Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
2502 Iosua 19:20 | 20. Harabit, Chişion şi Ebeţ;  ~ 2503 Eccles 1:1 | 1. Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David, rege în 2504 1Cronic 2:27| Ierahmeel, sunt: Maaţ, Iamin şi Echer.  ~ 2505 Eccli | LUI ISUS, FIUL LUI SIRAH (ECLESIASTICUL)~~~~~~  ~ 2506 Iov 30:9 | pentru obrazul meu n-au făcut economie cu scuipatul lor!  ~ 2507 3Ezdra 4:48 | de ţinut şi satrapul şi economul, nu meargă la uşile lor.  ~ 2508 Iuditel 7:17| şi spre răsărit în faţa Ecrebelului, în apropiere de Husi, pe 2509 1Macab 10:89 | rudelor domneşti, şi i-a dat Ecromul şi toate hotarele lui să-i 2510 1Regil 5:10 | Domnului în Ecron au strigat Ecronenii şi au zis: "Chivotul Dumnezeului 2511 Iosua 22:32 | Manase au numit jertfelnicul Ed, adică mărturie, căci îşi 2512 Deuter 23:6 | nu-ţi fie scârbă de edomit căci acesta îţi este frate. 2513 2Ezdra 1:1 | i-am întrebat despre cei ee scăpaseră din robie şi rămăseseră 2514 Zaharia 5:7 | femeie stătea în mijlocul efei.  ~ 2515 1Regil 17:1 | între Soco şi Azeca, la Efes-Damim.  ~ 2516 Efes 1 | aleşi. Pavel se roagă ca efesenii ajungă cunoască desăvârşit 2517 Faptel 20 | rămas bun de la Biserica Efesului.  ~~ 2518 Marcu 7:34 | a suspinat şi a zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te!  ~ 2519 Judecat 12 | CAPITOLUL 12   ~Înfrângerea Efraimiţilor.   ~~l. După aceea s-au 2520 1Regil 1 | fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf Efraimitul.  ~ 2521 1Cronic 2:50| lui Hur, întâiul născut al Efratei a fost Şobal, tatăl lui 2522 Rut 1:2 | şi Chilion. Aceştia erau Efrateni din Betleemul lui Iuda şi, 2523 2Regil 2:9 | peste Galaad, Aşer, Izreel, Efrem, Veniamin şi peste tot Israelul.  ~ 2524 3Regil 11:25 | Ieroboam, fiul lui Nabat, Efremiteanul din Ţereda, pe a cărui mamă 2525 2Cronic 13:19| Ieşana cu satele ei şi Efronul cu satele lui.  ~ 2526 2Macab 12:26 | acestora, a tăbărât Iuda asupra Efronului, care era cetate tare, în 2527 Psa 134:9 | minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor 2528 Deuter 11:4 | ce a făcut El cu oştirea egipteană, cu caii lui şi cu carele 2529 Iesirea 1:18| Femeile evreice nu sunt ca egiptencele, ci ele sunt voinice şi 2530 Facerea 21:9 | Văzând însă Sarra fiul egiptencii Agar, pe care aceasta îl 2531 Isaia 15:8 | vaietele sale au ajuns până la Eglaim, jeluirea lui până la Beer-Elim, 2532 Iosua 10:35 | în acesta, cum făcuse cu Eglonul; şi l-a dat blestemului 2533 Facerea 46:21| au fost: Ghera şi Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.  ~ 2534 Facerea 35:7 | jertfelnic şi a numit locul acela El-Bet-El, pentru acolo i Se arătase 2535 Facerea 33:20| jertfelnic şi i-a pus numele El-Elohe-Israel.  ~~ 2536 Facerea 14:5 | muntele lor Seir şi până la El-Faran, care e lângă pustiu.  ~ 2537 1Macab 8:8 | 9. Şi cei din Elada s-au sfătuit meargă şi 2538 Iuditel 8:1 | fiul lui Oziel, fiul lui Elai, fiul lui Anania, fiul lui 2539 Isaia 21:2 | pustiitorul pustieşte. Avântă-te, Elame! împresuraţi pe Mezi, n-aveţi 2540 1Ezdra 4:10 | 10. Elamiţii şi celelalte popoare, pe 2541 Isaia 22:6 | 6. Elamul a luat tolba de săgeţi, 2542 3Ezdra 9:21 | Ismael, Natanael, Iozabad şi Elasa.  ~ 2543 Naum 1:1 | vedeniei lui Naum cel din Elcoş.  ~ 2544 1Cronic 7:20| Şutelah, fiul lui; Ezer şi Elead. Pe aceştia i-au ucis locuitorii 2545 1Cronic 7:19| fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui şi Tahat, fiul 2546 Iosua 18:27 | 28. Ţela, Elef şi Iebus sau Ierusalimul, 2547 1Macab 6:44 | pântece şi l-a omorât, şi elefantul a căzut pe pământ deasupra 2548 1Macab 6:36 | de sus, afară de călăuza elefantului.  ~ 2549 Iosua 7:21 | şi argintul este pus sub elen.  ~ 2550 2Macab 4:12 | într-acest chip se întărea elenismul şi sporeau obiceiurile celor 2551 2Regil 15:30 | David s-a dus în Muntele Eleonului şi, mergând, plângea; capul 2552 2Regil 5:15 | Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, 2553 1Cronic 8:26| 27. Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.  ~ 2554 3Ezdra 9:26 | Iehiel, Abdi, Ieremot şi Elias, din fiii lui Elam;  ~ 2555 3Regil 4:6 | căpetenie peste casa regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste 2556 Estera 4:14 | aceasta, atunci izbăvirea şi eliberarea vor veni pentru Iudei din 2557 1Ezdra 1 | CAPITOLUL 1  ~Cirus eliberează pe Iudei din robie.  ~~ 2558 Luca 23:18 | zicând: Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba,  ~ 2559 Ioan 19:12 | strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten 2560 2Regil 23:24 | 25. Şama Haroditeanul; Elica Haroditeanul;  ~ 2561 Numerii 34:21| 21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru 2562 1Cronic 8:19| 20. Elienai, Ţiltai şi Eliel,  ~ 2563 2Regil 5:15 | Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.  ~ 2564 1Cronic 26:3 | şaselea Iohanan, al şaptelea Elihoenai.  ~ 2565 3Regil 4:3 | 3. Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, 2566 Faptel 13:8 | Dar le stătea împotrivă Elimas vrăjitorul - căci aşa se 2567 Iuditel 1:6 | supuse lui Arioh, regele Elimeilor. Şi astfel popoare multe 2568 2Macab 13:2 | tării, fiecare având oştire elinească: pedestraşi o sută şi zece 2569 Apocal 9:11 | evreieşte, este Abaddon, iar în elineşte are numele Apollion.  ~ 2570 3Ezdra 9:21 | 22. Ai lui Paşhur: Elioanai, Maaseia, Ismael, Natanael, 2571 2Cronic 23 | Maaseia, fiul lui Adaia şi pe Elişafat, fiul lui Zicri.  ~ 2572 Iesirea 6:22| Aaron şi-a luat de soţie pe Elisaveta, fata lui Aminadab şi sora 2573 Luca 3:28 | fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,  ~ 2574 1Cronic 11:46| Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam şi Itma Moabitul,  ~ 2575 1Regil 10:5 | aceea vei ajunge la Ghibeea Elohim, unde se află garda de pază 2576 Numerii 26:25| Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.  ~ 2577 Iosua 15:59 | 59. Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi cu satele lor. 2578 1Cronic 12:5 | 5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria 2579 2Cronic 29:14| Iehiel şi Şimei, din fiii lui Eman; Şemaia şi Uziel din fiii 2580 Iosua 18:20 | Ierihonul, Bet-Hogla şi Emec-Cheţiţ;  ~ 2581 Judecat 16:30| Iar după Samson s-a sculat Emegar, fiul lui Enan, şi a ucis 2582 Deuter 2:7 | Înainte au locuit acolo Emimii, popor mare, mult la număr 2583 Faptel 7:16 | de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;  ~ 2584 Iosua 17:11 | lin de el, locuitorii din En-Dor şi locurile care ţin de 2585 Iezech 47:10 | pescarii de la En-Gaddi până la En-Eglaim şi îşi vor arunca mrejele. 2586 Iezech 47:10 | el vor sta pescarii de la En-Gaddi până la En-Eglaim şi îşi 2587 Iosua 21:28 | cu împrejurimile lui şi En-Ganimul cu împrejurimile lui;  ~ 2588 Iosua 15:62 | 62. Nibşan, Ir-Melah şi En-Ghedi: şase cetăţi cu satele lor.  ~ 2589 Iosua 19:21 | 21. Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;  ~ 2590 Judecat 7 | dis-de-dimineaţă şi au tăbărât la En-Harod, iar tabăra Madianiţilor 2591 Iosua 19:37 | 37. Chedeş, Edrea şi En-Haţor;  ~ 2592 2Ezdra 11:28 | 29. La En-Rimon, la Ţorea, la Iarmut;  ~ 2593 Iosua 17:7 | dreapta, până la locuitorii En-Tapuahului.  ~ 2594 Iosua 15:34 | Zanuah, En-Ganim, Tapuah şi Enam;  ~ 2595 Eccli 45:13 | lucru de meşter ţesător, cu engolpionul în care erau Urim şi Tumim,  ~ 2596 3Regil 12:24 | Domnului a fost către Şemaia Enlamitul, zicând: "Ia-ţi o haină 2597 Ioan 3:23 | 23. Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de Salim, erau 2598 Romani 16:5 | casa lorÎmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, care este 2599 Faptel 17:18 | Iar unii dintre filozofii epicurei şi stoici discutau cu el, 2600 Faptel 20:28 | Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca păstraţi Biserica 2601 1Tim 3:1 | cuvântul: de pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.  ~ 2602 Filip 1:1 | sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii:  ~ 2603 Apocal 2 | scrie îngerilor, adică episcopilor Bisericilor din: Efes, Smirna, 2604 2Macab 11 | puţină vreme Lisias, care era epitrop al regelui şi rudenie şi 2605 Galat 4:2 | 2. Ci este sub epitropi şi iconomi, până la vremea 2606 Numerii 26:35| fiii lui Şutelah sunt: din Eran, neamul Eranienilor.  ~ 2607 Numerii 26:35| Şutelah sunt: din Eran, neamul Eranienilor.  ~ 2608 1Ezdra 4:9 | Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, 2609 Facerea 10:10| alcătuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad şi Calne din ţinutul 2610 Faptel 24:14 | învăţătura pe care ei o numesc eres, şi cred toate cele scrise 2611 Faptel 24:5 | din lume, fiind căpetenia eresului nazarinenilor,  ~ 2612 Tit 3:10 | 10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, 2613 Numerii 26:16| 17. Din Eri, neamul Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; 2614 2Tim 1:15 | mine, între care Fighel şi Ermoghen.  ~ 2615 Iezech 32:20 | cei mai vestiţi dintre eroi; aceia au căzut şi zac printre 2616 3Ezdra 5:53 | fiii lui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui 2617 Iuditel 3:8 | 9. Şi aşa a ajuns el la Esdrelon, aproape de Dotaia, care 2618 2Macab 12:35 | 36. Iar cei care erau cu Esdris mai mult bătându-se şi ostenind, 2619 Iosua 15:52 | 52. Anab, Duma şi Eşean;  ~ 2620 3Ezdra 5:46 | 47. Fiii lui Esemirot, o mie cincizeci şi doi.  ~ 2621 Luca 3:25 | fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,  ~ 2622 Numerii 26:20| Fares sunt: din Esron neamul Esroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor.  ~ 2623 1Cronic 2:53| acestea se trag Ţoreenii şi Eştauleenii.  ~ 2624 Iosua 15:50 | 50. Anab, Eştemo şi Anim;  ~ 2625 2Cronic 11:5 | El a întărit Betleemul, Etamul şi Tecoa;  ~ 2626 3Regil 8:2 | zilele sărbătorilor din luna Etanim, care este a şaptea lună.  ~ 2627 2Cronic 6:37| părinţilor lor şi spre "etatea care ţi-ai ales-o şi spre 2628 3Regil 16:31 | femeie pe Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului, a început 2629 1Cronic 4:28| 29. În Bilha, Eţem, Tolad,  ~ 2630 3Regil 22:48 | ajungă, sfărâmându-se la Eţion Gheber.  ~ 2631 Deuter 2:5 | câmpului, de la Elat şi Eţion-Gaber, şi ne-am abătut şi am mers 2632 1Cronic 4:6 | Helei sunt: Ţeret, Ţohar Etna şi Coţ.  ~ 2633 1Cronic 6:40| 41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui 2634 Facerea 25:15| 15. Hadad, Tema, Etur, Nafiş şi Chedma.  ~ 2635 2Tim 4:21 | iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi 2636 1Macab 8:7 | la el, le-a dat regelui Eumene.  ~ 2637 2Tim 1:5 | bunica ta Loida şi în mama Eunichi, tot aşa, sunt încredinţat, 2638 PatrReg 23:10| Domnului, aproape de locuinţa eunucului Netan-Melec cea din Parvarim, 2639 Faptel 27:14 | un vânt puternic, numit Euroclidon (dinspre miazănoapte-răsărit).  ~ 2640 Faptel 16 | duce Evanghelia din Asia în Europa. Întâmplările din Filipi.  ~~ 2641 2Tim 4:5 | suferă răul, lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!  ~ 2642 Efes 4:11 | alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,  ~ 2643 Baruh 5:4 | dreptăţii" şi "Strălucirea evlaviei".  ~ 2644 Iuditel 8:31| noi, fiindcă eşti femeie evlavioasă, ca Domnul ne trimită 2645 2Ezdra 13:13 | şi nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru templul Dumnezeului 2646 Faptel 22:12 | oarecare Anania, bărbat evlavios, după Lege, mărturisit de 2647 Filip 4:2 | 2. Rog pe Evodia şi rog pe Sintihi aibă 2648 2Macab 14:38 | trupul şi sufletul pentru evreime şi-l pusese cu toată nevoinţa.  ~ 2649 Facerea 14:12| scăpaţi, au vestit pe Avram Evreul, care trăia pe atunci la 2650 Eccli 43:6 | 7. Şi luna, totdeauna exactă, însemnează lunile şi împarte 2651 Isaia 36:12 | siliţi  îşi mănânce cu voi excrementele şi îşi bea urina?"  ~ 2652 1Cronic 11:37| Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;  ~ 2653 1Regil 20:18 | înainte şi şezi lângă piatra Ezel;  ~ 2654 1Cronic 4:16| 17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer 2655 3Regil 4:31 | înţelept mult şi decât Etan Ezrahiteanul, decât Heman şi decât Calcol 2656 Psa 88 | O învăţătură a lui Etam Ezrahitul.  ~~ 2657 1Cronic 27:26| câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.  ~ 2658 Avacum 2:5 | rosti împotriva lui pilde, fabule şi cuvinte cu tâlc? şi vor 2659 3Ezdra 5:56 | Fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii lui Savia, fiii lui 2660 Romani 1:25 | slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat 2661 1Corint 12:10| 10. Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; 2662 Iezech 28:14 | prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat 2663 Filip 2:2 | 2. Faceţi-mi bucuria deplină, ca gândiţi 2664 2Corint 7:2 | 2. Faceţi-ne loc în inimile voastre! 2665 Estera 8:17 | popoarele ţării mulţi se făcură Iudei, pentru că-i cuprinsese 2666 Deuter 9:16 | Domnului Dumnezeului vostru, făcuserăţi un viţel turnat şi abătuserăţi 2667 Faptel 2:28 | 28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; 2668 Psa 41:3 | 3. Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua 2669 Psa 78:4 | 4. Făcutu-ne-am ocară vecinilor noştri, 2670 Psa 82:9 | 10. Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.  ~ 2671 Iuditel 5:10| umilit, şi i-a asuprit cu făcutul de cărămidă şi i-a pus în 2672 1Ezdra 2:44 | fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;  ~ 2673 2Macab 4:8 | 9. Afară de acestea, făgăduia încă şi alţi o sută cincizeci, 2674 3Regil 1:51 | jertfelnicului, zicând: Să-mi făgăduiască astăzi cu jurământ regele 2675 2Petru 2:19 | 19. Ei le făgăduiesc libertate, fiind ei înşişi 2676 Eccles 5:4 | 4. Mai bine nu făgăduieşti decât nu împlineşti ce 2677 3Macab 3:7 | pe ascuns unii cu alţii, făgăduindu-le le vor fi credincioşi 2678 Iezech 20:28 | ţara pe care cu jurământ făgăduisem le-o dau, iar ei, punându-şi 2679 2Cronic 31:5 | din jertfele pe care le făgăduiseră ei Domnului Dumnezeului 2680 Iov 28:25 | El statornicea ploilor un făgaş şi o cale bubuitului tunetului,  ~ 2681 Cantar 5:1 | aromate, miere am mâncat din faguri, vin şi lapte am băut. Mâncaţi 2682 1Regil 2:8 | nici cel bogat nu se fălească cu bogăţia sa; ci cel ce 2683 Luca 3:35 | fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui 2684 Iezech 1:24 | mergeau fiarele, auzeam fâlfâitul aripilor lor, ca un vuiet 2685 Psa 105:47 | cel sfânt al Tău şi ne fălim cu lauda Ta.  ~ 2686 Psa 36:35 | Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se ca cedrii 2687 1Corint 4:6 | ce e scris, ca nu făliţi unul cu altul împotriva 2688 Iezech 17:23 | şi se va face un cedru falnic şi vor locui în el tot felul 2689 1Tim 1 | trebuie ferită de învăţături false. Legea şi harul lui Hristos. 