Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • DEUTERONOM - A CINCEA CARTE A LUI MOISE
    • CAPITOLUL 32
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 32 
Cântarea lui Moise. 

1. "Ia aminte, cerule, şi voi grăi! Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele
2. Ca ploaia curgă învăţătura mea şi graiurile mele se coboare ca roua, ca bura pe verdeaţă şi ca ploaia repede pe iarbă
3. Căci numele Domnului voi preamări. Daţi slavă Dumnezeului nostru
4. El este tăria; desăvârşite sunt lucrurile Lui, căci toate căile Lui sunt drepte. Credincios este Dumnezeu şi nu este întru El nedreptate; drept şi adevărat este El
5. Iar ei s-au răzvrătit împotriva Lui; ei, după netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci neam îndărătnic şi ticălos. Cu acestea răsplătiţi voi Domnului
6. Popor nechibzuit şi fără de minte, au nu este El tatăl tău, Cel " te-a zidit, te-a făcut şi te-a întemeiat? . Adu-ti aminte de zilele cele de demult, cugetă la anii neamurilor trecute! Întreabă pe tatăl tău şi-ti va da de ştire, întreabă pe bătrâni, şi-ţi vor spune
8. Când Cel Preaînalt a împărţit moştenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu
9. Iar partea Domnului este poporul lui Iacov, Israel e partea lui de moştenire
10. Găsitu-l-a în pământ pustiu, în pustiu trist şi cu urlete sălbatice, şi t-a apărat, l-a îngrijit şi l-a păzit, ca lumina ochiului Său
11. Întocmai ca vulturul care îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte pe deasupra lor, întinzându-şi aripile, a luat pe Israel şi l-a dus pe penele sale
12. Domnul l-a povăţuit şi n-a fost cu el dumnezeu străin
13. Şi l-a aşezat pe înălţimile pământului şi l-a hrănit cu roada ţarinilor. I-a dat scoată miere din piatră şi cu untdelemn din stâncă vârtoasă l-a hrănit
14. L-a hrănit cu unt de vacă şi cu lapte de oi, cu grăsimea mieilor, a berbecilor de Vasan, a ţapilor şi cu grâu gras; a băut vin, sângele bobiţelor de strugure
15. A mâncat Iacov, s-a îngrăşat Israel şi s-a făcut îndărătnic; îngrăşatu-s-a, îngroşatu-s-a şi s-a umplut de grăsime; a părăsit pe Dumnezeu, Cel ce l-a făcut şi a dispreţuit cetatea mântuirii sale
16. Întărâtat-au râvna Lui cu dumnezei străini şi cu urâciunile lor L-au mâniat
17: Adus-au jertfe demonilor, şi nu lui Dumnezeu, unor dumnezei noi, pe care nu i-au ştiut, care au venit de la vecinii lor şi pe care părinţii lor nu i-au cunoscut
18. Iar pe Apărătorul, Cel ce te-a născut, L-ai uitat şi nu ţi-ai adus aminte de Dumnezeu, Cel ce te-a zidit
19. Văzut-a Domnul şi S-a mâniat şi în mânia Sa a trecut cu vederea pe fiii Săi şi pe fiicele Sale
20. Şi a zis: îmi voi ascunde faţa Mea de la ei şi voi vedea cum va fi sfârşitul lor; căci neam ticălos sunt ei şi copii în care nu este credincioşie
21. Ei M-au întărâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu şi au aprins mânia Mea prin idolii lor; îi voi întărâta şi Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mânia printr-un neam fără pricepere
22. foc s-a aprins din pricina mâniei Mele: va arde până în fundul locuinţei morţilor, va mânca pământul şi roadele lui şi va pârjoli temeliile munţilor
23. Voi strânge împotriva lor necazuri şi voi cheltui asupra lor toate săgeţile Mele
24. Istoviţi vor fi de foame şi prăpădiţi de lingoare şi molimă rea; voi trimite asupra lor dinţii fiarelor, veninul târâtoarelor din pulbere voi trimite
25. De din afară îi va pierde sabia, iar prin case groaza, pierzând pe tânăr şi pe tânără, pe copilul de ţâţă şi pe bătrânul acoperit de cărunteţe
26. Am zis: ţi voi împrăştia şi voi şterge pomenirea lor dintre oameni
