Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • CARTEA ÎNTÂI A MACABEILOR
    • CAPITOLUL 9
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 9 
Răzbunările lui Iuda Macabeul şi moartea lui. Ionatan urmează în locul lui şi face război. 

1. Şi a auzit Dimitrie a căzut Nicanor şi oştirea lui în război şi a trimis a doua oară pe Bacchide şi pe Alchimos în Iudeea în fruntea aripii drepte a oştirii
2. Şi au mers pe calea cea dinspre Galileea şi au poposit cu tabăra la Mesalot, în Arbel, pe care l-au cuprins şi au omorât mulţi locuitori
3. Şi în luna întâi în anul o sută cincizeci şi doi, au tăbărât asupra Ierusalimului
4. şi s-au sculat şi au mers la Bereea cu douăzeci de mii de pedestraşi şi două mii de călăreţi
5. Şi Iuda avea tabăra în Eleasa, cu trei mii de bărbaţi aleşi
6. Şi a văzut mulţimea oştirilor şi s-a temut foarte şi mulţi au fugit din tabără şi n-au rămas dintr-înşii decât opt sute de bărbaţi
7. Văzând Iuda s-a risipit tabăra lui şi războiul îl grăbea, se sfărâma cu inima, căci nu avea vreme să-i strângă pe fugari şi a slăbit
8. Atunci a zis celor rămaşi: " ne sculăm şi ne suim asupra potrivnicilor noştri, poate îi vom putea bate pe ei". 
9. Şi l-au întors, zicând: "Nu vom putea, ci numai ne mântuim sufletele noastre acum; întoarce-te, fraţii noştri s-au risipit şi noi ne batem cu aceştia aşa puţini fiind?" 
10. Şi a zis Iuda: "Departe de mine fac lucrul acesta şi fug de ei, de s-a apropiat vremea noastră, murim vitejeşte pentru fraţii noştri, nu lăsăm hulă măririi noastre". 
11. Şi au mers oştirile de unde aveau tabăra; s-a împărţit călărimea în două părţi iar prăştiaşii şi arcaşii mergeau înaintea oştirii, fiindcă erau cei mai de frunte războinici, fiind toţi tari
12. Şi Bacchide era în aripa dreaptă şi s-au apropiat oştirile din amândouă părţile şi strigau cu trâmbiţele
13. Şi au trâmbiţat şi ostaşii lui Iuda cu trâmbiţele şi s-a cutremurat pământul de glasul taberelor şi s-a făcut război de dimineaţă până seara
14. Şi a văzut Iuda Bacchide şi tăria taberei este de-a dreapta şi au venit la el toţi cei tari de inimă
15. Şi au zdrobit aripa dreaptă şi i-au urmărit până la măgura Azotului
16. Iar cei din aripa stângă au văzut s-a zdrobit aripa dreaptă şi s-au întors după Iuda şi după cei care erau cu el prin spate
17. Şi s-a îngreuiat războiul şi au căzut mulţi răniţi şi din aceştia şi din aceia
18. Şi Iuda a căzut şi ceilalţi au fugit
19. Şi au ridicat Ionatan şi Simon pe Iuda, fratele lor, şi l-au îngropat în mormântul părinţilor lui în Modein
20. Şi l-a plâns şi I-a jelit tot Israelul cu plângere mare, în multe zile şi a zis
21. "Cum a căzut cel tare, care a izbăvit pe Israel?" 
22. Iar celelalte cuvinte ale lui Iuda şi războaiele şi vitejiile pe care le-a făcut şi măreţia faptelor lui nu s-au scris, pentru erau foarte multe
23. Şi după moartea lui Iuda, s-au arătat cei fără de lege în hotarele lui Israel şi au răsărit toţi cei care lucrau nedreptate
24. În zilele acelea a fost foamete mare şi de bunăvoie s-a dat ţara împreună cu ei
25. Şi a ales Bacchide pe oamenii cei nelegiuiţi şi i-a pus conducătorii ţării
26. Aceştia urmăreau şi căutau pe prietenii lui Iuda şi-i aduceau la Bacchide şi se răzbunau pe ei şi-i batjocoreau
27. Şi 5-a făcut mare necaz în Israel, cum nu s-a făcut din ziua de când nu se mai arătase prooroc între ei
28. Şi s-au adunat toţi prietenii lui Iuda şi au zis lui Ionatan
29. De când a murit fratele tău Iuda, nu este om asemenea lui, iasă asupra vrăjmaşilor şi asupra lui Bacchide, asupra celor care pizmuiesc neamul nostru
30. Acum dar pe tine te-am ales astăzi, ca ne fii căpetenie în locul lui şi povăţuitor, ca duci războiul nostru
31. Şi a primit Ionatan în vremea aceea povăţuirea şi s-a sculat în locul lui Iuda, fratele său
32. Şi a înţeles Bacchide şi căuta să-l omoare
33. Dar înţelegând Ionatan şi Simon, fratele lui, şi toţi cei care erau cu el, au fugit în pustiul Tecoa şi au aşezat tabăra la apa lacului Asfarului
34. Şi aflând Bacchide a venit şi el cu toată oştirea lui, în zi de odihnă, dincolo de Iordan
35. Şi Ionatan a trimis pe fratele său, Ioan, care era povăţuitor poporului, roage pe Nabateeni, prietenii săi, ca ducă la ei avuţiile sale cele multe
36. Şi au ieşit fiii lui Iambre de la Medeba şi au  prins pe Ioan şi toate câte avea şi s-au dus cu ele
37. Şi după faptele acestea s-au spus lui Ionatan şi lui Simon, fratele lui, fiii lui Iambre fac nuntă mare şi aduc mireasă cu alai mare de la Nadabat, fiica unei căpetenii din cele mari a Canaaneilor
