Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • SFÂNTA EVANGHELIE DUPA IOAN
    • CAPITOLUL  8
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL  8 
Femeia păcătoasă. Iisus este Lumina lumii. Cuvânt împotriva necredinţei iudeilor. 

1. Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor
2. Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa
3. Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc
4. Au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter
5. Iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici
6. Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându-Se în jos, scria cu degetul pe pământ
7. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi arunce cel dintâi piatra asupra ei
8. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ
9. Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc
10. Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul
11. Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum nu mai păcătuieşti
12. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii
13. De aceea fariseii I-au zis: Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este adevărată
14. A răspuns Iisus şi le-a zis: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde duc
15. Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni
16. Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine
17. Şi în Legea voastră este scris mărturia a doi oameni este adevărată
18. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis
19. Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a Iisus: Nu ştiţi nici pe Mine nici pe Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu
20. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins, încă nu venise ceasul Lui
21. Şi iarăşi le-a zis: Eu duc şi veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde duc Eu, voi nu puteţi veni
22. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? zice: Unde duc Eu, voi nu puteţi veni
23. Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta
24. V-am spus deci vouă veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre
25. Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început
26. Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume
27. Şi ei n-au înţeles le vorbea despre Tatăl
28. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte Eu sunt şi de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc
29. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui
30. Spunând El acestea, mulţi au crezut în El
31. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei
32. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul va face liberi
33. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu : Veţi fi liberi
34. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului
35. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac
36. Deci, dacă Fiul va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr
37. Ştiu sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi omorâţi, pentru cuvâtul Meu nu încape în voi
38. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru
39. Ei au răspuns şi I-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam
40. Dar voi acum căutaţi ucideţi pe Mine, Omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta
41. Voi faceţi faptele tatălui vostru. Zis-au Lui: Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem: pe Dumnezeu
42. Le-a zis Iisus: Dacă Dumnezeu are fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis
43. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi daţi ascultare cuvântului Meu
44. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii
45. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu credeţi
46. Cine dintre voi vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu credeţi
47. Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru nu sunteţi de la Dumnezeu
48. Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine Tu eşti samarinean şi ai demon
49. A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu cinstiţi pe Mine
50. Dar Eu nu caut slava Mea. Este cine o caute şi judece
51. Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac
52. Iudeii I-au zis: Acum am cunoscut ai demon. Avraam a murit, de asemenea şi proorocii; şi Tu zici: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va gusta moartea în veac
53. Nu cumva eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit? Şi au murit şi proorociiCine te faci Tu a fi
54. Iisus a răspuns: Dacă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este Cel care slăveşte, despre Care ziceţi voi este Dumnezeul vostru
55. Şi nu L-aţi cunoscut, dar Eu Îl ştiu; şi dacă zice nu-L ştiu, fi mincinos asemenea vouă. Ci Îl ştiu şi păzesc cuvântul Lui
56. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat
57. Deci au zis iudeii către El: Încă nu ai cincizeci de ani şi l-ai văzut pe Avraam
58. Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam
59. Deci au luat pietre ca arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi, trecând prin mijlocul lor, S-a dus
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License