Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR
    • CAPITOLUL 2
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 2 
Matatia preotul, cu fiii săi, împotrivindu-se asupririi lui Antioh şi ducându-se în muntele Modein, adună oştire; murind, îndeamnă pe fiii săi spre râvnirea legilor părinteşti. 

1. În zilele acelea s-a sculat Matatia, fiul lui Ioan al lui Simeon preotul, din fiii lui Ioiarib de la Ierusalim şi a şezut în Modein
2. Şi avea el cinci feciori: pe Ionan, care era poreclit Gadis
3. Pe Simon, care se numea şi Tasi
4. Pe Iuda, care se numea Macabeul
5. Pe Eleazar, care se numea Avaran
6. Pe Ionatan, care se numea Apfus
7. Şi văzând blasfemiile care se făceau în Iuda şi în Ierusalim
8. A zis: "Vai mie! Pentru ce m-am născut a vedea zdrobirea poporului meu şi zdrobirea cetăţii celei sfinte şi a şedea acolo, când s-a dat în mâinile vrăjmaşilor
9. Cele sfinte sunt în mâinile străinilor, iar templul Domnului a ajuns ca un bărbat fără de cinste
10. Vasele măririi lui s-au dus în robie, pruncii lui mor în uliţă, tinerii lui au fost ucişi cu sabia vrăjmaşului
11. Care neam n-a moştenit împărăţia lui şi n-a stăpânit prăzile lui
12. Toată podoaba lui s-a luat; în loc de slobod, s-a făcut rob
13. Şi iată templul nostru şi frumuseţea noastră şi mărirea noastră s-au pustiit şi le-au pângărit pe ele neamurile
14. Pentru ce mai trăim?" Şi şi-au rupt Matatia şi fiii săi hainele şi s-au îmbrăcat cu saci şi au plâns
15. Şi au venit cei trimişi de la rege, care sileau pe cei din cetatea Modein părăsească pe Dumnezeu şi jertfească
16. Şi mulţi din Israel au mers la ei; iar Matatia şi fiii lui s-au adunat acolo
17. Şi răspunzând cei de la rege, au zis lui Matatia: Căpetenie mare eşti şi mărit în cetate şi întărit cu fii şi fraţi
18. Acum dar vino întâi şi porunca regelui, precum au făcut toate neamurile şi bărbaţii lui Iuda, cei care au rămas în Ierusalim, şi vei fi tu şi casa ta dintre prietenii regelui, şi tu şi fiii tăi veţi mări cu argint şi cu aur şi cu daruri multe
19. Şi răspunzând Matatia, a zis cu glas mare: Chiar dacă toate neamurile din cuprinsul stăpânirii regelui vor asculta de el şi poruncile lui şi se vor depărta fiecare de la închinarea părinţilor lor
20. Totuşi eu şi feciorii şi fraţii mei vom umbla întru aşezământul legii părinţilor noştri
21. Milostiv fie nouă Dumnezeu, ca nu lăsăm legea şi îndreptările Lui
22. De cuvintele regelui nu vom asculta, ca nesocotim slujba noastră
23. Şi după ce a încetat a grăi cuvintele acestea, a venit un bărbat evreu înaintea tuturor jertfească în capiştea cea din Modein, după porunca regelui
24. Şi a văzut Matatia şi s-a aprins de râvnă şi i s-au cutremurat rărunchii şi, dând drumul dreptei sale mânii, a alergat şi l-a junghiat pe jertfelnic
25. Şi pe omul regelui, care silea jertfească, l-a omorât în aceeaşi vreme şi jertfelnicul l-a stricat
26. Şi s-a aprins de râvna legii, precum a făcut Finees lui Zimri, feciorul lui Salu
27. Şi a strigat tare Matatia în cetate, zicând: Tot cel care are râvna legii şi se ţine de legământ vină după mine
28. Şi au fugit el şi fiii lui în munţi şi au lăsat toate câte au avut în cetate
29. Atunci s-au coborât mulţi, căutând dreptate şi judecată în pustiu
30. şadă acolo ei şi fiii lor şi femeile şi vitele lor, pentru s-au înmulţit peste ei răutăţile
31. Şi s-a spus oamenilor regelui şi ostaşilor, care erau în Ierusalim, în cetatea lui David, s-au dus oamenii care nu ţin porunca regelui în locuri ascunse în pustiu
32. Şi au alergat după ei mulţi şi, ajungându-i, au tăbărât asupra lui cu război în ziua de odihnă
33. Şi au zis către ei: Ajungă-vă până acum! Ieşiţi şi faceţi după cuvântul regelui şi veţi trăi
