Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • DEUTERONOM - A CINCEA CARTE A LUI MOISE
    • CAPITOLUL 28
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 28 
Bunătăţile făgăduite celor ce vor păzi legea şi relele ce vor veni asupra călcătorilor ei. 

1. "Dacă tu, după ce vei trece peste Iordan, în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău îi-l va da, vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei împlini cu băgare de seamă toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, atunci Domnul Dumnezeul tău te va pune mai presus de toate popoarele pământului
2. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea şi se vor împlini asupra ta
3. Binecuvântat fii în cetate şi binecuvântat fii în ţarină
4. Binecuvântat fie rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul dobitoacelor tale
5. Binecuvântate fie hambarele tale şi cămările tale
6. Binecuvântat fii la intrarea ta în casă şi binecuvântat fii la ieşirea ta din casă
7. bată Domnul înaintea ta pe vrăjmaşii tăi cei ce se vor ridica asupra ta; pe o cale vină asupra ta şi pe şapte căi fugă de tine
8. Să-îi trimită Domnul binecuvântare peste grânarele tale şi peste tot lucrul mâinilor tale şi te binecuvânteze în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l
9. facă Domnul Dumnezeu din tine popor sfânt al Său, precum ţi S-a jurat El ţie şi părinţilor tăi, dacă vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla în căile Lui
10. Vor vedea toate popoarele pământului porţi numele Domnului Dumnezeului tău şi se vor teme de tine
11. Domnul Dumnezeul tău îţi va da belşug în toate bunătăţile, în rodul pântecelui tău, în rodul dobitoacelor tale şi în rodul ogoarelor tale din pământul pe care Domnul S-a jurat părinţilor tăi ţi-l dea
12. Domnul îţi va deschide comoara Sa cea bună, cerul, ca dea ploaie pământului tău la vreme şi ca binecuvânteze toate lucrurile mâinilor tale; şi vei da împrumut multor popoare, iar tu nu vei lua împrumut; vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine
13. Domnul Dumnezeul tău te va pune cap iar nu coadă şi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi, dacă te vei supune poruncilor Domnului Dumnezeului tău, care ţi le spun eu astăzi le ţii şi le împlineşti 
14. Şi dacă nu te vei abate de la toate poruncile care ţi le poruncesc eu astăzi nici la dreapta nici la stânga, ca mergeţi după alţi dumnezei le slujiţi
15. Iar dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi nu te vei sili împlineşti toate poruncile şi hotărârile Lui pe care îi le poruncesc eu astăzi, vină asupra ta toate blestemele acestea şi te ajungă
16. Blestemat fii tu în cetate şi blestemat fii tu în ţarină
17. Blestemate fie grânarele tale şi cămările tale
18. Blestemat fie rodul pântecelui tău şi rodul pământului tău, rodul vacilor tale şi rodul oilor tale
19. Blestemat fii tu la intrarea ta în casă şi blestemat la ieşirea ta din casă
20. trimită Domnul asupra ta blestem, tulburare şi necaz în tot lucrul mâinilor tale pe care te vei apuca să-l faci, până vei fi stârpit şi până vei pieri curând, pentru faptele tale rele şi pentru M-ai părăsit
21. Ba mai trimită Domnul asupra ta ciumă, până te va stârpi de pe pământul în care mergi ca să-l stăpâneşti
22. te bată Domnul cu oftică, cu lingoare, cu friguri, cu aprindere, cu secetă, cu vânt rău şi cu rugină, şi te vor urmări acestea până vei pieri
23. Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, se facă aramă şi pământul de sub tine fier
24. În loc de ploaie, Domnul dea pământului tău praf şi pulbere, care cadă din cer asupra ta până te va pierde şi până vei fi prăpădit
25. Domnul te va da fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum mergi asupra lor şi pe şapte drumuri fugi de ei şi fii împrăştiat prin toate ţările pământului
26. Trupurile tale fie hrană tuturor păsărilor cerului şi fiarelor şi nu va fi cine le alunge
27. Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu trânji, cu râie şi cu pecingine, de care nu te poţi vindeca
28. te bată Domnul cu nebunie, cu orbire şi cu amorţirea inimii
29. Pe dibuite mergi ziua în amiaza mare, cum umblă orbul pipăind pe întuneric, şi te strâmtoreze şi te ocărască în toate zilele, şi nimeni nu te apere
30. Cu femeie te logodeşti şi altul se culce cu ea; casă zideşti, şi nu trăieşti în ea; vie sădeşti, dar de ea nu te foloseşti
31. Boul tău fie junghiat sub ochii tăi şi nu-l mănânci tu; asinul ţi-l ia şi nu ţi-l mai aducă; oile tale fie date vrăjmaşilor tăi şi nimeni nu te izbăvească
32. Fiii tăi şi fiicele tale fie date la popor străin; ochii tăi să-i vadă şi se topească în toate zilele de mila lor, dar nu ai nici o putere în mâinile tale
33. Roadele pământului tău şi toate ostenelile tale le mănânce un popor pe care tu nu l-ai cunoscut, iar tu fii numai strâmtorat şi chinuit în toate zilele
34. Din pricina celor ce-ţi vor vedea ochii tăi, îţi vei ieşi din minţi
35. Domnul te va lovi cu lepră rea peste genunchi şi peste fluiere şi din tălpile picioarelor tale până în creştetul capului tău, de care nu te vei mai putea vindeca
