Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR
    • CAPITOLUL 4
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 4 
Alte două războaie ale lui Iuda Macabeul împotriva lui Gorgias şi Lisias şi biruinţele lui. Curăţirea templului Domnului. 

l. Şi a luat Gorgias cinci mii de pedestraşi şi o mie de călăreţi aleşi şi oastea a pornit noaptea
2. Ca năvălească asupra taberei Evreilor şi să-i lovească fără de veste. Şi paznicii din cetate îi erau călăuze
3. Şi auzind Iuda, s-a sculat el şi cei puternici, ca lovească oştirea regelui cea din Emaus
4. încă era risipită oştirea din tabără
5. Şi a venit Gorgias la tabăra Iudei noaptea şi pe nimeni n-a aflat şi i-a căutat în munţi, zicea: fug aceştia de noi
6. Şi odată cu ziua s-a ivit Iuda în câmp cu trei mii de bărbaţi, însă platoşe şi săbii n-aveau, precum le era voia
7. Şi au văzut tabăra neamurilor tare şi înarmată şi călărime împrejurul ei şi aceştia învăţaţi la război
8. Şi a zis Iuda bărbaţilor care erau cu el: "Nu temeţi de mulţimea lor şi de năvălirea lor nu înfricoşaţi
9. Aduceţi-vă aminte cum au fost izbăviţi părinţii noştri la Marea Roşie, când i-a gonit Faraon cu putere multă
10. Şi acum strigăm la cer, doar se va milostivi spre noi, îşi va aduce aminte de legătura părinţilor noştri şi va zdrobi oştirea aceasta astăzi înaintea noastră
11. Şi vor cunoaşte toate neamurile este mântuitor şi izbăvitor pentru Israel". 
12. Şi au ridicat cei de alt neam ochii şi i-au văzut venind înainte şi au ieşit din tabără la război
13. Şi au trâmbiţat cei care erau cu Iuda şi s-au lovit şi s-au surpat neamurile şi au fugit la câmp; iar cei din urmă toţi au căzut de sabie
14. Şi i-au gonit până la Ghezer şi până la câmpiile Edomului şi ale Azotului şi ale Iamniei
15. Şi au căzut din aceia ca la trei mii de bărbaţi
16. Şi s-a întors Iuda şi oştirea lui după izgonirea lor
17. Şi a zis către popor: nu râvniţi prăzile, războiul este în preajma noastră şi Gorgias şi oştirea lui se află în munte aproape de noi
18. Ci împotriviţi-vă acum cu tărie vrăjmaşilor noştri şi le faceţi război şi după aceea le veţi lua prăzile cu îndrăzneală
19. Şi pe când grăia Iuda aceasta, s-a ivit o parte de oaste ieşind din munte
20. Şi a văzut înfrângerea şi cum cei care erau cu Iuda au aprins tabăra, fumul care se vedea arăta ce s-a făcut
21. Şi văzând ei acestea, s-au înfricoşat foarte, şi văzând tabăra lui Iuda la câmp gata de război
22. Au fugit toţi în ţara Filistenilor
23. Şi s-a întors Iuda prade tabăra; şi a luat aur mult şi argint şi iachint şi porfiră şi avuţie mare
24. Şi întorcându-se, a lăudat şi a binecuvântat pe Dumnezeul cerului, este bun, în veac este mila Lui
25. Şi s-a făcut mântuire lui Israel în ziua aceea
26. Iar câţi au scăpat din cei de alt neam, mergând, au spus lui Lisias toate câte s-au întâmplat
27. Iar el, auzind, s-a tulburat şi s-a mâhnit, nu s-a făcut pentru Israel cele ce a voit el şi nu s-a întâmplat cele ce i-a poruncit regele
28. Iar în anul viitor a gătit Lisias şaizeci de mii de pedestraşi aleşi şi cinci mii de călăreţi, ca bată Ierusalimul
29. Şi au venit în Edom şi au tăbărât la Betţur, şi a ieşit înaintea lor Iuda cu zece mii de bărbaţi
30. Şi văzând tabăra lor tare, s-au rugat zicând: "Bine eşti cuvântat, Mântuitorul lui Israel, Cel care ai zdrobit pornirea celui puternic prin mâna robului Tău David şi ai dat tabăra Filistenilor în mâinile lui Ionatan, fiul lui Saul, şi a purtătorului de arme
31. Închide tabăra aceasta în mâna poporului Tău Israel şi se ruşineze cu pedestrimea şi cu călărimea lor
