Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA A TREIA A LUI EZDRA
    • CAPITOLUL 9
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 9 
Alte porunci. Ezdra citeşte Legea Domnului. Întoarcerea acasă. 

l. Şi sculându-se Ezdra, din curtea templului Domnului, a mers la camera lui Iohanan, fiul lui Eliaşib
2. Şi locuind acolo, pâine n-a gustat, nici n-a băut apă, plângând fărădelegile cele mari ale mulţimii
3. Şi s-a făcut strigare în toată Iudeea şi în Ierusalim la toţi cei din robie, ca se adune în Ierusalim
4. Şi câţi nu se vor înfăţişa în două sau trei zile, după judecata bătrânilor întâistătători, se vor omori dobitoacele lor, şi ei înşişi vor fi îndepărtaţi de la obştea celor care fuseseră în robie
5. Şi s-au adunat toţi cei din neamul lui Iuda şi al lui Veniamin în trei zile în Ierusalim, în luna a noua, în douăzeci ale lunii
6. Şi a şezut împreună toată mulţimea în curtea templului Domnului tremurând, căci era iarnă
7. Şi sculându-se Ezdra, le-a zis: "Voi aţi făcut fărădelege şi aţi locuit împreună cu femei de alt neam, ca sporiţi păcatele lui Israel
8. Acum pocăiţi-vă şi daţi slavă Domnului Dumnezeului părinţilor noştri
9. Şi faceţi voia Lui şi despărţiţi-vă de neamurile pământului şi de femeile cele de alt neam". 
10. Şi a strigat tot poporul şi a zis cu glas mare: "Aşa vom face
11. Dar mulţimea este multă şi este vreme de iarnă, şi nu putem stăm sub cerul liber, şi lucrul nostru nu este de o zi sau de două, pentru mult am păcătuit în această privinţă
12. Şi stea căpeteniile mulţimii şi toţi cei din locuinţele noastre câţi au femei de alt neam
13. Să-şi facă vreme se înfăţişeze împreună cu bătrânii şi judecătorii din fiecare oraş până ce vor dezlega mânia Domnului de la noi, pornită asupra noastră pentru această pricină". 
14. Atunci Ionatan, fiul lui Azael, şi Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost puşi pentru lucrul acesta; iar leviţii Meşulam şi Şabetai erau ajutoarele lor
15. Cei ce fuseseră în robie au împlinit porunca
16. Şi Ezdra preotul şi-a ales bărbaţi, capi de familie, pe toţi pe nume, şi au şezut împreună la luna nouă a lunii s zecea pentru cercetarea lucrului
17. Şi au dus la bun sfârşit până la luna nouă a lunii întâi cercetarea privitoare la bărbaţii care au luat femei de alt neam
18. Şi s-au găsit dintre preoţii care s-au adunat, unii având femei de alt neam
19. Din fiii lui Iosua, fiul lui Iosedec, şi din fraţii lui: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia
20. Care au dat încredinţare îşi vor izgoni femeile şi spre curăţire vor jertfi berbeci pentru vina lor
21. Şi s-au mai găsit din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia; ai lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Azaria
22. Ai lui Paşhur: Elioanai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad şi Elasa
23. Dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, zis Chelita, Petahia, Iuda şi Ionas
24. Din cântăreţii locaşului sfânt: Eliaşib şi Zacur
25. Portari: Şalum, Telem şi Uri
26. Iar din Israeliţi: Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia şi Benaia, din fiii lui Fares
27. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Elias, din fiii lui Elam
28. Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza, din fiii lui Zatu
29. Din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai şi Atlai
30. Din fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Asael şi Ieremot
31. Şi din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase
32. Şi din fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon, Maluc şi Şemaia
33. Şi din fiii lui Haşum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, şi Şimei
34. Şi din fiii lui Bani: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, Vania, Meremot, Eliaşib, Matania, Matenai, Iaasai, Binui, Şimei, Şelemia, Natan şi Adaia
35. Din fiii lui Zacai: Şaşai, Şarai, Azareel, Şelemia, Amaria şi Iosif
36. Din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil şi Vaneas. Şi ei luaseră femei de alt neam, şi le-au izgonit împreună cu copiii lor
37. Şi au locuit preoţii şi leviţii şi cei care erau din Israel în Ierusalim şi la ţară. Iar la luna nouă a lunii a şaptea, când fiii lui Israel erau aşezaţi în locuinţele lor
38. Adunându-se toată mulţimea împreună deodată pe locul dinspre poarta de răsărit a templului
39. Au zis lui Ezdra, preotul şi cititorul, aducă legea lui Moise care s-a dat de Domnul Dumnezeul lui Israel
40. Şi a adus Ezdra arhiereul legea la toată mulţimea, de la om până la femeie şi la toţi preoţii, ca audă legea în luna nouă a lunii a şaptea
41. Şi a citit la intrarea porţii celei dintâi a templului Domnului din zori până la amiază, înaintea bărbaţilor şi a femeilor, şi toţi ascultau legea
42. Şi a stat Ezdra preotul şi cititorul legii pe scaunul judecăţii, cel de lemn, pregătit
43. Şi au stat lângă el Matatia, Sema, Anania, Azaria, Urie, Iezechia şi Baalsam, de-a dreapta
44. De-a stânga: Pedaia, Misael, Malchia, Haşum, Haşbadana şi Zaharia
45. Şi luând Ezdra cartea legii înaintea mulţimii, pentru şedea întâi, cu mărire înaintea tuturor
46. Şi dezlegând legea, toţi în picioare au stat şi a binecuvântat Ezdra pe Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, pe Dumnezeul Savaot Atotţiitorul
47. Şi a strigat mulţimea: Amin
48. Şi ridicând în sus mâinile, căzând la pământ, s-au închinat Domnului
49. Iosua, Bani, Şerebia, Iamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, şi leviţii învăţau legea Domnului, tâlcuind citirea
50. Şi a zis Ataratis (cârmuitorul ţării) lui Ezdra, arhiereul şi cititorul, şi leviţilor care învăţau mulţimea
51. "Ziua aceasta este sfântă Domnului". Şi toţi plângeau ascultând legea
52. "Mergând, deci, mâncaţi bucate grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi daruri la cei care n-au
53. sfântă este ziua Domnului şi nu întristaţi Domnul va mări". 
54. Şi leviţii porunceau toate acestea poporului zicând: "Ziua aceasta sfântă este Domnului, nu întristaţi". 
55. Şi s-au dus toţi mănânce şi bea şi se veselească şi dea daruri celor lipsiţi, bucurându-se mult de cuvintele legii, pe care le învăţaseră în adunările lor
 

    

  
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License