Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
7019 Judecat 5:18| da viaţa în luptă. Nu mai puf în ca el e Neftali, Care 7020 Facerea 28:10| pietrele locului aceluia şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat în locul 7021 Psa 44:18 | tăi s-au născut ţie fii; pune-i-vei pe ei căpetenii peste tot 7022 Psa 26:16 | 17. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta 7023 1Regil 9:23 | este păstrată pentru tine; pune-ţi-o dinainte şi mănâncă, fiindcă 7024 Psa 45:9 | 9. Pune-va capăt războaielor până la 7025 Maleahi 3:10| fie merinde în casa Mea şi puneţi-Mă şi pe Mine la încercare", 7026 3Regil 13:13 | Şi a zis el fiilor săi: "Puneţi-mi şaua pe asin". Şi i-a pus 7027 Estera 8:12 | copie a acestei scrisori puneţi-o la vedere în tot locul, 7028 Numerii 2:34| sub steagurile lor şi aşa purcedeau fiecare cu seminţia sa şi 7029 Iezech 26:15 | tronurile lor, îşi vor scoate purpurile şi îşi vor dezbrăca hainele 7030 Iov 31:35 | 36. Voi purta-o pe umărul meu, voi înnoda-o 7031 2Macab 6:10 | şi prin cetate, pe uliţe purtându-le, le-au aruncat jos de pe 7032 Romani 1:29 | ceartă, de înşelăciune, de purtări rele, bârfitori,  ~ 7033 2Macab 4:47 | moarte au suferit cei care purtaseră cuvânt pentru cetate şi 7034 Psa 67:11 | bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă de cel sărac.  ~ 7035 2Macab 13:2 | trei sute de care de război purtătoare de seceri.  ~ 7036 Susanei 1:32| bătrânii în mijlocul poporului, puseră mâinile pe ea.  ~ 7037 2Ezdra 6 | Canaturile porţilor încă nu le pusesem, când a auzit Sanbalat, 7038 PatrReg 19:25| îndeplinit-o prin aceea tu pustieşti şi prefaci cetăţile în dărâmături,  ~ 7039 Iezech 33:28 | Domnul, când voi face ţara pustietatea pustietăţilor pentru toate 7040 Iezech 33:28 | voi face ţara pustietatea pustietăţilor pentru toate ticăloşiile 7041 Levitic 26:32| 32. Pustii-voi pământul vostru aşa încât 7042 Faptel 8:3 | 3. Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case 7043 Galat 1:13 | Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam.  ~ 7044 PatrReg 10:33| 33. Pustiind la răsărit de Iordan tot 7045 Daniel 8:23 | lui însuşi - şi va face pustiiri uriaşe şi în orice lucru 7046 Ioil 1:6 | 7. Pustiit-a via mea, iar smochinul meu 7047 Sofonie 3:5 | 6. Nimicit-am neamurile, pustiit-am turnurile lor, uliţele le-am 7048 Iezech 13:13 | mânia Mea va cădea grindină pustiitoare.  ~ 7049 Isaia 33:1 | 1. Vai ţie, pustiitorule, care n-ai fost pustiit 7050 Planger 1:13| m-a făcut dau înapoi; pustiitu-m-a cu totul, iar eu toată ziua 7051 Iezech 30:6 | Şi va fi el pustiu între pustiuri şi cetăţile lor vor face 7052 Iezech 29:10 | pământul Egiptului pustiu între pustiurile ce se întind de la Migdol 7053 Psa 104:20 | 20. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi 7054 Psa 8:6 | 6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor 7055 Eccli 17:8 | 9. Pusu-le-a ştiinţă şi legea vieţii 7056 Psa 148:5 | 6. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul 7057 Psa 17:46 | răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie neamurilor.  ~ 7058 Psa 87:6 | 6. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, 7059 Facerea 4:13| mea este mai mare decât putea-o purta.  ~ 7060 1Corint 3:2 | cu bucate, căci încă nu puteaţi mânca şi încă nici acum 7061 Faptel 28:13 | de miazăzi, am ajuns la Puteoli în cealaltă zi.  ~ 7062 1Corint 9 | s-a slujit apostolul de puterea-i de apostol, între credincioşi. 7063 Iezech 26:10 | îl va ucide cu sabie, iar puternicele tale columne le va răsturna 7064 Iezech 32:29 | ucişi şi, fiind ruşinaţi în puternicia lor cu care au împrăştiat 7065 Faptel 23:26 | 26. Claudius Lysias, prea puternicului procurator, Felix, salutare!  ~ 7066 Iesirea 6:24| femeie pe una din fiicele lui Putiel şi aceasta i-a născut pe 7067 1Cronic 2:53| Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii. 7068 Deuter 26:4 | Egipt, s-a aşezat acolo cu puţinii oameni ai săi şi acolo s-a 7069 Iov 13:27 | trupul meu se nimiceşte ca un putregai şi ca o haină mâncată de 7070 Zaharia 14:11| Ierusalimul: trupul duşmanului va putrezi stând în picioare, ochii 7071 Solomon 9:14| 15. Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul şi locuinţa 7072 Solomon 11:18| arzători, scoţând pe nas fum puturos, sau risipind din ochi înfricoşătoare 7073 Iesirea 12:38| i-au scos Egiptenii şi nu putuseră zăbovi nici măcar să-şi 7074 2Cronic 32:12| tuturor popoarelor ţărilor? Putut-au oare dumnezeii popoarelor 7075 2Macab 2:6 | ca însemne calea, n-au putut-o găsi.  ~ 7076 Isaia 1:31 | 31. Cel puternic va fi ca puzderiile de câlţi şi faptele lui 7077 Facerea 3:12| 12. Zis-a Adam: QFemeia care mi-ai dat-o fie 7078 Facerea 3:13| aceasta?" Iar femeia a zis: QŞarpele m-a amăgit şi eu am mâncat".  ~ 7079 2Macab 11:33 | la ei carte aşa scrisă: "Quintus Memius, şi Titus Manlius, 7080 Luca 2:2 | s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.  ~ 7081 3Regil 8:53 | 53. Tu ţi r-ai ales spre moştenire dintre 7082 Psa 86:2 | Îmi voi aduce aminte de Raav şi de Babilon, între cei 7083 Deuter 3:11 | fier, şi astăzi este în Rabat-Amon: lung de nouă coţi şi lat 7084 Iacov 5:7 | scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primeşte ploaia 7085 Romani 2:4 | îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind bunătatea lui 7086 Romani 12:12 | nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.  ~ 7087 Solomon 16:21| 22. Iar zăpada şi gheaţa răbdau focul şi nu se topeau, ca 7088 Pildele 30:21| pentru patru nu poate rabde:  ~ 7089 Amos 1:13 | aprinde foc în zidurile Rabei şi văpaia va mistui palatele 7090 Sofonie 3:19| faţa lor voi întoarce din rabie pe robii voştri", zice Domnul.  ~  ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7091 PatrReg 18:17| din Lachiş pe Tartan, pe Rabsaris şi pe Rabşache cu oştire 7092 Ioan 20:16 | aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)  ~ 7093 Iov 11:14 | ta fărădelegea ei şi nu rabzi locuiască nedreptatea 7094 1Regil 30:29 | din Safec, din Timat, din Racal, din cetăţile Ierahmeeliţilor 7095 Iosua 19:35 | erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret,  ~ 7096 Matei 24:12 | fărădelegii, iubirea multora se va răci.  ~ 7097 Eccli 51:3 | numelui Tău, de la cei care răcneau gata mănânce;  ~ 7098 1Regil 28:12 | văzut femeia pe Samuel, a răcnit tare. Apoi întorcându-se 7099 Psa 37:7 | Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.  ~ 7100 TreiTin 1:26| mijlocul cuptorului ca o răcoare de adiere şi de rouă, aşa 7101 3Macab 6:6 | se închine celor deşarte, răcorind cuptorul cel aprins, i-ai 7102 Cantar 2:5 | Întăriţi-mă cu vin, cu mere răcoriţi-mă, sunt bolnavă de iubire.  ~ 7103 Judecat 3:19| el şedea într-un foişor răcoros, pe care îl avea acolo la 7104 Romani 11:17 | rămase, şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii măslinului,  ~ 7105 Solomon 7:20| plantelor şi însuşirile rădăcinilor.  ~ 7106 1Cronic 2:14| Natanael, al cincilea, Radai,  ~ 7107 Isaia 22:12 | plângem, suspinăm, ne radem capul şi ne încingem 7108 Luca 6:25 | Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, veţi plânge şi veţi 7109 Iuditel 8:1 | fiul lui Ghedeon, fiul lui Rafaim, fiul lui Ahitob, fiul lui 7110 3Macab 1:1 | la locurile cele dinspre Rafia, unde erau tăbărâţi cei 7111 1Macab 5:37 | oaste şi a tăbărât în faţa Rafonului, dincolo de pârâu.  ~ 7112 1Macab 15:30 | văzut mărirea lui Simon şi rafturi cu vase de aur şi de argint 7113 Numerii 13:9 | 10. Falti, fiul lui Rafu, din seminţia lui Veniamin;  ~ 7114 Levitic 25:50| 50. Şi acela se răfuiască cu cel ce l-a cumpărat, 7115 3Regil 1:13 | Nu tu, oare, domnul meu rage, te-ai jurat către roaba 7116 3Regil 1:4 | pe rege şi-l servea; însă ragele n-a cunoscut-o.  ~ 7117 Zaharia 11:3 | au fost pustiite; se aude răgetul puilor de leu, căci bogăţia 7118 Iezech 19:6 | pustiit cetăţile; şi de larma răgetului lui, ţara şi locuitorii 7119 Tobit 6:13 | când ne vom întoarce din Ragheş vom face nunta. Eu cunosc 7120 Facerea 25:3 | fiii lui Dedan au fost: Raguil, Navdeel, Aşurim, Letuşim 7121 1Cronic 2:44| 44. Lui Şema i s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar 7122 Matei 2:18 | plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu 7123 Deuter 28:27 | Egiptului, cu trânji, cu râie şi cu pecingine, de care 7124 Isaia 14:4 | celor fără de lege, sceptrul răilor apăsători!  ~ 7125 Levitic 22:22| bubos, sau răpciugos, sau râios, nu aduceţi Domnului 7126 Iov 9:8 | El a zidit Carul mare, Raliţa, Pleiadele şi cămările stelelor 7127 Eccli 42:11 | şi în casa părintească rămâie grea,  ~ 7128 Psa 60:6 | 7. Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; 7129 Romani 6:1 | 1. Ce vom zice deci? Rămâne-vom, oare, în păcat, ca se 7130 Luca 2:48 | 48. Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis 7131 Isaia 49:21 | cine i-a născut? Iată rămăsesem singură! Dar aceştia de 7132 Isaia 1:9 | Savaot nu ne-ar fi lăsat o rămăşiră, am fi ajuns ca Sodoma şi 7133 Judecat 15:17| mâini şi a numit locul acela Ramat-Lehi.  ~ 7134 Iosua 13:25 | ţara de la Heşbon până la Ramat-Miţpa şi Betonim şi de la Mahanaim 7135 1Macab 11:33 | ţinuturi: Efraim şi Lida şi Ramataim, care s-au adăugat Iudeii 7136 1Regil 1 | în vremea aceea un om la Ramataim-Ţofim, în Muntele Efraim, cu numele 7137 Iosua 21:37 | scăpare pentru ucigaşi: Ramot-Galaadul cu împrejurimile lui, Mahanaimul 7138 Iezech 19:9 | vie, răsădită lângă apă; rămuroasă şi roditoare a fost ea din 7139 Daniel 7:5 | înfăţişare de urs, stând într-o rână, cu trei coaste în gură, 7140 Romani 13:2 | stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cel ce 7141 Pildele 24:27| 27. Rânduieşte-ţi lucrul tău afară şi adu-l 7142 Faptel 6:3 | înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă.  ~ 7143 Faptel 28:23 | 23. Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, la 7144 Efes 1:5 | 5. Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea 7145 Iezech 20:15 | nu-i voi duce în ţara ce rânduisem, în care curge lapte şi 7146 2Cronic 31:12| Şimei, fratele său, după cum rânduiseră regele Iezechia şi Azaria, 7147 1Macab 6:43 | îndrăzneală în mijlocul rândului, el omora de-a dreapta şi 7148 2Cronic 23:7 | preotul nu dăduse drumul rândurilor care erau fie schimbate.  ~ 7149 Eccles 3:2 | 3. Vreme este răneşti şi vreme tămăduieşti; 7150 Luca 20:12 | apoi pe a treia; iar ei, rănind-o şi pe aceea, au alungat-o.  ~ 7151 1Regil 31:3 | arcaşii îl loviră pe acesta, rănindu-l greu.  ~ 7152 PatrReg 3:23| aceia s-au luptat între ei rănindu-se unul pe altul. Acum la pradă, 7153 Iezech 26:14 | căderii tale şi de geamătul răniţilor tăi, când se va face măcelul 7154 Apocal 2:23 | Eu sunt Cel care cercetez rănunchii şi inimile şi voi da vouă, 7155 1Macab 9:42 | fratelui lor şi s-au întors la râpa Iordanului.  ~ 7156 Levitic 22:22| sau slut, sau bubos, sau răpciugos, sau râios, nu aduceţi 7157 Iezech 42:5 | pentru galeriile le răpeau o parte din întinderea lor.  ~ 7158 Cantar 1:2 | 3. Răpeşte-mă, ia-mă cu tine! Hai fugim! - 7159 Faptel 19:29 | într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii 7160 Evrei 10:34 | milă de cei închişi, iar răpirea averilor voastre aţi primit-o 7161 Isaia 61:8 | iubesc dreptatea ţi urăsc răpirile nedrepte. Eu le voi da cu 7162 Iuditel 12:16| Olofern a fost cu totul răpită şi mintea lui tulburată, 7163 Iezech 33:14 | înapoia zălogul, pentru cele răpite va despăgubi, va umbla după 7164 1Tesal 4:17 | care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, 7165 Facerea 15:11| 11. Şi năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram 7166 1Corint 6:10| nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moşteni împărăţia 7167 2Macab 3 | Ierusalim împotriva lui Eliodor răpitorul.  ~~l. Când sfânta cetate 7168 PatrReg 14:22| la Iuda, după ce regele răposase cu părinţii săi.  ~ 7169 Iov 26:4 | Înaintea lui Dumnezeu, umbrele răposaţilor tremură sub pământ, iar 7170 2Macab 4:36 | şi multa bună rânduială a răposatului.  ~ 7171 Numerii 21:26| 27. De aceea şi zic rapsozii în bătaie de joc: "Veniţi 7172 Apocal 19:20 | 20. Şi fiara a fost răpusă şi, cu ea, proorocul cel 7173 Judecat 1:32| între Canaanei, locuitorii rării aceleia, căci nu i-a izgonit.  ~ 7174 Isaia 34:6 | şi de ţapi, de grăsimea rărunchilor de berbeci. Domnul face 7175 1Corint 11:5 | una este ca şi cum ar fi rasă.  ~ 7176 Matei 15:13 | răspunzând, a zis: Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl 7177 3Ezdra 4:8 | taie, taie; a zis răsădească, răsădesc.  ~ 7178 3Ezdra 4:8 | taie; a zis răsădească, răsădesc.  ~ 7179 2Macab 1:29 | 29. Răsădeşte pe poporul Tău în locul 7180 Amos 9:15 | 15. Şi îi voi răsădi în pământul lor şi nu vor 7181 Psa 79:9 | izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea.  ~ 7182 Psa 91:12 | 13. Răsădiţi fiind în casa Domnului, 7183 Eccli 24:15 | ţărmuri m-am înălţat şi ca răsadurile trandafirului în Ierihon.  ~ 7184 Psa 71:6 | 7. Răsări-va în zilele lui dreptatea 7185 3Regil 7:38 | a templului în partea de răsărit-miazăzi.  ~ 7186 Iov 1:3 | mai de seamă dintre toţi răsăritenii.  ~ 7187 TreiTin 1:53| Binecuvântaţi, toate cele ce răsăriţi pe pământ, pe Domnul, lăudaţi 7188 Psa 102:12 | Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a 7189 Eccli 22:20 | şi cel care împunge inima răscoleşte simţirea.  ~ 7190 2Ezdra 6:5 | Iudeii v-aţi gândit răsculaţi, pentru care scop şi zideşti 7191 Daniel 9:5 | nelegiuiţi ne-am purtat, răsculatu-ne-am şi ne-am depărtat de la 7192 Efes 5:16 | 16. Răscumpărând vremea, căci zilele rele 7193 3Macab 2:27 | buna credinţă, ci, cu bani răscumpărându-şi viaţa, fără de frică se 7194 Isaia 52:8 | mângâie pe poporul Său, răscumpărat-a Ierusalimul.  ~ 7195 Estera 4:17 | vederea partea Ta pe care ai răscumpărat-o pentru Tine din ţara Egiptului. 7196 Iov 6:22 | din mâna unui duşman sau răscumpăraţi-mă din mâna tiranilor?  ~ 7197 Faptel 7:35 | trimis Dumnezeu domn şi răscumpărător, prin mâna îngerului care 7198 Iov 8:20 | fi plină încă o dată de râsete şi buzele tale de veselie.  ~ 7199 Deuter 28:56 | ta, trăită în belşug şi răsfăţ, care nu şi-a pus piciorul 7200 Iov 11:19 | strâmtoreze nimeni şi mulţi vor răsfăţa obrazul tău.  ~ 7201 Baruh 4:25 | 26. Copiii mei cei răsfăţaţi au mers pe căi aspre, au 7202 Iov 29:19 | 19. Rădăcina mea se va răsfira pe lângă apă şi roua se 7203 Solomon 17:18| sunetul care se frânge şi se răsfrânge în peşterile munţilor - 7204 Balaur 1:31 | dau ţie. Şi a luat Daniel răşină şi seu şi păr şi le-a fiert 7205 Iuditel 2:22| şi a jefuit pe fiii lui Rasis şi pe fiii lui Ismael, care 7206 Judecat 16:20| două lanţuri de aramă şi râşnea în temniţă.  ~ 7207 Numerii 11:7 | Poporul se ducea şi o aduna, o râşneau în râşniţe sau o pisau în 7208 Isaia 63:3 | Mea, încât sângele lor a râşnit pe veşmântul Meu, şi Mi-am 7209 Numerii 11:7 | şi o aduna, o râşneau în râşniţe sau o pisau în piuă, o fierbeau 7210 Numerii 14:36| lui toată obştea aceasta, răspândind zvonuri rele despre ţara 7211 Solomon 7:27| ea toate le înnoieşte, şi răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele 7212 Facerea 9:7 | naşteţi şi înmulţiţi şi răspândiţi pe pământ şi-l stăpâniţi! "  ~ 7213 Iezech 16:24 | 25. La răspântia fiecărui drum ţi-ai făcut 7214 Zaharia 8:10| Căci înainte vreme nu se răsplătea nici omul, nici dobitocul, 7215 Psa 27:6 | mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor,  ~ 7216 Planger 3:63| 64. Răsplăteşte-le, Doamne, după faptele mâinilor 7217 Apocal 11:18 | ca fie judecaţi, şi răsplăteşti pe robii Tăi, pe prooroci 7218 2Macab 4:37 | nelegiuitul ucigaş, Domnul răsplătindu-l cu pedeapsa de care a fost 7219 Psa 34:11 | 11. Răsplătit-au mie rele pentru bune şi 7220 2Ezdra 2:19 | cel ceresc ne va ajuta, le răspunsei eu. Noi, slujitorii Lui, 7221 Judecat 8:8 | i-au răspuns la fel cum răspunseseră şi cei din Sucot.  ~ 7222 2Macab 14:30 | văzând pe Nicanor mai aspru răspunzându-i, şi petrecerea cea obişnuită 7223 2Petru 3:16 | neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, 7224 Faptel 20:30 | bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca tragă pe ucenici 7225 Matei 23:34 | dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în 7226 Galat 6:14 | Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru 7227 Ioan 19:6 | lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici 7228 Eccli 16:28 | şi a hotărât pentru vecie rastul lor; ele nu ştiu de foame, 7229 Solomon 14:25| pângărirea sufletelor şi răsturnarea trupeştilor nevoi, în tulburarea 7230 Iosua 10:16 | 18. "Răsturnaţi pietre mari pe gura peşterii 7231 Iov 21:17 | vântului şi ca pleava pe care o răsuceşte vârtejul?  ~ 7232 Isaia 42:13 | suspina, voi striga şi voi răsufla!  ~ 7233 Iov 41:20 | 21. Răsuflarea lui este de cărbuni aprinşi 7234 Iov 9:17 | 18. El nu-mi răgaz răsuflu şi adapă cu amărăciune.  ~ 7235 Isaia 44:22 | Domnul a făcut aceasta; răsunaţi adâncuri ale pământului; 7236 1Corint 13:1 | aramă sunătoare şi chimval răsunător.  ~ 7237 1Regil 4:14 | 14. Auzind Eli răsunetele tânguirilor, a întrebat: " 7238 PatrReg 14:19| Făcându-se însă la Ierusalim răsvrătire împotriva lui, a fugit în 7239 Zaharia 8:13| o, voi, casa lui Iuda şi raţa lui Israel, voi izbăvi 7240 Isaia 63:17 | Doamne, ne-ai lăsat rătăcim departe de căile Tale şi 7241 Planger 3:10| 11. Rătăcit-a căile mele, m-a sfâşiat 7242 Psa 118:176 | 176. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută 7243 Iuda 1:13 | spumegă ruşinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunericul întunericului 7244 Pildele 11:21| 22. Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia 7245 Eccli 30:8 | lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.  ~ 7246 Eccli 22 | Despre fiii cei neînvăţaţi şi rău-crescuţi şi despre greşelile care 7247 Pildele 21:28| 29. Răufăcătorul are o privire neruşinată, 7248 Isaia 30:25 | orice deal mare, vor fi râuleţe şi pâraie de apă, în ziua 7249 Iosua 16:8 | mergea spre apus, către râuleţul Cana, pentru a se sfârşi 7250 Estera 7:6 | Asupritorul Şi vrăjmaşul este răutăciosul Aman!" şi s-a cutremurat 7251 2Macab 6:29 | arătaseră către dânsul, în inimă răuvoitoare pentru cuvintele pe care 7252 Pildele 23:17| 17. nu râvnească inima ta la cei păcătoşi, 7253 1Macab 2 | îndeamnă pe fiii săi spre râvnirea legilor părinteşti.  ~~ 7254 2Macab 4:1 | de un neam cu sine, şi pe râvnitorul legilor, vrăjmaş al ocârmuirii 7255 Balaur 1:8 | 8. Şi a zis Daniel râzând: Nu te înşela, stăpânia 7256 Levitic 14:40| toată pe dinăuntru, iar răzătura, ce se va răzui, se arunce 7257 Solomon 7:23| atotputernic, atotveghetor şi răzbătând prin toate duhurile isteţe, 7258 Solomon 5:9 | trecut la fel cu corabia care răzbate marea învolburată şi a cărei 7259 Iuditel 4:7 | fiindcă prin ele drumul răzbea spre Iudeea şi era uşor 7260 Iov 4:12 | 12. O şoaptă a răzbit până la mine şi urechea 7261 1Macab 6:36 | doi de bărbaţi, care se războiau de sus, afară de călăuza 7262 Apocal 19:11 | Adevărat şi judecă şi se războieşte întru dreptate.  ~ 7263 Judecat 11:12| de ai venit la mine te războieşti pe pământul meu?"  ~ 7264 Iov 39:24 | căpeteniilor şi strigătele războinice.  ~ 7265 2Cronic 32:20| pierdut pe tot viteazul şi războinicul şi căpetenia şi generalul 7266 Judecat 5:19| venit regi se războiască, Războitu-s-au atunci regii Canaanului 7267 Isaia 1:24 | puternicul lui Israel: Răzbuna-Mă-voi împotriva asupritorilor 7268 Iezech 25:16 | săvârşi împotriva lor cumplite răzbunări, pedepse grele, şi vor şti 7269 1Macab 9 | CAPITOLUL 9  ~Răzbunările lui Iuda Macabeul şi moartea 7270 Iezech 25:14 | Filistenii s-au purtat răzbunători şi s-au răzbunat cu ură 7271 2Regil 14:11 | ca nu se înmulţească răzbunătorii sângelui şi nu piardă 7272 1Macab 9:26 | aduceau la Bacchide şi se răzbunau pe ei şi-i batjocoreau.  ~ 7273 Levitic 19:18| 18. nu te răzbuni cu mina ta şi nu ai ură 7274 Eccles 3:3 | este plângi şi vreme râzi; vreme este jeleşti şi 7275 Iuditel 5:17| 18. Dar când s-au răzleţit de calea pe care El le-o 7276 Luca 21:9 | veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, nu înspăimântaţi; 7277 Iuditel 15:1 | împrăştiat şi au apucat-o razna toţi laolaltă pe potecile 7278 Levitic 14:40| iar răzătura, ce se va răzui, se arunce afară din 7279 Levitic 14:40| 41. Casa se răzuiască toată pe dinăuntru, iar 7280 Levitic 14:42| s-au scos pietrele şi s-a răzuit şi s-a tencuit casa,  ~ 7281 Iosua 22:20 | ştie şi Israel: de ne răzvrătim şi ne abatem noi de la Domnul, 7282 Luca 23:2 | zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând 7283 Faptel 24:5 | ca o ciumă şi urzitor de răzvrătiri printre toţi iudeii din 7284 Psa 17:46 | 47. Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie 7285 Iezech 44:4 | 6. Şi spune casei celei răzvrătite a lui Israel: Aşa grăieşte 7286 2Regil 15:31 | Ahitofel este în numărul răzvrătiţilor cu Abesalom". "Doamne, Dumnezeul 7287 Numerii 16 | CAPITOLUL 16  ~Pedeapsa răzvrătitorilor.  ~~ 7288 Daniel 9:9 | milostivirea şi îndurarea. Răzvrătitu-ne-am împotriva Lui.  ~ 7289 Judecat 16:25| întemeiată casa şi reazem de ei". Şi tânărul a făcut 7290 Romani 2:17 | tu te numeşti iudeu şi te reazimi pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu,  ~ 7291 Tobit 5:1 | cunosc pe el. Ce semn de recunoaştere îi voi da, ca creadă 7292 Eccli 12 | Binefacerile înţelepciunii. Recunoaşterea prietenului şi a duşmanului.   ~~ 7293 Iosua 23:13 | toţi pământenii, iar voi recunoaşteţi cu toată inima voastră şi 7294 Romani 7:16 | dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc Legea este bună.  ~ 7295 Faptel 12:14 | 14. Şi recunoscând glasul lui Petru, de bucurie 7296 2Cronic 32:24| Însă Iezechia n-a fost recunoscător pentru binefacerea care 7297 Eccli 20:16 | cele bune nu primesc nici o recunoştinţă.  ~ 7298 Estera 8:12 | pierzând nu numai simţul recunoştinţei omeneşti, ci, plini de trufie 7299 1Ezdra 2:2 | Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, 7300 Isaia 61:4 | dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite 7301 2Ezdra 4:1 | a auzit Sanbalat, noi refacem zidurile Ierusalimului, 7302 1Cronic 7:24| 25. Refah, fiul său, şi Reşef, fiul 7303 Deuter 2:16 | pământul Refaimilor, căci Refaimii locuiseră înainte într-însul. 7304 Estera 8:12 | pe nevinovata părtaşă la regalitatea noastră, Estera, cu tot 7305 1Cronic 2:47| 47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa 7306 Cantar 6:7 | Solomon are şaizeci de regine şi optzeci de concubine, 7307 Cantar 6:8 | laude i-au înălţat, iar reginele şi concubinele osanale i-au 7308 1Cronic 9:22| doisprezece. Ei erau înscrişi în registre după aşezările lor. Pe ei 7309 Faptel 28:13 | înconjurând, am sosit la Regium. Şi după o zi, suflând vânt 7310 1Cronic 9:8 | fiul lui Şefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia  ~ 7311 2Regil 10:8 | iar Sirienii din Ţoba, din Rehov, din Iştov şi din Maacha 7312 3Regil 1:8 | proorocul Natan, Şimei, Rei şi vitejii lui David n-au 7313 Isaia 23:16 | desfrânată! Cântă cât mai bine, reia cântările ca lumea să-şi 7314 Isaia 23:17 | cetatea Tirului şi ea va reîncepe primească preţul desfrâului 7315 1Cronic 11:8 | începând de la Milo, iar Ioab a reînnoit celelalte părţi ale cetăţii.  ~ 7316 Faptel 25:19 | neînţelegeri cu privire la religia lor şi la un oarecare Iisus 7317 Faptel 26:5 | tagma cea mai riguroasă a religiei noastre.  ~ 7318 1Regil 21:5 | nu este după orânduială religioasă, pâinea va rămâne curată 7319 2Cronic 19 | povăţuitori pentru treburile religioase şi politice.  ~~l. După 7320 Iosua 19:21 | 21. Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;  ~ 7321 Faptel 7:43 | steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-aţi 7322 Eccli 20:22 | lor, nu sunt prigoniţi de remuşcări.  ~ 7323 Iezech 16:13 | 14. Ai fost renumită printre neamuri pentru frumuseţea 7324 Miheia 1:13 | 14. De aceea tu vei renunţa stăpâneşti Moreşet-Gat; 7325 3Macab 1:11 | înaintea lui legea, tot n-a renunţat a intra, zicând trebuie 7326 Naum 3:12 | vremuri de împresurare, repară-ţi întăriturile, frământă lutul, 7327 2Ezdra 3:11 | altă parte de zid a fost reparată de Malchia, fiul lui Harim 7328 PatrReg 12:7 | preoţi şi le-a zis: "De ce nu reparaţi stricăciunile templului 7329 Solomon 18:13| peste toate şi noaptea cu repedea ei curgere ajunsese la calea 7330 Eccli 7:14 | adunarea bătrânilor şi nu repeta cuvintele tale în rugăciune.  ~ 7331 Deuter 5 | CAPITOLUL 5  ~Repetarea celor zece porunci.  ~~ 7332 Eccli 20:20 | este ca o glumă proastă, repetată într-una de neghiobi.  ~ 7333 Apocal 18:21 | mare, zicând: Cu astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul, 7334 Balaur 1:43 | Babilon deasupra gropii, întru repeziciunea duhului său.  ~ 7335 Facerea 19:8 | Acelora iţi vom face!" Şi repezindu-se spre Lot, se apropiară 7336 Ioan 21 | Tiberiadei. Iertarea lui Petru şi repunerea lui între apostoli.  ~~ 7337 Luca 3:27 | Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul 7338 Daniel 4:26 | cinstea strălucirii mele, ca reşedinţă regală?"  ~ 7339 1Cronic 7:24| 25. Refah, fiul său, şi Reşef, fiul său; Telah, fiul său, 7340 Facerea 10:12| 12. Şi Resen, între Ninive şi Calah. 7341 Maleahi 2:16| Domnul Savaot. "Deci aveţi respect pentru viaţa voastră, şi 7342 Daniel 1 | aleşi de Nabucodonosor, respectă legea dată strămoşilor.  ~~ 7343 Solomon 12:24| dumnezei dobitoacele cele mai respingătoare, înşelându-se ca pruncii 7344 Iezech 16:30 | o desfrânată, pentru respingeai darurile,  ~ 7345 Iuditel 11:10| meu nu cunoască nici respingere, nici înfrângere, moartea 7346 Solomon 15:15| nu văd, nici cu nasul nu respiră, nici cu urechile nu aud, 7347 Solomon 7:3 | după ce m-am născut, am respirat aerul obştesc şi pe pământul 7348 Isaia 45:7 | ce sălăşluieşte pacea şi restriştei îi lasă cale: Eu sunt Domnul 7349 Pildele 27:9 | fratelui tău nu intra în ziua restriştii tale. Mai bun e un vecin 7350 Iov 18:7 | picioarele în laţ şi se plimbă în reţeaua de sfori.  ~ 7351 Isaia 37:11 | părinţii mei: Gozanul, Haranul, Reţeful şi pe fiii lui Eden din 7352 3Regil 7:19 | lor, în dreptul marginii reţelei, rodii de aramă; şi şirurile 7353 3Regil 7:17 | atârnate împrejur pe marginea reţelelor, ca împodobească coroana 7354 Iuditel 13:8 | din toate puterile şi-i reteză capul;  ~ 7355 Levitic 3:8 | grăsimea ei, toată coada, retezând-o chiar din capătul spinării, 7356 3Regil 7:8 | lucrate, cioplite după măsură, retezate cu fierăstrăul înăuntru 7357 Faptel 25:21 | Dar Pavel, cerând fie reţinut pentru judecata Cezarului, 7358 Faptel 24:1 | bătrâni şi cu un oarecare retor Tertul, care s-au înfăţişat 7359 3Regil 15:19 | regele lui Israel, ca se retragă acela de la mine!"  ~ 7360 2Macab 5:27 | care s-au alăturat lui, retrăgându-se în pustiu, ca fiarele în 7361 Judecat 11:13| Întoarce-mi-l dară cu pace şi voi retrage".  ~ 7362 Luca 5:16 | 16. Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga.  ~ 7363 Judecat 20:36| înfrânţi; căci Israeliţii nu se retrăgeau din faţa fiilor lui Veniamin, 7364 2Regil 11:14 | fi luptă mai crâncenă şi retrageţi-vă de la el, ca fie lovit 7365 2Regil 23:8 | război şi când Israeliţii se retrăseseră pe înălţimi.  ~ 7366 1Cronic 1:25| 25. Eber, Peleg, Reu,  ~ 7367 Facerea 22:23| o ţiitoare a lui, anume Reuma, i-a născut şi ea pe Tebah, 7368 Iuditel 12:12| trăi cu ea. Şi dacă nu vom reuşi s-o înduplecăm, lumea va 7369 Iezech 20:13 | Atunci Eu am gândit revărs asupra lor mânia Mea în 7370 Isaia 8:8 | ajunge până la gât şi cu revărsările lui întinse va acoperi toată 7371 2Macab 3:16 | 17. se revărsase peste omul acela oarecare 7372 3Macab 5:25 | încă razele soarelui nu se revărsaseră - regele primind prietenia 7373 Eccli 1:8 | văzut-o, şi a numărat-o, şi a revărsat-o peste toate lucrările Sale.  ~ 7374 Iov 22:11 | şi nu mai vezi şi o apă revărsată te-a dat la fund.  ~ 7375 Psa 61:7 | toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, 7376 Psa 44:2 | mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe buzele tale. Pentru 7377 Iov 3:9 | se întunece stelele revărsatului zorilor ei; aştepte lumina 7378 Psa 77:38 | căutau şi se întorceau şi reveneau la Dumnezeu.  ~ 7379 Isaia 45:8 | voi ceruri, şi norii reverse în ploaie dreptatea! Pământul 7380 Estera 8:5 | atunci se scrie, ca fie revocate scrisorile cele trimise 7381 Eccli 15:4 | 4. Rezema-se-va întru ea şi nu se va clătina; 7382 Pildele 9:1 | Înţelepciunea şi-a zidit casă rezemată pe şapte stâlpi,  ~ 7383 Iezech 33:25 | 26. Voi rezemaţi pe sabia voastră, faceţi 7384 Facerea 41:35| Hrana aceasta va fi de rezervă în ţară pentru cei şapte 7385 Iuditel 7:19| Betuliei au terminat toate rezervele de apă.  ~ 7386 1Ezdra 4:12 | venit la noi la Ierusalim rezidesc cetatea cea rea şi răzvrătită 7387 Zaharia 6:13| 13. Şi acesta va rezidi templul Domnului. El va 7388 Zaharia 4 | ramurilor de măslin şi a rezidirii templului.  ~~ 7389 Isaia 44:27 | Ierusalim am zis: " fie rezidit şi templul fie ridicat 7390 Iuditel 5:22| putere şi fără tărie pentru a rezista.  ~ 7391 Iesirea 14:15| 16. Iar tu ridică-n toiagul şi-ţi întinde mâna 7392 Isaia 47:2 | dă-ţi la o parte vălul tău, ridică-şi veşmântul tău, rămâi cu 7393 Iov 22:26 | întru Cel Atotputernic şi ridica-vei faţa ta către Dumnezeu.  ~ 7394 Judecat 16:2 | cetăţii din amândoi uşorii şi, ridicându-le împreună cu zăvoarele, le-a 7395 Psa 101:11 | Tale şi a mâniei Tale; ridicându-mă eu, m-ai surpat.  ~ 7396 2Macab 7:33 | asupra slugilor cereşti ridicându-ţi mâinile,  ~ 7397 Iosua 22:14 | Domnul Dumnezeul lui Israel, ridicându-vă jertfelnic şi sculându-vă 7398 Iona 1:15 | 15. Şi îl ridicară pe Iona şi îl aruncară în 7399 Psa 65:11 | 11. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, 7400 Psa 120:1 | 1. Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde 7401 Psa 17:18 | din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe.  ~ 7402 Iezech 36:7 | aşa zice Domnul Dumnezeu: Ridicatu-Mi-am mâna cu jurământ, popoarele 7403 Faptel 4:26 | 26. Ridicatu-s-au regii pământului şi căpeteniile 7404 Faptel 26:5 | fariseu, în tagma cea mai riguroasă a religiei noastre.  ~ 7405 1Cronic 6:76| din tribul lui Zabulon, Rimonul cu ţinutul lui şi Taborul 7406 Isaia 10:28 | 28. Vine din latura Rimonului şi ajunge la Aiat, trece 7407 1Cronic 4:19| lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon. Fiii 7408 Pildele 18:1 | 1. Cel ce se rine deoparte caută să-şi mulţumească 7409 Psa 58:13 | 13. Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i 7410 Solomon 11:18| pe nas fum puturos, sau risipind din ochi înfricoşătoare 7411 Iezech 34:3 | păstor, s-au risipit şi, risipindu-se, au ajuns mâncarea tuturor 7412 2Macab 1:27 | 27. Adună risipirea noastră, izbăveşte pe cei 7413 Isaia 44:21 | 22. Risipit-am păcatele tale ca pe un nor 7414 Sofonie 3:9 | Etiopiei, închinătorii Mei, risipiţii Mei, Îmi vor aduce prinoase.  ~ 7415 Luca 15 | pierdută şi despre fiul risipitor.  ~~ 7416 Psa 140:7 | pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.  ~ 7417 1Cronic 7:38| au fost: Arah, Haniel şi Riţia.  ~ 7418 Iezech 45 | CAPITOLUL 45   ~Obligaţii rituale pentru rege şi popor.   ~~ 7419 Iezech 46 | CAPITOLUL 46   ~Ritualul cerut regelui.   ~~l. Aşa 7420 Iov 34:3 | precum cerul gurii gustă rnâncarea.  ~ 7421 Deuter 3:26 | 26. Dar Domnul s-a rnâniat pe mine pentru voi şi nu 7422 Iosua 18:13 | spre partea mării, pe la rniazăzi de muntele care vine la 7423 2Regil 6:20 | descoperindu-se înaintea ochilor roabelor şi robilor săi, cum se descoperă 7424 Psa 36:7 | 7. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel 7425 Eccles 1:6 | către miazănoapte şi, făcând roate-roate, el trece neîncetat prin 7426 2Tim 3:6 | ce se vâră prin case şi robesc femeiuşti împovărate de 7427 Efes 4:8 | Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor".  ~ 7428 Psa 84:1 | pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob.  ~ 7429 1Macab 15:38 | poporul şi intre în Iuda, robind şi ucigând. Şi a zidit Cedronul.  ~ 7430 Isaia 49:24 | i se smulgă din mână cei robiri?  ~ 7431 Psa 67:19 | Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai mulţime, luat-ai daruri 7432 Isaia 52:1 | funiile de pe grumazul tău, robită fiică a Sionului?  ~ 7433 2Ezdra 3:8 | reparat Hanania, fiul lui Rocheim. Şi întăriră Ierusalimul 7434 Tobit 1:6 | şi grâu, din măsline, din rodie şi din celelalte roade ale 7435 Eccli 45:11 | de veşmânt, jur împrejur, rodioare de aur şi printre ele clopoţei,  ~ 7436 Avacum 3:16 | dea; înşelătoare fie rodirea măslinului, şi ogoarele 7437 1Regil 14:1 | la marginea Ghibeii, sub rodiul cel din Migron; cu el era 7438 Isaia 32:11 | ţarinele cele frumoase, şi rodnicia viilor.  ~ 7439 2Macab 13:21 | 21. Şi un oarecare Rodocos din tabăra Iudeilor a spus 7440 3Macab 7:17 | firea locului se numeşte Rodoforon (adică aducătoare de trandafir), 7441 Psa 126:3 | moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui.  ~ 7442 Iov 8:10 | papura creşte fără baltă şi rogozul fără umezeală?  ~ 7443 1Cronic 7:33| lui Şemer au fost: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.  ~ 7444 Zaharia 1:8 | umbros, şi în urma lui cai roibi, murgi şi albi.  ~ 7445 Faptel 16:12 | a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate am 7446 Judecat 5:22| Atunci copitele cailor în ropot loveau pământul, Fugeau 7447 Luca 15:16 | să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, 7448 Eccli 22:5 | Fiica fără ruşine face roşească şi pe tată şi pe bărbat 7449 Iezech 16:51 | sunt mai drepte decât tine. Roşeşte dar de ruşine şi tu şi du-ţi 7450 Levitic 13:24| arsură se va ivi o pată roşiatică-albicioasă,  ~ 7451 Levitic 14:36| chip de gropi verzui sau roşietice, adâncite în perete,  ~ 7452 Iov 38:14 | pământul se face roşu ca roşiile peceţi şi ia culori ca de 7453 Iezech 36:32 | Dumnezeu, voi face aceasta. Roşiţi şi ruşinaţi de căile 7454 Psa 118:172 | 172. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, 7455 Iov 13:11 | 12. Rostirile voastre au tăria cenuşei. 