Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR
    • CAPITOLUL 1
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR

 

CAPITOLUL 1 
Antioh Epifan, după ce a bătut Egiptul, venind asupra Ierusalimului, jefuieşte templul Domnului, asupreşte poporul şi-l sileşte părăsească legile părinteşti. 

l. După ce s-a luptat Alexandru Macedon, fiul lui Filip, care a ieşit din ţara Chitim şi a bătut pe Darie, regele Perşilor şi al Mezilor, a domnit în locul lui, fiind cel dintâi împărat de neam grecesc
2. Şi a făcut războaie multe, a biruit multe cetăţi şi a nimicit pe regii pământului
3. Şi a trecut până la marginile pământului, a luat prăzi de la neamuri multe şi a fost supus pământul înaintea lui
4. Şi s-a înălţat şi s-a ridicat inima lui şi a adunat putere şi oştire foarte tare
5. Şi a stăpânit ţări şi neamuri şi tirani şi i-au fost lui birnici
6. Şi după aceasta a căzut la pat şi a înţeles i se apropie moartea
7. Atunci a chemat slugile sale cele cinstite, care erau cu sine, crescuţi din tinereţe, şi le-a împărţit regatul său, încă fiind viu
8. Şi a domnit Alexandru timp de doisprezece ani, şi a murit
9. Şi au stăpânit slugile lui fiecare la locul său
10. Şi au pus toţi steme după ce a murit el, şi fiii lor după dânşii ani mulţi, şi s-au înmulţit răutăţile pe pământ
11. Şi a ieşit din aceştia o rădăcină păcătoasă, Antioh Epifan, feciorul regelui Antioh, care fusese la Roma zălog, şi a stăpânit în anul o sută treizeci şi şapte al domniei Grecilor
12. În zilele acelea au ieşit din Israel fii fără de lege şi au îndemnat pe mulţi zicând
13. mergem şi facem legătură cu neamurile cele dimprejurul nostru, , de când ne-am despărţit de ele, s-au abătut asupră-ne multe răutăţi
14. Şi cuvântul a plăcut înaintea ochilor lor
15. Şi s-au înflăcărat unii din popor şi s-au dus la rege ca le dea putere trăiască după datina păgânilor
16. Şi au zidit şcoală în Ierusalim după legile neamurilor
17. Şi nu s-au tăiat împrejur, s-au depărtat de legea cea sfântă, s-au împreunat cu neamurile şi s-au vândut a face rău
18. Iar când Antioh şi-a întărit bine domnia, el a gândit robească Egiptul, ca domnească peste amândouă ţările
19. Şi a intrat în Egipt cu oştire puternică, cu care şi cu elefanţi şi cu călăreţi şi ou corăbii multe
20. Şi s-a războit cu Ptolomeu, regele Egiptului. Ptolomeu însă a fugit din faţa lui, şi au căzut mulţi răniţi
21. Şi a cuprins cetăţile cele tari ale Egiptului şi a luat o bogată pradă din Egipt
22. Şi s-a întors Antioh după ce a bătut Egiptul în anul o sută patruzeci şi trei
23. Şi s-a suit împotriva lui Israel şi a Ierusalimului, cu popor mult, a intrat în templu Domnului cu mândrie, a luat jertfelnicul cel de aur şi sfeşnicul luminii şi toate vasele lui, masa punerii înainte, căuşele, năstrapele, cădelniţele cele de aur, catapeteasma, precum şi cununiile şi podoaba cea de aur, care erau pe fruntea templului Domnului, şi le-a sfărâmat pe toate
24. A luat apoi argintul şi aurul şi vasele cele de preţ şi vistieriile cele ascunse, pe care le-a aflat; şi luându-le pe toate, s-a dus în ţara sa
25. Şi a făcut ucidere de oameni şi a grăit cu trufie mare
26. Şi a fost plângere mare în Israel şi în tot locul
27. Şi au suspinat căpeteniile şi bătrânii, fecioarele şi tinerii au slăbit, şi frumuseţea femeilor s-a schimbat
28. Tot mirele a izbucnit în plâns şi mireasa care şedea în cămară a fost în jale
29. Şi s-a cutremurat pământul din pricina celor care locuiau pe el şi toată casa lui Iacov s-a îmbrăcat cu ocară
30. Şi după doi ani de zile a trimis regele pe cel mai mare peste biruri în cetăţile Iudei şi acesta a venit în Ierusalim cu mulţime mare
