Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
4005 2Macab 4:8 | s-ar îngădui putinţa de a înfiinţa şcoală pentru tineri şi 4006 Isaia 31:3 | ceata de păstori şi nu se înfioară de strigătele lor, nici 4007 Isaia 32:10 | Tremuraţi, nepăsătoarelor, înfioraţi-vă, încrezătoarelor, scoateţi 4008 1Regil 17:49 | frunte, aşa încât piatra se înfipse în fruntea lui şi el căzu 4009 Estera 5 | lui. Întorcându-şi faţa înflăcărată de slavă, el a privit cu 4010 Iov 20:21 | de lăcomia lui, de aceea înflorirea lui nu va ţine deloc.  ~ 4011 Numerii 17:7 | odrăslise, înmugurise, înflorise şi făcuse migdale.  ~ 4012 Levitic 13:57| piele, aceea este lepră înflorită şi se ardă cu foc lucrul 4013 Eccli 39:18 | tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi crinul.  ~ 4014 Iesirea 28:16| 17. Pe el aşezi o înfloritură de pietre scumpe, înşirate 4015 1Regil 25:26 | la vărsare de sânge şi va înfrâna mâna ta de la răzbunare.  ~ 4016 Eccli 26:16 | preţuieşte cât o femeie înfrânată.  ~ 4017 Solomon 12:17| în atotputernicia Ta şi înfrângi cutezanţa celor care o cunosc.  ~ 4018 Iosua 9:21 | de la faţa voastră; şi, înfricoşându-ne foarte tare de voi pentru 4019 Daniel 7:1 | era culcat în patul lui îl înfricoşară. Atunci el a scris visul 4020 Deuter 34:10 | cu mână tare şi cu mari înfricoşări ceea ce a făcut Moise înaintea 4021 Psa 87:17 | au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat.  ~ 4022 Daniel 5:19 | neamurile şi limbile erau înfricoşate şi tremurau înaintea lui; 4023 Solomon 17:4 | răsunau zgomote care îi înfricoşau şi arătări posomorâte îi 4024 Eccli 26:4 | mea şi de al patrulea înfricoşez:  ~ 4025 Psa 143:11 | tinereţile lor; fiicele lor înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile 4026 Isaia 40:18 | argintarul îl îmbracă cu aur şi-l înfrumuseţează cu lănţişoare.  ~ 4027 1Tim 5:1 | 1. Pe cel bătrân nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un 4028 Luca 21:30 | 30. Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la 4029 Marcu 13:28 | mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi vara este 4030 Iov 31:38 | 39. Nu cumva m-am înfruptat din roadele lor şi n-am 4031 Eccli 20:7 | face urât tuturor, şi cel înfumurat de asemenea.  ~ 4032 Iosua 16:3 | şi până la Ghezer şi se înfundă la mare.  ~ 4033 3Macab 3:1 | atât s-a mâniat, încât s-a înfuriat nu numai pe Iudeii care 4034 Faptel 26:11 | sileam hulească şi, mult înfuriindu-mă  împotriva lor, îi urmăream 4035 Marcu 11:16 | 16. Şi nu îngăduia mai treacă nimeni cu 4036 Judecat 13:15| 15. Atunci Manoe a zis: "Îngăduie-ne te oprim până vom găti 4037 Numerii 20:17| 17. Îngăduieşte-ne trecem prin ţara ta, 4038 Levitic 19:29| necinsteşti pe fiica ta, îngăduindu-i facă desfrânare, ca 4039 2Macab 4:10 | Şi lepădând milostivele îngăduinţe domneşti, care s-au îngăduit 4040 Romani 2:4 | bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, 4041 Iesirea 32:25| e neînfrânat, căci Aaron îngăduise ajungă neînfrânat şi 4042 Iov 21:2 | 3. Îngăduiţi-mi vorbesc şi eu, şi după 4043 Iacov 3:17 | este curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de 4044 Tit 3:2 | fie paşnici, fie îngăduitori, arătând întreaga blândeţe 4045 Isaia 29:22 | şi faţa lui nu se va mai îngălbeni.  ~ 4046 Naum 2:10 | şi feţele tuturor sunt îngălbenite de spaimă.  ~ 4047 Colos 2:18 | în cele ce n-a văzut, şi îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea 4048 2Corint 12:20| clevetiri, de murmure, de îngâmfări, de tulburări;  ~ 4049 Faptel 13:41 | 41. "Vedeţi, îngâmfaţilor, miraţi-vă şi pieriţi, 4050 Daniel 6:11 | Ierusalim şi în fiecare zi îngenunchea de trei ori, s-a rugat şi 4051 Psa 71:8 | 9. Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii şi vrăjmaşii 4052 Iov 39:2 | 3. Ele îngenunchiază, fată puii şi scapă de durerile 4053 Eccli 43:22 | varsă pe pământ, care, dacă îngheaţă, se face ca vârfurile de 4054 Iov 16:10 | obraji. Toţi grămadă se înghesuie împotriva mea.  ~ 4055 Eccli 43:23 | de la miazănoapte şi va îngheţa apa toată, adunarea apei 4056 Baruh 2:24 | lepădate la căldura zilei şi la îngheţul nopţii, iar părinţii noştri 4057 Pildele 19:28| gura celor fără de lege înghite nelegiuirea.  ~ 4058 Pildele 1:12| 12. Să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, 4059 Iov 20:15 | 15. Averea, pe care a înghiţit-o, acum o varsă; Dumnezeu 4060 1Corint 15:54| este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă.  ~ 4061 Matei 23:24 | care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!  ~ 4062 Psa 140:3 | strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.  ~ 4063 2Cronic 14:7 | cetăţile acestea şi le îngrădiţi cu ziduri, cu turnuri, cu 4064 3Regil 7:11 | cea mare avea împrejur o îngrăditură din trei rânduri de pietre 4065 Iov 34:37 | îndoială greşeala lui şi îngrămădeşte vorbele sale împotriva lui 4066 Pildele 25:22| 22. numai aşa îi îngrămădeşti cărbuni aprinşi pe capul 4067 Luca 11:29 | 29. Iar îngrămădindu-se mulţimile, El a început 4068 Isaia 52:11 | 12. Dar nu veţi ieşi îngrămădindu-vă şi nu veţi pleca fugind, 4069 Iuditel 15:10| a înhămat la care şi a îngrămădit lucrurile în ele.  ~ 4070 Deuter 31:20 | mânca, se vor sătura, se vor îngrăşa, se vor îndrepta spre alţi 4071 Psa 64:13 | 13. Îngrăşa-se-vor păşunile pustiei şi cu bucurie 4072 1Regil 2:28 | fiii tăi decât la Mine, îngrăşându-i pe ei cu toată pârga poporului 4073 Deuter 32:14 | şi s-a făcut îndărătnic; îngrăşatu-s-a, îngroşatu-s-a şi s-a umplut 4074 Eccli 37:33 | nesaţiul va veni până la îngreţoşare.  ~ 4075 Planger 3:6 | şi n-am pe unde ies, îngreuiat-a lanţurile mele;  ~ 4076 Luca 21:34 | la voi înşivă, nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare 4077 Eccli 18:32 | desfătare, nici te lega cu îngreunarea ei.  ~ 4078 Psa 31:3 | ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta şi am 4079 Facerea 38:25| socrul său, zicând: "Eu sunt îngreunată de acela ale căruia sunt 4080 Osea 11:3 | înţeles, cu toate Eu îi îngrijeam ca pe copii,  ~ 4081 2Macab 9:20 | socotit este bine îngrijesc de bunăstarea voastră.  ~ 4082 Eccli 33:36 | 36. De ai slugă, îngrijeşte-o ca şi pe tine însuţi, deoarece, 4083 Facerea 6:20| mâncare, cu care hrăniţi; îngrijeşte-te ca fie aceasta de mâncare 4084 2Regil 19:24 | tăiase unghiile, nici nu-şi îngrijise barba şi nici hainele nu 4085 1Cronic 28:1 | căpeteniile peste mii, peste sute, îngrijitorii moşiilor şi turmelor regelui, 4086 2Ezdra 12 | Sfinţirea cetăţii. Rândul îngrijitorilor de cele sfinte.  ~~ 4087 Matei 20:8 | stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: Cheamă pe lucrători 4088 Avacum 3:15 | voi aştepta vremea marii îngrijorări care va veni peste poporul 4089 Isaia 30:20 | îţi va fi dat ţie pâinea îngrijorării şi apa strâmtorării, şi 4090 Iezech 24:9 | fierbe carnea; lasă se îngroaşe tot şi oasele se ardă.  ~ 4091 2Macab 5:10 | nejelit şi de nici un fel de îngropăciune, în mormântul părintesc, 4092 3Macab 6:31 | cel gătit de pieire şi de îngropăciunea lor, cu tihnă l-au împărţit 4093 Tobit 12:11 | înaintea Celui Sfânt şi când îngropai tu pe cei morţi, încă eram 4094 Ioan 12:7 | Iisus: Las-o, pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat.  ~ 4095 Isaia 45:3 | vistierii ascunse, bogăţii îngropate în pământ, ca ştii 4096 PatrReg 9:34| Căutaţi pe ticăloasa aceea şi îngropaţi-o, căci e fiică de rege!"  ~ 4097 Deuter 32:14 | îndărătnic; îngrăşatu-s-a, îngroşatu-s-a şi s-a umplut de grăsime; 4098 Iov 7:14 | spăimântezi cu vise şi îngrozeşti cu năluciri.  ~ 4099 3Macab 5:26 | 27. Iar el auzind şi îngrozindu-se de acea neobişnuită îmbulzeală 4100 Solomon 18:18| Căci vedeniile care îi îngroziseră le destăinuiseră lucrul 4101 Iov 18:6 | lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum 4102 Facerea 46:29| 29. Iar Iosif, înhămându-şi caii la căruţa sa, a ieşit 4103 Cantar 5:2 | De dormit dormeam, dar inima-mi veghea. Auzi glasul celui 4104 Tit 1 | 1  ~Lucrul lui Tit întru înjghebarea Bisericii din Creta. Ce 4105 Iesirea 26:30| 30. Şi aşa înjghebezi cortul după modelul care 4106 2Ezdra 1:2 | ţara lor, în mare necaz şi înjosire; iar zidurile Ierusalimului 4107 1Regil 25:39 | Domnul, Care a răsplătit înjosirea ce mi-a pricinuit-o Nabal 4108 2Macab 11:12 | minte, chibzuind asupra înjosirii ce i s-a făcut şi socotind 4109 Iezech 22:25 | întors ochii, şi Eu sunt înjosit de către aceştia.  ~ 4110 Levitic 1:11| pe capul jertfei şi s-o înjunghie înaintea Domnului, în partea 4111 Iacov 5:5 | inimile voastre în ziua înjunghierii.  ~ 4112 Eccli 22:27 | vărsărilor de sânge, întâi înjurăturile.  ~ 4113 3Macab 6:32 | glasul plângerii cel cu totul înlăcrimat, au luat cântare părintească, 4114 Solomon 17:2 | sub acoperişurile lor - înlănţuiţi de întuneric şi robii unei 4115 Faptel 13:22 | 22. Şi înlăturându-l, le-a ridicat rege pe David, 4116 Romani 3:27 | pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care Lege? Prin Legea 4117 PatrReg 14:4 | Numai înălţimile n-au fost înlăturate, căci poporul tot mai săvârşea 4118 Isaia 47:11 | care tu nu vei şti o înlături cu frumuseţea ta şi te va 4119 Solomon 12:10| este firească şi răsădită înlăuntru şi gândul lor nu se va 4120 3Regil 13:4 | Puneţi mâna pe el!", i-a înlemnit mâna care o întinsese asupra 4121 Iesirea 23:21| este tot pământul, iar voi Înli veţi fi preoţie împărătească 4122 3Regil 20:24 | de la locul lui, şi să-l înlocuieşti cu căpeteniile din ţinuturi.  ~ 4123 Amos 8:5 | mărim siclul şi le înlocuim cu cântare strâmbe?  ~ 4124 Daniel 1:15 | Atunci supraveghetorul le-a înlocuit mâncarea lor şi vinul - 4125 Pildele 25:15| mânios şi o limbă dulce înmoaie oase.  ~ 4126 3Regil 14:13 | ton Israeliţii şi-l vor înmormânta; căci el singur dintre acei 4127 Solomon 18:11| viaţă nu puteau face faţă cu înmormântările, de vreme ce într-o clipă 4128 3Regil 13:31 | Când eu voi muri, înmormântaţi şi pe mine tot în mormântul 4129 Iov 40:13 | grămadă, în pământ, şi îi înmormântează.  ~ 4130 3Regil 13:29 | ca să-l plângă şi să-l înmormânteze.  ~ 4131 Avacum 3:16 | 17. Smochinul nu mai înmugurească şi via rod nu mai dea; 4132 Numerii 17:7 | casa lui Levi, odrăslise, înmugurise, înflorise şi făcuse migdale.  ~ 4133 Cantar 7:13 | vila de vie, merii de-au înmugurit, de-s aproape de-nflorit. 4134 Iesirea 1:11| mult, cu atât mai mult se înmulţeau şi se întăreau foarte, foarte 4135 Judecat 9:28| Atunci s-a zis lui Abimelec: "Înmulţeşte-ţi oştirea şi ieşi!  ~ 4136 Eccli 44:22 | binecuvânta neamurile, şi va înmulţi-o ca ţărâna pământului, şi 4137 Matei 24:12 | 12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora 4138 Psa 70:24 | 24. Înmulţit-ai spre mine mărirea Ta şi 4139 Psa 118:69 | 69. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor 4140 2Regil 22:15 | împrăştiat pe vrăjmaşi, Înmulţitu-Şi-a fulgerele şi i-a pus pe 4141 Naum 3:14 | 16. Înmulţitu-ţi-ai neguţătorii tăi mai mult 4142 Iov 31:35 | purta-o pe umărul meu, voi înnoda-o în jurul capului meu, ca 4143 Psa 102:5 | umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile 4144 2Macab 4:10 | rânduieli fără de lege înnoia.  ~ 4145 Iov 10:17 | 17. Tu înnoieşti duşmănia Ta împotriva mea. 4146 1Macab 4:35 | curăţăm sanctuarul şi să-l înnoim.  ~ 4147 2Cronic 24:11| piatră şi dulgheri pentru înnoire, asemenea şi lucrători în 4148 Evrei 10:20 | vie pe care pentru noi a înnoit-o, prin catapeteasmă, adică 4149 Isaia 58:11 | dregător de spărturi şi înnoitor de drumuri, ca ţara poată 4150 Psa 91:9 | înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse 4151 1Macab 9:48 | erau cu el în Iordan şi au înotat până de cealaltă parte, 4152 Isaia 25:10 | întinde mâinile sale, precum înotătorul le întinde ca înoate. 4153 Solomon 19:18| vietăţi de apă, iar cele ce înotau treceau pe pământ.  ~ 4154 Iezech 32:5 | 6. ţara în care înoţi tu o voi umple cu sângele 4155 2Regil 7:10 | Meu, pentru Israel, îl voi înrădăcina şi va trăi el în pace la 4156 2Cronic 13:7 | oameni netrebnici, oameni înrăiţi şi s-au îndârjit împotriva 4157 Pildele 17:10| 10. Certarea înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, 4158 1Regil 18:20 | către David: "A doua oară te înrudeşti acum cu mine".  ~ 4159 Daniel 2:43 | aşa se vor amesteca prin înrudiri, dar nu vor avea legătură 4160 3Macab 2 | pedeapsa lui Ptolomeu şi însănătoşirea lui.  ~~ 4161 Iezech 23:44 | desfrânate şi mâinile lor sunt însângerate.  ~ 4162 Daniel 2:24 | Arioh, pe care regele îl însărcinase omoare pe înţelepţii 4163 Iezech 16:32 | dau daruri; tu însă dădeai însăţi daruri amanţilor tăi şi 4164 PatrReg 25:19| cea mare a oştirii, care înscria la oaste poporul şi şaizeci 4165 1Cronic 21:5 | Ioab lui David catagrafia înscrierii poporului şi s-au aflat 4166 1Macab 8:19 | legătură şi pace şi ne înscrieţi între tovarăşii şi prietenii 4167 3Macab 7:20 | le-au sfinţit şi printr-o inscripţie săpată pe o columnă, apoi 4168 Levitic 11:23| 23. Orice altă insectă înaripată care are patru 4169 2Macab 7:26 | 27. Şi plecându-se la el, înşelând pe crudul tiran, aşa a zis 4170 2Macab 1:13 | în templul zeiţei Nanaia, înşelându-i cu cuvinte viclene preoţii 4171 Isaia 44:19 | hrăneşte cu năluci, inima lui înşelată l-a dus la rătăcire. El 4172 Estera 8:12 | oamenii din lume, neîngăduind înşelătoriile, şi pricinile ce ni se înfăţişează 4173 3Ezdra 2:22 | Atunci vei afla în cronici însemnări despre acestea şi vei cunoaşte 4174 Estera 6:1 | slugii să-i aducă Cronica însemnărilor zilnice şi ele au fost citite 4175 Estera 8:12 | sărbătoriţi şi această zi însemnată cu toată veselia, ca 4176 Iezech 24:18 | Pentru ce nu ne spui ce însemnătate au pentru noi cele ce le 4177 PatrReg 3:19| întărite şi toate cetăţile însemnate, toţi copacii cei mai buni 4178 Faptel 28:11 | insulă şi care avea pe ea însemnul Dioscurilor.  ~ 4179 Marcu 4:35 | în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei: trecem 4180 Isaia 59:9 | în miezul zilei ca şi pe înserate; între oamenii în putere 4181 Eccli 36:28 | şi sălăşluieşte oriunde înserează.  ~~ 4182 1Corint 4:11| ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem pălmuiţi 4183 2Regil 21 | Saul şi a casei lui cea însetată de sânge, pentru el a 4184 Iov 5:5 | toată averea lui s-o soarbă însetaţii!  ~ 4185 Ioan 4:15 | această apă ca nu mai însetez, nici mai vin aici 4186 Psa 142:6 | sufletul meu ca un pământ însetoşat.  ~ 4187 1Cronic 24:18| 19. Aceasta era înşirarea lor la slujbă, cum trebuia 4188 Iesirea 6:15| numele fiilor lui Levi, înşiraţi cum s-au născut, sunt acestea: 4189 2Cronic 20:16| luptaţi de astă dată; dar înşiraţi-vă, staţi şi priviţi izbăvirea 4190 Facerea 38:8 | la femeia fratelui tău, însoară-te cu ea, în puterea leviratului, 4191 Isaia 62:5 | 5. Şi în ce chip se însoreşte flăcăul cu fecioara, Cel 4192 Iesirea 2:4 | scalde, şi roabele ei o însoriră pe malul râului. Şi văzând 4193 2Corint 6:14| cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? 