Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI A LUI EZDRA
    • CAPITOLUL 2
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 2 
Numărul şi catagrafia Israeliţilor întorşi din robie. Dajdia lor. 

1. Iată fiii ţării, dintre robii strămutaţi din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au întors şi au venit la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în oraşul său, cu Zorobabel
2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. Numărul oamenilor poporului israelit care s-au întors a fost acesta
3. Fiii lui Fares: două mii o sută şaptezeci şi doi
4. Fiii lui Şefatia: trei sute şaptezeci şi doi
5. Fiii lui Arah: şapte sute şaptezeci şi cinci
6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi Ioab: două mii opt sute doisprezece
7. Fiii lui Elam: o mie două sute cincizeci şi patru
8. Fiii lui Zatu: nouă sute patruzeci şi cinci
9. Fiii lui Zacai: şapte sute şaizeci
10. Fiii lui Bani: şase sute patruzeci şi doi
11. Fiii lui Bebai: şase sute douăzeci şi trei
12. Fiii lui Azgad: o mie două sute douăzeci şi doi
13. Fiii lui Adonicam: şase sute şaizeci şi şase
14. Fiii lui Bigvai: două mii cincizeci şi şase
15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci şi patru
16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouăzeci şi opt
17. Fiii lui Beţai: trei sute douăzeci şi trei
18. Fiii lui Iora: o sută doisprezece
19. Fiii lui Haşum: două sute douăzeci şi trei
20. Fiii lui Ghibar: nouăzeci şi cinci
21. Oamenii din Betleem: o sută douăzeci şi trei
22. Oamenii din Netofa: cincizeci şi şase
23. Oamenii din Anatot: o sută douăzeci şi opt
24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci şi doi
25. Din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot: şapte sute patruzeci şi trei
26. Din Rama şi Gheba: şase sute douăzeci şi unu
27. Oamenii din Micmas: o sută douăzeci şi doi
28. Oamenii din Betel şi din Ai: două sute douăzeci şi trei
29. Oamenii din Nebo: cincizeci şi doi
30. Oamenii din Magbiş: o sută cincizeci şi şase
31. Fiii celuilalt Elam: o mie două sute cincizeci şi patru
32. Fiii lui Harim: trei sute douăzeci
33. Oamenii din Lod, Hadid şi Ono: şapte sute douăzeci şi cinci
34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci şi cinci
35. Fiii lui Senaa: trei mii şase sute treizeci
36. Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: nouă sute şaptezeci şi trei
37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci şi doi
38. Fiii lui Paşhur: o mie două sute patruzeci şi şapte
39. Fiii lui Harim: o mie şaptesprezece
40. Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia: şaptezeci şi patru
41. Cântăreţi: fiii lui Asaf: o sută douăzeci şi opt
42. Fiii portarilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, cu toţii la un loc: o sută treizeci şi nouă
43. Cei încredinţaţi templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot
44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon
45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub
46. Fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan
47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia
48. Fiii lui Reţin, fiii lui Necoda
49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah
50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim
51. Fiii lui Nefişim, fiii lui Bacbuc
52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa
53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah
54. Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa
55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda
56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel
57. Fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami
58. Cei încredinţaţi templului şi fiii robilor lui Solomon erau cu toţii trei sute nouăzeci şi doi
59. Iar cei ce au ieşit din Telmelah, din Telharşa şi din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut să-şi arate seminţia şi neamul lor, ca arate sunt din Israel, au fost
60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie şi fiii lui Necoda: şase sute cincizeci şi doi
61. Iar din neamul preoţilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ şi fiii lui Barzilai care şi-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al cărui nume l-a adoptat
62. Şi-au căutat cartea spiţei neamului lor şi n-au găsit-o şi de aceea au fost îndepărtaţi de la preoţie
63. Şi Tirşata le-a zis nu mănânce din cele sfinte, până nu se va ridica preot cu Urim şi Tumim
64. Deci toată adunarea la un loc se alcătuia din patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de oameni
65. Afară de robii lor şi de roabele lor, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte; şi mai erau cu ei două sute de cântăreţi şi cântăreţe
66. Şi aveau şapte sute treizeci şi şase de cai
67. Două sute patruzeci şi cinci de catâri, patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de asini
68. Şi ajungând unele din căpeteniile seminţiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au dăruit de bunăvoie pentru templul lui Dumnezeu, ca fie ridicat din nou pe temeliile lui
69. Şi aceştia din prisosul lor au dăruit în casa obştească pentru începerea lucrărilor: şaizeci şi una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de veşminte preoţeşti
70. Şi au început locuiască preoţii şi leviţii şi poporul şi cântăreţii şi portarii şi cei încredinţaţi templului în oraşele lor şi tot Israelul s-a aşezat în cetăţile sale
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License