Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
2002 Apocal 14:17 | cel ceresc, având şi el un cuţitaş ascuţit.  ~ 2003 1Tim 5:13 | se învaţă fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, 2004 Iezech 30:15 | trimite foc asupra Egiptului; cutremura-se-va Sin şi No se va prăbuşi, 2005 Isaia 14:30 | urlă! Şi tu, cetate, ţipă! Cutremură-te tu, ţară a Filistenilor, 2006 Psa 59:2 | 2. Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat 2007 Naum 3:1 | Pocnet de bici, duruit cutremurător de roţi, cai în galop, care 2008 Psa 45:3 | s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de tăria lui.  ~ 2009 Solomon 8:11| şi când voi rosti o lungă cuvântare, vor pune toţi mâna la gură.  ~ 2010 2Tim 4:15 | s-a împotrivit foarte mult cuvântărilor noastre.  ~ 2011 1Corint 2:1 | Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înţelept.  ~ 2012 Ioan 8:37 | omorâţi, pentru cuvâtul Meu nu încape în voi.  ~ 2013 Pildele 16:30| se află mergând pe calea cuvioşiei.  ~ 2014 Psa 31:6 | se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar 2015 Eccli 33:17 | 17. Aşa şi împotriva cuviosului, cel păcătos.  ~ 2016 Romani 16:23 | vistiernicul cetăţii, şi fratele Cvartus.  ~ 2017 2Cronic 10:4 | de jugul cel greu, care d-a pus el pe noi şi îţi vom 2018 Cantar 6:1 | lui s-a dus, în straturi d-aromate pline, să-şi pască turma 2019 1Regil 2:14 | la tine carne fiartă, ci dă-i-o crudă".  ~ 2020 Tobit 4:13 | nu o amâna pe mâine, ci dă-le-o îndată, căci şi ţie ţi se 2021 Isaia 43:6 | zice către miazănoapte: "Dă-Mi-i" şi către miazăzi: "Nu-i 2022 1Cronic 21:22| el jertfelnic Domnului; dă-mi-l cu preţul cât costă, ca 2023 1Regil 21:9 | Ca ea nu mai este alta, dă-mi-o!" şi i-a dat-o.  ~ 2024 Psa 62:9 | mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, părţi 2025 Evrei 10:16 | acele zile - zice Domnul: Da-voi legile Mele în inimile lor 2026 Iosua 19:11 | până la Mareala şi atingea Dabeşetul şi pârâul ce curge prin 2027 Cantar 8:9 | argint i-am face; iar uşă dac-ar fi, cu lemn de cedru am 2028 2Macab 4:32 | în loc fără de frică, în Dafne cea de lângă Antiohia.  ~ 2029 Iov 21:7 | faţa lor şi odraslele lor dăinuiesc sub ochii lor.  ~ 2030 Iezech 26:19 | fii locuit şi nu mai dăinuieşti în ţara celor vii.  ~ 2031 1Ioan 3:15 | oameni  nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El.  ~ 2032 Marcu 12 | lucrătorilor viei. Plata dajdiei. Învierea morţilor. Cea 2033 1Macab 10:29 | iert pe toţi Iudeii de dajdii şi de preţul sării şi de 2034 Estera 9:7 | ucis şi pe Parşandata, pe Dalfon, pe Aspata,  ~ 2035 Marcu 8:10 | Săi, a venit în părţile Dalmanutei.  ~ 2036 2Tim 4:10 | Crescent în Galatia, Tit în Dalmaţia;  ~ 2037 Faptel 17:34 | Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris, şi alţii împreună cu ei.  ~~ 2038 Faptel 27:41 | 41. Şi căzând pe un dâmb de nisip au înţepenit corabia 2039 2Regil 24:6 | Tahtim-Hodşi, de unde au venit la Dan-Iaan,  ~ 2040 Iosua 15:49 | 49. Dana, Chiriat-Sana, zis şi Debir;  ~ 2041 Luca 4:20 | Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar 2042 Faptel 21:40 | 40. Şi dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare 2043 Faptel 12:4 | prinzându-l l-a băgat în temniţă, dându-l la patru străji de câte 2044 3Macab 6:40 | ospătau, toate de la rege dându-li-se, până la a paisprezecea 2045 2Macab 6:27 | Pentru aceea, bărbăteşte acum dându-mi viaţa, voi arăta vrednic 2046 1Tesal 3:6 | Timotei de la voi la noi şi dându-ne vestea bună despre credinţa 2047 Iezech 16:14 | desfrânarea ta cu tot trecătorul, dându-te pe tine lui.  ~ 2048 Amos 8:14 | Viu este Dumnezeul tău, Dane, şi vie este calea până 2049 Iuditel 3:6 | l-au primit cu cununi, cu dansuri şi cu tobe.  ~ 2050 2Regil 6:14 | 14. Şi David dănţuia cât putea înaintea Domnului 2051 1Cronic 16:32| 33. dănţuiască împreună toţi copacii dumbrăvii 2052 Iov 21:10 | ca oile şi odraslele lor dănţuiesc împrejur.  ~ 2053 Eccles 3:3 | este jeleşti şi vreme dănţuieşti.  ~ 2054 Iesirea 15:18| toate femeile cu timpane şi dănţuind.  ~ 2055 3Macab 6:32 | plângerea şi vaietul lepădând, danţuri de veselie au prins joace, 2056 Iov 41:31 | 32. El lasă în urmă o dâră luminoasă şi adâncul pare 2057 2Regil 11:24 | lupta împotriva cetăţii şi dărâm-o. Aşa să-l încurajezi".  ~ 2058 1Macab 12:37 | zidească cetatea, fiindcă se dărâmase zidul de deasupra pârâului 2059 Isaia 22:10 | casele cele din Ierusalim, dărâmaţi-le ca întăriţi zidul.  ~ 2060 Isaia 51:3 | Domnul va mângâia Sionul, şi dărâmăturilor lui le va da nădejde. El 2061 Planger 2:7 | întărituri, ce stau laolaltă dărăpănate.  ~ 2062 Eccli 41:24 | De ponosul luării şi al dării şi de tăcere către cei care 2063 Numerii 28:1 | le spune: Darurile Mele, dările Mele, jertfele Mele cele 2064 2Cronic 10:18| căpetenie peste strânsul dărilor; dar fiii lui Israel l-au 2065 Solomon 11:3 | 3. Au stat dârji împotriva duşmanilor lor 2066 2Regil 24:24 | de tot, lucruri luate în darn. Şi a cumpărat David aria 2067 1Tim 6:18 | înavuţească în fapte bune, fie darnici, fie cu inimă largă,  ~ 2068 2Regil 24:23 | 23. Toate acestea le dăruiesc regelui. Domnul Dumnezeul 2069 Numerii 27:7 | grăit fetele lui Salfaad; dăruieşte-le şi lor moştenire între fraţii 2070 Psa 142:11 | Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta 2071 Faptel 17:31 | Bărbatul pe care L-a rânduit, dăruind tuturor încredinţare, prin 2072 PatrReg 12:18| lucrurile dăruite, pe care le dăruiseră templului Domnului Iosafat, 2073 2Corint 12:13| eu nu v-am fost povară? Dăruiţi-mi mie această nedreptate.  ~ 2074 Eccli 45:2 | 2. Dăruitu-l-a pe el cu mărirea sfinţilor 2075 Facerea 16:12| asupra lui, dar el va sta dârz în faţa tuturor fraţilor 2076 Iov 40:17 | 17. Coada lui e dârză ca lemnul cedrului şi vinele 2077 Iuditel 5:2 | ce se sprijină puterea şi dârzenia lui, şi cine este rege conducător 2078 Eccli 39:11 | El va arăta învăţătura dăscăliei sale şi în legea legăturii 2079 Isaia 30:20 | ci ochii tăi vor vedea pe dascălii tăi  ~ 2080 Pildele 5:12| am ascultat de îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce învăţau 2081 Iov 33:3 | Celui Atotputernic este dătătoarea vieţii mele.  ~ 2082 Iacov 4:12 | 12. Unul este Dătătorul legii şi Judecătorul: Cel 2083 Matei 25:28 | deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.  ~ 2084 2Regil 20:21 | mâna asupra regelui David. Daţi-mi-l numai pe el singur şi 2085 2Macab 8:16 | batjocoritei cetăţi şi surparea datinei strămoşeşti.  ~ 2086 Faptel 21:21 | copiii, nici umble după datini.  ~ 2087 1Corint 11:10| De aceea şi femeia este datoare aibă (semn de) supunere 2088 1Corint 7:3 | să-i dea femeii iubirea datorată, asemenea şi femeia bărbatului.  ~ 2089 Romani 4:4 | plata după har, ci după datorie;  ~ 2090 Iov 33:22 | să-i arate omului calea datoriei,  ~ 2091 Pildele 22:25| care se pun chezaşi pentru datorii.  ~ 2092 Matei 18:24 | socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi.  ~ 2093 Isaia 50:1 | mama voastră? Sau care este datornicul Meu, căruia Eu v-am vândut? 2094 3Ioan 1:12 | 12. Lui Dimitrie datu-i-s-a mărturie de către toţi şi 2095 Psa 73:14 | sfărâmat capul balaurului; datu-l-ai pe el mâncare popoarelor 2096 Iov 31:15 | 16. Datu-m-am, oare, în lături, când săracul 2097 Facerea 26:22| Rehobot, căci îşi zicea: "Datu-ne-a astăzi Domnul loc larg şi 2098 Amos 7 | făcea un stol de lăcuste la datul otavei, şi era otava după 2099 Cantar 5:6 | iată eu l-am căutat, dar de-aflat nu l-am aflat; pe nume l-am 2100 1Regil 25:34 | lui Israel, Care m-a oprit de-aţi face ţie rău; dacă nu te-ai 2101 Cantar 7:13 | a dat vila de vie, merii de-au înmugurit, de-s aproape 2102 Cantar 7:13 | înmugurit, de-s aproape de-nflorit. Şi acolo iţi voi da dezmierdările 2103 Cantar 5:8 | Fete din Ierusalim, jur: De-ntâlniţi pe dragul meu, ce să-i spuneţi 2104 Cantar 7:13 | merii de-au înmugurit, de-s aproape de-nflorit. Şi acolo 2105 Amos 4:11 | voi face; Israele - şi cu deadinsul îţi voi face aceasta! Pregăteşte-te, 2106 2Ezdra 13:30 | 31. Şi deasemenea pentru aducerea lemnelor 2107 Iov 13:20 | 21. Depărtează mâna Ta de deasupră-mi şi nu mai tulbura cu 2108 Judecat 4:3 | era judecător în Israel Debora-proorociţa, soţia lui Lapidot.  ~ 2109 Marcu 7:31 | prin mijlocul hotarelor Decapolei.  ~ 2110 Estera 3:9 | ţara Agag, ca întărească decretul cel împotriva Iudeilor,  ~ 2111 Estera 9:1 | a poruncii regelui şi a decretului lui; în ziua aceea, când 2112 3Macab 5:4 | cei rânduiţi la aceasta, decuseară ieşind, au legat mâinile 2113 1Corint 6:18| în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte 2114 Iezech 16:42 | Dumnezeu, ca tu nu te mai dedal desfrâului cu toţi idolii 2115 1Tim 3:8 | vorbind în două feluri, nu dedaţi la vin mult, neagonisitori 2116 Isaia 8:23 | nevoie. În vremurile de dedemult el a supus pământul Zabulonului 2117 3Regil 7:28 | încheieturi. Iar deasupra şi dedesubtul leilor şi boilor erau închipuite 2118 Pildele 30:9 | apuc de furat şi defaim numele Dumnezeului meu.  ~ 2119 3Ioan 1:10 | faptele pe care le face, defăimându-ne cu vorbe urâte; şi nemulţumit 2120 Daniel 6:25 | aducă pe bărbaţii aceia care defăimaseră pe Daniel şi au fost aruncaţi 2121 Psa 118:118 | 118. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează 2122 2Petru 2:11 | în faţa Domnului judecată defăimătoare împotriva lor.  ~ 2123 Solomon 3:11| 11. Defăimătorii înţelepciunii şi ai învăţăturii 2124 Pildele 16:27| gând rău aţâţă ceartă şi defăimătorul desparteprieteni.  ~ 2125 Pildele 18:7 | 8. Vorbele defăimătorului sunt ca nişte mâncări alese; 2126 Psa 37:19 | răsplătesc rele pentru bune, defăimau, urmam bunătatea.  ~ 2127 2Corint 8:20| aceasta ne ferim ca nu ne defăimeze cineva, în această îmbelşugată 2128 Eccli 31:36 | aproapele tău şi nu-l defaimi la veselia lui.  ~ 2129 Iuditel 14:9 | trupul şi a fost primit definitiv în casa lui Israel.  ~ 2130 Luca 11:46 | sarcinile nici cel puţin cu un deget.  ~ 2131 1Ezdra 4:9 | Babilonienii, Suzienii, Dehaveii,  ~ 2132 Daniel 3:1 | a aşezat în câmpia Dura (Deir) din ţinutul Babilonului.  ~ 2133 1Macab 15:21 | ţărilor: Sampsame, Sparta, Delos, Mindus, Sicion, Caria, 2134 2Macab 12:1 | Geneu, precum şi Ieronim şi Demofon, şi afară de aceştia Nicanor, 2135 Iacov 3:15 | pământească, trupească, demonică.  ~ 2136 Eccli 18:1 | trăieşte în veac a zidit toate deobşte.  ~ 2137 Judecat 20:32| fugim de ei şi să-i depărtăm de cetate pe cale". Şi au 2138 TreiTin 1:5 | am făcut fărădelege, depărtându-ne de la Tine.  ~ 2139 1Tim 6:20 | comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi 2140 Iov 36:20 | 20. Nu pofti noaptea (depărtării de Dumnezeu), căci în ea, 2141 Iov 39:28 | prada; ochii săi străpung depărtările,  ~ 2142 3Ezdra 7:13 | din robie, şi toţi câţi se depărtaseră de urâciunile neamurilor 2143 Psa 102:12 | răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.  ~ 2144 Isaia 42:11 | lauda Lui s-o vestească în depărtatele ostroave.  ~ 2145 Eccli 25:28 | mâna ta, de la trupul tău depărteaz-o.  ~~ 2146 1Regil 7:8 | una ca aceasta, ca depărtez de Domnul Dumnezeul meu 2147 Efes 4:13 | desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos.  ~ 2148 Apocal 3:2 | n-am găsit faptele tale depline înaintea Dumnezeului Meu.  ~ 2149 Colos 2:2 | iubire, aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea 2150 Colos 2:10 | 10. Şi sunteţi deplini întru El, Care este cap 2151 1Tim 4:7 | şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă.  ~ 2152 Isaia 34:15 | face şarpele cuibul, şi va depune ouă în el, va cloci şi va 2153 3Ezdra 5:53 | fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui 2154 Iezech 27:10 | sus pe zidurile tale şi desăvârşeau frumuseţea ta.  ~ 2155 Iuditel 11:5 | roabei tale şi Dumnezeu va desăvârşi cu tine lucrul tău, iar 2156 2Corint 7:1 | întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.  ~ 2157 Evrei 5:9 | 9. Şi desăvârşindu-Se, S-a făcut tuturor celor 2158 Iezech 28:11 | Dumnezeu: Tu erai pecetea desăvârşiri, deplinătatea înţelepciunii 2159 2Corint 13:11| fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi 2160 Rut 4:7 | Cumpăr-o pentru tine!", şi şi-a descălţat sandaua sa şi a dat-o acestuia.  ~ 2161 Eccles 10:11 | şarpele muşcă înainte de a fi descântat, atunci descântătorul nu 2162 Psa 57:5 | Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte 2163 Deuter 18:11 | 11. Nici descântător, nici chemător de duhuri, 2164 1Regil 6:2 | preoţi, pe ghicitori şi pe descântători şi au zis: "Ce facem 2165 Iov 3:8 | de către cei ce ştiu descânte Leviatanul.  ~ 2166 3Regil 5:8 | hotărî; şi acolo le voi descărca şi tu le vei lua; însă şi 2167 Faptel 21:3 | căci acolo corabia avea descarce povara.  ~ 2168 PatrReg 6:17| Elisei şi a zis: "Doamne, deschide-i ochii ca vadă!" Şi a 2169 Iezech 2:8 | acest neam de răzvrătiţi! Deschide-ii gura şi mănâncă ceea ce 2170 Marcu 7:34 | Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te!  ~ 2171 PatrReg 19:16| urechea Ta şi auzi! Deschide-ţi, Doamne, ochii Tăi şi vezi 2172 Iezech 40:38 | Mai era o cameră care se deschidea spre pridvorul porţii; acolo 2173 Iov 31:31 | niciodată afară; porţile mele le deschideam călătorului.  ~ 2174 1Petru 3:21 | necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, 2175 Psa 117:19 | 19. Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând 2176 Psa 118:148 | 148. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, 2177 Iesirea 2:5 | 6. Şi, deschizându-l, a văzut copilul: era un 2178 Faptel 17:3 | 3. Deschizându-le şi arătându-le Hristos 2179 Ioan 1:51 | de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu 2180 Iesirea 39:22| deschizătură şi împrejurul acestei deschizături avea un guler, ţesut ca 2181 1Regil 20:12 | să-ţi facă rău, aceasta voi descoperi-o urechilor tale şi-ţi voi 2182 Iov 11:7 | 7. Descoperi-vei tu care este firea lui Dumnezeu? 2183 2Regil 6:20 | făcut azi regele lui Israel, descoperindu-se înaintea ochilor roabelor 2184 Efes 1:17 | duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere,  ~ 2185 2Corint 12:7 | nu trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe 2186 Iezech 20:9 | ei şi înaintea cărora descoperisem, ca să-i scot din ţara Egiptului.  ~ 2187 Isaia 52:9 | 10. Descoperit-a Domnul braţul Său cel sfânt 2188 Daniel 2:47 | dumnezeilor şi Stăpânul regilor, descoperitorul tainelor, căci tu ai putut 2189 Iosua 18:7 | Duceţi-vă şi cutreieraţi ţara, descrieţi-o şi întoarceţi la mine, 2190 2Regil 15:30 | era acoperit şi picioarele desculţe. Şi toţi oamenii care erau 2191 Isaia 20:3 | tineri şi bătrâni, goi şi desculţi şi cu spatele descoperit, 2192 Deuter 25:9 | se va numi în Israel casa desculţului.  ~ 2193 Evrei 12:5 | certarea Domnului, nici nu te descuraja, când eşti mustrat de El.  ~ 2194 1Ezdra 4:4 | jării aceleia a început descurajeze poporul lui Iuda şi să-l 2195 1Tim 5:23 | pentru stomacul tău şi pentru desele tale slăbiciuni.  ~ 2196 Eccli 38:32 | o va sili, ca asemene desenul şi privegherea lui, ca 2197 Eccli 6:5 | binegrăitoare îndatorează, deseori, la răspunsuri binevoitoare.  ~ 2198 Eccles 5:6 | grijilor se nasc visele şi deşertăciunile din prea multe cuvinte. 2199 Facerea 42:35| 35. Dar deşertând ei sacii lor, iată, legătura 2200 2Cronic 24:10| dregătorul arhiereului şi deşertau lada, o ridicau şi o puneau 2201 1Regil 24:1 | locurile neprimejdioase ale deşertului Enghedi.  ~ 2202 Tobit 3:6 | mi se ia duhul, ca desfac şi întorc în pământ, 2203 Apocal 5:2 | deschidă cartea şi desfacă toate peceţile ei?  ~ 2204 Faptel 27:40 | 40. Şi desfăcând ancorele, le-au lăsat în 2205 2Macab 1:16 | cei care erau cu el, şi desfăcându-i în bucăţi şi tăindu-le capetele 2206 Iov 26:8 | acoperă faţa lunii pline, desfăşurând asupra ei norii Săi.  ~ 2207 Isaia 48:12 | pământul şi dreapta Mea a desfăşurat cerurile. Eu le chem şi 2208 Iezech 2:10 | 10. Şi a desfăşurat-o înaintea mea, şi am văzut 2209 Solomon 2:6 | 6. Veniţi deci şi ne desfătăm cu bunătăţile cele de acum 2210 Pildele 8:29| veselindu-mă în fiecare zi şi desfătându-mă fără încetare în faţa Lui;  ~ 2211 2Macab 6:4 | cu desfrânări şi beţii, desfătându-se cu desfrânatele în sfintele 2212 Psa 35:7 | casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei.  ~ 2213 Psa 36:4 | 4. Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini 2214 Eccles 2:3 | cugetat apoi în inima mea, desfătez trupul meu cu vin - pe când 2215 Romani 3:31 | 31. Desfiinţăm deci noi Legea prin credinţă? 2216 Efes 2:15 | 15. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, 2217 Ioan 10:35 | Scriptura nu poate fie desfiinţată -  ~ 2218 Marcu 7:13 | 13. Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu 2219 Galat 3:17 | sute treizeci de ani, ca desfiinţeze făgăduinţa.  ~ 2220 Iov 15:4 | mergi atât de departe, încât desfiinţezi cucernicia şi nesocoteşti 2221 1Corint 10:8 | 8. Nici ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii 2222 Deuter 22:21 | lucru de ruşine în Israel, desfrânându-se în casa tatălui său. Şi 2223 Iezech 23:18 | tinereţii sale, când se desfrânase în ţara Egiptului;  ~ 2224 Iezech 16:34 | 35. De aceea ascultă, desfrânato, cuvântul Domnului:  ~ 2225 Isaia 28:24 | zi plugarul ară, seamănă, desfundă pământul şi îl grăpează?  ~ 2226 1Macab 11:24 | 25. Şi deşi-l pârau câţiva oameni ai fărădelegii 2227 Solomon 17:17| bun viers al păsărilor din desişuri şi năvala apelor aprige  ~ 2228 Zaharia 11:3 | puilor de leu, căci bogăţia desişurilor Iordanului a fost pârjolită.  ~ 2229 Isaia 32:3 | gângavi va grăi iute şi desluşit.  ~ 2230 Iesirea 22:11| celălalt nu va avea să-l despăgubească;  ~ 2231 Iesirea 21:22| se supună cel vinovat la despăgubirea ce o va cere bărbatul acelei 2232 2Cronic 34:21| lui Hasra. Ea locuia în despărţământul al doilea în Ierusalim şi 2233 Psa 16:13 | 14. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, 2234 Facerea 13:7 | tot pământul înaintea ta? Desparte-te dar de mine! Şi de vei apuca 2235 Iezech 42:20 | sute de coţi; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel ce nu 2236 Facerea 30:32| dinaintea noastră şi despărţim din ele orice oaie pestriţă 2237 Levitic 1:12| o taie apoi în bucăţi, despărţind capul şi grăsimea ei; 2238 PatrReg 2:11| un car şi cai de foc şi, despărţindu-i pe unul de altul, a ridicat 2239 2Corint 2:13| pe Tit, fratele meu, ci despărţindu-mă de ei, am plecat în Macedonia.  ~ 2240 Marcu 10 | CAPITOLUL 10  ~Despre despărţirea soţilor. Iisus binecuvintează 2241 2Tim 4:6 | de-acum jertfesc şi vremea despărţirii mele s-a apropiat.  ~ 2242 Faptel 15:38 | acesta cu ei, fiindcă se despărţise de ei din Pamfilia şi nu 2243 1Ezdra 6:21 | întorseseră din robie şi cei ce se despărţiseră cu ei de necurăţenia popoarelor 2244 Susanei 1:50| a zis către ei Daniel: "Despărţiţi-i unul de altul şi-i voi întreba".  ~ 2245 3Ezdra 9:8 | 9. Şi faceţi voia Lui şi despărţiţi-vă de neamurile pământului 2246 Efes 2:14 | surpând peretele din mijloc al despărţiturii,  ~ 2247 Solomon 5:10| aripile vântul cel uşor şi despicându-l cu avântul pornirii, îşi 2248 3Macab 1:4 | şi cu lacrimi, cu părul despletit, ca şi pe sine şi pe pruncii 2249 Avacum 3:5 | Munţii cei din veac se desprind din locul lor, colinele 2250 Amos 3:10 | cutreiera prin ţară şi te va despuia de puterea ta şi va jefui 2251 2Cronic 24:6 | nelegiuită şi fiii ei au despuiat templul lui Dumnezeu şi 2252 Isaia 3:25 | şi, jefuită, ea va şedea despuiată pe pământ.  ~~ 2253 Iov 11:6 | 6. Şi să-ţi destăinuiască tainele înţelepciunii? ( 2254 Iuditel 10:13| oştirii voastre, ca să-i destăinuiesc adevărul şi să-i arăt un 2255 Iov 36:10 | Dar El le face această destăinuire ca ia aminte şi le 2256 Solomon 18:18| vedeniile care îi îngroziseră le destăinuiseră lucrul pentru care pătimesc 2257 Apocal 1:1 | trimiterea îngerului Său, a destăinuit-o robului Său Ioan,  ~ 2258 Pildele 20:5 | în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată.  ~ 2259 Iov 39:25 | 26. Oare, prin deşteptăciunea ta s-a îmbrăcat în pene 2260 2Macab 7:20 | gândire cu inimă bărbătească deşteptând-o, zicea către ei:  ~ 2261 3Macab 5:14 | 15. Şi abia deşteptându-l, i-a spus vremea ospăţului 2262 Facerea 41:20| ca şi mai înainte. Apoi, deşteptându-mă, am adormit iar.  ~ 2263 2Corint 3:5 | ca de la noi înşine, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu,  ~ 2264 Iov 38:37 | 37. Cine poate ţină cu destoinicie socoteala norilor şi 2265 Facerea 49:3 | culmea vredniciei şi culmea destoiniciei;  ~ 2266 Osea 4:11 | rătăcească şi au săvârşit destrăbălări, depărtându-se de Dumnezeul 2267 Iezech 23:26 | capăt desfrânărilor tale şi destrăbălărilor tale aduse din ţara Egiptului, 2268 Planger 1:14| grumazul meu; El a făcut se destrame puterea mea şi m-a dat în 2269 Deuter | DEUTERONOM - A CINCEA CARTE A LUI MOISE~~~~~~  ~ 2270 Iuditel 10:10| ea până a coborât muntele devale şi a străbătut valea şi 2271 Pildele 19:25| şi cel fără de minte va deveni înţelept; mustră pe cel 2272 Faptel 27:36 | 36. Şi devenind toţi voioşi, au luat şi 2273 Estera 9:4 | deoarece omul acesta, Mardoheu, devenise tot mai puternic.  ~ 2274 Zaharia 4:7 | Înaintea lui Zorobabel devii o câmpie. Şi el va smulge 2275 3Macab 5:42 | acolo jertfe, pustietate devină pentru toată vremea.  ~ 2276 Solomon 4:7 | când apucă moară mai devreme, de odihnă.  ~ 2277 Iuditel 16:6 | Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feţei ei.  ~ 2278 Luca 11:17 | le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi 2279 Romani 16 | celor din Roma. Primejdia dezbinării.  ~~ 2280 PatrReg 17:20| 21. Căci Israeliţii se dezbinaseră de la casa lui David şi 2281 Tit 3 | cei înnoiţi prin Duhul. Dezbinătorul trebuie ocolit.  ~~ 2282 Baruh 5:1 | 1. Dezbracă-te, Ierusalime, de haina întristării 2283 Rut 3:15 | 15. Iar către ea a zis: "Dezbracă-ţi haina ta cea de deasupra 2284 Matei 27:28 | 28. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui, I-au 2285 Estera 4:17 | cuprinsă de groaza morţii şi, dezbrăcându-se de hainele slavei sale, 2286 Colos 2:11 | împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru 2287 Zaharia 3:4 | care stăteau înaintea lui: "Dezbrăcaţi-l de veşmintele cele murdare!" 2288 Isaia 32:10 | scoateţi îmbrăcămintea, dezbrăcaţi-vă, încingeţi-vă peste mijloc 2289 Baruh 4:19 | 20. Dezbrăcatu-m-am de veşmântul păcii şi m-am 2290 Levitic 20:19| descoperi, unul ca acela îşi dezgoleşte trupul rudei sale şi-şi 2291 Iezech 13:14 | pământ; temeliile lui se vor dezgoli şi el va cădea; o dată cu 2292 Iezech 4:7 | ta şi mâna ta cea dreaptă dezgolită spre Ierusalimul împresurat 2293 2Ezdra 4:2 | aceasta? Se poate oare dezgroape pietrele din movilele de 2294 Iov 33:19 | 20. Pofta lui este dezgustată de mâncare şi inima lui 2295 Isaia 66:15 | sunt ca o vijelie, ca dezlănţuie cu fierbinţeală mânia Lui 2296 Amos 1:10 | necontenit şi furia lui s-a dezlănţuit mereu;  ~ 2297 Luca 19:30 | n-a şezut vreodată. Şi, dezlegându-l, aduceţi-l.  ~ 2298 Facerea 42:27| poposit noaptea la gazdă, dezlegându-şi unul sacul, ca dea de 2299 Solomon 8:7 | întorsăturile cuvintelor şi dezlegările întrebărilor; ea cunoaşte 2300 Matei 21:2 | legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.  ~ 2301 Luca 19:33 | 33. Pe când aceştia dezlegau mânzul, au zis stăpânii 2302 Solomon 14:25| căsătoriilor şi desfrânare şi dezmăţ sub ochii tuturor.  ~ 2303 Pildele 29:20| 21. Dacă (vreun stăpân) dezmiardă din copilărie pe robul său, 2304 Pildele 8:30| 31. Dezmierdându-mă pe rotundul pământului Lui 2305 Cantar 7:13 | de-nflorit. Şi acolo iţi voi da dezmierdările mele.  ~ 2306 Cantar 4:9 | 10. Cât de dulce, când dezmierzi, eşti tu sora mea mireasă; 2307 1Cronic 22:13| curajos, nu te teme şi nu te deznădăjdui.  ~ 2308 Colos 3:21 | copiii voştri, ca nu se deznădăjduiască.  ~ 2309 2Macab 9:21 | 22. Nu deznădăjduiesc de mine, ci mare nădejde 2310 Eccli 22:22 | scoate şi sabia, nu te deznădăjduieşti, căci el n-o va întoarce 2311 2Macab 9:17 | dreaptă a lui Dumnezeu şi, deznădăjduindu-se, a scris Evreilor carte 2312 Iov 6:25 | Ducă-se în vânt cuvintele unui deznădăjduit!  ~ 2313 Planger 1:4 | suspină; fecioarele sunt deznădăjduite şi ea este plină de amar.  ~ 2314 Iov 30:10 | 11. Cel ce şi-a deznodat ştreangul robiei asupreşte 2315 Iov 38:31 | cataramele Pleiadelor sau deznozi lanţurile Orionului?  ~ 2316 Iuda 1:12 | roade, de două ori uscaţi şi dezrădăcinaţi,  ~ 2317 Luca 17:6 | aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi 2318 Eccli 49:7 | s-a sfinţit prooroc, ca dezrădăcineze şi necăjească şi piardă 2319 Luca 4:18 | propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; 2320 Iuditel 16:23| sută şi cinci ani. Şi ea a dezrobit pe roaba ei. Ea a murit 2321 Iov 36:9 | După aceea, Dumnezeu le dezvăluie fapta pe care au făcut-o 2322 Cantar 2:13 | 13. Smochinii îşi dezvelesc mugurii şi florile de vie 2323 Eccli 19:26 | 27. Îmbrăcămintea omului, dezvelirea dinţilor, când râde, şi 2324 Psa 140:4 | cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu oamenii 2325 Facerea 44:16| zicem, sau cu ce ne dezvinovăţim? Dumnezeu a descoperit nedreptatea 2326 Deuter 1 | Tofel, Laban, Haşerot şi Di-Zahab,  ~ 2327 1Tim 3:10 | dovedesc fără prihană, fie diaconiţi.  ~ 2328 Iezech 28:12 | scumpe: cu rubine, topaze şi diamante, cu crisolit, onix şi iaspis, 2329 3Regil 7:30 | de un cot şi jumătate în diametru; şi împrejurul gurii erau 2330 Zaharia 3:2 | Ceartă-te pe tine Domnul, diavole, ceartă-te pe tine Domnul, 2331 Apocal 16:14 | 14. Căci sunt duhuri diavoleşti, făcătoare de semne şi care 2332 Pildele 24:6 | 6. Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruinţa 2333 Osea 1:3 | soţie pe Gomer, fiica lui Diblaim, şi ea a rămas însărcinată 2334 Iezech 6:14 | mai deşartă decât pustiul Diblat, şi vor cunoaşte Eu sunt 2335 Levitic 24:10| lui era Şelomit, fata lui Dibri, din neamul lui Dan.  ~ 2336 Faptel 13:11 | el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta cine să-l 2337 Deuter 28:29 | 29. Pe dibuite mergi ziua în amiaza 2338 Pildele 30:26| 26. Dihorii, neam slab, care-şi clădesc 2339 Iosua 15:38 | 38. Dilean, Miţpe şi Iocteel;  ~ 2340 Colos 4:14 | doctorul cel iubit, şi Dima.  ~ 2341 Iosua 21:34 | Carta cu împrejurimile ei, Dimna cu împrejurimile ei şi Nahalalul 2342 Iosua 15:22 | 22. China, Dimona şi Adada;  ~ 2343 1Ezdra 4:9 | ceilalţi tovarăşi ai lor: Dineii şi Arfarsateii, Tarpeleii, 2344 2Macab 7:8 | nelegiuitule, ne scoţi pe noi dintr-această viaţă, însă Împăratul lumii, 2345 Matei 25:40 | întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, 2346 Eccli 45:16 | veac nu s-a îmbrăcat aşa dintr-alt neam, fără numai singuri 2347 2Macab 4:34 | numai Iudeii, ci mulţi şi dintr-alte neamuri s-au scârbit şl 2348 2Macab 14:33 | săpa şi aici voi face lui Dionisos templu vestit".  ~ 2349 Faptel 28:11 | care avea pe ea însemnul Dioscurilor.  ~ 2350 Zaharia 5 | Vedenia cu sulul zburător, discul de plumb şi cu două femei 2351 Faptel 24:12 | în templu nu m-au găsit discutând cu cineva sau făcând tulburare 2352 Faptel 17:18 | filozofii epicurei şi stoici discutau cu el, şi unii ziceau: Ce 2353 Faptel 15:2 | pentru ei împotrivire şi discuţie nu puţină cu Pavel şi Barnaba, 2354 1Tim 6:4 | nimic, suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, 2355 Iov 14:11 | 11. Apele mărilor pot dispară, fluviile pot scadă şi 2356 Amos 6:6 | bucurie al celor fără frâu va dispărea.  ~ 2357 Iuditel 14:4 | recunoască pe cel care dispreţuia casa lui Israel, pe cel 2358 1Regil 10:27 | va izbăvi pe noi?" Şi-l dispreţuiau şi nu i-au adus daruri. 2359 Iov 12:5 | 5. dispreţuim nenorocirea (gândesc cei 2360 Planger 2:6 | 7. Dispreţuit-a Domnul jertfelnicul Său 2361 Amos 5:21 | 21. Urât-am, dispreţuit-am prăznuirile voastre şi nu 2362 Pildele 1:30| mele şi cercetarea mea au dispreţuit-o.  ~ 2363 Iov 34:33 | tot aşa? Fiindcă ai fost dispreţuitor, fiindcă te faci tu judecător 2364 2Ezdra 4:4 | asupra copiilor lor şi dă-i dispreţului în ţara robiei.  ~ 2365 2Macab 11:20 | patruzeci şi opt, a lunii lui Distros, ziua a douăzeci şi patra".  ~ 2366 2Macab 12:6 | cetatea Iafa de tot o distrugă.  ~ 2367 Naum 2:1 | 2. Un vrăjmaş distrugător a pornit împotriva ta, Ninive; 2368 Avacum 2:16 | Libanului te va acoperi şi distrugerea dobitoacelor te va înfricoşa 2369 Iezech 21:31 | oamenilor barbari, făuritori ai distrugerii.  ~ 2370 Estera 1:6 | 7. Divanuri de aur şi de argint erau 2371 1Cronic 28:18| I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, 2372 2Regil 2:22 | Lasă-te de mine, ca nu te dobor la pământ. Atunci cu ce 2373 Isaia 14:16 | în pustiu şi cetăţile le dobora şi nu da drumul robilor 2374 Psa 88:39 | 39. Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai 2375 Miheia 1:6 | ei cele cioplite vor fi doborâte, toată bogăţia adunată din 2376 Iuditel 14:3 | lui Israel, urmăriţi-i şi doborâţi-i pe drumurile voastre.  ~ 2377 1Cronic 6:71| Chişionul) cu împrejurimile lui, Dobratul cu împrejurimile lui,  ~ 2378 1Macab 16:15 | castel mic, ce se chema Doc, pe care-l zidise, şi le-a 2379 Luca 4:23 | veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! 2380 Facerea 50:2 | 2. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitori ai săi, îmbălsămeze 2381 1Cronic 27:4 | ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; în ceata lui se 2382 2Cronic 20:36| proorocit Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareşa, o proorocie 2383 3Macab 1:3 | şi s-a înstrăinat de la dogmele părinteşti; acesta a pus 2384 2Cronic 6:27| molipsitoare, de va fi vânt dogorâtor sau pălitură, lăcustă sau 2385 Apocal 16:8 | în soare şi i s-a dat dogorească pe oameni cu focul lui.  ~ 2386 Apocal 16:9 | 9. Şi oamenii au fost dogoriţi cu mare arşiţă şi au hulit 2387 3Regil 8:37 | molipsitoare, de va fi vânt dogoritor, uscăciune, lăcustă, omidă, 2388 3Macab 1:16 | 17. Iar mamele şi doicele lăsând pruncii cei de curând 2389 1Corint 4:14| scriu acestea, ci ca dojenesc, ca pe nişte copii ai mei 2390 Luca 17:3 | De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l.  ~ 2391 Eccli 18:18 | Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş 2392 1Tesal 5:14 | rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, 2393 Isaia 61:3 | bucurie în loc de veşminte de doliu, slavă în loc de deznădejde. 2394 Judecat 14:4 | vremea aceea Filistenii domneau peste Israel.  ~ 2395 1Corint 4:8 | aţi domnit, ca şi noi domnim împreună cu voi.  ~ 2396 Cantar 7:2 | 2. Cât de frumoase sunt, domniţă, picioarele tale în sandale! 2397 Iov 3:15 | 15. Sau cu domnitorii care umplu de aur şi de 2398 Eccles 10:4 | din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri.  ~ 2399 Solomon 16:17| Uneori para focului se domolea, ca nu ardă fiarele cele 2400 Iacov 3:8 | dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; 2401 1Macab 15:9 | Antioh, iar el a fugit în Dora cea de lângă mare.  ~ 2402 Facerea 31:30| pentru cu mare aprindere doreai casa tatălui tău. Dar atunci 2403 Eccles 6:2 | din ceea ce ar putea dorească, Dumnezeu nu-i îngăduie 2404 Solomon 16:24| toate hrănitor, potrivit dorinţei celor care Te rugau;  ~ 2405 Eccli 5:2 | 2. Nu urma dorinţelor şi tăriei tale, ca umbli 2406 Solomon 19:11| 12. Şi, spre împlinirea dorinţii lor, nor de prepeliţe s-a 2407 Psa 118:174 | 174. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi 2408 2Regil 12:3 | ulcica lui, la sânul lui dormise şi era pentru el ca o fiică.  ~ 2409 Iezech 23:7 | Egiptenii, căci aceştia dormiseră cu ea în tinereţile ei, 2410 Psa 75:4 | cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici 2411 Iesirea 8:2 | vor sui în casele tale, în dormitoarele tale, pe paturile tale, 2412 Pildele 23:21| desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face porţi zdrenţe.  ~ 2413 2Tim 4:3 | învăţătura sănătoasă, ci - dornici să-şi desfăteze auzul - 2414 Iosua 12:23 | 23. Un rege al Dorului de lângă Nafat-Dor, un rege 2415 Iov 5:15 | scapă din gura lor pe omul dosădit şi din mâna celui puternic 2416 1Regil 23:23 | ascunzişurile în care se doseşte; apoi întoarceţi-vă la mine 2417 Faptel 5:3 | minţi tu Duhului Sfânt şi doseşti din preţul ţarinei?  ~ 2418 Faptel 5:2 | 2. Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia 2419 3Regil 20:30 | domnească într-o cămară dosnică.  ~ 2420 Eccli 9:7 | rătăci prin locurile ei dosnice.  ~ 2421 Iesirea 12:33| aluatul său până a nu se dospi, cu coveţile învelite în 2422 Iesirea 12:38| au copt azime, nu se dospise încă, pentru i-au scos 2423 Iuditel 3:8 | la Esdrelon, aproape de Dotaia, care se află în faţa marelui 2424 Iuditel 7:17| tabăra în munte, în preajma Dotainului. O parte au trimis-o spre 2425 PatrReg 6:13| s-a spus: "Iată, este în Dotan".  ~ 2426 1Ezdra 10:8 | în luna a noua, în ziua a douăzecea a lunii acesteia. Şi s-a 2427 Evrei 11:1 | încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute.  ~ 2428 Evrei 11 | Credinţa şi roadele ei, dovedite cu pilda drepţilor din Vechiul 2429 Faptel 1:3 | patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de 2430 Cantar 1:14 | eşti dragul meu! Şi cît de drăgălaş eşti tu! Pajiştea de iarbă 2431 Iov 41:2 | îţi va spune el lucruri drăgălaşe?  ~ 2432 Cantar 7:7 | eşti şi atrăgătoare, prin drăgălăşia ta, iubito!  ~ 2433 Eccli 30:9 | 9. Dacă eşti drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoşa; 2434 2Ezdra 2:13 | m-am îndreptat spre izvorul Dragonului şi spre Poarta Gunoiului 2435 Cantar 8:3 | este sub capul meu şi cu dreapta-i cuprinde.  ~ 2436 2Regil 22:33 | încinge cu putere şi calea cea dreaptă-mi arată;  ~ 2437 Iezech 27:26 | şi cârmacii tăi, cei ce dreg crăpăturile corăbiilor, 2438 Eccli 44:10 | bărbaţii milei, ale căror dreptăţi nu s-au uitat.  ~ 2439 Osea 7 | asupra lui Israel şi vestirea dreptelor pedepse.  ~~ 2440 2Ezdra 3:32 | argintarii şi negustorii au dres zidul de la foişorul din 2441 2Macab 4:19 | adus, le-au hărăzit pentru dresul corăbiilor celor de oştire.  ~ 2442 3Macab 1:3 | cel care se zicea al lui Drimilus, care de neam era iudeu, 2443 Isaia 60:6 | cămile te vor acoperi, şi dromadere din Madian şi Efa. Toate 2444 Iesirea 27:6 | 7. Drugii aceştia să-i vâri prin inele, 2445 Iosua 7:24 | Zerah, argintul, haina, drugul cel de aur, pe fiii lui, 2446 3Regil 13:25 | 25. Şi iată nişte drumeţi, care au trecut pe alături, 2447 Faptel 24:24 | câteva zile, Felix, venind cu Drusila, femeia lui, care era din 2448 Iesirea 8:12| prin case, de prin curţi şi ds prin ţarini;  ~ 2449 Iezech 16:51 | Roşeşte dar de ruşine şi tu şi du-ţi batjocura ta, pentru 2450 Rut 3:3 | hainele tale cele bune şi du-tţ. la arie, dar nu te arăta 2451 Iesirea 39:8 | 9. Hoşenul l-au făcut dublu, în patru colţuri, lung 2452 Iov 6:25 | faceţi judecata vorbelor? Ducă-se în vânt cuvintele unui deznădăjduit!  ~ 2453 2Macab 13:4 | într-acel loc, să-l piardă, ducându-l în Bereea.  ~ 2454 3Ezdra 1:41 | luând Nabucodonosor şi ducându-le, le-a agăţat în templul 2455 Ioan 9:11 | Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut.  ~ 2456 Ioan 19:17 | 17. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul 2457 Luca 21:12 | sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, 2458 1Corint 12:2 | pe când eraţi păgâni, duceaţi la idolii cei muţi, ca şi 2459 3Regil 11:1 | fiilor lui Israel: " nu duceri la ele, nici ele nu vină 2460 2Cronic 35:22| zis regele slugilor sale: "Duceri-mă de aici, pentru sunt 2461 1Regil 6:7 | vacile la car, iar viţeii lor duceţi-i acasă.  ~ 2462 Iosua 4:3 | Iordanului douăsprezece pietre, duceţi-le cu voi şi le puneţi în tabăra 2463 Isaia 48:19 | faceţi cunoscută ştirea, duceţi-o până la marginile pământului! 2464 Ioil 2:20 | şi se va ridica din el duhoare şi miros de stârv va porni 2465 2Macab 9:8 | îngreuia, neputând suferi duhoarea.  ~ 2466 2Macab 9:9 | putea purta din pricina duhoriţi nesuferite.  ~ 2467 Iezech 37:8 | grăieşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi 2468 Pildele 4:3 | tatăl meu, singur, şi cu duioşie iubit la mama mea  ~ 2469 Cantar 7:10 | 10. Sărutarea ta mai dulce-ar fi ca vinul, ce-ar curge 2470 Isaia 5:19 | socotesc amarul dulce şi dulcele amar!  ~ 2471 2Regil 23 | Dumnezeu, celui din Iacov, Ale dulcelui cântăreţ din Israel:  ~ 2472 Eccli 38:30 | 30. La fel este cu orice dulgher şi orice zidar, care noaptea 2473 3Regil 14:15 | pentru ei şi-au făcut dumbrăvi închinate Astartei, întărâtând 2474 1Cronic 16:32| dănţuiască împreună toţi copacii dumbrăvii înaintea feţei Domnului, 2475 2Regil 5:23 | veni pe vârful arborilor dumbrăvilor, atunci porneşti, căci 2476 Faptel 10:17 | 17. Pe când Petru nu se dumirea întru sine ce ar putea 2477 Judecat 3:25| 26. Până se dumirească aceia, Aod a plecat şi nimeni 2478 Faptel 2:12 | toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: 2479 Romani 11:4 | 4. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? "Mi-am pus deoparte 2480 2Macab 4:16 | face păgâneşte împotriva dumnezeieştilor legi nu este prea lesne, 2481 Faptel 17:29 | nu trebuie socotim dumnezeirea este asemenea aurului sau 2482 Colos 2:9 | trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii,  ~ 2483 Ioan 1 | CAPITOLUL  1  ~Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut trup. Mărturia 2484 Facerea 30:37| paltin, şi a crestat pe ele dungi albe, luând de pe nuiele 2485 2Cronic 15:16| tot depărtate, ci au mai durat încă în Israel, totuşi Asa 2486 Iov 14:2 | umbra el fuge şi e fără durată.  ~ 2487 Eccli 37:16 | şi, de vei cădea, îl va durea împreună cu tine.  ~ 2488 2Regil 2:26 | tu urmările au fie dureroase? Până când nu vei zice oamenilor 2489 Facerea 27:33| strigat cu glas mare şi foarte dureros şi a zis către tatăl său: " 2490 2Ezdra 2:6 | mi-au zis: "Cât timp are dureze călătoria ta şi când ai 2491 Pildele 23:35| 35. "M-au lovit... Nu m-a durut! M-au bătut... Nu ştiu nimic! 2492 1Regil 17:13 | mai mari ai lui, care se duseră la război, erau: cel mai 2493 Iezech 16:26 | pradă fetelor Filistenilor, duşmancele tale, care s-au ruşinat 2494 Psa 34:18 | bucure de. mine cei ce duşmănesc pe nedrept, cei ce urăsc 2495 Levitic 19:17| 17. nu duşmăneşti pe fratele tău în inima 2496 3Regil 11:24 | 25. El a duşmănit pe Israel în toate zilele 2497 2Macab 4:20 | avea asupra lui gânduri duşmănoase, de aceea Antioh, căutând 2498 3Regil 21:20 | către Ilie: "M-ai aflat, duşmanule, şi aici!" Iar el a zis: " 2499 Psa 77:59 | 59. Dusu-i-a pe ei la hotarul sfinţeniei 2500 Numerii 16:14| 14. Dusu-ne-ai tu oare în ţara unde curge 2501 Psa 77:52 | Bătut-a cu grindină via lor şi duzii lor cu piatră.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License