Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
sumare 1
sume 1
sumei 1
sunt 496
superioara 38
superioare 20
superior 36
Frequency    [«  »]
525 despre
501 eparhial
498 mai
496 sunt
465 trebuie
456 dreptul
455 vor

CCEO

IntraText - Concordances

sunt

    Titlul,Capitolul,  Art., Can.
1 Prel,0, 0,3 | exceptând cazul în care sunt contrare canoanelor Codului.~ 2 Prel,0, 0,5 | Scaunul Apostolic, care sunt în uz şi nu sunt revocate, 3 Prel,0, 0,5 | Apostolic, care sunt în uz şi nu sunt revocate, rămân integre, 4 Prel,0, 0,5 | exceptând cazul în care sunt revocate în mod expres de 5 Prel,0, 0,6 | a Codului: ~          sunt abrogate toate legile dreptului 6 Prel,0, 0,6 | dreptului particular care sunt contrare canoanelor Codului, 7 Prel,0, 0,6 | integral în Cod; ~          sunt revocate toate obiceiurile 8 I,0, 0,7 | 204) Credincioşii creştini sunt aceia care, fiind încorporaţi 9 I,0, 0,7 | lui Hristos prin botez, sunt constituiţi ca popor al 10 I,0, 0,7 | şi regală a lui Hristos, sunt chemaţi exercite fiecare 11 I,0, 0,8 | Can. 8 - (= 205) Sunt în deplină comuniune cu 12 I,0, 0,8 | alcătuirea ei vizibilă, sunt uniţi cu Hristos prin legăturile 13 I,0, 0,9 | Can. 9 - § 1. (= 206) Sunt legaţi Bisericii dintr-un 14 I,0, 0,9 | iubire pe care o practică, sunt uniţi cu Biserica ce îi 15 I,0, 0,9 | diferite prerogative care sunt proprii creştinilor.~ 16 I,0, 0,12 | 209) Credincioşii creştini sunt obligaţi păstreze întotdeauna, 17 I,0, 0,12 | sârguinţă îndatoririle la care sunt obligaţi faţă de Biserica 18 I,0, 0,15 | propria responsabilitate, sunt obligaţi să-şi însuşească 19 I,0, 0,20 | Credincioşii creştini, deoarece sunt chemaţi prin botez ducă 20 I,0, 0,21 | privire la chestiunile în care sunt experţi, păstrând supunerea 21 I,0, 0,24 | de asemenea dreptul, dacă sunt chemaţi la judecată de către 22 I,0, 0,25 | poată dispune de cele ce îi sunt necesare pentru scopurile 23 I,0, 0,26 | exercitarea drepturilor care sunt specifice credincioşilor 24 II,0, 0,28 | despre care este vorba în Cod sunt, dacă nu cumva rezultă altfel, 25 II,1, 0,29 | Biserica sui iuris în care sunt înscrişi cei în grija cărora 26 II,1, 0,34 | vârsta de paisprezece ani, sunt înscrişi prin dreptul însuşi 27 II,1, 0,38 | Bisericilor orientale, chiar dacă sunt încredinţaţi grijii Ierarhului 28 II,2, 0,40 | institutelor de viaţă consacrată sunt obligaţi respecte cu 29 II,2, 0,40 | preţuirea propriului rit şi sunt obligaţi îl respecte 30 III,0, 0,42 | succesorii Apostolilor, sunt uniţi între ei.~ 31 III,1, 0,46 | Episcopilor; în plus îi sunt de ajutor Părinţii Cardinali, 32 III,2, 0,49 | Roman şi ale cărui membre sunt Episcopii în virtutea hirotonirii 33 III,2, 0,52 | şi alte persoane care nu sunt învestite cu demnitatea 34 IV,0, 0,57 | Bisericilor patriarhale sunt rezervate autorităţii supreme 35 IV,0, 0,59 | timp urmează unii altora, sunt egali în demnitatea patriarhală, 36 IV,0, 0,60 | Patriarhul, în bisericile care sunt destinate credincioşilor 37 IV,0, 0,60 | celorlalţi Patriarhi, chiar dacă sunt de grad mai înalt prin titlul 38 IV,1, 0,66 | conform normei can. 71 § 1, sunt consideraţi cercetători 39 IV,1, 0,69 | Episcopilor Bisericii patriarhale sunt prezenţi în locul desemnat - 40 IV,1, 0,69 | înlăturaţi fiind cei care sunt reţinuţi de un impediment 41 IV,2, 0,80 | în toate locurile unde nu sunt constituite provincii; ~          42 IV,2, 0,82 | competenţei sale, prin care sunt determinate cu mai mare 43 IV,2, 0,86 | patriarhale de prevedere canonică sunt date în timp de zece zile 44 IV,2, 0,87 | îndeplinit toate cele ce sunt cerute pentru proclamarea 45 IV,2, 0,92 | respect şi ascultare, care sunt datorate Păstorului suprem 46 IV,2, 0,99 | toţi, în regiunile în care sunt în vigoare.~         § 2. 47 IV,2, 0,100 | curiei patriarhale dacă sunt, altfel doi Episcopi eparhiali 48 IV,3, 0,102 | can. 953, § 1, sau cei ce sunt pedepsiţi cu pedepse canonice 49 IV,3, 0,102 | experţi şi Ierarhi care nu sunt Episcopi, şi care îşi vor 50 IV,3, 0,106 | de câte ori: ~          sunt de rezolvat treburi care 51 IV,3, 0,110 | Actele administrative nu sunt de competenţa Sinodului 52 IV,3, 0,110 | dreptul comun unele acte nu sunt rezervate aceluiaşi Sinod, 53 IV,4, 0,115 | Trei dintre aceşti Episcopi sunt aleşi de Sinodul Episcopilor 54 IV,4, 0,115 | Sinodului permanent care sunt împiedicaţi.~ 55 IV,4, 0,123 | viceregent, care prin funcţia lor sunt notari, Patriarhul poate 56 IV,4, 0,124 | pentru Bisericile sui iuris, sunt înfiinţate de către Patriarh 57 IV,4, 0,124 | înfiinţate de către Patriarh şi sunt constituite din persoane 58 IV,4, 0,124 | către Patriarh; acestea sunt reglementate de norme stabilite 59 IV,4, 0,125 | acest scop; dacă acestea nu sunt suficiente, fiecare eparhie 60 IV,5, 0,127 | lipsesc, dintre Episcopii care sunt membri ai Sinodului permanent.