Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • SFÂNTA EVANGHELIE DUPA MARCU
    • CAPITOLUL 14
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL 14  
Ungerea din Betania. Cina cea de Taină. Ghetsimani. Prinderea. Înfăţişarea la Caiafa. Lepădarea lui Petru 

1. Şi după două zile erau Paştile şi Azimile. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleşug, ca să-L omoare
2. Dar ziceau: Nu la sărbătoare, ca nu fie tulburare în popor
3. Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, şi şezând la masă, a venit o femeie având un alabastru, cu mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus
4. Dar erau unii mâhniţi între ei, zicând: Pentru ce s-a făcut această risipă de mir
5. Căci putea se vândă acest mir cu peste trei sute de dinari, şi se dea săracilor. Şi cârteau împotriva ei
6. Dar Iisus a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi supărare? Lucru bun a făcut ea cu Mine
7. pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi şi, oricând voiţi, puteţi le faceţi bine, dar pe mine nu aveţi totdeauna
8. Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare
9. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei
10. Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca li-L dea pe Iisus
11. Şi, auzind ei, s-au bucurat şi au făgăduit să-i dea bani. Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp potrivit
12. Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când jertfeau Paştile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voieşti gătim, ca mănânci Paştile
13. Şi a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: Mergeţi în cetate şi va întâmpina un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el
14. Şi unde va intra, spuneţi stăpânului casei Învăţătorul zice: Unde este odaia în care mănânc Paştile împreună cu ucenicii Mei
15. Iar el va arăta un foişor mare aşternut gata. Acolo pregătiţi pentru noi
16. Şi au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au găsit aşa precum le-a spus şi au pregătit Paştile
17. Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece
18. Pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, va vinde
19. Ei au început se întristeze şi să-I zică, unul câte unul: Nu cumva sunt eu
20. Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu Mine în blid
21. Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului. Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut
22. Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine şi binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu
23. Şi luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut din el toţi
24. Şi a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă
25. Adevărat grăiesc vouă de acum nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu
26. Şi după ce au cântat cântări de laudă, au ieşit la Muntele Măslinilor
27. Şi le-a zis Iisus: Toţi veţi sminti, scris este: "Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile". 
28. Dar după învierea Mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea
29. Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toţi se vor sminti întru Tine, totuşi eu nu
30. Şi i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ţie: tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine
31. El însă spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau toţi
32. Şi au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, şi acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi aici până ce voi ruga
33. Şi a luat cu El pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi a început a Se tulbura şi a Se mâhni
34. Şi le-a zis lor: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegeheaţi
35. Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi Se ruga, ca, de este cu putinţă, treacă de la El ceasul (acesta). 
36. Şi zicea: Avva Părinte, toate sunt Ţie cu putinţă. Depărtează paharul acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu
37. Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: Simone, dormi? N-ai avut tărie ca veghezi un ceas
38. Privegheaţi şi rugaţi, ca nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios
39. Şi iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând
40. Şi iarăşi venind, i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-I răspundă
41. Şi a venit a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de acum şi odihniţi! E gata! A sosit ceasul. Iată Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor
42. Sculaţi-vă mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat
43. Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu el mulţime cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei, de la cărturari şi de la bătrâni
44. Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază
45. Şi venind îndată şi apropiindu-se de El, a zis Lui: Învăţătorule! Şi L-a sărutat
46. Iar ei au pus mâna pe El şi L-au prins
47. Unul din cei ce stăteau pe lângă El, scoţând sabia, a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea
48. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu toiege, ca prindeţi
49. În fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, şi nu M-aţi prins. Dar acestea sunt ca se împlinească Scripturile
50. Şi, lăsându-L, au fugit toţi
51. Iar un tânăr mergea după El, înfăşurat într-o pânzătură, pe trupul gol, şi au pus mâna pe el
52. El însă, smulgându-se din pânzătură, a fugit gol
53. Şi au dus pe Iisus la arhiereu şi s-au adunat acolo toţi arhiereii şi bătrânii şi cărturarii
54. Iar Petru, de departe, a mers după El, până a intrat înăuntru în curtea arhiereului şi şedea împreună cu slugile, încălzindu-se la foc
55. Arhiereii şi tot sinedriul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau
56. mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau
57. Şi ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând
58. Noi L-am auzit zicând: Voi dărâma acest templu făcut de mână, şi în trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi
59. Dar nici aşa mărturia lor nu era la fel
60. Şi, sculându-se în mijlocul lor, arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc împotriva Ta aceştia
61. Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. Iarăşi L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: Eşti tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat
62. Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului
63. Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: Ce trebuinţă mai avem de martori
64. Aţi auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi au judecat El este vinovat de moarte
65. Şi unii au început să-L scuipe şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică: Prooroceşte! Şi slugile Îl băteau cu palmele
66. Şi Petru fiind jos în curte, a venit una din slujnicele arhiereului
67. Şi văzându-l pe Petru, încălzindu-se, s-a uitat la el şi a zis: Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul
68. El însă a tăgăduit, zicând: Nici nu ştiu, nici nu înţeleg ce zici. Şi a ieşit afară înaintea curţii; şi a cântat cocoşul
69. Iar slujnica, văzându-l, a început iarăşi spună celor de faţă acesta este dintre ei
70. Iar el a tăgăduit iarăşi. Şi după puţin timp, cei de faţă ziceau iarăşi lui Petru: Cu adevărat eşti dintre ei, căci eşti şi galileian şi vorbirea ta se aseamănă
71. Iar el a început se blesteme şi se jure: Nu ştiu pe omul acesta despre care ziceţi
72. Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Iisus: Înainte de a cânta de două ori cocoşul , de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi a început plângă
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License