7 | înţelepciune, am chemat, şi duhul cuminţeniei a coborât în mine.  ~ 1932 Eccli 21:26 | cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.  ~ 1933 Facerea 47:18| şi pământurile noastre? Cumpără-ne pe pâine, pe noi cu pământurile 1934 Iezech 16:32 | daruri amanţilor tăi şi îi cumpărai, ca vină aceştia din 1935 2Ezdra 6:11 | împotriva mea, pentru îl cumpăraseră Tobie şi Sanbalat.  ~ 1936 Tit 2:6 | asemenea, pe cei tineri fie cumpătaţi.  ~ 1937 3Macab 4:8 | lanţuri de fier: unii de cumpenele corăbiilor aveau grumajii 1938 Eccli 42:5 | 6. De cumpenile şi de măsurile cele adevărate 1939 3Macab 5:9 | 10. Iar Ermon, după ce pe cumpliţii elefanţi, adăpându-i, i-a 1940 Iezech 21:14 | este sabia măcelului, sabia cumplitului măcel, sabia care trebuie 1941 1Cronic 18:8 | 8. Iar din Tibhat şi din Cun, cetăţile lui Hadadezer, 1942 3Regil 12:16 | Israele! Şi tu, Davide, cunoaşte-ţi acum casa ta! Şi s-a împrăştiat 1943 Matei 12:15 | 15. Iisus însă, cunoscându-i, S-a dus de acolo. Şi mulţi 1944 Matei 14:35 | 35. Şi, cunoscându-L, oamenii locului aceluia 1945 Daniel 3:2 | oştirilor, pe vistiernici, pe cunoscătorii de legi, pe judecători şi 1946 2Tim 2:19 | având pecetea aceasta: "Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai 1947 Psa 30:11 | vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce vedeau afară 1948 Eccli 44:26 | 27. Cunoscutu-l-a pe el întru binecuvântările 1949 Evrei 10:26 | noastră, după ce am luat cunoştiinţă despre adevăr, nu ne mai 1950 Romani 2:20 | având în lege dreptarul cunoştiinţei şi al adevărului,  ~ 1951 Eccli 3:22 | s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti.  ~ 1952 1Macab 1:22 | catapeteasma, precum şi cununiile şi podoaba cea de aur, care 1953 Apocal 4:10 | vecii vecilor şi aruncau cununile lor înaintea tronului, zicând:  ~ 1954 Numerii 13:30| Nu, ci mergem şi să-l cuprindem, pentru îl vom putea 1955 Iosua 8 | CAPITOLUL 8  ~Înconjurarea şi cuprinderea cetăţii Ai.  ~~l. Atunci 1956 Facerea 33:4 | lui şi l-a îmbrăţişat şi, cuprinzându-i grumazul, l-a sărutat şi 1957 Iezech 24:12 | acum înainte nu te vei mai curări de murdăria ta, până ce 1958 1Macab 4:35 | vrăjmaşii noştri. ne suim curăţăm sanctuarul şi să-l înnoim.  ~ 1959 Isaia 7:25 | în toţi munţii care erau curăţaţi cu săpăliga, tu nu te vei 1960 Psa 18:12 | De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă  ~ 1961 1Corint 5:8 | vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului.  ~ 1962 2Corint 7:1 | făgăduinţe, iubiţilor, ne curăţim pe noi de toată întinarea 1963 Efes 5:26 | 26. Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,  ~ 1964 Evrei 10:22 | întru plinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de 1965 Faptel 21:26 | luând cu el pe acei bărbaţi, curăţindu-se împreună cu ei a doua zi, 1966 1Petru 1:22 | 22. Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea 1967 Levitic 17:11| pentru jertfelnic, ca curăţiri sufletele voastre, sângele 1968 2Regil 4:6 | Iar portarului casei, care curăţise grâu, îi venise somn şi 1969 Pildele 20:9 | 9. Cine poate spune: Curăţit-am inima mea; sunt curat de 1970 Isaia 5:1 | 2. El a săpat-o, a curăţit-o de pietre şi a sădit-o cu 1971 Evrei 9:23 | celor din ceruri fie curăţite prin acestea, iar cele cereşti 1972 Isaia 62:10 | gătiţi, gătiţi-i drum, curăţiţi-l de pietre, înălţaţi un steag 1973 Levitic 16:2 | de după perdea, înaintea curăţitorului celui de pe chivotul legii, 1974 Apocal 4:3 | împrejurul tronului era un curcubeu, cu înfăţişarea smaraldului.  ~ 1975 Eccli 50:7 | Celui Preaînalt şi ca arcul curcubeului luminând în norii slavei;  ~ 1976 Eccli 38:40 | şi privegherea lui ca curele cuptorul.  ~ 1977 Pildele 8:27| sus şi izvoarele adâncului curgeau din belşug,  ~ 1978 Deuter 8:6 | într-o ţară bună, ţară de curgeri de apă, de izvoare şi de 1979 Numerii 21:14| Domnul a cuprins Vahebul cu curgerile sale năvalnice şi şuvoaiele 1980 Numerii 21:14| Arnonului şi povârnişul curgerilor de apă care se întinde până 1981 PatrReg 21:5 | oştirea cerului în amândouă curiile templului Domnului;  ~ 1982 Iosua 13:15 | râului Arnon, la mijlocul cursului acestui râu şi tot şesul 1983 Deuter 10:6 | Iotbata, în pământul unde sunt cursuri de apă.  ~ 1984 2Macab 4:23 | înfăţişarea lui de mare curtean, a ajuns ia arhieria, 1985 Facerea 50:4 | plângerii lui, a zis Iosif curtenilor lui Faraon: "De am aflat 1986 1Cronic 15:17| au pus pe Etan, fiul lui Cuşaia.  ~ 1987 Avacum 3:6 | Am văzut corturile lui Cuşan (Etiopia) lovite de groază, 1988 Ioan 19:23 | cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime.  ~ 1989 Iezech 19:8 | l-au pus în lanţuri într-o cuşcă şi l-au dus la regele Babilonului; 1990 Amos 9:7 | Israel, pentru Mine, ca şi Cuşiţii?", zice Domnul. "Oare n-am 1991 Pildele 10:11| dragostea acopere toate cusururile.  ~ 1992 Cantar 6 | plecat al tău iubit, ca să-l cutăm şi noi cu tine?  ~ 1993 Iov 42:2 | 3. Cine cutează, ai zis Tu, bârfească 1994 Iuditel 14:12| domnul nostru, căci robii au cutezat se scoale cu război împotriva 1995 Iesirea 20:20| Zis-a Moise către popor: "Cutezaţi, Dumnezeu a venit la 1996 Eccli 8:15 | Nu porni la drum cu cel cutezător ca nu-ţi cadă povară, 1997 Luca 20:40 | 40. Şi nu mai cutezau să-L întrebe nimic.  ~ 1998 Marcu 12:43 | văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât 1999 Marcu 12:41 | mulţimea aruncă bani în cutie. Şi mulţi bogaţi aruncau 2000 Marcu 12:41 | 41. Şi şezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea 2001 PatrReg 17:29| şi-au făcut pe Sucot-Benot, Cutienii şi-au făcut pe Nergal, Hamatienii


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License