Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
5008 Cantar 6:9 | zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i 5009 Matei 17:15 | miluieşte pe fiul meu este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea 5010 Matei 4:24 | chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi 5011 Isaia 19:7 | 7. Lunca Nilului şi toată verdeaţa 5012 3Regil 19:7 | Scoată de mănâncă şi bea, lungă-ţi este calea!"  ~ 5013 Solomon 4:16| grabnică desăvârşire osândeşte lungile bătrâneţi ale celui nedrept.  ~ 5014 Iezech 40:18 | laturile porţii, e răspunzând lungimii lor. Acest caldarâm era 5015 PatrReg 20 | 20  ~Boala lui Iezechia; lungirea vieţii lui şi moartea lui.  ~~ 5016 Iezech 29:3 | crocodilul cel mare, care stai lungit între râurile tale şi zici: " 5017 Isaia 3:17 | podoabele: inele, sori, luniţe,  ~ 5018 Solomon 14:1 | 2. Această luntre a fost născocită de pofta 5019 Faptel 27:32 | ostaşii au tăiat funiile luntrei şi au lăsat-o cadă.  ~ 5020 Facerea 49:27| 27. Veniamin, lup răpitor, dimineaţa va mânca 5021 Colos 4:12 | lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi în rugăciunile 5022 Romani 7:23 | mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele 5023 2Ezdra 4:14 | mare şi înfricoşător şi luptaţi-vă pentru fraţii voştri, pentru 5024 Isaia 29:7 | va fi mulţimea de popoare luptătoare împotriva lui Ariel, care 5025 1Regil 17:23 | pe când vorbea el cu ei, luptătorul cu numele de Goliat, filistean 5026 1Macab 7 | CAPITOLUL 7  ~Continuarea luptelor Macabeilor, biruinţa lui 5027 Matei 9:38 | secerişului, ca scoată lurcători la secerişul Său.  ~~ 5028 Eccli 38:39 | sale va îndupleca vârtoşia lutului.  ~ 5029 Iezech 23:40 | 41. Te-ai aşezat pe pat luxos, în faţa căruia era gătită 5030 Iosua 18:12 | pe partea de miazăzi a Luzului sau a Betelului; apoi hotarul, 5031 Isaia 21:3 | umplut de nelinişte, dureri m-apucă, ca durerile unei femei 5032 2Cronic 29:10| 10. Acum însă mâ-am pus în gând fac legământ 5033 2Regil 22:5 | 5. Valurile morţii mă-mpresuraseră Şi eram potopit de şuvoaiele 5034 2Regil 23:33 | fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatean; Eliam, fiul lui Ahitofel, 5035 1Cronic 4:18| sunt: Garmi şi Eştemoa Maacateanul.  ~ 5036 PatrReg 25:23| Netofa, şi Iaazania, fiul lui Maacati, ei împreună cu oamenii 5037 Iosua 13:12 | piardă pe Gheşureni şi pe Maacatieni şi până în ziua de astăzi 5038 Deuter 3:14 | hotarele Gheşuriţilor şi Maacatiţilor, şi a numit Vasanul, după 5039 2Regil 3:2 | treilea a fost Abesalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, regele 5040 Iosua 12:5 | hotarul Gheşurului şi al Maacului şi jumătate din Galaad, 5041 2Ezdra 12:36 | Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda şi Hanani 5042 Iosua 13:3 | tot pământul Canaan şi Maara Sidonienilor, de la Teman 5043 Iosua 15:59 | 59. Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase 5044 1Cronic 2:27| al lui Ierahmeel, sunt: Maaţ, Iamin şi Echer.  ~ 5045 3Regil 4:9 | 9. Ben-Decher, peste Macaţ, peste Şaalebim, peste Bet-Şemeş, 5046 1Cronic 12:13| Ieremia şi al unsprezecelea Macbanai.  ~ 5047 1Cronic 2:49| Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeii. Fiica 5048 1Macab 1 | ce s-a luptat Alexandru Macedon, fiul lui Filip, care a 5049 Estera 8:12 | Aman, fiul lui Hamadata Macedoneanul, cu adevărat străin de sângele 5050 1Tesal 4:10 | toţi fraţii, din întreaga Macedonie. Dar îndemnăm, fraţilor, 5051 1Corint 10:25| Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără întrebaţi nimic 5052 Numerii 21:23| Însă Israel l-a bătut, măcelărindu-l cu sabia, şi i-a cuprins 5053 2Macab 1:13 | poate sta înainte, au fost măcelăriţi în templul zeiţei Nanaia, 5054 1Macab 5:26 | Beter, în Alema, Casfon, Mached şi Carnaim; toate acestea 5055 Iosua 12:16 | 16. Un rege al Machedei; un rege al Betelului;  ~ 5056 1Macab 5:36 | purcezând, a luat Casfonul, Machedul, Beterul şi celelalte cetăţi 5057 Numerii 13:15| 16. Gheuel, fiul lui Machi, din seminţia lui Gad.  ~ 5058 Numerii 26:28| sunt: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s-a născut Galaad 5059 2Macab 4:40 | apucând unii pietre, alţii măciuci, alţii ţărână, aruncau spre 5060 1Ezdra 10:39 | 40. Macnadbai, Şaşai, Şarai,  ~ 5061 2Macab 10:12 | Ptolomeu, care se chema Macron, a voit facă dreptate 5062 Sofonie 1:10| Urlaţi voi, locuitori ai Macteşului, căci toţi cei care fac 5063 Facerea 25:2 | născut pe Zimran, Iocşan, Madan, Madian, Işbac şi pe Şuah.  ~ 5064 Iosua 13:20 | ca şi pe căpeteniile lui Madiam, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur 5065 Numerii 25:14| 15. Iar numele madianitei ucise era Cozbi, fiica lui 5066 Numerii 10:29| către Hobab fiul lui Raguel, madianitul, socrul lui Moise: "Noi 5067 Iosua 15:31 | 31. Ţiclag, Madmana şi Sansana;  ~ 5068 1Cronic 2:49| a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei 5069 Isaia 10:31 | 31. Madmena se împrăştie, locuitorii 5070 1Cronic 9:12| Paşhur, fiul lui Malchia; şi Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui 5071 Deuter 18:11 | chemător de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc 5072 Isaia 30:6 | şerpi zburători, ei duc pe măgari avuţiile lor şi pe cămile 5073 Iov 6:4 | 5. Zbiară măgarul sălbatic când e lângă păşunea 5074 2Cronic 11:10| aşezat în ele căpetenii şi magazii pentru ţinut pâine, untdelemn 5075 1Ezdra 2:30 | 30. Oamenii din Magbiş: o sută cincizeci şi şase;  ~ 5076 Matei 15:39 | corabie şi S-a dus în ţinutul Magdala.  ~~ 5077 3Regil 2:35 | lucrul. Şi a zidit el Asurul, Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul de 5078 2Cronic 33:6 | făcut vrăjitorie, farmece şi magie; a adus oameni care chemau 5079 2Ezdra 10:19 | 20. Magpiaş, Meşulam, Hezir,  ~ 5080 3Ezdra 4:30 | supăra pentru ceva, el o măgulea, ca se împace cu el.  ~ 5081 1Macab 9:15 | şi i-au urmărit până la măgura Azotului.  ~ 5082 Judecat 1:31| locuitorii din Sidon şi Mahaleb, din Aczib, din Helba, din 5083 1Cronic 11:46| 46. Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii 5084 1Cronic 27:13| pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia 5085 2Macab 3:15 | arhiereului nu putea nu se mâhnească adânc în inima lui, vederea 5086 Psa 29:12 | să-ţi cânte ţie şi nu mâhnesc; Doamne, Dumnezeul meu, 5087 Romani 14:15 | mâncare, fratele tău se mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. 5088 Iuditel 6:8 | vor fi înfrânţi, nu te mâhneşti, căci eu am zis şi nici 5089 Psa 37:5 | până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.  ~ 5090 Iov 36:8 | iată-i prinşi cu funiile mâhnirii.  ~ 5091 Pildele 25:23| clevetitoare aduce o faţă mâhnită.  ~ 5092 Marcu 14:4 | 4. Dar erau unii mâhniţi între ei, zicând: Pentru 5093 Psa 54:2 | spre mine şi ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi 5094 3Regil 4:31 | Calcol şi Darda, feciorii lui Mahol; şi numele lui era în slavă 5095 3Macab 5:48 | rudelor, părinţii peste fii şi maicile peste fiice, şi unele având 5096 Facerea 19:4 | Oamenii, Care au intrat mâie la tine? Scoate-I ca să-I 5097 1Corint 2 | Propovăduirea Evangheliei nu stă în măiestria cuvintelor, nici în înţelepciunea 5098 1Corint 6:9 | idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii,  ~ 5099 1Cronic 8:8 | sa: Iobab, Ţibia, Meşa şi Malcam;  ~ 5100 Numerii 26:44| Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor.  ~ 5101 1Cronic 3:18| 18. Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, 5102 Ioan 18:10 | dreaptă; iar numele slugii era Malhus.  ~ 5103 Facerea 46:17| Bria a avut pe Heber şi Malkiel.  ~ 5104 Numerii 34:11| Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineret (Ghenizaret) 5105 Isaia 21 | Proorocie pentru pustiirea malurilor mării.  ~~ 5106 2Macab 4:29 | locuitorii oraşelor Tars şi Malus, pentru au fost daţi 5107 Iosua 15:59 | Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece cetăţi cu satele 5108 1Cronic 2:54| Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Ţoareni,  ~ 5109 Faptel 13:1 | numea Niger, Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut împreună 5110 Apocal 10:9 | Şi mi-a răspuns: Ia-o şi mănânc-o şi va amărî pântecele tău, 5111 Iov 15:33 | 33. Ca viţa mănată, va lăsa cadă rodul său 5112 1Regil 30:20 | vitele mari şi mici şi cei ce mânau turma aceasta ziceau: "Aceasta 5113 Numerii 24:8 | lui va fi ca a taurului; mânca-va popoarele duşmane lui, va 5114 Deuter 7:15 | 16. Mânca-vei toată agonisita popoarelor 5115 Faptel 12:23 | dat slavă lui Dumnezeu. Şi mâncându-l viermii, a murit.  ~ 5116 2Cronic 9:3 | 4. Mâncările de la masa lui, locurile 5117 3Macab 3:4 | osebirea închinăciunii şi a mâncărurilor o vesteau, zicând nici 5118 Psa 21:34 | 34. Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii 5119 Facerea 30:14| Ruben şi, găsind în ţarină mandragore, le-a adus la mama sa Lia. 5120 Zaharia 11:3 | vaietul păstorilor, căci mândrele lor păşuni au fost pustiite; 5121 Psa 9:22 | 22. Când se mândreşte necredinciosul, se aprinde 5122 Psa 73:3 | Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, 5123 Psa 17:29 | îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri.  ~ 5124 Solomon 6:1 | peste mulţimi şi care mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre".  ~ 5125 2Macab 9:3 | care conducea carul său mâne neîncetat, ca sfârşească 5126 Eccli 32:15 | primi învăţătura şi cei care mânecă (îl caută dis-de-dimineaţă) 5127 Solomon 16:27| înţeleagă trebuie mânecăm şi să-ţi mulţumim mai înainte 5128 Judecat 3:21| după ascuţişul sabiei şi mânerul şi grăsimea a acoperit rana 5129 2Regil 12:18 | copilul era încă viu şi noi îl mângâiam, el nu ne băga în seamă; 5130 2Regil 13:38 | urmărească pe Abesalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon.  ~~ 5131 Estera 5 | şi-a venit în fire. Apoi a mângâiat-o cu vorbe bune, zicându-i: " 5132 Matei 2:18 | copiii şi nu voieşte fie mângâiată pentru nu sunt".  ~ 5133 Isaia 66:11 | săturaţi la pieptul mângâierilor sale, sorbiţi şi 5134 Pildele 19:7 | depărtează de el! El caută vorbe (mângâietoare), dar nu le află.  ~ 5135 Ioan 16 | Prigonirile viitoare. Ajutorul Mângâietorului. Întristarea schimbată în 5136 2Macab 15:17 | 17. Deci mângâindu-se cu aceste cuvinte foarte 5137 Facerea 34:6 | aceasta, se amărâră şi se mâniară foarte tare, pentru Sichem 5138 PatrReg 17:10| facă fapte urâte, care mâniaseră pe Domnul  ~ 5139 Psa 59:1 | pe noi şi ne-ai doborât; mâniatu-Te-ai şi Te-ai milostivit spre 5140 1Corint 10:22| 22. Oare vrem mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem 5141 Psa 87:17 | 17. Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale 5142 Isaia 13:8 | Domnului, ea vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca 5143 2Macab 4:39 | sculat asupră-i mulţimile mânioase, Lisimah a înarmat împotrivă 5144 2Cronic 25:10| întors la locul lor foarte mânioşi.  ~ 5145 Solomon 7:25| astfel nimic nu poate s-o mânjească.  ~ 5146 Facerea 32:14| de cămile mulgătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci şi 5147 3Regil 2:5 | sânge ca în timp de război, mânjind cu sângele cel vărsat ca 5148 2Macab 11:33 | Quintus Memius, şi Titus Manlius, împuterniciţii Romanilor, 5149 Facerea 27:38| locuinţa ta va fi un pământ mănos şi cerul îţi va trimite 5150 Judecat 8:25| vom da". Şi au întins o manta şi au aruncat acolo fiecare 5151 Judecat 3:15| un cot şi a încins-o sub mantaua sa la şoldul drept  ~ 5152 Iov 30:2 | foametei înspăimântătoare, ei mânţcau rădăcini din locuri uscate 5153 Psa 33:20 | 21. Mântui-va Domnul sufletele robilor 5154 Psa 21:8 | Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el".  ~ 5155 Faptel 2:47 | zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau.  ~~ 5156 Matei 8:25 | deşteptat zicând: Doamne, mântuieşte-ne, pierim.  ~ 5157 Facerea 19:16| afară, unul din Ei a zis: "Mântuieşte-ţi sufletul tău! nu te uiţi 5158 Man 0:14 | peste mine bunătatea Ta, mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după 5159 Facerea 19:18| făcut milă mare cu mine, mântuindu-mi viaţa; dar nu voi putea 5160 Faptel 13:26 | trimis cuvântul acestei mântuiri.  ~ 5161 Psa 27:11 | poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său.  ~ 5162 Psa 30:7 | căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu  ~ 5163 Iuda 1:23 | alţii, smulgându-i din foc, mântuiţi-i; de alţii, însă, fie-vă 5164 Faptel 2:40 | mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.  ~ 5165 Psa 97:2 | 2. Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul 5166 Psa 29:3 | scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în 5167 Iezech 30:20 | capete putere pentru a mânui sabia".  ~ 5168 Isaia 10:15 | înalţă împotriva celui ce-l mânuieşte? Ca şi cum varga ar da avânt 5169 1Regil 25:29 | domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii de lângă Domnul 5170 1Regil 27:1 | cu el, la Achiş, fiul lui Maoc, regele Gatului.  ~ 5171 1Regil 25:1 | şi s-a coborât în pustiul Maonului.  ~ 5172 2Regil 3:8 | Dumnezeu lui Abner şi încă şi mar mult să-i facă! Precum s-a 5173 Facerea 21:15| lepădat ea copilul sub un mărăcine.  ~ 5174 Isaia 9:16 | bălăriile uscate; el arde tot mărăcinişul pădurii, iar fumul se înalţă 5175 Iezech 13:18 | fermecate pentru subsuori şi fac marame pentru capul celor de orice 5176 Iezech 13:21 | 21. Voi sfâşia maramele voastre şi voi izbăvi poporul 5177 1Corint 16:22| pe Domnul fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).  ~ 5178 Matei 23:23 | zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat 5179 Levitic 14:27| dreaptă şi pe degetul cel marc de la piciorul lui cel drept, 5180 Iosua 19:11 | Se ridica la apus până la Mareala şi atingea Dabeşetul şi 5181 Sofonie 2:8 | defăimat poporul Meu şi îşi măreau ţara în paguba hotarelor 5182 Matei 23:5 | lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii de pe poale.  ~ 5183 Miheia 1:15 | pentru copiii tăi cei dragi, măreşte-ţi pleşuvia ca a vulturului, 5184 Psa 70:22 | Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, 5185 Iezech 27:15 | 16. Pentru mulţimea mărfurilor tale făcea negoţ cu tine 5186 Iov 28:17 | întrece cu mult pe aceea a mărgăritarelor.  ~ 5187 3Regil 7:19 | încheietura lor, în dreptul marginii reţelei, rodii de aramă; 5188 Psa 64:6 | nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor de 5189 Iezech 16:46 | urâciunile lor nu te-ai mărginit; aceasta şi s-a părut puţin; 5190 Deuter 24:9 | făcut Domnul Dumnezeul tău Mariamei pe drum, când veneaţi voi 5191 Numerii 20 | Apa din piatră. Moartea Mariamii şi a lui Aaron.  ~~ 5192 Iezech 31:7 | lui şi castanii nu erau la mărime ca ramurile lui; nici un 5193 Iona 1:13 | 13. Şi marinarii vâsleau ca ajungă la 5194 1Macab 14 | Ghezerul şi Ierusalimul, mărind hotarele neamului său.  ~~ 5195 3Macab 6:41 | scris această carte plină de mărinimie, ce urmează mai jos:  ~~ 5196 Eccli 7:25 | 26. Mărită-ţi fata şi mare lucru vei face, 5197 Judecat 15:2 | socotit ai urât-o şi am măritat-o cu un prieten al tău; iată 5198 3Macab 4:6 | femeile tinere, de curând măritate, în loc de a se veseli, 5199 Rut 1:13 | oare întârziaţi nu măritaţi? Nu, fiicele mele; mie îmi 5200 Facerea 34:8 | 9. Măritaţi-vă fetele voastre cu noi şi 5201 Eccli 46:14 | înnoiască întru fiii lor cei măriţi.  ~ 5202 Psa 103:1 | Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.  ~ 5203 Miheia 1:11 | nădăjduiască locuitorii cei din Marot le va fi bine, când nenorocirea 5204 Estera 1:14 | Admata, Tarşiş, Mereş, Marsena şi Memucan, şapte căpetenii 5205 Ioan 11:1 | Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.  ~ 5206 Faptel 7 | CAPITOLUL  7  ~Cuvântarea şi martiriul lui Ştefan.  ~~ 5207 Iov 15:6 | chiar buzele tale sunt martore împotriva ta.  ~ 5208 Psa 118:14 | 14. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de 5209 Daniel 9:20 | ce grăiam şi rugam şi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului 5210 Eccli 51:1 | 2. Mărturisescu-mă numelui Tău, acoperitor 5211 Eccli 51 | din urmă îndemnuri.   ~~l. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne Împărate, şi 5212 Psa 78:14 | Tău şi oile păşunii Tale, mărturisi-ne-vom ţie, în veac, din neam în 5213 1Tim 6:21 | 21. Pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credinţă. 5214 2Macab 8:26 | pe loc, binecuvântând şi mărturisindu-se Domnului, Cel care i-a mântuit 5215 Susanei 1:12| unul pe altul pricina, îşi mărturisiră pofta.  ~ 5216 Romani 3:21 | dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege şi de prooroci.  ~ 5217 Cantar 2:3 | flăcăi. stau la umbra mărului îmi place, dulce este rodul 5218 Facerea 10:23| fost: , Hul, Gheter şi Maş.  ~ 5219 1Cronic 6:73| tribul lui Aşer li s-au dat: Maşalul cu împrejurimile lui şi 5220 Psa 57:6 | dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.  ~ 5221 3Ezdra 5:56 | fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui 5222 1Macab 6:50 | împresuraţi maşini împotriva maşinilor lor şi a ţinut războiul 5223 Deuter 28:40 | nu te vei unge, pentru măslinele tale vor cădea;  ~ 5224 1Cronic 12:10| 10. Al patrulea Maşmana, al cincilea Ieremia,  ~ 5225 Zaharia 2:6 | Şi el mi-a răspuns: " măsor Ierusalimul, ca văd care 5226 Solomon 4:8 | viaţă lungă, nici nu le măsori după numărul anilor.  ~ 5227 Isaia 50:8 | se judecă cu Mine? ne măsurăm împreună! Cine este potrivnicul 5228 2Corint 10:12| laudă singuri; dar aceia, măsurându-se şi asemănându-se pe ei cu 5229 Apocal 18:6 | cu măsură îndoită, îndoit măsuraţi-i; în paharul în care v-a 5230 Faptel 27:28 | 28. Şi aruncând măsurătoarea în jos au găsit douăzeci 5231 Deuter 1:27 | Poporul acela e mai mare, maţ mult şi mai puternic decât 5232 2Ezdra 12:19 | 19. Matanai pentru casa lui Ioiarib; 5233 Iesirea 28:4 | acestea vor lua aur curat şi mătăsuri violete, purpurii şi stacojii 5234 2Macab 14:46 | curs tot sângele, şi-a scos maţele şi prinzându-le cu amândouă 5235 Eccli 28:9 | 10. Precum este materia focului, aşa se va aprinde 5236 Iesirea 36:6 | 7. Căci material adunat era destul pentru 5237 Iov 10:4 | 4. Ai Tu ochi materiali şi vezi lucrurile precum 5238 2Macab 2:25 | istoriei, din pricina mulţimii materiei,  ~ 5239 Iov 22:16 | 16. Cei ce au fost măturaţi înainte de vreme, când un 5240 Luca 3:37 | 37. Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul Iaret, 5241 Iosua 19:46 | 46. Me-Iarcon şi Haracon cu hotarele aproape 5242 3Ezdra 5:53 | fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui 5243 Judecat 9:36| ceată vine de la stejarul Meanim".  ~ 5244 2Regil 23:26 | 27. Abiezer din Anatot; Mebunai din Huşa.  ~ 5245 1Cronic 11:36| 36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,  ~ 5246 1Ezdra 2:52 | fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa;  ~ 5247 2Ezdra 11:27 | 28. La Ţiclag, la Mecona şi în satele ce ţineau de 5248 1Cronic 1:32| născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. 5249 1Cronic 19:7 | venit şi au tăbărât înaintea Medebei. Iar Amoniţii s-au adunat 5250 Iezech 47:10 | cei din Marea cea Mare (Mediterană) şi foarte numeroşi.  ~ 5251 3Ezdra 5:54 | 55. Fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui 5252 Iosua 13:17 | 18. Iahţa, Chedemot şi Mefaat;  ~ 5253 3Regil 4:12 | Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon şi peste tot pământul Bet-Şeanului, 5254 1Cronic 7:28| cetăţile ce ţineau de el, Meghidonul şi cetăţile ce ţineau de 5255 Facerea 36:38| era Pau şi al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul 5256 2Ezdra 7:54 | Fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,  ~ 5257 1Cronic 4:10| fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir. Acesta e tatăl lui Eşton.  ~ 5258 Estera 1:9 | vin, acesta a zis către Mehuman, Bizeta, Harbona, Bigta, 5259 Iesirea 28:4 | trebuie facă: hoşen, efod, meil, hiton, chidar şi cingătoare. 5260 2Ezdra 3:7 | la ei înainte au lucrat Melatia Ghibeonitul şi Iadon din 5261 Iuditel 8:1 | fiul lui Ahitob, fiul lui Melchia, fiul lui Enan, fiul lui 5262 Iuditel 6:14| Otniel, şi Harmis, fiul lui Melchiel.  ~ 5263 Levitic 11:30| crocodilul, salamandra, melcul şi cameleonul.  ~ 5264 Iezech 41:7 | sui pe o scară în chipul melcului.  ~ 5265 Luca 3:31 | 31. Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui 5266 Osea 9:5 | pustiirii; Egiptul îi va primi, Memfisul îi va îngropa! Odoarele 5267 2Macab 11:33 | carte aşa scrisă: "Quintus Memius, şi Titus Manlius, împuterniciţii 5268 Iosua 15:35 | 35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco şi Azeca;  ~ 5269 Luca 3:31 | Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui 5270 2Macab 4:20 | 21. Şi Apoloniu al lui Menesteu fiind trimis în Egipt de 5271 Isaia 65:11 | şi umpleţi o cupă pentru Meni;  ~ 5272 Tobit 6:18 | Nu te teme, căci ea este menită din veac pentru tine şi 5273 Judecat 20:43| şi l-au urmărit până la Menoha şi i-au măcelărit până în 5274 2Ezdra 12:12 | căpetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; 5275 Numerii 26:56| Cahatienilor, din Merari, neamul Merarienilor.  ~ 5276 Pildele 25:11| 11. Ca merele de aur pe poliţi de argint, 5277 Estera 1:14 | Şetar, Admata, Tarşiş, Mereş, Marsena şi Memucan, şapte 5278 Osea 2:9 | afla. Şi va grăi atunci: "Merge-voi şi voi întoarce la bărbatul 5279 Psa 83:7 | 8. Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va 5280 Psa 67:8 | 8. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, 5281 Isaia 60:13 | Libanului, chiparosul, ulmul şi merişorul la tine vor veni, cu toţii 5282 Solomon 16:8 | să-şi scape viaţa, fiindcă meritau o asemenea pedeapsă.  ~ 5283 PatrReg 20:12| 12. În vremea aceea Merodac Baladan, fiul lui Baladan, 5284 Isaia 39:1 | 1. În vremea aceea, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, regele 5285 1Cronic 27:30| peste asini era Iehdia Meroneanul.  ~ 5286 2Ezdra 3:7 | Ghibeonitul şi Iadon din Meronot, precum şi oamenii din Ghibeon 5287 Judecat 5:23| 23. Blestem cetăţii Meroz, zice îngerul Domnului! 5288 3Macab 3:11 | împărţindu-le venituri multe, mers-am şi la Ierusalim, suindu-ne 5289 1Regil 18:26 | când David se sculă şi merse el însuşi şi oamenii lui 5290 Iosua 10:7 | veste asupra lor, după ce mersese toată noaptea venind din 5291 1Macab 9:2 | au poposit cu tabăra la Mesalot, în Arbel, pe care l-au 5292 Facerea 10:2 | Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşeh şi Tiras.  ~ 5293 Iezech 40:43 | lat de mână; iar deasupra meselor era acoperământul, ca 5294 Faptel 19:27 | Din aceasta nu numai meseria noastră e în primejdie 5295 Faptel 18:3 | pentru erau de aceeaşi meserie, a rămas la ei şi lucrau, 5296 Zaharia 13 | proorocilor mincinoşi; proorocie mesianică.  ~~ 5297 1Cronic 9:12| fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer.  ~ 5298 1Cronic 4:33| 34. Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui 5299 Susanei 1:52| în fapt?" El a zis: "Sub mesteacăn".  ~ 5300 Iov 20:13 | gură şi nu o scuipă, dacă o mestecă în cerul gurii,  ~ 5301 Naum 3:3 | desfrânate, frumoasă la chip şi meşteră în farmece, care duce în 5302 Apocal 18:22 | acum în tine şi nici un meşteşugar de orice fel de meşteşug 5303 3Macab 7:9 | asupra acestora, de vom meşteşugi cu vreun rău vicleşug sau 5304 Solomon 13:13| urât şi, potrivindu-l şi meşteşugindu-l, l-a făcut asemenea cu chipul 5305 Eccli 11:31 | în casa ta, multe sunt meşteşugirile celui viclean.  ~ 5306 Eccli 49 | binemirositoare ca tocmirea tămâiei, meşteşugită de făcătorul de miresme.  ~ 5307 Eccli 9:4 | nu cumva te prindă cu meşteşugurile ei.  ~ 5308 PatrReg 21:19| Ierusalim. Numele mamei lui era Meşulemet, fiica lui Haruţ din Iotba.  ~ 5309 2Regil 8 | i-a supus şi a luat David Meteg-Haama din mâna Filistenilor.  ~ 5310 Solomon 13:14| roşie, i-a ascuns toate metehnele.  ~ 5311 1Cronic 11:47| Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţoba.  ~~ 5312 Iosua 19:13 | Ita-Caţin şi mergea spre Rimon, Metora şi Nea;  ~ 5313 2Cronic 26:7 | locuiesc la Gur-Baal şi cu Meuniţii.  ~ 5314 Iuditel 16:10| îngrozit de îndrăzneala ei şi Mezii de cutezanţa ei.  ~ 5315 Eccli 49:9 | 10. Şi mi-aduc aminte şi de Iov, care a 5316 Facerea 43:29| vostru cel mai mic, pe care mi-aii spus că-l veţi aduce la 5317 Facerea 33:15| răspuns: "La ce aceasta? Mi-ajunge mie bunăvoinţa ce-am aflat 5318 Iov 16:12 | 12. Mi-era destul de bine, dar El m-a 5319 2Regil 22:21 | După curăţia mâinilor mele mi-s plătit.  ~ 5320 Iezech 48:16 | sute cincizeci de coţi la miază-noapte, la răsărit două sute cincizeci, 5321 Faptel 27:12 | miazăzi-apus şi spre vântul de miazănoapte-apus.  ~ 5322 Faptel 27:14 | numit Euroclidon (dinspre miazănoapte-răsărit).  ~ 5323 Iov 26:6 | 7. El întinde miazănoaptea peste genune; El spânzură 5324 Faptel 27:12 | deschis spre vântul de miazăzi-apus şi spre vântul de miazănoapte-apus.  ~ 5325 2Cronic 4:9 | în partea dreaptă, spre miazăzi-răsărit.  ~ 5326 1Cronic 11:38| Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;  ~ 5327 2Regil 9:12 | avea un copil mic cu numele Micha. Şi toţi cei ce trăiau în 5328 1Cronic 9:8 | fiul lui Uzi, fiul lui Micri, şi Meşulam, fiul lui Şefatia, 5329 Amos 8:5 | deschidem jitniţa, micşorăm efa, mărim siclul şi 5330 Romani 11:12 | a fost bogăţie lumii şi micşorarea lor bogăţie neamurilor, 5331 Psa 88:44 | 44. Micşorat-ai zilele vieţii lui, umplutu-l-ai 5332 Psa 8:5 | 5. Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă 5333 Levitic 25:16| dacă au rămas puţini ani, micşorează preţul, căci un anumit număr 5334 Ioan 3:30 | crească, iar eu micşorez.  ~ 5335 Iosua 15:61 | pustiu erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca;  ~ 5336 Cantar 5:6 | încremenise, când cel drag mie-mi vorbise; iată eu l-am căutat, 5337 Ioan 21:15 | iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii Mei.  ~ 5338 PatrReg 18:32| în ţara smochinelor şi mierei, şi nu veţi muri, ci veţi 5339 Eccli 24:22 | moştenirea mea decât fagurele mierii.  ~ 5340 Pildele 26:22| de lut, aşa sunt buzele mieroase şi o inimă rea.  ~ 5341 2Ezdra 3:31 | negustorilor, în dreptul porţii lui Mifcad şi până la foişorul din 5342 Facerea 35:21| cortul dincolo de turnul Migdal-Eder. Iar pe vremea când locuia 5343 Iosua 19:38 | 38. Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş: 5344 Iosua 15:37 | 37. Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad;  ~ 5345 Numerii 33:7 | şi-au aşezat tabăra înaintea Migdolului.  ~ 5346 Numerii 13:13| 14. Setur, fiul lui Mihael, din seminţia lui Aşer;  ~ 5347 1Cronic 5:5 | 5. Fiul acestuia a fost Mihea, al acestuia a fost Reaia, 5348 Pildele 15 | 15  ~Roadele iscusinţei. Mijloace împotriva păcatelor.  ~~ 5349 1Tim 2:1 | faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi 5350 2Corint 5:20| aşadar, ne înfăţişăm ca mijlocitori, ca şi cum Însuşi Dumnezeu 5351 2Ezdra 12:36 | fraţii lui: Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, 5352 3Macab 6:4 | i-ai pierdut, cu lumina milii luminând pe neamul lui Israel.  ~ 5353 2Ezdra 2:9 | trimisese cu mine căpetenii militare cu călăreţi.  ~ 5354 Planger 4:9 | 10. Femeile, deşi miloase, au fiert cu mâinile lor 5355 2Ezdra 9:31 | căci Tu eşti un Dumnezeu milos şi îndurat.  ~ 5356 3Regil 8:50 | robit, pentru ca fie miloşi cu ei;  ~ 5357 Eccli 3 | hulită, iar cea înţeleaptă şi milostivă este lăudată.  ~~ 5358 3Macab 6:9 | Şi acum nu zăbovi mult milostive, scăparea tuturor, degrabă 5359 2Macab 11:9 | Domnul cel din car, Care Se milostivea spre ei,  ~ 5360 2Macab 4:10 | 11. Şi lepădând milostivele îngăduinţe domneşti, care 5361 Matei 18:27 | stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi 5362 Romani 9:15 | milui pe cine vreau să-l miluiesc şi voi îndura de cine 5363 Tobit 8:16 | singuri la părinţii lor! Miluieşte-i pe ei, Stăpâne, şi dă-le 5364 Romani 11 | trecătoarea lui necredinţă a adus miluirea păgânilor. Căile Domnului 5365 Psa 108:10 | sprijinitor şi nici orfanii lui miluitor;  ~ 5366 Isaia 44:24 | Eu zădărnicesc semnele mincinoşilor şi pe ghicitori îi fac 5367 Amos 2:4 | rânduielile Lui şi au rătăcit în minciunile lor în care şi părinţii 5368 1Macab 15:21 | Sampsame, Sparta, Delos, Mindus, Sicion, Caria, Samos, Pamfilia, 5369 Luca 19 | CAPITOLUL 19  ~Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în Ierusalim. 5370 1Ioan 1:6 | şi umblăm în întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul.  ~ 5371 Matei 5:11 | cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.  ~ 5372 PatrReg 19:23| falnici şi chiparoşii cei minunaţi ai lui, şi am ajuns la cea 5373 Numerii 6:14| meteahnă, ardere de tot; o mioară de un an, fără meteahnă, 5374 Isaia 63:5 | un ajutor! cuprindea mirarea: nici un sprijin! Atunci 5375 Cantar 4:15 | suflaţi prin grădina mea şi miresmele-i stârniţi; iar iubitul meu 5376 Eccli 24:18 | şi ca stactia şi ca aerul miresmelor din cortul mărturiei.  ~ 5377 Apocal 17:7 | îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina 5378 1Cronic 4:16| lui Ieter i s-au născut Miriam, Şamai şi Işbah, tatăl lui 5379 Judecat 14:10| cum au obiceiul facă mirii.  ~ 5380 1Cronic 8:9 | 10. Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia sunt fiii lui, 5381 Daniel 3:27 | neschimbate şi nici măcar nu miroseau a foc.  ~ 5382 Facerea 8:20| 21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul 5383 Cantar 4:13 | şi cu aloe şi cu arbuşti mirositori.  ~ 5384 Isaia 55:13 | locul urzicii va creşte mirtul. A Domnului fi-va slava, 5385 Levitic 6:22| săvârşească preotul, care se va mirui în locul lui Aaron, din 5386 Numerii 7:87| sfinţirea jertfelnicului, după miruirea lui.  ~ 5387 Numerii 3:3 | fiilor lui Aaron, preoţi miruiţi, care au fost sfinţiţi, 5388 Ioan 12:3 | casa s-a umplut de mirosul mirului.  ~ 5389 PatrReg 20:13| argintul, aurul, aromatele, mirurile cele scumpe şi toată casa 5390 Iosua 21:29 | cetăţi în seminţia lui Aşer: Mişalul cu împrejurimile lui, Abdonul 5391 Faptel 17:28 | Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis 5392 1Regil 1:12 | iar buzele ei numai se mişcau, dar glasul nu i se auzea, 5393 Iosua 19:26 | 26. Alamelec, Amead şi Mişeal şi hotarul lor atingea, 5394 1Cronic 8:11| lui Elpaal au fost: Eber, Mişeam şi Şemed, care au zidit 5395 1Macab 15:2 | 3. De vreme ce oameni mişei au biruit împărăţia părinţilor 5396 Isaia 32:6 | 7. Uneltele celui mişel sunt ticăloase, el plăsmuieşte 5397 1Macab 16 | fii ai lui sunt omorâţi mişeleşte. Lui îi urmează Ioan, fiul 5398 Faptel 16:8 | 8. Şi trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa.  ~ 5399 Faptel 16:7 | 7. Venind la hotarele Misiei, încercau meargă în Bitinia, 5400 Faptel 13 | în cea dintâi călătorie misionară, ajung în Cipru şi în Antiohia 5401 Iosua 21:35 | împrejurimile lui, în pustiul Miso, Iahţa şi împrejurimile 5402 1Ezdra 2:2 | Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. 5403 1Cronic 2:53| Putienii, Şumatienii şi Mişraenii. Din acestea se trag Ţoreenii 5404 Psa 79:14 | 14. A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic 5405 Eccli 36:11 | 11. Iuţimea focului mistuiască pe cel care a scăpat, şi 5406 Ioil 2:3 | 3. Înaintea lui merge mistuind focul, iar după el arde 5407 Eccli 45:25 | 25. A făcut cu ei minuni, mistuindu-i cu focul văpăii Sale.  ~ 5408 Levitic 3:10| acestea pe jertfelnic; această mistuire prin foc este jertfă Domnului.  ~ 5409 Planger 3:3 | 4. Mistuit-a trupul meu şi pielea mea, 5410 Facerea 1:20| Apoi a zis Dumnezeu: " mişune apele de vietăţi, fiinţe 5411 Faptel 20:14 | luându-l cu noi, am venit la Mitilene.  ~ 5412 1Cronic 11:43| fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,  ~ 5413 Eccli 45:15 | avea cunună de aur deasupra mitrei, închipuirea peceţii sfinţeniei, 5414 Iuditel 4:15| Şi cu cenuşă presărată pe mitrele lor strigau către Domnul 5415 1Regil 21:1 | preotul Ahimelec şi s-a mixat Ahimelec la întâlnirea cu 5416 Isaia 45:8 | mântuirea şi dreptatea dea mlădiţe laolaltă: Eu, Domnul, am 5417 Isaia 14:22 | stăpâni ariciul şi va fi mlaştină şi îl voi mătura cu mătura 5418 Iezech 47:11 | 11. Mlaştinile lui şi lacurile lui, care 5419 Faptel 21:16 | ducându-ne la un oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic, 5420 PatrReg 3:23| pe altul. Acum la pradă, Moabe!"  ~ 5421 Numerii 22:36| întâmpinarea lui în oraşul moabit, care este lângă hotarul 5422 2Cronic 24:25| Iehozabad, fiul Şimritei Moabita.  ~ 5423 Rut 1:4 | şi-au luat soţii dintre moabitence: numele uneia era Orfa, 5424 Iesirea 1:17| chemat regele Egiptului pe moaşe şi le-a zis: "pentru ce 5425 Numerii 16:29| De vor muri aceştia, cum moc toţi oamenii, şi de-i va 5426 1Macab 9:45 | parte, iar de cealaltă parte mocirlă şi dumbravă şi nu este loc 5427 2Petru 2:22 | porcul scăldat la noroiul mocirlei lui.  ~~ 5428 2Macab 1:20 | n-au aflat foc, ci apă mocirloasă.  ~ 5429 2Macab 13:14 | şi-a pus tabăra împrejurul Modeinului.  ~ 5430 1Macab 16:4 | Cendebeu, şi au dormit la Moden.  ~ 5431 PatrReg 9:27| Ibleam. Şi a fugit Ohozia la Moghido şi a murit acolo.  ~ 5432 Iuditel 7:17| apropiere de Husi, pe râul Mohmur, iar cealaltă oştire asiriană 5433 1Cronic 7:17| 18. Sora sa, Molechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer 5434 1Cronic 2:29| i-a născut pe Ahban şi pe Molid.  ~ 5435 2Cronic 2:7 | cedru, de chiparos şi de molift din Liban, căci ştiu 5436 Evrei 12:15 | şi prin ea mulţi se molipsească.  ~ 5437 PatrReg 23:11| luat de acolo, aruncând molozul lor în pârâul Chedronului.  ~ 5438 Isaia 44:19 | eu în mina mea nu este o momeală?"  ~ 5439 Pildele 5:19| Pentru ce, fiul meu, te momească femeie străină şi tu 5440 2Petru 2:18 | vorbe trufaşe şi deşarte, ei momesc întru poftele trupului, 5441 2Petru 2:3 | cuvinte amăgitoare, ei vor momi pe voi. Dar osânda lor, 5442 Iacov 1:14 | ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa.  ~ 5443 2Regil 18:17 | Abesalom însă îşi făcuse un monument încă de pe când trăia, în 5444 2Regil 18:17 | şi astăzi se numeşte el: Monumentul lui Abesalom.  ~ 5445 2Regil 18:17 | păstreze amintirea!" şi a dat monumentului numele său, aşa şi astăzi 5446 Miheia 1:13 | vei renunţa stăpâneşti Moreşet-Gat; casele Aczibului vor fi 5447 Isaia 59:10 | 11. Mormăim toţi ca urşii, ne văităm 5448 Levitic 11:40| 40. Iar cel ce va mânca mortăciunea lui, să-şi spele hainele 5449 Iezech 44:29 | 31. Nici un fel de mortăciuni şi nimic sfâşiat de fiară, 5450 Levitic 11:36| iar cel ce se va atinge de mortăciunile din ele, acela necurat va 5451 Eccli 38:25 | 25. Cu odihna mortului înceteze pomenirea 5452 Deuter 10:5 | din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron şi 5453 3Regil 4:6 | fiul lui Saf, era peste moşii şi Adoniram, fiul lui Abda, 5454 Iesirea 1:15| 16. Şi le-a zis: "Când moşiţi la evreice, luaţi seama 5455 Iov 32:9 | bătrâni sunt înţelepţi şi nici moşnegii nu sunt cei ce înţeleg totdeauna 5456 Psa 82:10 | căpeteniile lor, care au zis: " moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu".  ~ 5457 Psa 67:14 | Dacă veţi dormi în mijlocul moştenirilor voastre, aripile voastre 5458 Psa 118:111 | 111. Moştenit-am mărturiile Tale în veac, 5459 Numerii 36:8 | care stăpâneşte o parte de moştenite în una din seminţiile fiilor 5460 Evrei 6:17 | voind arate şi mai mult, moştenitorilor făgăduinţei, nestrămutarea 5461 Faptel 27:30 | coborât luntrea în mare, sub motiv vor întindă şi ancorele 5462 2Ezdra 4:2 | dezgroape pietrele din movilele de moloz şi încă arse?"  ~ 5463 Avacum 1:15 | Drept aceea el aduce jertfă mrejei sale şi tămâieri năvodului 5464 Iosua 9:2 | lor de drum era uscată, mucedă şi sfărâmată.  ~ 5465 Apocal 17:6 | sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, 5466 Faptel 22:20 | vărsa sângele lui Ştefan, mucenicul Tău, eram şi eu de faţă 5467 Iosua 9:9 | iată s-au uscat şi s-au mucezit.  ~ 5468 1Regil 6:12 | ţinut calea mereu înainte, mugind, dar neoprindu-se şi neabătându-se 5469 Isaia 30:6 | îngrijorare, cu lei şi leoaice mugitoare, năpârci şi şerpi zburători, 5470 Psa 54:24 | 24. Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât 5471 Levitic 14:5 | roşie şi isopul şi le va muie pe acestea şi pasărea cea 5472 Iesirea 12:21| un mănunchi de isop şi, muindu-l în sângele strâns de la 5473 Facerea 32:14| 15. Treizeci de cămile mulgătoare cu mânjii lor, patruzeci 5474 Numerii 14:18| este îndelung-răbdător, mult-îndurat şi adevărat, iertând fărădelegile, 5475 Iona 4:1 | milostiv, îndelung-răbdător şi mult-milosârd şi Îţi pare rău de fărădelegi.  ~ 5476 Iov 19:7 | 7. Dacă strig de multa-apăsare, nu primesc nici un răspuns; 5477 Solomon 18:1 | asupra lor - Egiptenii le mulţumeau şi le cereau iertare de 5478 1Corint 14:17| 17. Căci tu, într-adevăr, mulţumeşti bine, dar celălalt nu se 5479 2Macab 12:30 | 31. Iuda şi ai săi, mulţumindu-le, i-au îndemnat ca şi de 5480 Ioan 6:23 | mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulţumise.  ~ 5481 Avacum 2:12 | pentru foc şi neamurile se muncesc pentru nimica toată?  ~ 5482 3Macab 7:3 | noastră la un loc, să-i muncim ca pe nişte vicleni cu mari 5483 Eccli 38:30 | noaptea şi ziua le petrece muncind.  ~ 5484 2Macab 7:12 | pe al patrulea, aşijderea muncindu-l şi chinuindu-l:  ~ 5485 Apocal 12:2 | striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca nască.  ~ 5486 Eccles 2:18 | urât toată munca pe care am muncit-o sub soare, fiindcă voi lăsa-o 5487 Evrei 6:7 | celor pentru care a fost muncită, primeşte binecuvântarea 5488 Iesirea 5:18| 18. Acum duceţi-vă dar şi munciţi! Paie nu vi se vor da, dar 5489 Tobit 2:10 | mea, a luat de lucru ca muncitoare, toarcă lână şi ţeasă 5490 Iezech 48:17 | forma un venit pentru hrana muncitorilor din cetate.  ~ 5491 Cantar 2:8 | peste coline, trecând din munte-n munte.  ~ 5492 Judecat 1:19| luat în stăpânire partea muntoasă; dar pe locuitorii din vale 5493 Isaia 45:2 | înaintea ta şi drumurile cele muntoase le voi netezi, voi zdrobi 5494 Facerea 46:21| Ghera şi Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.  ~ 5495 Iacov 2:2 | intra şi un sărac, în haină murdară,  ~ 5496 Cantar 5:3 | le-am spălat, cum le murdăresc eu iar?  ~ 5497 1Macab 6:33 | sânge de strugure şi de mure, ca să-i întărâte la război.  ~ 5498 2Regil 5:22 | spre ei dinspre dumbrava murelor;  ~ 5499 Judecat 5:10| Aceia călăreau pe asine murge, Sau şedeau în căruţe, sub 5500 Zaharia 1:8 | şi în urma lui cai roibi, murgi şi albi.  ~ 5501 Iov 24:12 | 12. În cetate, muribunzii se vaită şi sufletul celor 5502 Eccli 30:4 | 4. Murit-a tatăl lui şi este ca şi 5503 Romani 8:11 | şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuieşte 5504 Eccli 45:5 | l-a ales pe el din toţi muritorii, l-a făcut audă glasul 5505 Isaia 2:8 | Şi omul va fi umilit şi muritorul va fi pogorât şi Tu nu-i 5506 Ioan 7:32 | auzit fariseii mulţimea murmurând acestea despre El şi au 5507 Ioan 6:43 | răspuns şi le-a zis: Nu murmuraţi între voi.  ~ 5508 2Corint 12:20| întărâtări, de clevetiri, de murmure, de îngâmfări, de tulburări;  ~ 5509 2Ezdra 5:6 | 6. Când am auzit eu murmurul lor şi astfel de vorbe m-am


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License