Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
    • CAPITOLUL 13
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 13 
Şapte pilde despre Împărăţia cerurilor. Iisus neluat în seamă în cetatea Sa. 

1. În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea lângă mare
2. Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm
3. Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorul semene
4. Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum şi au venit păsările şi le-au mâncat
5. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult şi îndată au răsărit, n-aveau pământ adânc
6. Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină, s-au uscat
7. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut şi le-au înăbuşit
8. Altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod: una o sută, alta şaizeci, alta treizeci
9. Cine are urechi de auzit audă
10. Şi ucenicii, apropiindu-se de El, I-au zis: De ce le vorbeşti lor în pilde
11. Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru vouă vi s-a dat cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat
12. Căci celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, şi ce are i se va lua
13. De aceea le vorbesc în pilde, , văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg
14. Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: "Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii veţi uita, dar nu veţi vedea". 
15. Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva vadă cu ochii şi audă cu urechile şi cu inima înţeleagă şi se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei
16. Dar fericiţi sunt ochii voştri văd şi urechile voastre aud
17. Căci adevărat grăiesc vouă mulţi prooroci şi drepţi au dorit vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi audă cele ce auziţi voi, şi n-au auzit
18. Voi, deci, ascultaţi pilda semănătorului
19. De la oricine aude cuvântul împărăţiei şi nu-l înţelege, vine cel viclean şi răpeşte ce s-a semănat în inima lui; aceasta este sămânţa semănată lângă drum
20. Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul şi îndată îl primeşte cu bucurie
21. Dar nu are rădăcină în sine, ci ţine până la o vreme şi, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se sminteşte
22. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl face neroditor
23. Iar sămânţa semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul şi-l înţelege, deci care aduce rod şi face: unul o sută, altul şaizeci, altul treizeci
24. Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa
25. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus
26. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina
27. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină
28. Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci ne ducem şi s-o plivim
29. El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, smulgeţi odată cu ea şi grâul
30. Lăsaţi crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea
31. O altă pildă le-a pus înainte, zicând: Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa
32. Şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui
33. Altă pildă le-a spus lor: Asemenea este împărăţia cerurilor aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată
34. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic
35. Ca se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: "Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii". 
36. După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină
37. El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului
38. Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău
39. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii
40. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului
41. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea
42. Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor
43. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit audă
44. Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea
45. Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune
46. Şi aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a vândut toate câte avea şi l-a cumpărat
47. Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti
48. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară
49. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi
50. Şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor
51. Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, Doamne
52. Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi
53. Iar după ce Iisus a sfârşit aceste pilde, a trecut de acolo
54. Şi venind în patria Sa, îi învăţa pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: De unde are El înţelepciunea aceasta şi puterile
55. Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria şi fraţii (verii) Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda
56. Şi surorile (verişoarele) Lui au nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea
57. Şi se sminteau întru El. Iar Iisus le-a zis: Nu este prooroc dispreţuit decât în patria lui şi în casa lui
58. Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License