Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
8019 3Regil 4:3 | Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, scriitori; Ioasaf, fiul 8020 Psa 82:8 | lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul 8021 Facerea 26:21| aceea Isaac i-a pus numele Sitna.  ~ 8022 1Cronic 27:29| care păşteau în Şaron era Şitrai Haşaroneanul; iar peste 8023 Iesirea 6:21| Uziel: Misael, Elţafan şi Sitri.  ~ 8024 Apocal 14:11 | Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu 8025 2Regil 20:25 | 25. Siva era secretar; Ţadoc şi Abiatar 8026 1Cronic 11:42| 42. Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor 8027 Filip 4:3 | şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele 8028 3Regil 1:13 | şi intră la regele David şl-i spune: "Nu tu, oare, domnul 8029 3Macab 2:17 | nimic şi era cu mădularele slăbănoage şi nici a grăi nu putea, 8030 Isaia 1:5 | numai răni şi toată inima slăbănogită.  ~ 8031 2Regil 17:2 | fi ostenit şi cu mâinile slăbănogite, şi-l voi umple de groază 8032 Evrei 12:12 | ostenite şi genunchii cei slăbănogiţi.  ~ 8033 2Regil 13:4 | zis: "Fiul regelui, de ce slăbeşti tu aşa pe fiecare zi? Spune 8034 Psa 9:3 | întoarce vrăjmaşii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa 8035 Deuter 34:7 | murit; dar vederea lui nu slăbise şi tăria lui nu se împuţinase.  ~ 8036 Psa 30:10 | şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea 8037 Levitic 13:6 | din nou şi dacă rana va fi slăbită şi nu se va fi întins rana 8038 Iov 4:3 | şi întăreai multe mâini slăbite.  ~ 8039 TreiTin 1:30| în locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit în 8040 2Ezdra 9:5 | Dumnezeule - a zis Ezdra - slăvească-se numele Tău cel slăvit şi 8041 Psa 51:7 | 8. Slăvi-Te-voi în veac, ai făcut aceasta 8042 2Ezdra 9:5 | presus de urice laudă şi slăvire!  ~ 8043 Isaia 61:3 | dreptăţii, sad al Domnului spre slăvirea Lui.  ~ 8044 3Macab 6:18 | 18. Atunci marele, slăvitul, atotţiitorul şi adevăratul 8045 Iuditel 9:7 | întineze cortul sălăşluirii slăvitului Tău nume şi cu sabia 8046 Iesirea 31:5 | 5. şlefuiască pietre scumpe pentru podoabe 8047 Isaia 40:30 | vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu 8048 Isaia 40:27 | oboseşte şi nici nu Îşi sleieşte puterea? înţelepciunea 8049 Iov 37:10 | din întunecimea furtunii sloboade fulgerele.  ~ 8050 1Macab 10:34 | sărbătoare, le fie scutite şi slobode tuturor Iudeilor care sunt 8051 Luca 2:29 | 29. Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul 8052 Marcu 6:36 | 36. Slobozeşte-i, ca mergând prin cetăţile 8053 Matei 15:23 | ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, strigă în urma noastră.  ~ 8054 Eccli 33:30 | şi vei afla odihnă; dacă slobozeşti mâinile lui, el va cere 8055 Apocal 6:15 | puternici şi toţi robii şi toţi slobozii s-au ascuns în peşteri şi 8056 Susanei 1:51| învinuind, şi pe cei vinovaţi slobozind, de vreme ce Domnul zice: 8057 Isaia 61:1 | propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război 8058 Pildele 17:14| Începutul unei certe e ca slobozirea apei (dintr-un iezer); înainte 8059 Iov 42:10 | nenorocirile pe care le slobozise Domnul asupra lui şi fiecare 8060 2Regil 22:15 | 15. Slobozit-a săgeţile Sale şi a împrăştiat 8061 Facerea 21:14| punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o; şi, plecând ea, a rătăcit 8062 Romani 7:6 | înnoirea Duhului, iar nu după slova cea veche.  ~ 8063 1Macab 15:30 | vase de aur şi de argint şi slugărime multă, încât se minuna şi 8064 2Cronic 32:8 | Lachişului, a trimis pe nişte slujbaşi ai săi la Ierusalim, la 8065 Iesirea 5:6 | poruncit Faraon căpeteniilor şi slujbaşilor poporului şi le-a zis:  ~ 8066 PatrReg 7:1 | 2. Slujbaşul de al cărui braţ se sprijinea 8067 Galat 4:8 | necunoscând pe Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt 8068 Luca 17:8 | cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi, până ce voi mânca şi voi 8069 Matei 27:55 | urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I,  ~ 8070 Solomon 16:23| 24. Pentru făptura, slujindu-ţi ţie, Celui care ai făcut-o, 8071 PatrReg 21:21| slujind idolilor cărora slujise şi tatăl său şi închinându-se 8072 2Corint 3:3 | scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, 8073 Pildele 31:15| în casa ei şi porunci slujnicelor.  ~ 8074 Estera 4:16 | noaptea şi voi posti şi eu cu slujnicile mele şi apoi voi duce 8075 2Regil 6:22 | ochii tăi, iar înaintea slujnicilor de care grăieşti tu, voi 8076 Levitic 22:22| Dobitoc orb, vătămat, sau slut, sau bubos, sau răpciugos, 8077 Apocal 4:3 | curcubeu, cu înfăţişarea smaraldului.  ~ 8078 Avacum 3:5 | lor, colinele străvechi se smeresc şi pier sub paşii veşniciei 8079 Iov 40:12 | Vezi de toţi semeţii şi smereşte-i şi calcă în picioare, fără 8080 Eccli 18:21 | 21. Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor 8081 2Corint 11:7 | Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca 8082 1Macab 3:52 | Tăi sunt în plângere şi în smerire.  ~ 8083 Numerii 30:14| legământ cu jurământ pentru smerirea sufletului ei, bărbatul 8084 2Cronic 28:19| 19. Aşa smerise Domnul pe Iuda din pricina 8085 1Macab 14:13 | 14. Şi a întărit pe toţi smeriţii poporului său, a păzit legea 8086 Psa 104:18 | 18. Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele 8087 Matei 18:7 | Vai lumii, din pricina smintelilor! smintelile trebuie 8088 Eccli 31:19 | nu fi nesăţios, ca nu sminteşti.  ~ 8089 Matei 17:27 | 27. Ci ca nu-i smintim pe ei, mergând la mare, 8090 Solomon 14:27| Desfătările lor sunt nişte bucurii smintite, proorociile lor sunt mincinoase, 8091 Ioan 16:1 | le-am spus, ca nu smintiţi.  ~ 8092 PatrReg 18:31| viţei sale de vie şi al smochinului său şi bea fiecare apă 8093 Matei 6:16 | ca făţarnicii; ei îşi smolesc feţele, ca se arate oamenilor 8094 Facerea 6:13| faci despărţituri şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi 8095 Faptel 27:15 | 15. Şi smulgând corabia, iar ea neputând 8096 Marcu 14:52 | 52. El însă, smulgându-se din pânzătură, a fugit gol.  ~ 8097 Iov 22:6 | zăloage de la fraţii tăi şi smulgeai veşmântul de pe oameni şi-i 8098 Iov 29:17 | fălcile nelegiuitului şi smulgeam prada din dinţii lui.  ~ 8099 Luca 6:1 | semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile 8100 Marcu 2 | Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor în zi de sâmbătă.  ~~ 8101 Matei 13:29 | cumva, plivind neghina, smulgeţi odată cu ea şi grâul.  ~ 8102 Marcu 3:31 | afară, au trimis la El ca sn-L cheme.  ~ 8103 3Regil 7:16 | reţele, lucrate împletit, şnururi în formă de lanţuri: şapte 8104 PatrReg 17:3 | acesta trimisese robi la So, regele Egiptului, şi nu 8105 Iezech 23:22 | Caldeii: din Pecod, din Şoa şi din Coa şi, împreună 8106 Solomon 1:10| geloasă aude totul şi sunetul şoaptelor nu-i scapă.  ~ 8107 Iov 5:5 | şi toată averea lui s-o soarbă însetaţii!  ~ 8108 Iuditel 2:5 | spre întregul ţinut de la soare-apune, fiindcă ei n-au ascultat 8109 Levitic 11:29| necurate pentru voi: cârtiţa, şoarecele şi şopârla, cu soiurile 8110 Cantar 6:9 | ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă şi ca oastea 8111 Estera 4:17 | Ta din vremea schimbării soartei mele şi până acum decât 8112 Levitic 11:35| acestora, se va spurca; soba şi căminul le stricaţi, 8113 2Ezdra 10:23 | 24. Haloheş, Pileha, Şobec,  ~ 8114 2Regil 17:27 | David a venit la Mahanaim, Şobi, fiul lui Nahaş, din "Raba 8115 Isaia 2:19 | părăsiţi ca fie sălaş şobolanilor şi liliecilor.  ~ 8116 Iezech 43:14 | 14. Pe soclu, care era la pământ, se 8117 Filip 2:3 | cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuşi.  ~ 8118 Levitic 25:50| întoarcă după numărul anilor; socotindu-i ca slujiţi de un simbriaş 8119 Psa 61:2 | Căutaţi toţi a-l doborî, socotindu-l ca un zid povârnit şi ca 8120 Solomon 13:5 | făpturilor poţi cunoşti bine, socotindu-te, pe Cel care le-a zidit.  ~ 8121 Psa 118:119 | 119. Socotit-am călcători de lege pe toţi 8122 3Macab 3:4 | nici într-un chip nu au socotit-o; iar osebirea închinăciunii 8123 Isaia 8:13 | Numai pe Domnul Savaot socotiţi-L sfânt, de El temeţi 8124 2Petru 3:15 | îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v-a 8125 Romani 6:11 | 11. Aşa şi voi, socotiţi-vă sunteţi morţi păcatului, 8126 1Macab 11:1 | pentru acela îi era socru.  ~ 8127 Numerii 13:10| 11. Gadiel, fiul lui Sodi, din seminţia lui Zabulon;  ~ 8128 1Corint 6:9 | adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii,  ~ 8129 1Cronic 2:55| 55. Familiile Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, 8130 Cantar 4:13 | 14. Nard, şofran şi scorţişoară cu trestie 8131 1Cronic 24:26| după Iaazia, au fost: Beno, Şoham, Zacur şi Ibri.  ~ 8132 Solomon 16:25| înveţe nu felurite soiuri de roade hrănesc pe oameni, 8133 Levitic 11:22| lăcusta şi soiurile ei, solamul şi soiurile lui, hargolul 8134 Judecat 15:8 | fluierele picioarelor şi şoldurile şi apoi s-a dus şi a şezut 8135 Eccli 7:32 | jertfă de ispăşire şi darul şoldurilor şi jertfă de sfinţire şi 8136 Cantar 8:12 | mia de sicli fie a ta, Solomoane, şi două sute numai pentru 8137 Isaia 52:6 | trimisului care vesteşte pacea, a solului de veste bună, care de 8138 PatrReg 12:21| Şimeat, şi Iozabad, fiul lui Şomer. Şi el a murit şi l-au îngropat 8139 Psa 40:7 | Împreună împotriva mea şopteau toţi vrăjmaşii mei; împotriva 8140 Judecat 9:1 | 2. "Şoptiţi la toţi locuitorii din Sichem: 8141 Iov 24:19 | Precum seceta şi arşiţa sorb apele zăpezilor topite, 8142 Isaia 66:11 | pieptul mângâierilor sale, sorbiţi şi desfătaţi la sânul 8143 Judecat 16:3 | femeie care trăia în valea Sorec şi pe care o chema Dalila.  ~ 8144 Iosua 15:59 | Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi 8145 Iesirea 9:5 | 5. Şi a pus Domnul soroc şi a zis: "Mâine va face 8146 Iesirea 8:8 | însă a zis către Faraon: "Soroceşte-mi însuţi când rog pentru 8147 Iov 14:13 | trece mânia Ta, şi de mi-ai soroci o vreme, când iarăşi să-ţi 8148 2Regil 7:24 | împlineşte ceea ce i-ai sortit,  ~ 8149 Faptel 19:12 | bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, şi bolile 8150 3Macab 4:1 | 1. Iar oriunde sosea porunca aceasta păgânii 8151 Isaia 13:21 | Vremea este aproape sosească şi zilele ei nu vor zăbovi!  ~~ 8152 Iov 5:26 | 26. Sosi-vei la mormânt, la adânci bătrâneţe, 8153 Facerea 6:12| Domnul Dumnezeu către Noe: "Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul 8154 Osea 9:6 | 7. Sosit-au zilele de pedeapsă, venit-au 8155 1Petru 3 | CAPITOLUL 3  ~Îndemnuri către soţi. Îndemnuri tuturor spre 8156 Estera 1:17 | 18. De acum soţiile dregătorilor din Persia 8157 Pildele 31:11| Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va 8158 Pildele 4:12| merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, 8159 Luca 12 | ferim de făţărnicie, de şovăială şi de lăcomie. Îndemnuri 8160 Solomon 9:13| Gândurile muritorilor sunt şovăielnice şi cugetările noastre sunt 8161 Isaia 28:7 | vedenii se înşală, în hotărâri şovăiesc.  ~ 8162 Avacum 3:15 | mele şi picioarele mele au şovăit. Liniştit voi aştepta vremea 8163 Pildele 25:19| 19. Dinte rău şi picior şovăitor este cel fără credinţă în 8164 Iuda 1:22 | 22. Şi pe unii, şovăitori, mustraţi-i,  ~ 8165 Iuditel 6:5 | 6. Atunci spada oştirii mele şi suliţa războinicilor 8166 1Regil 28:20 | trupul său la pământ, căci se spăimântase grozav de cuvintele lui 8167 Isaia 17:14 | vremea serii, atunci e ceasul spaimei, iar mai înainte de a se 8168 Iov 30:14 | 15. Mulţimea spaimelor s-a întors asupra mea, slava 8169 1Regil 17:36 | dar şi să-l lovesc, ca spăl ruşinea lui Israel? Căci 8170 Psa 50:7 | cu isop şi voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada 8171 Ioan 13:9 | Simon Petru Lui: Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, 8172 Iov 14:17 | într-un sac şi greşeala mea ai spăla-o şi ai face-o albă.  ~ 8173 Faptel 22:16 | Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele 8174 Facerea 49:11| coardă mânzul asinei Sale. Spăla-va în vin haina Sa şi în sânge 8175 Ioan 9:11 | spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut.  ~ 8176 Evrei 10:22 | inimile de orice cuget rău, şi spălându-ne trupul în apă curată,  ~ 8177 Evrei 9:10 | băuturi, despre felurite spălări - şi erau porunci până la 8178 Psa 107:9 | legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării Mele;  ~ 8179 Ioan 13:10 | baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este 8180 3Regil 7:34 | aşa, ca se poată pune spălătoarea deasupra; aceasta cu consolele 8181 3Regil 7:29 | unor numere; jos sub cupa spălătoarei şi pe lângă fiecare ghirlandă 8182 3Regil 7:42 | postamente şi cele zece spălători de pe postamente;  ~ 8183 3Regil 2:35 | marea şi postamentele şi spălătoriile cele mari, stâlpii, fântâna 8184 3Regil 22:38 | desfrânatele s-au scăldat în spălătura acelui sânge, după cuvântul 8185 1Macab 8:2 | Şi câte au făcut în ţara Spaniei şi au pus mâna pe zăcămintele 8186 PatrReg 14:9 | regele Iudei, i se zică: "Spânul cel din Liban a trimis la 8187 Tobit 3:10 | face mai bine nu spânzur, ci rog pe Domnul să-mi 8188 Estera 7:9 | coţi". Iar regele a zis: "Spânzuraţi-l acolo!"  ~ 8189 Estera 5:13 | zis: " se pregătească spânzurătoare înaltă de cincizeci de coţi 8190 Levitic 11:33| cădea vreuna din ele, să-l spargeţi, iar cele din el sunt necurate.  ~ 8191 1Macab 14:22 | amintire pentru poporul spartan. Iar o copie de pe ele am 8192 Isaia 58:11 | vei fi numit dregător de spărturi şi înnoitor de drumuri, 8193 1Cronic 10:3 | la aceasta, pentru se speriase foarte tare. Atunci Saul 8194 Matei 24:6 | războaie; luaţi seama nu speriaţi, căci trebuie fie toate, 8195 Isaia 7:6 | ne suim în Iuda, să-l speriem, ne facem stăpâni pe 8196 Isaia 66:24 | va stinge. Şi ei vor fi o sperietoare pentru toţi.  ~  ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8197 PatrReg 13:21| una din aceste cete şi, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul 8198 Iezech 24:3 | cele mai bune, şolduri şi spete, şi-l umple cu cele mai 8199 3Regil 10:19 | şase trepte, iar vârful spetezei tronului era rotund; şi 8200 Marcu 2 | Matei. Postul. Smulgerea spicelor în zi de sâmbătă.  ~~ 8201 Iov 24:10 | istoviţi de foame, duc în spinare snopii.  ~ 8202 Levitic 3:8 | retezând-o chiar din capătul spinării, grăsimea de pe măruntaie, 8203 Iosua 23:12 | laţ şi mreajă, bici pentru spinările voastre şi spin pentru ochii 8204 Osea 14:1 | care i-au zămislit fie spintecate!  ~ 8205 Avacum 3:8 | Oprire). Cu şuvoaiele Tale spinteci pământul!  ~ 8206 Facerea 42:12| Ba nu! Ci aţi venit spionaţi părţile slabe ale ţării".  ~ 8207 1Cronic 5:7 | după familiile lor, după spira neamului lor, au fost: cel 8208 3Regil 6:8 | a templului. Pe scări în spirală se suiau la catul din mijloc, 8209 1Ezdra 2:62 | 62. Şi-au căutat cartea spiţei neamului lor şi n-au găsit-o 8210 Eccli 38:8 | 8. Spiţerul cu acestea va face alifiile. 8211 Iezech 47:2 | 2. M-a scos spoi pe partea cea de la miazănoapte 8212 Pildele 26:22| 23. Spoială de argint care îmbracă un 8213 Galat 1:14 | 14. Şi spoream în iudaism mai mult decât 8214 Psa 113:21 | 22. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi 8215 Luca 17:5 | apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa.  ~ 8216 Iezech 17:9 | grăieşte Domnul Dumnezeu: Spori-va el oare? Nu cumva i se vor 8217 2Macab 9:10 | bătaia lui Dumnezeu şi sub sporul durerilor.  ~ 8218 Luca 4:29 | din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită 8219 Cantar 4 | ai, umbriri de negrele-ţi sprâncene, părul tău turmă de capre 8220 Levitic 14:8 | său, capul şi barba sa, sprâncenele sale, tot părul său şi-l 8221 Cantar 7:10 | ce-ar curge din belşug spre-al tău iubit, ale lui buze-nflăcărate 8222 PatrReg 18:21| trestie frântă care de se sprijineşte cineva în ea îi intră în 8223 3Ioan 1:8 | deci, datori suntem sprijinim pe unii ca aceştia, ca 8224 Psa 108:10 | 11. nu aibă sprijinitor şi nici orfanii lui miluitor;  ~ 8225 Iov 31:20 | orfan, fiindcă vedeam am sprijinitori la masa judecăţii,  ~ 8226 Iezech 1:7 | strălucitoare, iar aripile lor erau sprintene.  ~ 8227 2Regil 22:34 | Care picioarelor mele sprinteneala cerbului, Şi la locurile 8228 Ioil 2:4 | le este chipul lor; şi ca sprinteni călăreţi, aşa aleargă.  ~ 8229 Iuda 1:13 | sălbatice ale mării, care îşi spumegă ruşinea lor, stele rătăcitoare, 8230 Marcu 9:20 | la pământ, se zvârcolea spumegând.  ~ 8231 Faptel 20:23 | mărturiseşte prin cetăţi, spunându-mi aşteaptă lanţuri şi 8232 Galat 4:16 | ajuns deci vrăjmaşul vostru spunându-vă adevărul?  ~ 8233 Matei 18:17 | de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va 8234 Iezech 28:8 | 9. Spune-vei oare înaintea ucigaşului 8235 Eccli 42 | Tot aşa ruşinaţi-vă de spunerea vorbelor celor din auzit 8236 Levitic 15:31| moară ei în necurăţenia lor, spurcându-Mi locaşul Meu cel din mijlocul 8237 Iezech 23:6 | aceia după care înnebunea, spurcându-se cu toţi idolii lor.  ~ 8238 Numerii 6:11| de tot, şi să-l cureţe de spurcarea cea prin atingerea de trupul 8239 Psa 73:7 | al Tău, până la pământ; spurcat-au locul numelui Tău.  ~ 8240 1Cronic 17:5 | mers Eu cu tot Israelul, spus-am Eu oare măcar un cuvânt 8241 Psa 63:5 | Grăit-au ca ascundă curse; spus-au: "Cine ne va vedea pe noi?"  ~ 8242 2Ezdra 1:2 | robie şi au rămas - îmi spuseră ei - sunt acolo, în ţara 8243 Luca 24:24 | mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au 8244 Psa 118:85 | 85. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, 8245 Faptel 3:21 | primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor 8246 3Ezdra 8:47 | cu fraţii lui şi cu cei stabiliţi în Casifia, ne trimită 8247 Iesirea 30:34| Moise: "Ia-ţi mirodenii: stacte, oniha, halvan mirositor 8248 Eccli 24:18 | galbenul şi ca onixul şi ca stactia şi ca aerul miresmelor din 8249 1Corint 9:24| acei care aleargă în stadion, toţi aleargă, dar numai 8250 Estera 3:12 | Scrisorile s-au trimis prin ştafete în toate ţările regelui, 8251 Estera 3:14 | 15. Ştafetele au zburat repede cu porunca 8252 Romani 16:9 | cu mine în Hristos, şi pe Stahis, iubitul meu.  ~ 8253 Isaia 28:11 | într-o limbă străină şi stâlcită se va grăi poporului acestuia,  ~ 8254 Eccli 50:14 | ei îl înconjurau pe el ca stâlpările de finic.  ~ 8255 3Regil 7:17 | coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a făcut şi celeilalte 8256 Faptel 27:29 | cumva nimerim pe locuri stâncoase, au aruncat patru ancore 8257 Judecat 20:47| rămas acolo în muntele cel stâncos al lui Rimon patru luni.  ~ 8258 Apocal 10:2 | drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ,  ~ 8259 Facerea 48:12| Efraim cu dreapta sa în faţa stângei lui Israel, iar pe Manase 8260 Rut 2:21 | slujnicele lui şi nu vei fi stânjenită, ca în altă ţarină".  ~ 8261 Rut 2:14 | printre snopi şi nu o stânjeniţi!  ~ 8262 Isaia 47:8 | în plăceri crescută, care stăpâneai fără de grijă şi ziceai 8263 2Cronic 25:16| fii sfătuitor regelui? Stăpâneşte-te, ca nu cumva fii ucis". 8264 Judecat 11:24| Chemoş, dumnezeul tău? Şi noi stăpânim de asemenea ceea ce ne-a 8265 Facerea 43:31| spălându-şi faţa, a ieşit şi stăpânindu-se a zis: "Daţi mâncarea!"  ~ 8266 2Cronic 17:1 | cetăţile lui Efraim pe care le stăpânise Asa, tatăl său.  ~ 8267 Avdie 1:17 | va stăpâni pe cei care au stăpânit-o.  ~ 8268 2Cronic 11:13| aşezările şi locurile lor, stăpânite de ei, şi au venit în Iuda 8269 2Macab 15:23 | 23. Şi acum, Stăpânitorule al cerurilor, trimite înger 8270 Evrei 3:14 | până la urmă, începutul stării noastre întru El,  ~ 8271 Iezech 8:3 | aşezat idolul geloziei care stârneşte gelozia.  ~ 8272 Cantar 4:15 | grădina mea şi miresmele-i stârniţi; iar iubitul meu vină, 8273 Psa 142:12 | 12. bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde 8274 Deuter 33:26 | gonind vrăjmaşii, zice: "Stârpeşte-i!"  ~ 8275 Facerea 20:17| 18. Căci Domnul lovise cu stârpiciune toată casa lui Abimelec, 8276 Judecat 20:13| avem să-i omorâm şi stârpim răul din Israel!" Dar fiii 8277 3Regil 11:15 | Ioab şi toţi Israeliţii, stârpind pe toţi cei de parte bărbătească 8278 2Cronic 20:22| muntelui Seir, bătându-i şi stârpindu-i; iar când au sfârşit cu 8279 3Regil 22:46 | zilele tatălui său Asa, a stârpit-o din ţară.  ~ 8280 Psa 36:28 | seminţia necredincioşilor va fi stârpită.  ~ 8281 Judecat 21:16| fără femei, căci au fost stârpite femeile în Veniamin?"  ~ 8282 Iov 3:16 | 16. Sau de ce n-am fost o stârpitură aruncată şi ascunsă, ca 8283 2Cronic 33:8 | lor, numai dacă ei vor fi stăruitori în a face tot ce le-am spus, 8284 2Cronic 20:23| de lume, iată toţi erau stârvuri căzute pe pământ şi nici 8285 Isaia 42:13 | 14. Tăcut-am multă vreme, stat-am liniştit şi mi-am stăpânit 8286 Iuditel 4:14| împreună cu toţi preoţii stătători şi slujitori înaintea Domnului, 8287 Matei 17:27 | deschizându-i gura, vei găsi un statir (un ban de argint). Ia-l 8288 Iov 28:25 | 26. Când El statornicea ploilor un făgaş şi o cale 8289 Solomon 18:8 | drepţi jertfeau în ascuns ţi statorniceau toţi într-un gând legământul 8290 Facerea 30:33| mâine, când vei veni să-mi statorniceşti simbria: tot ce nu va fi 8291 Isaia 14 | dată pe Israel şi îl va statornici în pământul lui. Cei străini 8292 Estera 3:12 | străbătut până la hotarele lui, statornicind pacea de toţi dorită. Dar 8293 Estera 9:31 | la vremea lor, precum le statorniciseră Mardoheu Iudeul şi regina 8294 Apocal 12:4 | aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era 8295 Faptel 19:35 | Artemisei celei mari şi a statuii ei, căzută din cer?  ~ 8296 Isaia 17:8 | degetelor lui, la Astartele şi statuile ridicate soarelui.  ~ 8297 Facerea 14:3 | 4. Doisprezece ani stătuseră ei în robia lui Kedarlaomer, 8298 Luca 2:9 | iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului 8299 Psa 44:10 | 11. Stătut-a împărăteasa de-a dreapta 8300 Judecat 5:16| ai rămas tu în mijlocul staulelor? Ca asculţi behăitul 8301 Maleahi 3:10| deschide, la dorinţa voastră, stăvilarele cerului şi voi vărsa din 8302 Iuditel 16:3 | oştirii sale, şi mulţimea lor stăvilea puhoaiele şi caii lor acopereau 8303 Naum 1:6 | cine stă şi cine poate stăvilească iuţimea urgiei Lui? Văpaia 8304 Isaia 31:8 | căpeteniile vor fugi din jurul steagului, zice Domnul, a Cărui văpaie 8305 1Corint 1:16| Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu 8306 Isaia 2:12 | tuturor cedrilor Libanului şi stejarilor celor înalţi ai Vasanului.  ~ 8307 Apocal 8:11 | 11. Şi numele stelei se cheamă Absintos. Şi a 8308 Ioil 1:19 | focul a mistuit păşunile stepei".  ~~ 8309 Deuter 9:14 | dar acum să-l pierd şi şterg numele lui de sub cer şi 8310 Colos 2:14 | 14. Ştergând zapisul ce era asupra noastră, 8311 Faptel 19:12 | ce erau bolnavi se puneau ştergare sau şorţuri purtate de Pavel, 8312 Ioan 13:5 | ucenicilor şi le şteargă cu ştergarul cu care era încins.  ~ 8313 Psa 50:9 | toate fărădelegile mele şterge-le.  ~ 8314 Iesirea 32:32| acesta, iartă-i; iar de nu, şterge-mă şi pe mine din cartea Ta, 8315 Luca 7:38 | şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui 8316 1Petru 3:21 | astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci 8317 Deuter 12:2 | idolii dumnezeilor lor şi ştergeţi numele lor din locurile 8318 Deuter 25:18 | moştenire ca să-l stăpâneşti, ştergi pomenirea lui Amalec de 8319 Psa 68:32 | 32. Şterşi fie din cartea celor 8320 Solomon 7:17| întocmirea lumii şi lucrarea stihiilor.  ~ 8321 Marcu 6:20 | Căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi-l 8322 Iezech 33:9 | sunt asupra noastră şi ne stingem în ele; cum vom putea dar 8323 Eccles 4:8 | Este câte un om care este stingher şi care nu are nici copil, 8324 Iov 36:16 | unde nu mai este nici o stinghereală şi unde masa ta va fi încărcată 8325 Solomon 2:12| pe cel drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor 8326 Iesirea 5:4 | Moise şi Aaron, pentru ce-mi stingheriţi poporul de la lucru? Duceţi-vă 8327 Psa 9:5 | şi au pierit nelegiuiţii; stins-ai numele lor în veac şi în 8328 3Macab 6:34 | îndrăznirea cea înfocată fiind stinsă fără de cinste.  ~ 8329 1Regil 3:3 | sfeşnicul Domnului nu se stinsese încă şi Samuel era culcat 8330 Psa 72:25 | 25. Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu, 8331 Filip 2:6 | fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu,  ~ 8332 3Ezdra 6:7 | 8. Toate ştiute fie domnului nostru, 8333 3Ezdra 8:48 | Domnului nostru, bărbaţi ştiutori din fiii lui Mahli, fiul 8334 Judecat 6:37| dis-de-dimineaţă şi s-a apucat stoarcă lâna şi a stors rouă din 8335 Amos 5:12 | cel drept şi luaţi mită şi stoarceţi pe cei săraci la porţile 8336 Iezech 27:23 | purpură violetă şi brodată, stofe ţesute cu felurite culori, 8337 Faptel 17:18 | dintre filozofii epicurei şi stoici discutau cu el, şi unii 8338 Amos 7 | Domnul Dumnezeu: se făcea un stol de lăcuste la datul otavei, 8339 Pildele 30:27| rege şi totuşi ies toate în stoluri;  ~ 8340 2Regil 4:6 | l-au lovit pe Işboşet în stomac şi apoi au fugit.  ~ 8341 Iov 24:11 | La teascul bogatului, ei storc untdelemnul, ei calcă jghiaburile 8342 Iov 29:3 | Sa şi, luminat de ea, eu străbăteam prin întuneric!  ~ 8343 Psa 47:12 | voastre întru puterea lui şi străbateţi palatele lui, ca povestiţi 8344 Iona 3:3 | trebuia trei zile ca s-o străbaţi.  ~ 8345 Isaia 38:8 | zece linii pe care el le străbătuse.  ~ 8346 Isaia 58:11 | ridica din nou temeliile străbune şi vei fi numit dregător 8347 Tobit 1:3 | toată seminţia lui Neftali, străbunul meu, s-a despărţit de casa 8348 Judecat 18:28| cetăţii Dan, după numele străbunului lor Dan, fiul lui Israel; 8349 Solomon 10:9 | greu şi spor i-a dat în strădaniile lui.  ~ 8350 Baruh 3:18 | ce lucrau argintul şi se străduiau ca lucrările lor fie 8351 Iov 34:9 | n-are nici un folos, dacă se străduieşte fie plăcut lui Dumnezeu".  ~ 8352 Solomon 13:6 | rătăcesc căutând pe Dumnezeu şi străduindu-se să-L afle.  ~ 8353 Matei 11:12 | împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun 8354 Eccli 29:29 | 30. "Ieşi, străinule, lasă locul unuia mai vrednic, 8355 Iezech 33:5 | lui îl voi cere din mâna străjerului.  ~ 8356 Judecat 7:18| oameni, pe la începutul străjii de mijloc a nopţii, şi au 8357 Numerii 8:26| ajute fraţilor lor a străjui la cortul adunării, dar 8358 Psa 33:6 | 7. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul 8359 Eccli 40:6 | somn se zbate ca în timpul străjuirii.  ~ 8360 1Cronic 26:24| Gherşon, fiul lui Moise, era străjuitor de căpetenie al vistieriilor.  ~ 8361 Isaia 33:18 | vistiernicul, unde este străjuitorul cel din turnuri?  ~ 8362 Solomon 3:7 | 7. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca 8363 2Macab 5:3 | şi aruncări de săgeţi şi străluciri de podoabă de aur şi de 8364 Deuter 33:1 | întru slava Sa în Seir; strălucit-a din Munţii Paranului şi 8365 Isaia 4:5 | ziua, iar noaptea ca un foc strălucitor şi ca o văpaie. peste 8366 1Ezdra 4:10 | celelalte popoare, pe care strălucitul şi marele Asurbanipal le-a 8367 Eccles 7:12 | îndrepte ceea ce El a strâmbat?  ~ 8368 Solomon 1:9 | la Domnul spre pedeapsa strâmbătăţilor sale.  ~ 8369 Numerii 1:43| fiecare seminţie, după neamul strămoşesc.  ~ 8370 2Tim 1:3 | Dumnezeu, Căruia Îi slujesc din strămoşi, cu cuget curat, te pomenesc 8371 1Regil 14:3 | 4. Strâmtoarea prin care căuta Ionatan 8372 Iezech 46:17 | de moştenire a poporului, strâmtorându-l în moştenirea lui. El numai 8373 Susanei 1:20| suspinat Susana şi a zis: "Sunt strâmtorată din toate părţile;  ~ 8374 Judecat 2:3 | zic: Nu voi apuca strămut pe locuitorii aceştia pe 8375 Evrei 11:5 | aflat, pentru Dumnezeu îl strămutase, căci mai înainte de a-l 8376 PatrReg 2:8 | luând Ilie mantia sa şi strângând-o vălătuc, a lovit cu ea apa 8377 3Regil 8:65 | împreună cu tot Israelul, strângându-se adunare mare de la intrarea 8378 Iezech 23:20 | tale, când Egiptenii îţi strângeau sânii feciorelnici ai pieptului 8379 Cantar 5:1 | sora mea, mireasa mea! Strâns-am miruri aromate, miere am 8380 Psa 121:3 | cetate, ale cărei porţi sunt strâns-unite.  ~ 8381 Iov 36:16 | pe tine te va scoate din strânsoarea durerii, ca te pună la 8382 PatrReg 4:35| întins iar peste copil. şi a strănutat copilul de şapte ori şi 8383 Iov 41:17 | 18. Din strănutul lui scapără lumină şi ochii 8384 Iov 39:28 | pândeşte prada; ochii săi străpung depărtările,  ~ 8385 Iov 40:24 | privească? Cine poate să-i străpungă nasul cu un laţ?  ~~ 8386 Avacum 3:13 | 14. Străpuns-ai cu săgeţile tale capul lui 8387 Psa 21:18 | 18. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele 8388 Evrei 12:20 | ucisă cu pietre, sau fie străpunsă cu săgeata",  ~ 8389 Estera 5 | slavă, el a privit cu mânie straşnică. Atunci regina a căzut cu 8390 Cantar 6:1 | grădina lui s-a dus, în straturi d-aromate pline, să-şi pască 8391 Isaia 41:21 | ceea ce va fi! Vremea cea străveche, aşa cum ne-au dat de ştire, 8392 Iov 22:15 | Voieşti tu urmezi pe străvechea cale pe care au bătătorit-o 8393 Apocal 21:21 | cetăţii este de aur curat, şi străvezie ca sticla.  ~ 8394 3Regil 7:8 | afară, de la temelie până la streaşină, şi din afară până la curtea 8395 Iov 9:10 | eu nu-L văd, şi dacă se strecoară, eu nu-I prind de veste.  ~ 8396 1Regil 14:3 | care căuta Ionatan se strecoare spre ceata Filistenilor 8397 Matei 23:24 | 24. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!  ~ 8398 Eccli 30:10 | şi mai pe urmă ţi se strepezeaseă dinţii.  ~ 8399 Isaia 5:4 | voi purta cu via mea: Strica-voi gardul ei şi ea va fi pustiită, 8400 1Petru 1:18 | Ştiind nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, aţi 8401 3Ezdra 6:15 | 16. Şi templul, stricându-l, l-a ars şi pe popor l-a 8402 1Macab 1:58 | aflat, le-au ars cu foc, stricându-le de tot.  ~ 8403 Daniel 10:8 | şi-a schimbat înfăţişarea, stricându-se, şi nu mai aveam vlagă.  ~ 8404 Psa 81:5 | ci în întuneric umblă; stricase-vor toate rânduielile pământului.  ~ 8405 2Cronic 34:10| acoperişul clădirilor pe care le stricaseră regii lui Iuda.  ~ 8406 Planger 2:5 | pe o dumbravă cortul lui, stricat-a locul de sărbătoare. Domnul 8407 Psa 88:38 | 38. Stricat-ai legământul robului Tău, 8408 Psa 79:14 | 14. A stricat-o pe ea mistreţul din pădure 8409 Isaia 24:4 | orânduiala şi legământul stricatu-l-au pe veci!  ~ 8410 Psa 90:15 | 15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi 8411 2Regil 22:42 | 42. Striga-vor, dar nimeni nu-i va scăpa, 8412 3Regil 17:11 | ca să-i aducă, dar Ilie a strigat-o şi i-a zis: "Adu-mi şi o 8413 1Regil 4:6 | auzind Filistenii răsunetul strigătelor, au zis: "Ce înseamnă aceste 8414 Isaia 40:1 | Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i munca de rob a luat sfârşit, 8415 Iov 39:14 | fiară sălbatică poate le strivească.  ~ 8416 Iov 4:19 | în ţărână şi pe care îi striveşte ca pe o molie.  ~ 8417 Matei 21:44 | iar pe cine va cădea îl va strivi.  ~ 8418 Matei 12:20 | 20. Trestie strivită nu va frânge şi feştilă 8419 Levitic 22:24| care are părţile bărbăteşti strivite, sfărâmate, smulse sau tăiate, 8420 2Corint 4:8 | pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi;  ~ 8421 2Cronic 30:15| omul lui Dumnezeu. Preoţii stropeau cu sângele pe care-l luau 8422 Levitic 7:14| va fi al preotului, care stropeşte cu sângele jertfei de mântuire.  ~ 8423 Psa 50:7 | 8. Stropi-mă-vei cu isop şi voi curăţi; 8424 Iov 38:28 | un tată? Cine a zămislit stropii de rouă?  ~ 8425 Levitic 16:19| 19. Şi, stropindu-l cu sânge, cu degetul său 8426 Evrei 12:24 | testament, şi de sângele stropirii care grăieşte mai bine decât 8427 Numerii 13:24| valea strugurelui, de la strugurele de poamă pe care l-au tăiat 8428 Iov 24:22 | Cel ce, prin puterea Lui, struneşte pe cei puternici, se ridică 8429 Isaia 34:13 | sălaşul şacalilor şi adăpostul struţilor.  ~ 8430 Iov 39:12 | 13. Aripile struţului sunt negrăit de agere; struţul 8431 1Regil 13:6 | ascuns prin peşteri, prin stufişuri, printre stânci, prin turnuri 8432 Iezech 41:7 | atât sunt mai încăpătoare, subţiindu-se peretele. Din camerele de 8433 Iov 8:15 | 16. Stă plin de suc în faţa soarelui şi în grădina 8434 1Cronic 2:55| Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii, Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, 8435 Pildele 26:13| 14. Precum uşa se suceşte în ţâţână, tot aşa şi leneşul 8436 2Cronic 12:3 | cu el din Egipt: Libieni, Suchieni şi Etiopieni, era foarte 8437 Pildele 21:7 | Calea celui răufăcător e sucită; cel nevinovat lucrează 8438 PatrReg 17:29| Babilonenii şi-au făcut pe Sucot-Benot, Cutienii şi-au făcut pe 8439 Baruh 1:4 | Babilon, pe malul râului Sud,  ~ 8440 Eccli 29:8 | 9. Blesteme şi sudalme îi va răsplăti şi, în loc 8441 Deuter 1 | pustiul Arabah, din faţa Sufei, între Paran, Tofel, Laban, 8442 2Macab 9:5 | 6. Şi suferea pe bună dreptate, căci el 8443 Solomon 11:8 | arătat prin setea de care suferiseră, cu ce pedeapsă pedepseşti 8444 Evrei 2:9 | pricina morţii pe care a suferit-o, astfel , prin harul lui 8445 Evrei 9:15 | testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greşealelor 8446 Solomon 19:3 | ce mai lipsea din urgiile suferite de ei;  ~ 8447 Iezech 32:1 | ca un crocodil în ape, tu suflai din nările tale, tu tulburai 8448 Cantar 4:15 | miazănoapte, vino vânt de miazăzi, suflaţi prin grădina mea şi miresmele-i 8449 3Regil 16:33 | lui Israel şi şi-a pierdut suflatul său.  ~ 8450 Numerii 29:1 | aceasta o socotiţi o zi a suflatului în trâmbiţe.  ~ 8451 Apocal 7:1 | ale pământului, ca nu sufle vânt pe pământ, nici peste 8452 2Macab 2:26 | citească, le fie mângâiere sufletească; iar celor care se vor nevoi 8453 Cantar 5:6 | dar iubitul meu plecase; sufletu-mi încremenise, când cel drag 8454 Facerea 6:16| de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este 8455 Planger 4:3 | pricina setei lipitu-s-a limba sugaciului de cerul gurii lui; copiii 8456 Iov 20:16 | Venin de şarpe otrăvitor sugea. Limba de năpârcă îl omoară!  ~ 8457 1Cronic 4:10| lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir. Acesta 8458 Numerii 26:41| sunt: din Şuham, neamul Şuhamienilor. Acestea sunt familiile 8459 Isaia 14:13 | 14. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea 8460 Solomon 17:17| întuneric. Şi atunci vântul şuierător şi glasul cu bun viers al 8461 Luca 4:5 | 5. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, 8462 3Macab 3:11 | mers-am şi la Ierusalim, suindu-ne cinstim templul celor 8463 Psa 103:4 | 4. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile 8464 2Regil 18:23 | două porţi; iar straja se suise pe acoperişul porţii, pe 8465 Psa 83:5 | este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus,  ~ 8466 2Macab 1:15 | apropiindu-se cu câţiva din suita sa de curtea capiştei, ei 8467 Psa 46:5 | 5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, 8468 Psa 67:19 | 19. Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai mulţime, 8469 Cantar 7 | CAPITOLUL 7  ~Frumuseţea Sulamitei.  ~~ 8470 Faptel 23:23 | călăreţi şi două sute de suliţaşi, ca meargă până la Cezareea.  ~ 8471 2Cronic 23:8 | căpeteniilor de peste sute suliţile şi scuturile cele mari şi 8472 2Macab 8:9 | dator Romanilor, a cărei sumă era două mii de talanţi, 8473 1Cronic 2:53| sunt: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii. Din acestea 8474 3Ezdra 5:83 | mare; şi mulţi se bucurau sunând în trâmbiţe şi strigând 8475 1Corint 13:1 | nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător.  ~ 8476 Facerea 46:16| Gad erau: Ţifion, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.  ~ 8477 Numerii 26:14| neamul Haghiţilor; din Şunie, neamul Şunienilor;  ~ 8478 Numerii 26:14| Haghiţilor; din Şunie, neamul Şunienilor;  ~ 8479 Pildele 21:18| cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă.  ~ 8480 1Macab 12:14 | 14. Dar n-am vrut supărăm pe voi şi pe ceilalţi aliaţi 8481 Galat 5:26 | iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne 8482 2Regil 19:41 | lui Iuda. şi de ce supăraţi voi pentru aceasta? Am mâncat 8483 Psa 34:12 | 12. Iar eu, când supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac 8484 Marcu 5:35 | Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învăţătorul?  ~ 8485 Iov 26:9 | 10. El a tras un cerc pe suprafaţa apelor, până la hotarul 8486 Iuditel 8:3 | 3. El supraveghea pe legătorii de snopi la 8487 Numerii 7:1 | mai-marii seminţiilor, care supravegheaseră numărătoarea,  ~ 8488 Numerii 11:15| sunt căpetenii poporului şi supraveghetorii lui, şi du-i la cortul adunării, 8489 2Cronic 34:16| Domnului şi l-au dat în mâinile supraveghetorilor şi în mâinile meşterilor 8490 Iov 10:14 | Dacă păcătuiesc, Tu supraveghezi şi nu dezvinovăţeşti 8491 2Macab 8:8 | prieteni, şi l-a trimis supunându-i din tot felul de neamuri 8492 Isaia 14:5 | neamurile sub stăpânirea lui, supunându-le fără cruţare!  ~ 8493 3Macab 6:5 | Asirienilor, cel ce cu sabia supunea tot pământul şi se ridica 8494 Faptel 6:7 | şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei.  ~ 8495 Judecat 2:17| umblaseră părinţii lor care se supuseseră poruncilor Domnului. Ei 8496 Psa 46:3 | 3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri 8497 Iov 29:24 | 24. Dacă le surâdeam, nu-şi credeau ochilor şi 8498 Iov 29:24 | nu-şi credeau ochilor şi surâsul meu nu-l lăsau se piardă.  ~ 8499 Iov 10:3 | făptura mâinilor Tale şi eşti surâzător la sfatul celor răi?  ~ 8500 Psa 57:4 | şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă urechile 8501 Naum 3:8 | 10. Dar şi ea a fost surghiunită şi dusă în robie! Şi tot 8502 Isaia 20:3 | Asiriei robi din Egipt şi surghiuniţi din Etiopia, tineri şi bătrâni, 8503 Zaharia 9:12| aşteaptă. Pentru zilele surghiunului tău, chiar astăzi îţi vestesc: 8504 Facerea 33:17| pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a pus el numele 8505 Iezech 16:44 | tu eşti cu adevărat sora surorilor tale, care şi-au lepădat 8506 2Corint 10:4 | dărâmarea întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minţii,  ~ 8507 Efes 2:14 | făcut din cele două - una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii,  ~ 8508 Eccli 32:21 | 21. Pe cale surpată nu merge, ca nu te împiedici 8509 1Macab 4:37 | într-un munte, şi locuinţele surpate.  ~ 8510 1Cronic 14:10| vrăjmaşi cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă". De aceea au şi 8511 Miheia 7:16 | urechile lor vor fi cuprinse de surzenie.  ~ 8512 Isaia 42:17 | 18. Surzilor, auziţi; orbilor, priviţi, 8513 2Macab 3:27 | şi ostaşi a intrat în mai sus-arătata vistierie, l-au dus, neputând 8514 2Macab 4:22 | Menelau, fratele lui Simon mai sus-numitul, ca ducă bani regelui 8515 Numerii 13:11| 12. Gadi, fiul lui Susi, din Manase, seminţia lui 8516 Psa 62:2 | Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu,  ~ 8517 Solomon 11:12| îndoită durere i-a cuprins şi suspinau, aducându-şi aminte de lucrurile 8518 Psa 101:6 | 6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License