~ 61 IV,6, 0,138 | teritoriului Bisericii patriarhale, sunt cele prescrise de can. 133, § 62 IV,7, 0,143 | La adunarea patriarhală sunt convocaţi: ~          63 IV,7, 0,143 | număr mai mare; toţi aceştia sunt desemnaţi în modul stabilit 64 IV,7, 0,143 | 2. Toţi cei care sunt convocaţi la adunarea patriarhală 65 IV,8, 0,147 | înscrişi propriei lor Biserici, sunt încredinţaţi Ierarhului 66 IV,8, 0,150 | promulgate de Patriarh, dacă sunt legi liturgice, sunt în 67 IV,8, 0,150 | dacă sunt legi liturgice, sunt în vigoare pretutindeni; 68 IV,8, 0,150 | pretutindeni; dacă însă sunt legi disciplinare, sau dacă 69 VI,1, 0,164 | 953, § 1, sau a celor care sunt pedepsiţi cu pedepse canonice, 70 VI,1, 0,165 | vot deliberativ şi care sunt prezenţi la locul stabilit 71 VI,1, 0,166 | care au vot deliberativ şi sunt prezenţi.~ 72 VI,1, 0,167 | acte administrative care sunt încredinţate de dreptul 73 VI,1, 0,170 | împrejurări speciale, sau când sunt de rezolvat chestiuni rezervate 74 VII,0, 1,181 | teritoriului Bisericii patriarhale, sunt desemnaţi pentru un scaun 75 VII,0, 1,181 | 2. Ceilalţi Episcopi sunt numiţi de Pontiful Roman, 76 VII,0, 1,182 | informaţiile şi documentele care sunt necesare pentru a confirma 77 VII,0, 1,183 | Episcopilor Bisericii patriarhale sunt prezenţi la locul desemnat, 78 VII,0, 1,183 | lăsaţi la o parte cei care sunt reţinuţi de un impediment 79 VII,0, 1,183 | absolută a voturilor celor care sunt prezenţi; după trei votări 80 VII,0, 2,192 | şi a familiilor lor, dacă sunt căsătoriţi.~ 81 VII,0, 2,193 | cei interesaţi şi, dacă sunt de acord, vor acţiona prin 82 VII,0, 2,193 | dacă însă Patriarhii nu sunt de acord, indiferent din 83 VII,0, 2,205 | preot.~         § 2. (= 397) Sunt supuse vizitei canonice 84 VII,0, 2,205 | lucrurile şi locurile sacre care sunt în limitele eparhiei.~         § 85 VII,0, 2,207 | creştini care, cu toate sunt înscrişi în altă Biserică 86 VII,0, 2,208 | ani, personal sau, dacă sunt împiedicaţi în mod legitim, 87 VII,0, 3,213 | drepturile şi obligaţiile care sunt stabilite de dreptul comun, 88 VII,0, 3,213 | le are şi pe acelea care sunt determinate prin scrisoarea 89 VII,0, 3,213 | obligaţiile Episcopului auxiliar sunt cele stabilite de dreptul 90 VII,0, 3,215 | Protosincel; însă, dacă sunt mai mulţi, pe unul îl va 91 VII,0, 3,215 | Episcopul auxiliar - întrucât sunt chemaţi participe la 92 VII,0, 3,216 | Episcopul auxiliar, care nu sunt reţinuţi de un impediment 93 VII,0, 3,216 | just, de fiecare dată când sunt solicitaţi de Episcopul 94 VII,0, 4,221 | Episcopul auxiliar sau, dacă sunt mai mulţi, la Episcopul 95 VII,0, 4,224 | exceptând cazul în care sunt: ~          Episcopi hirotoniţi; ~          96 VII,0, 4,227 | Administrator al eparhiei sunt nule prin dreptul însuşi.~ 97 VII,0, 4,233 | Dacă aceştia lipsesc sau sunt împiedicaţi să-şi asume 98 VII,1, 1,239 | adunarea eparhială, chiar dacă sunt reţinuţi de un impediment 99 VII,1, 1,241 | eparhială; dacă acestea sunt promulgate în aceeaşi adunare, 100 VII,1, 2,243 | notarii şi alte persoane care sunt angajate de Episcopul eparhial 101 VII,1, 2,244 | 2. (= 471) Toţi cei care sunt admişi la funcţii în curia 102 VII,1, 2,247 | Protosincelul şi Sincelii sunt numiţi în mod liber de către 103 VII,1, 2,251 | exceptând cazul în care sunt Episcopi hirotoniţi.~ 104 VII,1, 2,252 | precum şi vicecancelarul sunt prin dreptul însuşi notari 105 VII,1, 2,254 | Can. 254 - (= 484) Notarii sunt cei care: ~          redactează 106 VII,1, 2,256 | inventarul documentelor care sunt păstrate în arhiva curiei 107 VII,1, 2,257 | documentele care prin natura lor sunt publice, sau care privesc 108 VII,1, 2,262 | unde administratorii locali sunt neglijenţi şi va administra 109 VII,1, 2,263 | economice.~         § 3. Sunt excluşi din consiliul pentru 110 VII,1, 2,263 | problemele economice cei care sunt legaţi prin consangvinitate 111 VII,1, 2,263 | lângă alte sarcini care îi sunt încredinţate prin însuşi 112 VII,1, 3,270 | încetează, iar sarcinile sale sunt îndeplinite de colegiul 113 VII,1, 3,271 | consilierilor eparhiali sunt numiţi în mod liber de către 114 VII,1, 3,271 | care, la momentul numirii, sunt membri ai consiliului preoţesc.~         § 115 VII,1, 4,273 | mai ales din laici, care sunt desemnaţi în modul determinat 116 VII,1, 5,278 | puterile şi facultăţile care îi sunt conferite de dreptul particular, 117 VII,1, 5,278 | situaţii mai dificile sau sunt strâmtoraţi de probleme.~         § 118 VII,1, 5,278 | parohii şi familiile lor, dacă sunt căsătoriţi, au o boală gravă, 119 VII,2, 0,282 | treburile economice şi care sunt drepturile şi obligaţiile 120 VII,2, 0,282 | în acea biserică, şi care sunt ale parohului.~ 121 VII,2, 0,283 | edificii şi locuri care sunt pe teritoriul parohiei şi 122 VII,2, 0,283 | teritoriul parohiei şi nu sunt scoase prin drept, nici 123 VII,2, 0,285 | virtuţi şi înzestrări care sunt cerute de drept pentru îndeplinirea 124 VII,2, 0,287 | determina cu claritate care sunt drepturile şi obligaţiile 125 VII,2, 0,287 | Episcopului eparhial, şi care sunt cele ale celorlalţi preoţi.