Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText - Concordances

(Hapax - words occurring once)


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

                               bold = Main text
   Book Chapter:Verse                   grey = Comment text
9019 Cantar 6:8 | porumbiţa mea, curata mea; una-i ea la a ei mamă, singură 9020 Cantar 6 | mai frumoasă-ntre femei? Unde-a plecat al tău iubit, ca 9021 Iona 2:4 | adânc, în sânul mării şi undele m-au înconjurat; toate talazurile 9022 Facerea 37:18| apropia de ei, au început a unelti asupra lui să-l omoare;  ~ 9023 3Macab 6:24 | şi de suflet, în ascuns uneltind cele ce nu folosesc domniei.  ~ 9024 Efes 6:11 | puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.  ~ 9025 3Macab 6:22 | lacrimi, din pricina celor ce uneltise mai înainte,  ~ 9026 3Macab 4:8 | ducă pe apă ca pe nişte uneltitori.  ~ 9027 Estera 4:17 | ne izbăveşte din mâinile uneltitorilor de rele, scăpându-mă din 9028 Estera 4:17 | asupra lor înşişi, iar pe uneltitorul împotriva noastră dă-l ruşinii. 9029 Eccli 6:35 | bătrâni şi cu cel înţelept te uneşte.  ~ 9030 Iacov 5:14 | şi se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele 9031 Luca 7:38 | săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir.  ~ 9032 Marcu 6:13 | scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi 9033 Iesirea 30:31| pentru voi mirul sfintei ungeri, în numele Meu, în neamul 9034 Iesirea 12:21| la miel într-un vas, ungeţi pragul de sus şi amândoi 9035 Faptel 26:26 | nu s-a întâmplat, într-un ungher.  ~ 9036 Psa 68:35 | căruia îi cresc coarne şi unghii.  ~ 9037 Ioan 5:44 | şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?  ~ 9038 Ioan 17:23 | fie desăvârşiţi întru unime, şi cunoască lumea 9039 2Macab 10:15 | 15. Şi unindu-se cu aceştia şi Edomiţii, 9040 Iuditel 1:16| cu o mare mulţime care se unise cu ea, o gloată numeroasă 9041 Psa 22:6 | împotriva celor ce necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi 9042 2Cronic 22:7 | fiul lui Nimşi, pe care-l unsese Domnul pentru stârpirea 9043 Estera 2:12 | luni cu aromate şi alte unsori femeieşti),  ~ 9044 Estera 4:17 | şi de jale, iar în locul unsorilor celor scumpe, cu cenuşă 9045 PatrReg 25:3 | 3. Iar în anul al unsprszecelea al regelui Sedechia, în 9046 Luca 11:42 | zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi 9047 Pildele 30:33| 33. Bătutul laptelui untul, lovitura peste nas face 9048 Iov 15:16 | atât mai puţin o făptură urâcioasă şi stricată cum este omul 9049 Isaia 29:6 | cutremur şi zgomot mare, uragan şi vijelie şi flăcări de 9050 Psa 35:1 | urmărind fărădelegea şi ar fi urând-o.  ~ 9051 Deuter 9:28 | pământul ce le-a făgăduit şi, urându-i, i-a scos ca să-i omoare 9052 Tit 3:3 | pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul;  ~ 9053 Iuditel 15:7 | vadă pe Iudita şi să-i facă urare pentru izbândă ca nişte 9054 Psa 106:18 | 18. Urât-a sufletul lor orice mâncare 9055 Matei 10:12 | 12. Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: "Pace casei acesteia".  ~ 9056 Romani 1:30 | 30. Grăitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, 9057 Romani 16:9 | 9. Îmbrăţişaţi pe Urban, împreună-lucrător cu mine 9058 Iov 11:7 | este firea lui Dumnezeu? Urca-vei tu până la desăvârşirea 9059 Isaia 16:11 | Iată Moabul este văzut urcând obosit pe locurile înalte, 9060 Luca 5:3 | 3. Şi urcându-Se într-una din corăbii care 9061 PatrReg 25:27| regele Babilonului, în anul urcării sale pe tron, a scos pe 9062 Numerii 13:18| din pustiul acesta şi urcaţi pe munte şi cercetaţi ce 9063 Psa 106:26 | 26. Se urcau până la ceruri şi se coborau 9064 Iuditel 6:11| prăştiaşii au pus stăpânire pe urcuşul dinspre ei, aruncând pietre 9065 Faptel 28:8 | cuprins de friguri şi de urdinare cu sânge, la care intrând 9066 1Regil 13:10 | ca să-l întâmpine şi să-i ureze de bine.  ~ 9067 Psa 50:17 | smerită Dumnezeu nu o va urgisi.  ~ 9068 Pildele 8:12| Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi obrăznicia, 9069 Eccles 9:16 | înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele lui nu sânt 9070 2Ezdra 9:5 | slăvit şi mai presus de urice laudă şi slăvire!  ~ 9071 Deuter 33:7 | 8. Pentru Levi a zis: "Urimul Tău, Doamne, şi Tumimul 9072 Numerii 27:21| hotărârile Domnului prin ajutorul Urimului: după cuvântul acestuia 9073 Isaia 36:12 | excrementele şi îşi bea urina?"  ~ 9074 Sofonie 1:10| 11. Urlaţi voi, locuitori ai Macteşului, 9075 Iuditel 16:17| focului şi viermilor, ca urle de durere în veci de veci!"  ~ 9076 Romani 10:17 | 17. Prin urmare, credinţa este din auzire, 9077 Faptel 26:11 | înfuriindu-mă  împotriva lor, îi urmăream până şi prin cetăţile de 9078 Planger 3:65| 66. Urmăreşte-i cu mânie şi nimiceşte-i 9079 2Regil 20:6 | slugile stăpânului tău şi urmăreşte-l, ca nu-şi găsească cetăţi 9080 1Regil 30:8 | oare?" şi i s-a răspuns: "Urmăreşte-o, o vei ajunge şi-i vei lua 9081 Iesirea 14:22| 23. Iar Egiptenii urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul 9082 Iosua 8:22 | dealurile unde aceştia îi urmăriseră, şi după ce aceştia au căzut 9083 Iuditel 14:3 | tot muntele lui Israel, urmăriţi-i şi doborâţi-i pe drumurile 9084 Psa 70:12 | Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe el, 9085 Filip 3:17 | 17. Fraţilor, faceţi-vă urmăritorii mei şi uitaţi-vă la aceia 9086 Planger 1:6 | sleiţi de puteri dinaintea urmăritorului.  ~ 9087 3Regil 11:5 | stăruinţă după Domnul, cum urmase David, tatăl lui.  ~ 9088 Matei 27:55 | privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I,  ~ 9089 Evrei 13:7 | şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.  ~ 9090 1Ezdra 4:8 | scris către regele Artaxerxe următoarea scrisoare împotriva Ierusalimului:  ~ 9091 1Cronic 2:18| femeia sa, şi de la Ieriot următorii copii: Ieşer, Şobab şi Ardon.  ~ 9092 Iesirea 10:23| cu om, şi nimeni nu s-a urnit de la locul său trei zile. 9093 1Regil 17:34 | întâmpla vină leul sau ursul ia vreo oaie din turmă,  ~ 9094 Apocal 13:2 | picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de 9095 Pildele 16:29| Cel care închide din ochi urzeşte viclenii; cine îşi muşcă 9096 Osea 9:5 | de argint le va moşteni urzica, şi mărăcinii vor năpădi 9097 Isaia 55:13 | creşte Chiparosul şi în locul urzicii va creşte mirtul. A Domnului 9098 Psa 138:15 | nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale 9099 Pildele 10:30| înţelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare.  ~ 9100 Faptel 24:5 | omul acesta ca o ciumă şi urzitor de răzvrătiri printre toţi 9101 Psa 101:4 | zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut.  ~ 9102 3Regil 12:24 | vadă, căci ochii lui i se uscaseră de bătrâneţe. Şi s-a sculat 9103 Iov 6:19 | încredere; când sosesc lângă uscatele puhoaie sunt uimiţi.  ~ 9104 Iesirea 18:26| la Moise, iar pe cele mai uşoare le judecau ei toate.  ~ 9105 Isaia 57:7 | 8. După uşă, în dosul uşorilor, ai pus amintirea ta; şi 9106 Iezech 46:1 | porţii acesteia şi va sta la uşorul acestei porţi; iar preoţii 9107 Tobit 11:11 | 12. Şi au început să-l usture ochii şi el i-a şters şi 9108 Tobit 11:7 | cu fiere şi el va simţi usturime, îi va freca şi va cădea 9109 Numerii 11:4 | de ceapă, de praz şi de usturoi;  ~ 9110 Iezech 17:24 | fac înalt; pomul verde îl usuc şi pomul uscat îl înverzesc. 9111 Isaia 28:12 | cel care este obosit; iată uşurarea, dar el n-a vrut asculte".  ~ 9112 Estera 2:18 | regele a mai făcut mari uşurări ţărilor şi a împărţit daruri 9113 Iov 40:4 | 4. "Dacă am fost uşuratic, ce răspuns să-ţi mai dau? 9114 Iov 15:2 | înţelept răspundă cu cuvinte uşuratice şi să-şi umple pieptul cu 9115 3Regil 12:9 | poporului care mi-a zis: Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl 9116 2Cronic 10:10| jug greu peste noi, iar tu uşurează-ni-l, spune-le aşa: Degetul meu 9117 Iesirea 18:22| mici le judece ei toate. Uşurează-ţi povara şi ei o poarte 9118 Iov 32:20 | Voi vorbi deci ca uşurez, voi deschide gura mea şi 9119 Iona 1:5 | încărcătura corăbiei ca se uşureze. Dar Iona se coborâse în 9120 Iov 1:1 | 1. Era odată în ţinutul Uz un om pe care îl chema Iov 9121 2Ezdra 3:25 | 25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului 9122 1Cronic 7:23| Bethoronul de jos şi de sus şi Uzen-Şeera.  ~ 9123 Iesirea 34:19| şi tot întâiul născut al vacii şi tot întâiul născut al 9124 Isaia 47:9 | tine: lipsa de copii şi văduvia; şi te vor copleşi cu toată 9125 Numerii 21:14| 15. Domnul a cuprins Vahebul cu curgerile sale năvalnice 9126 Pildele 23:29| sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, 9127 Zaharia 11:2 | 2. Vaită-te, chiparosule, căci a căzut 9128 Isaia 59:10 | Mormăim toţi ca urşii, ne văităm ca porumbiţa, aşteptăm judecata, 9129 Zaharia 11:2 | s-au prăbuşit la pământ. Văitaţi-vă, stejari ai Vasanului, căci 9130 3Macab 4:6 | în loc de a se veseli, se văitau şi cosiţele cele unse cu 9131 Iov 41:28 | vânt şi îşi bate joc de vâjâitul unei lănci ce zboară.  ~ 9132 Eccli 34:16 | scut puternic şi întărire vajnică este Domnul;  ~ 9133 PatrReg 2:8 | mantia sa şi strângând-o vălătuc, a lovit cu ea apa şi aceasta 9134 3Regil 2:35 | Gazerul, Bet-Horonul de Sus şi Valatul. Dar aceste cetăţi le-a 9135 Iezech 36:6 | şi dealurilor, văilor şi vâlcelelor: Aşa zice Domnul Dumnezeu: 9136 Osea 10:14 | căci ticăloşi sunteţi. În vălmăşagul luptei va pieri regele lui 9137 Estera 1:7 | şi în cupe felurite, în valoare de treizeci de mii de talanţi, 9138 Pildele 8:10| cele mai preţioase nu au valoarea ei.  ~ 9139 3Regil 10:21 | nimic făcut; argintul nu valora în zilele lui Solomon,  ~ 9140 Psa 68:18 | 18. Ca nu înece vâltoarea apei, nici înghită 9141 Iacov 1:6 | îndoieşte este asemenea valului mării, mişcat de vânt şi 9142 Amos 1:9 | Pentru aceasta voi trimite vâlvătăi de foc în zidurile Tirului 9143 TreiTin 1:23| 23. Şi vâlvătaia se ridica deasupra cuptorului, 9144 1Macab 11:34 | cad nouă, zeciuielile şi vămile şi lacurile cele de sare 9145 1Macab 13:39 | eraţi datori şi orice se vămuia în Ierusalim nu se mai 9146 1Macab 13:39 | în Ierusalim nu se mai vămuiască.  ~ 9147 Solomon 2:12| 12. vânăm pe cel drept, fiindcă ne 9148 Iezech 13:18 | vâna sufletele! Au doar vânând sufletele poporului Meu, 9149 Numerii 4:7 | un acoperământ de piele vânătă şi să-i pună pârghiile.  ~ 9150 Isaia 1:6 | totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline de puroi, 9151 Facerea 4:23| rana mea şi un tânăr pentru vânătaia mea.  ~ 9152 Isaia 30:26 | poporului Său şi va tămădui vânătăile de pe trupul lui.  ~ 9153 Facerea 25:27| ajuns Isav om iscusit la vânătoare, trăind pe câmpii; iar Iacov 9154 Pildele 6:5 | ca o căprioară din mâna vânătorului şi ca o pasăre din mâna 9155 Eccli 36:21 | cu gustul alege bucatele vânatului; aşa inima cea înţeleaptă, 9156 Psa 43:14 | 14. Vândut-ai pe poporul Tău fără de preţ 9157 Ioil 4:2 | desfrânată şi fata tânără au vândut-o pentru vin şi au băut preţul 9158 Baruh 4:5 | 6. Vândutu-v-aţi neamurilor nu spre pieire, 9159 3Ezdra 9:35 | Zavadeia, Ides, Ioil şi Vaneas. Şi ei luaseră femei de 9160 Iov 10:16 | fără vlagă cum sunt, Tu vânezi ca un leu şi din nou Te 9161 Iuditel 9:6 | şi se trufesc cu braţul vânjos al pedestraşilor, şi îşi 9162 Iov 18:6 | 7. Paşii lui, altădată vânjoşi, se îngustează şi propriul 9163 Osea 4:18 | 19. Vântui îi va strânge în aripile 9164 Isaia 30:24 | cu lopata şi cu baniţa vânturat.  ~ 9165 Solomon 11:20| dreptatea răzbunătoare şi vânturaţi de vântul puterii Tale; 9166 Isaia 17:13 | gonite ca pleava pe care vânturătorii o vântură în vânt şi ca 9167 Matei 27:4 | 4. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au 9168 Faptel 4:37 | 37. Având ţarină şi vânzând-o, a adus banii şi i-a pus 9169 Levitic 25:27| 27. Atunci numere anii vânzării sale, şi ce trece întoarcă 9170 Faptel 16:14 | femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea 9171 2Macab 5:15 | legilor patriei s-a făcut vânzător.  ~ 9172 Isaia 24:1 | slugii ca şi stăpânei sale; vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui 9173 Solomon 17:5 | poată să-i lumineze şi văpăile vii ale stelelor nu puteau 9174 Facerea 36:38| făcut rege Hadar, fiul lui Varad, şi numele cetăţii lui era 9175 Matei 23:35 | sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între 9176 Iesirea 36:33| aur; inelele, prin care se vârau pârghiile, le-au făcut de 9177 2Cronic 13:4 | armata sa s-a aşezat pe vârfui muntelui Ţemaraim, unul 9178 Judecat 5:30| cusute; Două, trei şaluri vărgate, cusute cu aur, Pentru grumajii 9179 3Ezdra 5:54 | fiii lui Harea, fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii lui 9180 3Ezdra 5:56 | fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui 9181 Pildele 1:11| ne punem la pândă, ca vărsăm sânge, întindem curse 9182 Psa 143:12 | 13. Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor 9183 Iezech 9:8 | a mai rămas din Israel, vărsându-Ţi mânia asupra Ierusalimului?"  ~ 9184 Avacum 2:11 | cel ce zideşte cetatea cu vărsări de sânge şi o întemeiază 9185 Eccli 34:22 | ia pe aceasta este omul vărsării de sânge.  ~ 9186 PatrReg 24:3 | sângele nevinovat pe care-l vărsase el, umplând tot Ierusalimul, 9187 Iezech 23:7 | sânul ei fecioresc şi îşi vărsaseră desfrânarea lor peste dânsa.  ~ 9188 Psa 78:3 | 3. Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul 9189 2Regil 14:14 | vom muri şi vom fi ca apa vărsată pe pământ, care nu se mai 9190 Naum 3 | l. Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge, plină de minciună 9191 Psa 25:9 | necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea,  ~ 9192 Daniel 9:11 | nu mai audă glasul Tău. Vărsatu-s-a peste noi blestemul şi jurământul 9193 Isaia 28:8 | Toate mesele sunt pline de vărsături, nici un loc curat nu mai 9194 1Macab 2:41 | adunarea Asideilor, oameni vârtoşi din Israel şi care păzeau 9195 Eccli 38:39 | picioarele sale va îndupleca vârtoşia lutului.  ~ 9196 Deuter 27:2 | aşezi pietre mari şi le văruieşti cu var;  ~ 9197 Faptel 23:3 | va bate Dumnezeu, perete văruit! Şi tu şezi judeci 9198 Matei 23:27 | semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată 9199 Deuter 27:4 | pe muntele Ebal şi le văruiţi cu var.  ~ 9200 Colos 4:10 | împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba - în privinţa 9201 3Ezdra 5:53 | fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot,  ~ 9202 Psa 90:13 | 13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste 9203 Isaia 33:21 | pe care nici o barcă cu vâsle nu trece, pe care nici o 9204 Iezech 27:5 | 6. Vâslele tale s-au făcut de stejar 9205 Marcu 6:48 | i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. 9206 Ioan 6:19 | 19. După ce au vâslit deci ca la douăzeci şi cinci 9207 3Ezdra 5:53 | fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui 9208 Zaharia 4:3 | măslini, unul de-a dreapta vasului cu untdelemn şi altul de-a 9209 Luca 4:35 | a ieşit din el, cu nimic vătămându-l.  ~ 9210 Apocal 7:3 | 3. Zicând: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici 9211 Evrei 11:13 | primească făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le 9212 Isaia 64 | tremure înaintea Ta neamurile, văzându-Te  ~ 9213 Filip 1:27 | pentru ca, fie venind eu şi văzându-vă, fie nefiind de faţă, 9214 1Regil 16:4 | Cu pace este venirea ta, văzătorule?"  ~ 9215 1Regil 9:17 | Spune-mi unde este casa văzătorului?  ~ 9216 Judecat 19:17| ridicându-şi ochii săi, văzu un trecător pe uliţa cetăţii; 9217 Luca 2:30 | 30. ochii mei văzură mântuirea Ta,  ~ 9218 1Regil 24:14 | de la cel rău vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi 9219 Iov 31:38 | n-am plătit şi am făcut pe vechii lor stăpâni se plângă 9220 2Corint 3:14| ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi 9221 Iezech 27:18 | 19. Vedan şi Iavan din Uzal îţi plăteau 9222 Psa 49:19 | 19. De vedeai furul, alergai cu el şi 9223 Daniel 10 | CAPITOLUL 10  ~Continuarea vedeniilor.  ~~ 9224 Facerea 27 | îmbătrânit Isaac şi au slăbit vederile ochilor săi, a chemat pe 9225 Faptel 18:15 | şi despre legea voastră, vedeţi-vă voi înşivă de ele. Judecător 9226 1Tesal 5:10 | noi, pentru ca noi, fie veghem, fie dormim, cu El împreună 9227 1Tim 3:2 | bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor 9228 Marcu 14:37 | dormi? N-ai avut tărie ca veghezi un ceas?  ~ 9229 2Corint 6:15| învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios 9230 Facerea 19:8 | Pleacă de aici! Eşti un venetic şi acum faci pe judecătorul? 9231 Levitic 25:23| iar voi sunteţi străini şi venetici înaintea Mea.  ~ 9232 Iosua 8:31 | lui, toţi băştinaşii şi veneticii lui au stat de o parte şi 9233 Levitic 25:47| 47. Dacă străinul sau veneticul tău s-a îmbogăţit pe lângă 9234 Osea 5:8 | deznădejde în Bet-Aven! Ia seama, Veniamine!  ~ 9235 2Regil 2:25 | Şi atunci, adunându-se Veniaminenii împrejurul lui Abner, au 9236 2Regil 3:18 | La fel a grăit Abner şi Veniaminenilor. S-a dus apoi Abner la Hebron, 9237 2Cronic 15:8 | adunat pe tot Iuda şi pe tot Veniaminul şi pe străinii din Efraim, 9238 Facerea 47:28| 29. Apoi venindu-i lui vremea moară, Israel 9239 Psa 63:3 | săgeţi aruncă vorbele lor veninoase ca săgeteze din ascunzişuri 9240 Iov 15:7 | dintâi om care s-a născut? Venit-ai tu pe lume mai înainte decât 9241 Cantar 5:1 | 1. Venit-am în grădina mea, sora mea, 9242 Isaia 23:1 | limanul vostru a fost nimicit. Venitu-le-a această ştire din ţara Chitim.  ~ 9243 Deuter 14:27 | ani, ia toate zeciuielile veniturilor tale din anul acela şi le 9244 Isaia 42:14 | fel şi dealurile, toată verdea]a lor o voi usca; pâraiele 9245 Numerii 26:43| Işbaenilor; din Verie, neamul Verienilor.  ~ 9246 PatrReg 19:28| urechile Mele, Îmi voi pune veriga Mea în nările tale şi în 9247 Matei 13:56 | 56. Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la 9248 Levitic 14:36| casei e în chip de gropi verzui sau roşietice, adâncite 9249 Levitic 13:49| 49. Şi dacă va fi pată verzuie sau roşiatică pe haină sau 9250 Isaia 16:8 | mai aud acolo strigătele vesele din timpul secerişului şi 9251 Isaia 32:12 | casele de petrecere ale veselei cetăţi.  ~ 9252 Pildele 8:29| copil mic alături de El, veselindu-mă în fiecare zi şi desfătându-mă 9253 Psa 88:41 | dreapta vrăjmaşilor lui, veselit-ai pe toţi duşmanii lui.  ~ 9254 Psa 121:1 | 1. Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: " 9255 Psa 89:16 | 17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai 9256 Psa 104:37 | 37. Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, 9257 2Cronic 34:21| proorociţa, femeia lui Şalum, veşmântarul, fiul lui Tochat, fiul lui 9258 Iov 41:12 | ridicat pulpana din faţă a veşmântului lui şi cine poate pătrunde 9259 Eccles 3:10 | El a pus în inima lor şi veşnicia, dar fără ca omul poată 9260 Romani 16:26 | proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la 9261 Isaia 28:1 | din Efraim; vai de floarea veştedă din podoaba lor, care stă 9262 Isaia 23:9 | a hotărât aceasta, ca veştejească mândria a tot ce străluceşte, 9263 Isaia 28:4 | 4. Iar floarea cea veştejită din strălucita sa găteală 9264 Iona 3:2 | cetatea cea mare a Ninivei şi vesteşte-le ceea ce îţi voi spune!"  ~ 9265 Psa 101:24 | Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele.  ~ 9266 Faptel 23:30 | 30. Şi vestindu-mi-se va fie o cursă împotriva 9267 2Corint 7:7 | a fost mângâiat la voi, vestindu-ne nouă dorinţa voastră, plânsul 9268 1Cronic 16:23| 24. Vestiri păgânilor slava Lui, spuneţi 9269 Psa 96:5 | 6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi 9270 Estera 8:12 | între sărbătorile voastre vestite, sărbătoriţi şi această 9271 Matei 2:8 | Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, 9272 Facerea 6:3 | naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.  ~ 9273 1Regil 4:16 | s-a întâmplat, fiul meu?" Vestitorul însă a răspuns şi a zis: " 9274 3Ezdra 5:40 | 41. Cei din Vetolio, cincizeci şi doi.  ~ 9275 Iezech 46:22 | pereţi de jur împrejur erau vetre pentru gătit mâncare.  ~ 9276 2Regil 19:8 | Israeliţii au fugit pe la vetrele lor.  ~ 9277 PatrReg 10:24| careva din oamenii pe care vi-i voi da în mâini, va fi în 9278 Eccli 7:34 | atingă pe toţi cei în viară şi chiar morţilor fă-le 9279 Eccli 26:6 | geloasă asupra altei femei şi viciul limbii în toate se amestecă.  ~ 9280 Solomon 4:12| 12. Căci vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala 9281 Psa 36:8 | lasă iuţimea; nu căuta vicleneşti.  ~ 9282 Psa 139:8 | mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; nu 9283 1Corint 5:8 | cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei 9284 Eccli 42:22 | Adâncul şi inima le cearcă şi vicleşugurile lor le cunoaşte.  ~ 9285 Luca 13:7 | 7. Şi a zis către vier: Iată trei ani sunt de când 9286 2Cronic 26:10| avea lucrători de pământ şi vieri în munte şi pe Carmel, căci 9287 Isaia 41:13 | frică, vierme al lui Iacov, viermişor al lui Israel, Eu sunt ajutorul 9288 Solomon 17:17| şuierător şi glasul cu bun viers al păsărilor din desişuri 9289 Eccli 50:21 | casa cea mare, s-a îndulcit viersul şi s-a rugat poporul Domnului 9290 3Macab 7:16 | laude şi cu cântări de toate viersurile, mulţumind Dumnezeului celui 9291 2Regil 17:8 | când i se răpesc puii şi ca vierul sălbatic din câmp. Şi apoi 9292 Facerea 1:30| păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care 9293 Evrei 7:16 | trupeşti, ci cu puterea unei vieţi nepieritoare,  ~ 9294 1Corint 7:12| necredincioasă, şi ea voieşte vieţuiască cu el, nu o lase.  ~ 9295 2Petru 2:18 | abia au scăpat de cei ce vieţuiesc în rătăcire.  ~ 9296 3Macab 3:4 | 4. Buna vieţuire a neamului iudeu care la 9297 Romani 8:13 | 13. Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar 9298 Eccli 43:28 | tot felul de animale şi de vieţuitoare de mare.  ~ 9299 Ioan 6:57 | Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce 9300 1Corint 10:11| acelora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise spre 9301 Iov 20:3 | sărite şi atunci o pornire vijelioasă, din duhul meu, face 9302 Isaia 25:3 | strâmtorare, liman în vremi vijelioase, umbră în vreme de căldură. 9303 Facerea 25:31| însă i-a răspuns lui Isav: "Vinde-mi mai întâi dreptul tău de 9304 Tobit 1:6 | Ierusalim; a doua zeciuială o vindeam şi în fiecare an duceam 9305 Numerii 12:13| Domnul şi a zis: "Dumnezeule, vindec-o!"  ~ 9306 Luca 4:23 | această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am 9307 Marcu 3:10 | 10. Fiindcă vindecase pe mulţi, de aceea năvăleau 9308 Luca 13:14 | mâniindu-se Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea 9309 Luca 8:2 | unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: 9310 Luca 13:14 | venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei!  ~ 9311 Ioan 19:14 | 14. Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea 9312 Ioan 19:42 | 42. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus 9313 Iov 18:1 | capătul unor astfel de vorbe? Vino-ţi în fire şi apoi vom vorbi.  ~ 9314 Deuter 25:1 | înaintea lor, după măsura vinovăţiei lui.  ~ 9315 2Cronic 28:13| la păcatele noastre şi la vinovăţiile noastre? Căci şi aşa este 9316 Amos 4:12 | întocmit munţii şi a făurit vîntul şi descoperă omului gândurile 9317 Iesirea 39:21| făcut din purpură ţesută violet.  ~ 9318 Iesirea 28:4 | lua aur curat şi mătăsuri violete, purpurii şi stacojii şi 9319 Isaia 11:8 | se va juca lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui otrăvitor 9320 Filip 4:8 | sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea 9321 2Corint 11 | apostolilor mincinoşi. Pavel arată virtuţile şi ostenelile sale.  ~~ 9322 2Petru 1 | CAPITOLUL 1  ~Scara virtuţilor creştine. Petru, cel ce 9323 Facerea 42:9 | visele sale, pe care le visase despre ei, şi le-a zis: " 9324 Facerea 37:19| unii către alţii: "Iată visătorul acela de vise vine!  ~ 9325 Eccli 34:2 | Numai oglindire este vederea viselor; asemănarea felei înaintea 9326 Tobit 1:21 | sigiliului, cârmuitor al casei şi vistiernic. Şi Asarhadon l-a pus al 9327 Daniel 3:2 | conducătorii oştirilor, pe vistiernici, pe cunoscătorii de legi, 9328 Daniel 3:3 | conducătorii oştirilor, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii 9329 2Macab 8:6 | pretutindeni s-a auzit vestea vitejiei lui.  ~ 9330 Apocal 7:2 | Soarelui şi avea pecetea Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat 9331 Isaia 11:8 | lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui otrăvitor copilul 9332 Iov 37:7 | lor şi rămân ascunse în vizuinile lor.  ~ 9333 Psa 34:11 | mie rele pentru bune şi au vlăguit sufletul meu.  ~ 9334 Solomon 17:15| oricare ar fi fost, cădeau vlăguiţi şi rămâneau aşa, închişi 9335 Faptel 12:20 | venit la el şi câştigând pe Vlast, care era cămăraşul regelui, 9336 Isaia 60:21 | stăpâni ţara pentru totdeauna; vlăstar pe care l-am sădit Eu, lucrul 9337 Psa 127:3 | tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul 9338 Cantar 4:12 | 13. Vlăstarele tale clădesc un paradis 9339 Iov 8:18 | şi din pământ răsar alţi vlăstari.  ~ 9340 Numerii 13:14| 15. Nahbi, fiul lui Vofsi, din seminţia lui Neftali;  ~ 9341 Psa 110:1 | Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui.  ~ 9342 Isaia 10:16 | trimite prăpădul în această voinică oştire asiriană şi sănătatea 9343 2Macab 15:17 | care putea aprinde inimile voinicilor şi spre vitejie a le îmbărbăta, 9344 Judecat 6:12| zis: "Domnul este cu tine, voinicule!"  ~ 9345 Psa 50:18 | bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi se zidească 9346 Psa 5:11 | Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.  ~~ 9347 Estera 2:14 | rege decât doar dacă ar fi voit-o regele şi ar fi fost chemată 9348 Eccli 29:25 | Spre mic şi spre mare, fii voitor de bine. Fie ai puţin 9349 1Macab 8 | sunt puternici şi sunt voitori de bine tuturor celor care 9350 Solomon 13:14| şi rumenindu-l la faţă cu vopsea roşie, i-a ascuns toate 9351 Solomon 13:14| vreunui dobitoc de nimic şi, vopsindu-l peste tot şi rumenindu-l 9352 Iov 11:2 | nici un răspuns şi tocmai vorbăreţul aibă dreptate?  ~ 9353 Marcu 9:33 | în casă, i-a întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum?  ~ 9354 Estera 5:1 | a sărutat-o, zicându-i: "Vorbeşte-mi!" Şi ea a zis: "Stăpânul 9355 2Tim 2:16 | 16. Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci 9356 1Tim 6:20 | încredinţat, depărtându-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de 9357 Romani 3:13 | este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de 9358 Pildele 26:1 | 2. Precum vrabia zboară şi rândunica se înalţă 9359 Tobit 2:9 | stam cu ochii deschişi, vrăbiile au lăsat de sus necurăţie 9360 Solomon 4:12| 12. Căci vraja viciului întunecă cele bune 9361 Galat 5:20 | la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, 9362 Psa 57:5 | descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă.  ~ 9363 Eccli 34 | Deşertăciunea visurilor şi a vrăjilor; nădejdea în Dumnezeu; ajutorarea 9364 Faptel 8:9 | un bărbat, anume Simon, vrăjind şi uimind neamul Samariei, 9365 Levitic 19:26| mâncaţi cu sânge; nu vrăjiţi, nici ghiciţi.  ~ 9366 1Regil 28 | CAPITOLUL 28   ~Saul la vrăjitoarea din Endor.   ~~ 9367 Solomon 12:4 | făceau lucruri nelegiuite, vrăjitoreşti şi aduceau jertfe necurate,  ~ 9368 1Regil 15:23 | este un păcat la fel cu vrăjitoria şi împotrivirea este la 9369 Isaia 47:9 | puterea fermecătoriilor şi vrăjitoriilor tale!  ~ 9370 Psa 57:5 | glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă.  ~ 9371 Psa 3:7 | bătut pe toţi cei ce vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor 9372 2Macab 14:27 | întărâtându-se de pâri, vrăjmăşeşte a scris lui Nicanor, zicând 9373 Psa 54:3 | fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmăşit.  ~ 9374 Faptel 13:10 | înşelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmaşule a toată dreptatea, nu vei 9375 2Ezdra 2:2 | eşti bolnav! Se vede ai vre-o întristare la inimă!"  ~ 9376 3Macab 3:20 | Iar oricine va ascunde pe vre-un Iudeu, ori bătrân, ori tânăr, 9377 Filimon 1:13| 13. Eu vream să-l ţin la mine, ca, în 9378 Isaia 64 | l. Ca un foc care arde vreascurile, ca o vâlvătaie care fierbe 9379 Facerea 49:3 | începătura puterii mele, culmea vredniciei şi culmea destoiniciei;  ~ 9380 2Macab 7:23 | şi prieten îl va avea şi vrednicii îi va încredinţa.  ~ 9381 Eccli 14 | Întrebuinţarea bunurilor vremelnice. Stăpânirea limbii şi deprinderea 9382 Efes 2:19 | sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni 9383 1Petru 1:17 | petreceţi în frică zilele vremelniciei voastre,  ~ 9384 Judecat 6:31| treceţi de partea lui Baal? Vreri voi oare să-l apăraţi? Cine 9385 Psa 140:5 | rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor.  ~ 9386 Iezech 46:15 | Dumnezeu: "Dacă regele va da vreunuia din fiii săi dar, acest 9387 Luca 21:25 | şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.  ~ 9388 2Ezdra 4:3 | zidească, fiindcă are vină o vulpe şi are le strice zidul 9389 Luca 13:32 | le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung demoni 9390 1Cronic 2:25| întâiul născut Ram, după el Vuna, Oren, Oţem şi Ahia.  ~ 9391 1Macab 12:31 | la Arabii care se cheamă Zabadei, şi i-a bătut şi le-a luat 9392 Iezech 38:3 | Te voi prinde, voi pune zăbale în fălcile tale şi te voi 9393 Luca 24:25 | ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca credeţi toate 9394 Facerea 19:15| 16. Dar fiindcă el zăbovea, îngerii, din mila Domnului 9395 Faptel 22:16 | 16. Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te 9396 Facerea 8:11| 12. Mai zăbovind încă alte şapte zile, iarăşi 9397 Isaia 50:3 | 3. Eu îmbrac cerul cu zăbranic şi îl acopăr cu un veşmânt 9398 3Regil 6:4 | la acele odăi ferestre cu zăbrele, largi înăuntru şi strâmte 9399 Judecat 4:9 | 10. Şi a chemat Barac pe Zabulonieni şi Neftalimieni la Chedeş 9400 Iezech 32:26 | 27. Nu trebuia oare zacă şi ei printre vitejii căzuţi 9401 2Macab 10:19 | lăsând pe Simon, pe Iosif, pe Zacheu şi pe câţiva care erau cu 9402 Iezech 32:18 | întreci tu! Coboară-te şi zaci cu cei netăiaţi împrejur!  ~ 9403 Isaia 44:24 | 25. Eu zădărnicesc semnele mincinoşilor şi 9404 3Macab 1:6 | 7. Zădărnicind această uneltire, Ptolomeu 9405 Isaia 66:17 | scârnave şi şoareci, vor fi zădărnicite, zice Domnul.  ~ 9406 Isaia 18:4 | soarelui, ca norul de rouă în zăduful secerişului.  ~ 9407 2Cronic 11:18| pe Ieuş, pe Şemaria şi pe Zaham.  ~ 9408 2Cronic 20:13| adunării peste Iahaziel, fiul Zahariei, fiul lui Benaia, fiul lui 9409 Luca 19:5 | în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci 9410 Numerii 13:4 | numele lor: Şammua, fiul lui Zahur, din seminţia lui Ruben.  ~ 9411 Iov 22:6 | Căci tu fără dreptate luai zăloage de la fraţii tăi şi smulgeai 9412 2Ezdra 5:4 | ca plătim bir regelui, zălogindu-ne viile şi ogoarele noastre.  ~ 9413 Iuditel 8:16| 16. Nu zălogiţi planurile Domnului Dumnezeului 9414 Deuter 24:12 | te culci, având la tine zălogului;  ~ 9415 Avacum 2:5 | şi se încarcă cu povara zălogurilor luate!  ~ 9416 Matei 1 | neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele şi naşterea.  ~~ 9417 Osea 9:10 | naşteri, nici sarcini, nici zămisliri.  ~ 9418 Isaia 26:17 | 18. Zămislit-am, dureri de facere am avut 9419 Isaia 33:11 | 11. Zămislit-aţi fin şi aţi născut paie, 9420 Eccles 7:24 | nebunie, iar prostia este zănatică răutate.  ~ 9421 Isaia 19:14 | aruncat peste ei un duh de zăpăceală; în orice faptă a lor ei 9422 Iuditel 14:18| sfâşiat veşmintele şi s-au zăpăcit de tot. Şi vaietul şi strigătul 9423 Ioil 1:10 | 11. Plugarii sunt zăpăciţi, stăpânii de vii se tânguiesc 9424 TreiTin 1:49| Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pe Domnul, lăudaţi şi-L 9425 Iov 24:19 | seceta şi arşiţa sorb apele zăpezilor topite, tot astfel soarbe 9426 1Macab 13:42 | scrie în scrisori şi în zapise: "În anul întâi pe vremea 9427 3Ezdra 1:38 | dregătorii cei mari, şi pe Zarachi, fratele său, prinzându-l, 9428 Numerii 26:19| Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor.  ~ 9429 Matei 25:27 | ca tu pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, fi luat 9430 1Cronic 27:11| Huşatitul, din seminţia lui Zarah; şi în ceata lui erau douăzeci 9431 Iuditel 10:10| şi până au pierdut-o în zare.  ~ 9432 Iov 34:29 | faţa, cine poate să-L mai zărească? Dar El stă şi supraveghează 9433 3Regil 8:8 | Sfintelor, iar de afară nu se zăreau; şi acolo se află ele până 9434 Faptel 21:3 | 3. Şi zărind Ciprul şi lăsându-l la stânga, 9435 Tobit 11:5 | 6. Şi zărindu-l vine, a zis către tatăl 9436 Daniel 1:11 | dă-ne mâncăm bucate din zarzavaturi şi bem apă!  ~ 9437 3Ezdra 9:35 | Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil şi Vaneas. Şi 9438 Galat 5:20 | fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, 9439 Faptel 16:30 | după ce pe ceilalţi i-a zăvorât la loc), le-a zis: Domnilor, 9440 1Cronic 2:33| Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.  ~ 9441 Eccli 21:29 | sufletul său cel care vâră zâzanii şi oriunde va locui va fi 9442 Iov 7:5 | pielea mea crapă şi se zbârceşte.  ~ 9443 Planger 4:7 | cunoaşte; pielea lor s-a zbârcit pe oase, s-a uscat ca o 9444 Efes 5:27 | slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, 9445 Iov 16:8 | 8. M-ai acoperit cu zbârcituri, care toate mărturisesc 9446 Eccli 27:13 | celui care mult se jură zbârleşte părul şi când se ceartă 9447 Iov 4:15 | faţa mea; tot părul mi s-a zbârlit de groază.  ~ 9448 Solomon 17:14| 14. Aci se zbăteau îngroziţi de arătări pocite, 9449 Facerea 8:12| şi a privit, şi iată se zbicise faţa pământului.  ~ 9450 Tobit 2:12 | acasă, iedul a început zbiere; şi eu am întrebat pe femeie: " 9451 Osea 11:9 | când Ei va mugi, vor alerga zbuciumându-se toţi cei dinspre apus;  ~ 9452 Avdie 1:13 | poarta poporului Meu în ziua zbuciumării lui şi nici nu te uita la 9453 Solomon 19:6 | cu pajişte din valurile zbuciumate.  ~ 9454 Isaia 30:6 | mugitoare, năpârci şi şerpi zburători, ei duc pe măgari avuţiile 9455 Isaia 6:2 | picioarele, iar cu două zburau  ~ 9456 Isaia 32:13 | vecie în vizuini, loc de zburdare pentru asini şi păşune pentru 9457 1Macab 5:21 | împotriva neamurilor şi, zdrobind neamurile înaintea lui, 9458 Planger 2:10| varsă pe pământ din pricina zdrobirii fiicei neamului meu, când 9459 Eccli 40:10 | asupririle şi foametea, zdrobirile şi bătaia.  ~ 9460 Planger 3:3 | trupul meu şi pielea mea, zdrobit-a oasele mele;  ~ 9461 Iezech 29:7 | tine, tu te rupeai şi le zdruncinai coapsele.  ~ 9462 1Cronic 8:16| 17. Zecadia, Meşulam, Hizchi şi Heber,  ~ 9463 1Cronic 8:30| 31. Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;  ~ 9464 Deuter 26:11 | treilea, care este anul zeciuielii, şi le vei da levitului, 9465 2Macab 11:22 | tatăl nostru s-a mutat între zei, noi vrem ca acei de sub 9466 Faptel 19:27 | trecere, dar şi templul marii zeiţe Artemisa e în primejdie 9467 Iesirea 34:14| pentru numele Lui este "Zelosul"; Dumnezeu este zelos.  ~ 9468 Faptel 1:13 | Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.  ~ 9469 Iezech 36:5 | Domnul Dumnezeu: În focul zelului Meu am rostit cuvânt împotriva 9470 1Cronic 7:7 | Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, 9471 Tit 3:13 | 13. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi 9472 Tobit 10 | cu Sara, soţia sa, şi cu zestrea ei.  ~~l. Iar Tobit, tatăl 9473 1Cronic 7:9 | Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.  ~ 9474 Estera 1:9 | Harbona, Bigta, Abgata, Zetar şi Carcas, cei şapte eunuci 9475 Faptel 28:6 | şi ziceau el este un zeu.  ~ 9476 PatrReg 19:37| ruga el în casa lui Nisroc, zeul său, l-au ucis cu sabia 9477 Psa 82:10 | căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe 9478 Psa 82:10 | lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile 9479 Eccli 14:2 | 3. Bărbatului zgârcit nu-i sunt bune avuţiile, 9480 Eccli 31:28 | 28. Asupra mesei zgârcitului va cârti cetatea şi mărturia 9481 Solomon 17:4 | căci în jurul lor răsunau zgomote care îi înfricoşau şi arătări 9482 Levitic 11:13| sunt spurcate: vulturul, zgripţorul şi vulturul de mare;  ~ 9483 3Regil 1:40 | popor, încât şi pământul se zguduia de strigătele lui.  ~ 9484 Isaia 6:4 | acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul 9485 Marcu 9:26 | 26. Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; 9486 Iov 33:18 | patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt.  ~ 9487 Solomon 17:6 | aprindea de la sine şi, zguduiţi de această vedenie, cu pricină 9488 Iov 37:3 | prelung. El tună cu glasul Lui zguduitor, El nu mai împiedică fulgerele 9489 Deuter 30:19 | pământul: viaţă şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi 9490 Cantar 7:1 | Sulamita! Întoarce-te, fata Zi-o privim! Ce priviţi la Sulamita, 9491 1Cronic 5:13| Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber.  ~ 9492 Facerea 41:14| mi-l tâlcui. Am auzit însă zicându-se despre tine , de auzi 9493 Numerii 23:19| omului, ca să-I pară rău. Au zice-va El şi nu va face? Sau va 9494 1Regil 14:33 | Treceţi prin popor şi ziceţi-i: "Să-şi aducă fiecare la 9495 Luca 10:9 | vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi împărăţia 9496 Eccli 38:30 | cu orice dulgher şi orice zidar, care noaptea şi ziua le 9497 Apocal 21:18 | 18. Şi zidăria zidului ei este de iaspis, 9498 PatrReg 22:6 | Dulgherilor, pietrarilor şi zidarilor, şi la cumpărarea lemnului 9499 Zaharia 4:10| vor bucura văzând cumpăna zidarului în mâna lui Zorobabel. Iar 9500 3Regil 11:26 | regelui: Pe când Solomon zidea Milo şi repara stricăciunile 9501 Isaia 60:10 | Feciorii de neam străin zidi-vor zidurile tale şi regii lor 9502 3Ezdra 6:7 | din robie în Ierusalim, zidind Domnului templu nou şi mare,  ~ 9503 Iosua 22:17 | noastră nu ridicaţi, zidindu-vă jertfelnic afară de cel 9504 2Ezdra 7:4 | puţin în ea şi case nu se zidiseră din nou.  ~ 9505 1Petru 4:19 | încredinţeze Lui, credinciosului Ziditor, sufletele lor, săvârşind 9506 1Cronic 4:15| Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.  ~ 9507 2Cronic 11:7 | 8. Gatul, Mareşa şi Ziful,  ~ 9508 Luca 6:15 | Alfeu şi pe Simon numit Zilotul,  ~ 9509 Iov 41:13 | vreodată porţile gurii lui? Zimţii lui sunt îngrozitori!  ~ 9510 PatrReg 4:43| aici la o sută de oameni?" Zis-u Elisei: " oamenilor 9511 Isaia 56:7 | 8. Acestea sunt zisele Domnului, Care adună pe 9512 Numerii 20:19| 19. Zisu-i-au fiii lui Israel: "Vom merge 9513 Psa 144:20 | numele cel sfânt al Lui, zn veac şi în veacul veacului.  ~~ 9514 Iov 38:32 | scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului 9515 3Regil 1:9 | şi viţei graşi la piatra Zohelet, cea de la En-Roghel, a 9516 1Cronic 4:19| Tilon. Fiii lui Işi sunt Zohet şi Benzohet.  ~ 9517 Deuter 2:16 | Amoniţii însă îi numeau Zomzomimi.  ~ 9518 Pildele 1:16| aleargă numai la rău, iar ei zoresc verse sânge.  ~ 9519 Iov 24:17 | pentru ei umbra morţii. Când zorii strălucesc, toate spaimele 9520 Iov 31:4 | minciună şi picioarele mele au zorit spre înşelăciune?  ~ 9521 Agheu 1:9 | care stă dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul, fiecare pentru 9522 2Macab 2:30 | apucă a o înfrumuseţa şi a o zugrăvi trebuie caute cele ce 9523 Solomon 15:4 | viclean;  ici truda deşartă a zugravilor, adică chipul mânjit cu 9524 Galat 3:1 | în ochii cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit?  ~ 9525 Iezech 23:13 | desfrânarea, pentru văzând zugrăvite pe pereţi chipuri de bărbaţi, 9526 Pildele 20:1 | ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine 9527 Facerea 14:4 | Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, şi pe Emimi la Şave-Chiriataim;  ~ 9528 Marcu 9:20 | şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.  ~ 9529 Miheia 4:10 | Sufere dureri de naştere şi zvârcoleşte-te ca o femeie în chinuri, 9530 Isaia 66:7 | 7. Înainte de a se zvârcoli în dureri de naştere, ea 9531 Daniel 10:16 | acestei vedenii m-au cuprins zvârcoliri de durere şi am rămas fără 9532 Isaia 13:7 | durerile îi vor cuprinde; zvârcolise-vor în dureri ca femeia gata 9533 Isaia 54:1 | strigă tu care nu te-ai zvârcolit în dureri de naştere, căci 9534 Isaia 14:18 | ucişi cu lovituri de sabie, zvârliţi pe pietre de mormânt, ca 9535 Cantar 7:8 | 8. Ca finicul eşti de zveltă şi sânii tăi par struguri 9536 Isaia 11:3 | hotărârea Sa după cele ce se zvonesc,  ~ 9537 Numerii 14:37| pentru au răspândit zvonurile despre ţara aceea.  ~


152-apasa | apell-besod | bestr-certa | certu-cutie | cutit-duzii | ebet-ghers | ghesa-ieuel | ieut-infig | infii-iorai | iorch-lumin | luna--murmu | musaf-nou-c | nu-nd-pierd | piere-puden | puf-safam | safec-sirta | sisa-suspi | suspu-umplu | una-i-zvonu

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License