Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • ISTORIA SUSANEI
    • CAPITOLUL 1
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

ISTORIA SUSANEI

 

CAPITOLUL 1 
Doi bătrâni umblă păcătuiască cu Susana; judecata morţii asupra Susanei; izbăvirea ei prin Daniel. 

l. Era un om cu numele Ioachim, care locuia în Babilon
2. Şi şi-a luat femeie, al cărui nume era Susana, fiica lui Hilchia, frumoasă foarte şi cu frica lui Dumnezeu
3. Şi părinţii ei, drepţi fiind, au învăţat pe fiica lor după legea lui Moise
4. Şi era Ioachim foarte bogat şi avea grădină aproape de casă
5. Şi se adunau la el Iudeii; pentru era mai în cinste decât toţi
6. Şi au fost rânduiţi doi bătrâni din popor judecători în anul acela, de care zisese Domnul, " a ieşit fărădelegea din Babilon, din bătrânii judecători, care se părea ocârmuiesc poporul". 
7. Aceştia rămâneau la casa lui Ioachim, şi veneau la ei toţi cei care voiau aibă judecată
8. Când pleca poporul la amiază, ieşea şi Susana în grădina bărbatului ei
9. Şi au văzut-o cei doi bătrâni în toate zilele ieşind şi umblând, şi s-au aprins cu poftă asupra ei
10. Au răzvrătit gândul, şi-au abătut ochii dinspre cer, şi nici nu şi-au adus aminte de judecăţile cele drepte
11. Şi erau amândoi înfierbântaţi pentru ea şi n-a spus unul altuia zbuciumul lor, le era ruşine a-şi spune pofta, voiau se împreuneze cu ea
12. Şi păzeau cu nevoinţă în toate zilele s-o vadă. Şi a zis unul către altul: " mergem acasă, este vremea prânzului". 
13. Şi ieşind, s-au despărţit unul de altul şi, întorcându-se, au venit la acelaşi loc şi, întrebându-se unul pe altul pricina, îşi mărturisiră pofta
14. Şi amândoi împreună au hotărât vremea când o vor putea afla singură
15. Şi pe când pândeau ei o zi prielnică, ea a intrat ca de obicei cu două fete se scalde în, grădină, era foarte cald
16. Şi nimeni nu era acolo, afară de cei doi bătrâni ascunşi, care o pândeau
17. Şi a zis fetelor: "Aduceţi-mi untdelemn şi săpun şi închideţi porţile grădinii ca scald". 
18. Şi au făcut cum le-a zis; au închis uşile grădinii şi, ieşind pe alături ca aducă cele ce le-a poruncit, n-au văzut pe bătrâni ascunşi
19. Şi după ce au ieşit fetele, s-au sculat cei doi bătrâni şi au alergat asupra ei şi au zis: "Iată uşile grădinii sunt închise şi nimeni nu ne vede, şi suntem aprinşi cu poftă asupra ta
20. Pentru aceea binevoieşte şi te culcă cu noi; iar de nu, vom mărturisi asupra ta a fost cu tine un tânăr şi pentru aceea ai trimis fetele de la tine". 
21. Şi a suspinat Susana şi a zis: "Sunt strâmtorată din toate părţile
22. de voi face aceasta, moarte îmi este; iar de nu voi face, nu voi scăpa din mâinile voastre
23. Mai bine este pentru mine nu fac şi cad în mâinile voastre decât păcătuiesc înaintea Domnului". 
24. Şi a strigat Susana cu glas mare, şi au strigat şi cei doi bătrâni asupra ei, şi alergând unul a deschis uşile grădinii
25. Dacă auziră cei din casă strigătul în grădină, săriră înăuntru pe uşa cea din dos vadă ce i s-a întâmplat
26. Şi, după ce au grăit bătrânii cuvintele lor, s-au ruşinat slugile foarte, niciodată nu s-a grăit cuvânt ca acesta despre Susana
27. Şi a doua zi, după ce s-a adunat poporul la Ioachim, bărbatul ei, au venit şi cei doi bătrâni plini de cuget rău asupra Susanei, ca o omoare
28. Şi au zis înaintea poporului: "Trimiteţi la Susana, fata lui Hilchia, femeia lui Ioachim", şi ei au trimis
29. Şi a venit ea şi părinţii ei şi fiii ei şi toate rudeniile ei
30. Susana era gingaşă şi frumoasă
31. Aceşti bătrâni nelegiuiţi au poruncit ca ea se descopere, era acoperită, ca se sature de frumuseţile ei
