Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
7519 1Regil 30:29 | 29. Celor din Chimat, din Safec, din Timat, din Racal, din 7520 3Ezdra 5:55 | fiii lui Isdail, fiii lui Safet,  ~ 7521 Planger 4:6 | roşu decât mărgeanul, ca safirul era înfăţişarea lor.  ~ 7522 PatrReg 13:17| Elisei: "Săgetează!". şi a săgetat regele. Elisei a zis: "Aceasta 7523 PatrReg 13:17| deschis-o. Şi a zis Elisei: "Săgetează!". şi a săgetat regele. 7524 Isaia 50:11 | arzătoare, aruncaţi-vă în focul săgeţilor voastre pe care l-aţi aprins! 7525 1Cronic 11:34| Ghizon: Ionatan, fiul lui Şaghi din Harar;  ~ 7526 1Cronic 8:7 | 8. Lui Şaharaim i s-au născut copii în ţara 7527 Iosua 19:22 | 22. Şi atingea Taborul, Şahaţima şi Bet-Şemeş şi hotarul 7528 2Cronic 29:17| sfinţit opt zile; în ziua a şaisprezecea din luna întâi l-au terminat.  ~ 7529 2Ezdra 4:10 | Iudeii însă au zis: "Puterile salahorilor au slăbit şi moloz e foarte 7530 Levitic 11:30| 30. Ariciul, crocodilul, salamandra, melcul şi cameleonul.  ~ 7531 Iuditel 8:1 | fiul lui Natanael, fiul lui Salamiel, fiul lui Sarasadai, fiul 7532 Faptel 13:5 | 5. Şi ajungând în Salamina, au vestit cuvântul lui 7533 Iov 15:28 | 28. Şi sălăşluia în cetăţi pustiite, în case 7534 Iesirea 15:15| În locul ce ţi l-ai făcut sălăşluire, Doamne, În locaşul sfânt 7535 Iuditel 1:8 | 8. Şi la neamurile sălăşluite în Carmel şi în, Galaad 7536 Isaia 26:18 | cântaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în pulbere! Căci roua Ta 7537 Isaia 54:2 | cortului tău şi acoperământul sălaşului tău întinde-l, nu cruţa 7538 Deuter 12:11 | levitul cel din mijlocul sălaşurilor voastre, acela n-are 7539 Pildele 1:9 | cunună pe capul tău Şi ca o salbă împrejurul gâtului tău.  ~ 7540 2Cronic 28:9 | şi voi i-aţi ucis cu o sălbăticie care a ajuns până la cer.  ~ 7541 2Macab 15:21 | armelor cea de multe feluri şi sălbăticiunea elefanţilor, a întins mâinile 7542 Isaia 41:18 | Sădi-voi în pustiu: cedri, salcâmi, mirţi şi măslini şi în 7543 Iezech 17:5 | lângă o apă mare, ca pe o salcie.  ~ 7544 Iov 40:22 | de lotus îi fac umbră şi sălciile bălţii îl împrejmuiesc.  ~ 7545 Isaia 15:7 | bunurile lor dincolo de pârâul Sălciilor.  ~ 7546 Facerea 10:26| Ioctan i s-au născut Almodad, Şalef, Haţarmavet şi Ierah;  ~ 7547 Facerea 33:18| Mesopotamia şi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul Sichem, 7548 Ioan 3:23 | Ioan în Enom, aproape de Salim, erau acolo ape multe 7549 1Regil 9:3 | Efraim şi a străbătut ţinutul Şalişa, dar nu le-a găsit. Apoi 7550 Iov 7:19 | vei da răgaz să-mi înghit saliva?  ~ 7551 Osea 10:13 | dărâmate - precum odinioară Salman a nimicit cu război Bet-Arbelul - 7552 Psa 82:10 | Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, 7553 Faptel 27:7 | plutit pe sub Creta, pe lângă Salmone.  ~ 7554 Baruh 1:7 | fiul lui Helchie, fiul lui Salom preotul, şi la preoţi şi 7555 Isaia 61:10 | Bucura-Mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul Meu 7556 1Regil 10:4 | 4. Aceia, după ce te vor saluta, îţi vor da două pâini şi 7557 Filip 4 | este de lăudat. Urări şi salutări.  ~~ 7558 Luca 1:44 | la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de 7559 Tobit 7 | întâmpinat şi i-a salutat şi au salutat-o şi ei, şi ea i-a dus în 7560 Luca 10:4 | încălţăminte; şi pe nimeni nu salutaţi pe cale.  ~ 7561 Estera 8:12 | putere şi de viaţă, iar pe salvatorul şi pururea binefăcătorul 7562 2Regil 5:15 | Elişama, Eliada şi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, 7563 Luca 10 | se bucură cu duhul. Pilda samarineanului milostiv. Marta şi Maria.  ~~ 7564 PatrReg 23:18| înălţimilor din cetăţile samarinene, pe care le făcuseră regii 7565 Faptel 8:25 | Ierusalim şi în multe sate ale samarinenilor binevesteau.  ~ 7566 Numerii 6:4 | făcută din struguri, de la sâmbure până la pielită.  ~ 7567 1Cronic 27:8 | pentru luna a cincea, era Şamhut Izrahitul; şi în ceata lui 7568 1Ezdra 2:46 | Fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan;  ~ 7569 Numerii 13:4 | Iată acum şi numele lor: Şammua, fiul lui Zahur, din seminţia 7570 1Cronic 11:27| 27. Şamot din Haror; Heleţ din Pelon;  ~ 7571 Faptel 16:11 | la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,  ~ 7572 1Macab 15:21 | Precum şi tuturor ţărilor: Sampsame, Sparta, Delos, Mindus, 7573 1Cronic 8:25| 26. Şamşerai, Şeharia şi Atalia,  ~ 7574 Amos 7:12 | mai profeţi, el este un sanctuar al regelui, un templu al 7575 1Macab 4:35 | noştri. ne suim curăţăm sanctuarul şi să-l înnoim.  ~ 7576 Iezech 45:22 | zi regele va aduce pentru sâne şi pentru tot poporul ţării 7577 Pildele 20:30| 30. Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel 7578 Facerea 49:25| de jos, binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.  ~ 7579 Iosua 15:31 | 31. Ţiclag, Madmana şi Sansana;  ~ 7580 Isaia 41:23 | voastră este nimic şi nimic sânte]i şi voi, urâciune este 7581 3Regil 18:35 | împrejurul jertfelnicului şi şanţul se umpluse de apă.  ~ 7582 Eccli 47:21 | 21. Dar ai plecat sânurile tale femeilor şi le-ai făcut 7583 Luca 16:3 | iconomia de la mine? sap, nu pot; cerşesc, mi-e 7584 Isaia 7:25 | munţii care erau curăţaţi cu săpăliga, tu nu te vei duce, de frica 7585 Isaia 5:1 | în mijlocul ei un turn, săpat-a şi un teasc. Şi avea nădejde 7586 Psa 56:8 | 9. Săpat-au înaintea mea groapă şi au 7587 Iesirea 28:10| 11. Cum fac săpătorii în piatră, care sapă peceţi, 7588 Eccli 38:31 | 31. La fel, cel care sapă săpături de peceţi; gândul lui este 7589 Levitic 2:12| prinoasele tale de pâine sară-le cu sare; nu laşi jertfele 7590 Numerii 21:4 | scârbit de această hrană sărăcăcioasă".  ~ 7591 Galat 4:9 | înţelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiţi 7592 Pildele 23:21| Căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face 7593 Pildele 22:15| averea, dacă dai unui bogat sărăceşti.  ~ 7594 Pildele 30:9 | este Domnul?" Ca nu cumva, sărăcind, apuc de furat şi 7595 1Cronic 4:21| locuitorii din Cozeba; Ioaş şi Saraf, care au stăpânit asupra 7596 2Regil 23:32 | din Harar; Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar;  ~ 7597 Iuditel 8:1 | fiul lui Salamiel, fiul lui Sarasadai, fiul lui Israel.  ~ 7598 Iosua 18:18 | de miazănoapte al Mării Sărate, la capătul de miazăzi al 7599 Eccli 39:28 | precum a făcut apele dulci în sărătură.  ~ 7600 Iov 38:7 | îngerii lui Dumnezeu sărbătoreau?  ~ 7601 2Regil 6 | CAPITOLUL 6  ~David sărbătoreşte aducerea chivotului.  ~~ 7602 3Regil 12:33 | el după placul lui pentru sărbătorire. Şi a făcut sărbătoare pentru 7603 Cantar 3:11 | maică l-a încununat, în ziua sărbătoririi nunţii lui, în ziua bucuriei 7604 2Cronic 30:4 | Israel, căci demult nu se mai sărbătorise aşa cum este scris.  ~ 7605 Apocal 21:20 | 20. A cincea de sardonix, a şasea de sardiu, a şaptea 7606 Tobit 3 | Rugăciunea bătrânului Tobit şi a Sarei.  ~~ 7607 Isaia 37:37 | dumnezeul său, Adramelec şi Şareser, feciorii lui, l-au lovit 7608 Isaia 20 | venit la Aşdod, trimis de Sargon, regele Asiriei, şi a împresurat 7609 Zaharia 12:8 | Şi în ziua aceea voi sârgui pierd toate neamurile 7610 Romani 12:7 | dacă unul învaţă, se sârguiască în învăţătură;  ~ 7611 2Macab 4:13 | încât preoţii nu se mai sârguiau spre slujbele altarului; 7612 Eccli 18:14 | învăţătura şi pe cei care se sârguiesc spre judecăţile Lui ii miluieşte.  ~ 7613 Osea 6:2 | 3. Să-L cunoaştem, ne sârguim cunoaştem cine este Domnul! 7614 Solomon 14:16| nu era de faţă aceleaşi sârguincioase închinări ca şi cum ar fi 7615 3Ezdra 1:24 | mine este şi Domnul cu mine sârguind este.  ~ 7616 2Petru 3:14 | iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă fiţi aflaţi de El în 7617 Susanei 1:24| casă strigătul în grădină, săriră înăuntru pe uşa cea din 7618 Iov 20:3 | învăţătură care scoate din sărite şi atunci o pornire vijelioasă, 7619 Solomon 17:18| fuga nevăzută a animalelor săritoare şi răcnetul fiarelor cumplite 7620 Isaia 10:2 | şi răpească dreptatea sărmanilor poporului Meu, ca facă 7621 Iosua 12:18 | al Afecului, un rege al Şaronului;  ~ 7622 3Ezdra 5:56 | fiii lui Savia, fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii lui 7623 Iosua 19:6 | 6. Bet-Lebaot şi Şaruhen: treisprezece cetăţi cu 7624 Cantar 1 | între mire şi mireasă.  ~~l. Sărută-mă cu sărutările gurii tale, 7625 Cantar 8:1 | te-ntâlneam, cu drag, prelung te sărutam şi nimeni nu-ndrăznea osândei 7626 Osea 13:1 | Pentru aceasta ei se închină sărutând viţeii cei de aur.  ~ 7627 1Cronic 8:13| 14. Ahio, Şaşac, şi Iremot;  ~ 7628 Avacum 1:15 | grasă şi mîncărurile lui mai săţioase.  ~ 7629 Colos 2:23 | preţ şi sunt numai pentru saţiul trupului.  ~~ 7630 Tobit 7:15 | împărtăşind şi ea lacrimile fiicei saţle, i-a zis:  ~ 7631 3Ezdra 3:20 | aminte nici de rege, nici de satrap, şi toate le face vorbească 7632 Marcu 6:56 | sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la răspântii pe 7633 Luca 9:12 | ducă prin satele şi prin sătuleţele dimprejur, ca poposească 7634 Pildele 27:6 | 7. Sătulul calcă mierea în picioare, 7635 Pildele 12:14| Din rodul gurii sale se satur; de cele bune omul, şi fiecăruia 7636 Psa 16:14 | voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.  ~~ 7637 Iezech 27:32 | mărfurile tale de pe mări, tu săturai popoare multe; prin mulţimea 7638 Pildele 30:9 | 9. Ca nu cumva, săturându-mă, lepăd de Tine şi 7639 Rut 2:17 | ce-i rămăsese după ce se săturase.  ~ 7640 Psa 16:13 | lor de bunătăţile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele 7641 Osea 13:4 | mai mult, iar după ce se săturau, inima lor se semeţea. Pentru 7642 1Cronic 18:16| Abiatar, au fost preoţi, iar Şausa (Serais) a fost secretar.  ~ 7643 Levitic 9:15| aceea a adus arderea de tot, săvârşind-o după rânduială.  ~ 7644 Eccli 39:34 | 34. Şi în vremea săvârşirii vor vărsa urgia şi mânia 7645 Marcu 15:7 | răzvrătiţi, care în răscoală săvârşiseră ucidere.  ~ 7646 Estera 10:3 | din toate relele acestea. Săvârşit-a Dumnezeu semne şi minuni 7647 Ioan 19:30 | luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a 7648 3Ezdra 5:56 | fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui Amon,  ~ 7649 Facerea 14:16| regele Sodomei în valea Şave, care astăzi se cheamă Valea 7650 Facerea 14:4 | Zuzimi la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim;  ~ 7651 3Ezdra 5:56 | fiii lui Facaret, fiii lui Savia, fiii lui Sarotia, fiii 7652 Balaur 1:40 | fiertură, şi a pus pâine în scafă, şi mergea la câmp ducă 7653 Iov 30:6 | hăţişuri, stau grămadă pe sub scaieţi.  ~ 7654 Faptel 9:37 | îmbolnăvit şi a murit. Şi, scăldând-o, au pus-o în camera de sus.  ~ 7655 2Regil 11:1 | de pe acoperiş o femeie scăldându-se, şi femeia aceasta era foarte 7656 Cantar 5:13 | roşii, în mir mirositor sunt scăldate.  ~ 7657 Iov 29:6 | Iar picioarele mele se scăldau în lapte şi stânca aspră 7658 Matei 15:12 | fariseii, auzind cuvântul, s-au scandalizat?  ~ 7659 Iesirea 38:27| la turnarea postamentelor scândurilor cortului şi a postamentelor 7660 Facerea 49:12| 12. Ochii Lui vor scânteia ca vinul şi dinţii Săi vor 7661 Iezech 1:7 | picioarelor de viţel şi scânteiau ca arama strălucitoare, 7662 Iezech 28:15 | ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele 7663 Pildele 24:11| clătinându-se la junghiere scapă-i!  ~ 7664 3Macab 6:10 | întinat viaţa cu fărădelegi, scapă-ne din mâna vrăjmaşilor noştri 7665 Estera 4:17 | mâinile uneltitorilor de rele, scăpându-mă din frica mea".  ~~ 7666 Naum 3:2 | avântă, sclipiri de sabie, scăpărări de lance, mulţime de răniţi, 7667 Isaia 17:10 | izbăvirii tale şi de Stânca scăpării tale nu ţi-ai adus aminte. 7668 1Macab 13:39 | 39. Iertăm scăpările din vedere şi greşelile 7669 Iov 6:22 | 23. Sau scăpaţi-mă din mâna unui duşman sau 7670 3Macab 2:28 | se depărtau de la ei se scârbeau şi ca pe nişte vrăjmaşi 7671 Eccli 11:2 | frumuseţea lui şi nu te scârbeşti de om pentru chipul lui.  ~ 7672 Facerea 27:45| a zis către Isaac: "Sunt scârbită de viaţa mea, din pricina 7673 2Cronic 9:10| lemn roşu făcuse regele scările de la templul Domnului şi 7674 Isaia 66:17 | carnea de porc, mâncăruri scârnave şi şoareci, vor fi zădărnicite, 7675 Judecat 8:7 | Ţalmuna în mâna mea, am scarpin trupul vostru cu spinii 7676 Iov 2:7 | luat Iov un ciob ca se scarpine şi şedea pe gunoi, afară 7677 Isaia 3:25 | Porţile fiicei Sionului vor scârţâi şi se vor jeli şi, jefuită, 7678 2Cronic 9:17| şase trepte de suit, un scăunel de aur pentru picioare, 7679 Facerea 49:10| 10. Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de 7680 Estera 5:1 | apropiat şi s-a atins de vârful sceptrului, iar regele i-a pus sceptrul 7681 Faptel 19:14 | erau cei şapte fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu.  ~ 7682 Deuter 25:2 | multelor lovituri, fie schilodit înaintea ochilor tăi.  ~ 7683 3Macab 3:15 | au avut grijă, ca le schimbăm starea lor de până acum, 7684 Iuda 1:4 | rânduiţi spre această osândă, schimbând ei harul Dumnezeului nostru 7685 PatrReg 24:16| Matania, unchiul lui Iehonia, schimbându-i numele în Sedechia.  ~ 7686 Solomon 16:24| 25. Drept aceea, schimbându-se în toate aceste chipuri, 7687 3Macab 5:39 | şi apoi când va facă, schimbându-ţi gândul, iarăşi strici cele 7688 Eccli 43:8 | după mersul ei, minunate schimbări face crescând.  ~ 7689 3Macab 5:41 | umplut de nesocotinţă şi de schimbările sufletului, care s-au făcut 7690 Psa 29:11 | 11. Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie, 7691 Osea 4:6 | împotriva Mea; cinstea lor au schimbat-o în ruşine.  ~ 7692 Ioan 2:14 | şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.  ~ 7693 Solomon 19:17| 18. Căci stihiile schimbau între ele însuşirile lor, 7694 Facerea 45:22| fiecăruia din ei i-a mai dat schimburi de haine, iar lui Veniamin 7695 1Regil 21:15 | adus şi pe acesta se schimonosească înaintea mea? Nu cumva vreţi 7696 Eccli 25:18 | 19. Răutatea femeii îi schimonoseşte obrazul şi-i întunecă faţa 7697 Isaia 52:13 | spăimântat de El - aşa de schimonosită li era înfăţişarea Lui, 7698 Maleahi 1:13| jertfe, dobitoace cu beteşug, şchioape sau cu meteahnă; şi mai 7699 Deuter 15:20 | dacă va avea vreo meteahnă, şchiopătare, sau orbire, sau altă meteahnă 7700 Psa 17:48 | străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor.  ~ 7701 Sofonie 3:18| voi izbăvi pe cei care şchiopătează şi pe cei izgoniţi îi voi 7702 Judecat 1:27| locuitorii Bet-Şeanului, care e Schitopole, şi ai cetăţilor supuse 7703 2Macab 12:29 | care o aveau faţă de ei Schitopolitenii, şi cum şi în vremurile 7704 Colos 3:11 | netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate 7705 2Macab 4:46 | aceia, care măcar şi la Sciţi, de şi-ar fi spus pricina, 7706 3Macab 7:5 | cuprinşi decât în datinile Sciţilor.  ~ 7707 1Macab 6:37 | peste scuturile cele de aur, sclipeau munţii de ele şi străluceau 7708 3Ezdra 8:58 | aramă, de aramă bună, care sclipeşte ca aurul, douăsprezece.  ~ 7709 2Macab 11:7 | înaintea lor şi cu arme de aur sclipind.  ~ 7710 Naum 3:2 | Călăreţi care se avântă, sclipiri de sabie, scăpărări de lance, 7711 Psa 30:4 | 4. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care 7712 1Regil 28:8 | ghiceşte-mi chemând un mort şi scoate-mi pe cine îţi voi spune eu!"  ~ 7713 Facerea 24:11| Dumnezeul stăpânului meu Avraam, scoate-mi-o în cale astăzi şi milă 7714 1Macab 5:12 | 12. Acum dar, venind, scoate-ne din mâna lor, mulţi au 7715 Apocal 11:2 | cea din afară a templului, scoate-o din socoteală şi n-o măsura, 7716 Iesirea 12:41| priveghere a Domnului pentru scoaterea lor din ţara Egiptului şi 7717 Matei 10:8 | pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar 7718 3Ezdra 1:27 | zis regele slugilor sale: Scoateţi-mă din luptă, am slăbit 7719 Iesirea 33:22| slava Mea, te voi ascunde în scobitura stâncii şi voi pune mâna 7720 Deuter 23 | adunarea Domnului.  ~~l. "Scopitul şi famenul nu intre în 7721 Isaia 2:18 | Iar oamenii vor intra în scorburile stâncilor, în prăpăstiile 7722 Sofonie 1:11| 12. Şi în ziua aceea, voi scormoni Ierusalimul cu făclii şi 7723 Iov 28:3 | deasupra şi departe de oameni; scormonitorii se spânzură pe funii şi 7724 Apocal 9:5 | lor este la fel cu chinul scorpiei, când a înţepat pe om.  ~ 7725 Apocal 9:10 | cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; şi puterea lor e în cozile 7726 Deuter 32:32 | Vinul lor este venin de scorpion şi otravă pierzătoare de 7727 Deuter 8:14 | unde sunt şerpi veninoşi, scorpioni şi locuri arse de soare 7728 Psa 29:3 | 3. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai 7729 Ioan 2:9 | ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul 7730 3Ezdra 2:11 | 11. Şi scoţându-le, Cirus, regele Perşilor, 7731 Iesirea 14:10| Ce ai făcut tu cu noi, scoţându-ne din Egipt?  ~ 7732 3Regil 20:6 | la tine, iar ei îţi vor scotoci casa ta şi casele slugilor 7733 Facerea 31:35| obişnuit al femeilor". Şi mai scotocind Laban prin tot cortul, n-a 7734 Isaia 24:19 | în sus şi în jos ca un scrânciob; păcatele apasă asupra lui, 7735 Faptel 7:54 | furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.  ~ 7736 Planger 2:15| cască gura lor, fluieră, scrâşnesc din dinţi, zicând: "Am nimicit-o. 7737 Psa 34:15 | batjocură m-au batjocorit, au scrâşnit împotriva mea cu dinţii 7738 Numerii 17:1 | numele fiecărei căpetenii scrie-l pe toiagul său;  ~ 7739 Estera 9:32 | aşezarea sărbătorii Purimului scriind-o în carte.  ~~ 7740 1Macab 12:22 | acestea, bine veţi face scriindu-ne pentru pacea voastră.  ~ 7741 1Ioan 2:14 | Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi 7742 Matei 14:30 | temut şi, începând se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, 7743 Isaia 61:7 | era îndoită, batjocură şi scuipări erau partea lor, pentru 7744 Isaia 50:6 | nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor.  ~ 7745 Numerii 12:14| Moise: "Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în obraz, oare n-ar fi trebuit 7746 Iov 30:9 | meu n-au făcut economie cu scuipatul lor!  ~ 7747 Marcu 15:19 | peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, căzând în genunchi, 7748 Iov 17:6 | oameni; sunt acela pe care-l scuipi în faţă.  ~ 7749 Cantar 3:2 | 2. Scula-mă-voi, mi-am zis, şi-n târg voi 7750 Efes 1:20 | Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L 7751 Isaia 37:35 | de mii; iar dimineaţa, la sculare, toţi erau morţi.  ~ 7752 Psa 138:2 | cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile 7753 2Macab 4:40 | Lisimah şi spre cei care se sculaseră asupră-le.  ~ 7754 Psa 3:5 | m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, Domnul va sprijini.  ~ 7755 Isaia 44:12 | plumbul. El lucrează cu sculele lui şi măsoară cu compasul. 7756 2Cronic 3:6 | acoperit cu aur şi pe pereţi a sculptat chipuri de heruvimi.  ~ 7757 1Cronic 22:15| şi cioplitori de piatră, sculptori, dulgheri şi tot felul de 7758 Zaharia 3:9 | ochi: iată Eu voi săpa sculptura ei", zice Domnul Savaot, " 7759 Eccli 27 | CAPITOLUL 27   ~Despre lipsă şi scumpete. Despre cumpărare şi vânzare. 7760 1Petru 1:19 | 19. Ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca 7761 Romani 9:28 | Pentru împlinind şi scurtând, Domnul va îndeplini, pe 7762 2Macab 2:32 | 32. Iar a urmări scurtarea povestirii şi a lăsa cercetarea 7763 Levitic 22:23| cu picioarele lungi sau scurte peste măsură poţi aduci 7764 1Macab 10:29 | 29. Şi acum scutesc şi iert pe toţi Iudeii 7765 Iov 13:19 | 20. Numai scuteşte-mă de două lucruri, şi nu 7766 Iosua 23 | Dumnezeu a odihnit pe Israel, scutindu-l de toţi vrăjmaşii lui din 7767 1Macab 11:33 | jertfă în Ierusalim le facem scutire de dăjdiile ce lua de la 7768 1Macab 15:3 | Acum dar îţi întăresc toate scutirile date de regii cei mai înainte 7769 3Ezdra 4:49 | care o stăpânesc ei, fie scutită de dări, şi ca Edomiţii 7770 1Macab 10:34 | după sărbătoare, le fie scutite şi slobode tuturor Iudeilor 7771 Matei 17:26 | i-a zis: Aşadar, fiii sunt scutiţi.  ~ 7772 Isaia 52:1 | 2. Scutură-te de pulbere, scoală-te, Ierusalime 7773 Luca 10:11 | din cetatea noastră vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta ştiţi, 7774 Marcu 1:26 | 26. Şi scuturându-l duhul cel necurat şi strigând 7775 Faptel 18:6 | împotrivă şi hulind, el, scuturându-şi hainele, a zis către ei: 7776 PatrReg 19:29| vor creşte din seminţele scuturate; în anul al doilea veţi 7777 Isaia 17:6 | urmă câteva roade, ca la scuturatul măslinului, două-trei măsline 7778 Iov 15:26 | gâtul întins şi la adăpostul scuturilor sale groase şi rotunde.  ~ 7779 Marcu 8:6 | Şi a poruncit mulţimii şeadă jos pe pământ. Şi, luând 7780 1Ezdra 10:28 | Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ieramot, din fiii lui 7781 Isaia 7:3 | întâmpinarea lui Ahaz, tu şi Şear-Iaşub, fiul tău, la capătul canalului 7782 Iosua 7:5 | fugărit de la poartă până la Şebarim, iar pe coasta dealului 7783 1Cronic 2:48| Caleb, Maaca, a născut pe Şeber şi pe Tirhana;  ~ 7784 Iosua 15:61 | erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca;  ~ 7785 Facerea 8:12| ziua întâi a lunii întâi, secând apa de pe pământ, a ridicat 7786 Zaharia 10:10| adâncurile Nilului vor fi secate. Trufia Asiriei va fi doborâtă 7787 Marcu 12:40 | 40. Ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de ochii 7788 Iuditel 4:5 | căci lanurile lor fuseseră secerate de curând.  ~ 7789 1Regil 6:13 | locuitorii Betşemeşului secerau grâul în vale; şi ridicându-şi 7790 Eccli 24:27 | şi ca Iordanul, în zilele secerii.  ~ 7791 Ioil 4:9 | brăzdarele voastre săbii şi din secerile voastre lănci! Cel slab 7792 Levitic 25:16| căci un anumit număr de secerişuri îţi vinde el.  ~ 7793 Numerii 26:30| Asrielienilor; din Şechem, neamul Şechemienilor;  ~ 7794 Faptel 20:4 | din Bereea, Aristarh şi Secundus din Tesalonic şi Gaius din 7795 1Regil 13:20 | sapelor lor, topoarele şi securile lor,  ~ 7796 1Regil 13:21 | sapelor, al topoarelor şi securilor lor, sau când trebuia 7797 1Cronic 7:23| Şi a avut el şi o fată: Şeera. Aceasta a zidit Bethoronul 7798 1Macab 12:38 | Simon a întărit Hadidul din Sefala şi i-a pus porţi şi încuietori.  ~ 7799 Facerea 10:30| întindeau de la Meşa spre Sefar, până la Muntele Răsăritului.  ~ 7800 Avdie 1:20 | din Ierusalim care sînt la Sefarad vor stăpâni cetăţile de 7801 PatrReg 17:30| pe Nivhaz şi Tartac, iar Sefarvaimii îşi ardeau pe fiii şi pe 7802 Tobit 1:1 | apus, şi la miazănoapte de Şefat.  ~ 7803 Numerii 26:38| 39. Din Şefufam, neamul Şefufamienilor; 7804 Numerii 26:38| 39. Din Şefufam, neamul Şefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.  ~ 7805 1Cronic 8:4 | 5. Ghera, Şefufan şi Huram.  ~ 7806 1Cronic 8:25| 26. Şamşerai, Şeharia şi Atalia,  ~ 7807 Judecat 3:25| lângă idoli şi a scăpat în Seira.  ~ 7808 Numerii 24:18| moştenire pe Edom şi va stăpâni Seirul vrăjmaşilor săi şi Israel 7809 1Regil 23:27 | s-a şi numit locul acela: Sela-Hamahlecot (Stânca împărţirii).  ~~ 7810 Numerii 26:19| sunt: din Şela, neamul Şelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; 7811 1Cronic 26:16| dinspre apus, la porţile Şelechet, unde drumul urcă şi unde 7812 1Cronic 1:20| i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,  ~ 7813 1Ezdra 10:40 | 41. Azariel, Şelemiahu, Şemaria,  ~ 7814 1Cronic 7:34| lui, au fost: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.  ~ 7815 Psa 67:15 | vor fi albi ca zăpada pe Selmon.  ~ 7816 Numerii 34:27| Căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi, pentru seminţia fiilor 7817 1Cronic 12:3 | Ahiezer, apoi Ioaş, fiii lui Şemaa din Ghibeea, Ieziel şi Pelet, 7818 1Cronic 26:7 | puternici, au fost: Elihu, Semachia şi Isbacom.  ~ 7819 Iov 31:7 | altul mănânce ceea ce eu semăn şi vlăstarii mei fie 7820 Isaia 30:23 | semănătura ta pe care vei fi semănat-a pe pământ şi pâinea pe care 7821 Matei 13:39 | 39. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul 7822 Osea 10:11 | 12. Semănaţi-vă fapte bune, căci numai aşa 7823 Faptel 17:18 | oare, ne spună acest semănător de cuvinte? Iar alţii ziceau: 7824 Iesirea 34:21| odihneşti; chiar în vremea semănatului şi a secerişului te odihneşti.  ~ 7825 1Regil 8:14 | 15. Din semănăturile voastre şi din viile voastre 7826 Deuter 14:21 | zeciuială din toate veniturile semănăturilor tale, care-ţi vin din ţarina 7827 Facerea 14:1 | Şinab, regele Admei, cu Şemeber, regele Ţeboimului, şi cu 7828 1Cronic 8:11| au fost: Eber, Mişeam şi Şemed, care au zidit Ono şi Lodul 7829 Luca 3:26 | fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui 7830 Iov 33:26 | Atunci omul priveşte peste semenii săi şi zice: "Păcătuisem 7831 Matei 7 | predicii de pe munte. Judecata semenilor. Puterea rugăciunii. Calea 7832 1Corint 8:1 | cunoştinţă. Cunoştinţa însă semeţeşte, iar iubirea zideşte.  ~ 7833 2Macab 7:33 | tulburându-te în deşert şi semeţindu-te eu nişte nădejdi neştiute, 7834 3Macab 2:16 | cea după lege făcută, pe semeţul şi îndrăzneţul acela trufaş, 7835 Numerii 26:31| 32. Din Şemida, neamul Şemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor.  ~ 7836 Deuter 22:9 | faci blestemată strângerea seminţelor, pe care tu le semeni împreună 7837 1Regil 7:12 | şi a pus-o între Miţpa şi Şen şi a numit-o Eben-Ezer, 7838 1Macab 8:14 | 15. Şi şi-au făcut senat şi în toate zilele se sfătuiesc 7839 1Cronic 3:18| 18. Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.  ~ 7840 1Macab 8:14 | trei sute şi douăzeci de senatori asupra treburilor poporului, 7841 1Regil 14:3 | Boţeţ şi numele alteia era Sene;  ~ 7842 Eccli 3:15 | şi, ca gheaţa când este senin, aşa se vor topi păcatele 7843 Facerea 4:7 | bine, oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul 7844 Pildele 16:14| 15. Seninătatea feţei regelui viaţă şi 7845 Iesirea 24:9 | safir, curat şi limpede ca seninul cerului.  ~ 7846 3Macab 4:11 | pedepsiţi cu chinurile din sentinţa regelui; apoi într-o singură 7847 2Ezdra 11:8 | lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a 7848 Pildele 9:18| află de mult în adâncurile şeolului (locuinţa morţilor).  ~~ 7849 1Cronic 24:7 | lui Harim, al patrulea lui Seorim,  ~ 7850 Ioan 6:16 | 16. Şi când s-a făcut seră, ucenicii Lui s-au coborât 7851 1Cronic 18:16| fost preoţi, iar Şausa (Serais) a fost secretar.  ~ 7852 2Macab 8:32 | 33. Şi când a serbat biruinţa în patrie, lui 7853 2Cronic 35 | CAPITOLUL 35  ~Iosia serbează Pastile. Moartea sa.  ~~ 7854 Numerii 26:25| sunt: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; 7855 1Cronic 7:15| numele fratelui lui era Şereş. Fiii acestuia au fost Ulam 7856 Faptel 13:7 | în preajma proconsulului Sergius Paulus, bărbat înţelept. 7857 1Ezdra 5:10 | să-ţi dăm de veste şi să-ţi seriem numele acelor oameni, care 7858 Eccli 7:24 | lor Şi le arăţi o faţă serioasă.  ~ 7859 Iosua 15:26 | 26. Amam, Şerna şi Molada;  ~ 7860 Apocal 9:19 | cozile lor sunt asemenea şerpilor, având capete, şi cu acestea 7861 1Regil 25:20 | asin, se cobora pe drumul şerpuitor al muntelui, iată David 7862 3Regil 1:4 | frumoasă, îngrijea pe rege şi-l servea; însă ragele n-a cunoscut-o.  ~ 7863 Daniel 11:23 | împrietenirea cu el se va servi de vicleşug şi va porni 7864 2Cronic 30:21| care au bună pricepere la serviciul Domnului, după inima lor. 7865 Iezech 16:53 | de tot ceea ce ai făcut, servind ca mângâiere pentru ele.  ~ 7866 1Cronic 6:31| 32. Care au servit de cântăreţi înaintea cortului 7867 Zaharia 3:8 | prezicere. Iată Eu aduc pe Servul Meu Odraslă.  ~ 7868 Iezech 6:3 | munţilor şi dealurilor, şesurilor şi văilor: Iată, Eu voi 7869 Estera 1:14 | apropierea regelui: Carşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Mereş, 7870 Planger 4:3 | 4. Din pricina setei lipitu-s-a limba sugaciului 7871 Pildele 29:9 | 10. Oamenii setoşi de sânge urăsc pe cel fără 7872 Numerii 13:13| 14. Setur, fiul lui Mihael, din seminţia 7873 1Cronic 2:49| Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl 7874 Numerii 32:2 | Nimra, Heşbonul, Eleale, Sevam, Nebo şi Beon,  ~ 7875 Iosua 8:19 | Israelul, văzând cei ce şezuseră în ascunzătoare luaseră 7876 2Regil 22:11 | 11. Şezut-a pe heruvimi şi a zburat, 7877 Faptel 9:29 | 29. Şi vorbea şi se sfădea cu eleniştii, iar ei căutau 7878 Marcu 8:11 | au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El semn 7879 Tit 3:9 | neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, 7880 Facerea 26:20| Esec, din pricină se sfădiseră pentru ea.  ~ 7881 2Macab 7:4 | viu. Şi ieşind foarte mare sfârâială din tigaie, unii pe alţii 7882 Isaia 14:24 | 25. Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu şi 7883 Iov 29:17 | 17. Sfărâmam fălcile nelegiuitului şi 7884 3Regil 22:48 | dar n-au putut ajungă, sfărâmându-se la Eţion Gheber.  ~ 7885 Zaharia 10 | întoarcerii Evreilor din robie şi sfărâmarea idolilor.  ~~l. Cereţi de 7886 Balaur | OMORÂRII BALAURULUI ŞI A SFĂRÂMĂRII LUI BEL (LUATĂ DE LA SFÂRŞITUL 7887 2Cronic 33:3 | locurile înalte pe care le sfărâmase Iezechia, tatăl său, şi 7888 Psa 109:4 | Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.  ~ 7889 Psa 73:5 | 6. Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra.  ~ 7890 Psa 59:2 | tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, s-a cutremurat.  ~ 7891 Psa 41:14 | 14. Când se sfărâmau oasele mele ocărau asupritorii 7892 Iov 14:19 | acoperă pământul, tot aşa Tu sfărâmi nădejdea omului.  ~ 7893 Psa 118:158 | pe cei nepricepuţi şi sfârşeam, n-au păzit cuvintele 7894 Psa 7:8 | 9. Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi 7895 Isaia 38:15 | dat de ştire şi a făcut! Sfârşi-voi firul vieţii mele, aducându-mi 7896 2Cronic 8 | corăbiile lui.  ~~l. După sfârşirea celor douăzeci de ani, în 7897 1Macab 14:12 | 13. se sfârşiseră de pe pământ cei care aduceau 7898 Planger 4:10| 11. Sfârşit-a Domnul mânia, vărsat-a pe 7899 Galat 3:3 | După ce aţi început în Duh, sfârşiţi acum în trup?  ~ 7900 Psa 118:82 | 82. Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul 7901 Psa 118:123 | 123. Sfârşitu-sau ochii mei după mântuirea 7902 1Corint 10:11| noastră, la care au ajuns sfârşiturile veacurilor.  ~ 7903 Osea 13:6 | animalele sălbatice să-i sfârtece!  ~ 7904 Iezech 29:7 | în mâinile lor şi tu le sfâşiai toată mâna; iar când ei 7905 3Regil 13:28 | Dumnezeu şi nici pe asin nu-l sfâşiase.  ~ 7906 Ioan 19:24 | unii către alţii: n-o sfâşiem, ci aruncăm sorţii pentru 7907 Marcu 14:63 | 63. Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: Ce trebuinţă 7908 Iuditel 2:1 | săi şi a ţinut cu ei un sfaţt tainic.  ~ 7909 Estera 4:8 | toate. Pe lângă aceasta o sfătuia meargă la rege şi să-l 7910 Iov 26:2 | 3. Cum ştii tu sfătuieşti pe cel lipsit de înţelepciune 7911 2Ezdra 6:6 | la rege. Vino deci ne sfătuim împreună".  ~ 7912 Colos 1:28 | 28. Pe El noi Îl vestim, sfătuind pe orice om şi învăţând 7913 Isaia 55 | CAPITOLUL 55  ~Sfătuire pentru primirea mântuirii.  ~~ 7914 Ioan 18:14 | 14. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei este de folos 7915 2Cronic 22:3 | pentru a avut pe mama lui sfătuitoare la fapte nelegiuite.  ~ 7916 Isaia 19:11 | Ţoanului au ajuns nebuni, sfătuitorii cei înţelepţi ai lui Faraon 7917 Miheia 4:9 | Oare îţi lipseşte rege şi sfătuitorul tău a pierit şi te-au cuprins 7918 Apocal 1:13 | 13. Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului 7919 Evrei 12:9 | care ne certe, şi ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune 7920 Iov 32:6 | sunteţi bătrâni, de aceea m-am sfiit şi m-am temut dau 7921 Deuter 1:16 | şi pe cel mic. nu sfiiţi de la faţa omului, judecata 7922 Iov 1:5 | petrecerii lor, Iov chema şi sfinţea pe feciorii săi şi se scula 7923 Ioan 17:17 | 17. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; 7924 Isaia 29:23 | mâinilor Mele în mijlocul lor, sfinţi-vor numele Meu, vor chema sfânt 7925 2Cronic 36:14| templul Domnului pe care îl sfinţise el în Ierusalim.  ~ 7926 3Ezdra 1:41 | 42. Şi din sfinţitele vase ale Domnului, luând 7927 1Ezdra 8:28 | le-am zis: "Voi sunteţi sfinţiţii Domnului şi vasele sunt 7928 Iezech 20:12 | cunoască ei Eu sunt Domnul, Sfinţitorul lor.  ~ 7929 Iov 18:7 | se plimbă în reţeaua de sfori.  ~ 7930 Iov 28:2 | mai depărtate adâncuri, sfredelind piatra ascunsă în umbră 7931 Daniel 7:2 | patru vânturi ale cerului au sfredelit marea cea necuprinsă.  ~ 7932 Iov 30:16 | Noaptea oasele mele sunt ca sfredelite şi nervii mei nu ştiu de 7933 Numerii 19:13| 13. Tot cel ce sg va atinge de trupul mort 7934 Iezech 16:14 | început te desfrânezi; şi-ai cheltuit desfrânarea ta 7935 Iezech 16:7 | acoperit goliciunea ta, şi-am făcut un jurământ, am făcut 7936 2Regil 4:6 | său, au intrat în casă, ca şi-cum ar fi vrut ia grâu, şi 7937 Judecat 16:4 | să-l legăm şi să-l supunem; şi-li vom da pentru aceasta o 7938 1Ezdra 2:44 | Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;  ~ 7939 Facerea 26:33| numit Isaac fântâna aceea Şibea, adică jurământ. De aceea 7940 Iezech 47:16 | 16. Berot, Sibraim care e între hotarul Damascului 7941 1Macab 15:21 | Sparta, Delos, Mindus, Sicion, Caria, Samos, Pamfilia, 7942 Levitic 5:15| sicli de argint, după preţul siclului sfânt.  ~ 7943 Amos 7:13 | sînt păstor şi adunător de sicomore;  ~ 7944 Iosua 13:2 | 3. De la Sicor, care este la răsărit de 7945 2Regil 3:31 | regele David a mers după sicriul lui şi, când a fost îngropat 7946 Iosua 15:11 | Ecronului şi se întoarce spre Şicron, trece prin muntele Baala 7947 1Macab 15:21 | Licia, Halicarnas, Cos, Side, Aradus, Rodos, Faselis, 7948 Estera 1:6 | porfiră, de marmură albă, de sidef şi marmură neagră.  ~ 7949 Facerea 14:9 | 10. Valea Sidimului însă era plină de fântâni 7950 Iezech 28:21 | Iată Eu sunt împotriva ta, Sidoane; voi preaslăvi în mijlocul 7951 3Ezdra 5:77 | 78. Şi au dat care Sidonenilor şi Tirienilor, ca aducă 7952 3Regil 11 | moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, hetite şi amoriene,  ~ 7953 Judecat 18:6 | sau aibă stăpânire: de Sidonieni ei trăiau departe şi cu 7954 1Cronic 4:36| 37. Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui 7955 1Cronic 27:27| vii era Zabdi, fiul lui Şifmi.  ~ 7956 1Regil 30:28 | din Aroer, din Amada, din Sifmot, din Eştemoa şi din Gat;  ~ 7957 Iesirea 1:14| evreieşti, care se numeau: una Şifra şi alta Pua,  ~ 7958 Numerii 34:24| Căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan, pentru seminţia fiilor 7959 Isaia 8:16 | această mărturie şi voi sigila această învăţătură pentru 7960 Tobit 1:21 | paharnic şi păstrătorul sigiliului, cârmuitor al casei şi vistiernic. 7961 Ioan 4:5 | cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care 7962 2Macab 4:33 | izbutit să-l scoată din sihăstria lui şi l-a omorât îndată 7963 Iosua 19:26 | atingea, spre apus Carmelul şi Şihor-Libnat.  ~ 7964 1Cronic 13:4 | pe toţi Israeliţii, de la Şihorul egiptean până la intrarea 7965 Numerii 26:48| Ieţerienilor; din Şilem, neamul Şilemienilor.  ~ 7966 Iosua 15:32 | 32. Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon; de toate 7967 3Ezdra 4:6 | 7. Şi unul pe altul silind aduc dajdie regelui, şi 7968 2Macab 9:3 | sfârşească mai curând călătoria, silindu-l judecata cea cerească, căci 7969 Efes 4:3 | 3. Silindu-vă păziţi unitatea Duhului, 7970 Isaia 25:10 | va zdrobi mândria lui şi silinţele mâinilor lui.  ~ 7971 2Regil 13:14 | asculte cuvintele ei, ci a silit-o şi s-a culcat cu ea şi a 7972 Pildele 11:15| o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.  ~ 7973 Eccles 4:1 | am luat aminte la toate silniciile care se săvârşesc sub soare. 7974 1Cronic 7:36| 37. Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.  ~ 7975 Estera 7:8 | regele: "Vrei încă şi siluieşti pe regină aici, în casa 7976 1Cronic 2:55| trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii, Sucatiţii. Aceştia sunt 7977 Levitic 19:13| nu-l jefuieşti. Plata simbriaşului nu rămână la tine până 7978 1Cronic 9:38| Lui Miclot i s-a născut Şimeam. Şi ei trăiau lângă fraţii 7979 PatrReg 12:21| slugile sale Iozacar, fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul lui Şomer. 7980 2Cronic 24:25| lui au fost: Zabad, fiul Şimeatei Amonita şi Iehozabad, fiul 7981 1Cronic 8:20| 21. Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei.  ~ 7982 2Cronic 24:25| Amonita şi Iehozabad, fiul Şimritei Moabita.  ~ 7983 Iosua 12:20 | 20. Un rege al Şimron-Meronului, un rege al Acşafului;  ~ 7984 Numerii 26:23| Iaşubienilor; din Şimron, neamul Şimronienilor.  ~ 7985 Iosua 11 | regele Madonului, la regele Şimronului şi la regele Acşafului;  ~ 7986 1Corint 13:11| copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; judecam ca 7987 Eccli 22:20 | împunge inima răscoleşte simţirea.  ~ 7988 Filip 2:2 | aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare.  ~ 7989 Evrei 4:12 | destoinic este judece simţirile şi cugetările inimii,  ~ 7990 Iuda 1:3 | mântuirea cea de obşte, simţit-am nevoie scriu şi 7991 Miheia 3:9 | casei lui Israel, voi cei ce simţiţi scârbă pentru dreptate şi 7992 Estera 8:12 | binefăcătorilor lor, pierzând nu numai simţul recunoştinţei omeneşti, 7993 Evrei 5:14 | care au prin obişnuinţă simţurile învăţate deosebească 7994 Efes 2:3 | făcând voile trupului şi ale simţurilor şi, din fire, eram fiii 7995 Facerea 14:1 | Birşa, regele Gomorei, cu Şinab, regele Admei, cu Şemeber, 7996 Marcu 5:22 | venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L 7997 Psa 67:9 | şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa 7998 Eccli 34:7 | înţelepciunea este desăvârşită în sinceritate.  ~ 7999 Iov 40:23 | fără de veste, el nu se sinchiseşte; el stă liniştit pe loc, 8000 Matei 10:17 | căci vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor 8001 Iov 12:24 | îi lasă rătăcească în singurătăţi fără cărări.  ~ 8002 Levitic 13:46| necurat este; şi trăiască singuratic şi afară din tabără fie 8003 Psa 101:8 | şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş.  ~ 8004 Estera 4:17 | nostru; ajută-mi mie celei singuratice şi fără ajutor afară de 8005 Psa 67:6 | Lui; Dumnezeu aşază pe cei singuratici în casă,  ~ 8006 Iezech 40:46 | aceştia sunt fiii lui Ţadoc, singurii dintre fiii lui Levi care 8007 Isaia 49:12 | apus, iar alţii din ţara Sinim.  ~ 8008 Filip 4:2 | Rog pe Evodia şi rog pe Sintihi aibă aceleaşi gânduri 8009 1Cronic 20:4 | Sibecai Huşatitul a bătut pe Sipai, unul din urmaşii Refaimilor, 8010 Faptel 28:12 | 12. Şi ajungând la Siracuza, am rămas acolo trei zile.  ~ 8011 Iov 41:14 | Spinarea lui este ca un şirag de scuturi, pe care le-ai 8012 Cantar 1:8 | şi gâtul tău împodobit cu şire de mărgăritare.  ~ 8013 Pildele 17:20| fericirea şi cel ce are o limbă şireată peste necaz.  ~ 8014 Iuditel 5:10| sculat regele Egiptului şi cu şiretenie i-a umilit, şi i-a asuprit 8015 PatrReg 7:11| sale: "Am spun ce fac Sirie cu noi: Ei ştiu noi suferim 8016 Deuter 3:9 | Sidonienii numesc Hermonul, Sirion, iar Amoreii îl numesc Senir).  ~ 8017 1Cronic 5:16| el în toate împrejurimile Şirionului, până la capătul lor.  ~ 8018 Faptel 27:17 | temându-se nu cadă în Sirta, au lăsat pânzele jos şi


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License