Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • NUMERII - A PATRA CARTE A LUI MOISE
    • CAPITOLUL 26
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 26 
Numărarea din nou a poporului. 

l. După această pedeapsă, a grăit Domnul către Moise şi către Eleazar, fiul preotului Aaron, şi a zis
2. "Număraţi toată obştea fiilor lui Israel de la douăzeci de ani în sus, pe toţi cei buni de război în Israel, după familiile lor!" 
3. Atunci Moise şi preotul Eleazar le-au grăit în şesurile Moabului, la Iordan, în dreptul Ierihonului, şi le-au zis
4. "Număraţi pe toţi de la douăzeci de ani în sus", cum a grăit Domnul lui Moise şi fiilor lui Israel, care au ieşit din pământul Egiptului
5. Ruben, este întâiul născut al lui Israel. Fiii lui Ruben: din Enoh, neamul lui Enoh; din Falu, neamul lui Falu
6. Din Heţron, neamul lui Heţron; din Carmi, neamul lui Carmi
7. Acestea sunt neamurile lui Ruben; şi s-au numărat patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci
8. Fiul lui Falu: Eliab
9. Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan şi Abiron. Datan şi Abiron sunt aceia care, chemaţi fiind în adunare, au stârnit răzvrătire împotriva lui Moise şi a lui Aaron împreună cu părtaşii lui Core, când aceştia au stârnit răzvrătire împotriva Domnului 
10. Şi şi-a deschis pământul gura sa şi i-a înghiţit pe ei şi pe Core; şi împreună cu ei au murit şi părtaşii lor, când focul a mistuit două sute cincizeci de oameni şi au rămas ei ca semn
11. Însă fiii lui Core n-au murit
12. Fiii lui Simeon, după familiile lor, sunt: din Nemuel, neamul lui Nemuel; din Iamin, neamul lui Iamin; din Iachin; neamul lui Iachin
13. Din Zerah, neamul lui Zerah; din Saul, neamul lui Saul
14. Acestea sunt neamurile cele din Simeon, care s-au găsit la numărătoarea lor: douăzeci şi două de mii două sute
15. Fiii lui Gad, după neamurile lor: din Ţefon neamul Ţefonienilor; din Haghi, neamul Haghiţilor; din Şunie, neamul Şunienilor
16. Din Ozni, neamul Oznienilor
17. Din Eri, neamul Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor
18. Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, care la numărătoarea lor s-au găsit patruzeci de mii cinci sute
19. Fiii lui Iuda sunt: Er şi Onan, Şela, Fares şi Zara; însă Er şi Onan au murit în pământul Canaanului
20. Şi fiii lui Iuda, după neamurile lor, sunt: din Şela, neamul Şelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor
21. Iar fiii lui Fares sunt: din Esron neamul Esroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor
22. Acestea sunt neamurile din Iuda şi la numărătoarea lor s-au găsit şaptezeci şi şase de mii cinci sute
23. Fiii lui Isahar, după neamurile lor, sunt: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor
24. Din Iaşub, neamul Iaşubienilor; din Şimron, neamul Şimronienilor
25. Acestea sunt neamurile din Isahar şi la numărătoarea lor s-au găsit şaizeci şi patru de mii trei sute
26. Fiii lui Zabulon, după neamurile lor, sunt: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor
27. Acestea sunt neamurile din Zabulon şi la numărătoarea lor s-au găsit şaizeci de mii cinci sute
28. Fiii lui Iosif sunt: Manase şi Efraim
29. Fiii lui Manase, după neamurile lor, sunt: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s-a născut Galaad şi din Galaad este neamul Galaadenilor
30. Fiii lui Galaad sunt: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor
31. Din Asriel, neamul Asrielienilor; din Şechem, neamul Şechemienilor
32. Din Şemida, neamul Şemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor
33. Salfaad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, ci numai fiice şi numele fiicelor lui Salfaad sunt: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa
34. Acestea sunt neamurile lui Manase şi la numărătoarea lor s-au găsit cincizeci şi două de mii şapte sute
