Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
3502 1Cronic 8:9 | 10. Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia 3503 2Regil 5:15 | Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, 3504 Estera 9:9 | Arisai, pe Aridai şi pe Iezata,  ~ 3505 Cantar 7:5 | fildeş; ochii tăi sunt parcă iezerele din Heşbon, de la poarta 3506 Numerii 26:29| sunt: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor;  ~ 3507 1Cronic 12:3 | fiii lui Şemaa din Ghibeea, Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet, 3508 Facerea 27:15| 16. Iar cu pieile iezilor a înfăşurat braţele şi părţile 3509 1Cronic 8:24| 25. Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac.  ~ 3510 Iosua 15:43 | 43. Iftah, Aşna şi Neţib;  ~ 3511 1Cronic 3:22| fost şase: Şemaia, Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat.  ~ 3512 3Regil 2:29 | Solomon la Ioab să-i zică: "Ce ii-am făcut de ai fugit la jertfelnic?" 3513 Facerea 29:25| mi-ai făcut aceasta? Nu Îi-am slujit eu oare pentru Rahila? 3514 Cantar 7:6 | cum e Carmelul, iar părul Ii-e de purpură; cu ale lui mândre 3515 Deuter 28:1 | care Domnul Dumnezeul tău îi-l va da, vei asculta glasul 3516 PatrReg 15:19| venit Ful (Tiglatfalasar III), regele Asiriei, asupra 3517 Tobit 7:16 | cerului şi al pământului îii va da bucurie în locul întristării. 3518 Iosua 15:29 | 29. Baala, Iim şi Aţem;  ~ 3519 Levitic 13:11| pielea trupului; preotul il va declara necurat şi nu-l 3520 1Cronic 11:29| 29. Sibecai Huşateul, Ilai din Ahoh;  ~ 3521 Romani 15:19 | ţinuturile de primprejur până la Iliria, am împlinit propovăduirea 3522 Isaia 65:10 | pentru turme şi Acorul, imaş pentru vite, pentru poporul 3523 Facerea 50:3 | atâtea zile trebuie pentru îmbălsămare, l-au plâns Egiptenii şaptezeci 3524 Cantar 8:14 | de cerb, peste munţii cei îmbălsămaţi!  ~  ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3525 Psa 44:9 | 10. Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale; din palate 3526 Facerea 50:2 | doctorilor, slujitori ai săi, îmbălsămeze pe tatăl său şi doctorii 3527 Isaia 57:14 | cei cu duhul umilit şi îmbărbătez pe cei cu inima frântă.  ~ 3528 Judecat 7:10| grăieşte şi atunci au se îmbărbăteze mâinile tale şi ai te 3529 Facerea 9:21| 21. A băut vin şi, îmbătându-se, s-a dezvelit în cortul 3530 Isaia 29:9 | fiţi orbi şi orbi rămâneţi! Îmbătaţi-vă, dar nu de vin; clătinaţi-vă, 3531 Psa 6:7 | de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toţi vrăjmaşii mei.  ~ 3532 Psa 31:2 | 3. am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele, când strigam 3533 Iezech 23:42 | Atunci am zis despre cea îmbătrânită în desfrânări: Acum vor 3534 2Corint 8:20| defăimeze cineva, în această îmbelşugată strângere de daruri, de 3535 Iov 37:5 | pe pământ ", şi ploilor îmbelşugate: "Stăruiţi cu putere!"  ~ 3536 Iov 6:24 | 25. Cât de îmbietoare sunt cuvintele întregimii 3537 Isaia 41:6 | bate pe nicovală, zicând: "Îmbinarea este bună". Şi ţintuieşte 3538 2Macab 4:44 | fiul lui Dorimene, ca îmblânzească pe rege.  ~ 3539 Facerea 32:19| noi". Căci îşi zicea: Voi îmblânzi faţa lui cu darurile ce-mi 3540 3Regil 7:25 | semănau cu floarea de crin îmbobocit. Şi încăpeau în ea două 3541 3Regil 6:18 | castraveţi şi flori de trandafiri îmbobociţi; totul era acoperit cu cedru 3542 Iezech 27:32 | tale şi prin negoţul tău îmbogăţeai pe regii pământului;  ~ 3543 Apocal 3:18 | lămurit în foc, ca te îmbogăţeşti, şi veşminte albe ca 3544 2Corint 6:10| nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, 3545 2Petru 2:10 | vârtos pe cei ce umblă după îmboldirile cărnii, în pofte spurcate 3546 Eccles 12:11 | înţelepţi sânt ca boldurile de îmboldit dobitoacele şi ca nişte 3547 Pildele 13:12| Aşteptarea prea îndelungată îmbolnăveşte inima, iar dorinţa împlinită 3548 1Regil 30:13 | stăpânul meu, pentru îmbolnăvisem de vreo trei zile.  ~ 3549 Isaia 58:6 | pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel 3550 Cantar 4:10 | de sub limba ta; mirosul îmbrăcămintei tale e mireasmă de Liban.  ~ 3551 1Tesal 5:8 | ai zilei, fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi 3552 Efes 6:14 | vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,  ~ 3553 1Petru 3:3 | părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,  ~ 3554 Levitic 16:23| hainele cele de în, cu care se îmbrăcase la intrarea în locul cel 3555 Psa 92:1 | întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a 3556 Psa 64:14 | 14. Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi văile 3557 1Macab 14:8 | cele bune şi tinerii se îmbrăcau în haine de mărire şi cu 3558 Ioil 2:8 | 8. Nimeni nu se îmbrânceşte cu cel de alături, fiecare 3559 Faptel 7:27 | asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit, zicând: Cine te-a pus pe 3560 Faptel 21:19 | 19. Şi îmbrăţişându-i le povestea cu de-amănuntul 3561 Facerea 29:13| în întâmpinarea lui şi, îmbrăţişându-l, l-a sărutat şi l-a adus 3562 3Macab 5:48 | sărutau unul pe altul şi, îmbrăţişându-se, cădeau pe grumajii rudelor, 3563 Eccles 3:4 | şi vreme este fugi de îmbrăţişare.  ~ 3564 Romani 16:22 | 22. îmbrăţişez în Domnul eu, Tertius, care 3565 Avdie 1:16 | încetare, vor bea, se vor îmbuiba, vor fi ca şi cum n-ar fi 3566 Iuda 1:12 | sfială împreună cu voi, îmbuibându-se pe ei înşişi, nori fără 3567 Iezech 16:48 | ale fiicelor ei: mândria, îmbuibarea şi trândăvia; iar mâinile 3568 Eccli 31:23 | şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt cu omul nesăţios.  ~ 3569 3Macab 5:26 | îngrozindu-se de acea neobişnuită îmbulzeală de popor, fiind cuprins 3570 Marcu 3:9 | o corăbioară, ca nu-L îmbulzească mulţimea;  ~ 3571 Luca 8:45 | Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu 3572 Eccles 4:15 | vii care merg sub soare îmbulzindu-se lângă tânărul care va sta 3573 Marcu 5:31 | ucenicii Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici: Cine s-a atins 3574 Isaia 22:4 | lăsaţi-mă plâng amar, nu îmbulziţi mângâiaţi pentru nenorocirea 3575 Numerii 26:43| sunt: din Imna, neamul Imnaenilor; din Işba, neamul Işbaenilor; 3576 Numerii 21:16| fântâna aceasta, cântaţi imne în cinstea ei!  ~ 3577 2Regil 21:2 | Ghibeoniţi, şi cu ce împac, ca binecuvântaţi moştenirea 3578 2Corint 5:19| Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuşi, nesocotindu-le 3579 2Macab 13:23 | pe toate cele drepte şi, împăcându-se, a adus jertfă şi a cinstit 3580 Facerea 49:10| coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.  ~ 3581 1Regil 12:12 | un rege!", deşi peste voi împărăţea Domnul Dumnezeul vostru.  ~ 3582 Psa 46:8 | 8. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, 3583 Judecat 5:30| Se vede au găsit şi împart pradă: O fată sau două de 3584 Isaia 48:5 | De aci înainte îţi voi împărtăşi lucruri noi, ascunse, pe 3585 Tobit 7:15 | şi aceasta a plâns, şi împărtăşind şi ea lacrimile fiicei saţle, 3586 2Corint 9:13| Hristos şi pentru dărnicia împărtăşirii către ei şi către toţi,  ~ 3587 1Corint 10:21| demonilor; nu puteţi împărtăşiţi din masa Domnului şi din 3588 Iosua 13:6 | din seminţia lui Manase, împarte-le moştenire prin sorţi pământul 3589 Faptel 2:45 | bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie 3590 Iosua 11:22 | de moştenire lui Israel, împărţindu-l între seminţiile lor. Şi 3591 3Macab 3:11 | capiştilor celor de prin cetăţi împărţindu-le venituri multe, mers-am 3592 1Regil 23:27 | Sela-Hamahlecot (Stânca împărţirii).  ~~ 3593 2Cronic 17:18| de cei pe care regele îi împărţise prin cetăţile întărite în 3594 2Macab 15:20 | elefanţii la loc bun şi împărţiseră călărimea la dreapta şi 3595 2Corint 9:9 | 9. Precum este scris: "Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea 3596 Luca 22:17 | a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi;  ~ 3597 Iosua 8:1 | prada lui şi dobitoacele lui împărţiţi-le între voi. Pune oameni la 3598 Luca 12:14 | pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?  ~ 3599 Luca 11:52 | ce voiau intre i-aţi împiedecat.  ~ 3600 Numerii 22:32| trei ori? Eu am ieşit te împiedic, deoarece calea ta nu este 3601 Psa 16:12 | Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu 3602 Luca 23:2 | răzvrătind neamul nostru şi împiedicând dăm dajdie Cezarului 3603 Iesirea 21:19| moarte, ci va plăti numai împiedicarea aceluia de la muncă şi vindecarea 3604 Levitic 15:3 | trupul lui, ori de este împiedicată curgerea în trupul lui, 3605 1Petru 3:7 | rugăciunile voastre nu fie împiedicate.  ~ 3606 Isaia 30:11 | o parte din cale, nu ne împiedicaţi în drum, luaţi din faţa 3607 3Ezdra 5:89 | şi împresurând cetatea, împiedicau zidirea şi, sfaturi viclene 3608 Romani 9:18 | iar pe cine voieşte îl împietreşte.  ~ 3609 Iezech 3:7 | 8. Pentru aceasta voi împietri chipul tău ca şi chipurile 3610 Efes 4:18 | este în ei, din pricina împietririi inimii lor;  ~ 3611 Daniel 5:20 | trufise şi duhul lui se împietrise până la mândrie, a fost 3612 Deuter 2:26 | duhul lui şi inima lui a împietrit-o, ca să-l dea în mâinile 3613 Deuter 30 | se pocăiesc, osândă celor împietriţi.  ~~ 3614 Iesirea 1:9 | 10. Veniţi dar să-i împilăm, ca nu se mai înmulţească 3615 Iov 35:11 | răspunde, din pricina trufaşei împilări a celor răi.  ~ 3616 Iezech 45:9 | Lăsaţi nedreptăţile şi împilările şi faceţi judecată şi dreptate! 3617 Iesirea 1:10| supraveghetori de lucrări, ca să-i împileze cu munci grele. Atunci a 3618 Pildele 22:15| 16. Dacă împilezi pe un sărac, îţi înmulţeşti 3619 2Macab 5:5 | cetăţii şi, cei de pe zid împingându-se, mai pe urmă a luat cetatea, 3620 3Regil 8:8 | 8. Pârghiile însă se împinseseră aşa, încât capetele lor 3621 Solomon 14:17| neştiutori au fost şi ei împinşi de pofta de slavă a meşterului.  ~ 3622 Eccli 14:24 | sălăşluieşte aproape de casa ei va împlânta ţăruşii în pereţii ei, va 3623 Judecat 3:20| la coapsa sa dreaptă şi a împlântat-o în pântecele lui,  ~ 3624 Judecat 16:12| Iar el i-a zis: "De vei împleti şapte şuviţe do păr din 3625 Iov 12:25 | căci Dumnezeu îi lasă se împleticească aidoma celui ce s-a îmbătat.  ~~ 3626 Marcu 15:17 | îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o cunună de spini, I-au 3627 1Petru 3:3 | nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur 3628 Iezech 31:5 | 6. în lăstarii lui îşi împletiseră cuiburi tot felul de păsări 3629 3Regil 7:40 | capetele stâlpilor; cele două împletituri care acopereau capetele 3630 Iesirea 38:5 | pentru cele patru colţuri ale împletiturii celei de aramă, pentru petrecut 3631 PatrReg 25:17| trei coţi; pereţii ei şi împletiturile dimprejurul ei, toate erau 3632 Estera 2:20 | Mardoheu, pentru Estera împlinea cuvântul lui Mardoheu, ca 3633 Iesirea 36:3 | cu minte iscusită, care împlineau tot felul de lucrări la 3634 Iuditel 2:12| poruncile stăpânului tău, ci împlineşte-le precum ţi-am poruncit şi 3635 Psa 65:12 | casa Ta cu arderi de tot, împlini-voi ţie făgăduinţele mele,  ~ 3636 Marcu 13:29 | şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, ştiţi 3637 1Regil 13:1 | 1. Se împlinise un an de când fusese făcut 3638 Planger 2:16| 17. Împlinit-a Domnul hotărârea Sa, adus-a 3639 Iesirea 5:13| slujbaşii îi sileau, zicând: "Împliniţi-vă lucrul dat pentru fiecare 3640 Iacov 1:22 | 22. Dar faceţi-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai 3641 Isaia 60:22 | acestea şi la vreme voi fi împlinitorul lor.  ~~ 3642 Iuditel 10:3 | ei de veselie, cu care se împodobea când trăia bărbatul ei, 3643 Isaia 30:22 | găsi spurcat şi aurul care împodobeşte chipurile turnate, ca necurat 3644 Iov 40:10 | 10. Atunci împodobeşte-te cu măreţie şi cu semeţie, 3645 3Macab 3:3 | lucrurilor celor drepte, împodobindu-şi petrecerea lor, tuturor 3646 Iezech 31:8 | 9. Eu îl împodobisem cu mulţimea ramurilor lui, 3647 Eccli 42:26 | 27. Împodobit-a lucrările înţelepciunii 3648 Faptel 23:12 | ziuă, iudeii, făcând sfat împotrivă-i, s-au legat cu blestem zicând 3649 Iov 30:11 | mele şi şi-au croit drumuri împotrivă-mi.  ~ 3650 Faptel 11:2 | credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau,  ~ 3651 Faptel 23:9 | duh sau înger, nu ne împotrivim lui Dumnezeu.  ~ 3652 Faptel 28:19 | 19. Dar iudeii, împotrivindu-mi-se, am fost nevoit cer 3653 Levitic 26:23| aceasta nu veţi îndrepta, împotrivindu-vă Mie,  ~ 3654 Osea 10:8 | Israele! Acolo ei Mi se împotriviră. Nu-i va atinge oare războiul 3655 Luca 2:34 | ca un semn care va stârni împotriviri.  ~ 3656 1Tim 6:20 | deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase,  ~ 3657 1Macab 4:17 | 18. Ci împotriviţi-vă acum cu tărie vrăjmaşilor 3658 3Ezdra 2:26 | cetatea aceea este din veac împotrivitoare regilor;  ~ 3659 3Macab 7:9 | stăpâneşte toată puterea, Împotrivitor nouă spre izbândirea lucrurilor, 3660 3Macab 3:4 | sunt răi la inimă şi foarte împotrivitori lucrurilor şi mare defăimare 3661 Isaia 59:17 | vrăjmaşilor şi răsplată după faptă împotrivitorilor Lui; ţinuturilor celor de 3662 Isaia 63:10 | ţare pricină El S-a făcut împotrivitorul lor şi s-a războit împotriva 3663 2Tim 3:6 | case şi robesc femeiuşti împovărate de păcate şi purtate de 3664 Iona 1:14 | vieţii acestui om şi nu ne împovărezi pe noi cu un sânge nevinovat! 3665 Ioil 4:1 | moştenirea Mea Israel, pe care au împrăştiat-o între neamuri şi ţara Mea 3666 Iezech 34:4 | şi pe tot dealul înalt; împrăştiatu-s-au oile Mele peste toată faţa 3667 Iacov 1:1 | douăsprezece seminţii, care sunt în împrăştiere, salutare.  ~ 3668 Iezech 20:23 | printre popoare şi să-i împrăştii prin ţări,  ~ 3669 3Regil 7:23 | câte zece la un cot, care împrejmuiau marea din toate părţile. 3670 Iov 40:22 | umbră şi sălciile bălţii îl împrejmuiesc.  ~ 3671 1Corint 7:15| se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt 3672 3Regil 11:26 | 27. Şi iată împrejurarea în care el şi-a ridicat 3673 Luca 4:37 | despre El în tot locul din împrejurimi.  ~ 3674 Iezech 34:24 | 26. Voi dărui lor şi împrejurimilor muntelui Meu binecuvântare 3675 Iezech 4:3 | împresurată, iar tu cel care o împresori. Aceasta va fi un semn pentru 3676 2Macab 3:26 | pământ şi cu mult întuneric împresurându-se, l-au apucat şi l-au pus 3677 Luca 8:42 | se ducea El, mulţimile Îl împresurau.  ~ 3678 2Corint 8:19| ales de către Biserici ca împreună-călător cu noi la darul acesta, 3679 Filimon 1:2 | Apfia, şi lui Arhip, cel împreună-oştean cu noi, şi Bisericii din 3680 Efes 3:6 | mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei, în Hristos 3681 1Petru 3:8 | fiţi toţi într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de fraţi, milostivi, 3682 1Petru 5:1 | voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot şi martor al patimilor lui 3683 Matei 27:44 | Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El.  ~ 3684 Colos 4:7 | credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul.  ~ 3685 Apocal 6:11 | vor împlini numărul şi cei împreună-slujitori cu ei şi fraţii lor, cei 3686 Eccli 23:5 | 5. Pofta pântecelui şi a împreunării trupului nu cuprindă 3687 Susanei 1:56| Israel care, de frică, se împreunau cu voi; ci n-a suferit fata 3688 Susanei 1:10| spune pofta, voiau se împreuneze cu ea.  ~ 3689 2Macab 4:10 | fusese sol la Romani pentru împrietenire şi alianţă şi stricând rânduielile 3690 Daniel 11:23 | 23. Şi după împrietenirea cu el se va servi de vicleşug 3691 Pildele 23:32| şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin.  ~ 3692 Isaia 41 | ascultaţi-Mă; popoarele să-şi împrospăteze puterea, vină mai lângă 3693 Luca 11:5 | şi-i va zice: Prietene, împrumută-mi trei pâini,  ~ 3694 Deuter 15:1 | însă va fi aceasta: tot împrumutătorul, care împrumut aproapelui 3695 Matei 5:42 | la cel ce voieşte se împrumute de la tine, nu întoarce 3696 Iov 15:5 | ta insuflă gura ta şi tu împrumuţi vorbirea ta de la cei vicleni.  ~ 3697 Psa 31:3 | suferinţă când ghimpele Tău împungea.  ~ 3698 Iezech 34:19 | şi cu coarnele voastre, împungeţi pe toate oile bolnăvicioase, 3699 Levitic 19:28| trupurile voastre, nici semne cu împunsături nu faceţi pe voi. Eu 3700 Pildele 12:18| nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba 3701 Isaia 63:1 | 1. Cine este Cel ce vine împurpurat, cu veşmintele Sale mai 3702 Eccli 41:28 | cele de imputare, şi de a imputa după ce vei da.  ~~ 3703 Eccli 41:28 | pentru cuvintele cele de imputare, şi de a imputa după ce 3704 1Petru 5:10 | desăvârşire, va întări, va împuternici, va face neclintiţi.  ~ 3705 3Macab 7:12 | îndrăzneală, fără de nici o împuternicire sau cercetare domnească.  ~ 3706 Daniel 2:15 | grăiască către Arioh, împuternicitul regelui: "De ce a dat regele 3707 Iesirea 7:18| râu va muri, râul se va împuţi şi Egiptenii nu vor putea 3708 1Macab 6:55 | oastei şi către bărbaţi: "Ne împuţinăm în toate zilele, hrană avem 3709 2Macab 12:10 | cei care erau cu Iuda, şi împuţinându-se Arabii, s-au rugat de Iuda 3710 Deuter 34:7 | slăbise şi tăria lui nu se împuţinase.  ~ 3711 Eccli 35:8 | slăveşte pe Domnul şi nu împuţinezi pârga mâinilor tale.  ~ 3712 Psa 37:4 | apăsat-au peste mine.  ~S. Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, 3713 1Cronic 7:35| Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,  ~ 3714 Solomon 19:9 | cele ce se întâmplaseră în-ţara pribegiei lor, cum pământul, 3715 Facerea 48:13| pus-o pe capul lui Manase. Înadins şi-a încrucişat mâinile, 3716 Deuter 15 | şaptelea. Săracii, robii şi înâii-născuţi.  ~~l. "În anul al şaptelea 3717 Zaharia 8:4 | din pricina vârstei lor înaintate.  ~ 3718 Evrei 12:2 | Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut 3719 Isaia 40 | CAPITOLUL 40  ~Proorocie despre Înainte-mergătorul.  ~~l. "Mângâiaţi, mângâiaţi 3720 Eccli 45:33 | pus lui legătura de pace, înainte-stătător celor sfinte şi poporului 3721 1Cronic 9:22| îi pusese David şi Samuel înainte-văzătorul, pentru credincioşia lor.  ~ 3722 Isaia 27 | CAPITOLUL 27  ~Înainte-vestire pentru aşezarea poporului 3723 Evrei 6:20 | Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în 3724 Marcu 9:3 | ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul.  ~ 3725 Marcu 9:3 | poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul.  ~ 3726 Psa 17:51 | se ridică împotriva mea, înalţă-mă, de omul nedrept izbăveşte-mă.  ~ 3727 Psa 144 | 144  ~Al lui David.  ~~l. Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul 3728 Psa 106:32 | 32. Înălţaii-L pe El în adunarea poporului 3729 2Macab 12:36 | cântări strigând şi glas înălţând, fără de veste a năvălit 3730 Solomon 7 | şi foloasele ei. Minunata înălţare a omului prin ea.  ~~ 3731 Luca 9:51 | când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât 3732 Eccli 16:10 | neamul pierzării, care se înălţase întru păcatele sale.  ~ 3733 Planger 2:16| bucurat-a pe vrăjmaşul tău, înălţat-a puterea apăsătorilor tăi.  ~ 3734 Psa 88:41 | 41. Înălţat-ai dreapta vrăjmaşilor lui, 3735 Psa 88:19 | Dat-am ajutor celui puternic, înălţat-am pe cel ales din poporul 3736 Numerii 18:19| Toate darurile sfinte, înălţate, care se aduc Domnului de 3737 Eccli 43:33 | 34. Slăvind pe Domnul, înălţaţi-L cât veţi putea, pentru 3738 Psa 96:9 | Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât 3739 Romani 13:1 | Tot sufletul se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este 3740 Eccli 43:34 | 35. Şi înălţindu-L pe El, întăriţi-vă şi nu 3741 Facerea 43:21| după greutatea lui, îl înapoiem cu mâinile noastre;  ~ 3742 Solomon 2:5 | şi sfârşitul ei este fără înapoiere, s-a pecetluit şi nimeni 3743 Luca 10 | CAPITOLUL 10  ~Trimiterea şi înapoierea celor şaptezeci (şi doi) 3744 1Ezdra 6:5 | le-a dus la Babilon se înapoieze şi se ducă în templul 3745 Solomon 8:15| 16. Şi înapoindu-mă în casa mea, cu înţelepciune 3746 Levitic 11:23| 23. Orice altă insectă înaripată care are patru picioare 3747 3Macab 5:22 | cocoşul de dimineaţă, Ermon, înarmând elefanţii, i-a adus la curtea 3748 1Petru 4:1 | Hristos a pătimit cu trupul, înarmaţi-vă şi voi cu gândul acesta: 3749 3Macab 5:37 | 38. Şi acum înarmează elefanţii pe mâine piardă 3750 1Tim 6:18 | facă ce e bine, se înavuţească în fapte bune, fie darnici, 3751 1Macab 7:45 | i-au înconjurat. Şi s-au încăierat unii cu alţii şi au căzut 3752 Eccli 31:30 | trufaşilor, care stau gata se încaiere.  ~ 3753 Pildele 23:10| muta hotarul văduvei şi nu încălca ogorul celor orfani,  ~ 3754 Naum 1:10 | 10. Căci se încâlcesc unii într-alţii ca mărăcinii, 3755 Isaia 33:19 | îndrăzneţ, acest neam cu vorbe încâlcite, pe care nu-l înţelegem, 3756 2Regil 13:29 | fiii regelui cu toţii şi, încălecând fiecare pe catârul său, 3757 2Ezdra 2:12 | decât numai aceea pe care încălecasem eu.  ~ 3758 Isaia 36:8 | atâţi călăreţi care să-i încalece.  ~ 3759 Avacum 3:7 | mării urgia Ta, când Tu încaleci caii Tăi şi Te sui în carele 3760 Faptel 12:8 | către el: Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele. Şi el a făcut 3761 Iuditel 10:4 | 4. Apoi s-a încălţat cu sandale, şi-a pus colierele, 3762 Ioan 18:18 | făcuseră foc, şi stăteau şi se încălzeau, era frig, şi era cu 3763 Eccles 4:11 | Asemenea când doi se culcă se încălzesc, iar unul cum s-ar putea 3764 Eccles 4:11 | iar unul cum s-ar putea încălzi?  ~ 3765 PatrReg 4:34| şi s-a întins pe el şi a încălzit trupul copilului.  ~ 3766 Iacov 2:16 | le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi, dar nu le 3767 2Macab 15:40 | de a orândui istorisirea încântă urechile celor ce citesc. 3768 Eccli 30:12 | este prunc, ca nu cumva, încăpăţânându-se, nu te asculte.  ~ 3769 Estera 2:9 | fetele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor.  ~ 3770 2Cronic 3:8 | cincizeci de sicli fiecare cui. Încăperile de sus încă le-a îmbrăcat 3771 1Cronic 28:13| 13. Al încăperilor preoţilor şi leviţilor, 3772 Iov 9:23 | 24. Dacă o ţară a încăput pe mâna unui om viclean, 3773 Avacum 2:5 | lui - până când? - şi se încarcă cu povara zălogurilor luate!  ~ 3774 1Regil 25:18 | legături de smochine şi, încărcându-le pe asini,  ~ 3775 2Ezdra 13:14 | odihnei, aduceau snopi şi încărcau pe asini vin, struguri, 3776 1Regil 12:2 | iar eu am îmbătrânit şi am încărunţit; fiii mei sunt cu voi şi 3777 2Cronic 36:17| pe bătrâni, nici pe cei încărunţiţi; pe toţi Dumnezeu i-a dat 3778 2Regil 22:6 | 6. Lanţurile iadului încătuşaseră şi eram prins în lanţurile 3779 2Regil 3:33 | nici picioarele nu-ţi erau încătuşate, ci ai căzut ca cei doborâţi 3780 Psa 138:23 | şi cunoaşte inima mea; încearcă-mă şi cunoaşte cărările mele  ~ 3781 Faptel 1 | CAPITOLUL  1  ~Cuvânt începător. Înălţarea lui Iisus la 3782 Efes 1:21 | Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi 3783 Colos 2:15 | Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat 3784 2Ezdra 11:16 | lui Asaf, căpetenia care începea laudele în timpul rugăciunii, 3785 3Macab 4:6 | de nuntă, toate laolaltă începeau a plânge, ca şi cum ar fi 3786 Eccli 2:1 | nu te tulburi în timpul încercării.  ~ 3787 Luca 22:28 | care aţi rămas cu Mine în încercările Mele.  ~ 3788 2Corint 13:5 | dacă sunteţi în credinţă; încercaţi-vă pe voi înşivă. Sau nu 3789 1Macab 6:17 | oastea din cetate ţinea încercuit pe Israel împrejurul templului 3790 Facerea 8 | CAPITOLUL 8  ~Încetarea potopului  ~~l. Dar şi-a 3791 Isaia 24:7 | zgomotoase nu mai sunt, încetat-a glasul harpei.  ~ 3792 Solomon 7:2 | în pântecele mamei mele, închegându-mă din sânge, vreme de zece 3793 Psa 118:70 | 70. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar 3794 2Macab 14:27 | greu primească alianţa încheiată, şi îi porunceşte ca pe 3795 Iesirea 28:13| răsucite de cuibuleţele de la încheietorile efodului, în partea de dinainte.  ~ 3796 3Regil 20:34 | eu îţi voi da drumul!" Şi încheind cu el legământ, i-a dat 3797 Eccles 12:4 | 4. Şi se închid porţile care dau spre uliţă 3798 Miheia 4:14 | 14. Şi acum închide-te cu zid, Bet-Gader! Suntem 3799 1Ezdra 7:26 | izgonire, sau la amendă, sau la închidere în temniţă".  ~ 3800 Psa 131:7 | Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele 3801 Facerea 49:8 | în ceafa vrăjmaşilor tăi. Închina-se-vor ţie feciorii tatălui tău.  ~ 3802 3Macab 3:4 | socotit-o; iar osebirea închinăciunii şi a mâncărurilor o vesteau, 3803 Facerea 22:4 | ne ducem până acolo şi, închinându-ne, ne vom întoarce la voi".  ~ 3804 Apocal 5:14 | Iar bătrânii căzură şi se închinară.  ~~ 3805 Evrei 9:9 | desăvârşească cugetul închinătorului.  ~ 3806 Isaia 47:7 | 7. Şi tu îţi închipuiai: "Fi-voi pe veci stăpână!", 3807 Deuter 4:24 | chipuri cioplite, care închipuiască ceva, de veţi face ceva 3808 Iezech 21:20 | 20. Închipuieşte drumul pe care sabia trebuie 3809 Iezech 21:19 | închipuieşte-ţi o mână, închipuieşte-o în cetatea Babilonului, 3810 Evrei 8:5 | 5. Care slujesc închipuirii şi umbrei celor cereşti, 3811 3Regil 7:28 | dedesubtul leilor şi boilor erau închipuite ghirlande de flori.  ~ 3812 Iesirea 22:15| plătească. Iar dacă a fost închiriată cu bani, se va socoti pentru 3813 3Macab 1:15 | 16. Şi cele care se închiseseră de curând în cămările lor 3814 2Corint 11:23| În osteneli mai mult, în închisori mai mult, în bătăi peste 3815 Cantar 5:5 | din degete mi-a curs pe închizătoarea uşii.  ~ 3816 Luca 17:8 | Pregăteşte-mi ca cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi, până ce voi 3817 Iesirea 39:20| violetă, ca stea deasupra încingătorii efodului şi ca nu cadă 3818 Ioan 21:18 | Dacă erai mai tânăr, te încingeai singur şi umblai unde voiai; 3819 Isaia 22:12 | ne radem capul şi ne încingem cu sac.  ~ 3820 Judecat 3:15| ascuţişuri, lungă de un cot şi a încins-o sub mantaua sa la şoldul 3821 Psa 108:21 | 22. Ca umbra ce se înclină m-am trecut; ca bătaia de 3822 Pildele 2:2 | urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială,  ~ 3823 2Regil 15:13 | zis: "Inima Israeliţilor a înclinat în partea lui Abesalom".  ~ 3824 Isaia 61:11 | grădină în care sămânţa încolţeşte, aşa Domnul Dumnezeu va 3825 Faptel 14:20 | 20. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat 3826 Psa 26:10 | 11. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul 3827 2Macab 10:19 | care erau cu el, ca să-i înconjure şi lupte împotriva lor, 3828 Deuter 20:11 | război cu tine, atunci s-o înconjuri.  ~ 3829 Isaia 15:8 | 8. Ţipetele au făcut înconjurul Moabului, vaietele sale 3830 Psa 44:4 | ta şi cu strălucirea ta. Încordează-ţi arcul, propăşeşte şi împărăţeşte,  ~ 3831 Cantar 3:11 | Sionului, priviţi pe Solomon încoronat, cum a lui maică l-a încununat, 3832 Romani 11:10 | nu vadă şi spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!"  ~ 3833 3Macab 4:5 | ale căror picioare, fiind încovoiate de bătrâneţe şi păşind încet, 3834 Isaia 26:3 | 4. Încredeţi-vă în Domnul pururea, căci 3835 1Regil 17:20 | David dis-de-dimineaţă şi, încredinţând oile unui păstor, a luat 3836 2Macab 4:33 | înşelăciune dându-i dreapta şi încredinţându-l cu jurământ, şi cu toate 3837 Romani 15:28 | Săvârşind deci aceasta şi încredinţându-le roada aceasta, voi trece 3838 Solomon 14:3 | deşarte, de aceea oamenii, încredinţându-şi viaţa unui lemn de tot slab,  ~ 3839 Estera 8:12 | s-au încrezut în ei, prin încredinţările lor îi fac vinovaţi de vărsare 3840 2Macab 3:14 | întregi banii celor care ii încredinţaseră acolo.  ~ 3841 2Macab 3:21 | Atotputernicului Dumnezeu, ca bogăţiile încredinţate întregi şi cu toată siguranţa, 3842 Numerii 3:10| lui Aaron şi fiilor lui încredinţează-le cortul adunării, ca să-şi 3843 Luca 1:4 | 4. Ca te încredinţezi despre temenicia învăţăturii 3844 Psa 106:26 | sufletul lor întru primejdii încremenea.  ~ 3845 Cantar 5:6 | meu plecase; sufletu-mi încremenise, când cel drag mie-mi vorbise; 3846 Psa 142:4 | duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.  ~ 3847 Isaia 29:9 | 9. Staţi încremeniţi şi înmărmuriţi, fiţi orbi 3848 Evrei 2:13 | 13. Şi iarăşi: "Eu voi fi încrezător în El"; şi iarăşi: "Iată 3849 Facerea 48:13| lui Manase. Înadins şi-a încrucişat mâinile, deşi Manase era 3850 Pildele 6:10| mai stau în pat cu mâinile încrucişate!"  ~ 3851 1Regil 14:18 | Saul a zis către preot: "Încrucişează-ţi mâinile!"  ~ 3852 Iezech 3:6 | casa lui Israel are fruntea încruntată şi inima împietrită.  ~ 3853 3Macab 2:24 | cu semnul lui Dionisie, încrustându-le pe trup frunză de iederă 3854 PatrReg 6:32| va veni trimisul lui, încuiaţi uşa şi să-l opriţi la uşă. 3855 Iezech 28:14 | facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea.  ~ 3856 2Ezdra 6:9 | în mijlocul lui, şi încuiem uşile, căci au vină 3857 Eccli 28:27 | şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare.  ~ 3858 Judecat 3:22| după sine uşa foişorului şi încuind-o.  ~ 3859 2Ezdra 6:9 | fiul lui Mehetabeel, şi el, încuindu-se, a zis: " ne adunăm în 3860 3Regil 21:20 | Te-am aflat, căci te-ai încumetat săvârşeşti fapte nelegiuite 3861 3Regil 21:25 | nimeni ca Ahab, care se încumete a săvârşi fapte urâte înaintea 3862 Solomon 2:8 | 8. ne încununăm cu flori de trandafir, până 3863 Zaharia 6 | patru care ieşind din munţi; încununarea marelui preot.  ~~ 3864 Psa 102:4 | stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;  ~ 3865 2Ezdra 6:8 | Dar eu încă şi mai mult încurajam la lucru şi ziceam: "Întăreşte-mă 3866 Iuditel 7 | tulburarea Israeliţilor şi încurajarea lui Oziaş.  ~~l. A doua 3867 Iuditel 4 | marele preot Ioachim ii încurajează şi, smerindu-se toţi, cer 3868 PatrReg 18:30| 30. Şi nu încurajeze Iezechia cu Domnul, zicând: 3869 2Regil 11:24 | cetăţii şi dărâm-o. Aşa să-l încurajezi".  ~ 3870 Isaia 19:9 | ţesătorii vor fi în mare încurcătură.  ~ 3871 Deuter 7:2 | 3. nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta nu 3872 Facerea 34:7 | dar lui de femeie şi încuscriţi cu noi:  ~ 3873 Faptel 22:20 | Tău, eram şi eu de faţă şi încuviinţam uciderea lui şi păzeam hainele 3874 3Macab 5:20 | toţi cei ce erau aici au încuviinţat cu linguşire şi veseli s-au 3875 Luca 11:48 | Aşadar, mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, 3876 Luca 4:22 | 22. Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele 3877 Romani 1:32 | fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac.  ~~ 3878 Romani 2:18 | cunoşti voia Lui şi ştii încuviinţezi cele bune, fiind învăţat 3879 Osea 4:15 | 16. asemenea junincei îndărătnice, aşa şi Israel s-a îndărătnicit. 