~ 126 VII,2, 0,290 | cele mai importante, cum sunt celebrarea sacramentelor 127 VII,2, 0,292 | nu mai mult de o lună; nu sunt socotite în timpul de concediu 128 VII,2, 0,293 | aceia care, cu toate sunt botezaţi în Biserica catolică, 129 VII,2, 0,300 | grija parohiei, iar dacă sunt mai mulţi, cel dintre ei 130 VII,2, 0,302 | Episcopului eparhial şi sunt exercitate sub autoritatea 131 VII,3, 0,305 | cu un alt colegiu, care sunt conduse de preoţi, rectorul 132 VIII,0, 0,315 | timp limitat sau nelimitat, sunt consideraţi ataşaţi exarhatului 133 VIII,0, 0,315 | consideraţi ataşaţi exarhatului şi sunt supuşi în toate puterii 134 IX,0, 0,322 | aceleiaşi naţiuni sau regiuni, sunt convocaţi de Patriarh sau 135 IX,0, 0,322 | Ierarhilor Bisericilor care nu sunt în deplină comuniune cu 136 X,0, 0,323 | numesc şi slujitori sacri, sunt credincioşi creştini care, 137 X,0, 0,323 | primit în sacra hirotonire, sunt destinaţi fie slujitori 138 X,0, 0,326 | Can. 326 - Clericii sunt constituiţi în gradele hirotonirii 139 X,0, 0,327 | general clerici minori, sunt admişi sau instituiţi în 140 X,0, 0,327 | sacrei liturghii, aceştia sunt conduşi numai de dreptul 141 X,1, 1,331 | 234) În seminarul minor sunt formaţi în primul rând cei 142 X,1, 1,331 | chiar dacă au nume diferit, sunt echivalate seminarului minor.~         § 143 X,1, 1,331 | în baza semnelor certe, sunt consideraţi deja corespunzători 144 X,1, 1,336 | parohial; pentru toţi cei care sunt în seminar, funcţiile parohiale 145 X,1, 1,336 | seminar, funcţiile parohiale sunt îndeplinite de rectorul 146 X,1, 1,341 | 1014.~         § 2. (= 264) Sunt supuse impozitului pentru 147 X,1, 2,342 | conform normei statutului, sunt corespunzători.~         § 148 X,1, 2,343 | Seminariştii, chiar dacă sunt admişi într-un seminar al 149 X,1, 2,344 | studiilor o permite, şi cele ce sunt mai ales utile pentru primirea 150 X,1, 2,346 | spiritul de rugăciune şi care sunt tăria şi apărarea chemării 151 X,1, 2,346 | în primul rând pe cele ce sunt recomandate de venerata 152 X,1, 2,346 | cultiva acele virtuţi care sunt mai preţuite între oameni 153 X,1, 2,346 | lui Hristos, dintre care sunt sinceritatea sufletească, 154 X,1, 2,348 | 1. (250) Pentru cei care sunt destinaţi sacerdoţiului, 155 X,1, 2,353 | formării pastorale, cum sunt serviciul social sau cel 156 X,1, 2,354 | proprie a diaconilor ce nu sunt destinaţi sacerdoţiului, 157 X,2, 0,360 | Episcopi eparhiali, în care sunt stabilite drepturile şi 158 X,2, 0,365 | se cer motive juste, cum sunt folosul Bisericii sau binele 159 X,3, 0,368 | 368 - (cf 276) Clericii sunt ţinuţi dintr-un motiv special 160 X,3, 0,368 | deoarece prin sacra hirotonire sunt consacraţi lui Dumnezeu 161 X,3, 0,381 | 843 § 1) Clericii, dacă nu sunt împiedicaţi de un motiv 162 X,3, 0,381 | împiedicaţi de un motiv just, sunt obligaţi furnizeze ajutoare 163 X,3, 0,383 | (285 § 3) sunt opriţi să-şi asume funcţii 164 X,3, 0,390 | şi familiilor lor, dacă sunt căsătoriţi, măsurile corespunzătoare 165 X,3, 0,390 | duce la rezultat, clericii sunt obligaţi contribuie cu 166 X,4, 0,397 | Biserici patriarhale, care nu sunt obligaţi la celibat sau, 167 X,4, 0,397 | obligaţi la celibat sau, dacă sunt ţinuţi, nu ceară dispensă 168 X,4, 0,399 | misiunea Bisericii, dar nu sunt nici constituiţi în sacra 169 XI,0, 0,400 | drepturile şi obligaţiile care sunt comune tuturor credincioşilor 170 XI,0, 0,400 | credincioşilor creştini şi care sunt prevăzute în alte canoane, 171 XI,0, 0,401 | 401 - (cf 225 § 2) Laicii sunt în primul rând cei care, 172 XI,0, 0,408 | bisericeşti la care laicii sunt admişi prin dreptul comun, 173 XI,0, 0,408 | hirotonirea sacră sau care sunt în mod expres interzise 174 XI,0, 0,408 | sarcini bisericeşti, laicii sunt supuşi pe deplin autorităţii 175 XI,0, 0,409 | 1. (= 231) Laicii care sunt încredinţaţi permanent sau 176 XII,1, 1,410 | acţiunea Spiritului Sfânt, sunt consacraţi, în baza unui 177 XII,1, 1,412 | cf 590) Toţi călugării sunt supuşi Pontifului Roman 178 XII,1, 1,413 | nu prevede altfel, dacă sunt de drept pontifical, sunt 179 XII,1, 1,413 | sunt de drept pontifical, sunt supuse imediat şi exclusiv 180 XII,1, 1,413 | Scaunului Apostolic; însă, dacă sunt de drept patriarhal sau 181 XII,1, 1,413 | patriarhal sau eparhial, sunt supuse imediat Patriarhului 182 XII,1, 1,414 | Superiorilor călugări şi care sunt cerute în mod legitim aceluiaşi, 183 XII,1, 1,414 | 2. Aceste drepturi sunt de competenţa Patriarhului, 184 XII,1, 1,414 | şi congregaţiile care nu sunt de drept eparhial sunt doar 185 XII,1, 1,414 | nu sunt de drept eparhial sunt doar de competenţa Scaunului 186 XII,1, 1,414 | eparhiali în ale căror eparhii sunt situate celelalte case.