Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
6519 1Macab 3:9 | şi a adunat pe cei care piereau.  ~ 6520 Iesirea 10:7 | Sau vrei vezi Egiptul pierind?"  ~ 6521 2Macab 7:19 | într-o singură zi văzând pierindu-i şapte fii, cu bun suflet 6522 Apocal 16:20 | 20. Şi toate insulele pieriră şi munţii nu se mai aflară.  ~ 6523 Romani 9:22 | mâniei Sale, gătite spre pierire,  ~ 6524 1Petru 1:7 | de preţ decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, 6525 1Corint 2:6 | acestui veac, care sunt pieritori,  ~ 6526 Deuter 7:9 | la fel celor ce-L urăsc, pierzându-i, şi nu întârzie răsplătească, 6527 Eccli 29:12 | ruginească sub o piatră, pierzându-se.  ~ 6528 Iesirea 12:22| lângă uşă şi nu va îngădui pierzătorului intre în casele voastre, 6529 Apocal 22:2 | 2. Şi în mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi 6530 Deuter 13:15 | aduni toate în mijlocul pieţii ei şi arzi cu foc cetatea 6531 3Regil 15:22 | nimeni, şi a cărat cu ei pietrăria şi lemnăria din Rama, pe 6532 PatrReg 12:12| 12. Cu zidarii şi pietrarii, precum şi cu cumpărarea 6533 Eccli 32:21 | ca nu te împiedici de pietriş.  ~ 6534 Pildele 2:15| strâmbe şi rătăcesc pe căi piezişe.  ~ 6535 Facerea 22:21| Pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Idlaf şi pe Batuel.  ~ 6536 Eccli 39:3 | 3. Înţelesul ascuns al pildelor îl va căuta şi în tainele 6537 2Ezdra 10:23 | 24. Haloheş, Pileha, Şobec,  ~ 6538 2Ezdra 12:17 | Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin 6539 Pildele 27:21| dacă vei pisa în piuliţă cu pilugul pe cel nebun, întocmai ca 6540 Deuter 28:29 | amiaza mare, cum umblă orbul pipăind pe întuneric, şi te strâmtoreze 6541 Luca 24:39 | Mele, Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, duhul nu are 6542 Levitic 21:20| ochi, nici chelul, nici pipernicitul, nici cel cu părţile bărbăteşti 6543 3Ezdra 5:36 | 37. Cei din Piras, şapte sute.  ~ 6544 Iosua 10:2 | Hoham, regele Hebronului, la Piream, regele Iarmutului, la Iafia, 6545 1Regil 19:9 | 10. Atunci Saul a vrut pironească cu suliţa pe David de perete, 6546 1Regil 26:7 | tale; îngăduie-mi deci să-l pironesc de pământ cu suliţa dintr-o 6547 1Regil 18:10 | Saul lancea, cugetând: "Voi pironi pe David de perete!" Dar 6548 Faptel 20:4 | în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi 6549 Numerii 11:7 | râşneau în râşniţe sau o pisau în piuă, o fierbeau în căldări 6550 Iuditel 5 | munţilor şi au întărit orice pisc înalt, iar în câmpii au 6551 Iesirea 30:36| 36. Pisează-l mărunt şi-l pune înaintea 6552 Isaia 34:14 | 14. Câini şi pisici sălbatice se vor pripăşi 6553 Faptel 14:24 | 24. Şi străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia.  ~ 6554 Iezech 16:37 | şi te voi preda urgiei şi pismei;  ~ 6555 1Cronic 7:37| lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.  ~ 6556 Iesirea 1:10| cetăţi tari lui Faraon: Pitom şi Ramses, care serveau 6557 Faptel 16:16 | slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig 6558 Numerii 11:7 | în râşniţe sau o pisau în piuă, o fierbeau în căldări şi 6559 Pildele 27:21| Chiar dacă vei pisa în piuliţă cu pilugul pe cel nebun, 6560 Eccli 14:2 | sunt bune avuţiile, şi omul pizmătăreţ ce înţelege din averea sa?  ~ 6561 1Petru 2:1 | vicleşugul şi făţărniciile şi pizmele şi toate clevetirile,  ~ 6562 Isaia 11:13 | zdrobiţi. Efraim nu va mai pizmui pe Iuda şi Iuda nu va mai 6563 1Macab 9:29 | Bacchide, asupra celor care pizmuiesc neamul nostru.  ~ 6564 Faptel 7:9 | 9. Şi patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în 6565 Galat 5:26 | supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.  ~~ 6566 Tit 3:3 | petrecând viaţa în răutate şi pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne 6567 Galat 5:21 | 21. Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri 6568 Psa 72:3 | 3. am pizmuit pe cei fără de lege, când 6569 2Macab 4:23 | 24. Iar el plăcând regelui, pentru l-a preamărit 6570 1Tesal 2:4 | aşa vorbim, nu căutând plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu 6571 Eccles 2 | CAPITOLUL 2  ~Zădărnicia plăcerilor lumeşti.  ~~ 6572 1Tesal 4:1 | cuvine umblaţi şi plăceţi lui Dumnezeu - în care chip 6573 1Cronic 21:6 | pentru cuvântul regelui nu plăcuse lui Ioab.  ~ 6574 Daniel 3:32 | 32. Plăcutu-mi-a vestesc minunile şi faptele 6575 Iesirea 11 | CAPITOLUL 11  ~Vestirea plăgii a zecea.  ~~ 6576 Iuditel 16:4 | socoteală pârjolească plaiurile mele şi pe flăcăii mei să-i 6577 3Ezdra 8:73 | 74. Şi pe când eu plângeam pentru nelegiuire, şi şedeam 6578 Isaia 66:10 | veseliei, voi cei care îl plângeaţi!  ~ 6579 3Macab 4:7 | zilele celelalte de nuntă în plângeri le petreceau, văzându-şi 6580 Planger | PLÂNGERILE LUI IEREMIA~~~~~~  ~ 6581 Luca 23:28 | plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri.  ~ 6582 Isaia 44:13 | dintre copacii pădurii, sau a plantat un cedru pe care ploaia 6583 Facerea 19:24| locuitorii cetăţilor şi toate plantele ţinutului aceluia.  ~ 6584 Solomon 7:20| feluritele neamuri ale plantelor şi însuşirile rădăcinilor.  ~ 6585 Eccli 38:35 | urmăresc asemănarea lucrului plănuit.  ~ 6586 Isaia 29:15 | ascund lui Dumnezeu taina planurilor lor, ca faptele lor se 6587 Iezech 17:22 | lui voi rupe lăstarul cel plăpând şi-l voi sădi pe un munte 6588 Solomon 19:20| focului nu mai vătămau carnea plăpândelor dobitoace care umblau primprejur 6589 Pildele 16 | În putere stă omului plăsmuiască planuri în inimă, dar răspunsul 6590 Isaia 32:6 | mişel sunt ticăloase, el plăsmuieşte uneltiri ca piardă pe 6591 Solomon 14:11| 12. Gândul plăsmuirii de idoli a fost începutul 6592 Solomon 11:24| urât un lucru, nu l-ai fi plăsmuit.  ~ 6593 Isaia 41:18 | lacuri neumblate: chiparoşi, platani şi ienuperi laolaltă,  ~ 6594 Matei 18:28 | pe el, îl sugruma zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator.  ~ 6595 Iov 28:18 | aurul cel mai curat nu vei plăti-o niciodată!  ~ 6596 2Ezdra 5:4 | luăm bani cu camătă ca plătim bir regelui, zălogindu-ne 6597 Iona 1:3 | care mergea la Tarsis, şi, plătind preţul călătoriei, s-a coborât 6598 Iosua 16:10 | până în ziua de astăzi, plătindu-le bir. În cele din urmă a 6599 PatrReg 17:3 | regele Egiptului, şi nu plătise bir regelui Asiriei în fiecare 6600 1Macab 6:28 | mărilor au venit la el oştiri plătite.  ~ 6601 2Corint 6:13| 13. Plătiţi-mi şi voi aceeaşi plată, 6602 Facerea 49:15| povară şi se face bărbat plătitor de bir.  ~ 6603 Isaia 51:23 | supus, care îţi ziceau: Pleacă-te la pământ ca trecem peste 6604 Psa 48:4 | 4. Pleca-voi spre pildă urechea mea, 6605 Luca 20:46 | haine lungi, care iubesc plecăciunile în pieţe şi scaunele cele 6606 Marcu 1:7 | Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintelor.  ~ 6607 Pildele 2:2 | 2. Plecându-ţi urechea la înţelepciune 6608 Psa 118:112 | 112. Plecat-am inima mea ca fac îndreptările 6609 Numerii 24:9 | 9. Plecatu-s-a şi s-a culcat ca un leu 6610 Psa 45:6 | Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; dat-a Cel Preaînalt 6611 Iov 38:31 | Poţi tu legi cataramele Pleiadelor sau deznozi lanţurile 6612 Eccli 31:18 | sunt puse înaintea ta şi nu plescăi, ca nu te faci nesuferit.  ~ 6613 Balaur 1:31 | balaurului şi, mâncând, a plesnit balaurul.  ~ 6614 Isaia 13:1 | 2. Pe un munte pleşuv înălţaţi steag, strigaţi 6615 Amos 8:10 | coapsele voi pune sac şi pleşuve vor fi toate capetele; voi 6616 Isaia 3:16 | 17. Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor 6617 PatrReg 2:23| râdă de al zicând: "Hai, pleşuvule, hai!"  ~ 6618 Iov 41:31 | şi adâncul pare un cap cu plete albe.  ~ 6619 2Regil 11:1 | sculându-se David din pat şi plimbându-se pe acoperişul casei domneşti, 6620 Efes 1:10 | 10. Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate fie 6621 Evrei 12:2 | lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru 6622 Matei 13:28 | deci ne ducem şi s-o plivim?  ~ 6623 Matei 13:29 | a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, smulgeţi odată 6624 Matei 13:30 | voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o 6625 3Regil 18:42 | 42. Şi a plocat Ahab mănânce şi bea; 6626 Miheia 3:11 | lor fac judecată pentru plocoane, preoţii dau învăţătura 6627 Pildele 21:13| într-ascuns potoleşte mânia şi un plocon scos din sân, o mânie puternică.  ~ 6628 1Ezdra 10:12 | număr şi acum este timp ploios şi nu putem sta afară. Şi 6629 Facerea 30:37| luat Iacov nuiele verzi de plop, de migdal şi de paltin, 6630 Osea 4:12 | colinelor, sub stejari, plopi şi terebinţi, căci umbra 6631 Zaharia 13:5 | prooroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile 6632 1Regil 13:20 | ca să-şi ascută fiarele plugurilor şi sapelor lor, topoarele 6633 Faptel 15:28 | pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt 6634 Faptel 27:13 | gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de Creta.  ~ 6635 Iov 24:18 | 18. Nelegiuitul pluteşte uşor ca pe faţa apelor, 6636 Amos 8:1 | Dumnezeu: se făcea un coş cu poame,  ~ 6637 Levitic 26:20| ţara voastră nu-şi vor da poamele lor.  ~ 6638 Deuter 15:5 | şi vei da împrumut altor poare, iar tu nu vei lua împrumut; 6639 Cantar 8:6 | pe sânul tău poartă, poartă-mă pe mâna ta ca pe o brăţară! 6640 Iezech 16:51 | 52. Poartă-ţi dar ruşinea ta şi tu, ceea 6641 Numerii 23:27| Hai te duc în alt loc: poate-I va plăcea lui Dumnezeu şi 6642 Solomon 17:14| zbăteau îngroziţi de arătări pocite, aci mureau de golul din 6643 Naum 3:1 | 2. Pocnet de bici, duruit cutremurător 6644 2Macab 12:12 | şi asupra unei cetăţi cu pod tare şi cu ziduri înconjurată, 6645 3Regil 7:2 | grinzi deasupra era întinsă podeaua da lemn de cedru, care se 6646 2Ezdra 8:3 | cărturarul stătea sus pe un podeţ de lemn, făcut anume pentru 6647 2Ezdra 9:4 | şi Chenani s-au urcat pe podeţul leviţilor şi au strigat 6648 3Macab 4:8 | cu obezi şi deasupra cu podine astupaţi, spre a nu vedea 6649 Iosua 11:1 | miazănoapte; din munţi, de pe podiş, de la miazăzi de Chinerot, 6650 Isaia 3 | Pedeapsa mândriei şi a podoabelor deşarte.  ~~l. Iată, Domnul 6651 3Regil 22:35 | curs sânge din rana sa pe podul carului.  ~ 6652 2Macab 1:16 | deschis o uşă ascunsă a podului, şi aruncând cu pietre, 6653 Faptel 17:28 | precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai Lui neam 6654 Eccli 3:14 | tatălui nu va fi uitată şi, în pofida păcatelor, se va zidi casa 6655 1Corint 10:6 | pilde pentru noi, ca nu poftim la cele rele, cum au poftit 6656 Luca 16:21 | 21. Poftind se sature din cele ce 6657 Matei 5:28 | oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu 6658 2Ezdra 6:3 | trimis ei la mine cu aceeaşi poftire şi eu le-am răspuns la fel.  ~ 6659 2Macab 12:3 | cetăţii, iar Iudeii primind poftirea ca unii ce voiau fie 6660 1Tim 6:10 | tuturor relelor şi cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de 6661 Isaia 5:9 | 10. Zece pogoane de vie vor rodi un bat, 6662 1Regil 14:13 | de loc cât o jumătate de pogon, atât cât pot are doi 6663 Psa 71:5 | 6. Pogorâ-se-va ca ploaia pe lână şi ca 6664 Facerea 11:7 | 7. Haidem, dar, Ne pogorâm şi amestecăm limbile 6665 Isaia 5:14 | ochii celor mândri vor fi pogorâţi.  ~ 6666 Isaia 14:14 | 15. Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos 6667 Facerea 18:21| 21. Pogorî-Mă-voi deci văd dacă faptele 6668 1Regil 14:24 | pădure, şi acolo intr-o poiană era miere.  ~ 6669 Avacum 2:18 | Trezeşte-te!" Ne poate ea învăţa? Poleită cu aur şi cu argint, ea 6670 2Cronic 13:11| masa cea curată şi aprind policandrele cele de aur şi candelele 6671 3Regil 7:29 | ghirlandă de flori era o policioară turnată.  ~ 6672 Pildele 25:11| 11. Ca merele de aur pe poliţi de argint, aşa este cuvântul 6673 2Cronic 19 | treburile religioase şi politice.  ~~l. După aceea Iosafat, 6674 2Tim 1:3 | strămoşi, cu cuget curat, te pomenesc neîncetat, zi şi noapte, 6675 Psa 44:19 | 20. Pomeni-vor numele tău în tot neamul;  ~ 6676 Filimon 1:4 | pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele,  ~ 6677 Efes 1:16 | încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele,  ~ 6678 2Macab 2:13 | spuneau nu numai acestea în pomenirile lui Neemia, dar şi cum el, 6679 Psa 97:4 | 4. Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul 6680 2Macab 15:39 | am vrut; iar de este cu ponosuri şi de mijloc, eu unul am 6681 Faptel 4:27 | cetatea aceasta, şi Irod şi Pontius Pilat cu păgânii şi cu popoarele 6682 Facerea 43:21| întâmplat , ajungând la popasul de noapte şi dezlegând sacii 6683 Numerii 9:17| unde se oprea norul, acolo poposeau cu tabăra fiii lui Israel.  ~ 6684 Eccli 27:8 | cele ce sunt asemenea lor poposesc şi adevărul la cei care 6685 Eccli 43:20 | păsările ce zboară şi cum poposeşte lăcusta, aşa este pogorârea 6686 Cantar 1:5 | unde-ţi paşti tu oile? Unde poposeşti tu la amiază? De ce oare 6687 Tobit 6:11 | tânăr: "Frate, acum avem poposim la Raguel, ruda ta, care 6688 Iesirea 14:8 | oştirea lui şi i-au ajuns când poposiseră ei la mare, lângă Pi-Hahirot, 6689 Deuter 1:32 | caute loc unde poposiţi; şi mergea noaptea în foc, 6690 Estera 9:8 | 8. Pe Porata, pe Adalia, pe Aridata,  ~ 6691 Pildele 11:21| 22. Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă 6692 Deuter 14:16 | 17. Pelicanul, porfirionul şi corbul de mare,  ~ 6693 Deuter 16:5 | 5. Tu nu pori junghii Paştile în vreuna 6694 1Regil 23:7 | cetate şi s-a închis cu porii şi cu zăvoare".  ~ 6695 2Macab 10:14 | oştire străină, adeseori pornea război împotriva Iudeilor.  ~ 6696 2Regil 5:23 | arborilor dumbrăvilor, atunci porneşti, căci atunci a pornit Domnul 6697 3Macab 5:42 | 43. După aceea porni-va război împotriva Iudeii, 6698 Iuditel 6:1 | astăzi, şi ne îndemni nu pornim la război împotriva neamului 6699 2Macab 3:24 | foarte frumos acoperământ şi, pornindu-se iute, a lovit pe Eliodor 6700 Iov 20:3 | scoate din sărite şi atunci o pornire vijelioasă, din duhul meu, 6701 1Tesal 2:5 | cum ştiţi, nici cu ascunse porniri de lăcomie. Dumnezeu îmi 6702 Solomon 5:10| despicându-l cu avântul pornirii, îşi taie cale prin mişcarea 6703 Zaharia 8:10| pricina duşmanilor, şi Eu pornisem pe toţi oamenii, unii împotriva 6704 Ioan 10:3 | 3. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă 6705 Facerea 47:21| porţie şi se hrăneau din porţia lor, pe care le-o da Faraon; 6706 Facerea 47:21| era rânduită de la Faraon porţie şi se hrăneau din porţia 6707 Iezech 48:17 | din lungime în linie cu porţiunea sfântă - zece mii spre răsărit 6708 Psa 67:14 | argintate vor fi ca ale porumbiţei şi spatele vostru va străluci 6709 3Ezdra 9:53 | 54. Şi leviţii porunceau toate acestea poporului 6710 PatrReg 9:2 | Nimşi, şi, apropiindu-te, porunceşte-i iasă dintre fraţii lui 6711 2Ezdra 12:27 | leviţii din toate locurile, poruncindu-li-se vină la Ierusalim pentru 6712 Deuter 30:16 | 16. Poruncindu-ţi astăzi iubeşti pe Domnul 6713 1Corint 11:17| 17. Şi aceasta poruncindu-vă, nu laud, fiindcă voi 6714 Iesirea 34:34| lui Israel cele ce i se porunciseră de către Domnul.  ~ 6715 Psa 118:138 | 138. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale 6716 Iosua 1:10 | Treceţi prin tabără şi porunciţi poporului şi-i ziceţi: Pregătiţi-vă 6717 2Macab 14:19 | Pentru aceea a trimis pe Posidoniu şi pe Teodot adică pe Matatia, 6718 Facerea 4:5 | Cain tare şi faţa lui era posomorâtă.  ~ 6719 Solomon 17:4 | îi înfricoşau şi arătări posomorâte îi umpleau de groază.  ~ 6720 Matei 9:16 | Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci 6721 Iuditel 8:6 | 6. Şi postea în toate zilele văduviei 6722 3Ezdra 8:74 | sculându-mă din locul unde posteam, cu hainele şi cu veşmântul 6723 Eccli 34:27 | 28. Aşa omul cel care posteşte întru păcatele sale şi iarăşi 6724 Zaharia 7 | CAPITOLUL 7  ~Dumnezeu condamnă posturile făţarnice ale Evreilor şi-i 6725 Eccli 11:32 | 32. Potârniche închisă în coşniţă, aşa 6726 Osea 4:4 | 5. Tu te poticneşti ziua, iar noaptea se poticneşte 6727 Isaia 59:9 | fără ochi bâjbâim mereu, ne poticnim în miezul zilei ca şi pe 6728 Iov 34:30 | stăpânirea celor nelegiuiţi, nici poticnirea popoarelor.  ~ 6729 Romani 9:32 | S-au poticnit de piatra poticnirii,  ~ 6730 2Cronic 4:20| 22. Cuţitele, potirele, căţuiele şi ceştile tot 6731 3Regil 7:25 | ei, făcute ca marginile potirului, semănau cu floarea de crin 6732 Psa 84:3 | 3. Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai 6733 Solomon 16:1 | şi foamea lui cea mare ai potolit-o cu o mâncare nouă, cu carne 6734 Osea 7:6 | Toată noaptea mânia lor stă potolită, iar dimineaţa arde ca văpaia 6735 Daniel 11:10 | năvală peste el şi îl va potopi şi îl va cotropi şi se va 6736 Facerea 2:20| Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.  ~ 6737 3Regil 12:24 | sfatul lor, pentru nu se potrivea cu părerea lui. Şi a trimis 6738 Luca 5:36 | peticul luat din ea nu se potriveşte la cea veche.  ~ 6739 Facerea 33:12| împreună; eu însă îmi voi potrivi pasul cu tine".  ~ 6740 Solomon 13:13| să-i treacă de urât şi, potrivindu-l şi meşteşugindu-l, l-a făcut 6741 1Macab 3:49 | neamurile căutau găsească potriviri cu idolii lor.  ~ 6742 2Macab 14:26 | Nicanor gândeşte lucruri potrivnice regelui, pe Iuda, vrăjmaşul 6743 Miheia 1:3 | pornesc la vale apele pe povârniş.  ~ 6744 Psa 61:2 | doborî, socotindu-l ca un zid povârnit şi ca un gard surpat!  ~ 6745 Judecat 1 | CAPITOLUL 1  ~Seminţia lui Iuda povăţuind la război în locul lui Iosua.  ~~ 6746 2Macab 4:15 | cuprins, aceia a căror povăţuire o pofteau şi cărora voiau 6747 Psa 76:19 | 19. Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul 6748 Romani 15:14 | cunoştinţa, putând povăţuiţi unii pe alţii.  ~ 6749 2Tesal 3:15 | socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci povăţuiţi-l ca pe un frate.  ~ 6750 Colos 3:16 | bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. 6751 Solomon 11 | CAPITOLUL 11  ~Înţelepciunea povăţuitoare poporului ales. Dumnezeu 6752 3Macab 3:9 | Regele Ptolomeu Filopator, povăţuitorului de oştire şi ostaşilor celor 6753 Psa 22:3 | Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru 6754 Psa 60:2 | 3. Povăţuitu-m-ai, ai fost nădejdea mea, 6755 2Cronic 2:1 | mii de oameni ca care poveri şi optzeci de mii de tăietori 6756 Numerii 4:25| fiilor lui Gherşon la ducerea poverilor şi la toate lucrările lor 6757 PatrReg 8:4 | lui Dumnezeu, şi a zis: "Povesteşte-mi tot ce este mai însemnat 6758 Judecat 7:14| 15. Auzind povestirea visului şi tălmăcirea lui, 6759 2Macab 2:32 | Iar a urmări scurtarea povestirii şi a lăsa cercetarea lucrării 6760 3Ezdra 1:31 | sunt scrise în cartea celor povestite despre regii lui Iuda, de 6761 Ioil 1:2 | 3. Povestiţi-le feciorilor voştri, iar ei 6762 Baruh 3:23 | Madianului şi ai Temanului şi povestitorii de pilde, şi cei ce caută 6763 Iezech 47 | CAPITOLUL 47   ~Poziţia templului şi împrejurimile.   ~~ 6764 Ioan 17:24 | împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat, ca 6765 Psa 140:6 | 6. Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii 6766 Pildele 24:31| iar zidul de pietre se prăbuşise.  ~ 6767 1Macab 14:12 | războaie asupra lor şi regii se prăbuşiseră în zilele acelea.  ~ 6768 Planger 4:5 | mai mare decât a Sodomei, prăbuşită într-o clipă, nu de mână 6769 Eccli 16:15 | Nu va scăpa păcătosul cu prădăciunile lui, nici va întârzia răbdarea 6770 1Regil 14:35 | noaptea aceasta şi să-i prădăm până dimineaţa şi nu 6771 2Macab 8:26 | luând de la ei armele şi prădându-i, au şezut în ziua de odihnă 6772 2Macab 9:15 | pe care mai înainte îl prădase, cu frumoase daruri să-i 6773 Naum 2:2 | Israel - pe care furii au prădat-o şi i-au stricat viţele.  ~ 6774 Iezech 39:9 | jefuitorii lor şi vor prăda pe prădătorii for, zice Domnul Dumnezeu.  ~ 6775 1Cronic 9:22| cei aleşi ca portari la praguri erau două sute doisprezece. 6776 3Regil 13:7 | Vino la mine acasă şi prânzeşte cu mine şi-ţi voi da un 6777 1Regil 16:11 | pentru nu vom şedea prânzim până nu vine acela".  ~ 6778 Iona 4:6 | capul lui Iona, încât el se prăpădea de căldură. Şi şi-a rugat 6779 Solomon 16:4 | înfricoşata mânie a fiarelor şi se prăpădeau muşcaţi de şerpii cei cumpliţi, 6780 Eccles 3:5 | agoniseşti şi vreme prăpădeşti; vreme este păstrezi 6781 3Regil 18:5 | hrănim caii, catârii şi nu prăpădim vitele".  ~ 6782 Iov 38:16 | te-ai plimbat pe fundul prăpastiei?  ~ 6783 Iov 39:27 | stâncă şi pe vreo înălţime prăpăstioasă.  ~ 6784 Isaia 7:19 | aşeza cu toate în văile cele prăpăstioase şi în crăpăturile stâncilor 6785 Cantar 2:14 | crăpături de stâncă, la loc prăpăstios te-ascunzi, arată-ţi faţa 6786 Levitic 3:9 | şolduri, seul de pe ficat şi praporul, pe care-l va desprinde 6787 Facerea 8:16| împrăştie pe pământ, se prăsească şi se înmulţească pe 6788 Facerea 1:21| mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate 6789 Iezech 36:11 | oamenii şi dobitoacele; se vor prăsi acestea şi se vor înmulţi 6790 Facerea 1:22| binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi înmulţiţi şi umpleţi 6791 Iov 21:9 | Taurii sunt plini de vlagă şi prăsitori, juncanele lor fată şi nu 6792 1Macab 6:49 | ca arunce săgeţi, şi praştii.  ~ 6793 Iov 8:14 | agaţă de ea, dar casa se prăvale.  ~ 6794 Pildele 26:26| rostogoleşte o piatră se prăvăleşte (tot) peste el.  ~ 6795 Amos 9:1 | stâlpilor ca cadă tavanul, prăvăleşte-le peste capetele tuturor, 6796 Facerea 29:8 | toţi păstorii, nu putem prăvălim piatra de pe gura fântânii, 6797 Matei 27:60 | care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, 6798 1Regil 14:32 | a zis: "Voi aţi greşit. Prăvăliţi acum aici spre mine o piatră 6799 Numerii 11:4 | de pepeni, de ceapă, de praz şi de usturoi;  ~ 6800 Naum 2 | celui ce vesteşte pacea! Prăznuieşte, Iuda, sărbătorile tale, 6801 1Corint 5:8 | 8. De aceea prăznuim nu cu aluatul cel vechi, 6802 Estera 9:28 | Purimului fie pomenite şi prăznuite din neam în neam, în fiecare 6803 Tobit 13:3 | Vestiţi acolo slava Lui, preaânălţaţi-L înaintea tuturor celor vii, 6804 2Macab 13:15 | izbânda noastră", cu voinici preabuni aleşi a lovit noaptea tabăra 6805 Solomon 14:16| chip văzut al împăratului preacinstit, aşa încât dea celui 6806 2Macab 6:11 | împotrivească pentru mărirea acelei preacinstite zile.  ~ 6807 3Macab 2:8 | înălţându-l spre slava marelui şi preacinstitului Tău nume.  ~ 6808 2Macab 15:13 | i cu slavă minunată şi preacuvioasă mărire era împrejurul lui.  ~ 6809 Osea 2:7 | De vreme ce mama lor a preadesfrânat, cea care i-a zămislit a 6810 Iacov 4:4 | 4. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, prietenia 6811 Estera 8:12 | strămoşilor noştri împărăţie preafericită. De aceea bine veţi face, 6812 Iov 39:12 | agere; struţul are pene preafrumoase ţi mândru penaj.  ~ 6813 Solomon 7:22| pătrunzător, neîntinat, preaînţelept, fără de patimă, iubitor 6814 Solomon 14:3 | pe mare. Tu nu voieşti ca preaînţeleptele Tale lucrări rămână deşarte, 6815 Pildele 5:18| 19. Cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec 6816 Iov 37:20 | Oamenii nu pot privească prealuminosul soare, care străluceşte 6817 Romani 8:17 | împreună cu El ne şi preamărim.  ~ 6818 1Petru 1:8 | bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită,  ~ 6819 Solomon 10:16| şi i-a călăuzit pe o cale preaminunată şi ziua le-a fost acoperământ 6820 Solomon 8 | lumii şi toate le întocmeşte preaplăcut.  ~ 6821 Isaia 40:17 | veţi asemăna voi pe Cel Preaputernic şi unde veţi găsi altul 6822 Luca 1:3 | Am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, după ce am urmărit 6823 Ioan 17:5 | 5. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, 6824 Ioan 12:28 | 28. Părinte, preaslăveşte-Ţi numele! Atunci a venit glas 6825 Eccli 43:31 | 32. Cum vom putea să-L preaslăvim? El este mai mare decât 6826 3Ezdra 5:81 | Şi au glăsuit prin laude preaslăvind pe Domnul, fiindcă bunătatea 6827 Isaia 45:25 | se vor îndrepta şi va fi preaslăvită toată seminţia lui Israel!"  ~~ 6828 Romani 3:9 | 9. Dar ce? Avem noi vreo precădere? Nicidecum. Căci am învinuit 6829 Iosua 20:2 | ucis om din greşeală, fără precugetare; şi fie oraşele acestea 6830 2Macab 2:33 | neînţelept lucru ar fi în precuvântare a înmulţi cuvintele şi istoria 6831 Iuditel 8:11| Dumnezeu şi aţi făgăduit predaţi duşmanului cetatea în timp 6832 1Tesal 2 | CAPITOLUL 2  ~Râvna pentru predicarea Evangheliei.  ~~ 6833 Luca 4 | Carantaniei. Iisus începe predice în Capernaum şi în Nazaret, 6834 Matei 7 | CAPITOLUL 7  ~Sfârşitul predicii de pe munte. Judecata semenilor. 6835 2Macab 1:14 | 14. Căci Antioh, prefăcându-se vrea se căsătorească 6836 Pildele 30:8 | 8. Prefăcătoria şi cuvântul mincinos îndepărtează-le 6837 2Macab 6:25 | 25. Şi din pricina prefăcătoriei mele, pentru această puţină 6838 Isaia 2:3 | număr va da legile Sale. Preface-vor săbiile în fiare de pluguri 6839 Isaia 14:16 | Oare acesta este cel ce prefăcea lumea în pustiu şi cetăţile 6840 Luca 20:20 | trimis iscoade, care se prefăceau sunt drepţi, ca să-L 6841 2Corint 3:18| descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă 6842 Solomon 7:18| întoarcerile anotimpurilor şi prefacerile văzduhului,  ~ 6843 1Petru 3:20 | în zilele lui Noe, şi se pregătea corabia în care puţine suflete, 6844 3Macab 5:19 | întârziere, pe mâine pregăteşti la fel elefanţii spre pieirea 6845 3Macab 5:44 | vin netămâiat, groaznic pregătindu-le.  ~ 6846 Faptel 21:15 | Iar după zilele acestea, pregătindu-ne, ne-am suit la Ierusalim.  ~ 6847 Iuditel 4:5 | adunat în sate merinde, pregătindu-se de război, căci lanurile 6848 Iesirea 37:28| cu iscusinţă alcătuite de pregătitorii de aromate.  ~~ 6849 1Corint 10:11| s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost 6850 Iosua 16:7 | atingând Ierihonul şi se prelungea până la Iordan.  ~ 6851 Iosua 15:7 | la apele En-Şemeş şi se prelungeşte până la En-Roghel.  ~ 6852 1Corint 9:24| aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi.  ~ 6853 2Cronic 15:2 | Cel adevărat şi fără de preot-învăţător şi fără de lege;  ~ 6854 1Cronic 24:1 | n-au avut şi de aceea au preoţit numai pe Eleazar şi Itamar.  ~ 6855 3Regil 4:22 | şi şaizeci core de alte preparate de făină;  ~ 6856 1Regil 26:19 | un purice, cum se caută prepeliţele pe dealuri".  ~ 6857 1Regil 18:26 | Filisteni; şi aduse David prepuţurile lor şi le înfăţişă regelui 6858 Iesirea 32:20| foc, l-a făcut pulbere şi, presărându-l în apă, a dat-o o bea 6859 3Macab 4:6 | cele unse cu mir, cu praf presărându-le, erau aduse neacoperite 6860 Iuditel 4:15| 15. Şi cu cenuşă presărată pe mitrele lor strigau către 6861 2Ezdra 9:1 | îmbrăcaţi cu sac şi cu capetele presărate cu cenuşă, ca postească.  ~ 6862 2Macab 2:32 | în voia celui care face prescurtarea.  ~ 6863 2Macab 2:29 | ne ţinem de regulile prescurtării.  ~ 6864 Faptel 27:27 | miezul nopţii corăbierii au presimţit se apropie de un ţărm.  ~ 6865 Iov 32:2 | împotriva lui Iov, fiindcă el pretindea este drept înaintea lui 6866 Isaia 3:23 | pleşuvie, în loc de veşmânt preţios, zdrenţe, şi în loc de frumuseţe: 6867 1Macab 14:23 | pavăză mare de aur care preţuia o mie de mine, ca întărească 6868 Iov 30 | şi pe ai căror părinţi îi preţuiam prea puţin, ca să-i pun 6869 Pildele 4:8 | 8. Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa; 6870 Colos 4:5 | sunt afară (de Biserică), preţuind vremea.  ~ 6871 1Macab 10:3 | pentru pace şi de înaltă preţuire.  ~ 6872 Iov 28:15 | 16. Ea nu poate fie preţuită nici cu aurul Ofirului, 6873 Levitic 27:24| 25. Toate preţurile fie făcute după siclul 6874 Iosua 1:8 | Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge".  ~ 6875 Isaia 44:6 | întâmpla, cine poate le prevestească?  ~ 6876 Isaia 47:11 | fără fi avut vreme s-o prevesteşti!  ~ 6877 Solomon 19:12| păcătoşi - şi nu fără semnele prevestitoare ale puternicelor fulgere - 6878 Deuter 18:14 | ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie 6879 Iuditel 9:4 | de acum şi de mai târziu. Prezentul şi viitorul, Tu le-ai ştiut, 6880 Daniel 2:2 | cheme pe vrăjitori, pe prezicători, pe magi şi pe caldei, ca 6881 Matei 23 | ce ucide pe prooroci, şi prezice dărâmarea lui.  ~~ 6882 Amos 1 | CAPITOLUL 1  ~Preziceri asupra neamurilor din pricina 6883 Iona 3:10 | i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse 6884 Iesirea 23:8 | voi ştiţi cum e sufletul pribeagului, şi voi aţi fost pribegi 6885 Facerea 20:12| casa tatălui meu, ca pribegesc, am zis către ea: "Să-mi 6886 Iezech 12:3 | ziua, sub ochii lor, şi pribegeşte sub ochii lor din loc în 6887 Psa 119:4 | 5. Vai mie, pribegia mea s-a prelungit, locuiesc 6888 1Corint 4:11| goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim,  ~ 6889 Marcu 6:52 | 52. Căci nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, 6890 3Regil 6:6 | împrejurul templului erau făcute prichiciuri de zid, ca zidirea nu 6891 3Regil 11:24 | Solomon şi, afară de răul ce-l pricinuia Hadad acestuia din urmă, 6892 Tobit 4:2 | ce-i place ei şi nu-i pricinuieşti amărăciuni!  ~ 6893 Daniel 3:27 | regelui, au văzut focul nu pricinuise nici o vătămare trupului 6894 Deuter 21:4 | îndoielnic şi toată vătămarea pricinuită.  ~ 6895 Pildele 27:5 | bună credinţă sunt rănile pricinuite de un prieten, iar sărutările 6896 Iov 31:37 | mea şi brazdele lor sunt prididite de lacrimi?  ~ 6897 Ioan 5:2 | numeşte Vitezda, având cinci pridvoare.  ~ 6898 2Macab 8:5 | sate ardea şi locurile cele prielnice prinzându-le, pe mulţi din 6899 Pildele 9 | CAPITOLUL 9  ~Chemarea prietenească a înţelepciunii.  ~~ 6900 Solomon 6:15| vrednici de ea şi se arată prietenoasă în drumurile lor şi îi întâmpină 6901 Eccli 6:17 | teme de Domnul bine va ţine prieteşugul său, căci ca la sine ţine 6902 Faptel 13:50 | ai cetăţii, şi au ridicat prigoane împotriva lui Pavel şi a 6903 1Petru 4 | apropie. Mângâieri în ziua prigoanelor.  ~~ 6904 Ioan 5:16 | 16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L 6905 Iesirea 4:19| murit regele Egiptului care prigonise pe Moise, şi Domnul a grăit 6906 1Regil 22:2 | Şi s-au adunat la el toţi prigoniţii, toţi datornicii şi toţi 6907 Filip 3:6 | 6. În ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; în ce priveşte 6908 Psa 43:18 | către faţa vrăjmaşului şi prigonitorului.  ~ 6909 Pildele 1:4 | 4. Pentru a prilejui celor fără gând rău o judecată 6910 3Ezdra 4:16 | îmbrăcămintea oamenilor, şi tot ele prilejuiesc mărirea oamenilor, şi omenii 6911 Pildele 4 | CAPITOLUL 4  ~Înlăturarea prilejului spre păcat.  ~~ 6912 Solomon 18:20| împotriva mâniei Tale, şi primejdiei morţii i-a pus un capăt, 6913 2Cronic 25:19| te apuci de un lucru primejdios, prin care cazi şi tu 6914 Eccles 10:9 | cel ce despică lemne se primejduieşte.  ~ 6915 2Macab 10:19 | dus la locurile cele mai primejduite.  ~ 6916 Facerea 41:13| temniţă, l-au tuns, i-au primenit hainele şi a venit la Faraon.  ~ 6917 Iov 10:17 | asupră-mi ca nişte oştiri primenite care se luptă cu mine.  ~ 6918 Facerea 35:2 | la voi, curăţiţi-vă şi primeniţi hainele voastre.  ~ 6919 Numerii 7:4 | 5. "Primeşte-le de la ei, ca fie pentru 6920 Iov 27:12 | pe care asupritorii vor primi-o de la Cel Atotputernic.  ~ 6921 Marcu 1 | Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. Primele vindecări.  ~~ 6922 2Macab 10:15 | fugiţi de la Ierusalim, primindu-i, încercau continuie războiul.  ~ 6923 Luca 9:11 | au mers după El şi El, primindu-le, le vorbea despre împărăţia 6924 Faptel 28:7 | insulei, Publius, care, primindu-ne, ne-a găzduit prietenos 6925 Iosua 18:1 | şapte seminţii care nu-şi primiseră încă părţile lor.  ~ 6926 Psa 47:8 | întemeiat-o pe ea în veac. Primit-am, Dumnezeule, mila Ta, în 6927 2Corint 11:16| sunt fără minte, iar de nu primiţi-mă măcar ca pe un fără-de-minte, 6928 Romani 15:7 | 7. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi 6929 1Tim 5:10 | crescut copii, dacă a fost primitoare de străini, dacă a spălat 6930 3Ioan 1 | CAPITOLUL  1  ~Gaiu, cel primitor de oameni, e vrednic de 6931 1Tim 6:2 | să-i slujească, fiindcă primitorii bunei lor slujiri sunt credincioşi 6932 Apocal 2:17 | nimeni nu-l ştie, decât primitorul.  ~ 6933 Iov 31:36 | de toţi paşii mei, ca un principe voi înfăţişa înaintea 6934 PatrReg 10:14| 14. Şi el a zis: "Prinde-ţi-i de vii!" Şi i-au prins de 6935 Iezech 29:7 | 7. Când ei te prindeau, tu te sfărâmai în mâinile 6936 Marcu 14:44 | voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază.  ~ 6937 Luca 5:9 | pescuitul peştilor pe care îi prinseseră.  ~ 6938 Psa 65:10 | 10. Prinsu-ne-ai pe noi în cursă; pus-ai 6939 Eccles 2:8 | anului mi-am agonisit: o prinţesă şi alte prinţese.  ~ 6940 Isaia 23:8 | ai cărui neguţători erau prinţi şi ai cărui vânzători erau 6941 Isaia 34:12 | de nici un regat şi toţi prinţii lui vor fi nimiciţi.  ~ 6942 Balaur 1:16 | masă intrare ascunsă şi printr-aceea intrau totdeauna şi mâncau 6943 Facerea 30:3 | şi voi avea şi eu copii printr-însa".  ~ 6944 Romani 5:17 | unuia moartea a împărăţit printr-unul, cu mult mai mult cei ce 6945 Iezech 39 | sunt împotriva ta, Gog, prinţul lui Roş, al lui Meşec şi 6946 Pildele 14:27| lipsa de supuşi este pieirea prinţului.  ~ 6947 2Macab 7 | care, împreună cu maica lor prinzându-i, i-a silit regele, cu biciul 6948 Faptel 26:21 | Pentru acestea, iudeii, prinzându-mă în templu, încercau 6949 Iov 18:9 | este ascunsă în pământ şi prinzătoarea stă în poteca lui;  ~ 6950 Pildele 22:14| 15. Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai 6951 Isaia 34:14 | pisici sălbatice se vor pripăşi pe acolo şi făpturi omeneşti 6952 Eccles 5:1 | ta şi inima ta nu se pripească scoată o vorbă înaintea 6953 Solomon 17:13| venise peste ei din iadul priponit - dormind de-a valma,  ~ 6954 Iesirea 36:6 | trebuiau făcute, ba mai şi prisosea.  ~ 6955 Numerii 3:51| răscumpărare, pentru cei ce prisoseau, lui Aaron şi fiilor lui, 6956 Colos 2:7 | cum aţi fost învăţaţi, şi prisosind în ea cu mulţumire.  ~ 6957 1Tesal 5:13 | ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiţi între voi în bună 6958 Marcu 14:34 | moarte. Rămâneţi aici şi privegeheaţi.  ~ 6959 Psa 101:8 | 8. Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre 6960 1Cronic 26:26| 26. Şelomit şi fraţii lui privegheau asupra tuturor vistieriilor 6961 1Tesal 5:6 | dormim ca şi ceilalţi, ci priveghem şi fim treji.  ~ 6962 Eccli 31:2 | 2. Grija privegherii goneşte aţipirea şi ca boala 6963 Cantar 7:1 | Întoarce-te, fata Zi-o privim! Ce priviţi la Sulamita, 6964 Marcu 3:5 | 5. Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se 6965 Romani 3:2 | 2. Este mare în toate privinţele. Întâi, pentru lor li 6966 Isaia 3:15 | umblă cu capul pe sus şi cu priviri obraznice, cu paşi domoli, 6967 Iov 28:9 | şi nimic de preţ nu scapă privirii lui.  ~ 6968 Psa 32:14 | Din locaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc 6969 Osea 8:12 | ale legii Mele, ele sunt privite ca ale unui străin.  ~ 6970 Eccles 12:3 | sânt puţine la număr şi privitoarele de la ferestre se întunecă;  ~ 6971 Iov 34:26 | de fală cu foarte mulţi privitori,  ~ 6972 Iezech 39:24 | Dumnezeu: Acum voi întoarce prizonierii lui Iacov, voi îndura 6973 Iov 20:17 | va mai vedea pâraiele de proaspăt untdelemn, valurile de miere 6974 Numerii 6:3 | nu bea; nici struguri proaspeţi sau uscaţi nu mănânce.  ~ 6975 Iov 19:28 | urmări şi ce pricină de proces vom găsi noi în el?  ~ 6976 Faptel 13:8 | căutând întoarcă pe proconsul de la credinţă.  ~ 6977 Faptel 19:38 | cuiva, au judecători şi proconsuli care judece, şi se 6978 Faptel 13:7 | 7. Care era în preajma proconsulului Sergius Paulus, bărbat înţelept. 6979 Faptel 23:26 | Lysias, prea puternicului procurator, Felix, salutare!  ~ 6980 Amos 7:11 | şi mănâncă acolo pâine şi profeţeşte în acele locuri;  ~ 6981 Isaia 45 | CAPITOLUL 45  ~Profeţia despre Cirus. Mântuirea 6982 1Corint 14 | Darul limbilor şi darul profeţiei. Cum fie întrebuinţat 6983 Amos 7:11 | zis Amasia către Amos: "Profetule, scoală şi fugi în pământul 6984 Faptel 6:5 | Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, 6985 Iov 38:29 | Şi cine este cel ce naşte promoroaca din cer?  ~ 6986 Apocal 18:20 | proorocilor, pentru Dumnezeu a pronunţat judecata voastră asupra 6987 2Cronic 36:12| Ieremia proorocul, care îi proorocea cuvintele din gura Domnului.  ~ 6988 Iezech 11:13 | 13. Pe când prooroceam eu, Pelatia, fiul lui Benaia, 6989 Matei 26:68 | 68. Zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel 6990 Eccli 36:17 | din început şi împlineşte proorocirile făcute întru numele Tău.  ~ 6991 Iezech 37:6 | 7. Proorocit-am deci cum mi se poruncise. 6992 Isaia 42:8 | 9. Cele proorocite altădată s-au împlinit şi 6993 Isaia 30:10 | spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne închipuiri amăgitoare!  ~ 6994 Maleahi 3:15| fericim pe cei mândri. Şi propăşesc cei ce săvârşesc fărădelegi, 6995 Pildele 3:2 | zile şi ani de viaţă şi propăşire îi se vor adăuga.  ~ 6996 1Ezdra 7:11 | preotul şi cărturarul, care propovăduise în Israel cuvintele poruncilor 6997 Colos 1:23 | aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub 6998 Faptel 15:21 | vechi prin toate cetăţile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi 6999 1Tim 3:5 | cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă 7000 Iov 18:6 | vânjoşi, se îngustează şi propriul lui sfat acum îl poticneşte.  ~ 7001 Pildele 15:2 | gura celor nebuni revarsă prostie.  ~ 7002 Eccli 33 | Bărbatul înţelept nu se supune prostiei fiului său, nici femeii, 7003 Pildele 24:23| 23. Şi aceste (proverbe) sunt ale înţelepţilor: 7004 Eccli 39:3 | îl va căuta şi în tainele proverbelor va pătrunde.  ~ 7005 Pildele 21 | CAPITOLUL 21  ~Providenţa lui Dumnezeu.  ~~l. Asemenea 7006 Iuditel 12:4 | roaba ta, nu voi isprăvi proviziile mele, până ce Domnul nu 7007 Faptel 6:5 | Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia,  ~ 7008 Faptel 2:10 | romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,  ~ 7009 Faptel 13:43 | mulţi dintre iudei şi dintre prozeliţii cucernici au mers după Pavel 7010 Luca 1:76 | 76. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt 7011 3Regil 15:13 | al Astartei arzându-l pe prundul pârâului Chedron.  ~ 7012 Psa | PSALMII~~~~~~  ~ 7013 Psa 151:1 | degetele mele au întocmit psaltirea.  ~ 7014 1Cronic 15:20| Maaseia şi Benaia cântau din psaltirioanele cu sunete subţiri.  ~ 7015 1Cronic 13:7 | din gură, din chitară, din psaltirion, din timpane şi ţimbale 7016 Pildele 16:27| şi defăimătorul desparte prieteni.  ~ 7017 1Macab 12:48 | în Ptolemaida, au închis Ptolemaidenii porţile şi l-au prins pe 7018 2Tim 4:21 | Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License