Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
4505 1Cronic 2:44| s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a născut 4506 Psa 113:4 | mare, ai fugit? Şi ţie Iordane, te-ai întors înapoi?  ~ 4507 1Cronic 4:33| 34. Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amasia  ~ 4508 1Cronic 11:46| din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam şi Itma 4509 Luca 3:26 | fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,  ~ 4510 1Cronic 4:34| Ioil şi Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui 4511 Matei 1:20 | s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme 4512 Matei 5:18 | trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu 4513 Zaharia 6:11| marele preot, feciorul lui Ioţadoc.  ~ 4514 1Cronic 2:47| lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.  ~ 4515 PatrReg 21:19| Meşulemet, fiica lui Haruţ din Iotba.  ~ 4516 1Ezdra 8:33 | lui Finees, precum şi lui Iozabat, fiul lui Iosua, şi lui 4517 PatrReg 12:21| Şi l-au ucis slugile sale Iozacar, fiul lui Şimeat, şi Iozabad, 4518 Iosua 15:62 | 62. Nibşan, Ir-Melah şi En-Ghedi: şase cetăţi 4519 Iosua 19:41 | cuprindeau: Ţora, Eştaol şi Ir-Şemeş;  ~ 4520 Iosua 19:38 | 38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat 4521 1Cronic 7:6 | Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, toţi căpetenii de familii, 4522 Marcu 12:13 | unii din farisei şi din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt.  ~ 4523 Romani 16:11 | 11. Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine. 4524 Osea 10:4 | pentru comorile lui care se irosesc.  ~ 4525 Planger 1:6 | 6. Aşa şi-a irosit fiica Sionului toată strălucirea! 4526 Iosua 18:26 | 27. Rechem, Irpeel şi Tareala;  ~ 4527 Deuter 33:17 | Zabulon, în căile tale şi tu, Isahare, în corturile tale!  ~ 4528 2Cronic 32:31| sunt scrise în vedenia lui Isaia-proorocul, fiul lui Amos, şi în cartea 4529 Numerii 26:43| neamul Imnaenilor; din Işba, neamul Işbaenilor; din 4530 1Cronic 24:12| Hupa, al paisprezecelea lui Işbaal,  ~ 4531 1Cronic 26:7 | fost: Elihu, Semachia şi Isbacom.  ~ 4532 Numerii 26:43| Imnaenilor; din Işba, neamul Işbaenilor; din Verie, neamul Verienilor.  ~ 4533 1Cronic 4:16| născut Miriam, Şamai şi Işbah, tatăl lui Eştemoa.  ~ 4534 2Regil 21:15 | 16. Atunci Işbi-Benob, unul din urmaşii lui Rafa, 4535 Avacum 1:2 | mea, certuri şi gâlcevi se iscă!  ~ 4536 Facerea 11:29| Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi.  ~ 4537 3Ezdra 2:16 | şi în Iudeea o scrisoare iscălită:  ~ 4538 Faptel 2:6 | 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat 4539 Eccli 11:32 | inima trufaşului, şi ca iscoada priveşte căderea.  ~ 4540 Psa 63:6 | fărădelegi şi au pierit când le iscodeau,  ~ 4541 Eccli 3:20 | mai tari decât tine nu le iscodi.  ~ 4542 2Tesal 3:11 | rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind.  ~ 4543 3Macab 7:5 | fără de nici o cercetare şi iscodire s-au apucat a-i ucide, mai 4544 2Corint 10:4 | întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minţii,  ~ 4545 Psa 63:6 | 6. Iscodit-au fărădelegi şi au pierit 4546 1Tim 5:13 | leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin.  ~ 4547 Eccli 14:22 | care aleargă după ea ca un iscoditor şi la căile ei priveghează;  ~ 4548 Iuditel 8 | CAPITOLUL 8  ~Iscusitul îndemn şi bunul sfat al 4549 3Ezdra 5:55 | fiii lui Lozon, fiii lui Isdail, fiii lui Safet,  ~ 4550 1Cronic 7:17| sa, Molechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.  ~ 4551 1Cronic 4:19| Benhanan şi Tilon. Fiii lui Işi sunt Zohet şi Benzohet.  ~ 4552 1Cronic 4:2 | Fiii lui Etam sunt: Izreel, Işma şi Idbaş, şi sora lor cu 4553 2Cronic 31:12| Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat şi pe Benaia, i-a 4554 Psa 82:5 | Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii,  ~ 4555 1Cronic 8:15| 16. Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria.  ~ 4556 1Cronic 8:21| 22. Işpan, Eber şi Eliel,  ~ 4557 Osea 10:1 | lui era făţarnică; să-şi ispăşească păcatul! El singur va doborî 4558 Pildele 16:5 | Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de 4559 Numerii 25:12| pentru Dumnezeul său şi a ispăşit păcatul fiilor lui Israel".  ~ 4560 3Macab 1:20 | regele, în multe chipuri ispiteau, ca mute gândul lui cel 4561 Apocal 3:10 | voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va vină peste toată 4562 Eccli 18:20 | Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii 4563 1Corint 10:9 | 9. Nici ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit 4564 1Petru 4:12 | focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum vi s-ar întâmpla 4565 Marcu 1 | Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. 