~ 187 XII,1, 1,415 | 678 § 1) Toţi călugării sunt supuşi puterii Ierarhului 188 XII,1, 1,418 | 620) Superiorii majori sunt: Preşedintele confederaţiei 189 XII,1, 1,419 | ani autorităţii căreia îi sunt imediat supuşi, o relatare 190 XII,1, 1,420 | personal sau prin alţii, dacă sunt împiedicaţi în mod legitim, 191 XII,1, 1,422 | cazurile prescrise de drept sunt obligaţi ceară consimţământul 192 XII,1, 1,423 | casele legitim înfiinţate, sunt prin dreptul însuşi persoane 193 XII,1, 1,425 | institutelor călugăreşti sunt reglementate de cann. 1007 - 194 XII,1, 1,427 | toţi şi fiecare în parte, sunt legaţi de obligaţiile prescrise 195 XII,1, 1,429 | primesc de la aceiaşi, nu sunt supuse nici unei inspecţii.~ 196 XII,1, 1,431 | după judecata sa prudentă, sunt incompatibile cu demnitatea 197 XII,1, 1,432 | ale Bisericii latine, care sunt înscrise cu consimţământul 198 XII,1, 2,436 | dependente, dintre care unele sunt filiale dacă, prin însuşi 199 XII,1, 2,436 | iuris; altele în schimb sunt auxiliare.~         § 2. 200 XII,1, 2,437 | conform normei tipicului, sunt proprii mănăstirii, rămânând 201 XII,1, 2,439 | Episcopii eparhiali care sunt interesaţi şi cu consimţământul 202 XII,1, 2,441 | de autoritatea cărora îi sunt supuşi, rămânând neschimbat 203 XII,1, 2,444 | mănăstirilor dependente sunt constituiţi, pe timp determinat 204 XII,1, 2,450 | 1; ~          cei care sunt ameninţaţi de o gravă pedeapsă 205 XII,1, 2,450 | urma unui delict, de care sunt acuzaţi în mod legitim; ~          206 XII,1, 2,456 | avea propriii novici, care sunt iniţiaţi în viaţa călugărească 207 XII,1, 2,462 | profesiunea perpetuă, în care sunt cuprinse cele trei voturi 208 XII,1, 2,465 | la profesiunea temporară, sunt valabile şi pentru mănăstirile 209 XII,1, 2,471 | Formarea monahilor care sunt destinaţi hirotonirilor 210 XII,1, 2,473 | ori se celebrează, dacă nu sunt împiedicaţi în mod legitim; 211 XII,1, 2,477 | 2. Părţile mănăstirii ce sunt supuse clauzurii vor fi 212 XII,1, 2,486 | ataşate însă mănăstirii sunt supuse imediat şi exclusiv 213 XII,1, 2,491 | profesiunii monastice care sunt compatibile cu starea sa; 214 XII,1, 2,500 | încât, dacă lipsesc sau sunt absenţi consilierii ordinari, 215 XII,1, 2,504 | în care membrii, deşi nu sunt monahi, emit o profesiune 216 XII,1, 2,509 | Cele spuse în can. 437 sunt valabile şi pentru casele 217 XII,1, 2,515 | statutelor astfel încât, dacă sunt aleşi, totuşi aibă nevoie 218 XII,1, 2,515 | major competent; dacă, însă, sunt numiţi, [numirea] va fi 219 XII,1, 2,524 | acelaşi fel ca novicii, sunt supuşi Superiorului.~         § 220 XII,1, 2,525 | prescrise în cann. 459 - 461 sunt valabile şi pentru ordine 221 XII,1, 3,551 | demitere sau la eliminare, sunt valabile şi pentru membrii 222 XII,2, 0,554 | privitor la efectele canonice, sunt echivalaţi cu călugării, 223 XII,2, 0,555 | membrii acestor societăţi sunt supuşi Pontifului Roman 224 XII,2, 0,555 | supremului lor Superior, de care sunt obligaţi asculte şi în 225 XII,2, 0,556 | propriilor provincii sau case, sunt valabile aceleaşi norme 226 XII,2, 0,558 | înfiinţate în mod legitim, sunt persoane juridice prin dreptul 227 XII,2, 0,559 | însă formarea celor care sunt destinaţi hirotonirilor 228 XII,2, 0,561 | 739) Membrii societăţii sunt supuşi obligaţiilor prescrise 229 XII,3, 0,563 | 589) Institutele seculare sunt de drept pontifical, de 230 XII,3, 0,564 | Membrii institutelor seculare sunt supuşi Pontifului Roman 231 XII,3, 0,567 | casele legitim înfiinţate sunt persoane juridice prin dreptul 232 XII,4, 0,572 | institutele de viaţă consacrată, sunt reglementate numai de dreptul 233 XIII,0, 0,573 | de aceeaşi, prin decret, sunt persoane juridice în Biserică 234 XIII,0, 0,573 | Celelalte asociaţii, chiar dacă sunt elogiate sau recomandate 235 XIII,0, 0,573 | particulare; aceste asociaţii nu sunt recunoscute de Biserică, 236 XIII,0, 0,573 | Biserică, dacă statutele lor nu sunt recunoscute de către autoritatea 237 XIII,0, 0,573 | referitor la celelalte, sunt reglementate numai de dreptul 238 XIII,0, 0,575 | pentru cele care sunt deschise tuturor credincioşilor 239 XIV,0, 0,587 | 2. Cei care sunt înscrişi la catehumenat, 240 XIV,0, 0,587 | celebrări liturgice, ce nu sunt rezervate credincioşilor 241 XIV,0, 0,587 | catehumenii şi ce prerogative le sunt recunoscute.~ 242 XIV,0, 0,594 | Teritoriile misiunilor sunt cele pe care Scaunul Apostolic 243 XV,1, 0,596 | efectul hirotonirii sacre, sunt cooperatori ai Episcopilor, 244 XV,1, 0,598 | toţi credincioşii creştini sunt de aceea obligaţi evite 245 XV,1, 0,600 | 753) Episcopii care sunt în comuniune cu capul Colegiului 246 XV,1, 0,600 | infailibilitate în învăţământ, sunt autentici doctori în credinţă 247 XV,1, 0,600 | lor; credincioşii creştini sunt obligaţi adere printr-o 248 XV,1, 0,604 | rând, Păstorii Bisericii sunt cei care se vor îngriji 249 XV,1, 0,605 | este necesar, părerile care sunt contrare acestora sau admonestând 250 XV,1, 0,606 | Can. 606 - § 1. Teologii sunt cei care, printr-o mai profunda 251 XV,1, 0,606 | adevărurilor teologice, ei sunt cei care vor fi zeloşi în 252 XV,2, 1,610 | 2. (cf 764) Preoţii sunt înzestraţi cu facultatea 253 XV,2, 1,610 | de a predica acolo unde sunt trimişi sau invitaţi legitim.