Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI PARALIPOMENA  SAU CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR
    • CAPITOLUL 6
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 6 
Urmaşii lui Levi şi ai lui Aaron. Cetăţile lor. 

l. Fiii lui Levi sunt: Gherşom, Cahat şi Merari
2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel
3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise şi Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar
4. Lui Eleazar i s-a născut Finees, lui Finees i s-a născut Abişua
5. Lui Abişua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi i s-a născut Uzi
6. Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a născut Meraiot
7. Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub
8. Lui Ahitub i s-a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s-a născut Ahimaaţ
9. Lui Ahimaaţ i s-a născut Azaria, iar lui Azaria i s-a născut Iohanan
10. Lui Iohanan. i s-a născut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon în Ierusalim
11. Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub
12. Lui Ahitub i s-a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s-a născut Şalum
13. Lui Şalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a născut Azaria
14. Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia i s-a născut Iehosadac
15. Iehosadac a mers în robie când Domnul a strămutat pe cei din Iuda şi pe cei din Ierusalim prin mâna lui Nabucodonosor
16. Astfel fiii lui Levi au fost: Gherşom, Cahat şi Merari
17. Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei
18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel
19. Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Iată urmaşii lui Levi după neamurile lor
20. Gherşom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, şi pe Zima, fiul lui
21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, şi pe Ieatrai, fiul lui
22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, şi Asir, fiul lui
23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, şi Asir, fiul lui
24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, şi Saul, fiul lui
25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai şi Ahimot
26. Elcana, fiul lui; Ţofai fiul lui, şi Nahat, fiul lui
27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui
28. Fiii lui Samuel au fost: întâiul născut Ioil, al doilea, Abia
29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Şimei, fiul lui; Uza, fiul lui
30. Şimea, fiul lui; Aghia, fiul lui, şi Asaia, fiul lui
31. Iată cei pe care David i-a pus căpetenii peste cântăreţi în casa Domnului, în timpul când a aşezat în ea chivotul legii
32. Care au servit de cântăreţi înaintea cortului adunării, până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, şi care fuseseră rânduiţi la slujba lor după rânduiala lor
33. Iată pe cei care au fost rânduiţi cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cântăreţul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel
34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah
35. Fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai
36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania
37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core
38. Fiul lui Iţhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel
39. Şi fratele său Asaf, care stătea în partea dreaptă a lui, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea
40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia
41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia
42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei
43. Fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi
44. Iar din fiii lui Merari, fraţii lor, au fost în partea stângă: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc
45. Fiul lui Haşabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia
46. Fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer
47. Fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi
48. Fraţii lor leviţi erau rânduiţi la tot felul de slujbe, la casa Domnului
49. Iar Aaron şi fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot şi tămâie pe altarul tămâierii, săvârşind toate slujbele sfinte în Sfânta Sfintelor şi pentru ispăşirea lui Israel, în toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise
50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abişua, fiul lui
51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui
52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui
53. Ţadoc, fiul lui; Ahimaaţ, fiul lui
54. Iată locuinţele lor după satele lor în hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorţul
55. Li s-au dat Hebronul, în pământul lui Iuda şi împrejurimile lui
56. Iar ţarinile acestei cetăţi şi satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie
57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea oraşele de scăpare: Hebron şi Libna şi împrejurimile lor, Iatir şi Eştemoa şi ţinuturile lor
58. Hilenul (Holonul) şi păşunile lui, Debirul şi păşunile lui
59. Aşanul (Ainul) şi împrejurimile lui, Betşemeşul şi împrejurimile lui
60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba şi păşunile ei, Alemetul (Almonul) şi împrejurimile lui, Anatotul şi ţinuturile lui; cetăţile familiilor lor erau de toate treisprezece cetăţi
61. Celorlalţi fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, după sorţi, zece cetăţi din hotarele jumătăţii tribului lui Manase
62. Fiilor lui Gherşom, după familiile lor, li s-au dat treisprezece cetăţi din tribul lui Isahar, din tribul lui Aşer, din tribul lui Neftali şi din tribul lui Manase, în Vasan
63. Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s-au dat prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulon
64. Aşa au dat fiii lui Israel Leviţilor cetăţi cu împrejurimile lor
65. Li s-au dat prin sorţi din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon şi din tribul fiilor lui Veniamin acele cetăţi pe care ei le-au numit pe nume
66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetăţi din tribul lui Efraim
67. Li s-au dat cetăţile de scăpare: Sichemul şi împrejurimile lui, pe muntele Efraim şi Ghezerul cu împrejurimile lui
68. Iocmeamul (Chibţoimul) cu împrejurimile lui şi Bethoronul cu împrejurimile lui
69. Aialonul cu împrejurimile lui şi Gat-Rimonul cu împrejurimile lui
70. Din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea sunt locuinţele pentru ceilalţi fii ai lui Cahat
71. Fiilor lui Gherşom din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul în Vasan cu împrejurimile lui şi Aştarotul cu împrejurimile lui
72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedeşul (Chişionul) cu împrejurimile lui, Dobratul cu împrejurimile lui
73. Ramotul cu împrejurimile lui şi Anemul cu împrejurimile lui
74. Din tribul lui Aşer li s-au dat: Maşalul cu împrejurimile lui şi Abdonul cu împrejurimile lui
75. Hucocul (Helcotul) cu ţinutul lui şi Rehobul cu ţinutul lui
76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedeşul în Galileea, cu ţinutul lui, Hamonul cu ţinutul lui şi Chiriataimul cu ţinutul lui
77. Iar celorlalţi fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu ţinutul lui şi Taborul cu ţinutul lui
78. Iar dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s-a dat în tribul lui Ruben: Beţerul
în pustiu, cu ţinutul lui, şi Iahţa cu ţinutul ei
79. Chedemotul cu împrejurimile lui şi Mefaatul cu ţinutul lui
80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul în Galaad cu ţinutul lui şi Mahanaimul cu ţinutul lui
81. Heşbonul şi Iazerul cu ţinuturile lor
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License