Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA LUI NEEMIA SAU A DOUA EZDRA
    • CAPITOLUL 7
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 7 
Paza cetăţii. Numărul celor întorşi sub Zorobabel. 

1. După ce s-a terminat zidul şi am pus canaturile şi au fost aşezaţi la slujba lor portarii şi cântăreţii şi leviţii
2. Atunci am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Anania, căpetenia cetăţii Ierusalimului, căci el cu mult mai mult decât alţii era om credincios şi temător de Dumnezeu
3. Şi le-am zis: " nu se deschidă porţile Ierusalimului până nu răsare soarele, şi le închidă şi le încuie în faţa voastră". Şi am pus străjeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi venea rândul şi fiecare în fata casei sale
4. Cetatea însă era întinsă şi mare, iar popor era puţin în ea şi case nu se zidiseră din nou
5. Şi mi-a dat Dumnezeul meu gând aduc pe cei mai mari, pe căpetenii şi poporul, ca fac o numărătoare, după spiţele neamului lor, şi am găsit cartea cu spiţele de neam ale celor ce veniseră întâia oară, şi într-însa erau scrise următoarele
6. Iată locuitorii ţării care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, şi s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, aşezându-se fiecare în cetatea sa
7. Împreună venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum şi Baana. Numărul poporului lui Israel
8. Fiii lui Fares, două mii o sută şaptezeci şi doi
9. Fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi
10. Fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi
11. Fiii lui Pahat-Moab, din urmaşii lui Iosua şi Ioab, două mii opt sute optsprezece
12. Fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru
13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci
14. Fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci
15. Fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt
16. Fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt
17. Fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi
18. Fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte
19. Fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte
20. Fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci
21. Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouăzeci şi opt
22. Fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt
23. Fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru
24. Fiii lui Harif, o sută doisprezece
25. Ghibeoniţii, nouăzeci şi cinci
26. Oameni din Betleem şi Netofa, o sută optzeci şi opt
27. Oameni din Anatot, o sută douăzeci şi opt
28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi
29. Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei
30. Oameni din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu
31. Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi
32. Oameni din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei
33. Oameni din celălalt Nebo, cincizeci şi doi
34. Fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru
35. Fiii lui Harim, trei sute douăzeci
36. Ierihoneni, trei sute patruzeci şi cinci
37. Lodieni, Hadidieni şi oameni din Ono, şapte sute douăzeci şi unu
38. Fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci
39. Preoţii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, nouă sute şaptezeci şi trei
40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi
41. Fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte
42. Fiii lui Harim, o mie şaptesprezece
43. Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, şaptezeci şi patru
44. Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt
45. Portarii: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt
46. Cei încredinţaţi templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot
47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon
48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai
49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar
50. Fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda
51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah
52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefişim
53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur
54. Fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa
55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah
56. Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa
57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida
58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel
59. Fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon
60. Netineii şi fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouăzeci şi doi
61. Iată acum şi cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate nici casa din care se trag, nici seminţia, pentru a dovedi sunt Israeliţi
62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi
63. Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care a luat de soţie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul şi a primit numele acesteia
64. Ei şi-au căutat spiţa neamului lor, dar nu şi-au găsit-o, şi au fost scoşi din preoţie
65. Şi guvernatorul le-a zis nu mănânce din lucrurile de mare sfinţenie până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim
66. Adunarea întreagă a fost de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de suflete
67. Afară de robi şi roabe, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se mai aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe
68. Ei aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri
69. Patru sute treizeci şi cinci cămile şi şase mii şapte sute douăzeci asini
70. Unii capi de familie au făcut daruri pentru lucru. Tirşata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe şi cinci sute treizeci veşminte preoţeşti
71. Căpeteniile caselor au dat în vistieria lucrărilor douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii două sute mine de argint. Celălalt popor a dat douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti
72. Preoţii şi leviţii, portarii, cântăreţii şi oamenii din popor, cei încredinţaţi templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor
73. Şi când a sosit luna a şaptea, fiii lui Israel se aflau prin cetăţile lor
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License