~         § 254 XV,2, 1,610 | aceeaşi facultate de a predica sunt înzestraţi şi diaconii, 255 XV,2, 1,611 | sufletelor, în virtutea funcţiei, sunt înzestraţi cu facultatea 256 XV,2, 1,614 | parcursul anului liturgic, sunt expuse din Sfânta Scriptură 257 XV,2, 1,616 | lui Dumnezeu Creatorul, sunt orânduite şi spre mântuirea 258 XV,2, 2,626 | modul potrivit celor ce sunt catehizaţi şi răspunzând 259 XV,3, 0,627 | Dacă puterile lor proprii sunt depăşite pentru a da fiilor 260 XV,3, 0,630 | specială faţă de cei care sunt mai puţin norocoşi.~         § 261 XV,3, 1,635 | 802) Episcopii eparhiali sunt cei care se vor îngriji 262 XV,3, 1,635 | lipsesc alte şcoli sau nu sunt adecvate, chiar şcoli profesionale 263 XV,3, 1,635 | tehnice, ori de câte ori sunt necesare din motive speciale, 264 XV,3, 1,638 | cu excepţia şcolilor care sunt deschise exclusiv pentru 265 XV,3, 1,639 | 2) Profesorii, deoarece sunt principalii responsabili 266 XV,3, 2,640 | urmăresc aceleaşi scopuri sunt echivalate cu universităţile 267 XV,3, 2,645 | 645 - (cf 813) Ierarhii sunt cei care vor prevedea, împreunându-şi 268 XV,3, 3,646 | aceasta, şi care de aceea sunt unite mai strâns cu sarcina 269 XV,3, 3,648 | facultăţile bisericeşti de studii sunt cele care, întemeiate sau 270 XV,3, 3,648 | ştiinţele legate de ele, şi sunt înzestrate cu dreptul de 271 XV,4, 0,651 | acestea, mai ales cei care sunt experţi în realizarea şi 272 XV,4, 0,652 | ori de câte ori acestea sunt în detrimentul aceleiaşi 273 XV,4, 0,654 | dreptului comun pentru cărţi sunt valabile pentru orice alte 274 XV,4, 0,655 | ale Sfintei Scripturi care sunt înzestrate cu aprobarea 275 XV,4, 0,657 | traducerilor lor în altă limbă, ce sunt destinate uzului liturgic, 276 XV,4, 0,666 | patrimoniale.~         § 2. Sunt sub tutela dreptului textele 277 XVI,0, 0,669 | a) Întrucât sacramentele sunt aceleaşi pentru Biserica 278 XVI,0, 0,671 | necatolici, în a căror Biserică sunt valide sacramentele enumerate 279 XVI,0, 0,671 | Bisericilor orientale care nu sunt în comuniune deplină cu 280 XVI,0, 0,671 | cuvenita dispoziţie; acestea sunt valabile şi pentru credincioşii 281 XVI,0, 0,671 | celorlalţi creştini care nu sunt în deplină comuniune cu 282 XVI,0, 0,674 | respecta cu atenţie cele ce sunt cuprinse în cărţile liturgice.~         § 283 XVI,1, 0,678 | Bisericii sui iuris în care sunt înscrişi, Episcopul eparhial 284 XVI,1, 0,681 | Cei care din copilărie sunt lipsiţi de uzul raţiunii, 285 XVI,1, 0,686 | 1. (cf 867 a) Părinţii sunt obligaţi boteze cât mai 286 XVI,1, 0,689 | Biserica sui iuris în care sunt înscrişi botezaţii, precum 287 XVI,1, 0,689 | precum şi martorii, dacă sunt.~         § 2. (=) Dacă 288 XVI,2, 0,696 | facultăţilor cu care aceştia sunt înzestraţi.~         § 3. 289 XVI,3, 0,703 | toţi sacerdoţii, chiar dacă sunt exoneraţi în vreun fel.~ 290 XVI,3, 0,704 | cu excepţia celor care sunt excluse, conform prescrierilor 291 XVI,3, 0,706 | 924) Darurile sacre, care sunt oferite în Divina Liturghie, 292 XVI,3, 0,706 | oferite în Divina Liturghie, sunt pâinea exclusiv din grâu 293 XVI,3, 0,707 | Biserici sui iuris, dacă nu sunt disponibile veşmintele liturgice 294 XVI,3, 0,712 | 712 - (cf 915) Cei care sunt în mod public nedemni vor 295 XVI,3, 0,713 | Bisericii sui iuris în care sunt înscrişi, nu numai în limitele 296 XVI,4, 0,718 | Dumnezeu iertare şi totodată sunt împăcaţi cu Biserica pe 297 XVI,4, 0,720 | numărul penitenţilor, nu sunt sacerdoţi disponibili pentru 298 XVI,4, 0,722 | cf 966 § 2) Preoţii care sunt înzestraţi cu facultatea 299 XVI,4, 0,722 | locului eparhiei în care sunt înscrişi, sau în care îşi 300 XVI,5, 0,737 | la îndreptarea vieţii şi sunt ajutaţi treacă peste 301 XVI,6, 0,743 | operei Spiritului Sfânt, sunt constituiţi miniştrii sacri 302 XVI,7, 0,776 | sacrament prin care soţii sunt uniţi de Dumnezeu după chipul 303 XVI,7, 0,776 | Hristos şi Biserică, şi sunt ca şi consacraţi şi întăriţi 304 XVI,7, 0,776 | esenţiale ale căsătoriei sunt unitatea şi indisolubilitatea 305 XVI,7, 1,785 | cazul chiar sub jurământ, sunt botezaţi şi nu sunt opriţi 306 XVI,7, 1,785 | sunt botezaţi şi nu sunt opriţi de nici un impediment.~ 307 XVI,7, 3,812 | între ei căsătoria cei care sunt legaţi prin înrudire legală 308 XVI,7, 4,814 | va acorda, însă, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile următoare: ~          309 XVI,7, 4,815 | declaraţii şi promisiuni, care sunt totdeauna cerute, şi se 310 XVI,7, 5,818 | Can. 818 - (= 1095) Sunt incapabili de a celebra 311 XVI,7, 5,818 | căsătoria: ~          cei care sunt lipsiţi de uzul suficient 312 XVI,7, 6,828 | Can. 828 - § 1. (1108 § 1) Sunt valide numai căsătoriile 313 XVI,7, 6,829 | lor, fie logodnicii le sunt supuşi, fie nu le sunt, 314 XVI,7, 6,829 | sunt supuşi, fie nu le sunt, cu condiţia ca măcar una 315 XVI,7, 6,829 | însuşi, respectând cele ce sunt de respectat conform dreptului, 316 XVI,7, 6,834 | sacerdotului respectând cele ce sunt de respectat, conform dreptului.