Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE
    • CAPITOLUL 7
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 7 
Jertfe şi daruri ale căpeteniilor lui Israel la sfinţirea cortului. 

l. Când a aşezat Moise cortul şi l-a miruit şi l-a sfinţit pe el şi toate lucrurile lui, jertfelnicul şi toate obiectele lui, şi le-a miruit şi le-a sfinţit
2. Atunci au venit cele douăsprezece căpetenii ale lui Israel, capii familiilor lor, mai-marii seminţiilor, care supravegheaseră numărătoarea
3. Şi au adus Domnului darurile lor, şase care acoperite şi doisprezece boi, câte un car de fiecare două căpetenii şi câte un bou de fiecare căpetenie şi le-au adus înaintea cortului
4. A grăit Domnul lui Moise zicând
5. "Primeşte-le de la ei, ca fie pentru facerea lucrărilor trebuitoare la cortul adunării şi le leviţilor, potrivit cu felul slujbei fiecăruia". 
6. Şi Moise, luând carele şi boii, le-a dat leviţilor
7. Două care şi patru boi a dat fiilor lui Gherşon, după slujba lor
8. Patru care şi opt boi a dat fiilor lui Merari, după slujba lor, sub povaţa lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul
9. Iar fiilor lui Cahat nu le-a dat, pentru slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, pe care trebuia le poarte pe umeri
10. Au mai adus căpeteniile jertfe pentru sfinţirea jertfelnicului, în ziua miruirii lui, şi au înfăţişat căpeteniile prinoasele lor înaintea jertfelnicului
11. Atunci a zis Domnul către Moise: "Câte o căpetenie pe fiecare zi aducă prinosul său pentru sfinţirea jertfelnicului". 
12. În ziua întâi a adus darul său Naason, fiul lui Aminadab, căpetenia seminţiei lui Iuda
13. şi darul lui a fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
14. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
15. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
16. Un ţap, jertfă pentru păcat
17. Iar ca jertfă de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Naason, fiul lui Aminadab
18. În ziua a doua a adus Natanael, fiul lui Ţuar, căpetenia seminţiei lui Isahar
19. Acesta a adus dar din partea sa: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
20. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
21. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
22. Un ţap, jertfă pentru păcat
23. Iar ca jertfă de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Natanael, fiul lui Ţuar
24. În ziua a treia a adus căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon
25. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci  de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
26. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
27. Un viţel, un berbec şi un miel de un an ardere de tot
28. Un ţap, jertfă pentru păcat
29. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliab, fiul lui Helon
30. În ziua a patra a adus căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur
31. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
32. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
33. Un viţel, un berbec şi un miel de un an, pentru ardere de tot
34. Un ţap, jertfă pentru păcat
35. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliţur, fiul lui Şedeur
36. În ziua a cincea a adus căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai
37. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
38. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
39. Un viţel, un berbec şi un miel de un an, pentru ardere de tot
40. Un ţap, jertfă pentru păcat
41. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai
42. În ziua a şasea a adus căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Raguel
43. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
44. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
45. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
46. Un ţap, jertfă pentru păcat
47. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliasaf, fiul lui Raguel
48. În ziua a şaptea a adus căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud
49. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
50. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
51. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
52. Un ţap, jertfă pentru păcat
53. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Elişama, fiul lui Amihud
54. În ziua a opta a adus căpetenia fiilor lui Manase, Gamaliel, fiul lui Pedaţur
55. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
56. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
57. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
58. Un ţap, jertfă pentru păcat
59. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Gamaliel, fiul lui Pedaţur
60. În ziua a noua a adus căpetenia fiilor lui Veniamin, Abidan, fiul lui Ghedeon
61. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
62. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
63. Un viţel, un berbec şi un miel de un an, pentru ardere de tot
64. Un jap, jertfă pentru păcat
65. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Abidan, fiul lui Ghedeon
66. În ziua a zecea a adus căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai
67. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci sicli şi o cupă de argint de şaptezeci sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
68. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
69. Un viţel, un berbec şi un miel de un an, pentru ardere de tot
70. Un jap, jertfă pentru păcat
71. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahiezer, fiul lui Amişadai
72. În ziua a unsprezecea a adus căpetenia fiilor lui Aşer, Paghiel, fiul lui Ocran
73. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
74. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
75. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot
76. Un ţap, jertfă pentru păcat
77. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Paghiel, fiul lui Ocran
78. În ziua a douăsprezecea a adus căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan
79. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o sută treizeci de sicli şi o cupă de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sfânt, amândouă pline cu făină de grâu, amestecată cu untdelemn, pentru jertfă
80. O cădelniţă de aur de zece sicli, plină cu miresme
81. Un viţel, un berbec şi un miel de un an pentru ardere de tot
82. Un ţap, jertfă pentru păcat
83. Iar pentru jertfa de împăcare: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahira, fiul lui Enan
84. Acestea au fost darurile din partea căpeteniilor lui Israel, aduse la sfinţirea jertfelnicului, în ziua miruirii lui: douăsprezece blide de argint, douăsprezece cupe de argint, douăsprezece cădelniţe de aur
85. Având fiecare blid o sută treizeci sicli de argint şi fiecare cupă câte şaptezeci de sicli; deci argintul tot în aceste vase a fost două mii patru sute sicli, după siclul sfânt
86. Douăsprezece cădelniţe de aur, pline cu miresme, de câte zece sicli fiecare, după siclul sfânt; deci tot aurul cădelniţelor a fost o sută douăzeci de sicli
87. Pentru arderi de tot au fost: doisprezece viţei din vitele mari, doisprezece berbeci şi doisprezece miei de un an şi împreună cu ei prinosul de pâine şi turnarea lor; doisprezece ţapi, jertfă pentru păcat
88. Iar pentru jertfa de împăcare au fost: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi şi şaizeci de miei de un an, fără meteahnă. Acestea au fost darurile la sfinţirea jertfelnicului, după miruirea lui
89. Când a intrat Moise în cortul adunării, ca grăiască cu Domnul, a auzit un glas, care-i grăia de sus de pe chivotul legii, dintre cei doi heruvimi. Glasul acela grăia cu el
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License