Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MATEI
    • CAPITOLUL 27
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 27 
Iisus înaintea lui Pilat. Iuda se spânzură. Iisus şi Baraba. Iisus dat spre moarte. Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea, înmormântarea şi paza mormântului. 

1. Iar făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare
2. Şi, legându-L, L-au dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat
3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi
4. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea
5. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat
6. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de sânge
7. Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru îngroparea străinilor
8. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, până în ziua de astăzi
9. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit fiii lui Israel
10. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". 
11. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Şi L-a întrebat dregătorul, zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici
12. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni, nu răspundea nimic
13. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta
14. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, încât dregătorul se mira foarte
15. La sărbătoarea Paştilor, dregătorul avea obiceiul elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau
16. Şi aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba
17. Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiţi vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos
18. ştia din invidie L-au dat în mâna lui
19. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic nu-I faci Dreptului acestuia, mult am suferit azi, în vis, pentru El
20. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă
21. Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba
22. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: fie răstignit
23. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: fie răstignit
24. Şi văzând Pilat nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea
25. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri
26. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat fie răstignit
27. Atunci ostaşii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui toată cohorta
28. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui, I-au pus o hlamidă roşie
29. Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor
30. Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste CAPITOLUL 
31. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească
32. Şi ieşind, au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit ducă crucea Lui
33. Şi venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul Căpăţânii
34. I-au dat bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit bea
35. Iar după ce L-au răstignit, au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi, ca se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". 
36. Şi ostaşii, şezând, Îl păzeau acolo
37. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor
38. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga
39. Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele
40. Şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce
41. Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El, cu cărturarii şi cu bătrânii, ziceau
42. Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, Se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El
43. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu
44. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El
45. Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea
46. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit
47. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta
48. Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da bea
49. Iar ceilalţi ziceau: Lasă, vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască
50. Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul
51. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat
52. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat
53. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora
54. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta
55. Şi erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I
56. Între care era Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui Zevedeu
57. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus
58. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit i se dea
59. Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in
60. Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus
61. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului
62. Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat
63. Zicând: Doamne, ne-am adus aminte amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile voi scula
64. Deci, porunceşte ca mormântul fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui vină şi să-L fure şi spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi
65. Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi şi întăriţi cum ştiţi
66. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License