~ 317 XVI,8, 1,867 | Prin sacramentale, care sunt semne sacre prin care cu 318 XVI,8, 1,867 | imitare a sacramentelor, sunt arătate şi obţinute prin 319 XVI,8, 1,867 | ales spirituale, oamenii sunt dispuşi pentru a primi efectul 320 XVI,8, 1,867 | principal al sacramentelor şi sunt sfinţite diferitele împrejurări 321 XVI,8, 2,868 | 1205) Locurile sacre, care sunt destinate cultului divin, 322 XVI,8, 2,875 | exceptând cazul în care sunt privaţi de acestea prin 323 XVI,8, 3,880 | tuturor Bisericilor orientale sunt, în afara zilelor de duminică, 324 XVI,8, 3,880 | de sărbătoare de poruncă sunt suprimate sau transferate 325 XVI,8, 3,883 | penitenţă, normelor care sunt în vigoare în locul în care 326 XVI,8, 3,883 | familiile în care soţii sunt înscrişi în Biserici sui 327 XVI,8, 4,884 | cărora credincioşii creştini sunt edificaţi şi a căror mijlocire 328 XVI,8, 4,885 | prin autoritatea Bisericii sunt înscrişi în rândul Sfinţilor 329 XVI,8, 4,888 | imaginile deosebite care sunt onorate în vreo biserică 330 XVI,8, 5,889 | religiei.~         § 2. Sunt capabili de vot toţi cei 331 XVII,0, 5,896 | Can. 896 - Celor care sunt botezaţi în Bisericile sau 332 XVII,0, 5,901 | Biserică orientală oarecare, sunt primiţi în Biserica catolică, 333 XVIII,0, 5,908 | singuri ci împreună, cum sunt: operele de caritate şi 334 XIX,1, 1,910 | dreptul divin sau canonic, sunt scoşi de sub puterea lor; 335 XIX,1, 1,913 | este situată casa în care sunt înscrişi; cvasi-domiciliul 336 XIX,1, 1,916 | neschimbat can. 101; însă, dacă sunt mai mulţi, acela trebuie 337 XIX,1, 1,918 | în linie dreaptă sunt atâtea grade câte persoane, 338 XIX,1, 1,918 | în linie colaterală sunt atâtea grade câte persoane 339 XIX,1, 2,920 | ca totalitate de lucruri, sunt în dreptul canonic subiecte 340 XIX,1, 2,921 | prin decret.~         § 2. Sunt persoane juridice prin dreptul 341 XIX,1, 2,924 | majoritate absolută din cei ce sunt prezenţi; dacă, însă, voturile 342 XIX,1, 2,924 | prezenţi; dacă, însă, voturile sunt egale, preşedintele rezolvă 343 XIX,1, 2,924 | dacă, însă, sunt atinse drepturile câştigate 344 XIX,1, 2,926 | dacă membrii care rămân sunt incapabili, prin drept, 345 XIX,2, 0,934 | majoritate absolută a celor ce sunt prezenţi sau se ceară 346 XIX,2, 0,934 | consimţământ sau sfat este cerut, sunt obligaţi să-şi exprime în 347 XX,0, 0,936 | proprii fiecărei funcţii sunt determinate de acel drept 348 XX,1, 1,949 | de vot aparţine celor ce sunt prezenţi în locul şi ziua 349 XX,1, 1,959 | eventual de către acesta, sunt nule.~ 350 XXI,0, 4,979 | Can. 979 - § 1. (= 129) Sunt capabili de puterea de conducere, 351 XXI,0, 4,979 | conform normei dreptului, sunt constituiţi în hirotonirile 352 XXI,0, 4,980 | generează pentru forul extern nu sunt recunoscute în acest for 353 XXI,0, 4,982 | 132) Facultăţile obişnuite sunt reglementate de prescrierile 354 XXI,0, 4,984 | 984 - § 1. (cf 134 § 1) Sunt Ierarhi, în afară de Pontiful 355 XXI,0, 4,984 | dreptului.~         § 2. Sunt Ierarhi ai locului, în afară 356 XXI,0, 4,984 | conform normei dreptului, sunt Ierarhii locului numai pentru 357 XXI,0, 4,984 | de viaţă consacrată, care sunt înzestraţi cu puterea de 358 XXI,0, 4,984 | puterea de conducere ordinară, sunt Ierarhi, de asemenea, însă 359 XXI,0, 4,986 | supuşii săi, chiar dacă sunt absenţi din teritoriu, exceptând 360 XXI,0, 4,986 | dreptului particular la care sunt obligaţi ei înşişi, conform 361 XXI,0, 4,995 | puterea executivă de conducere sunt valabile, dacă dreptul comun 362 XXII,0, 4,996 | administrative singulare, care sunt puse în forul extern de 363 XXIII,0, 4,1007 | bunuri temporare care îi sunt necesare pentru scopurile 364 XXIII,0, 4,1009 | aparţin persoanelor juridice sunt bunuri bisericeşti.~ 365 XXIII,1, 0,1010 | toate mijloacele juste, care sunt permise şi altora.~ 366 XXIII,1, 0,1011 | credincioşii creştini cele ce sunt necesare pentru propriile 367 XXIII,1, 0,1014 | bisericile, care, de obicei, sunt deschise credincioşilor 368 XXIII,1, 0,1015 | permisiunea autorităţii căreia sunt supuse şi cu consimţământul 369 XXIII,1, 0,1018 | Lucrurile sacre, adică cele ce sunt destinate cultului divin, 370 XXIII,1, 0,1018 | sau binecuvântare, dacă sunt în stăpânirea [persoanelor] 371 XXIII,1, 0,1021 | 2. Acolo unde nu sunt încă bine organizate măsurile 372 XXIII,2, 0,1022 | teritoriului eparhiei şi care nu sunt sustrase puterii sale de 373 XXIII,2, 0,1028 | administratorii bunurilor bisericeşti sunt obligaţii să-şi îndeplinească 374 XXIII,3, 0,1038 | decât dacă în această cerere sunt exprimate înstrăinările 