27. Dar am amânat aceasta, pentru răutatea vrăjmaşilor, ca vrăjmaşii lor nu se mândrească şi zică: Mâna noastră este puternică şi toate acestea nu le-a făcut Domnul
28. aceştia sunt oameni care şi-au pierdut mintea şi n-au nici o pricepere
29. O, de ar judeca ei şi de s-ar gândi la aceasta! De ar pricepe ce are fie cu ei mai pe urmă
30. Cum ar putea unul pună pe fugă o mie, şi doi, zece mii, dacă apărătorul lor nu i-ar vinde şi Domnul nu i-ar părăsi
31. Căci apărătorul lor nu este ca Apărătorul nostru şi la aceasta chiar vrăjmaşii noştri sunt martori
32. via lor este din viţa de vie a Sodomei şi din şesurile Gomorei; strugurii lor sunt struguri otrăviţi şi bobiţele lor amare
33. Vinul lor este venin de scorpion şi otravă pierzătoare de aspidă
34. Au nu sunt acestea ascunse la Mine? Şi nu sunt ele pecetluite în cămările Mele
35. A Mea este răzbunarea şi răsplătirea când se va poticni piciorul lor; aproape este ziua pieirii lor şi curând vor veni cele gătite pentru ei
36. Iar Domnul va judeca pe poporul Său şi Se va milostivi asupra robilor Săi, când va vedea a slăbit tăria lor şi nu se mai află nici robi, nici slobozi
37. Atunci Domnul va zice: Unde sunt dumnezeii lor şi tăria în care nădăjduiau ei
38. Unde sunt cei ce au mâncat grăsimea jertfelor lor şi au băut vinul turnărilor lor? se scoale, ajute şi fie ocrotire
39. Vedeţi, vedeţi, dar, Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea
40. Eu ridic la cer mâna Mea şi jur pe dreapta Mea şi zic: Viu sunt Eu în veac
41. Când voi ascuţi sabia Mea cea lucitoare şi va începe mâna Mea a judeca, voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei şi celor ce urăsc le voi răsplăti
42. Adăpa-voi săgeţile Mele cu sânge şi sabia Mea se va sătura de carnea şi de sângele celor ucişi şi robiţi şi de capetele căpeteniilor vrăjmaşului
43. Veseliţi-vă, ceruri, împreună cu El şi închinaţi Lui toţi îngerii lui Dumnezeu! Veseliţi-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui şi se întărească toţi fiii lui Dumnezeu! Căci El va răzbuna sângele robilor Săi şi va răsplăti cu răzbunare vrăjmaşilor Săi şi celor ce-L urăsc le va răsplăti şi va curăţi Domnul pământul poporului Său!" 
44. În ziua aceea a scris Moise cântarea aceasta şi a spus-o fiilor lui Israel. Atunci a venit Moise la popor şi a rostit toate cuvintele cântării acesteia în auzul poporului, el şi Iosua, fiul lui Navi
45. Iar după ce a rostit Moise toate cuvintele acestea înaintea a tot Israelul, le-a zis
46. "Puneţi la inima voastră toate cuvintele pe care vi le-am spus eu astăzi şi le lăsaţi moştenire copiilor voştri, ca se silească şi ei a împlini toate poruncile legii acesteia
47. Căci acestea nu sunt în deşert date vouă, ci acestea sunt viaţa voastră şi prin acestea veţi trăi multă vreme în pământul acela în care treceţi acum peste Iordan, ca să-l stăpâniţi". 
48. Tot în ziua aceea a grăit Domnul cu Moise şi a zis
49. "Suie-te în muntele acesta al Abarimului, în muntele Nebo, care este în pământul Moabului, în faţa Ierihonului, şi priveşte asupra Canaanului, pe care-l dau în stăpânirea fiilor lui Israel
50. Şi mori pe munte şi te adaugă la poporul tău, cum a murit şi Aaron, fratele tău, pe muntele Hor şi s-a adăugat la poporul său
51. Pentru aţi greşit înaintea Mea în mijlocul fiilor lui Israel, la apele Meribei, la Cadeş, în pustiul Sin, şi pentru n-aţi arătat sfinţenia Mea între fiii lui Israel
52. Numai de departe vei vedea pământul pe care Eu îl dau fiilor lui Israel, dar de intrat nu vei intra în pământul acela". 
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License