32. Dă-le spaimă şi topeşte îndrăznirea puterii lor şi tremure de zdrobirea lor
33. Doboară-i cu sabia celor care Te iubesc şi Te laude pe Tine cu cântări toţi cei care ştiu numele Tău!" 
34. Şi s-au lovit unii cu alţii, şi au căzut din tabăra lui Lisias ca la vreo cinci mii de oameni sub ochii Iudeilor
35. Şi văzând Lisias înfrângerea ce s-a făcut taberei sale şi îndrăznirea lui Iuda şi sunt gata sau a trăi, sau a muri vitejeşte, s-a. dus la Antiohia şi a adunat străini şi, înmulţind oştirea cea făcută, socotea iarăşi vină în Iudeea
36. Şi a zis Iuda şi fraţii lui: Iată-i nimiciţi pe vrăjmaşii noştri. ne suim curăţăm sanctuarul şi să-l înnoim
37. Şi s-a adunat toată oştirea şi s-a suit în muntele Sionului
38. Şi a văzut locul sfânt pustiit, jertfelnicul pângărit, porţile arse şi în curţi răsărite tufe, ca într-o pădure sau ca într-un munte, şi locuinţele surpate
39. Şi şi-au rupt hainele, s-au tânguit cu tânguire mare, şi-au pus cenuşă pe cap 
40. Şi au căzut cu faţa la pământ şi au trâmbiţat cu trâmbiţele şi au strigat la cer
41. Atunci a rânduit Iuda bărbaţi, ca hărţuiască pe cei din cetate până ce va curăţi templul
42. Şi a ales preoţi fără de prihană, credincioşi legii lui Dumnezeu
43. Şi au curăţit sfintele şi au dus pietrele necurăţiei la loc necurat
44. Şi s-au sfătuit pentru jertfelnicul arderii de tot cel pângărit, ce vor face cu el
45. Şi le-a venit sfat bun, ca să-l strice, ca nu cumva le fie spre ocară, l-au pângărit neamurile; şi au stricat jertfelnicul
46. Şi au dus pietrele în muntele templului, în loc bun, până va veni proorocul, Ga răspundă pentru ele
47. Şi au luat pietre întregi după lege şi au zidit un jertfelnic nou, ca şi cel mai dinainte
48. Şi au zidit templul şi cele dinlăuntrul templului şi curţile
49. Şi au făcut vase sfinte noi şi au băgat sfeşnicul şi jertfelnicul arderilor de tot şi al tămâierilor şi masa, în templul Domnului
50. Şi au tămâiat pe jertfelnic şi au aprins lumânările cele de pe sfeşnic şi luminau în templul Domnului
51. Şi au pus pe masă pâini şi au întins vălul catapetesmei şi au săvârşit toate lucrurile ce aveau de făcut
52. Şi au mâncat dimineaţa în douăzeci şi cinci de zile ale lunii a noua, care este luna Chislev a anului o sută patruzeci şi opt
53. Şi au adus jertfă după lege pe jertfelnicul arderilor de tot cel nou, pe care îl făcuseră
54. Pe vremea şi în ziua în care l-au pângărit pe el neamurile, intru aceea s-a înnoit cu cântări şi cu alăute şi cu harpe şi cu chimvale
55. Şi a căzut tot poporul cu faţa la pământ şi s-a închinat şi a binecuvântat pe Dumnezeul Cerului, Cel care i-a ajutat
56. Şi au făcut înnoirea jertfelnicului în opt zile şi au adus arderi de tot cu veselie şi au jertfit jertfă de pace şi de laudă
57. Şi au împodobit faţa templului Domnului cu cununi de aur şi cu paveze şi au înnoit porţile şi chiliile şi le-au pus uşi
58. Şi sa făcut veselie mare întru popor şi s-a şters ocara neamurilor
59. Şi au rânduit Iuda şi fraţii lui şi toată adunarea lui Israel, ca se ţină zilele înnoirii jertfelnicului în vremurile sale din an în an în opt zile, de la douăzeci şi cinci ale lunii Chislev, cu veselie şi cu bucurie
60. Şi au zidit în vremea aceea muntele Sionului împrejur cu zid înalt şi cu turnuri tari, ca nu cumva neamurile le calce, cum făcuseră mai înainte
61. Şi au rânduit acolo oştire să-l păzească. Apoi au întărit cu pază cetatea Betţur, ca aibă poporul întărire dinspre Edom
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License