375 XXIII,4, 0,1046 | după model călugăresc, care sunt destinate bisericilor locului 376 XXIII,4, 0,1047 | drept, fundaţiile de pietate sunt: ~          fundaţiile 377 XXIII,4, 0,1047 | mod expres; altfel, ele sunt cedate aceleiaşi persoane 378 XXIII,4, 0,1052 | după model călugăresc, care sunt de drept pontifical sau 379 XXIV,1, 0,1061 | sub Pontiful Roman, fie sunt persoane fizice care nu 380 XXIV,1, 0,1061 | persoane fizice care nu sunt constituite în hirotonirea 381 XXIV,1, 0,1061 | hirotonirea episcopală, fie sunt persoane juridice, rămânând 382 XXIV,1, 0,1063 | delegaţilor Patriarhului, care nu sunt Episcopi; ~          persoanelor 383 XXIV,1, 0,1063 | fizice sau juridice, care sunt supuse imediat Patriarhului; ~          384 XXIV,1, 0,1066 | pentru toate cauzele ce nu sunt exceptate expres de drept, 385 XXIV,1, 0,1069 | seculare, în care Superiorii sunt înzestraţi cu putere de 386 XXIV,1, 0,1069 | altora în care Superiorii nu sunt înzestraţi cu puterea de 387 XXIV,1, 0,1075 | 2. Cel căruia nu-i sunt cunoscute nici domiciliul, 388 XXIV,1, 0,1079 | moştenire sau testament pios sunt în cauză, rămânând neschimbat 389 XXIV,1, 0,1082 | sau mai multe tribunale sunt în mod egal competente, 390 XXIV,1, 0,1084 | 1084 - § 1. (cf 1425 § 1) Sunt rezervate tribunalelor colegiale 391 XXIV,2, 1,1088 | adjunct şi ceilalţi judecători sunt numiţi pe timp determinat.~         § 392 XXIV,2, 2,1097 | nu au fost citaţi, actele sunt nule, exceptând cazul în 393 XXIV,2, 2,1099 | în tribunalele care nu sunt eparhiale, aceiaşi sunt 394 XXIV,2, 2,1099 | sunt eparhiale, aceiaşi sunt numiţi conform normei statutelor 395 XXIV,2, 2,1101 | considerate nule actele care nu sunt semnate de el.~         § 396 XXIV,3, 0,1109 | înainte de a fi fost recuzat sunt valide; cele însă care au 397 XXIV,3, 0,1109 | admiterea recuzării [actele] sunt invalide.~ 398 XXIV,3, 0,1113 | secretul.~         § 2. Sunt, de asemenea, obligaţi 399 XXIV,3, 0,1113 | pronunţate acolo; la acest secret sunt obligaţi şi toţi cei cărora 400 XXIV,3, 0,1115 | Judecătorii care, chiar dacă sunt competenţi în mod sigur 401 XXIV,6, 0,1133 | judecăţii, documentele care sunt proprietatea privaţilor 402 XXIV,6, 0,1133 | meritului cauzei sau care sunt calomnioase în mod cert.~ 403 XXIV,7, 0,1135 | procurator sau un avocat, totuşi sunt întotdeauna obligaţi 404 XXIV,7, 0,1136 | 1478) Minorii şi cei care sunt lipsiţi de uzul raţiunii 405 XXIV,7, 0,1136 | consideră drepturile acestora sunt în conflict cu drepturile 406 XXIV,7, 0,1138 | 2. Ori de câte ori sunt în pericol bunurile pentru 407 XXIV,7, 0,1138 | persoanelor juridice care sunt sub puterea sa.~ 408 XXIV,8, 0,1140 | însă, din cauză justă, sunt constituiţi mai mulţi procuratori 409 XXIV,9, 0,1151 | neschimbate, acolo unde sunt în vigoare, Statutele personale 410 XXIV,9, 0,1152 | delicte care nu sunt pedepsite de dreptul comun, 411 XXIV,9, 0,1155 | simultane, care însă nu sunt contrare între ele, referitoare 412 XXIV,10, 2,1174 | Can. 1174 - § 1. Dacă nu sunt desemnaţi arbitrii în compromis 413 XXIV,10, 2,1174 | încredinţat [desemnarea], sunt în dezacord faţă de alegerea 414 XXIV,10, 2,1176 | 3. Arbitrii sunt lipsiţi de orice putere 415 XXV,1, 1,1188 | judecătorul sau tribunalul sunt incompetenţi; ~          416 XXV,1, 2,1193 | legitim, actele procesului sunt nule, exceptând cazul în 417 XXV,1, 4,1200 | ori a avocatului, care sunt necesari conform normei 418 XXV,1, 4,1202 | procuratorilor, care nu au dovedit sunt nevinovaţi.~ 419 XXV,1, 5,1208 | pentru examinarea cauzei şi sunt licite.~         § 2. Dacă 420 XXV,1, 5,1221 | Documentele publice bisericeşti sunt cele care au fost redactate 421 XXV,1, 5,1221 | Documentele publice civile sunt cele care, conform dreptului 422 XXV,1, 5,1221 | conform dreptului civil, sunt considerate ca atare.~         § 423 XXV,1, 5,1221 | 3. Celelalte documente sunt private.~ 424 XXV,1, 5,1225 | probatoare în judecată dacă nu sunt în original sau în copie 425 XXV,1, 5,1227 | prezinte documente, chiar dacă sunt comune, care nu pot fi comunicate 426 XXV,1, 5,1229 | Rămânând neschimbat can. 1231, sunt exceptaţi de la obligaţia 427 XXV,1, 5,1230 | pot fi martori, dacă nu sunt respinşi în mod expres de 428 XXV,1, 5,1231 | folositori.~         § 2. Sunt consideraţi incapabili 429 XXV,1, 5,1231 | mărturie: ~          cei care sunt părţi în cauză sau cei care 430 XXV,1, 5,1241 | 2. Dacă martorii sunt în dezacord grav între ei 431 XXV,1, 5,1265 | care prin dreptul însuşi nu sunt stabilite, judecătorul, 432 XXV,1, 6,1273 | întârzieri prea lungi, ce nu sunt necesare.~         § 2. 