35. Fiii lui Efraim, după neamurile lor, sunt: din Şutelah, neamul Şutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor
36. Iar fiii lui Şutelah sunt: din Eran, neamul Eranienilor
37. Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim şi la numărătoarea lor s-au găsit treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif după neamurile lor
38. Fiii lui Veniamin, după neamurile lor, sunt; din Bela, neamul Belaienilor; din Aşbel, neamul Aşbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor
39. Din Şefufam, neamul Şefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor
40. Iar fiii lui Bela sunt: Ard şi Naaman: din Ard, neamul Ardienilor şi din Naaman, neamul Naamanienilor
41. Aceştia sunt fiii lui Veniamin după neamurile lor şi la numărătoare s-au găsit patruzeci şi cinci de mii şase sute
42. Fiii lui Dan, după neamurile lor, sunt: din Şuham, neamul Şuhamienilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după neamurile lor
43. Şi neamurile lui Şuham, la numărătoarea lor, au fost de toate şaizeci şi patru de mii patru sute
44. Fiii lui Aşer, după neamurile lor, sunt: din Imna, neamul Imnaenilor; din Işba, neamul Işbaenilor; din Verie, neamul Verienilor
45. Din fiii lui Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor
46. Şi numele fiicei lui Aşer a fost Serah
47. Acestea sunt neamurile fiilor lui Aşer şi la numărătoare s-au găsit cincizeci şi trei de mii patru sute
48. Fiii lui Neftali, după neamurile lor, sunt: din Iahţeel, neamul Iahţeelienilor; din Guni, neamul Gunienilor
49. Din Ieţer, neamul Ieţerienilor; din Şilem, neamul Şilemienilor
50. Acestea sunt neamurile lui Neftali, după familiile lor şi la numărătoare s-au găsit patruzeci şi cinci de mii patru sute
51. Iată numărul fiilor lui Israel, celor ce au intrat la numărătoare: şase sute una mii şapte sute treizeci
52. Apoi a grăit Domnul cu Moise şi a zis
53. "Acestora li se împartă spre moştenire pământul, după numărul numelor
54. Celor mai mulţi le dai moşie mai mare, iar celor mai puţini le dai moşie mai mică; fiecăruia  se dea moşie potrivit cu numărul celor ce au intrat la numărătoare
55. Pământul să-l împărţiţi prin sorţi; după numele seminţiilor părinţilor lor să-şi primească şi părţile
56. Prin sorţi le împarţi moşia, atât celor mulţi la număr, cât şi celor puţini la număr". 
57. Leviţii, care au intrat la numărătoare, după neamurile lor, sunt aceştia: din Gherşon, neamul Gherşonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor, din Merari, neamul Merarienilor
58. Iată neamurile lui Levi: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Muşi şi neamul lui Core. Din Cahat s-a născut Amram
59. Numele femeii lui Amram a fost Iohabed, fiica lui Levi, pe care a născut-o femeia lui Levi în Egipt, iar ea a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Mariam, sora lor
60. Lui Aaron i s-au născut: Nadab şi Abiud, Eleazar şi Itamar
61. Dar Nadab şi Abiud au murit când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustiul Sinai
62. Şi s-au numărat toţi cei de parte bărbătească de la o lună în sus şi s-au găsit douăzeci şi trei de mii; căci aceştia nu fuseseră număraţi împreună cu fiii lui Israel, pentru nu li s-a dat moştenire printre fiii lui Israel
63. Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi Eleazar preotul, care au numărat pe fiii lui Israel în şesurile Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului
64. În numărul lor nu se afla niciunul din fiii lui Israel număraţi de Moise şi de preotul Aaron, în pustiul Sinai
65. Căci Domnul le zisese acestora vor muri toţi în pustie, - şi n-au rămas din ei niciunul, afară de Caleb, fiul lui Iefone şi de Iosua, fiul lui Navi
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License