4194 Tobit 5 | Trimiterea lui Tobie şi însoţirea lui de către înger în Ragheşul 4195 Levitic 18 | CAPITOLUL 18   ~Oprirea însoţirilor nelegiuite.   ~~ 4196 1Regil 25:42 | asin şi cinci slujnice au însoţit-o; şi s-a dus ea după trimişii 4197 2Tesal 2:9 | prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi 4198 Iuditel 15:12| de măslin, atât ea cât şi însoţitoarele ei. Şi ea mergea în fruntea 4199 3Ezdra 8:52 | pedestraşi, călăreţi şi însoţitori, pentru apărare de cei care 4200 Luca 6:4 | şi a mâncat şi a dat şi însoţitorilor săi, din ele, pe care nu 4201 Luca 24:37 | 37. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau 4202 Facerea 18:15| zicând: "N-am râs", căci se înspăimântase. Acela însă i-a zis: "Ba, 4203 Isaia 10:29 | rămas la Gheba. Rama este înspăimântată, Ghibeea lui Saul a luat-o 4204 Avacum 1:4 | fiţi cu băgare de seamă şi înspăimântaţi-vă, căci se săvârşeşte în vremea 4205 Daniel 7:15 | vedeniile pe care le-am avut înspăimântau.  ~ 4206 Solomon 17:9 | mare grozăvia care să-i înspăimânteze, totuşi fiarele care treceau 4207 Iov 13:24 | 25. Vrei oare, înspăimânţi o frunză pe care o bate 4208 Iesirea 9:31| stricat, pentru orzul era înspicat şi inul în floare.  ~ 4209 Iov 33:15 | 16. Atunci El înştiinţări oamenilor şi-i cutremură 4210 PatrReg 9:30| Izreel. Iar Izabela, fiind înştiinţată de aceasta, şi-a uns faţa, 4211 Iesirea 16:22| căpeteniile adunării să-l înştiinţeze pe Moise.  ~ 4212 Facerea 31:27| m-ai înşelat, în loc înştiinţezi pe mine, care ţi-aş fi dat 4213 Eccli 11:36 | face tulburări şi te va înstrăina de la ale tale.  ~~ 4214 1Macab 12:10 | şi prietenia, ca nu ne înstrăinăm de voi, multă vreme a 4215 Psa 57:3 | 3. Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, 4216 Iezech 33:31 | frumos şi care cântă bine din instrumentul său; ei ascultă cuvintele 4217 Isaia 8:11 | mine mâna Sa cea tare şi însuflându-mi nu umblu pe căile acestui 4218 Apocal 13:15 | 15. Şi i s-a dat ei insufle duh chipului fiarei, ca 4219 Isaia 10:15 | care o ridică şi toiagul ar însufleţi braţul care îl duce!  ~ 4220 Pildele 20:3 | 3. Este o mare însuşire pentru om se stăpânească 4221 Facerea 4:4 | a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea 4222 Numerii 3:41| le iei în locul a tot întâi-născutului din vitele fiilor lui Israel".  ~ 4223 Eccli 36:12 | Zdrobeşte capetele celor întâi-stătători ai vrăjmaşilor care zic: " 4224 3Ezdra 9:3 | după judecata bătrânilor întâistătători, se vor omori dobitoacele 4225 Numerii 35:19| ucidă pe făptaş îndată ce-l întâlneşte.  ~ 4226 2Macab 3:6 | 7. Şi întâlnindu-se Apoloniu eu regele, l-a 4227 Iov 30:22 | spre moarte şi la locul de întâlnire al tuturor muritorilor.  ~ 4228 Deuter 22:27 | 27. Pentru el a întâlnit-o în câmp şi, deşi fata logodită 4229 Iosua 2:16 | Duceţi-vă în munte, ca nu întâlniţi cu cei ce urmăresc şi 4230 Cantar 3:3 | 3. Întâlnitu-m-am cu paznicii, cei ce târgul 4231 Cantar 5:7 | 7. Întâlnitu-m-au străjerii, cei ce târgul 4232 Psa 16:12 | 13. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte 4233 Faptel 10:25 | intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat, căzând 4234 Ioan 11:30 | ci era în locul unde Îl întâmpinase Marta.  ~ 4235 2Macab 7 | şi ale mamei lor.  ~~l. Întâmplatu-s-a şi cu şapte fraţi, pe care, 4236 Facerea 13:5 | 7. De aceea se întâmplau certuri între păzitorii 4237 Iezech 32:1 | apele cu picioarele tale şi întărâtai valurile lor.  ~ 4238 2Macab 15:10 | 10. Şi aşa întărâtându-i cu mânie, împreună le-a 4239 2Macab 14:27 | umplându-se de mânie şi întărâtându-se de pâri, vrăjmăşeşte a scris 4240 2Corint 12:20| de pizmă, de mânii, de întărâtări, de clevetiri, de murmure, 4241 Sofonie 2:2 | până nu vină la voi ziua întărâtării Domnului.  ~ 4242 Zaharia 1:15| neamurilor trufaşe! Căci Eu întărâtasem doar puţin, dar ele s-au 4243 Psa 9:24 | 24. Întărâtat-a cel păcătos pe Domnul, după 4244 Deuter 32:15 | 16. Întărâtat-au râvna Lui cu dumnezei străini 4245 Isaia 13:8 | vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca pustiiască 4246 1Regil 1:22 | este bine; rămâi până-l vei înţărca; dar întărească Domnul 4247 Isaia 28:9 | înţelepţească? Au doar pe cei înţărcaţi sau pe cei abia depărtaţi 4248 Iov 4:3 | dădeai învăţătură multora şi întăreai multe mâini slăbite.  ~ 4249 2Macab 9:24 | dintre voi îl adeveream şi-l întăream, şi am scris şi lui cele 4250 Iezech 30:24 | 25. Întări-voi braţele regelui Babilonului, 4251 Romani 3:31 | Nicidecum! Dimpotrivă, întărim Legea.  ~~ 4252 2Cronic 8:4 | Sus şi Bet-Horonul de Jos, întărindu-le cu ziduri de jur-împrejur, 4253 2Regil 6:21 | şi a casei lui întregi, întărindu-mă cârmuitor al poporului Domnului, 4254 3Ezdra 8:86 | cu ei în toată vremea, ci întărindu-vă, mâncaţi cele bune ale 4255 2Ezdra 3:8 | Hanania, fiul lui Rocheim. Şi întăriră Ierusalimul până la zidul 4256 Planger 1:12| umplut de necaz în ziua întăririi mâniei Lui.  ~ 4257 2Cronic 1:1 | Solomon, fiul lui David, se întărise în domnie şi Domnul Dumnezeul 4258 Cantar 2:5 | 5. Întăriţi-mă cu vin, cu mere răcoriţi-mă, 4259 Psa 12:4 | zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce necăjesc 4260 1Macab 6:25 | au tăbărât astăzi asupra întăriturii în Ierusalim ca o ia; 4261 Deuter 23:20 | Domnului Dumnezeului tău, nu întârzii a o împlini, căci Domnul 4262 Matei 25:5 | 5. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.  ~ 4263 Solomon 12:8 | pedepsitoare, tăuni care înţeapă, ca să-i ucidă cu încetul.  ~ 4264 Eccli 25:10 | care locuieşte cu femeie înţelegătoare şi care cu limba n-a alunecat 4265 2Ezdra 8:7 | citite le lămureau şi poporul înţelegea cele ce se citeau.  ~ 4266 Colos 2:2 | aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei 4267 Iezech 28:6 | împotriva frumoasei tale înţelepciuni şi vor întina strălucirea 4268 Psa 31:8 | 9. Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea 4269 Evrei 12:7 | 7. Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi 4270 2Tim 3:16 | mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate,  ~ 4271 Matei 13:51 | 51. Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: 4272 Galat 4:3 | când eram copii, eram robi înţelesurilor celor slabe ale lumii;  ~ 4273 2Cronic 8:3 | pentru provizii, pe care le întemeiase în Hamat.  ~ 4274 Psa 118:90 | şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne.  ~ 4275 Isaia 17:10 | aminte. Iată pentru ce tu întemeiezi grădini lui Adonis şi acolo 4276 2Macab 2:13 | lui Neemia, dar şi cum el, întemeind o bibliotecă, a adunat cele 4277 Efes 3:1 | Pentru aceasta, eu Pavel, întemniţatul lui Iisus Hristos pentru 4278 Facerea 3:15| zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul".  ~ 4279 Apocal 9:5 | chinul scorpiei, când a înţepat pe om.  ~ 4280 Solomon 16:8 | 9. Pentru înţepătura lăcustelor şi a muştelor 4281 3Regil 18:28 | strigau cu glas mai tare şi se înţepau după obiceiul lor cu săbii 4282 Marcu 9:18 | scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi 4283 Faptel 27:41 | căzând pe un dâmb de nisip au înţepenit corabia şi partea dinainte, 4284 Eccli 37:7 | care sfat cu gândul la interesele lui.  ~ 4285 Eccli 37:8 | lipsa lui, el urmăreşte interesul lui,  ~ 4286 2Regil 11:24 | altă dată mănâncă pe altul. Înteţeşte lupta împotriva cetăţii 4287 Amos 8:10 | vor fi toate capetele; voi înteţi jalea ca pentru cel unul-născut 4288 1Macab 9:39 | fraţii lui, ieşind întru întimpinarea lor cu timpane şi cu muzici 4289 Levitic 20:25| de cea necurată; nu întinaâi sufletele voastre cu dobitoc 4290 1Macab 14:35 | şi aduceau mult necaz cu întinăciunea lor.  ~ 4291 Miheia 2:10 | loc de odihnă; din pricina întinăciunii lui, va avea parte de chinuri 4292 Faptel 15:20 | scriem se ferească de întinările idolilor şi de desfrâu şi 4293 Psa 54:23 | 23. Întinat-au legământul Lui. Risipiţi 4294 Iezech 36:18 | în ţară şi pentru au întinat-o cu idolii lor.  ~ 4295 Iezech 43:8 | era între Mine şi ei, şi întinau numele Meu cel sfânt cu 4296 Eccli 7:33 | 34. Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea 4297 Isaia 54:2 | acoperământul sălaşului tău întinde-l, nu cruţa nimic! Lungeşte 4298 1Macab 11:49 | 50. Întinde-ne mâna cu pace şi înceteze 4299 Psa 57:7 | face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi.  ~ 4300 Iesirea 23:30| 31. Întinde-voi hotarele tale de la Marea 4301 Iezech 28:15 | 16. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul 4302 1Corint 8:7 | conştiinţa lor fiind slabă, se întinează.  ~ 4303 Iov 29:20 | 20. Slava mea va întineri neîncetat şi arcul meu se 4304 Marcu 14:20 | dintre cei doisprezece, care întinge cu Mine în blid.  ~ 4305 Iesirea 15:10| 12. Întins-ai dreapta Ta Şi i-a înghiţit 4306 Avacum 3:14 | cutreieri marea, puhoiul întinselor ape.  ~ 4307 Amos 6:3 | paturi de fildeş şi stau întinşi în aşternuturile lor şi 4308 Pildele 1:24| dar voi n-aţi luat aminte! Întinsu-mi-am mâna şi n-a fost cine 4309 Iezech 38:1 | 2. "Fiul omului, întoarce-îi faţa spre Gog din ţara lui 4310 3Regil 13:18 | cuvântul Domnului şi a zis: Întoarce-l la tine acasă, ca mănânce 4311 Judecat 11:13| până la Iaboc şi Iordan. Întoarce-mi-l dară cu pace şi voi retrage".  ~ 4312 Eccli 23:4 | ochilor nu-mi da, şi pofta întoarce-o de la mine.  ~ 4313 Psa 53:5 | 5. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; 4314 Deuter 17:15 | Domnul v-a zis: nu mai întoarceri pe calea aceasta.  ~ 4315 Rut 1:12 | Întoarceţi-vă, fiicele mele, întoarceri-vă, căci eu sunt prea bătrână 4316 Solomon 7:18| şi mijlocul vremurilor, întoarcerile anotimpurilor şi prefacerile 4317 Facerea 43:12| pus înapoi în sacii voştri întoarceţi-l cu mâinile voastre; poate 4318 2Ezdra 5:11 | 11. Întoarceţi-le dar chiar acum ogoarele, 4319 Judecat 20:41| clipa aceasta Israeliţii se întoarseră, iar Veniamin s-a speriat, 4320 Estera 8:12 | îngrijim pentru viitor, ca întocmim noi o împărăţie netulburată 4321 Colos 2:19 | legături, îndestulându-se şi întocmindu-se S, sporeşte în creşterea 4322 1Macab 12:50 | el, şi se îndemnară şi se întocmiră pentru război.  ~ 4323 Iov 41:11 | lui şi despre frumoasa lui întocmire.  ~ 4324 2Macab 7:21 | închipuirea fiecăruia nu eu am întocmit-o,  ~ 4325 Psa 88:36 | înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac şi martor credincios 4326 Iosua 18:5 | 6. Voi însă întocmiţi un plan al ţării, împărţit 4327 3Regil 8:32 | osândeşti pe cel vinovat, întorcându-i în capul lui fapta lui, 4328 1Regil 14:26 | într-un fagure de miere şi, întorcându-l cu mâna spre gura sa, i 4329 Psa 103:30 | 30. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; 4330 Psa 84:1 | Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob.  ~ 4331 Psa 77:12 | Efraim, arcaşi înarmaţi, întors-au spatele, în zi de război.  ~ 4332 Solomon 8:7 | întrezăreşte cele viitoare, ea ştie întorsăturile cuvintelor şi dezlegările 4333 2Ezdra 13:5 | toate acestea, pentru întorsesem la rege, în anul al treizeci 4334 Isaia 1:4 | tăgăduit-au pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au spatele.  ~ 4335 Psa 43:12 | 12. Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la duşmanii 4336 Psa 77:63 | legământul ca şi părinţii lor, întorsu-s-au ca un arc strâmb.  ~ 4337 Psa 84:3 | Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei 4338 Isaia 59:7 | dreptate; cărările lor sunt întortocheate şi cine porneşte pe ele 4339 Planger 3:8 | cărările mele cu piatră şi a întortochiat potecile mele.  ~ 4340 Pildele 2:14| veselesc când umblă pe poteci întortochiate,  ~ 4341 1Macab 6:35 | 36. Aceştia întovărăşeau fiara din capul locului, 4342 Iov 41:5 | 6. Pescarii întovărăşiţi vor putea să-l scoată de 4343 2Macab 10:5 | s-a întâmplat tocmai într-acea zi s-a făcut curăţirea, 4344 2Macab 13:4 | poruncit, precum este obiceiul într-acel loc, să-l piardă, ducându-l 4345 2Macab 4:37 | împrejur prin toată cetatea, şi într-acelaşi loc, în care asupra lui 4346 Iov 35:4 | Priveşte cerurile şi îndreaptă intr-acolo ochii; uită-te la nori, 4347 Evrei 13:6 | zicem: "Domnul este într-ajutorul meu; nu voi teme! Ce-mi 4348 3Macab 4:14 | adunaţi prin case, iar alţii într-alte locuri, încât cu neputinţă 4349 Naum 1:10 | Căci se încâlcesc unii într-alţii ca mărăcinii, când se îmbată 4350 Iov 41:15 | 16. Ele sunt strânse unul într-altul atât de tare, nici vântul 4351 Psa 106:5 | şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se sfârşea;  ~ 4352 Eccli 43:30 | multe, fără terminăm; intr-un cuvânt El este toate.  ~ 4353 2Ezdra 6:1 | ne întâlnim împreună intr-unul din satele din Valea Ono!" 4354 Psa 48:20 | 20. Totuşi intra-va până la neamul părinţilor 4355 Psa 131:7 | 7. Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom 4356 Psa 62:9 | au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; 4357 Evrei 13:16 | Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci 4358 Iezech 43:11 | planul lui, ieşirile lui şi intrările lui şi forma lui şi toate 4359 Numerii 32:28| trece cu voi peste Iordan, întrarmându-se cu toţii pentru război înaintea 4360 2Regil 10:13 | 13. După aceea a întrat Ioab şi poporul ce era cu 4361 Psa 68:3 | 3. Intrat-am în adâncurile mării şi furtuna 4362 Psa 78:1 | 1. Dumnezeule, intrat-au neamurile în moştenirea 4363 Isaia 62:10 | 10. Intraţi, întraţi pe porţi! Gătiţi cale poporului, 4364 PatrReg 4:26| întru întâmpinarea ei şi întreab-o: Eşti sănătoasă? Şi bărbatul 4365 Deuter 17:8 | va fi în zilele acelea şi întreabă-i, iar ei îţi vor spune cum 4366 Luca 2:46 | învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.  ~ 4367 2Macab 14:5 | chemându-l Dimitrie la sfat şi întrebându-l ce voiesc şi ce plănuiesc 4368 Faptel 15:2 | Ierusalim pentru această întrebare.  ~ 4369 Judecat 5:29| zice Şi singură răspunde la întrebarea sa:  ~ 4370 Solomon 8:7 | cuvintelor şi dezlegările întrebărilor; ea cunoaşte de mai înainte 4371 Marcu 9:34 | tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră unii pe alţii cine dintre 4372 3Regil 15:22 | din Rama, pe care Baeşa le întrebuinţase la zidire; şi a zidit regele 4373 PatrReg 25:14| vasele de aramă, care se întrebuinţau la slujbă, le-au luat.  ~ 4374 1Macab 3:30 | mai înainte cu mână largă, întrecând cu dărnicia pe toţi cei 4375 Matei 23:32 | 32. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!  ~ 4376 Iezech 31:4 | De aceea înălţimea lui întrecuse pe toţi arborii câmpului 4377 Estera 1 | dorea să-l priceapă în toată întregimea lui până în seară. Şi a 4378 Iov 6:24 | îmbietoare sunt cuvintele întregimii sufleteşti! Dar ce judecă 4379 Faptel 3:16 | cea întru El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului, înaintea 4380 Iezech 21:14 | sabiei se vor îndoi şi se vor întrei; aceasta este sabia măcelului, 4381 2Cronic 16 | CAPITOLUL 16  ~Păcatul întreit al lui Asa.  ~~ 4382 Iesirea 5:5 | acesta în ţară şi voi îl întrerupeţi de la lucru".  ~ 4383 2Cronic 11:22| lui Veniamin şi le-a dat întreţinere mare şi le-a căutat mulţime 4384 Solomon 8:7 | înţelepciunea ştie cele trecute şi întrezăreşte cele viitoare, ea ştie întorsăturile 4385 1Petru 2:19 | Dumnezeu, sufere cineva întristări, pe nedrept, cu gândul la 4386 Iacov 4:9 | Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă şi jeliţi. Râsul întoarcă-se 4387 Eccli 7:35 | întoarce de la cei ce plâng, şi întristează-te cu cei întristaţi.  ~ 4388 Iuditel 12:1 | Şi el a dat poruncă s-o introducă înăuntru, unde erau aşezate 4389 Iesirea 28:23| 24. introduci cele două lănţişoare împletite 4390 Filip 1:27 | duh, nevoindu-vă împreună întru-un suflet, pentru credinţa 4391 Solomon 14:1 | de pofta de câştig şi a întruchipat-o agerimea lucrătorului.  ~ 4392 Maleahi 2:15| suflet? şi această făptură întrunită ce năzuieşte ea? Urmaşi 4393 1Tim 3 | bisericeşti. Taina dumnezeieştii întrupări.  ~~ 4394 Romani 11:10 | 10. Întunce-se ochii lor ca nu vadă 4395 Psa 87:6 | cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii.  ~ 4396 Iov 37:10 | umple norii cu apă şi din întunecimea furtunii sloboade fulgerele.  ~ 4397 Psa 17:12 | împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.  ~ 4398 Solomon 14:24| 25. Toate se învălmăşesc în sânge şi ucidere, în 4399 2Macab 10:30 | săgeţi şi trăsnete. Deci învălmăşindu-se, pentru nu vedeau, şi 4400 Faptel 19:32 | alta, căci adunarea era învălmăşită, iar cei mai mulţi nu ştiau 4401 Matei 14:24 | departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era 4402 Solomon 17:6 | Câteodată li se arăta o învâlvorare înspăimântătoare care se 4403 2Regil 1:21 | nici sabia lui Saul nu se învârtea zadarnic!  ~ 4404 Iov 31:9 | 10. Atunci nevasta mea învârtească la râşniţă pentru altul 4405 Iov 16:13 | 13. În jurul meu se învârtesc săgeţile Sale; El îmi străpunge 4406 Isaia 47:2 | 2. Învârteşte la râşniţă şi macină făină, 4407 Iov 37:11 | 12. Iar norii, învârtindu-se în cercuri, aleargă după 4408 3Ezdra 1:49 | 50. Şi învârtoşându-şi cerbicea şi inima sa, a 4409 Planger 3:64| 65. Dă-le învârtoşare inimii, blestemul Tău 4410 2Ezdra 9:29 | lor şi cerbicia lor şi-au învârtoşat-o şi nu s-au supus.  ~ 4411 2Ezdra 9:17 | 17. Învârtoşatu-şi-au cerbicia lor şi în răzvrătirea 4412 Pildele 28:14| totdeauna, iar cel ce îşi învârtoşează inima lui va cădea în nenorocire.  ~ 4413 Deuter 15:6 | Dumnezeul tău, nu-ţi învârtoşezi inima, nici să-ţi închizi 4414 Solomon 6:9 | vor sfinţi şi cei ce vor învăţa-o vor şti ce răspundă.  ~ 4415 Psa 24:10 | cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.  ~ 4416 Psa 50:13 | 14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile 4417 Matei 28:20 | 20. Învăţându-le păzească toate câte v-am 4418 Tit 2:12 | 12. Învăţându-ne pe noi lepădăm fărădelegea 4419 Deuter 5:1 | auzul urechilor voastre: învăţaţi-le şi siliţi-vă le pliniţi.  ~ 4420 1Regil 6:2 | oare cu chivotul Domnului? Învăţaţi-ne cum să-l trimitem la locul 4421 Galat 6:6 | învăţăturii facă parte învăţătorului său din toate bunurile.  ~ 4422 Eccli 9:10 | nou, vin nou; lasă-l se învechească şi-l bea cu plăcere.  ~ 4423 Luca 12:33 | faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în 4424 Levitic 13:11| 11. Aceea e lepră învechită pe pielea trupului; preotul 4425 Susanei 1:51| din ei şi a zis către el: "Învechitule în zile rele! Acum au venit 4426 Numerii 4:18| la cele sfinte, când le învelesc, ca nu moară".  ~ 4427 Isaia 28:20 | lui prea scurt, ca te înveleşti".  ~ 4428 Numerii 4:14| strânge tot cortul şi vor înveli toate lucrurile locaşului 4429 Osea 13:6 | puii ei şi le voi sfâşia învelişul cel tare al inimii lor. 4430 Numerii 4:11| sfânt, şi le pună în învelişuri de lână violetă, le acopere 4431 1Regil 21:9 | Valea Stejarului; ea este învelită într-o haină, după efod; 4432 Iesirea 12:33| nu se dospi, cu coveţile învelite în hainele lor.  ~ 4433 PatrReg 8:15| A doua zi însă a luat o învelitoare, a udat-o cu apă, a pus-o 4434 Iesirea 22:27| 27. Căci aceasta este învelitoarea lui, aceasta este singura 4435 Facerea 49:17| drum, viperă la potecă, înveninând piciorul calului, ca 4436 Eccli 25:16 | 17. Nu este cap mai înveninat decât capul şarpelui şi 4437 2Macab 10:29 | Şi pe când se băteau cu înverşunare, s-au arătat vrăjmaşilor 4438 3Macab 5:2 | oştire, care erau cei mai înverşunaţi împotriva Iudeilor.  ~ 4439 Facerea 31:36| care-i păcatul meu, de te înverşunezi împotriva mea?  ~ 4440 Iov 14:9 | 9. Când de apă înverzeşte din nou şi se acoperă cu 4441 Ioil 2:22 | dobitoacele câmpului, căci au înverzit păşunile pustiului; căci 4442 2Corint 2:2 | cine este cel care înveselească, dacă nu cel întristat de 4443 Iov 41:4 | îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele?  ~ 4444 1Ezdra 6:22 | cu bucurie, pentru îi înveselise Domnul şi întorsese spre 4445 Estera 1:9 | când inima regelui s-a înveselit de vin, acesta a zis către 4446 Iov 8:21 | Cei ce te urăsc se vor înveşmânta în ruşine şi cortul celor 4447 Isaia 52 | îmbracă-te cu puterea ta, Sioane, înveşmântează-te în haine de sărbătoare, 4448 Apocal 19:8 | 8. Şi i s-a dat ei se înveşmânteze cu vison curat, luminos, 4449 1Regil 2:5 | 6. Domnul omoară şi învie; El coboară la locuinţa 4450 1Ezdra 9:9 | Perşilor ca ne lase înviem, zidim templu Dumnezeului 4451 Isaia 57:19 | de lege sunt ca marea cea înviforată, care nu se poate astâmpăra 4452 Faptel 13:33 | împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris 4453 2Macab 12 | cucereşte multe cetăţi şi învinge neamurile din jur. Înfrângerea 4454 Judecat 8 | Urmărirea Madianiţilor şi învingerea lor.   ~~ 4455 Romani 2:15 | judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără,  ~ 4456 Marcu 15:3 | 3. Iar arhiereii Îl învinuiau de multe.  ~ 4457 Susanei 1:51| strâmbe, şi pe cei nevinovaţi învinuind, şi pe cei vinovaţi slobozind, 4458 Iov 31:34 | Atotputernic să-mi răspundă! Iar învinuirea scrisă de potrivnicii mei,  ~ 4459 2Corint 1 | Apărarea lui împotriva învinuirii de nestatornicie.  ~~ 4460 3Regil 1:21 | cu părinţii săi, voi fi învinuită eu şi fiul meu Solomon".  ~ 4461 Osea 2:4 | Osândiţi pe mama voastră, învinuiţi-o - ea nu mal este femeia 4462 1Ezdra 9:8 | Lui şi ne-a dăruit ne înviorăm puţin din robia noastră.  ~ 4463 Pildele 3:7 | sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.  ~ 4464 Isaia 57:14 | smeriţi şi înfrânţi, ca înviorez pe cei cu duhul umilit şi 4465 Facerea 34:21| oamenii aceştia numai aşa se învoiesc trăiască cu noi şi 4466 Facerea 34:14| 15. Numai aşa ne învoim cu voi şi ne aşezăm la voi, 4467 Matei 20:2 | 2. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar 4468 Luca 23:51 | 51. - Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta lor. 4469 Tobit 7:10 | când nu tocmiţi şi nu învoiţi cu mine!" Iar Raguel a zis: " 4470 Amos 8:8 | pe de-a întregul, se va învolbura şi va descreşte ca fluviul 4471 Solomon 5:9 | corabia care răzbate marea învolburată şi a cărei urmă în apă nu 4472 2Macab 4:3 | Gândind Onia la primejdia învrăjbirii şi se va mânia Apoloniu, 4473 1Tim 5:17 | ţin bine dregătoria, se învrednicească de îndoită cinste, mai ales 4474 3Macab 3:15 | cetăţeniei Alexandrinilor să-i învrednicim şi părtaşi preoţilor celor 4475 2Macab 10:7 | laude dădeau Celui care îi învrednicise sfinţească templul.  ~ 4476 2Tesal 1:5 | a lui Dumnezeu, ca învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, 4477 1Macab 6:41 | Eleazar Avaran animalul înzăuat cu zaua regească, şi era 4478 1Macab 6:34 | elefant o mie de bărbaţi înzăuaţi cu lanţuri şi coifuri de 4479 Deuter 15:13 | 14. Ci înzestrează-l din turmele tale, din aria 4480 Iesirea 22:16| se va culca cu ea, o înzestreze şi o ia de soţie;  ~ 4481 PatrReg 14:2 | ani. Numele mamei sale era Ioadin şi era din Ierusalim.  ~ 4482 Luca 3:27 | 27. Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui 4483 1Ezdra 8:16 | care erau căpetenii, şi pe Ioarib şi Elnatan, care erau învăţători,  ~ 4484 3Regil 4:3 | fiii lui Şişa, scriitori; Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar;  ~ 4485 2Ezdra 2:14 | iazul Regelui, dar nu era ioc treacă dobitocul care 4486 Iosua 15:56 | 56. Izreel, Iocdeam şi Zanuah;  ~ 4487 Iesirea 6:19| însă a luat de femeie pe Iochebed, fata unchiului său, şi 4488 1Cronic 4:21| 22. Iochim şi locuitorii din Cozeba; 4489 3Regil 4:12 | şi chiar până dincolo de Iocmeam;  ~ 4490 1Cronic 6:67| 68. Iocmeamul (Chibţoimul) cu împrejurimile 4491 Iosua 21:33 | din seminţia lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile lui,  ~ 4492 Luca 3:26 | fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,  ~ 4493 2Ezdra 11:6 | fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui 4494 1Cronic 12:7 | 7. Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham 4495 1Cronic 12:6 | Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;  ~ 4496 Numerii 34:22| Căpetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru seminţia fiilor 4497 Numerii 26:58| femeii lui Amram a fost Iohabed, fiica lui Levi, pe care 4498 Luca 3:30 | fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,  ~ 4499 1Macab 2:2 | avea el cinci feciori: pe Ionan, care era poreclit Gadis,  ~ 4500 3Ezdra 9:22 | Chelita, Petahia, Iuda şi Ionas.  ~ 4501 PatrReg 15:29| regele Asiriei, şi a luat Ionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, 4502 Iosua 19:46 | Haracon cu hotarele aproape de Iopi. S-a văzut însă partea 4503 1Ezdra 2:18 | 18. Fiii lui Iora: o sută doisprezece;  ~ 4504 1Cronic 5:13| Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License