31. Şi a grăit cu vicleşug către dânşii cuvinte de pace, iar ei l-au crezut
32. Şi a căzut asupra cetăţii fără de veste, a lovit-o cu rană mare şi a pierdut popor mult din Israel
33. Şi au prădat cetatea şi au ars-o cu foc şi au surpat casele şi zidurile ei primprejur
34. Şi au robit femei şi prunci şi vite au luat
35. Apoi au întărit cetatea lui David cu zid mare şi tare şi cu turnuri tari, le fie spre apărare
36. Şi au pus acolo neam păcătos, bărbaţi fără de lege, şi s-au întărit într-însa
37. Şi au pus arme şi hrană şi, adunând prăzile Ierusalimului, le-au strâns acolo
38. Şi a fost acea întăritură ca o cursă împotriva sfântului locaş şi ca un duşman rău pentru Israel pururea
39. Şi au vărsat sânge nevinovat în jurul celor sfinte şi au pângărit altarul
40. Şi din pricina lor au fugit cei care locuiau în cetatea Ierusalimului, şi s-a făcut locaş străinilor, şi străină fiilor săi, şi pruncii ei au părăsit-o
41. Sfântul locaş s-a pustiit ca pustiul, praznicele ei s-au întors în jale, zilele ei de odihnă întru batjocură, cinstea ei întru defăimare
42. Mărirea ei a trecut întru necinste şi înălţimea ei s-a întors în plângere
43. Şi a scris regele Antioh la toată împărăţia sa fie toţi un popor şi părăsească fiecare legea sa
44. Şi au primit toate neamurile cuvântul regelui
45. Şi mulţi din Israel au primit slujirea cerută de el şi au jertfit idolilor şi n-au păzit ziua de odihnă
46. Şi a trimis regele cărţi prin mâinile solilor în Ierusalim şi în cetăţile Iudei, poruncind umble după legile cele străine de ţară 
47. Şi oprească arderile de tot şi jertfa şi turnarea sfântă
48. Şi pângărească zilele de odihnă şi sărbătorile
49. De asemenea şi locul sfânt şi pe cei sfinţi
50. zidească jertfelnice şi capişti şi casă de idoli şi aducă jertfă cărnuri de porc şi vite necurate
51. Şi să-şi lase pe fiii săi netăiaţi împrejur şi pângărească sufletele lor cu toată necurăţia şi întinarea, ca uite legea şi schimbe toate îndreptările
52. Iar care nu va face după cuvântul regelui moară
53. După toate cuvintele acestea, a scris la toată împărăţia sa şi a pus supraveghetori peste tot poporul
54. Şi a poruncit cetăţilor Iudei jertfească din cetate în cetate
55. Şi s-au adunat la ei mulţi din popor, toţi care au părăsit legea Domnului şi au făcut rele pe pământ
56. Şi au silit pe Israel întru ascunzişuri să-şi caute scăparea
57. Iar în ziua a cincisprezecea a lunii Chislev, în anul o sută patruzeci şi cinci, au ridicat urâciunea pustiirii pe altarul lui Dumnezeu şi în cetăţile Iudei de jur împrejur au zidit capişti
58. Şi tămâiau înaintea uşilor caselor şi în uliţe
59. Şi cărţile legii, pe care le-au aflat, le-au ars cu foc, stricându-le de tot
60. Şi oriunde se afla la cineva cartea legii şi oricine ţinea legea, acela din porunca regelui era omorât
61. Cu puterea sa făcea aşa în fiecare lună Israeliţilor care se aflau în cetăţi
62. Şi în douăzeci şi cinci ale lunii, au jertfit pe jertfelnicul care era deasupra altarului
63. Şi pe femeile care-şi tăiaseră împrejur pe fiii lor, le-au omorât după poruncă
64. Şi pe prunci i-au spânzurat de grumajii lor şi casele lor le-au prădat şi pe cei care i-au tăiat împrejur i-au omorât
65. Iar mulţi din Israel s-au întărit şi au pus legământ întru sine, ca nu mănânce necurat
66. Şi mai bine au voit a muri, decât a se pângări cu mâncăruri necurate şi a călca legea cea sfântă; pentru aceea au primit moartea
67. Şi mare urgie a venit peste Israel
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License