7456 Isaia 37:21 | Iată hotărârea pe care a rostit-o împotriva lui: "Te dispreţuieşte 7457 Judecat 7:12| pâine rotundă de orz, ce se rostogolea prin tabăra madianită şi, 7458 Iov 14:18 | nisip şi precum stânca e rostogolită din locul ei,  ~ 7459 Matei 16:3 | furtună, pentru cerul este roşu-posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului 7460 Zaharia 2:13| 13. Căci iată Eu rotesc mâna Mea peste ei şi ei 7461 Deuter 32:10 | îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte pe deasupra lor, întinzându-şi 7462 Isaia 9:16 | iar fumul se înalţă în rotocoale.  ~ 7463 Cantar 7:2 | picioarele tale în sandale! Rotundă-i coapsa ta, ca un colan, 7464 Cantar 7:3 | 3. Sânul tău e cupă rotunjită, pururea de vin tămâios 7465 1Cronic 11:42| 42. Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor care 7466 Levitic 20:19| acela îşi dezgoleşte trupul rudei sale şi-şi vor purta păcatul 7467 Iacov 5 | îngrijirea bolnavilor. Puterea rugăciunilor. Despre cei căzuţi.  ~~ 7468 Tobit 12:11 | 12. Când te rugai tu şi nora ta Sara, eu duceam 7469 2Macab 7:36 | pentru legile părinteşti, rugându-mă lui Dumnezeu, ca nu întârzie 7470 Colos 1:3 | Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi,  ~ 7471 Pildele 18:22| 23. Săracul vorbeşte rugător, iar cel bogat răspunde 7472 Psa 118:58 | 58. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima 7473 Eccli 29:12 | şi un prieten, ca nu ruginească sub o piatră, pierzându-se.  ~ 7474 Iacov 5:3 | Aurul vostru şi argintul au ruginit şi rugina lor va fi mărturie 7475 Osea 2:3 | Ami" şi pe sora lor: "Ruhama".  ~ 7476 PatrReg 19:12| popoarelor pe care le-au ruinat părinţii mei le-au izbăvit 7477 Pildele 13:6 | iar fărădelegea e pricina ruinii celui păcătos.  ~ 7478 Cantar 5:10 | 10. Iubitul meu e alb şi rumen, şi între zeci de mii este 7479 Solomon 13:14| vopsindu-l peste tot şi rumenindu-l la faţă cu vopsea roşie, 7480 Luca 5:36 | lor şi o pildă: Nimeni, rupând petic de la haină nouă, 7481 Faptel 16:22 | împotriva lor. Şi judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i 7482 Iezech 29:7 | sprijineau de tine, tu te rupeai şi le zdruncinai coapsele.  ~ 7483 Luca 5:6 | mare de peşte, li se rupeau mrejele.  ~ 7484 Psa 2:3 | 3, " rupem legăturile lor şi lepădăm 7485 Isaia 58:5 | Îmi place? - zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi 7486 2Regil 3:30 | oamenii care erau cu el: "Rupeţi-vă hainele şi încingeţi 7487 2Cronic 30:14| doua. Preoţii şi leviţii, ruşinându-se, s-au sfinţit şi au adus 7488 3Ezdra 8:75 | 76. "Doamne, ruşinatu-m-am şi m-am temut înaintea feţei 7489 Psa 52:7 | celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au, Dumnezeu i-a urgisit 7490 Facerea 2:25| erau amândoi goi şi nu se ruşinau.  ~~ 7491 Deuter 29:19 | cuvintele blestemului acestuia, s-ac lăuda în inima sa, zicând: " 7492 Cantar 6:1 | turma acolo şi crini frumoşi s-adune.  ~ 7493 3Ezdra 1:47 | ruşinat de cuvintele care s-auţ grăit prin Ieremia proorocul 7494 1Regil 25:21 | acestui om, încât nimic nu s-î pierdut din cele ce erau 7495 Cantar 5:3 | eu mi-am dezbrăcat, cum s-o-mbrac eu iar? Picioarele mi le-am 7496 PatrReg 12:9 | în partea ei de deasupra şâ a pus-o lângă jertfelnic, 7497 Iezech 17:14 | păzească legământul şi să-s fie credincios.  ~ 7498 Iosua 19:42 | 42. Şaalabin, Aialon şi Itla;  ~ 7499 Judecat 1:35| Har-Heres, în Aialon şi Şaalbim; dar mâna fiilor lui Iosif 7500 3Regil 4:9 | Ben-Decher, peste Macaţ, peste Şaalebim, peste Bet-Şemeş, peste 7501 1Regil 9:3 | Apoi a străbătut ţinutul Şaalim, şi nici acolo nu le-a găsit. 7502 Estera 2:14 | femeilor sub supravegherea lui Şaaşgaz, eunuc al regelui, păzitorul 7503 Iacov 5:4 | intrat în urechile Domnului Sabaot.  ~ 7504 Iov 1:15 | 15. Atunci Sabeenii au năvălit asupra lor, au 7505 PatrReg 18:26| Eliachim, fiul lui Hilchia, Şabna şi Ioah au zis către Rabşache: " 7506 1Cronic 8:9 | 10. Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia sunt fiii 7507 Tobit 14:13 | a plecat la Ecbatana, la sacrul său Raguel, şi a ajuns la 7508 Deuter 25:12 | 13. nu ai în săculeţul tău două feluri de greutăţi 7509 PatrReg 4:42| proaspete de grâu într-un săcuşor. Elisei a zis: "Daţi oamenilor 7510 Amos 5:26 | acum veţi aduce cu voi pe Sacut, regele vostru, şi steaua 7511 Isaia 61:3 | numiţi: stejari ai dreptăţii, sad al Domnului spre slăvirea 7512 Eccli 49:7 | asemenea zidească şi sădească.  ~ 7513 Luca 17:28 | beau, cumpărau, vindeau, sădeau, şi zideau,  ~ 7514 Isaia 41:18 | 19. Sădi-voi în pustiu: cedri, salcâmi, 7515 Iezech 34:27 | 29. Voi face acolo sădire vestită şi nu vor mai pieri 7516 1Macab 3:56 | îşi logodiseră femei şi sădiseră vii şi celor fricoşi, 7517 Iezech 19:12 | 13. Iar acum ea a fost sădită în pustiu, într-un pământ 7518 1Cronic 5:12| cel mai de seamă era Ioil. Şafam era al doilea, apoi venea


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License