Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA LUI IOSUA NAVI
    • CAPITOLUL 15
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 15 
Partea lui Iuda. 

1. Moşia căzută la sorţi pentru seminţia fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea de la hotarele lui Edom din miazăzi şi de la pustiul Sin până la Cadeş, spre răsărit
2. Astfel hotarul lor de miazăzi porneşte de la Marea Sărată, de unde pleacă un golf al ei spre miazăzi
3. Merge spre înălţimea Acravimului, trece prin pustiul Sin şi, ridicându-se dinspre miazăzi către Cadeş-Barnea, merge pe la Heţron şi, ajungând la Adar, trece pe partea dinspre apus a Cadeşului şi se întoarce spre Carcaa
4. Trece apoi prin Aţmon şi urmează înainte până la râul Egiptului şi apoi capătul acestui hotar atinge marea. Acesta va fi hotarul vostru de miazăzi
5. Hotarul de răsărit e toată Marea Sărată până la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul de miazănoapte pleacă din golful mării de la gurile Iordanului
6. De aici se ridică spre Bet-Hogla. Trece pe la miazănoapte de Bet-Araba şi merge în sus până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben
7. Apoi hotarul se urcă spre Debir, din valea Acor şi se îndreaptă spre miazănoapte către Ghilgal, care se află în faţa Adumimului, pe partea de miazăzi a râului; apoi trece pe la apele En-Şemeş şi se prelungeşte până la En-Roghel
8. De aici hotarul merge în sus spre valea Ben-Hinom, pe partea de miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi hotarul se ridică spre vârful muntelui, care este spre apus, în faţa văii Hinom, la marginea văii Refaim, la miazănoapte
9. Din vârful muntelui, hotarul se îndreaptă spre izvorul apelor Neftoah şi merge spre cetăţile din muntele Efron; apoi hotarul coteşte spre Baala, care e Chiriat-Iearimul
10. După aceea hotarul se întoarce de la Baala spre mare şi merge spre muntele Seir, trece pe partea de miazănoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul şi, pogorându-se către Bet-Şemeş, trece prin Timna
11. De aici hotarul merge pe partea de miazănoapte a Ecronului şi se întoarce spre Şicron, trece prin muntele Baala şi ajunge până la Iabneel şi apoi se termină hotarul la mare. Hotarul de la apus îl formează Marea cea Mare
12. Acesta este hotarul pământului fiilor lui Iuda, după familiile lor, din toate părţile
13. Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat Iosua parte intre fiii lui Iuda, cum poruncise Domnul lui Iosua şi i-a dat Iosua Chiriat-Arba a tatălui lui Enac, care este Hebronul
14. Însă Caleb, fiul lui Iefone, a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, copiii lui Enac
15. De aici Caleb a pornit asupra locuitorilor Debirului; numele Debirului era mai înainte Chiriat-Sefer
16. Şi a zis Caleb: "Cel ce va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua, aceluia îi voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie". 
17. Şi l-a luat Otniel cel tânăr, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb şi i-a dat Caleb de femeie pe Acsa, fiica sa
18. Dar când a trebuit plece, a fost învăţată ceară de la tatăl său o ţarină. Şi când a descălecat ea de pe asin, Caleb i-a zis: "Ce vrei?" 
19. Iar ea a zis: "Dă-mi binecuvântare. Tu mi-ai dat pământul de la miazăzi; dă-mi şi izvoarele de apă!" Şi i-a dat izvoarele cele de sus şi izvoarele cele de jos
20. Aceasta este moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor
21. Cetăţile care se aflau în partea de miazăzi, la marginea seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder şi Iagur
22. China, Dimona şi Adada
23. Chedeş, Haţor şi Itnan
24. Zif, Telem şi Bealot
25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, adică Haţor
26. Amam, Şerna şi Molada
27. Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet
28. Haţar-Şual, Beerşeba şi Biziotia, cu împrejurimile şi satele lor
29. Baala, Iim şi Aţem
30. Eltolad, Chesil şi Horma
31. Ţiclag, Madmana şi Sansana
32. Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon; de toate douăzeci şi nouă de cetăţi cu satele lor
33. Iar la şes erau: Eştaol, Ţora, Aşna şi Gatnam
34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah şi Enam
35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco şi Azeca
36. Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; paisprezece cetăţi cu satele lor
37. Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad
38. Dilean, Miţpe şi Iocteel
39. Lachiş, Boţcat şi Eglon
40. Cabon, Lahmas şi Chitliş
41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi cu satele lor
42. Libna, Eter şi Aşan
43. Iftah, Aşna şi Neţib
44. Cheila, Aczib, Mareşa şi Edom; nouă cetăţi cu satele lor
45. Ecron cu cetăţile care ţineau de el şi cu satele lui
46. Şi de la Ecron spre mare tot ce se află împrejurul Aşdodului cu satele lui
47. Aşdodul şi cetăţile care ţineau de el şi satele lui; Gaza cu cetăţile care ţineau de ea şi satele ei până ia râul Egiptului şi până la Marea cea Mare, care este hotar
48. Iar în munţi erau: Şamir, Iatir şi Soco
49. Dana, Chiriat-Sana, zis şi Debir
50. Anab, Eştemo şi Anim
51. Goşen, Holon şi Ghilo: unsprezece cetăţi cu satele lor
52. Anab, Duma şi Eşean
53. Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca
54. Humta, Chiriat-Arba, zisă şi Hebronul şi Ţior; nouă cetăţi cu satele lor
55. Maon, Carmel, Zif şi Iuta
56. Izreel, Iocdeam şi Zanuah
57. Cain, Ghibeea şi Timna: zece cetăţi cu satele lor
58. Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor
59. Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi cu satele lor. Tecoa, Efrata sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece cetăţi cu satele lor
60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim şi Harabah; două cetăţi cu satele lor şi cu împrejurimile
61. În pustiu erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca
62. Nibşan, Ir-Melah şi En-Ghedi: şase cetăţi cu satele lor
63. Dar pe Iebusei, locuitorii Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui Iuda şi de aceea Iebuseii trăiesc cu fiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de astăzi
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License