4566 Iesirea 17:7 | lui Israel şi pentru ispitiseră pe Domnul, zicând: "Este, 4567 Iov 1:5 | 5. Şi apoi, când isprăveau zilele petrecerii lor, Iov 4568 1Regil 26:24 | lucrul tău cu spor şi să-l isprăveşti cu bine". Şi s-a dus David 4569 Solomon 2:12| stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor noastre şi ne scoate vină 4570 1Ezdra 9:1 | 1. "După isprăvirea acestora, au venit la mine 4571 Facerea 24:44| 45. Dar nu isprăvisem eu încă a grăi acestea în 4572 2Macab 14:22 | dar vorbirea dintre ei au isprăvit-o cu bună pace.  ~ 4573 3Regil 20:21 | 21. Atunci, ieşind regele israelitean, a luat caii şi carele şi 4574 Levitic 24:10| 11. Şi fiul israelitei, hulind numele Domnului 4575 Numerii 25:13| 14. Numele israelitului ucis, care a fost omorât 4576 Pildele 1:4 | fără gând rău o judecată isteaţă, omului tânăr cunoştinţă 4577 Eccli 21:12 | care nu este isteţ; este isteţie care înmulţeşte amărăciunea.  ~ 4578 Eccli 19:21 | 22. Este un soi de isteţime în treburi care este nedreaptă, 4579 Daniel 8:24 | 25. Din pricina isteţimii lui, va izbuti înşelăciunea 4580 PatrReg 8:5 | 5. Şi pe când istorisea el regelui despre copilul 4581 Tobit 12:21 | 22. Şi au început istorisească lucrurile cele mari şi minunate 4582 Faptel 15:12 | Barnaba şi pe Pavel, care istoriseau câte semne şi minuni a făcut 4583 1Tesal 1:9 | 9. Căci ei înşişi istorisesc despre noi cum am fost primiţi 4584 Faptel 22 | CAPITOLUL  22  ~Pavel istoriseşte iudeilor întâmplarea convertirii 4585 Psa 49:17 | Dumnezeu: "Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul 4586 Faptel 15:3 | Fenicia şi prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor 4587 Luca 1:1 | încercat alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite 4588 Eccli 43:27 | povestesc primejdiile ei şi istorisirile lor ne umplu de uimire.  ~ 4589 2Macab 2:24 | de către Iason Cirineanul istorisite în cinci cărţi vom încerca 4590 Iesirea 10:2 | 2. Ca istorisiţi în auzul fiilor voştri şi 4591 Matei 15:32 | flămânzi nu voiesc, ca nu se istovească pe drum.  ~ 4592 Facerea 47:12| Egiptului şi pământul Canaan se istoviseră de foamete.  ~ 4593 Psa 118:28 | 28. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; 4594 Zaharia 2:8 | 8. Şi iţa grăit, zicând: "Aleargă 4595 Iosua 19:13 | răsărit la Ghet-Hefer, la Ita-Caţin şi mergea spre Rimon, Metora 4596 Faptel 10:1 | din cohorta ce se chema Italica,  ~ 4597 Psa 73:15 | pâraie; Tu ai secat râurile Itanului.  ~ 4598 2Ezdra 11:6 | fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,  ~ 4599 Iosua 19:42 | 42. Şaalabin, Aialon şi Itla;  ~ 4600 1Cronic 11:46| Ioşavia, fiii lui Elnaam şi Itma Moabitul,  ~ 4601 Iosua 15:23 | 23. Chedeş, Haţor şi Itnan;  ~ 4602 2Regil 17:25 | era fiul unui om cu numele Itra, din Israel, care intrase 4603 2Regil 3:4 | 5. Iar al şaselea a fost Itream din Egla, femeia lui David. 4604 1Cronic 3:3 | din Abitala; al şaselea, Itrean din Egla, femeia sa.  ~ 4605 1Cronic 25:11| 11. Al patrulea, lui Iţri cu fiii şi cu fraţii lui; 4606 1Cronic 2:53| Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi 4607 Luca 3:1 | fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, 4608 1Regil 15:7 | lui Amalec, l-a prins " iu şi pe popor l-a ucis tot 4609 Facerea 4:21| 21. Fratele lui se numea Iubal; acesta este tatăl tuturor 4610 2Cronic 20:6 | urmaşilor lui Avraam, pe care îl iubeai?  ~ 4611 Planger 1:2 | obraz şi dintre toţi câţi o iubeau, nici unul n-o mai mângâie; 4612 Pildele 4:6 | lepăda şi ea te va păzi; iubeşte-o şi ea va sta de veghe.  ~ 4613 Eccli 30:23 | 23. Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie 4614 Psa 17 | cântare a lui David.  ~~l. Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul 4615 2Macab 14:24 | înaintea ochilor, din inimă iubindu-l.  ~ 4616 Evrei 11:13 | văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor şi mărturisind 4617 3Ezdra 4:23 | şi răpeşte şi jefuieşte, iubitei aduce?  ~ 4618 Romani 2:8 | 8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun 4619 Solomon 11:26| ale Tale sunt, Stăpâne, iubitorule de suflete.  ~~ 4620 Maleahi 1:2 | 2. "Iubitu-v-am pe voi", zice Domnul, "dar 4621 Tit 1:14 | nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni, 4622 Faptel 16:1 | Timotei, fiul unei femei iudee credincioase, şi al unui 4623 Facerea 26:34| şi-a luat două femei: pe Iudit, fata lui Beeri Heteul, 4624 Iezech 46:17 | fie izgonit din moştenirea iuim.  ~ 4625 Romani 16:15 | Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, 4626 Romani 16:7 | Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunias, cei de un neam cu mine 4627 Iov 30:13 | printr-o spărtură largă, ei dau iureş şi în dărâmături se tăvălesc.  ~ 4628 Iov 30:21 | şi apoi nimiceşti cu iureşul furtunii.  ~ 4629 1Cronic 3:20| Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed.  ~ 4630 Isaia 5:29 | o noapte, fără se mai ivească zorile!  ~~ 4631 Isaia 37:12 | Sefarvaim, al Henei şi al Ivei?"  ~ 4632 Eccli 43:1 | 2. Soarele în ivire vesteşte, când se arată, 4633 PatrReg 23:23| toate urâciunile care se iviseră în pământul lui Iuda şi 4634 3Macab 7:9 | Împotrivitor nouă spre izbândirea lucrurilor, totdeauna neapărat 4635 Iov 40:14 | preamări, pentru toate câte ai izbândit cu dreapta ta.  ~ 4636 2Corint 2 | s-a pocăit. Călătoriile şi izbânzile lui Pavel.  ~~ 4637 Psa 21:8 | Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, 4638 Iov 33:23 | de el şi zice îngerului: "Izbăveşte-l ca nu cadă în prăpastie; 4639 Pildele 6:3 | dar, fiul meu, aceasta: o, izbăveşte-te. Şi fiindcă ai căzut în 4640 Psa 54:20 | 20. Izbăvi-va cu pace sufletul meu de 4641 Judecat 2:18| era cu judecătorul şi-i izbăvia pe ei de vrăjmaşii lor în 4642 2Tesal 3:2 | 2. Şi ca ne izbăvim de oamenii cei nesocotiţi 4643 2Macab 1:11 | 11. Din mari primejdii izbăvindu-ne Dumnezeu, mulţumim neîncetat 4644 2Regil 18:30 | ţi-a făcut astăzi dreptate, izbăvindu-te din mâna tuturor celor ce 4645 Romani 6:18 | 18. Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi 4646 Judecat 8:34| Domnul Dumnezeul lor, Care îi izbăvise din mâinile tuturor vrăjmaşilor 4647 Psa 81:4 | sărac; din mina păcătosului, izbăviţi-i.  ~ 4648 Solomon 1:14| şi făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânţă 4649 2Ezdra 9:27 | Ta cea mare, le-ai trimis izbăvitori ca să-i izbăvească din mâinile 4650 Psa 30:5 | Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.  ~ 4651 Osea 11:1 | Israel era tânăr, Eu îl izbeam, şi din Egipt am chemat 4652 Daniel 5:6 | slăbit, iar genunchii i se izbeau unul de altul neîncetat.  ~ 4653 Eccli 13:2 | cu căldarea? Căldarea va izbi oala, şi oala se va sparge.  ~ 4654 Iezech 34:19 | 21. Deoarece voi izbiţi cu umărul, cu şoldul şi 4655 TreiTin 1:24| 24. Şi izbucnind afară, ea a ars pe Caldeii 4656 2Cronic 18:20| duce în ispită şi ai izbuteşti. Du-te şi aşa!  ~ 4657 2Cronic 20:10| fiindcă au venit ne izgonească din stăpânirea Ta care ne-ai 4658 1Macab 12:51 | 51. Şi văzând cei care îi izgoneau ei pentru sufletul lor 4659 Marcu 9:28 | Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim?  ~ 4660 2Macab 8:24 | cumpere robi, i-au luat şi, izgonindu-i până departe, s-au întors 4661 Psa 16:10 | 11. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii 4662 3Macab 4 | fără de plâns din cauza izgonirii Iudeilor, pe care nu-i pot 4663 Psa 77:60 | 60. Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi 4664 Psa 79:9 | Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o 4665 Isaia 24:10 | este bucurie, veselia este izgonită de pe pământ.  ~ 4666 2Cronic 33:2 | după urâciunile popoarelor izgonite de Domnul din faţa fiilor 4667 2Regil 14:13 | pentru nu aduce înapoi pe izgonitul său.  ~ 4668 1Cronic 8:17| 18. Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal.  ~ 4669 PatrReg 13:4 | pentru vedea necazul Izraeliţilor şi cum îi strâmtora regele 4670 1Cronic 27:8 | luna a cincea, era Şamhut Izrahitul; şi în ceata lui erau douăzeci 4671 3Regil 21:23 | mânca pe Izabela pe zidul Izreelului.  ~ 4672 Iuditel 7 | cetăţii Betulia; oprirea izvoarelor, tulburarea Israeliţilor 4673 Iov 29:6 | în lapte şi stânca aspră izvora pentru mine pâraie de untdelemn?  ~ 4674 Isaia 43:20 | şacalii şi struţii, Tu ai izvorât apă în pustiu, şuvoaie de 4675 2Macab 9:8 | din trupul acestui păgân izvorau viermi vii şi, trăind în 4676 Naum 3 | din care nu se mai curmă jaful!  ~ 4677 1Macab 13:34 | faptele lui Trifon erau jafuri.  ~ 4678 Luca 13 | Dumnezeu. Ierusalimul şi jalea-i viitoare.  ~~ 4679 Iov 16:2 | lucruri; sunteţi toţi nişte jalnici mângâietori.  ~ 4680 Ioan 21:9 | ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, 4681 Solomon 10:10| sprijinit când a fost să-l jecmănească stăpânii hrăpăreţi şi l-a 4682 Isaia 9:18 | 19. Jefui-vor la dreapta şi vor rămâne 4683 1Macab 6:23 | şi moştenirile noastre le jefuia.  ~ 4684 Levitic 19:13| pe aproapele şi nu-l jefuieşti. Plata simbriaşului nu 4685 Facerea 34:26| năpustiră asupra celor morţi şi jefuiră cetatea în care fusese necinstită 4686 Isaia 10:13 | peste graniţele popoarelor, jefuit-am comorile lor şi ca un atotputernic 4687 Iuditel 15:5 | tabăra asiriană, pe care au jefuit-o şi s-au îmbogăţit.  ~ 4688 Isaia 21:2 | grozavă mi s-a descoperit: jefuitorul jefuieşte şi pustiitorul 4689 Isaia 33:1 | n-ai fost pustiit şi ţie, jefuitorule, care n-ai fost încă jefuit. 4690 Psa 88:40 | 40. Jefuitu-l-au pe el toţi cei ce treceau 4691 Judecat 21:15| 15. Poporul însă jelea după Veniamin, Domnul 4692 Facerea 23:1 | venit Avraam plângă şi jelească pe Sarra.  ~ 4693 Isaia 57:18 | 19. Şi cei care îl jeleau vor izbucni în cântări de 4694 Eccli 38:19 | 19. Şi te jeleşte, după vrednicia lui, o zi 4695 Planger 2:18| 19. Scoală, jeleşte-te în timpul nopţii, la început 4696 Iuditel 16:24| Şi neamul lui Israel a jelit-o şapte zile. Şi înainte de 4697 Eccli 35:15 | nici pe văduvă când I se va jelui.  ~ 4698 2Regil 19:28 | Ce drept am eu oare jeluiesc înaintea regelui?"  ~ 4699 Isaia 15:8 | au ajuns până la Eglaim, jeluirea lui până la Beer-Elim, 4700 Deuter 7:4 | Ci faceţi cu ele aşa: jertfelnicile lor le stricaţi, stâlpii 4701 3Ezdra 5:87 | de Domnul vostru şi Lui jertfim din zilele lui Asarhadon, 4702 Filip 3 | Urmarea lui Hristos până la jertfire.  ~~ 4703 Apocal 2:14 | Israel, ca mănânce care jertfită idolilor şi se dea desfrânării.  ~ 4704 Solomon 12:5 | adăpându-se cu sânge; pe aceşti jertfitori spurcaţi  ~ 4705 Planger 2:20| ucis în ziua mâniei Tale, jertfitu-i-ai fără de milă.  ~ 4706 Iov 36:7 | împăraţii la fel: îi pune în jeţuri împărăteşti şi-i aşază 4707 Iov 24:11 | storc untdelemnul, ei calcă jghiaburile cu struguri şi tânjesc de 4708 Deuter 9:3 | şi-i vei omorî curând, cum ji-a grăit Domnul.  ~ 4709 1Regil 25:35 | am ascultat glasul tău şi ji-am cinstit faţa".  ~ 4710 Estera 4:17 | nici din trufie, nici ca jignesc nu m-am închinat lui Aman 4711 Iezech 20:28 | miresmele lor de tămâiere cele jignitoare pentru Mine şi au săvârşit 4712 Isaia 14:8 | pământului; el ridică de pe jilţurile lor pe toţi împăraţii pământului.  ~ 4713 Matei 6:26 | seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc 4714 Deuter 4:17 | Sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăşte pe pământ, 4715 Baruh 3:17 | ce cu păsările cerului se joacă şi strâng argint şi aur, 4716 Eccli 30:9 | fiul tău, te va înfricoşa; joacă-te cu el şi te va întrista.  ~ 4717 Iov 41:4 | vei juca tu cu el, cum te joci cu o pasăre, sau îl vei 4718 Planger 5:15| veselia inimii noastre, jocul nostru s-a schimbat în plâns.  ~ 4719 2Tim 2:5 | s-a luptat după regulile jocului.  ~ 4720 Iuditel 6:10| au ajuns la izvoarele din josul Betuliei.  ~ 4721 Facerea 26:8 | fereastră şi vadă pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa.  ~ 4722 Solomon 15:12| socoteşte viaţa noastră este jucărie şi traiul nostru ca un târg 4723 1Macab 7:41 | a hulit templul Tău. Judecă-l după răutatea lui".  ~ 4724 Solomon 3:8 | 8. Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor 4725 Estera 8:12 | pricinile ce ni se înfăţişează judecându-le cu toată luarea aminte cuvenită. 4726 Psa 147:8 | făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor.  ~~ 4727 PatrReg 23:21| zilele Judecătorilor, care judecaseră pe Israel, în tot timpul 4728 Susanei 1:40| poporului şi judecători, şi au judecat-o spre moarte.  ~ 4729 Psa 9:19 | întărească omul; fie judecate neamurile înaintea Ta!  ~ 4730 Ioan 18:31 | zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. Iudeii 4731 2Regil 24:22 | ardere de tot, iar carele şi jugurile boilor vor sluji de lemne.  ~ 4732 1Regil 16:2 | Domnul a zis: "Ia cu tine o juncă din cireadă şi zi: Am venit 4733 Iov 21:9 | plini de vlagă şi prăsitori, juncanele lor fată şi nu leapădă.  ~ 4734 Matei 22:4 | am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate s-au 4735 Numerii 15:8 | 9. Atunci cu juncul aduci prinos de pâine 4736 Levitic 8:22| 23. Şi junghiindu-l, Moise a luat din sângele 4737 Osea 4:15 | 16. asemenea junincei îndărătnice, aşa şi Israel 4738 Psa 67:31 | taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca nu fie 4739 2Cronic 35:10| mâinile leviţilor; iar leviţii jupuiau pielea de pe animalele de 4740 2Macab 7:6 | doilea să-l batjocorească şi, jupuindu-i pielea capului cu părul, 4741 Facerea 25:33| 33. Zisu-i-a Iacov: "Jură-mi-te acum!" Şi i s-a jurat Isav 4742 Isaia 45:23 | genunchiul se va pleca; pe Mine jura-va toată limba  ~ 4743 Iuditel 7:27| 28. şi acum ne jurăm pe cer şi pe pământ şi pe 4744 Levitic 6:3 | tăgăduind înaintea lui, sau jurându-se strâmb pentru ceva, ce atrage 4745 Iosua 9:15 | căpeteniile obştii li se juraseră pe Domnul Dumnezeul lui 4746 Iosua 2:12 | 12. Acum dar juraţi-mi pe Domnul Dumnezeul vostru 4747 Judecat 15:12| Atunci Samson le-a zis: "Juraţi-vă mie nu veţi ucide!"  ~ 4748 Psa 101:9 | lăudau, împotriva mea se jurau.  ~ 4749 Maleahi 1:14| parte bărbătească şi, făcând juruinţă, aduce Domnului jertfă un 4750 Facerea 33:19| cortul său, cu o sută de kesite, de la fiii lui Hemor, tatăl 4751 Facerea 38:5 | ea acest fiu, Iuda era la Kezib.  ~ 4752 2Ezdra 11:24 | lui Iuda, s-au aşezat la Kiriat-Arba şi în satele ce ţineau de 4753 Numerii 22:39| Valaam cu Balac şi au mers la Kiriat-Huţot.  ~ 4754 Marcu 5:41 | mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, 4755 2Macab 7:4 | 5. Şi după ce l-u ciopârţit aşa, a poruncit 4756 1Regil 16:16 | şi caute un om iscusit cântarea din harpă, şi când 4757 Levitic 11:27| picioare, cele care calcă pe labe sunt necurate pentru voi 4758 Amos 3:14 | de iarnă o voi dărâma şi lăcaşurile cele de fildeş vor pieri 4759 Isaia 13:16 | pe argint şi care nu se lăcomesc pentru aur.  ~ 4760 1Corint 6:10| 10. Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii, 4761 Marcu 7:22 | 22. Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 4762 Eccli 14:8 | 9. Ochiul lacomului nu se satură cu partea sa 4763 3Macab 6:23 | faţa la pământ spre pieire, lăcrimând el, cu mânie pe prieteni 4764 3Macab 4:4 | neaşteptata schimbare a vieţii, lăcrimau pentru prigoana lor cea 4765 Eccli 18:18 | celui pizmaş face ochii lăcrimeze.  ~ 4766 Iosua 19:33 | Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum şi se sfârşea la Iordan.  ~ 4767 Iesirea 7:19| asupra râurilor lui, asupra lacurilor lui şi asupra oricărei adunări 4768 2Cronic 7:13| fi ploaie, de voi porunci lăcustei mănânce ţara, sau voi 4769 1Cronic 7:25| 26. Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, 4770 1Cronic 4:20| sunt: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile 4771 Numerii 3:24| 24. Eliasaf, fiul lui Lael, era căpetenia familiei 4772 Iezech 1:24 | straşnic, ca zgomotul dintr-un lagăr ostăşesc; iar când ele se 4773 1Cronic 4:1 | Iahat i s-a născut Ahumai şi Lahad. Din el se trag familiile 4774 Iosua 15:40 | 40. Cabon, Lahmas şi Chitliş;  ~ 4775 1Cronic 20:5 | fiul lui Iair, a lovit pe Lahmi, fratele lui Goliat Gateul; 4776 Isaia 10:30 | fiică a lui Galim, ia aminte Laişa, răspunde-i tu, Anatot.  ~ 4777 Apocal 18:23 | Şi niciodată lumina de lampă nu se va mai ivi în tine; 4778 Apocal 22:5 | nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, 4779 Marcu 4:34 | grăia; şi ucenicilor Săi le lămurea toate, deosebi.  ~ 4780 2Ezdra 8:7 | iar bucăţile citite le lămureau şi poporul înţelegea cele 4781 1Petru 1 | noastră. Durerile de azi lămuresc credinţa. Mântuirea aceasta 4782 Iov 10:2 | către Domnul: Nu osândi; lămureşte-mă, ştiu pentru ce Te cerţi 4783 Iov 28 | lui de unde-l scoţi şi-l lămureşti.  ~ 4784 1Corint 2:13| învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor 4785 Daniel 12:10 | vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor 4786 Iov 6:23 | învăţătorii mei şi eu voi tăcea; lămuriţi-mă unde este păcatul meu!  ~ 4787 Avacum 3:10 | Tale pornesc şi fulgerele lăncilor Tale fără încetare scapără.  ~ 4788 1Ezdra 8:10 | Iosifia, din urmaşii lui Lani, cu o sută şaizeci de oameni.  ~ 4789 Iesirea 28:13| ca sfoara; şi prinzi lănţişoarele cele răsucite de cuibuleţele 4790 Filip 1 | pentru filipeni. Roadele lanţurilor lui. Sfântul Pavel numai 4791 Colos 4:16 | citească şi în Biserica laodiceenilor, iar pe cea din Laodiceea 4792 Judecat 4:3 | Debora-proorociţa, soţia lui Lapidot.  ~ 4793 Psa 17:39 | 40. Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi n-au 4794 2Corint 6:13| vorbesc ca unor copii ai mei - lărgiţi şi voi inimile voastre!  ~ 4795 Psa 34:20 | 20. Lărgitu-şi-au împotriva mea gura lor; 4796 2Regil 2:22 | iarăşi Abner către Asael: "Lasă-te de mine, ca nu te dobor 4797 1Cronic 21:15| pierzător: "Destul! De acum lasă-ţi mâinile în jos!" Îngerul 4798 Judecat 9:8 | 9. Iar măslinul a zis: Lăsa-voi eu oare grăsimea mea, cu 4799 Iov 22:6 | veşmântul de pe oameni şi-i lăsai goi.  ~ 4800 3Ezdra 4:18 | 19. Pe toate acestea lăsându-le, la ea caută şi cu gura 4801 2Regil 8:1 | o funie spre cruţare şi lăsare în viaţă. Atunci au ajuns 4802 Iov 31:15 | când săracul dorea ceva şi lăsat-am se stingă de plânsete 4803 Romani 12:16 | cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. 4804 Matei 15:14 | 14. Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, 4805 Pildele 12:24| silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.  ~ 4806 Pildele 18:8 | 9. Omul lăsător pentru lucrul lui e frate 4807 Faptel 27:8 | care era aproape oraşul Lasea.  ~ 4808 Psa 79:12 | până la mare şi până la râu lăstarele ei.  ~ 4809 1Regil 14:18 | din tabăra Filistenilor se lăţea şi creştea din ce în ce 4810 Matei 23:5 | priviţi de oameni; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc 4811 Levitic 13:36| preotul va vedea chelbea se lăţeşte pe piele, atunci preotul 4812 Ioan 19:20 | Şi era scris: evreieşte, latineşte şi greceşte.  ~ 4813 Luca 23:38 | scris cu litere greceşti, latineşti şi evreieşti: Acesta este 4814 Estera 9:4 | regelui şi renumele lui se lăţise în toate ţările, deoarece 4815 Iesirea 11:7 | Israel nici câine nu va lătra, nici la om, nici la dobitoc, 4816 Isaia 56:9 | câini muţi care nu pot latre. Ei visează, stau tolăniţi 4817 Pildele 10:8 | iar cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi dat de gol.  ~ 4818 Isaia 14:12 | sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.  ~ 4819 Psa 62:10 | se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru 4820 2Corint 12:11| făcut ca unul fără minte, lăudându-mă. Voi m-aţi silit! Căci se 4821 Eccli 27:22 | cuvintele tale se va mira, lăudându-te;  ~ 4822 3Macab 6:4 | semeţie nelegiuită şi cu limbă lăudăroasă, împreună cu oştirea lui 4823 Iuditel 6:16| căpeteniilor asiriene şi lăudăroşenia lui Olofern împotriva casei 4824 Iov 20:20 | El nu va cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic 4825 Iezech 40:19 | marginea de afară a curţii lăuntrice, o sută de coţi.  ~ 4826 Isaia 63:15 | Ta nesfârşită, zbuciumul lăuntrului Tău şi milostivirile Tale?  ~ 4827 Ioan 11:43 | a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!  ~ 4828 Iezech 27:23 | împletite şi tari, puse în lăzi de cedru, aduse pe pieţele 4829 Deuter 11:4 | şi cu carele lui, pe care le-â înecat în apele Mării Roşii, 4830 Iosua 24:13 | ostenit şi cetăţile pe care nu le-aii zidit şi trăiţi în ele; 4831 Iezech 47:12 | ca hrană, iar frunzele la leacuri".  ~ 4832 Eccli 28:26 | argintul tău şi aurul tău leagă-l bine.  ~ 4833 Isaia 1:31 | câlţi şi faptele lui ca o leasă de mărăcini. Şi aceia şi 4834 2Regil 5:15 | Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat şi Elifaat.  ~ 4835 Iosua 15:32 | 32. Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon; de 4836 Judecat 21:19| Sichem şi la miazăzi de Lebona".  ~ 4837 1Cronic 4:20| Iuda, sunt: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, 4838 2Cronic 22:6 | 6. Acesta, ca se lecuiască de rănile ce căpătase la 4839 Eccli 3:27 | 27. Ispitele nu sunt lecuire pentru cel trufaş, buruiană 4840 Isaia 46:4 | Precum am făcut în trecut, leg înaintea voastră voi 4841 Numerii 30:17| poruncit lui Moise asupra legămintelor dintre bărbat şi femeia 4842 Levitic 7:30| seul de pe ficat; aducă legănând pieptul jertfei înaintea 4843 2Petru 2:4 | îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului 4844 2Macab 12:24 | 25. Şi cu multe legându-se el înaintea lor, cum 4845 Faptel 21:11 | luat brâul lui Pavel şi legându-şi picioarele şi mâinile a 4846 Matei 22:13 | împăratul a zis slugilor: Legaţi-l de picioare şi de mâini 4847 Deuter 11:18 | voastră şi în sufletul vostru; legaţi-le ca semn la mâna voastră 4848 Matei 13:30 | Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar 4849 Iuditel 8:3 | 3. El supraveghea pe legătorii de snopi la câmp când arşiţa 4850 3Macab 5:5 | păgâni din cauza greutăţii legăturilor, care de toate părţile îi 4851 PatrReg 12:10| în templul Domnului şi-l legau în saci.  ~ 4852 Iezech 18:19 | făcut ceea ce era drept şi legiuit şi toate legile Mele le-a 4853 Psa 9:20 | 20. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca cunoască 4854 3Ezdra 8:25 | dată, pune judecători şi legiuitori, ca judece în toată Siria 4855 Daniel 3:3 | oştirilor, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii şi toţi ceilalţi 4856 Psa 107:9 | 9. Iuda, legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării 4857 Matei 26:53 | mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?  ~ 4858 Solomon 13:11| 11. Un meşter lemnar a tăiat din pădure un lemn 4859 Isaia 44:12 | 13. Lemnarul întinde sfoara, face un 4860 Eccles 10:18 | 18. Din pricina lenei, grinzile casei se lasă, 4861 Iesirea 5:17| Iar el le-a zis: "Sunteţi leneşi şi de aceea ziceţi: Haidem 4862 Pildele 11:15| urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.  ~ 4863 Pildele 10:3 | 4. Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar 4864 Pildele 26 | CAPITOLUL 26  ~Sfaturi împotriva leneviei şi a vicleniei.  ~~l. Precum 4865 Eccli 33:32 | multă răutate a învăţat lenevirea.  ~ 4866 Tobit 12:5 | Dumnezeu! Şi voi nu leneviţi a-L preaslăvi.  ~ 4867 Daniel 7:6 | altă fiară, asemenea unui leopard, având pe spate patru aripi 4868 Cantar 4:7 | culcuşul leilor şi din munţi cu leoparzi!  ~ 4869 Avacum 1:7 | 8. Mai iuţi decât leoparzii sînt caii lui şi mai muşcători 4870 1Tim 1:19 | cuget bun, pe care unii, lepădându-le, au căzut din credinţă;  ~ 4871 2Macab 8:34 | părerea lui erau ca nimic, lepădându-şi haina cea de mărire, prin 4872 Romani 11:1 | 1. Întreb deci: Oare lepădat-a Dumnezeu pe poporul Său? 4873 Psa 59:1 | 1. Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi şi ne-ai doborât; 4874 Numerii 12:10| Aaron la Mariam, iată era leproasă.  ~ 4875 Iosua 20:7 | 8. Peste Iordan, în faţa lerihonului, spre răsărit, au rânduit: 4876 Iosua 19:47 | aşezat pe el şi l-au numit Leşemul lui Dan, după numele lui 4877 Iosua 19:47 | lui Dan cu război asupra Leşemului şi l-au împresurat, l-au 4878 Maleahi 3:2 | focul topitorului şi ca leşia nălbitorului.  ~ 4879 Iuditel 7:21| curajul, iar tinerii erau leşinaţi de sete şi cădeau pe uliţele 4880 Iuditel 14:5 | la pământ şi l-a apucat leşinul.  ~ 4881 Naum 3:2 | răniţi, grămezi de cadavre, leşuri fără de sfârşit, hoituri, 4882 Osea 3:1 | argint, un homer de orz şi un letec de orz;  ~ 4883 Iov 41:11 | 12. Cât despre leviatan, voi vorbi despre mădularele 4884 Facerea 38:8 | însoară-te cu ea, în puterea leviratului, şi ridică urmaşi fratelui 4885 1Regil 2:35 | Numără-mă la vreuna din slujbele levitice, ca pot mânca o bucată 4886 Levitic | LEVITICUL  - A TREIA CARTE A LUI MOISE~~~~~~  ~ 4887 1Regil 9:22 | care ţi-am dat-o şi de care li-am zis: Păstreaz-o la tine!"  ~ 4888 Zaharia 11:1 | 1. Deschide, Libane, porţile tale, ca focul 4889 Cantar 4:14 | de apă vie şi pâraie din Libar.  ~ 4890 Isaia 14:24 | munţii Mei. Şi robii vor fi liberaţi de jugul lor şi umerii de 4891 1Regil 20:21 | pleci, căci Domnul te liberează.  ~ 4892 Faptel 6:9 | din sinagoga ce se zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor 4893 Iezech 30:4 | 5. Etiopia, Libia, Lidia, străini de toate 4894 Faptel 2:10 | în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi 4895 Faptel 14:11 | ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând: Zeii, asemănându-se 4896 Faptel 14:6 | Înţelegând, au fugit în cetăţile Licaoniei: la Listra şi Derbe şi în 4897 1Cronic 7:18| au fost: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.  ~ 4898 1Macab 15:21 | Caria, Samos, Pamfilia, Licia, Halicarnas, Cos, Side, 4899 Faptel 27:5 | Pamfiliei, am sosit la Mira Liciei.  ~ 4900 Faptel 16:40 | închisoare, s-au dus în casa Lidiei; şi văzând pe fraţi, i-au 4901 3Regil 7:30 | înăuntru o adâncitură de pus ligheanul, adâncă de un cot; gura 4902 Isaia 2:19 | fie sălaş şobolanilor şi liliecilor.  ~ 4903 Faptel 27:8 | ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape 4904 Judecat 5:17| mării Şi se odihneşte în limanurile sale.  ~ 4905 Psa 139:11 | 11. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; 4906 Eccli 19 | 19   ~Despre înfrânare, limbuţie, dojană şi smerenia cu vicleşug.   ~~ 4907 Judecat 7:4 | către Ghedeon: "Cine va limpăi apa cu limba din pumni, 4908 Judecat 7:4 | cu limba din pumni, cum limpăie câinele, pe acela să-l pui 4909 Iov 33:2 | buzele mele se vor rosti cu limpezime,  ~ 4910 Iov 35:1 | dreptate şi socoteşti te-ai limpezit înaintea lui Dumnezeu,  ~ 4911 Isaia 25:5 | cu măduvă, vinuri bune, limpezite!  ~ 4912 Solomon 18:13| 14. Căci, pe când lina tăcere stăpânea peste toate 4913 2Regil 18:3 | noi, de asemenea nu se va line seamă; iar tu singur eşti 4914 Luca 16:21 | bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.  ~ 4915 Levitic 26:16| trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi frigurile, de care vi 4916 Daniel 11:32 | legământului îi va înşela prin linguşiri, iar poporul care cunoaşte 4917 Pildele 5:2 | 3. Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine 4918 Pildele 26:27| urăşte adevărul şi gura linguşitorilor pricinuieşte prăbuşirea.  ~~ 4919 Judecat 15:7 | şi numai atunci am liniştesc".  ~ 4920 Estera 5 | Estera? Eu sânt fratele tău! Linişteşte-te, nu vei muri, căci stăpânirea 4921 Facerea 41:15| Dumnezeu va da răspuns pentru liniştirea lui Faraon".  ~ 4922 2Regil 7:1 | regele trăia în casa sa şi-l liniştise Domnul dinspre toţi vrăjmaşii 4923 Iov 12:6 | 6. Foarte liniştite stau şi sunt corturile jefuitorilor 4924 2Tim 4:21 | îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.  ~ 4925 1Macab 8 | bine tuturor celor care se lipesc de ei şi cu toţi care vin 4926 Eccli 2:2 | 3. Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta, 4927 Deuter 11:22 | umblând în toate căile Lui şi lipindu-vă de El,  ~ 4928 1Macab 3:2 | fraţii lui şi toţi câţi se lipiseră de tatăl lui, au pornit 4929 Pildele 30:15| 15. Lipitoarea are două fiice care zic: " 4930 Psa 118:31 | 31. Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, 4931 2Corint 10 | acelaşi - şi fiind de faţă şi lipsind. Ferirea de cei mincinoşi.  ~~ 4932 Eccli 14:3 | 4. Cel care adună, lipsindu-se pe sine, altora adună şi 4933 2Cronic 15:15| Maaca, mama sa, regele Asa a lipsit-o de vrednicia de regină, 4934 2Corint 11:9 | faţă fiind la voi şi în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare 4935 Amos 6:4 | arată dibaci în cântece de liră şi întocmai ca David se 4936 Isaia 24:7 | Glasul cel plin de veselie al lirei a încetat, chiotele zgomotoase 4937 2Ezdra 12:27 | în sunetul chimvalelor, lirelor şi harfelor.  ~ 4938 Luca 3:1 | ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei,  ~ 4939 2Corint 3:6 | Noului Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru 4940 Estera 8:9 | şi Iudeilor le-a scris cu literele lor şi în limba lor.  ~ 4941 Ioan 12:3 | 3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de 4942 Ioan 19:39 | aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi 4943 Isaia 10:18 | strălucirea pădurii lui şi a livezii lui va fi nimicită de sus 4944 Psa 88:49 | pe care o port în sânul lneu, de la multe neamuri.  ~ 4945 Numerii 21:14| care se întinde până la localitatea Ar şi se opreşte în hotarul 4946 Psa 64:4 | l-ai ales şi l-ai primit; locui-va în curţile Tale.  ~ 4947 Psa 60:3 | 4. Locui-voi în locaşul Tău în veci; 4948 Psa 55:6 | 6. Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; 4949 Iuditel 7:13| doborâţi pe uliţe în faţa locuinţelor lor.  ~ 4950 Faptel 17:26 | înainte rânduite şi hotarele locuirii lor,  ~ 4951 Facerea 37:1 | locuit în ţara Canaan, unde locuise şi Isaac, tatăl său.  ~ 4952 2Ezdra 7:37 | 37. Lodieni, Hadidieni şi oameni din 4953 1Cronic 8:11| Şemed, care au zidit Ono şi Lodul şi cetăţile ce ţineau de 4954 Deuter 28:30 | 30. Cu femeie te logodeşti şi altul se culce cu 4955 1Macab 3:56 | zideau case şi celor care îşi logodiseră femei şi sădiseră vii şi 4956 Iesirea 21:9 | 9. Dacă a logodit-o cu fiul său, atunci se 4957 2Tim 1:5 | sălăşluit întâi în bunica ta Loida şi în mama Eunichi, tot 4958 Luca 3:29 | fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui 4959 3Ezdra 4:55 | cetatea a scris le dea lor loturi şi simbrie.  ~ 4960 1Regil 17:35 | îl apucam de coamă şi-l loveam până-l ucideam.  ~ 4961 Judecat 5:22| copitele cailor în ropot loveau pământul, Fugeau vitejii 4962 PatrReg 6:18| rugat Domnului şi a zis: "Loveşte-i cu orbire!" Şi Domnul i-a 4963 3Regil 20:37 | găsit un alt om şi i-a zis: "Loveşte-mă!" Şi acest om l-a lovit 4964 Iezech 21:12 | cu poporul Meu, de aceea loveşte-te cu mâinile peste coapse,  ~ 4965 Marcu 12:4 | slugă, dar şi pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul 4966 2Macab 10:17 | 17. Pe care lovindu-le vitejeşte, au luat locurile 4967 1Regil 31:3 | ajunsese cumplită şi arcaşii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu.  ~ 4968 Planger 3:29| dea obrazul lui spre lovire şi se sature de ocară!  ~ 4969 1Macab 6:39 | lor şi păşirea mulţimii şi lovirea armelor, era tabăra mare 4970 Ioan 19:29 | cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii 4971 Psa 77:56 | 56. Lovit-a pe toţi cei întâi-născuţi 4972 Avacum 3:6 | corturile lui Cuşan (Etiopia) lovite de groază, iar colibele 4973 3Ezdra 5:55 | fiii lui Ieli, fiii lui Lozon, fiii lui Isdail, fiii lui 4974 Iov 40:5 | vorbi; de două ori şi nu voi lua-o iar de la început".  ~ 4975 Numerii 24:18| 18. Lua-va de moştenire pe Edom şi 4976 Psa 103:30 | faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi 4977 Iezech 23:24 | tale vor cădea de sabie. Lua-vor pe fiii şi pe fiicele tale, 4978 Iov 22:6 | 6. Căci tu fără dreptate luai zăloage de la fraţii tăi 4979 Tobit 7:11 | chemat pe Sara, fiica sa şi, luând-o de mână, a dat-o lui Tobie 4980 2Petru 1:16 | Hristos şi venirea Lui, nu luându-ne după basme meşteşugite, 4981 2Ezdra 9:30 | mulţi ani şi le-ai deşteptat luarea-aminte prin Duhul Tău şi prin proorocii 4982 Facerea 43:15| luat ei darurile acestea; luat-au şi argint, de două ori mai 4983 Iona 1:12 | 12. Atunci el a răspuns: "Luaţi-mă şi aruncaţi în mare şi 4984 Judecat 14:2 | din fiicele Filistenilor; luaţi-mi-o mie de soţie!"  ~ 4985 1Macab 6:9 | prietenii săi şi a zis către ei: Luatu-s-a somnul de la ochii mei şi 4986 Psa 109:2 | Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut".  ~ 4987 Isaia 13:9 | 10. Luceferii de pe cer şi grămezile de 4988 Psa 7:11 | întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat 4989 1Regil 17:40 | a ales cinci pietricele lucii din pârâu şi le-a pus în 4990 Isaia 57:5 | 6. Pietrele cele lucioase ale râurilor sunt partea 4991 1Macab 15:14 | 16. "Lucius, consul al Romanilor, regelui 4992 Eccles 8:10 | de odihnă, pe când cei ce lucraseră drept au fost izgoniţi de 4993 Efes 1:20 | Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din 4994 Iesirea 28:7 | care vine peste el, fie lucrată la fel cu el, din fire de 4995 Solomon 7:21| fiindcă înţelepciunea, lucrătoarea tuturor, mi-a dat învăţătură.  ~ 4996 Isaia 15:5 | la Eglat-Şelişia. Coasta Luhitului toţi o urcă plângând; pe 4997 1Macab 4:49 | jertfelnic şi au aprins lumânările cele de pe sfeşnic şi luminau 4998 1Corint 2 | cuvintelor, nici în înţelepciunea lumească, ci în înţelepciunea cea 4999 Iesirea 13:21| noaptea în stâlp de focluminându-le, ca poată merge şi ziua 5000 Apocal 21:23 | căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul.  ~ 5001 Eccli 29:24 | de scânduri, decât ospeţe luminate în străini.  ~ 5002 3Ezdra 8:80 | Şi ca ni se descopere luminător în templul Domnului Dumnezeului 5003 3Macab 5:34 | purtarea regelui, au lăudat pe luminatul Dumnezeu, Domnul şi împăratul 5004 1Macab 4:49 | lumânările cele de pe sfeşnic şi luminau în templul Domnului.  ~ 5005 Psa 75:3 | 4. Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici.  ~ 5006 Iacov 1:17 | pogorându-se de la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare 5007 Eccli 23:27 | zece mii de ori sunt mai luminoşi decât soarele şi privesc


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License