Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • LEVITICUL  - A TREIA CARTE A LUI MOISE
    • CAPITOLUL 26
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 26  
Binecuvântarea şi blestemul 

1. nu faceţi idoli, nici chipuri cioplite; nici stâlpi nu ridicaţi; nici pietre cu chipuri cioplite cu dalta nu aşezaţi în pământul vostru, ca închinaţi la ele, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
2. Zilele de odihnă ale Mele le păziţi şi locaşul Meu cel sfânt să-l cinstiţi, Eu sunt Domnul
3. De veţi umbla după legile Mele şi de veţi păzi şi plini poruncile Mele
4. voi da ploaie la timp, pământul şi pomii îşi vor da roadele lor
5. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la semănat; veţi mânca pâinea voastră cu mulţumire şi veţi trăi în pământul vostru fără primejdie
6. Voi trimite pace pe pământul vostru şi nimeni nu va tulbura; voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece prin pământul vostru
7. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi înaintea voastră
8. Cinci din voi vor birui o sută şi o sută din voi vor goni zece mii şi vor cădea vrăjmaşii voştri de sabie înaintea voastră
9. Căuta-voi spre voi şi voi binecuvânta; veţi avea copii, voi înmulţi şi voi fi statornic în legământul Meu cu voi
10. Veţi mânca roadele vechi din anii trecuţi şi veţi da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi
11. Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu se va scârbi de voi
12. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru şi voi poporul Meu
13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos din pământul Egiptului, ca nu mai fiţi robi acolo; am sfărâmat jugul vostru şi v-am povăţuit cu fruntea ridicată
14. Iar de nu veţi asculta şi de nu veri păzi aceste porunci ale Mele
15. De veţi dispreţui aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru de legile Mele, neîmplinind poruncile Mele, şi călcând legământul Meu
16. Atunci şi Eu am port cu voi aşa: Voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi frigurile, de care vi se vor secătui ochii şi vi se va istovi sufletul; veţi semăna seminţele în zadar şi vrăjmaşii voştri le vor mânca
17. Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri; vor domni peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când nimeni nu va alunga
18. Dacă nici după toate acestea nu veţi asculta, atunci înşeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre
19. Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră şi cerul vostru îl voi face ca fierul, iar pământul vostru ca arama
20. În zadar veţi cheltui puterile voastre, pământul vostru nu-şi va da roadele sale, nici pomii din ţara voastră nu-şi vor da poamele lor
21. Dacă şi după acestea veţi umbla împotriva Mea şi nu veţi vrea ascultaţi, atunci voi adăuga lovituri înşeptit pentru păcatele voastre
22. Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului, care vor lipsi de copii; vor prăpădi vitele voastre şi pe voi voi împuţina aşa, încât se vor pustii drumurile voastre
23. Dacă nici după aceasta nu veţi îndrepta, împotrivindu-vă Mie
24. Atunci şi Eu voi veni cu mânie asupra voastră şi voi lovi înşeptit pentru păcatele voastre
25. Voi aduce asupra voastră sabie răzbunătoare, ca răzbune legământul Meu. Iar dacă veţi ascunde în oraşele voastre, voi trimite asupra voastră molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului
26. Pâinea, care hrăneşte, o voi lua de la voi; zece femei vor coace pâine pentru voi într-un cuptor şi vor da pâinea voastră cu cântarul şi veţi mânca şi nu veţi sătura
27. Dacă nici după aceasta nu veţi asculta şi veţi păşi împotriva Mea
28. Atunci şi Eu cu mânie voi veni asupra voastră şi voi pedepsi înşeptit pentru păcatele voastre
29. Veţi mânca din carnea fiilor voştri şi din carnea fiicelor voastre
30. Dărâma-voi înălţimile voastre şi voi strica stâlpii voştri; trupurile voastre le voi prăbuşi sub dărâmăturile idolilor voştri şi se va scârbi sufletul Meu de voi
31. Oraşele voastre le voi preface în ruine, voi pustii locaşurile voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele plăcute ale jertfelor voastre
32. Pustii-voi pământul vostru aşa încât se mire de el vrăjmaşii voştri care se vor aşeza pe el
33. Iar pe voi voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia şi va fi pământul vostru pustiu şi oraşele voastre dărâmate
34. Atunci pământul se va bucura de odihnele sale în zilele pustiirii lui; când voi veţi fi în pământul vrăjmaşilor voştri, atunci pământul vostru se va odihni şi se va bucura de odihna lui
35. În toate zilele pustiirii lui el se va odihni cât nu s-a odihnit în zilele de odihnă ale voastre, când locuiaţi voi în el
36. Celor ce vor rămâne dintre voi le voi trimite în inimi frica în pământul vrăjmaşilor lor; până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune pe fugă şi vor fugi ca de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va alunga
37. Se vor călca unul pe altul, ca cei ce fug de sabie, când nimeni nu-i va urmări şi nu veţi avea putere împotriviţi vrăjmaşilor voştri
38. Veţi pieri printre popoare şi va înghiţi pământul vrăjmaşilor voştri
39. Iar cei ce vor rămâne din voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile vrăjmaşilor. voştri, se vor usca şi pentru păcatele părinţilor lor
40. Atunci îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, cum au săvârşit ei nelegiuiri împotriva Mea şi au păşit împotriva Mea
41. Pentru care şi Eu am venit cu mânie asupra lor şi i-am adus în pământul vrăjmaşilor lor; atunci se va supune inima lor cea netăiată împrejur şi vor suferi ei pentru nelegiuirile lor
42. Şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, de legământul Meu cu Isaac, şi de legământul Meu cu Avraam Îmi voi aduce aminte şi de pământ îmi voi aduce aminte
43. Când pământul va fi părăsit de ei şi el se va bucura de odihna lui, golit fiind de ei, şi ei vor suferi pentru fărădelegi şi pentru au nesocotit legile Mele şi sufletul lor s-a scârbit de aşezământul Meu
44. Când vor fi ei în pământul vrăjmaşilor, Eu nu-i voi dispreţui şi nu voi scârbi de ei, aşa încât să-i pierd şi stric legământul Meu cu ei, Eu sunt Domnul Dumnezeul lor
45. Îmi voi aminti de ei pentru legământul încheiat cu strămoşii lor, pe care i-am scos din pământul Egiptului, înaintea ochilor popoarelor, ca fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul". 
46. Acestea sunt aşezămintele, hotărârile şi legile pe care le-a aşezat Domnul între Sine şi fiii lui Israel prin Moise, pe Muntele Sinai
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License