34. Iar ei au zis: Nu vom ieşi, nici nu vom face după cuvântul regelui, ca nesocotim ziua de odihnă
35. Şi au pornit asupra lor cu război. 36. Dar ei nu le-au răspuns, nici piatră n-au aruncat asupra lor, nici n-au astupat ascunzişurile, zicând
37. murim toţi întru nevinovăţia noastră şi vor mărturisi pentru noi cerul şi pământul fără de judecată ne ucideţi
38. Şi s-au sculat cu război asupra lor în ziua de odihnă şi au murit ei şi femeile lor, ca la o mie de suflete
39. Şi a aflat Matatia şi prietenii lui şi au plâns mult pentru ei
40. Şi a zis fiecare către aproapele său: De vom face toţi cum au făcut fraţii noştri şi nu vom porni război împotriva neamurilor acestora pentru sufletele şi legea noastră, curând ne vor pierde de pe pământ
41. Şi s-au sfătuit în ziua aceea, zicând: Împotriva oricărui om care va veni cu război împotriva noastră luptăm şi în ziua de odihnă şi nu murim toţi, precum au murit fraţii noştri în ascunzişuri
42. Atunci s-a strâns la ei adunarea Asideilor, oameni vârtoşi din Israel şi care păzeau legea
43. Şi toţi cei care fugeau de rele s-au adăugat la ei şi li s-au făcut spre întărire
44. Şi au adunat oştire şi au bătut pe cei păcătoşi cu mânia lor şi pe bărbaţii cei fără de lege cu urgia lor şi cei rămaşi au fugit la neamuri ca scape
45. Şi i-au încurajat Matatia şi prietenii lui şi le-au stricat jertfelnicele
46. Şi au tăiat împrejur pe pruncii câţi au aflat în hotarele lui Israel
47. Şi au gonit pe fiii trufiei şi s-a sporit lucrul în mâinile lor
48. Şi au scos legea din mâinile neamurilor, din mâinile regilor şi au pus stavilă păcătosului
49. Şi s-au apropiat zilele lui Matatia moară şi a zis fiilor săi: Acum s-au întărit trufia şi certarea ţşi vremea sfârşitului şi urgia mâniei
50. Acum dar, fiilor, râvnitori fiţi legii şi daţi sufletele voastre pentru legătura părinţilor noştri
51. Aduceţi-vă aminte de lucrurile părinţilor noştri, pe care le-au făcut întru veacurile lor şi veţi lua mărire şi nume veşnic
52. Avraam, oare, nu când era ispitit s-a arătat credincios şi i s-a socotit spre dreptate
53. Iosif în vremea necazului său a păzit porunca şi s-a făcut conducător Egiptului
54. Finees, tatăl nostru, ardea de râvnă pentru Dumnezeu şi a luat legătura preoţiei celei veşnice
55. Iosua, plinind cuvântul, s-a făcut judecător în Israel
56. Caleb, pentru a mărturisit în adunare, a luat moştenirea pământului
57. David cu mila Lui a moştenit scaunul domniei în veacul veacului
58. Ilie, arzând de râvna legii, a fost ridicat la cer
59. Anania, Azaria şi Misail, crezând, s-au izbăvit de para focului
60. Daniel întru nevinovăţia sa a scăpat din gurile leilor
61. Şi aşa socotiţi întru fiecare neam şi neam, toţi cei care nădăjduiesc într-Însul nu vor slăbi
62. Şi de cuvintele omului păcătos nu temeţi, mărirea lui este gunoi şi viermi
63. Astăzi se înaltă şi mâine nu va mai fi, căci s-a întors în ţărâna sa şi planurile lui au pierit
64. Drept aceea voi, fiilor, întăriţi-vă şi îmbărbătaţi în lege, într-însa veţi mări
65. Şi iată Simeon, fratele vostru, ştiu este om de sfat; de el ascultaţi în toate zilele, el va fi tată
66. Şi Iuda Macabeul, care este cu putere tare din tinereţile sale, acesta va fi căpetenie oştirii, ca faceţi război asupra popoarelor
67. Şi voi aduceţi la voi pe toţi cei care iubesc legea şi răzbunaţi poporul vostru
68. Răsplătiţi păgânilor pentru tot ce ne-au făcut, şi luaţi aminte la poruncile legii
69. Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-a adăugat la părinţii săi şi a murit în anul o sută patruzeci şi şase
70. Şi l-au îngropat fiii lui în mormintele părinţilor săi în Modein şi l-a plâns tot Israelul cu plângere mare
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License