433 XXV,1, 7,1281 | tribunalului actele care încă nu le sunt cunoscute; ba chiar, dacă 434 XXV,1, 7,1287 | Can. 1287 - § 1. (= 1604) Sunt interzise cu desăvârşire 435 XXV,1, 8,1293 | judecătorilor au definit care sunt motivele preferate; apoi 436 XXV,1, 8,1294 | definească care sunt obligaţiile părţilor derivate 437 XXV,1, 8,1296 | pentru sentinţa definitivă sunt valabile, cu referinţele 438 XXV,1, 8,1300 | judecătorului, în afară de sentinţă, sunt decrete care, dacă nu sunt 439 XXV,1, 8,1300 | sunt decrete care, dacă nu sunt pur ordinatoare, nu au nici 440 XXV,1, 9,1315 | autenticitatea acestora; dacă actele sunt scrise într-o limbă necunoscută 441 XXV,1, 9,1318 | viceversa.~         § 2. Dacă sunt mai mulţi pârâţi sau reclamanţi 442 XXV,1, 1,1334 | Can. 1334 - Săracii care sunt neputincioşi întru totul 443 XXV,2, 0,1343 | trata toate cauzele care nu sunt excluse de drept, exceptând 444 XXV,2, 0,1343 | drept, actele judiciare sunt nule.~ 445 XXV,2, 0,1356 | normele procesuale, care nu sunt stabilite pentru validitate, 446 XXVI,1, 1,1358 | neschimbate, acolo unde sunt în vigoare, Statutele personale 447 XXVI,1, 1,1358 | judecătorului civil, însă dacă sunt tratate în mod incidental 448 XXVI,1, 1,1359 | nulitatea căsătoriei care nu sunt rezervate Scaunului Apostolic, 449 XXVI,1, 1,1359 | rezervate Scaunului Apostolic, sunt competenţi: ~          450 XXVI,1, 1,1360 | Can. 1360 - (= 1674) Sunt capabili de a ataca căsătoria: ~          451 XXVI,1, 1,1364 | judiciare, chiar şi cele ce nu sunt încă publicate, şi examineze 452 XXVI,1, 1,1368 | împreună cu apelurile, dacă sunt, şi cu celelalte acte judiciare, 453 XXVI,1, 1,1372 | a ministrului necatolic, sunt suficiente investigaţiile 454 XXVI,1, 1,1373 | consideră în mod prudent nu sunt certe, fie viciile, fie 455 XXVI,1, 1,1377 | civile, la care eventual sunt obligate una faţă de alta 456 XXVI,3, 1,1390 | legitim din parohia sa, sunt mai ales următoarele:           457 XXVII,1, 0,1402 | probele referitoare la delict sunt certe, delictul poate fi 458 XXVII,1, 0,1406 | maximă, cu excepţia celor ce sunt enumerate în can. 1402, § 459 XXVII,1, 0,1410 | rămână stabilite cele ce îi sunt necesare pentru o întreţinere 460 XXVII,1, 0,1417 | comiterea unui delict şi nu sunt amintiţi în mod expres în 461 XXVII,1, 0,1420 | 2. Aceste norme sunt valabile şi privitor la 462 XXVII,1, 0,1426 | pietăţii sau carităţii, cum sunt anumite rugăciuni, un pelerinaj 463 XXVII,1, 0,1430 | titluri şi însemne, care sunt supuse puterii autorităţii 464 XXVII,1, 0,1431 | pedepsiţi cu excomunicare minoră sunt privaţi de dreptul de a 465 XXVII,1, 0,1432 | decât de la actele care sunt supuse puterii autorităţii 466 XXVII,1, 0,1433 | şi de conducere, care nu sunt compatibile cu acest grad.~         § 467 XXVII,1, 0,1434 | pe lângă toate cele ce sunt specificate în can. 1431, § 468 XXVII,1, 0,1434 | de conducere care, dacă sunt totuşi făcute, sunt nule 469 XXVII,1, 0,1434 | dacă sunt totuşi făcute, sunt nule prin dreptul însuşi.~         § 470 XXVIII,1, 1,1470| premergătoare investigaţiei, dacă nu sunt necesare la procedura pentru 471 XXIX,1, 0,1488 | Can. 1488 - (= 7) Legile sunt instituite prin promulgare.~ 472 XXIX,1, 0,1489 | emise de Scaunul Apostolic sunt promulgate prin editarea 473 XXIX,1, 0,1489 | emise de alţi legislatori sunt promulgate în modul determinat 474 XXIX,1, 0,1491 | teritoriu determinat le sunt supuşi cei pentru care au 475 XXIX,1, 0,1491 | Străinii: ~          nu sunt obligaţi de legile dreptului 476 XXIX,1, 0,1491 | propriu, ori în care legile sunt personale; ~          477 XXIX,1, 0,1491 | personale; ~          nu sunt obligaţi nici de legile 478 XXIX,1, 0,1491 | teritoriu; ~          sunt obligaţi însă de legile 479 XXIX,1, 0,1491 | aceluiaşi drept particular, nu sunt în vigoare în teritoriul 480 XXIX,1, 0,1491 | 4. (= 13 § 3) Nomazii sunt obligaţi de toate legile 481 XXIX,1, 0,1491 | obligaţi de toate legile care sunt în vigoare în locul în care 482 XXIX,1, 0,1493 | alte norme de drept care nu sunt comune nici Bisericii universale, 483 XXIX,1, 0,1495 | Can. 1495 - (= 10) Sunt considerate anulatoare sau 484 XXIX,1, 0,1498 | 1498 - § 1. (= 16) Legile sunt interpretate în mod autentic 485 XXIX,1, 0,1500 | conţin o excepţie de la lege, sunt supuse interpretării stricte.~ 486 XXIX,3, 0,1510 | 2. Actele administrative sunt mai ales: ~          ( 487 XXIX,3, 0,1516 | validitate doar ori de câte ori sunt exprimate prin particulele: 488 XXIX,3, 1,1517 | le va arăta raţiuni care sunt eventual potrivnice, dându-le 489 XXIX,3, 3,1527 | 1. (= 59 § 2) Cele ce sunt stabilite în canoane cu 490 XXIX,3, 3,1527 | cu privire la rescripte sunt valabile şi pentru acordarea 491 XXIX,3, 3,1537 | Can. 1537 - (= 86) Nu sunt supuse dispensării legile, 492 XXIX,3, 3,1539 | asupra supuşilor, chiar dacă sunt absenţi din teritoriu şi 493 XXX,1, 0,1542 | Can. 1542 - (= 199) Nu sunt supuse prescrierii: ~          494 XXX,1, 0,1542 | drepturile şi obligaţiile care sunt lege divină; ~          495 XXX,2, 0,1545 | trebuie înţelese aşa cum sunt în calendar.~         § 496 XXX,2, 0,1545 | trebuie înţelese aşa cum sunt în calendar.~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License