Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Romanian Orthodox Bible

IntraText CT - Text

  • ÎNTÂIA EPISTOLA CATRE CORINTENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
    • CAPITOLUL  15
Previous - Next

Click here to hide the links to concordance

CAPITOLUL  15 
Învierea Domnului şi învierea noastră. 

1. aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi
2. Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o - dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar S 
3. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi
4. Şi a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi
5. Şi S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece
6. În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit
7. După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor
8. Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie
9. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic numesc apostol, pentru am prigonit Biserica lui Dumnezeu
10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine
11. Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut
12. Iar dacă se propovăduieşte Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi nu este înviere a morţilor
13. Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat
14. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră
15. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru am mărturisit împotriva lui Dumnezeu a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază
16. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat
17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre
18. Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit
19. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii
20. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi
21. de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor
22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia
23. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui
24. După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere
25. Căci El trebuie împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale
26. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea
27. "Căci toate le-a supus sub picioarele Lui". Dar când zice: " toate I-au fost supuse Lui" - învederat este afară de Cel care I-a supus Lui toate
28. Iar când toate vor fi supuse Lui, atunci şi Fiul însuşi Se va supune Celui ce I-a supus Lui toate, ca Dumnezeu fie toate în toţi
29. Fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei
30. De ce mai suntem şi noi în primejdie în tot ceasul
31. Mor în fiecare zi! V-o spun, fraţilor, pe lauda pe care o am pentru voi, în Hristos Iisus, Domnul nostru
32. Dacă m-am luptat, ca om, cu fiarele în Efes, care îmi este folosul? Dacă morţii nu înviază, bem şi mâncăm, căci mâine vom muri
33. Nu lăsaţi înşelaţi. Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune
34. Treziţi-vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi. Căci unii nu au cunoştinţă de Dumnezeu; o spun spre ruşinea voastră
35. Dar va zice cineva: Cum înviază morţii? Şi cu ce trup au vină
36. Nebun ce eşti! Tu ce semeni nu viaţă, dacă nu va fi murit
37. Şi ceea ce semeni nu este trupul ce va fie, ci grăunte gol, poate de grâu, sau de altceva din celelalte
38. Iar Dumnezeu îi un trup, precum a voit, şi fiecărei seminţe un trup al său
39. Nu toate trupurile sunt acelaşi trup, ci unul este trupul oamenilor şi altul este trupul dobitoacelor şi altul este trupul păsărilor şi altul este trupul peştilor
40. Sunt şi trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este slava celor cereşti şi alta a celor pământeşti
41. Alta este strălucirea soarelui şi alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Căci stea de stea se deosebeşte în strălucire
42. Aşa este şi învierea morţilor: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune
43. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere
44. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este şi trup duhovnicesc
45. Precum şi este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă"; 
46. Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc
47. Omul cel dintâi este din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer
48. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; şi cum este cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti
49. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, purtăm şi chipul celui ceresc
50. Aceasta însă zic, fraţilor: Carnea şi sângele nu pot moştenească împărăţia lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea
51. Iată, taină spun vouă: Nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba
52. Deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbiţa cea de apoi. Căci trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba
53. Căci trebuie ca acest trup stricăcios se îmbrace în nestricăciune şi acest (trup) muritor se îmbrace în nemurire
54. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune şi acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă
55. Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?". 
56. Şi boldul morţii este păcatul, iar puterea păcatului este legea
57. Dar dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos
58. Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul
 
Previous - Next

Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by Èulogos SpA - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License