2690 Numerii 13:9 | 10. Falti, fiul lui Rafu, din seminţia 2691 Daniel 1:2 | Aşpenaz, cel mai mare peste famenii săi, aducă dintre fiii 2692 Eccli 20:3 | 3. Precum este năzuinţa famenului a se apropia de fecioară, 2693 Luca 2:36 | Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, 2694 1Cronic 8:24| 25. Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac.  ~ 2695 Numerii 35:19| vărsat poate ucidă pe făptaş îndată ce-l întâlneşte.  ~ 2696 2Macab 15:12 | nevoit întru toate lucrurile faptei bune, cu mâinile întinse 2697 Isaia 56:1 | fereşte mâna lui ca nu făptuiască nici un rău.  ~ 2698 Pildele 21:2 | 3. Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii 2699 Osea 12:9 | pentru fărădelegea pe care a făptuit-o.  ~ 2700 Iov 31:32 | în sânul meu, greşeala făptuită,  ~ 2701 Iov 31:2 | nedrept şi nenorocirea pentru făptuitorii fărădelegii?  ~ 2702 Pildele 11:8 | 9. Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura 2703 2Corint 11:16| primiţi-mă măcar ca pe un fără-de-minte, ca laud şi eu puţin.  ~ 2704 3Ezdra 5:53 | fiii lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot,  ~ 2705 3Regil 17:12 | Dumnezeul tău, n-am nici o fărâmitură de pâine, ci numai o mână 2706 Facerea 21:21| locuit deci Ismael în pustiul Faran şi mama sa i-a luat femeie 2707 1Macab 9:50 | Bethoron, Betel, Timnota, Farathon şi Tefonul, cu ziduri înalte 2708 Numerii 26:19| Şelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor.  ~ 2709 PatrReg 5:11| 12. Au doară Abana şi Farfar, râurile Damascului, nu 2710 3Ezdra 5:55 | fiii lui Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii lui 2711 Matei 23:26 | 26. Fariseule orb! Curăţă întâi partea 2712 3Ezdra 5:47 | 48. Fiii lui Fasaron, o mie patruzeci şi şapte.  ~ 2713 1Macab 15:21 | Cos, Side, Aradus, Rodos, Faselis, Gortina, Cnidus, Cipru 2714 Iezech 45:2 | coţi şi împrejurul lui o fâşie de loc lată de cincizeci 2715 1Macab 9:66 | fraţii lui şi pe fiii lui Fasiron în sălaşurile lor, şi a 2716 Filip 1:18 | în tot chipul, fie din făţărie, fie în adevăr, Hristos 2717 1Petru 2:1 | răutatea şi tot vicleşugul şi făţărniciile şi pizmele şi toate clevetirile,  ~ 2718 Galat 2:13 | Şi, împreună cu el, s-au făţărnicit şi ceilalţi iudei, încât 2719 Iov 20:5 | foarte puţin şi bucuria făţarnicului nu stă decât o clipă?  ~ 2720 Facerea 33:13| am oi şi vite de curând fătate; de le vom mâna tare numai 2721 2Macab 14:15 | poporul Său şi Care pururea făţiş a apărat partea sa.  ~ 2722 Zaharia 2:3 | Domnul m-a făcut văd patru făurari.  ~ 2723 2Ezdra 3:31 | 31. Apoi Malchia făurarul a reparat până la casa celor 2724 Eccli 7:12 | 13. Nu făuri minciuni împotriva fratelui 2725 Cantar 1:9 | 10. Făuri-vom pentru tine lănţişoare aurite, 2726 Avacum 2:17 | în ele cel care le face, făurind idoli fără glas?  ~ 2727 Eccli 43:3 | Cuptorul arde pentru lucrurile făurirei, dar de trei ori mai tare 2728 Isaia 54:17 | 17. Orice armă făurită împotriva ta nu va izbuti 2729 Iov 21:26 | socotinţele pe care vi le făuriţi în privinţa mea.  ~ 2730 Iezech 21:31 | mâna oamenilor barbari, făuritori ai distrugerii.  ~ 2731 Faptel 25:3 | 3. Cerându-i ca o favoare asupra lui, fie trimis 2732 Iezech 23:2 | fost atins şi trupul lor feciorelnic acolo a fost pângărit.  ~ 2733 Iezech 23:7 | ei, atinseseră sânul ei fecioresc şi îşi vărsaseră desfrânarea 2734 Numerii 14:5 | căzut Moise şi Aaron cu felele la pământ înaintea întregii 2735 Baruh 1:15 | iar a noastră, ruşinea felelor, cum se arată în ziua aceasta 2736 Numerii 16:1 | lui Eliab, cu On, fiul lui Felet, din seminţia lui Ruben, 2737 Ioan 18:3 | farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.  ~ 2738 2Tim 4:13 | 13. Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, 2739 Cantar 4:13 | trestie mirositoare, cu felurime de copaci, ce tămâie lăcrimează, 2740 Solomon 7:20| şi gândurile oamenilor, feluritele neamuri ale plantelor şi 2741 Pildele 6:26| bucată de pâine, pe când femeia-soţie doreşte un suflet de mare 2742 2Tim 3:6 | vâră prin case şi robesc femeiuşti împovărate de păcate şi 2743 Faptel 27:12 | ajungem şi iernăm la Fenix, un port al Cretei, deschis 2744 Isaia 10:15 | faţă de cel ce o ridică sau ferăstrăul se înalţă împotriva celui 2745 3Regil 10:18 | tron mare de os de fildeş, ferecându-l cu aur curat.  ~ 2746 1Cronic 22:3 | foarte mult pentru piroane la ferecarea uşilor şi pentru legături; 2747 Pildele 5:7 | 8. Fereşte-ţi calea ta de ea şi nu te 2748 Iezech 41:16 | 16. Uşorii uşilor şi ai ferestrelor cu gratii, camerele laterale 2749 Iov 29:11 | urechea care auzea fericea şi ochiul care vedea 2750 Psa 40:2 | el şi să-l vieze şi să-l fericească pe pământ şi nu-l dea 2751 Solomon 18 | suferinţele lor de până aci, îi fericeau.  ~ 2752 Tobit 13 | bătrânului Tobit şi prevestirea fericirii Ierusalimului.  ~~l. Atunci 2753 Matei 5 | 5  ~Predica de pe munte. Fericirile. Adevărata împlinire a Legii.  ~~ 2754 Filip 2:18 | Asemenea şi voi bucuraţi-vă şi fericiţi-mă.  ~ 2755 1Tim 6:15 | timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, 2756 1Tim 1:11 | După Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, cea încredinţată 2757 Pildele 24 | în primejdie de moarte. Ferire de uşurătatea minţii.  ~~ 2758 Isaia 50:6 | pălmuiri, şi fata Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor.  ~ 2759 1Tim 1 | Învăţătura Evangheliei trebuie ferită de învăţături false. Legea 2760 Iuditel 8:7 | era frumoasă la stat şi fermecătoare la chip. Şi Manase îi lăsase 2761 Apocal 18:23 | neamurile s-au rătăcit cu fermecătoria ta.  ~ 2762 Galat 5:20 | 20. Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, 2763 Isaia 47:9 | toată mulţimea şi puterea fermecătoriilor şi vrăjitoriilor tale!  ~ 2764 PatrReg 5:3 | stăpânului său: "Aşa şi aşa zice fetiţa cea din pământul lui Israel".  ~ 2765 Isaia 47:7 | Şi tu îţi închipuiai: "Fi-voi pe veci stăpână!", dar niciodată 2766 1Regil 2:14 | n-are ia de la tine carne fiartă, ci dă-i-o crudă".  ~ 2767 Iov 20:25 | o alta i s-a înfipt în ficaţi şi spaimele morţii îl sfârşesc.  ~ 2768 1Regil 13:19 | 19. Fierar nu era în toată Iara lui 2769 Isaia 44:11 | 12. Fierarul ascute o daltă şi chip 2770 1Cronic 20:3 | a fost scos şi omorât cu fierăstraie, cu ciocane de fier şi cu 2771 2Regil 12:31 | l-a scos şi l-a pus sub fierăstrău şi sub grapă de fier şi 2772 Iezech 24:4 | turmă, pune lemne dedesubt, fierbe-l în clocote, aşa ca fiarbă 2773 1Regil 2:12 | venea în timpul când se fierbea carnea cu o furculiţă în 2774 Numerii 11:7 | râşniţe sau o pisau în piuă, o fierbeau în căldări şi făceau din 2775 Estera 3:14 | iar cetatea Suza era în fierbere.  ~~ 2776 Iezech 24 | CAPITOLUL 24  ~Pilda cu fierberea căldării.  ~~l. Fost-a cuvântul 2777 Faptel 8:23 | Căci întru amărăciunea fierii şi întru legătura nedreptăţii 2778 Balaur 1:40 | ţara Iudeilor şi acela fiersese fiertură, şi a pus pâine 2779 Agheu 2:12 | poala de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn şi 2780 Eccli 38:33 | se deprinde cu greutatea fierului.  ~ 2781 2Tim 1:15 | lepădat de mine, între care Fighel şi Ermoghen.  ~ 2782 2Regil 23:14 | 15. Şi fiindu-i sete lui David, a zis: " 2783 2Macab 2:23 | toată bunătatea, milostiv fiindu-le;  ~ 2784 Marcu 9:22 | de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.  ~ 2785 Apocal 5:11 | împrejurul tronului şi al fiinţelor şi al bătrânilor, şi era 2786 Levitic 24:14| 15. Apoi fiitor lui Israel le spui: Omul 2787 Matei 23:5 | oameni; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii de 2788 2Macab 8:31 | 32. Şi au omorât şi pe Filarh, care era cu Timotei, 2789 2Tim 2:17 | Dintre ei sunt Imeneu şi Filet,  ~ 2790 Ioan 14:9 | voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine 2791 Iesirea 15:12| Frică a cuprins pe cei din Filisteia.  ~ 2792 Romani 16:15 | 15. Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi 2793 Colos 2:8 | fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune 2794 Faptel 17:18 | 18. Iar unii dintre filozofii epicurei şi stoici discutau 2795 Iezech 16:9 | brodate, încălţăminte de piele fină, o legătură de vison pentru 2796 2Cronic 28:15| dus la Ierihon, cetatea finicilor, la fraţii lor; iar ei s-au 2797 Pildele 27:24| păşunea s-a isprăvit şi finul de pe dealuri s-a strâns,  ~ 2798 Solomon 11:17| lor mulţime de urşi şi lei fioroşi,  ~ 2799 Isaia 24:6 | tânjeşte, viţele sale sunt firave, cei cu inima veselă suspină.  ~ 2800 Facerea 2:11| 11. Numele unuia era Fison. Acesta înconjură toată 2801 Eccli 24:26 | Această lege face curgă ca Fisonul înţelepciunea şi ca Tigrul, 2802 Facerea 43:11| tămâie şi smirnă, migdale şi fistic.  ~ 2803 Faptel 23:1 | 1. Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a 2804 3Regil 7:31 | şi osiile roţilor erau fixate în postamente; înălţimea 2805 Cantar 2:3 | este dragul meu printre flăcăi. stau la umbra mărului 2806 2Macab 12:8 | corăbiile, încât se vedea lumina flăcării din Ierusalim, de la o depărtare 2807 Isaia 62:5 | în ce chip se însoreşte flăcăul cu fecioara, Cel ce te-a 2808 Pildele 27:6 | mierea în picioare, iar flămândului tot ce este amar (i se pare) 2809 Matei 5:6 | 6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, 2810 Pildele 25:21| 21. De flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i mănânce 2811 Iov 5:5 | Secerişul lui să-l mănânce flămânzii şi să-l ducă cu ei în ascunzişuri 2812 1Corint 4:11| Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi 2813 Judecat 8:4 | dânsul şi care obosiseră şi flămânziseră, urmărind pe duşman.  ~ 2814 Luca 6:21 | 21. Fericiţi voi care flămânziţi acum, veţi sătura. 2815 3Ezdra 5:1 | cântări, cu timpane şi cu flaute.  ~ 2816 Iov 30:30 | instrument tânguirii şi flautul meu glasul bocitoarelor.  ~~ 2817 Eccli 9:18 | este temut în cetate, şi flecarul este urât.  ~~ 2818 Romani 16:14 | Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, 2819 Iov 27:22 | priveliştea aceasta şi cu fluierături îl alungă de peste tot.  ~~ 2820 Solomon 17:9 | care treceau şi şerpii care fluierau îi îngrozeau, şi se topeau 2821 Iezech 32:9 | frică prin tine, când voi flutura sabia Mea înaintea lor, 2822 Iesirea 22:27| îmbrăcăminte pentru goliciunea sa. fn ce va dormi el? Deci de 2823 Psa 118:83 | 83. m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările 2824 1Macab 12:29 | până dimineaţa, vedeau focurile arzând.  ~ 2825 2Cronic 16:6 | lemnele pe care Baeşa le folosea la întărire, şi a zidit 2826 1Corint 7:21| poţi fii liber, mai mult foloseşte-te!  ~ 2827 Solomon 2:6 | acum şi de făpturi ne folosim cu toată căldura tinereţii.  ~ 2828 Iezech 16:14 | încrezut în frumuseţea ta şi, folosindu-te de renumele tău, ai început 2829 Eccli 4 | milostenie şi înţelepciune; folosinţele lor.  ~~ 2830 Iezech 39:9 | vor prăda pe prădătorii for, zice Domnul Dumnezeu.  ~ 2831 Facerea 10:5 | 5. Din aceştia s-au format mulţime de popoare, care 2832 Iezech 1:18 | 18. Obezile lor formau un cerc larg şi de o înălţime 2833 Iezech 43:11 | toate întocmirile lui, toate formele lui şi toate legile lui; 2834 1Corint 16:17| venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru 2835 Faptel 28:15 | întâmpinarea noastră până la Forul lui Apius şi la Trei Taverne, 2836 1Corint 1:13| răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel?  ~ 2837 2Regil 1:22 | moarte nu s-au despărţit. Fost-au mai iuţi decât vulturii 2838 3Ezdra 7:6 | leviţii şi ceilalţi din foştii robi, care s-au adăugat, 2839 Judecat 8:21| Zebah şi Ţalmuna şi a luat frâiele de la gâtul cămilelor lor.  ~ 2840 Psa 72:16 | 16. Şi frământam pricep aceasta, dar anevoios 2841 Iov 20:2 | vorbesc, din pricina frământării pe care o simt în mine.  ~ 2842 2Regil 13:8 | culcat. Şi a luat ea făină, a frământat-o, a făcut înaintea ochilor 2843 Numerii 24:10| mâniat Balac pe Valaam şi, frângându-şi mâinile, a zis Balac către 2844 Iesirea 34:20| nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Toţi întâii născuţi 2845 1Macab 12:17 | de la noi pentru înnoirea frăţiei noastre.  ~ 2846 Iuditel 10:18| 18. Şi s-a iscat un freamăt în tabără, căci vestea despre 2847 Luca 6:1 | ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau.  ~ 2848 Faptel 7:54 | Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor 2849 Eccli 22:19 | va sta înaintea oricărei frici.  ~ 2850 Isaia 2:9 | în pulbere, din pricina fricii de Dumnezeu, de strălucirea 2851 Pildele 12:27| 27. Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui; cea mai 2852 Deuter 16:7 | 7. frigi şi mănânci în locul acela 2853 2Macab 5:22 | Ierusalim, pe Filip de neam frigian, mai păgân în obiceiuri 2854 Faptel 28:2 | pricina ploii care era şi a frigului.  ~ 2855 1Regil 2:14 | aducea jertfă: " carne de friptură pentru preot, căci el n-are 2856 Judecat 9:10| eu oare dulceaţa mea şi fructul meu cel bun şi duc 2857 Iezech 28:6 | vor scoate sabia împotriva frumoasei tale înţelepciuni şi vor 2858 Iezech 26:11 | dărâma zidurile tale şi frumoasele tale case le vor strica, 2859 Psa 15:10 | Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice vei sătura.  ~~ 2860 Ioan 3:1 | numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor.  ~ 2861 2Ezdra 3:5 | cei din Tecoa, ai căror fruntaşi de altfel nu şi-au plecat 2862 Marcu 6:21 | căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din Galileea,  ~ 2863 Levitic 26:36| vrăjmaşilor lor; până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune 2864 Facerea 46:13| lui Isahar erau Tola şi Fua, Iaşub şi Şimron.  ~ 2865 3Regil 20:20 | Sirienii, iar Israeliţii îi fugăreau din urmă; şi Benhadad a 2866 Facerea 35:1 | Celui ce ţi S-a arătat, când fugeai tu de la faţa lui Isav, 2867 Iosua 2:6 | acoperiş şi i-a ascuns în nişte fuioare de în ce se aflau pe acoperişul 2868 Psa 143:5 | 6. Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite 2869 Luca 17:24 | Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, 2870 Iesirea 20:18| trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot poporul 2871 Matei 12:20 | nu va frânge şi feştilă fumegândă nu va stinge, până ce nu 2872 Psa 143:4 | atinge-Te de munţi şi fă-i fumege.  ~ 2873 Eccli 51:5 | 6. Din înecăciunea fumului de primprejur şi din mijlocul 2874 Iezech 43:14 | la pământ, se înălţa un fundament mic, care mergea ca un fel 2875 Planger 4:7 | a ajuns mai negru decât funinginea, pe uliţe nu-i poţi cunoaşte; 2876 Facerea 44:8 | ţara Canaan, cum dar furăm din casa stăpânului tău 2877 Pildele 9:17| 17. "Apa furată e mai plăcută şi pâinea 2878 Isaia 42:24 | lor iuţimea mâniei Lui şi furiile războiului. Văpaia i-a cuprins 2879 Isaia 8:7 | peste ei apele cele mari şi furioase ale Eufratului: pe regele 2880 Galat 2:4 | mincinoşi, care veniseră, furişându-se, iscodească libertatea 2881 3Macab 5:33 | 34. Iar prietenii s-au furişat trist unul câte unul şi 2882 2Regil 19:3 | cetate pe furiş, cum se furişează oamenii ruşinaţi care au 2883 Pildele 6:6 | 6. Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde 2884 Pildele 30:25| 25. Furnicile, neam fără putere, care 2885 Matei 15:19 | ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule.  ~ 2886 Apocal 9:21 | desfrânarea lor, nici de furtişagurile lor.  ~~ 2887 Psa 106:25 | a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile 2888 Zaharia 5:4 | şi se va duce în casa furului şi în casa celui care jură 2889 2Ezdra 2:16 | Căpeteniile insă nu ştiau unde fusesem eu şi ce făcusem. Până atunci 2890 Iesirea 25:35| două braţe, iar în vârful fusului sfeşnicului fie încă 2891 Numerii 26:22| neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;  ~ 2892 Numerii 26:22| Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;  ~ 2893 1Macab 4:45 | până va veni proorocul, Ga răspundă pentru ele.  ~ 2894 2Ezdra 11:7 | 8. Apoi Gabai şi Şalai, nouă sute douăzeci 2895 Ioan 19:13 | cu pietre, iar evreieşte Gabbata.  ~ 2896 Facerea 35:16| cortul său dincolo de turnul Gader. Dar când se apropiase de 2897 Numerii 13:10| 11. Gadiel, fiul lui Sodi, din seminţia 2898 1Macab 2:2 | Ionan, care era poreclit Gadis,  ~ 2899 1Cronic 12:8 | 8. Din Gaditeni au trecut la David, în cetatea 2900 1Cronic 5:26| strămutat pe Rubeniţi şi pe Gadiţi şi jumătate din tribul lui 2901 Eccli 31:21 | în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.  ~ 2902 Facerea 22:23| născut şi ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaş şi pe Maaca.  ~~ 2903 1Cronic 4:38| partea de răsărit a văii Gai, ca găsească păşuni pentru 2904 Deuter 14:12 | 13. Corbul, şoimul, gaia cu soiurile ei,  ~ 2905 Numerii 26:28| şi din Galaad este neamul Galaadenilor.  ~ 2906 Judecat 12:4 | 5. Şi au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimiţi 2907 Pildele 9:13| 13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie 2908 2Regil 5:15 | Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, 2909 Apocal 6:8 | m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea 2910 Eccli 24:18 | 18. Ca galbenul şi ca onixul şi ca stactia 2911 Pildele 23:29| văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, 2912 Iosua 15:59 | Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece 2913 Iezech 42:3 | curţii din afară, unde era o galerie cu trei rânduri în faţa 2914 Iezech 42:3 | trei rânduri în faţa altei galerii cu trei rânduri.  ~ 2915 Iezech 42:5 | ale clădirii, pentru galeriile le răpeau o parte din întinderea 2916 Isaia 40:14 | de apă pe marginea unei găleţi, ca un fir de pulbere într-un 2917 Iov 21:23 | 24. Când găleţile îi sunt pline de lapte şi 2918 Iezech 10:13 | am auzit eu, li s-a zis: "Galgal" (Vijelie).  ~ 2919 Ioan 4:45 | în Galileea, L-au primit galileenii, cei ce văzuseră toate câte 2920 Luca 13 | CAPITOLUL 13  ~Pilda galileienilor. O femeie vindecată în ziua 2921 Naum 3:1 | cutremurător de roţi, cai în galop, care de război care zdruncină 2922 1Cronic 24:16| al douăzeci şi doilea lui Gamul,  ~ 2923 Faptel 10:19 | 19. Şi tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul 2924 2Macab 7:20 | vitejesc cuget şi femeiasca gândire cu inimă bărbătească deşteptând-o, 2925 Daniel 9:14 | 14. Gândit-a îndelung Domnul asupra nenorocirii 2926 Susanei 1:61| Moise, precum cu vicleşug gândit-au facă aproapelui lor, 2927 Psa 75:9 | Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui.  ~ 2928 Isaia 32:3 | judeca sănătos şi limba celor gângavi va grăi iute şi desluşit.  ~ 2929 Isaia 35:6 | cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; izvoare de apă vor curge 2930 2Cronic 36:8 | lui şi a fost îngropat în Ganozai la un loc cu părinţii săi 2931 3Ezdra 5:56 | fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui 2932 Luca 13:11 | de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea se ridice 2933 Psa 68:27 | şi spinarea lor pururea o gârboveşte;  ~ 2934 Luca 14:23 | slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte intre, ca 2935 Psa 88:39 | 39. Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai întăriturile 2936 1Cronic 4:18| Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi şi Eştemoa Maacateanul.  ~ 2937 Isaia 50:2 | Pentru ce când veneam nu găseam pe nimeni şi când strigam 2938 Agheu 2:16 | cincizeci de măsuri şi nu găseaţi decât douăzeci.  ~ 2939 Tobit 5:2 | dat înscrisul şi i-a zis: "Găseşte-ţi un om care te întovărăşească 2940 Pildele 8:30| rotundul pământului Lui şi găsindu-mi plăcerea printre fiii oamenilor.  ~ 2941 Iosua 2:22 | toate drumurile şi nu-i găsiră.  ~ 2942 Planger 2:7 | 8. Găsit-a Domnul cu cale surpe 2943 Facerea 31:37| lucrurile din casa mea, găsit-ai, oare, ceva din ale casei 2944 Deuter 32:9 | 10. Găsitu-l-a în pământ pustiu, în pustiu 2945 PatrReg 14:25| Amitai, proorocul cel din Gat-Hefer,  ~ 2946 Iosua 19:45 | 45. Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon;  ~ 2947 2Cronic 35:14| fiindcă leviţii, fraţii lor, găteau pentru ei.  ~ 2948 1Regil 5:8 | Dumnezeului lui Israel?" Iar Gateenii au zis: " treacă dar chivotul 2949 2Regil 15:18 | toţi Peletienii şi toţi Gateienii, ca la şase sute de oameni, 2950 Faptel 28:3 | strângând Pavel grămadă de găteje şi punându-le în foc, o 2951 Iezech 7:20 | 20. Prin găteli frumoase ei le-au prefăcut 2952 Iezech 23:25 | hainele tale, vor smulge gătelile tale,  ~ 2953 Facerea 15:9 | 9. Iar Domnul i-a zis: "Găteşte-Mi o junincă de trei ani, o 2954 Iezech 38:6 | 7. Găteşte-te şi fii gata, tu ai toată 2955 Marcu 14:12 | întrebat: Unde voieşti gătim, ca mănânci Paştile?  ~ 2956 Psa 9:7 | Iar Domnul rămâne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată  ~ 2957 Psa 131:17 | răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.  ~ 2958 Isaia 62:10 | cale poporului, gătiţi, gătiţi-i drum, curăţiţi-l de pietre, 2959 Iosua 15:33 | erau: Eştaol, Ţora, Aşna şi Gatnam;  ~ 2960 Iesirea 21:6 | de uşă sau la uşori, să-i găurească stăpânul urechea cu o sulă, 2961 Iov 30:5 | marginea şuvoaielor, prin găurile pământului şi prin văgăunile 2962 Estera 1 | rămas Mardoheu la curte cu Gavata şi cu Tara, doi eunuci ai 2963 Daniel 8:15 | care striga şi spunea: "Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo 2964 Luca 10:35 | scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de 2965 Facerea 19:9 | Atunci Oamenii aceia, care găzduiau în casa lui Lot, întinzându-Şi 2966 Luca 2:7 | căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.  ~ 2967 Faptel 21:16 | ucenic, la care am fost găzduiţi.  ~ 2968 3Ezdra 5:53 | fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui 2969 3Regil 2:35 | zidit el Asurul, Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul de Sus şi Valatul. 2970 Iezech 26:14 | zgomotul căderii tale şi de geamătul răniţilor tăi, când se va 2971 Deuter 32:20 | 21. Ei M-au întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu 2972 Solomon 5:2 | căindu-se în inima lor şi gemând întru strâmtorarea duhului 2973 Iesirea 2:22| Moise. Fiii lui Israel însă gemeau sub povara muncilor şi strigau 2974 Maleahi 2:13| Domnului, cu plânsete şi cu gemete, pentru El nu mai caută 2975 2Macab 14:12 | peste elefanţi şi făcându-l general peste Iudeea, l-a trimis 2976 2Cronic 32:20| războinicul şi căpetenia şi generalul din tabăra regelui Asiriei, 2977 Judecat 3:1 | le lăsase numai pentru ca generaţiile viitoare de oameni ale fiilor 2978 2Macab 12:1 | Timotei şi Apoloniu, fiul lui Geneu, precum şi Ieronim şi Demofon, 2979 Iov 26:6 | întinde miazănoaptea peste genune; El spânzură pământul pe 2980 Psa 147:5 | ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi?  ~ 2981 2Ezdra 11:29 | de la Beer-Şeba până la Ghe-Hinom.  ~ 2982 Psa 21:22 | sabie sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea.  ~ 2983 Iezech 27:8 | 9. Bătrânii din Ghebal şi meşterii lui erau la 2984 2Ezdra 12:29 | Bet-Ghilgal, din şesurile Ghebei, din Azmavet, căci cântăreţii 2985 Isaia 10:31 | împrăştie, locuitorii din Ghebim au luat-o la fugă.  ~ 2986 Iosua 13:4 | asemenea ţinutul filistean Ghebla şi tot Libanul, spre răsăritul 2987 Levitic 21:19| sau cu mâna ruptă, nici ghebos, nici cu vreun mădular uscat,  ~ 2988 1Cronic 8:30| 31. Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;  ~ 2989 1Cronic 27:28| câmpie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de 2990 Iosua 15:41 | 41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; 2991 Iosua 15:36 | Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; paisprezece cetăţi cu satele 2992 2Cronic 28:18| luaseră Bet-Şemeşul, Aialonul, Ghederotul şi Soco cu satele care ţineau 2993 Iosua 12:13 | al Debirului, un rege al Ghederului;  ~ 2994 2Ezdra 11:13 | şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.  ~ 2995 3Ezdra 5:53 | fiii lui Catua, fiii lui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui 2996 Iosua 18:16 | En-Şemeş şi înaintează către Ghelilot, care e în faţa înălţimii 2997 Isaia 22:18 | te rostogoleşte ca pe un ghem pe un câmp întins. Acolo 2998 Numerii 13:12| 13. Amiel, fiul lui Ghemali, din seminţia lui Dan;  ~ 2999 Luca 8 | Demonizatul din ţinutul Gherghesenilor. Învierea fiicei lui Iair. 3000 Numerii 26:56| aceştia: din Gherşon, neamul Gherşonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor, 3001 1Cronic 23:6 | 7. Din Gherşoniţi erau Laedan şi Şimei.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License