32. Şi plângeau cei care erau lângă ea şi toţi cei care o ştiau
33. Şi sculându-se bătrânii în mijlocul poporului, puseră mâinile pe ea
34. Ea, plângând, căuta la cer, inima ei era nădăjduind spre Domnul
35. Şi au zis bătrânii: "Umblând noi în grădină, a intrat ea cu două slujnice şi a închis uşa, dându-le drumul
36. Şi a venit la ea un tânăr care fusese ascuns şi s-a culcat cu ea
37. Noi fiind în colţul grădinii, văzând fărădelegea, am alergat asupră-le
38. Şi văzându-i împreunându-se, pe el nu l-am putut opri, era mai tare ca noi, şi deschizând uşile a fugit
39. Şi prinzând-o pe ea, am întrebat-o cine era tânărul acela, şi n-a vrut ne spună
40. Aceasta mărturisim". 
41. Şi i-a crezut pe ei adunarea, ca pe nişte bătrâni ai poporului şi judecători, şi au judecat-o spre moarte
42. Şi strigând cu glas mare Susana a zis: "Dumnezeule cel Veşnic, Cunoscătorul celor ascunse, Care ştii toate mai înainte de a se face, Tu ştii minciuni au spus ei asupra mea
43. Şi iată mor, nefăcând nimic din cele ce au viclenit aceştia asupra mea". 
44. Şi a auzit Dumnezeu glasul ei şi, când o duceau o piardă, a deşteptat duhul într-un prunc tânăr, căruia îi era numele Daniel
45. Şi a strigat pruncul cu glas mare: "Curat sunt eu de sângele acesteia". 
46. S-a întors tot poporul la el, şi a zis: "Ce înseamnă aceasta?" 
47. Şi el, stând în mijlocul lor, a zis: "Oare aşa de nebuni sunt toţi fiii lui Israel
48. Căci necercetând, nici adevărul cunoscând, aţi osândit pe fata lui Israel
49. Întoarceţi-vă la judecată, pentru minciuni au spus ei asupra ei". 
50. Şi s-a întors tot poporul degrabă şi i-au zis lui bătrânii: "Vino de şezi în mijlocul nostru şi ne spune nouă ţi-a dat Dumnezeu cinstea bătrâneţilor". 
51. Şi a zis către ei Daniel: "Despărţiţi-i unul de altul şi-i voi întreba". 
52. Şi după ce s-au despărţit unul de altul, a chemat pe unul din ei şi a zis către el: "Învechitule în zile rele! Acum au venit păcatele tale, pe care le făceai mai înainte, făcând judecăţi strâmbe, şi pe cei nevinovaţi învinuind, şi pe cei vinovaţi slobozind, de vreme ce Domnul zice: Pe cel nevinovat şi pe cel nedrept nu-l omori
53. Şi de ai văzut pe această femeie cu acel tânăr, spune sub ce copac i-aţi prins în fapt?" El a zis: "Sub mesteacăn". 
54. Zis-a Daniel: "Drept ai minţit asupra capului tău
55. Acum îngerul lui Dumnezeu, luând poruncă de la El, te va spinteca în două". 
56. Şi punându-l alături, a poruncit aducă pe celălalt şi i-a zis: "Sămânţa lui Canaan şi nu a lui Iuda, frumuseţile te-au înşelat şi pofta a răzvrătit inima ta
57. Aşa făceai fetelor lui Israel care, de frică, se împreunau cu voi; ci n-a suferit fata lui Iuda fărădelegea voastră
58. Acum spune-mi sub ce copac i-aţi prins?" Iar el a zis: "Sub salcâm". 
59. Şi i-a zis Daniel lui: "Drept ai minţit şi tu asupra capului tău
60. Căci aşteaptă îngerul lui Dumnezeu, având sabie, te taie în două, ca piardă de tot pe voi". 
61. Şi a strigat toată adunarea cu glas mare şi a binecuvântat pe Dumnezeu, Cel care izbăveşte pe cei care nădăjduiesc în El
62. Şi s-a sculat asupra celor doi bătrâni, i-a dovedit Daniel din cuvintele lor, au mărturisit strâmb şi le-a făcut după legea lui Moise, precum cu vicleşug gândit-au facă aproapelui lor, şi i-a omorât şi a scăpat sângele cel nevinovat în ziua aceea
63. Iar Hilchia şi femeia lui au lăudat pe Dumnezeu pentru Susana, fiica lor, împreună cu Ioachim, bărbatul ei, şi cu toate rudele ei, pentru nu s-a aflat întru ea lucru urât
64. Şi Daniel s-a făcut mare înaintea poporului din ziua aceea şi de aci înainte
 

    

  
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License