36. Te va duce Domnul pe tine şi pe regele tău, pe care-l vei pune peste tine, la poporul pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, şi acolo vei sluji altor dumnezei de lemn şi de piatră
37. Şi vei fi de spaimă, de pomină şi de râs la toate popoarele la care te va duce Domnul Dumnezeul tău
38. Vei semăna multă sămânţă în ţarină, dar puţină vei culege, pentru o vor mânca lăcustele
39. Vii vei sădi şi le vei lucra, dar nu le vei culege, nici nu vei bea vin, pentru le vor mânca viermii
40. Măslini încă vei avea în toate ţinuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei unge, pentru măslinele tale vor cădea
41. Fii şi fiice vei naşte, dar nu-i vei avea, pentru vor fi luaţi în robie
42. Toţi pomii tăi şi roadele pământului le va strica rugina
43. Străinul cel din mijlocul tău se va înălţa peste tine din ce în ce mai sus, iar tu te vei pogorî din ce în ce mai jos
44. Acela îţi va da împrumut, iar tu nu-i vei da lui împrumut; acela va fi cap, iar tu vei fi coadă
45. Vor veni asupra ta toate blestemele acestea, te vor urmări şi te vor ajunge. până vei fi stârpit, pentru n-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău şi n-ai păzit poruncile Lui, nici hotărârile Lui pe care ţi le-a dat El
46. Şi vor fi ele semn şi pecete asupra ta şi asupra seminţiei tale în veci
47. Pentru tu n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu veselia şi cu bucuria inimii, când erai îmbelşugat de toate
48. Vei sluji vrăjmaşului tău, pe care-l va trimite asupra ta Domnul Dumnezeul tău, când vei fi în foamete şi în sete şi în golătate şi în tot felul de lipsă; acela va pune pe grumazul tău jug de fier şi te va istovi
49. Trimite-va Domnul asupra ta popor din depărtare, de la marginea pământului; ca un vultur va veni poporul acela a cărui limbă tu nu o vei înţelege
50. Popor crunt, care nu va da cinste bătrânului şi nu va cruţa pe cel tânăr
51. Va mânca acela rodul dobitoacelor tale şi rodul pământului tău, până te va nimici, căci nu-ţi va lăsa nici pâine, nici vin, nici untdelemn, nici rodul vitelor tale, nici rodul oilor tale, până te va pierde
52. Te va strâmtora în toate cetăţile tale, până ce va dărâma, în tot pământul tău, zidurile tale cele înalte şi tari în care nădăjduieşti tu şi te va împila în toate locaşurile tale, în tot pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l
53. Şi vei mânca tu rodul pântecelui tău, carnea fiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va fi dat Domnul Dumnezeul tău în timpul împresurării şi al strâmtorării cu care te va strâmtora vrăjmaşul tău
54. Bărbatul tău, cel răsfăţat şi trăit în alintare, va privi cu ochi nemilostivi la fratele său; la soţia de la sânul său şi la ceilalţi copii ai săi, care îţi vor rămâne
55. Şi nu va da nici unuia din ei carne din copiii săi, pe care îi va mânca el, căci nu-i va mai rămâne nimic în vremea împresurării cu care te va strâmtora vrăjmaşul tău în toate cetăţile tale
56. Femeia ta, trăită în belşug şi răsfăţ, care nu şi-a pus piciorul său în pământ din pricina traiului alintat şi îndestulat dinainte, va privi cu ochi nemilostivi pe bărbatul de la sânul ei şi la fiul său şi la fiica sa
57. Şi nu le va da fătul, care a ieşit din coapsele sale şi copiii, pe care i-a născut, pentru ea, din pricina lipsei de toate, îi va mânca pe ascuns în timpul împresurării şi al strâmtorării cu care te va strâmtora vrăjmaşul tău în cetăţile tale
58. De nu te vei sili împlineşti toate cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în cartea aceasta şi nu te vei teme de acest nume slăvit şi înfricoşător al Domnului Dumnezeului tău
59. Atunci Domnul te va bate pe tine şi pe urmaşii tăi cu plăgi nemaiauzite, cu plăgi mari şi nesfârşite şi cu boli rele şi necurmate
60. Va aduce asupra ta toate plăgile cele rele ale Egiptului, de care te-ai temut şi se vor lipi acelea de tine
61. Toată boala, toată plaga scrisă şi toată cea nescrisă în cartea legii acesteia, o va aduce Domnul asupra ta, până vei fi stârpit
62. Puţini din voi vor rămâne, deşi veţi fi fost ca stelele cerului, pentru n-aţi ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru
63. Cum s-a bucurat Domnul, când v-a făcut bine şi v-a înmulţit, tot aşa se va bucura Domnul când va pierde şi va stârpi şi veţi fi aruncaţi din pământul în care intraţi ca să-l stăpâniţi
64. Atunci te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău prin toate popoarele şi acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi; vei sluji la lemne şi la pietre
65. Dar şi între aceste popoare nu te vei linişti şi nu vei avea loc de odihnă pentru piciorul tău, Domnul îţi va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor şi durere sufletului
66. Viaţa ta va fi mereu în primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua şi noaptea şi nu vei fi sigur de viaţa ta
67. De tremurul inimii tale, de care vei fi cuprins, şi de cele ce vei vedea cu ochii tăi, dimineaţa vei zice: O, de ar veni seara! Iar seara vei zice: O, de ar veni ziua
68. Şi te va întoarce Domnul în Egipt, în corăbii pe calea aceea de care ţi-a zis: " nu o mai vezi!"; şi acolo veţi da spre vânzare vrăjmaşilor voştri robi şi roabe şi nu va fi cine cumpere". 
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License