38. Şi şi-a adus aminte de Ioan, fratele său şi s-a suit şi s-a ascuns într-o văgăună a muntelui
39. Şi ridicându-şi ochii săi, a văzut apărând în mijlocul unui zgomot mare, o mulţime numeroasă şi mirele şi prietenii lui şi fraţii lui, ieşind întru întimpinarea lor cu timpane şi cu muzici şi cu arme multe
40. Şi s-a sculat asupra lor de unde erau ascunşi ai lui Ionatan şi i-au ucis şi au căzut răniţi mulţi, iar cei care au rămas au fugit în munte; şi au luat toate prăzile lor
41. Şi s-a întors nunta în plângere şi glasul muzicilor în jale
42. Şi au răzbunat sângele fratelui lor şi s-au întors la râpa Iordanului
43. Şi a auzit Bacchide şi a venit într-o zi de odihnă până la malul Iordanului cu putere multă
44. Şi a zis Ionatan celor care erau cu el: " ne sculăm acum şi facem război pentru sufletele noastre, nu este astăzi ca ieri şi ca alaltăieri
45. iată, războiul este înaintea noastră şi înapoia noastră şi apa Iordanului de o parte, iar de cealaltă parte mocirlă şi dumbravă şi nu este loc de scăpare
46. Acum dar strigaţi la cer, ca scăpaţi din mâna vrăjmaşilor noştri; şi a început lupta
47. Şi a întins Ionatan mâna sa lovească pe Bacchide şi el s-a dat înapoi
48. Şi a sărit Ionatan şi cei care erau cu el în Iordan şi au înotat până de cealaltă parte, iar aceia n-au trecut Iordanul după ei
49. Şi au căzut din oştirea lui Bacchide în ziua aceea ca o mie de bărbaţi
50. Şi s-a întors Bacchide în Ierusalim şi a zidit cetăţi tari în Iuda: cetatea din Ierihon, Emaus, Bethoron, Betel, Timnota, Farathon şi Tefonul, cu ziduri înalte şi porţi şi zăvoare
51. Şi a pus pază în ele, ca hărţuiască pe Israel
52. Şi a întărit cetatea cea din Betţur şi Ghezer şi marginea, şi au pus în ele oştire şi hrană
53. Şi au luat ostatici pe fiii povăţuitorilor ţării şi i-a pus în cetate, în Ierusalim, sub pază
54. Şi în anul o sută cincizeci şi trei, în luna a doua, a poruncit Alchimos surpe zidul curţii celei dinăuntru a templului şi strice lucrurile proorocilor şi au început a le strica
55. În vremea aceea Alchimos a fost lovit de Domnul şi i s-au împiedicat planurile şi i s-a închis gura şi a slăbit şi n-a mai putut grăi cuvânt, nici a porunci în casa lui
56. Şi a murit Alchimos cu chin mare
57. Şi văzând Bacchide a murit Alchimos s-a întors la rege şi a avut pace Iudeea doi ani
58. Şi s-au sfătuit toţi cei fără de lege, zicând: "Iată, Ionatan şi cei care sunt cu el, cu linişte, locuiesc fără de frică; acum dar aducem pe Bacchide şi-i va prinde pe toţi într-o noapte
59. Şi mergând s-au sfătuit cu el
60. Şi pornind cu putere multă, a trimis cărţi pe ascuns la toţi tovarăşii din Iudeea, ca prindă pe Ionatan şi pe cei care sunt cu el; dar n-au putut, s-a descoperit acestora planul lor
61. Din această pricină ei au prins din bărbaţii ţării pe căpeteniile răutăţii, ca la vreo cincizeci, şi i-au omorât
62. După aceea Ionatan şi Simon şi cei care erau cu el s-au dus la Betbasa, care era în pustiu şi au zidit-o din nou şi au întărit-o
63. Şi a înţeles Bacchide, şi a adunat toată mulţimea sa, şi a dat de ştire oamenilor lui din Iudeea
64. Şi venind a tăbărât împotriva Betbasiei şi a făcut război asupra ei zile multe şi a adăugat întărituri
65. Şi a lăsat Ionatan pe Simon, fratele său, în cetate, şi a ieşit în ţară şi a venit cu un număr mare de oştire
66. Şi a lovit pe Odomir şi pe fraţii lui şi pe fiii lui Fasiron în sălaşurile lor, şi a început a bate şi a se sui cu putere
67. Şi a ieşit din cetate şi Simon şi cei care erau cu el, şi au ars întăriturile lor
68. Şi au pornit război asupra lui Bacchide şi l-au zdrobit şi l-au necăjit foarte, pentru planul bătăliei dăduse greş
69. Acesta s-a aprins de mânie asupra bărbaţilor celor fără de lege, care i-au dat sfat vină în ţară, şi a omorât pe mulţi dintre ei şi a făcut sfat se întoarcă în pământul său
70. Şi a înţeles Ionatan şi a trimis la el soli, ca facă pace cu el şi le întoarcă pe cei robiţi
71. Şi a primit şi a făcut după cuvintele lui, şi s-a jurat nu-i va mai face rău în toate zilele vieţii sale
72. Şi a întors pe cei robiţi, pe care i-a robit mai înainte din pământul Iudeii, şi întorcându-se, s-a dus în pământul său şi n-a mai venit în hotarele lor
73. Şi a încetat sabia din Israel, şi a locuit Ionatan în Micmas, şi a început a judeca pe popor, şi a pierdut pe cei nelegiuiţi din Israel
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License