3880 Iesirea 13:15| 15. atunci când se îndărătnicea Faraon ne dea drumul, 3881 Iesirea 7:14| Moise: "Inima lui Faraon se îndărătniceşte şi nu lasă poporul.  ~ 3882 Numerii 20:10| către obşte: "Ascultaţi, îndărătnicilor, au doară din stânca aceasta 3883 2Ezdra 4:16 | arcuri şi cu platoşe, iar îndărătul lor se aflau căpeteniile 3884 Faptel 17:16 | îi aştepta, duhul lui se îndârjea în el, văzând cetatea 3885 Iov 13:24 | bate vântul? Vrei Te îndârjeşti împotriva unui pai uscat?  ~ 3886 Eccli 13:8 | Ce-ţi trebuie? Şi te va îndatora cu ospeţele sale până ce-ţi 3887 1Cronic 9:33| ziua şi noaptea erau îndatoraţi se îndeletnicească cu 3888 2Ezdra 10:31 | 32. Am luat de asemenea îndatorirea dăm a treia parte de 3889 1Tim 5:2 | 2. Pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe nişte mame, pe cele 3890 2Ezdra 11:11 | Şi fraţii lor, care se îndeletnicesc cu slujba în templul Domnului, 3891 3Regil 18:27 | vorbă cu cineva, sau se îndeletniceşte cu ceva, sau este în călătorie, 3892 Eccli 11:21 | făgăduit tu şi întru aceea îndeletniceşte-te şi petrece, şi intru lucrul 3893 Isaia 58:12 | mai umbli, fără te mai îndeletniceşti cu treburile tale şi fără 3894 Solomon 13:7 | 7. Căci, îndeletnicindu-se cu lucrările lui Dumnezeu 3895 Eccles 2:23 | sunt decât suferinţă şi îndeletnicirea lui nu-i decât necaz; nici 3896 Eccli 3:22 | 22. În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile 3897 Psa 13:1 | şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face 3898 Zaharia 13:5 | plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile mele".  ~ 3899 Eccli 30:22 | viaţa omului şi bucuria este îndelungarea zilelor lui.  ~ 3900 Iuditel 13:1 | osteniţi de ospăţul cel îndelungat.  ~ 3901 Baruh 4:34 | Cel Veşnic, pentru zile îndelungate, şi va fi locuită de demoni 3902 Solomon 4:13| desăvârşire, dreptul a apucat ani îndelungaţi.  ~ 3903 Romani 2:4 | Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind 3904 2Macab 2:28 | Lucru nu de mai puţină îndemânare decât a celui care găteşte 3905 2Macab 7:25 | 26. Şi cu multe îndemnând-o, ea a primit va sfătui 3906 Faptel 14:22 | Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i stăruie în credinţă şi ( 3907 3Macab 7:3 | prieteni, cu rău nărav adeseori îndemnându-se, ne-au făcut ca adunăm 3908 1Macab 12:50 | cei care erau cu el, şi se îndemnară şi se întocmiră pentru război.  ~ 3909 2Regil 24:1 | pentru cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi 3910 Matei 14:8 | 8. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: 3911 Evrei 10:25 | este obiceiul unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai 3912 Deuter 11 | CAPITOLUL 11  ~Continuarea îndemnului de a păzi poruncile Domnului.  ~~ 3913 Evrei 12:25 | cu atât mai mult noi - îndepărtându-ne de Cel ce ne grăieşte din 3914 Tobit 4:19 | te vei teme de Domnul şi, îndepărtându-te de orice păcat, vei face 3915 Miheia 1 | şi a Samariei din pricina îndepărtării de la Dumnezeu.  ~~l. Cuvântul 3916 2Cronic 11:13| Ieroboam şi fiii lui îi îndepărtaseră din dregătoria preoţiei 3917 2Macab 4:25 | îndepărtat pe fratele său, îndepărtatu-l-a şi pe el altul şi l-a izgonit 3918 Pildele 30:8 | Prefăcătoria şi cuvântul mincinos îndepărtează-le de la mine; sărăcie şi bogăţie 3919 Iezech 8:6 | lui Israel aici, ca îndepărtez de locaşul Meu cel sfânt? 3920 Colos 4:17 | primit-o întru Domnul, ca o îndeplineşti.  ~ 3921 2Ezdra 12:45 | 45. Îndeplinind toate cele pentru slujba 3922 Iov 6:7 | 8. Cine îmi va  dărui îndeplinirea rugăciunii mele şi va face 3923 PatrReg 19:25| hotărât-o? Acum însă am îndeplinit-o prin aceea tu pustieşti 3924 Eccles 8:11 | pedepsirea răutăţii nu este îndeplinită de îndată, pentru aceasta 3925 1Regil 22:14 | este şi ginerele regelui, îndeplinitorul poruncilor tale, şi cu cinste 3926 Pildele 28:19| lucrează pământul lui se va îndestula de pâine, iar cel ce umblă 3927 Pildele 19:23| Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără fim loviţi de nenorocire.  ~ 3928 Colos 2:19 | încheieturi şi legături, îndestulându-se şi întocmindu-se S, sporeşte 3929 Rut 1:21 | 21. Îndestulată am ieşit eu de aici, iar 3930 Evrei 13:5 | de iubirea de argint şi îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi, căci însuşi 3931 Evrei 9 | după Legea veche nu este îndestulătoare. Ispăşirea făcută de Hristos 3932 1Macab 3:31 | 31. Şi se îndoia eu sufletul său foarte şi 3933 Iacov 4:8 | sfinţiţi-vă inimile, voi cei îndoielnici.  ~ 3934 Eccles 10:10 | fost ascuţită, trebuie îndoim puterile, dar înţelepciunea 3935 Faptel 11:12 | merg cu ei, de nimic îndoindu-mă. Şi au mers cu mine şi aceşti 3936 Faptel 10:20 | împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă Eu i-am trimis.  ~ 3937 Matei 28:17 | s-au închinat, ei care se îndoiseră.  ~ 3938 Eccli 12:7 | 7. îndoite răutăţi vei afla în toate 3939 1Regil 18:9 | asupra lui Saul şi acesta se îndrăcea în casa sa, iar David cânta 3940 Osea 9:9 | întocmai ca şi cel pe care îl îndrăgiseră.  ~ 3941 Isaia 1:29 | dumbrăvile sfinte pe care le-au îndrăgit şi se vor roşi la faţă din 3942 Osea 3 | iarăşi şi iubeşte o femeie îndrăgită de un prieten, şi totuşi 3943 Facerea 34:18| facă aceasta, căci era îndrăgostit de fata lui Iacov şi era 3944 Iesirea 19:24| preoţii şi poporul nu îndrăznească a se sui la Domnul, ca 3945 2Petru 2:10 | dispreţuiesc domnia cerească. Îndrăzneţi, îngâmfaţi, ei nu se cutremură 3946 2Corint 10:12| 12. Căci nu îndrăznim ne numărăm sau ne 3947 2Macab 3:23 | arătare, încât toţi cei ce îndrăzniseră vină, spăimântându-se 3948 Pildele 22:16| celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea.  ~ 3949 Psa 24:10 | 10. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, 3950 Isaia 42:15 | 16. Îndrepta-voi pe cei orbi pe drumuri pe 3951 Romani 3:26 | a fi El Însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce trăieşte din credinţa 3952 Eccli 6:23 | 23. înţelepciunea îndreptăţeşte numele ei şi nu la mulţi 3953 Galat 6:1 | greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul 3954 Eccli 1:21 | nedrept nu poate aibă îndreptăţire, iuţimea mâniei lui cădere 3955 Psa 18:9 | Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.  ~ 3956 Solomon 7:15| povăţuitorul înţelepciunii şi îndreptătorul înţelepţilor.  ~ 3957 Faptel 27:40 | frunte în bătaia vântului, se îndreptau spre ţărm.  ~ 3958 Psa 118:133 | 133. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi 3959 Psa 24:5 | 5. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi 3960 Daniel 9:4 | Care păzeşti legământul şi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc 3961 Daniel 12:3 | cerului şi cei care vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii 3962 Solomon 14:5 | scăpat într-o barcă şi barca, îndrumată de mâna Ta, a lăsat omenirii 3963 Pildele 6:7 | mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor,  ~ 3964 Isaia 28:14 | Domnului, voi, oameni de râs, îndrumători ai poporului celui din Ierusalim!  ~ 3965 Eccli 10 | l. Conducătorul înţelept îndrumează bine pe poporul său, şi 3966 Eccli 47:10 | altarului şi din glasul lor se îndulceau versurile.  ~ 3967 Eccli 40:22 | 23. Fluierul şi harpa îndulcesc cântarea, şi decât amândouă 3968 Eccli 27:22 | 23. Înaintea ochilor tăi, îndulci-va gura sa şi de cuvintele 3969 1Tim 6:17 | cu belşug toate, spre îndulcirea noastră,  ~ 3970 1Corint 2:4 | nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, 3971 Galat 5:8 | 8. Înduplecarea aceasta nu este de la cel 3972 2Cronic 32:14| Iezechia, nici nu mai înduplece astfel! nu-l credeţi! 3973 Faptel 26:28 | Pavel: Cu puţin de nu îndupleci fac şi eu creştin!  ~ 3974 Romani 9:15 | îndura de cine vreau îndur".  ~ 3975 Iuditel 6:18| caută la trufia lor şi îndură-te de umilinţa neamului acestuia 3976 Miheia 7:9 | 9. Îndura-voi mânia Domnului, căci am 3977 Iuditel 7:29| Îndrăzniţi, fraţilor! mai îndurăm încă cinci zile, în care 3978 Colos 3:12 | iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, 3979 Marcu 5:26 | 26. Şi multe îndurase de la mulţi doctori, cheltuindu-şi 3980 Evrei 10:33 | ocările şi cu necazurile îndurate, parte suferind împreună 3981 2Corint 1:6 | mângâiere, care putere înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe 3982 Solomon 17:16| apucaţi fără de veste, îndurau această nenorocire fără 3983 Isaia 14:31 | întemeiat Sionul, limanul celor îndureraţi din poporul Lui".  ~~ 3984 Eccli 51:5 | 6. Din înecăciunea fumului de primprejur şi 3985 2Petru 3:6 | lumea de atunci a pierit înecată,  ~ 3986 Psa 68:18 | 18. Ca nu înece vâltoarea apei, nici 3987 Pildele 21:6 | după ei, căci nu voiesc înfăptuiască dreptatea.  ~ 3988 Pildele 15:22| Punerile la cale nu se înfăptuiesc unde lipseşte chibzuirea, 3989 Iov 26:13 | marginile din afară ale înfăptuirilor Sale, cât de puţin lucru 3990 Iezech 16:3 | sărată, nici cu scutece înfăşată.  ~ 3991 Isaia 22:18 | 18. El te înfăşură şi te rostogoleşte ca pe 3992 Miheia 6:6 | Dumnezeului celui Preaînalt? Înfăţişa-mă-voi cu arderi de tot, cu viţei 3993 2Corint 6:4 | 4. Ci în toate înfăţişându-ne pe noi înşine ca slujitori 3994 Estera 8:12 | nostru şi cinstit de toţi, înfăţişându-se ca a doua persoană după 3995 Deuter 4:43 | 44. Iată legea pe care a înfăţişat-o Moise fiilor lui Israel.  ~ 3996 1Tim 4:2 | unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor.  ~ 3997 2Macab 10:3 | jertfelnic au făcut, şi înfierbântând pietre şi foc din ele luând, 3998 Susanei 1:10| 11. Şi erau amândoi înfierbântaţi pentru ea şi n-a spus unul 3999 Psa 38:4 | 4. Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu 4000 Romani 8:15 | temere, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! 4001 Iov 8:16 | împletesc cu pietrele şi se înfig în adâncul stâncilor.  ~ 4002 Miheia 3:5 | atât cât au în ce să-şi înfigă dinţii propovăduiesc pacea, 4003 Faptel 27:41 | corabia şi partea dinainte, înfigându-se, stătea neclintită, iar 4004 2Macab 1 | către Dumnezeu. Praznicul înfigerii corturilor şi aflarea focului


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License